Самостійна робота студентів Словосполучення (4 години) Завдання для самостійної роботи Дайте письмово відповідь на запитання: «Яка функція словосполучень у мові?»Скачати 103.09 Kb.
Дата конвертації06.01.2018
Розмір103.09 Kb.

Самостійна робота студентів

Словосполучення (4 години)

Завдання для самостійної роботи

 1. Дайте письмово відповідь на запитання: «Яка функція словосполучень у мові?». Свої думки проілюструйте прикладами.

 2. Виділіть прислівні й неприслівні зв’язки. У синтаксичних словосполученнях установіть тип підрядного граматичного зв’язку.

Багато митці-письменники допомагали кожному народові розвинути його мову і тим високо підносили його угору серед інших народів, бо найбільше усього славиться і шанується поміж людьми той народ, у якого його мова широко розвинена й збагачена творами великого письменства (Панас Мирний).

 1. Утворіть словосполучення, у яких наведені слова виступали б то в ролі головного, то в ролі залежного компонента. Визначте їх типи за морфологічним вираженням головного слова та за семантико-синтаксичними відношеннями між головним і залежним словами.

 • Вірний, будувати, життя,

 • Щасливий, писати, далеко.

 • Чорний, малювати, краще.

 • Вчитися, мрія, одружений.

 • Праворуч, повернутися, любов.

 1. Визначте тип синтаксичного зв’язку (підрядного) у словосполученнях.

 • Відповідати на запитання; відповідати вихователеві; відповідати правильно; відповідати біля дошки; відповідати за вчинок; відповідати за здоров’я дитини; відповідати дійсності.

 • Кидати лист у скриньку; кидати сніжкою; кидати тінь на землю; кинути слово; кинути мимохіть; кинути погляд на дівчину; кидати погану звичку.

 • Вивчати мову; вивчати ґрунтовно; вивчати з першоджерел; вивчати з товаришем; вивчати на занятті.

 1. У складі яких словосполучень залежний іменник має закінчення -а, а у складі яких – ? Відповідь обґрунтуйте письмово.

 • Середина (листопад) – краса (листопад).

 • Початок (акт) – складання (акт).

 • Не вистачає (папір) – підписання (папір).

 • Ремонт (блок) – представник (блок).

Контрольний блок

Тести і завдання

 1. Зробіть письмовий аналіз словосполучень. Визначте, які з наведених прикладів не є словосполученнями, поясніть.

Варіант 1

Моя родина; сум і любов; дати шанс; буде приходити; понад лісом; піти прямо; сонце встає.

Варіант 2

Актуальне інтерв’ю; рубати з плеча; зростила по-материнськи; долати перешкоду; більш витривалий; річки й озера; біля берега.

Варіант 3

Назустріч матері; подати рукою; думати над прочитаним; твори Івана Франка; студент-відмінник; ніч була теплою; найбільш точно.

Варіант 4

Уміння читати; відповідно до наказу; дехто з них; газети, книги, часописи; готуватися заздалегідь; будемо навчатися; рук не покладати.

Варіант 5

Вірний заповітові; чи доля, чи недоля, чи радощі; учитель-методист; не йде з голови; трохи гірше; менш приємний; пташки співають.

 1. У наведених реченнях виділіть усі можливі словосполучення, визначте в них головне слово, встановіть характер синтаксичних відношень, поясніть орфограми в словах.

 • Блаженний сон душі мистецтву не сприяє (Л.Костенко).

 • Горить жоржини цвіт прощальною красою (В.Сосюра).

 • Заклопотані бджоли з ранку до вечора вклоняються кожній квіточці, збирають солодкий мед і швиденько несуть його у вулик (М.Стельмах).

 • Повітря вже було напоєне ароматом лугової м‘яти та медвяним запахом трав (М.Стельмах).

 • Одні тільки бажання творити добрі діла й зосталися при мені на все життя (О.Довженко).

2.Схарактеризуйте словосполучення за морфологічним вираженням головного слова, типом підрядного зв‘язку та характером синтаксичних відношень, вибравши правильну відповідь.

 • Дарую зорю:

а) прислівникове, прилягання, обставинні;

б) прикметникове, узгодження, означальні;

в) прислівникове, узгодження, обставинні;

г) дієслівне, керування, об‘єктні;

д) іменникове, керування, обставинні.


 • Пахне рутою:

а) іменникове, керування, означальні;

б) прислівникове, прилягання, об‘єктні;

в) числівникове, узгодження, обставинні;

г) дієслівне, керування, об‘єктні;

д) прикметникове, узгодження, означальні.


 • Відповідає точно:

а) іменникове, керування, означальні;

б) дієслівне, прилягання, обставинні;

прислівникове, прилягання, об‘єктні;

г) числівникове, керування, об‘єктні;

д) прикметникове, узгодження, означальні.


 • Світає рано:

а) іменникове, керування, обставинні;

б) прислівникове, прилягання, обставинні;

в) дієслівне, прилягання, обставинні;

г) прикметникове, узгодження, означальні;

д) дієслівне, керування, об‘єктні.
Другорядні члени речення

План


     1. Складні випадки розмежування другорядних членів речення.

     2. Розділові знаки для виділення прикладки.

Завдання

      1. Прочитайте речення, перепишіть, визначте в кожному з них роль неозначеної форми дієслова як члена речення.

1.Вже не піду я на край города злочинно ховати себе (В.Винниченко). 2. Співати – це обов’язково, як дихати (О.Вишня). 3. Найвище уміння – почати спочатку життя, розуміння, дорогу, себе (Л.Костенко). 4. Лихий їх спокусив давати слово (Леся Українка). 5. Повинен би пустити. Се вже й гріх людей на богомілля не пускати (Леся Українка). 6. Не можна не захоплюватися людськими здібностями пізнавати та змінювати світ (Р.Арцішевський).

      1. Прочитайте речення, перепишіть, визначте, яким членом речення є виділені іменники, вжиті з прийменником. Відповідь обґрунтуйте.

1.Над річкою село з білими хатками та вишневими садками облягло її узорчастою лиштвою (П.Мирний). 2. Марія встала й пішла з глеком по воду до криниці (Т.Шевченко). 3. Мало не поруч з хатами тягнуться ниви з блискучою стернею (С.Васильченко). 4. І тільки дядько з батогом у руках уважно обдивиться бублики, калачі й паляниці, спитає, почому, подумає трохи, поторкає обережно пальцем і мовчки одійде собі (В.Винниченко). 5. Сі думи не мислив він, не висловлював, не складав їх – метнулись вони в його з сим щемлінням, з сим якимсь чудно-тяжким чуттям (В.Винниченко). 5. З жита ніби випливала молода дівчина з сапою в руках (С.Васильченко).
Контрольний блок

Питання та завдання для самоперевірки

1. Слово «другорядний» означає: не основний, менш важливий. Чи засвідчує цей факт те, що другорядні члени речення менш важливі для вираження думок та організації реченнєвих структур? Доведіть на прикладах.

2. З’ясуйте частиномовну належність неузгоджених означень. Як відрізнити родовий відмінок неузгодженого означення від непрямого додатка у родовому відмінку?

3. Чим відрізняється прикладка від неузгодженого означення?

4. Як розрізнити прикладку і підпорядковуючий іменник?

5. З урахуванням яких критеріїв відрізняють додатки від обставин?

6. Якими частинами мови виражаються обставини?

Завдання 1. З художньої літератури випишіть речення з інфінітивом, що виступає в ролі головних і другорядних компонентів.

Завдання 2. З різностильових текстів доберіть приклади, які допоможуть відповісти на 2, 3, 4, 6 питання для самоперевірки.
Тести і завдання


    • З наведених речень випишіть головні члени, вкажіть тип присудка, вибравши правильну відповідь; поясніть орфограми у виділеному слові.

Хімія – наука про речовини та їх перетворення (З підр.):

а) простий дієслівний;

б) іменний складений;

в) дієслівний складений.

2. З наведеного речення випишіть головні члени, вкажіть тип присудка, вибравши правильну відповідь. Поясніть орфограму у виділених словах.

Київ – краса мого краю, слава і гордість слов’ян (В.Швець):

а) простий дієслівний;

б) іменний складений;

в) дієслівний складений.

3. З наведеного речення випишіть головні члени, вкажіть тип присудка, вибравши правильну відповідь. Поясніть орфограми у виділених словах.

Подекуди з-поміж верб і садків виринають білі хати (І.Нечуй-Левицький):

а) простий дієслівний;

б) іменний складений;

в) дієслівний складений.

4. З наведеного речення випишіть головні члени, вкажіть тип присудка, вибравши правильну відповідь.

Всі дерева в садку були вкриті зеленим листям:

а) простий дієслівний;

б) іменний складений;

в) дієслівний складений.

5. З наведеного речення випишіть головні члени, вкажіть тип присудка, вибравши правильну відповідь. Зробіть морфемний розбір виділеного слова.

Сонце не могло пробитися крізь вікові дерева (О.Гончар):

а) простий дієслівний;

б) іменний складений;

в) дієслівний складений.

6. З наведеного речення випишіть головні члени, вкажіть тип присудка, вибравши правильну відповідь. Зробіть морфемний розбір виділеного слова.

Небо на сході вже стало світліти (Панас Мирний):

а) простий дієслівний;

б) іменний складений;

в) дієслівний складений.

7. З наведеного речення випишіть головні члени, вкажіть тип присудка, вибравши правильну відповідь. Поясніть орфограми у виділених словах.

Я на гору круту крем’яную буду камінь важкий підіймать (Леся Українка):

а) простий дієслівний;

б) іменний складений;

в) дієслівний складений.

8. Поясніть вживання тире у наведеному реченні. Зробіть морфемний аналіз виділеного слова.

Продовжувати життя людини – це перш за все навчитись його не скорочувати (О.Корнійчук).

9.Поясніть вживання тире у наведеному реченні. Запишіть фонетичною транскрипцією виділене слово.Прожити вік – не поле перейти, не дощову годину переждати (Л.Глібов).

10.Поясніть вживання тире у наведеному реченні. Підкресліть іменники і визначте відміну.Сила та розум – краса людини (Нар. тв.).

11.Обгрунтуйте тире у наведеному реченні. Підкресліть і поясніть орфограми у словах.Вісім на сім – п’ятдесят шість.

12.У наведеному реченні поставте розділові знаки, поясніть їх.Я – воїн свободи, життя робітник (В.Сосюра).

13.Обгрунтуйте розділові знаки у наведеному реченні. Підкресліть і поясніть орфограми у словах.Гармонійно розвинена, високоосвічена, культурна, щаслива людина – ось мій ідеал (І.Цюпа).

14.У наведеному реченні підкресліть головні члени, поясніть вживання тире.Дівчина – немов зоря.

Односкладні речення

1. Законспектуйте одну (на вибір) статтю.


1. Арполенко Г.П. Структурні типи інфінітивних речень // Українська мова і література в школі. – 1977. – №2. – С. 51–54.

2. Іваненко З.І. Односкладні речення як синонімічні паралелі двоскладних // Українська мова і література в школі. – 1985. – №8. – С. 38–43.

3. Кондратьєва Г.Н. Вивчення узагальнено-особових речень // Дивослово. – 1995. – №3. – С. 46–51.

4. Слинько І.І. Чи є односкладні речення? // Мовознавство. – 1985. – №4. – С.48–53.2. Випишіть ключові поняття до теми, поясніть їх зміст.

3. Визначте тип речення за наявністю головних членів та способу їх вираження; поясніть орфограми у наведених словах.

1.Пролісок – квітка ніжна, але смілива й нетерпляча.2. Густим килимом вкривають теплу землю фіалки. Вони пахнуть ніжно, радісно й хвилююче (Ю.Смолич).3. Культура мови починається з самоусвідомлення мовної особистості (Культура української мови).4. Народна пісня землі української - це насамперед історія землі української та невмирущість духу народного.5. Ставало вогко й холодно. Тут тихо (О.Копиленко).6. Завмирає місто. Тиша і спокій.7. Вчитися ніколи не пізно (Нар. тв.).8. П’ять на п’ять– двадцять п’ять. 9.Любити жінку – відкривати світ, де святом зацвітає все буденне (М.Сингаївський).10. Ніжне «цвірінь» порушувало нічну тишу.

4. Складіть таблицю «Односкладні речення» за схемою:

Односкладні речення

З головним членом, вираженим дієсловом

З головним членом, вираженим іменною частиною мови

типи

Означено-особові

Неозначено-особові

Узагальнено-особові

безособові

інфінітивні

називні

вокативні

Що означає головний член?


Чим він виражений?5. Прочитайте оповідання Бориса Грінченка «Сам собі пан», складіть план оповідання у формі називних речень.

Просте ускладнене речення

  1. Термін «просте ускладнене речення» в лінгвістичній літературі.

  2. Місце простих ускладнених у граматичній системі мови.

  3. Напівпредикативність як характерна ознака ускладнених простих речень.

  4. Поняття про ускладнення в сучасних дослідженнях функціонального спрямування. Визначальні формальні та семантичні ознаки ускладнених простих речень.

  5. Аналіз та побудова речень з прислівними та детермінантами.

Законспектувати

   1. Баранник Д.Х. Два рівні граматичної структури речення // Мовознавство. – 1993. – №6. – С. 13–19.

   2. Будько М.В. Проблема простого ускладненого речення в українському мовознавстві // Мовознавство. – 1991. – №3. – С. 23–31.

   3. Кононенко В.І. Синтаксичні зв’язки в ускладненому реченні // Українська мова і література в школі. – 1980. – №1. – С.25–30.

Завдання

    1. У наведеному тексті знайдіть прості ускладнені речення, визначте їх різновид. Трансформуйте прості ускладнені речення у прості елементарні структури, а також перетворіть, де це можливо, на складні.

Пучок жовтих променів пружно вдаряється у вікно, ряхтить срібним зайчиком на відполірованій дошці, шпарко стрибає по класу.

Заплутавшись у волоссі на дитячих голівках, робить їх схожими на кульбаби. Але ніхто з дітей не бавить зайчика поглядом. Усі посхилялися над альбомами, і світлу тишу лише подекуди черкне скрип олівця на папері.

Діти малюють сонце, звірів, школу – Серафима Карпівна дала вільну тему. Походжаючи поміж партами, мимохіть зазирає в альбоми. Світ дитячого малюнка – то світ первозданної казки. Червоні дракони, зелені химери, синя-синя школа, а побіля неї взялися за руки і, здається, танцюють фігурки дітей в яскравім одязі.

Серфима Карпівна пригадує, як знайомий художник казав їй колись, що він не знає нічого цікавішого, ніж дитячий малюнок. Все на ньому сонячне, радісне (М.Слабошпицький).

2.З різностильових текстів доберіть приклади речень для ілюстрації теоретичних питань, поданих у плані. 1. Випишіть ключові поняття до теми, підготуйтесь до їх пояснення.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка