Самоаналіз роботи ліцею у 2014/2015 навчальному році Інформаційна карта кзо «Міський юридичний ліцей»Сторінка1/5
Дата конвертації26.12.2017
Розмір0.79 Mb.
  1   2   3   4   5

Самоаналіз роботи ліцею у 2014/2015 навчальному році

Інформаційна карта

КЗО «Міський юридичний ліцей» Дніпропетровської міської ради розташований за адресою: 49128, Дніпропетровськ, Набережна Заводська, 119 Д.

Т. 378-41-69, 372-86-85.

Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи від 18.09.2009 р. № 055235.

Ідентифікаційний код – 26458802. Форма власності – комунальна.

Засновник – територіальна громада міста в особі Дніпропетровської міської ради.

Загальні показники роботиПоказники

Стан

1

Мова навчання

Українська

2

Проектна потужність

150 осіб

3

Змінність навчання

одна зміна

4

Кількість класів

7

5

Загальна кількість учнів

196

6

Забезпечення вихованців гарячим харчуванням

75 %

7

Кількість працівників (всього), у т.ч.:

 • педагогів

 • обслуговуючого персоналу

38

29

9

8

Загальна площа всіх приміщень

1 258 кв. м

9

Земельна ділянка

6 480 кв.м,

10

Кількість навчальних кабінетів:

 • української мови і літератури

 • математики

 • інформатики

 • машинопису та діловодства

 • історії

 • природничих наук (фізики, хімії, біології, географії)

 • зарубіжної літератури

 • іноземних мов

 • етики та художньої культури

 • спортивна зала

12

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

11

Кількість робочих місць у комп’ютерному класі

15

12

Кількість комп’ютерів, у т.ч.:

 • комп’ютерний клас

 • навчальні кабінети

 • адміністрація

 • бібліотека

28

16

7

4

1

13

Забезпеченість підручниками й навчальними тестами

100 %

14

Кількість книг у шкільній бібліотеці (на 1 учня)

22

15

Кількість місць у їдальні

80

Кадрове забезпечення
Освітній рівень


1Рівень педагогічної майстерності
Показники

К-сть

%

1

До 3-х років

-

-

2

3 - 10 років

8

30

3

10 - 20 років

5

18

4

Понад 20 рок.

14

52


Педагогічний стаж роботи


Самооцінювання діяльності педколективу в 2014/2015

навчальному році

Самооцінювання роботи ліцею за минулий 2014/2015 навчальний рік проводилося за методикою ОДГ (освіта для демократичного громадянства). Були проаналізовані наступні сфери діяльності МЮЛ:

 1. Навчально-виховний процесс (параметри «політика», «практика», «оцінювання»).

 2. Шкільний клімат та традиції.

 3. Менеджмент і розвиток (параметри «менеджмент», «розвиток»).

 4. Мотивація колективу, діяльність, рефлексія та оцінка діяльності (параметри «мотивації колективу – зовнішня та внутрішня», «діяльність», «оцінка діяльності та рефлексія»).

І. Навчально-виховний процес

ПОЛІТИКА

Освітня політика Міського юридичного ліцею зосереджена на трьох напрямах: ПЕДАГОГИ – УЧНІ – БАТЬКИ, – і спрямована на:

1. Створення умов для ефективної професійної діяльності педагогів.

2. Забезпечення високого рівня знань і виховання ліцеїстів.

3. Плідну співпрацю з батьками та громадськістю міста.
О С В І Т Н І Й П Р О С Т І Р

УЧНІ

НАВЧАЛЬНО-

ВИХОВНИЙ

ПРОЦЕС
ПЕДАГОГИ

БАТЬКИ


У своїй роботі колектив орієнтується на національні пріоритети щодо європейського рівня якості й доступності освіти, дотримання міжнародних норм і вимог національного законодавства щодо реалізації конституційних прав громадян України на здобуття якісної освіти.

Вищеозначені норми досягаються завдяки:

  • здійсненню профільного навчання учнів;

  • запровадженню семестрово-блочно-залікової системи навчання (СБЗС);

  • оцінюванню здібностей учнів за допомогою об’єктивних методів, а саме: рейтингової системи оцінювання;

 • впровадженню вимоги сучасного суспільства «Рівний доступ до якісної освіти» через створення умов для здобування якісної освіти дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, дітьми, що навчалися у сільській місцевості, які щорічно навчаються в ліцеї;

  • індивідуалізації програм навчання ліцеїстів, що досягається через:

 • аналіз вступного тестування до ліцею за наступними предметами: українська мова і література, історія України та всесвітня історія, англійська/німецька мова, математика, загальна ерудиція;

 • тестування та об’єднання учнів у групи за рівнем знань з англійської мови, інформатики тощо;

 • моніторинг освітніх досягнень ліцеїстів протягом усього терміну навчання;

 • аналіз результатів ЗНО;

 • запровадження компетентісного підходу у навчанні та вихованні учнів;

  • підтримці і розвитку обдарованих дітей;

 • якісній підготовці ліцеїстів для подальшого здобуття вищої освіти у ВНЗ України та світу;

  • постійного оновлення змісту освіти та покращення методичного забезпечення навчального процесу через створення авторських програм, видання навчально-методичних посібників для ліцеїстів, використання інноваційних педагогічних технологій, інтерактивних методів викладання, проектної педагогіки;

  • впровадження інформатизації та компютерізації навчально-виховного процесу;

 • своєчасній підготовці й перепідготовці педагогічних і науково-педагогічних кадрів, їх атестації у мережі загальнодержавних закладів й установ;

 • створення умов для педагогічних і науково-педагогічних кадрів для постійного професійного удосконалення через участь у проведенні науково-практичних конференцій, методичних семінарів як на базі ліцею, так і поза його межами;

 • створення умов для спільного виховання підлітків силами батьків та педагогів на основі довіри, поваги до загальнолюдських цінностей, шанобливого ставлення до особистості людини незалежно від її віку та положення в суспільстві.

ПРАКТИКА

Профільна освіта

Профільна освіта досягається через запровадження авторських спецкурсів, залучення викладачів вищої школи до викладання профільних предметів, введення обов’язкової роботи над курсовими проектами, щорічну участь у предметних олімпіадах та конкурсах МАН, щорічну літню навчальну практику, завдяки функціонуванню клубів за інтересами правознавчого та гуманітарного напрямку, систематичним зустрічам з випускниками ліцею, представниками правоохоронних органів, викладачами ВНЗ.

Стуктура навчального процесу МЮЛ

Навчальні плани і програми

Інваріантна частина

Варіативна частина

Обовязкова навчальна діяльність

Консультації

9 клас

Клуби знавців, гуртки, курсові роботи, науково-дослідницька діяльність

Проектна діяльність

Олімпіади, МАН, конкурси, конференції

Допрофільна освіта

поглиблене вивчення предметів

суспільно-гуманітарного профілю

10-11 класи

Профільна освіта

суспільно-гуманітарний профіль

Правознавство

Історія

Філологія

Філософія

9, 11 класи

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

11 класи

ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ

Протягом навчального року були проведені ліцейські предметні олімпіади (жовтень) та взята участь у міських (грудень) та обласних (січень-квітень) олімпіадах:

Місце

Рівень

Предмет

Клас

П.І. учня

П.І.Б. вчителя

Олімпіади

І

міська

історія

9

Бутко Ксенія

Мачущак Т.В.

ІІІ

обласна

історія

9

Бутко Ксенія

Мачущак Т.В.

ІІ

міська

історія

9

Рульов Михайло

Мачущак Т.В.

ІІ

міська

історія

9

Бець Дарина

Мачущак Т.В.

ІІ

міська

історія

9

Дегтьова Ілона

Мачущак Т.В.

ІІ

міська

історія

10

РосинськийАртем

Усенко Т.Я.

ІІ

міська

історія

10

Томіло Марія

Усенко Т.Я.

ІІІ

міська

історія

10

Єлізаренко Каріна

Усенко Т.Я.

ІІІ

міська

історія

10

Данілюк Діана

Усенко Т.Я.

ІІ

міська

історія

10

Циганок Анастасія

Усенко Т.Я.

І

міська

історія

11

Куницька Аліна

Усенко Т.Я.

ІІ

обласна

історія

11

Куницька Аліна

Усенко Т.Я.

ІІ

міська

історія

11

Казакевич Андрій

Усенко Т.Я.

І

міська

право

11

Казакевич Андрій

Алферова Т.М.

ІІ

міська

право

11

Католик Микола

Алферова Т.М.

ІІІ

міська

історія

11

Католик Микола

Усенко Т.Я.

ІІ

міська

право

11

Дарчик Владислав

Алферова Т.М.

ІІ

міська

право

11

Деректоренко Ірина

Алферова Т.М.

ІІ

міська

право

11

Храпач Олександр

Алферова Т.М.

ІІ

міська

право

11

Леошко Анна

Алферова Т.М.

І

міська

право

11

Севастьянова Ганна

Алферова Т.М.

ІІ

міська

польська м.

11

Севастьянова Ганна
ІІ

обласна

польська м.

11

Севастьянова Ганна
ІІІ

міська

укр. м., літ.

11

Куницька Аліна

Бурлакова І.О., Бурлаков О.С.

ІІ

міська

рос.м., літ.

11

Куницька Аліна

Новікова С.В.,

Пуліна Г.О.

ІІІ

обласна

рос.м., літ.

11

Куницька Аліна

Новікова С.В.,

Пуліна Г.О.

ІІІ

міська

англ. мова

11

Скороход Микита

Ткаченко Т.В.

Відповідно до «Положення про науково-дослідну та курсову роботу ліцеїстів» у 2014/2015 навчальному році, як і в попередні роки, науковій роботі учнів приділялася ретельна увага. Науково-дослідницька діяльність учнів, для якої в ліцеї створені сприятливі умови, підвищує престиж знань, загальну культуру, вдосконалює навички дослідницької роботи, збагачує інтелектуальний і духовний світ ліцеїстів.

До участі в обласному конкурсі МАН 2014/2015 навчального року (ІІ етап, обласний), який відбувся в лютому та березні 2015 р., були рекомендовані призери та переможці ліцейського конкурсу-захисту минулого навчального року та учні, які виявили бажання приймати участь в конкурсі.

Результати ІІ (обласного) етапу конкурсу-захисту наукових робіт МАН

Місце

П.І. учня

Тема

ПІБ керівника

Секція «Журналістика»

ІІІ місце

Куницька Аліна(11кл.)

Подорожній нарис у творчості П.Мирного: тематика, мовна специфіка, жанрові модифікації

Бурлакова І.О.

«Історія України»

ІІІ місце

Гончарова Карина(11кл.)

Княжата головні на українських землях в 15-16 ст.

Каюк С.М.

Секція «Психологія»

ІІ місце

Слободян Анна(11кл.)

Особливості психологічного благополуччя старшокласників на етапі закінчення школи

Лазаренко В.І.

ІІІ місце

Заруба Анастасія(10кл.)

Особливості психологічного здоров’я старшокласників із різними рівнями самооцінки

Лазаренко В.І.


Усі курсові роботи, що були представлені для захисту на загально ліцейській конференції в День науки у 2014/2015 навчальному році, відзначались актуальністю, науковістю, складністю, повнотою розкриття тем, аргументованістю висновків, творчістю, науковим стилем, грамотністю виконання, якістю оформлення. Захист був проведений на достатньо високому науковому рівні й передбачав аргументацію вибору теми дослідження, урахування особистісного вкладу дослідника, чіткість, логічність, лаконічність викладу матеріалу, повноту й вичерпність відповідей, культуру мовлення, доцільність і якість наочних матеріалів та вміння їх використовувати, активну кваліфіковану участь у веденні дискусій тощо.

Кращі роботи були рекомендовані для участі в наступному 2015/2016 навчальному році в обласному конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт в секціях правознавства (3 учня), історії (4 учня), англійської мови (2 учня), біології (2 учня).

Семестрово-блочно-залікова система навчання (СБЗН)

Впровадження інноваційної особистісно зорієнтованої семестрово-блочно-залікової системи навчання (СБЗН), автором якої є кандидат психолого-педагогічних наук, завідуючий Запорізьким обласним науково-методичним центром психології та соціології освіти професор Подмазін С.І., трансформувало традиційну класно-урочну систему, дозволило розвантажити дітей від багатогодинної підготовки домашнього завдання за рахунок введення здвоєних уроків-блоків. Щоденно учні ліцею готуються лише до 3-4 предметів. Це створює умови для самонавчання, дослідницької діяльності в НТЛ, МАН, створенні й реалізації учнівських освітніх проектів, сайтів, роботі з різними джерелами інформації.

Додаткові індивідуальні заняття (ДІЗи) докорінно змінюють відносини в системі вчитель – учень:

 • учень визначає мету діяльності – учитель допомагає йому;

 • учень відкриває нові знання – учитель рекомендує джерело знань;

 • учень експериментує – учитель розкриває можливі форми і методи експерименту.

ДІЗи дозволили вчителям реалізувати індивідуальний підхід, максимально врахувати інтереси і потреби дітей, створити оптимальні умови для партнерського спілкування учителя і учня.

СБЗН формує в дітей сучасний світогляд, навички самостійного наукового пізнання,

здатність до неперервної самоосвіти та життєтворчості.

Спарені уроки

1 урок 40 хв. Лента

2 урок 40 хв. 80 хв.

Перерви

1- 2 урок – 5 хв.

I - II пара – 10 хв.

I семестр

I чверть II чверть

II семестр

III чверть IV чверть

Семестрово- блочно- залікова система
Заліки
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка