С. Ф. Русова Сучасне інформаційне суспільство ставить перед школою завдання підготовки особистості,здатної гнучко адаптуватися в мінливих життєвих обставинах, самостійно здобуваючи необхідні знання, критично мислиСкачати 77.51 Kb.
Дата конвертації23.01.2018
Розмір77.51 Kb.

Усе знати – то недосяжне завдання, та й не в тому найбільша вартість людини, що вона багато знає , і не в тому, що вона цілком схожа з іншою людиною своїми думками, а в тому, щоб кожна людина якнайширше, найкраще реалізувала свої власні здібності, кмітливість, хист.

С. Ф. Русова

Сучасне інформаційне суспільство ставить перед школою завдання підготовки особистості,здатної гнучко адаптуватися в мінливих життєвих обставинах, самостійно здобуваючи необхідні знання, критично мислити, грамотно працювати з інформацією, бути комунікабельним, уміти працювати спільно.

Усі наукові дослідження і педагогічна практика сучасної школи спрямовані на те, щоб дитячі роки були не підготовкою до життя, а власне життям, щоб забезпечити самоствердження і самореалізацію особистості. Поставила за мету не лише навчити дітей вчитися, а й викликати в них зацікавленість до навчання, залучати до активної пізнавальної діяльності. Тому у своїй роботі я застосовую методи, які формують творчу, мислячу особистість школяра, його самобутність, розвивають в ньому стійкий інтерес до знань, потребу в самостійному пошуку. Це, зокрема, такі технології: проектні, інтерактивні, ігрові, диференційованого та проблемного навчання.

До однієї з продуктивних та оптимальних технологій створення творчого освітнього середовища в початковій школі я відношу організацію проектної діяльності як технологію, що йде від дитячих потреб та інтересів, стимулює самостійність. Тому я працюю над проблемою «Активізація пізнавальної діяльності молодшого школяра в аспекті проектних технологій».

Я вважаю, що використання проектної технології – це чудова можливість спонукати дітей до експерименту, знаходження нових шляхів розв’язання тих чи інших проблем, справжній відпочинок від рутини. Це надає можливість кожній дитині на уроках проявити себе якнайкраще, використовуючи при цьому набуті знання й навички , поділитися життєвим досвідом, розкрити в собі нові таланти, мати на все власну думку, навчитися слухати думки інших і поважати їх.

Проектна діяльність є методом, що йде від дитячих потреб та інтересів, стимулює самостійність. Тому мені необхідно забезпечити єдність інтелектуального, емоційного і морального розвитку, що робить учня здатним до прекрасних, піднесених форм душевного стану. Моє завдання – спрямувати дослідницьку діяльність дитини не на глобальні проблеми, а на те, що діти можуть побачити самі, відчути.

В основі методів проекту і дослідження:

• розвиток пізнавальних умінь і навичок учнів;

• вміння орієнтуватися в інформаційному просторі;

• вміння самостійно конструювати свої знання;

• вміння критично мислити.

Ідея включення проектної діяльності в освітній процес була запропонована американським педагогом і філософом Джоном Дьюї більше століття тому. Думку про проектування особистості як суб'єкта педагогічної праці не раз висловлював В. Сухомлинський, багатогранну педагогічну спадщину якого проймає ідея проектування людини. Визначення суті проектування як педагогічного явища є досить складним, бо надзвичайно складними і багатоцінними є система проектування і сам педагогічний процес. Саме слово "проект" у перекладі з латинської мови означає "кинутий уперед, задум, план" тощо. (Додаток 1)

Тому я намагаюся організувати роботу таким чином, щоб учні навчалися:


 • визначати основні і поточні (проміжні) мету і завдання;

 • шукати шляхи їх вирішення, обираючи оптимальні;

 • здійснювати і аргументувати вибір;

 • передбачати наслідки вибору;

 • діяти самостійно;

 • порівнювати отриманий результат з тим, що потребується;

 • об'єктивно оцінювати процес (саму діяльність) і результат проектування.

Проектна діяльність передбачає роботу в колективі. Зважаючи на великий інформаційний і технологічний обсяг багатьох проектів, я переважно під час роботи над черговим проектом об'єдную учнів у групи. Така ситуація сприяє становленню, формує соціалізовану особистість, працюючи у команді діти вчаться взаємодіяти один з одним, вирішувати можливі конфлікти, набувати навичок етичного міжособистісного спілкування, брати відповідальність за вибір рішення, аналізувати результати діяльності. (Додаток 2)

Мій досвід свідчить, що дітям найскладніше самостійно розподіляти обов'язки. Зазначу, що тут слід дотримуватися принципу "кожний робить те, що зможе зробити краще інших". Становленню особистості сприяє також необхідність допомогти один одному, оцінювати один одного, критикувати, а найголовніше - нести відповідальність за свою роботу перед собою, своєю групою, всім колективом.

Як учитель, під час роботи учнів над проектом, я виконую такі функції:


 • допомагаю учням у пошуку джерел, необхідних їм для роботи над проектом;

 • сама є джерелом інформації;

 • координую весь процес;

 • підтримую і заохочую учнів;

 • підтримую безупинний зворотній зв’язок, щоб допомагати учням просуватися в роботі над проектом. (Додаток 3)

Так, вже починаючи з першого класу, ми разом з дітьми розпочали нашу проектну діяльність з виконання короткотермінового проекту «Мій родовід». Ідея проекту виникла під час читання творів про сім’ю, родину. Під час роботи над проектом, ми з дітьми опрацювали прислів’я та приказки на дану тему. Діти малювали малюнки, де були зображені їх батьки та родичі. Наступним етапом був збір інформації про свою родину та створення родовідного дерева. Специфіка роботи з молодшими школярами передбачає залучення до роботи над проектами їхніх батьків. Тому на цьому етапі учням допомагали їх рідні. Заключним етапом проекту була презентація кожним учнем свого родовідного дерева.(Додаток 4)

До проектної діяльності я звернулася ще й тому, що вона розкриває можливості вдало поєднувати в процесі навчання й інші вище перераховані технології. На сучасному етапі відбувається стрімкий розвиток науково-інформаційних технологій, що істотно змінює роль особистості. Тому, йдучи в ногу з часом, ось уже четвертий рік я активно використовую в освітньому процесі інформаційно-комунікаційні технології. При потребі я маю змогу демонструвати дітям різноманітні навчальні відео матеріали, слайди, фотографії, презентації. Інформаційно-комунікаційні технології – це потужний інструмент для одержання дитиною найрізноманітнішої інформації, ефективний засіб підвищення інтересу до навчання, а також мотивації, науковості, тощо. Я, як сучасний вчитель, враховую, що до школи приходять нові покоління дітей, які живуть в інформаційному, динамічному, емоційно напруженому середовищі. Інформаційні технології стають  потужним багатофункціональним засобом навчання. (Додаток 5)

У Тернопільській класичній гімназії велика увага приділяється методичній роботі, спрямованій на постійне підвищення професійного рівня вчителів. Я є активним членом методичної комісії (об’єднання) вчителів початкових класів, беру активну участь у підготовці та проведенні засідань, предметних тижнів, семінарів, які проводяться на базі гімназії. Зокрема, я провела ряд відкритих уроків в рамках Тижнів початкових класів (Додаток 6), організовувала та проводила позакласні заходи (свята, змагання, конкурси, виставки) (Додаток 7). У квітні 2012 року я допомагала в організації та проведенні семінару голів методичних комісій вчителів початкових класів міста на тему «Формування життєвих компетентностей учнів початкових класів шляхом організації пошукової діяльності». Окрім цього, часто виступаю з доповідями на чергових засіданнях методоб’єднання, круглих столів, педрадах. Участь у міських формах методичної роботи теж суттєво допомагає мені підвищувати свій фаховий рівень. Окрім цього, у 2013-2014 навчальному році я стала членом творчої групи вчителів початкових класів міста, метою роботи якої є розробки конспектів уроків для учнів 1-3 класів за програмою нового Держстандарту початкової загальної освіти. Як результат діяльності, у 2013-2015 рр. у співпраці з вчителями початкових класів міста створено електронні посібники «Коли цікаво і легко вчитися». (Додаток 8)

Брала участь у конкурсах фахової педмайстерності. Зокрема, у конкурсі «Вчитель року - 2014», та в конкурсі «Парадигма освітніх інновацій».

Є членом обласної творчої групи Тернопільської області, де перше засідання проходило на базі нашого закладу і я мала змогу ділитися досвідом роботи із питання «Диференційоване навчання – шлях до реалізації особистісно – орієнтованого навчання».

У серпні 2012 року ділилася досвідом роботи на ТТБ у передачі «Мамина школа» (тема «Готовність дитини до школи після літніх канікул» (відео 1) та у прямому ефірі на передачі «Ранок з ТТБ» (тема «Перший раз у перший клас» (про перехід на новий Державний стандарт початкової освіти (відео 2). (Додаток 9)

Вивчення звичаїв і традицій українського народу теж є багатим підґрунтям для організації як довготривалих, так і міні-проектів у позаурочний час. Святкування християнських та народних свят надихає на створення таких проектів як «Зайчикова писанка», «Христос Воскрес! Воістину Воскрес!», «Різдвяний вертеп», «Шляхами козацьких звитяг. Свята Покрова» тощо. Міні-проект «Зайчикова писанка» я організувала з учнями 1 класу. Він був проведений у формі відкритого заняття в рамках Тижня початкових класів. (Додаток 10). Подібним до цього проекту був довготривалий проект «Христос Воскрес! Воістину Воскрес!», який я провела з учнями 2 класу. Він завершився святковим виступом дітей перед батьками та педагогічним колективом гімназії.

Особливістю організації таких проектів є запрошення на зустрічі з дітьми відомих людей. Так, під час створення Великоднього проекту, учні мали змогу зустрітися з народним майстром Ярославом Осадцою, який провів майстер-клас по виготовленню писанок. Метою міні-проекту «Шляхами козацьких звитяг. Свята Покрова» було не тільки ознайомлення учнів зі святом Покрови, а й виховання пошани до учасників визвольної боротьби українців за незалежність держави, тому діти мали змогу поспілкуватися з ветераном УПА, почути розповідь з перших уст про події того часу.

Традиційними стали й зустрічі учнів зі священиком церкви Івана Богослова отцем Іваном. Зокрема, під час реалізації проекту «Різдвяний вертеп» отець Іван допоміг дітям мого класу глибше ознайомитися з духовними засадами святкування Різдва Христового. Ці знання допомогли дітям гідно виступити на міському конкурсі вертепів. Колектив ТКГ (учні 4-А класу) у міському фестивалі-конкурсі фольклорно-етнографічних колективів (2011) здобув Гран-прі (Наказ управління освіти і науки Тернопільської міської ради від 29.12.2011 № 489 – додаток 2).

За результатами конкурсу «Найкращий відгук на сучасну дитячу прозу - 2011» - Трут Ольга, учениця 4-А класу зайняла ІІ місце у ІІ (міському) етапі конкурсу (Наказ управління освіти і науки Тернопільської міської ради від 15.11.2011 №422 – додаток 1).Нагороди:

 1. Подяка міського голови за багаторічну сумлінну працю та високі досягнення на освітянській ниві та з нагоди Дня працівників освіти ; (Додаток 11)

 2. Грамота управління освіти і науки Тернопільської міської ради за підготовку переможців міського етапу конкурсу «Найкращий відгук на сучасну дитячу прозу» (Наказ від 15.11.2011 №422) ;

 3. Грамота управління освіти і науки Тернопільської міської ради за підготовку переможців міського фестивалю-конкурсу фольклорно-етнографічних колективів (Наказ від 29.12.2011 № 489);

 4. Грамота управління освіти і науки Тернопільської міської ради за сумлінну працю на освітянській ниві, високі досягнення у навчально-виховному процесі та з нагоди святкування Дня працівника освіти . (Додаток 11)

Вважаю, що творчість вчителя – творчість учнів. Саме учні, різні за своїми здібностями сприймати і відтворювати почуте, спонукають мене шукати нові методи і прийоми навчання. Педагогічний пошук вчителя - практика має завжди спиратися на досягнення сучасних навчальних технологій, спрямованих на розвиток творчих сил, здібностей та нахилів особистості. Впроваджуючи цю технологію на практиці, я стараюся забезпечити не лише оволодіння учнями загальними способами дій, складним предметним матеріалом, а й забезпечую умови для формування молодшого школяра як особистості.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка