Секція „Українська мова”Скачати 174.89 Kb.
Дата конвертації17.01.2018
Розмір174.89 Kb.

Секція „Українська мова”
Українська мова та література


11 клас

I рівень складності

(6 балів)

1. Визначте тип наведених словосполучень: сонячний день, уважний до людей, піднявся високо, задоволений усім, слухали уважно, кожний з нас, пять троянд, море сліз, слова з тексту.

2. Від поданих слів утворіть нові слова префіксально-суфіксальним способом: вікно, земля, час, тихий, межа.

3. Який прозовий жанр створив Остап Вишня? Назвіть його головні ознаки.II рівень складності

(12 балів)

1. У кожному реченні знайдіть і підкресліть граматичну основу. Поясніть, що таке присудок. Письмово схарактеризуйте усі присудки з наведених речень: визначте тип присудка, поясніть, чим він виражений.
1.Ся пригода була їм навіть на руку (М.Коцюбинський). 2.Я спроможний любити лише недосяжне (В.Дрозд). 3.Йому, старому Петричеві, ніхто вже не йме віри, та й сам він тепер, либонь, своєї тіні боїться (Я.Галан). 4.Сонце почало пробиватися крізь густе курище туману... (Панас Мирний). 5.Обоє були під враженням бесіди про Шевченка, якою вчений почастував їх, здавалося, від усього серця (М.Олійник). 6.Прилетіли ластівки і заходилися годувати пташенят (Г.Тютюнник). 7.Будуть роси вигравать На листочках, на рослинках ; Сонце блиски розливать Буде в крапельках-перлинках (Г.Чупринка). 8.Люди були поважні, похмурі навіть. (М.Коцюбинський). 9. Слово має діло означати, Між серцями зводити мости,Світ новий з народом будувати, А не пустоцвітом одцвісти. (М.Луків).
2. Поясніть, що таке присвійні прикметники. Розкрийте особливості їхнього значення та морфемної будови. Від поданих іменників утворіть присвійні прикметники у формах чоловічого та жіночого роду однини. Позначте в них суфікси.

Марія, Леся, Ольга, Сергій, Галя, Ігор, Василь, Микола, Наталка, Петро, Андрій, Катруся, Богдан, Олесь, Олеся, батько, мати, учитель, директор, дочка, син, свекор, свекруха, сусід, сусідка.

3. Розкажіть про пісенну творчість українських поетів 20 століття (А.Малишка, Д.Павличка, Д.Луценка, М.Сингаївського та ін.)III рівень складності

( 21 бал)1. Поясніть, що таке дієвідмінювання. Розкрийте особливості дієвідмінювання в українській мові. Утворіть від дієслів писати, читати, ловити, літати, думати, пекти, відійти, відібрати форми 1 особи однини та 1 і 2 особи множини теперішнього (або майбутнього) часу дійсного способу, а також форми 1 і 2 особи множини наказового способу.

2. Зробіть повний синтаксичний розбір складного речення: підкресліть усі члени речення ,

побудуйте його структурну схему, визначте тип.

Виконайте повний морфологічний розбір виділених слів.Не диво, коли в сорок літ прийшлося посивіти; глибокі зморшки порізали високе чоло, покарбували колись повне рум’яне обличчя, спершу висушивши та вив’яливши його; воно стало жовте, як вощина; високий стан осів, пряма спина зігнулася у дугу, а колись блискучі очі погасли-поблідли, як блідне квітка на морозі...(Панас Мирний).
3. Напишіть невеликий твір-роздум за романом І.Багряного „Тигролови” на тему: „Лише сміливим посміхається щастя”.

Секція „Українська мова”

Українська мова та література
10 клас
I рівень складності

( 6 балів)

1. Запишіть слова в алфавітному порядку: безсистемний, безталанний, безсоння, безбарвний, безсоромний, безсилля, безпечний, безперечний, безобєктний.

2. Наведіть приклади слів, які б відповідали схемам:

3. Назвіть головні теми оповідань Б.Грінченка .


II рівень складності

( 12 балів)

1. Дайте визначення неповного речення. Наведіть приклади. Порівняйте неповне та односкладне речення. На прикладах поясніть відмінність між ними.

2. До поданих слів доберіть однокореневі слова або інші форми слів, щоб проілюструвати чергування голосних звуків. Випишіть чергування і поясніть, де це можливо, за яких умов вони відбуваються. Запишіть висновок про чергування голосних звуків в українській мові.Летіти, розвиток, вітер, перехід, Київ, твір, папір, шепіт, чернетка, чоло, котити, перемагати, стіл, Чернігів, забирати, стерти, шість, сім, вісім, пиріг, він, осінь, міст, свій, вечір, сосна, вишня, жовтень, вечеря, мести, нести.

3. Як у повісті О.Кобилянської „Людина” розкривається проблема емансипації жінки?III рівень складності

( 21 бал)

1. Зробіть повний синтаксичний розбір складного речення: підкресліть усі члени речення , побудуйте його структурну схему, визначте тип. Поясніть орфограми у виділених словах і вживання розділових знаків.
Все прийшло в рух. Поки в грандіозній лабораторії неба відбувався розкішний процес наростання грози, поки все там переверталося, будувалося й стугоніло, тим часом долом потемнілим мчали табуни вихорів, захвилювалися, забурунили зелені вали лісосмуг, заметушилися птахи в повітрі...(За О.Гончаром).
2. З поданного тексту випишіть дієслівні форми та поділіть їх на групи: 1) особові дієслівні форми; 2) інфінітив; 3) дієприкметники; 4) дієприслівники. Визначте морфологічні ознаки усіх дієслівних форм.

Благословенна ріка моя! Як назвати тебе – братом, чи сестрою, а чи хрещеним батьком моїм, чи рідною матір’ю? Ти для мене все.

Ніхто не знає походження назви твоєї, бо губиться вона в туманній далечі віків. Може, й справді слово „Псьол” означає цілюща вода, чиста, м’яка і прозора, яка пробилася срібними витоками в зелених долах і залебеділа по земному лону широким руслом, вбираючи в себе десятки, сотні джерел менших рік і безліч струмків та ручаїв

Псло, Псел, Псьол – по-різному називають тебе люди, та завжди ім’я твоє звучить владно і красиво, як ім’я древньослов’янського витязя, молодшого брата Борисфена-Дніпра-Славутича, до якого несеш ти свою джерельну могуть, вливаючись у його чисті води і, вже обнявшись з ним, поспішаєш до моря.

Ти, як і Дніпро, оспіваний у піснях народних, бо й сам мов пісня, яка одвічно дзвенить... (За І.Цюпою).

3. Напишіть невеликий твір на тему: «Новаторство художнього мислення В.Стефаника як письменника-новеліста».Секція „Зарубіжна література”

Українська мова та література


11 клас
I рівень складності

( 6 балів )

1. Запишіть усі пари глухих і дзвінких приголосних української мови.
2. Побудуйте і запишіть речення за поданою схемою. Визначте тип речення.
( ), ( ), ( ), [ ] і [ ],
3. Які сторінки історії України відображені в драматичному творі І.Кочерги „Ярослав Мудрий”?
II рівень складності

( 12 балів)

1. До поданих слів доберіть однокореневі слова або інші форми слів, щоб проілюструвати чергування приголосних звуків. Зробіть висновок про чергування приголосних звуків в українській мові.
Біг, рух, сухий, книга, капелюх, казка, ложка, тарілочка, вишенька, наука, дорога, берег, любити, ліпити, крутити, платити, плакати, косити, водити, ходити, мазати, світити, писати, славити, пестити, пиріг, повага, пасіка, колихати.
2. Розкажіть про правопис займенників в українській мові.
3. Назвіть основні мотиви лірики Олександра Олеся.
III рівень складності

( 21 бал )


1. Виконайте лексичний аналіз виділених слів за схемою:1) З’ясуйте значення слова в реченні; 2)з’ясуйте, однозначне чи багатозначне слово; якщо багатозначне, то в якому значенні вжито – прямому чи переносному; 3) наведіть синонімічний ряд, до якого належить слово, і визначте місце слова в ньому; 4)утворіть антонімічну пару, якщо це можливо; 5) визначте, чи слово активного вжитку, чи пасивного (архаїзм, історизм, неологізм); яким є за сферою вживання (стилістично нейтральне, книжне, розмовно-побутове, професійне, діалектне, жаргонне) та за походженням.
…На узбіччі крутого шляху росте крониста білокора тополя, під її благословенним розкриллям нуртує старезна криниця. Джерельна дзюркотлива вода наповнює криницю по вінця, витікає через цямрини і жебонить струмком до Ворскли.

Давно колись, грозового літа, грім ударив у біле серце тополі, але не розбив її, а лише відчахнув величезну гілляку. Блискавка пробігла стовбуром і шугонула в землю. З того часу з-під коріння забило співуче джерело; на тому місці люди поставили зруб. А вже пізніше дядько Левко зробив з гарматної гільзи кухоль, прибив його ланцюжком до цямрини. За багато літ він став аж зелений. Кожний подорожній може зупинитися біля криниці, зачерпнути кухлем джерельної води, вдовольнити свою спрагу.Ласкавою добрістю війнуло від позеленілого зрубу, від старих цямрин і мідного кухля, який для Твердохліба був не просто кухлем, а щемливою згадкою далекої юності.

Набравши повен поставець ключової живиці, він жадібно пив, і була та вода солодшою за медовицю, вода з рідного джерела (За І.Цюпою).

( Для довідок: постав`ець (заст.) – ковш, кухоль).
2. Зробіть повний синтаксичний розбір складного речення: підкресліть усі члени речення , побудуйте його структурну схему, визначте тип. Поясніть орфограми у виділених словах і вживання розділових знаків.

Як заллє Вербівку літнє палке сонце, як засипле її зверху золотом та сріблом сонячне марево, то вся кучерява долина здається залитою буйними зеленими морськими хвилями, що десь набігли з моря, й залили, й затопили долину, й скамяніли, піднявшись високо вгору (І.Нечуй-Левицький).
3. Напишіть невеликий твір на тему: ”Морально-етичні та духовні цінності в поезії Ліни Костенко”.

Секція „Фольклористика та мистецтвознавство”

Українська мова та література

10 клас


I рівень складності

( 6 балів)

1. Поясніть, що таке омоніми. Назвіть їхні різновиди. Наведіть приклади.

2. Провідміняйте словосполучення мале пташеня, сто шістдесят вісім статей.

3. Що таке дума? Які головні художні особливості дум?

II рівень складності

(12 балів)

1. Визначте морфемний склад поданих слів.

Виконайте словотвірний аналіз слів: визначте твірну основу (слово),

словотворчий засіб та спосіб словотворення.

Молодість, перерозподіл, відзнака, темно-сірий, солодко, народний, питання, десятилітровий, жовтуватий, сонний, зимувати, біліти, під’їхати, радіти, думка, чужоземний.

2. Схарактеризуйте приголосні звуки української мови.

3. Поміркуйте, що є типовим в образах повісті І.Нечуя-Левицького „Кайдашева сім’я”?


III рівень складності

(21 бал)


1. Зробіть повний синтаксичний розбір речення ( підкресліть усі члени речення , побудуйте

його структурну схему, визначте тип). Поясніть орфограми у виділених словах і вживання

розділових знаків.

Я не турист у ріднім краї,

Не мовчазний спостерігач,

І якщо часом сил немає

Сказати все, що в серці грає, -

Народе, ти мені пробач (М.Рильський).

2. З поданного тексту випишіть дієслівні форми та поділіть їх на групи: 1) особові дієслівні форми; 2) інфінітив; 3) дієприкметники; 4) дієприслівники. Визначте морфологічні ознаки усіх дієслівних форм.Дім ще не прокинувся, дім ще беріг у собі зиму: у вистуджених грубках, у нахололих стінах та долівці, у рипучих, набряклих вогкістю дверях. Я затопив у коминку. Полум’я весело застрибало по складених ще восени дровах. Раптом крізь потріскування дров і гуготіння полум’я я вчув ніжний трепет, ніби душа дому прокидалася до життя. На припічку комина пробував крила розбуджений теплом метелик. Метелики залітали в дім восени, перед холодами, засинали по кутках разом з домом і разом з ним прокидалися навесні... Ось він одірвався од припічка і, завалюючись на одне, ще оніміле крило, перелетів на люстру, з люстри – до вікна і заторохтів об визолочену сонцем шибку. Я обережно взяв метелика за крильця і розчахнув половинки вікна, впустивши до кімнати сонце й вітер. Метелик лоскітне повз по лініях моєї долоні, змахнувши крильцями, знявся в небо, полетів назустріч сонцю і зник, розчинившись в його сяєві (За В.Дроздом).

3. Напишіть невеликий твір на тему: «Психологізм новел М.Коцюбинського».
Секція „Зарубіжна література”

Українська мова та література

10 класI рівень складності

( 6 балів)

1. Поясніть, що таке омоніми. Назвіть їхні різновиди. Наведіть приклади.
2. Провідміняйте словосполучення мале пташеня, сто шістдесят вісім статей.
3. Що таке дума? Які головні художні особливості дум?

II рівень складності

(12 балів)

1. Визначте морфемний склад поданих слів.

Виконайте словотвірний аналіз слів: визначте твірну основу (слово),

словотворчий засіб та спосіб словотворення.

Молодість, перерозподіл, відзнака, темно-сірий, солодко, народний, питання, десятилітровий, жовтуватий, сонний, зимувати, біліти, під’їхати, радіти, думка, чужоземний.


2. Схарактеризуйте приголосні звуки української мови.
3. Поміркуйте, що є типовим в образах повісті І.Нечуя-Левицького „Кайдашева сім’я”?

III рівень складності

(21 бал)


1. Зробіть повний синтаксичний розбір речення ( підкресліть усі члени речення , побудуйте

його структурну схему, визначте тип). Поясніть орфограми у виділених словах і вживання

розділових знаків.

Я не турист у ріднім краї,

Не мовчазний спостерігач,

І якщо часом сил немає

Сказати все, що в серці грає, -

Народе, ти мені пробач (М.Рильський).

2. З поданного тексту випишіть дієслівні форми та поділіть їх на групи: 1) особові дієслівні форми; 2) інфінітив; 3) дієприкметники; 4) дієприслівники. Визначте морфологічні ознаки усіх дієслівних форм.Дім ще не прокинувся, дім ще беріг у собі зиму: у вистуджених грубках, у нахололих стінах та долівці, у рипучих, набряклих вогкістю дверях. Я затопив у коминку. Полум’я весело застрибало по складених ще восени дровах. Раптом крізь потріскування дров і гуготіння полум’я я вчув ніжний трепет, ніби душа дому прокидалася до життя. На припічку комина пробував крила розбуджений теплом метелик. Метелики залітали в дім восени, перед холодами, засинали по кутках разом з домом і разом з ним прокидалися навесні... Ось він одірвався од припічка і, завалюючись на одне, ще оніміле крило, перелетів на люстру, з люстри – до вікна і заторохтів об визолочену сонцем шибку. Я обережно взяв метелика за крильця і розчахнув половинки вікна, впустивши до кімнати сонце й вітер. Метелик лоскітне повз по лініях моєї долоні, змахнувши крильцями, знявся в небо, полетів назустріч сонцю і зник, розчинившись в його сяєві (За В.Дроздом).
3. Напишіть невеликий твір на тему: «Психологізм новел М.Коцюбинського».

Секція „Фольклористика та мистецтвознавство”

Українська мова та література

11 класI рівень складності

( 6 балів)


1. Поставте наголос у словах: верба, олень, донька, вітчим, новий, випадок, легкий, спина, ненависть, курятина, ознака, нести, горошина, предмет, жалоба, книжки, загадка, завдання, усмішка, лапки, одинадцять, чотирнадцять.

2. Запишіть слова фонетичною транскрипцією: вітання, велетенський, життєрадісне, спитати, зюрмитися, легкий.

3. З якого твору ці рядки і хто їх автор? Як ви їх розумієте?

Народ мій є! Народ мій завжди буде!

Ніхто не перекреслить мій народ!

Пощезнуть всі перевертні, й приблуди,

І орди завойовників-заброд!
II рівень складності

(12 балів)


1. Наведіть приклади речень на різні правила, у яких між підметом і присудком слід ставити тире. Сформулюйте правила.

2. Зробіть морфологічний розбір виділених слів та позначте в них морфеми.Душно й солодко пахне в низовому бабиному садку тернів цвіт, гудуть у ньому бджоли з теплого, підсонячного боку та оси, що налітають сюди з лісу попастися (Г.Тютюнник).

3. Мотиви лірики Є.Маланюка.


III рівень складності

(21 бал)
1. Зробіть повний синтаксичний розбір речення ( підкресліть усі члени речення , побудуйте його структурну схему, визначте тип). Поясніть орфограми у виділених словах і вживання розділових знаків.


А там далі за річкою, що обставилася стіною темно-зеленого очерету, розіслалися лани широкими килимами, ховаючи свої краї аж там, де земля зіходиться з небом, де блакитний край неба зливається з темно-зеленою далечиною (За Панасом Мирним).
2. З поданого тексту випишіть усі прикметники, визначте їх розряд за значенням, з’ясуйте морфологічні ознаки та синтаксичну роль. Там, де це можливо, утворіть форми вищого та найвищого ступенів порівняння.

В лісах теж відчувалася хода весни. Під деревами вже глибоко осів сніг, інколи біля відхуканих окоренків проглядали цупкі зелені хрещики барвінку або червонаві прутики тамариксу, а на тлі сірих замшілих дубів перегойдувалося червоне мереживо березових гілочок. На них іще тільки намічалось крихітне сім’я веснянок, які потім аж накипають на кожному молоденькому паростку...

Зараз над поворонілою водою в ріст людини, мов прив’язана, висить тонка й прозора намітка синьої імли...

На купинах стирчать буйні, надламані стебла ситнягу і татарського зілля, а за ними щільною стіною підвівся сухий, з сиво-рожевим волоттям очерет (За М.Стельмахом).
3. Поміркуйте, у чому полягає трагедія роду Половців ( за романом Ю.Яновського „Вершники”). Запишіть свої міркування.

Секція „Зарубіжна література”
Українська мова та література
9 клас

I рівень складності

( 6 балів)

1. Позначте морфеми в словах: весело, розбігтися, підтверджений, годинникар, замерзлий, безмежний, сивіючи, темнуватий.

2. Провідміняйте словосполучення білолице маля, вчорашня зустріч, пізній вечір.

3. Що стало основою для написання Т.Г.Шевченком поеми „Гайдамаки” ?II рівень складності

(12 балів)

1. Сформулюйте правила вживання апострофа в українській мові.

2. Запишіть слова разом, окремо або через дефіс. Сформулюйте правила правопису складних слів, погрупуйте подані слова і запишіть їх групами відповідно до цих правил.Ні\від\чого, держ\план, мало\забезпечений, народно\пісенний, усно\розмовний, національно\культурний, світло\рожевий, ціно\утворення, чий\небудь, різно\сторонній, будь\до\кого, хто\небудь, заява\зобов’язання, західно\європейський, східно\український, середньо\вічний, спів\власники, зовнішньо\економічний, напів\оплачений, пів\комісії, супер\актуальний, культурно\історичний, музично\танцювальний, чітко\виражений, жовто\синій, широко\відомий, трьох\мільйонний.

3. На прикладі вірша Г.Сковороди „Всякому городу нрав і права” поясніть, що таке сатира, іронія, сарказм.


IIІ рівень складності

(21 бал)


1. З тексту випишіть дієслова та виконайте їх морфологічний розбір. Окремо запишіть ці дієслова в колонку у початковій формі. Утворіть від них усі можливі дієприкметники, показуючи, від якої основи та за допомогою яких засобів утворюється кожний дієприкметник.

Гарячою зеленою барвою горить на сонці ячмінь, широко стелеться килим ясно-зеленого вівса, далі, наче риза рути, темніє просо.

Межи зеленими килимами біліє гречка, наче хто розіслав великі шматки полотна білити на сонці. В долині, край лісу, висить синя імла. І над усім тим розкинулось погідне блакитне небо, лунає в повітрі весела пісня жайворонка. Віють з поля чудові пахощі од нестиглого зерна і польових квітів.

...В житі синіли волошки та сокирки, білів зіркатий ромен, червоніла квітка польового маку. Польова повитиця полізла догори по стеблині жита і розтулила свої білі делікатні квіточки.


2. Зробіть повний синтаксичний розбір речення ( підкресліть усі члени речення , побудуйте його структурну схему, визначте тип). Поясніть орфограми у виділених словах і вживання розділових знаків.

Якби їй [ Катерині Білокур ] тоді хтось сказав, що через кілька десятиліть її роботи

виставлятимуться в музеях Москви, Києва, Парижа, що про неї заговорять у мистецькому світі як про неповторного митця, який даруватиме свою радість мільйонам людей, вона б ніколи в це не повірила, а за таке пророцтво, либонь, образилася б (В.Яворівський).
3. Напишіть невеликий твір на тему: «Уславлення мужності запорозького козацтва в історичному романі «Чорна рада» П.Куліша».

Секція „Фольклористика та мистецтвознавство”Українська мова та література
9 клас

I рівень складності

( 6 балів)

1. Позначте морфеми в словах: весело, розбігтися, підтверджений, годинникар, замерзлий, безмежний, сивіючи, темнуватий.

2. Провідміняйте словосполучення білолице маля, вчорашня зустріч, пізній вечір.

3. Що стало основою для написання Т.Г.Шевченком поеми „Гайдамаки” ?II рівень складності

(12 балів)

1. Сформулюйте правила вживання апострофа в українській мові.

2. Запишіть слова разом, окремо або через дефіс. Сформулюйте правила правопису складних слів, погрупуйте подані слова і запишіть їх групами відповідно до цих правил.Ні\від\чого, держ\план, мало\забезпечений, народно\пісенний, усно\розмовний, національно\культурний, світло\рожевий, ціно\утворення, чий\небудь, різно\сторонній, будь\до\кого, хто\небудь, заява\зобов’язання, західно\європейський, східно\український, середньо\вічний, спів\власники, зовнішньо\економічний, напів\оплачений, пів\комісії, супер\актуальний, культурно\історичний, музично\танцювальний, чітко\виражений, жовто\синій, широко\відомий, трьох\мільйонний.

3. На прикладі вірша Г.Сковороди „Всякому городу нрав і права” поясніть, що таке сатира, іронія, сарказм.IIІ рівень складності

(21 бал)


1. З тексту випишіть дієслова та виконайте їх морфологічний розбір. Окремо запишіть ці дієслова в колонку у початковій формі. Утворіть від них усі можливі дієприкметники, показуючи, від якої основи та за допомогою яких засобів утворюється кожний дієприкметник.
Гарячою зеленою барвою горить на сонці ячмінь, широко стелеться килим ясно-зеленого вівса, далі, наче риза рути, темніє просо.

Межи зеленими килимами біліє гречка, наче хто розіслав великі шматки полотна білити на сонці. В долині, край лісу, висить синя імла. І над усім тим розкинулось погідне блакитне небо, лунає в повітрі весела пісня жайворонка. Віють з поля чудові пахощі од нестиглого зерна і польових квітів....В житі синіли волошки та сокирки, білів зіркатий ромен, червоніла квітка польового маку. Польова повитиця полізла догори по стеблині жита і розтулила свої білі делікатні квіточки.
2. Зробіть повний синтаксичний розбір речення ( підкресліть усі члени речення , побудуйте його структурну схему, визначте тип). Поясніть орфограми у виділених словах і вживання розділових знаків.
Якби їй [ Катерині Білокур ] тоді хтось сказав, що через кілька десятиліть її роботи

виставлятимуться в музеях Москви, Києва, Парижа, що про неї заговорять у мистецькому світі як про неповторного митця, який даруватиме свою радість мільйонам людей, вона б ніколи в це не повірила, а за таке пророцтво, либонь, образилася б (В.Яворівський).
3. Напишіть невеликий твір на тему: «Уславлення мужності запорозького козацтва в історичному романі «Чорна рада» П.Куліша».

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка