РозвивальнаСкачати 30.22 Kb.
Дата конвертації10.03.2019
Розмір30.22 Kb.

Тема 15. Діяльність вітчизняних авторських шкіл («Школа Радості» В. Сухомлинського. Авторська школа-комплекс М. Гузика. Народознавча школа «Тривіта». Сахнівська середня школа О. Захаренка. Школа козацько-лицарського виховання В. Каюкова)
Мета:
- Навчальна: ознайомити із особливостями авторських шкіл; систематизувати знання студентів про досягнення сучасної вітчизняної та зарубіжної педагогіки. Формування у студентів системного бачення сучасних технологій.

- Розвивальна: правильність та культуру усного та писемного мовлення, мислення, пам'ять.

- Виховна: виховувати компетентного, ініціативного та творчого вчителя.

Завдання для самостійної роботи

1. Підготувати матеріали для представлення проекту.

2. Розробити модель вчителя та модель школи за В.О. Сухомлинським. 2б.

Оцінювання: 4б.:

  • Проект − 0−2б.

  • Таблички − 0−2б.

План

  1. «Школа Радості» В. Сухомлинського.

  2. Авторська школа-комплекс М. Гузика.

  3. Народознавча школа «Тривіта».

  4. Сахнівська середня школа О. Захаренка.

  5. Школа козацько-лицарського виховання В. Каюкова.

Практичні завдання

  1. До практичного заняття студенти готують інформацію про авторські школи. («Школа Радості» В. Сухомлинського. Авторська школа-комплекс М. Гузика. Народознавча школа «Тривіта». Сахнівська середня школа О. Захаренка. Школа козацько-лицарського виховання В. Каюкова). Група ділиться на 5 підгруп. Кожна готує проект про обрану школу.(40 хв).  1. Представлення проектів. У процесі представлення інформації про школу, інші підгрупи заповнюють таблички. Додаток 3«Школа радості»

Особливості навчально-виховного процесу. (Розпорядок дня, навчальні предмети, д.з.)
Використання технологій
Методики за якими працює школа, форми, методи, засоби.
Керівна роль вчителя(Стилі, методи спілкування та взаємодії)
Відгуки батьків
Особиста думка:  1. Представлення моделі школи і вчителя за В.О. Сухомлинським.

Література:

1. Гончаренко С. У. Український педагогічний словник / С. У. Гончаренко. – К. : Либідь, 1997. – 562 с.

2. Гузик М. П. Як не втратити таланти? Технологія навчання обдарованих дітей / М. П. Гузик //Директор школи, ліцею, гімназії. – 2001. – № 2. – С. 26–52.

3. Гузик М. П. Індивідуальний розвиток дитини: діюча модель сучасної авторської школи / М. П.Гузик // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2001. – № 1. – С. 6–9.

4. Гузик Н. В. Десять ключових компетентностей, які обслуговують особистість та її природничий талант : реалізація в умовах шкільного навчання / Н. В. Гузик . – К. : [б. в.], 2006. – 148 с.

5. Енциклопедія освіти / за ред. В. Г. Кременя. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.

6. Мельник І. Система цільового середовища за В. О. Сухомлинським / І. Мельник, М. Семенюк //Вісн. Черкас. нац. ун-ту ім. Б. Хмельницького. – 2008. – Вип. 132. – С. 96–101.

7. Макаренко А. С. Избранные произведения в трех томах. Т. 1 / А. С. Макаренко. − Изд. 2-е, испр. –Киев : Рад. шк., 1985. – С. 36–127.

9. Побірченко Н. Змістовий аспект поняття «авторська школа» // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І.Франка / Н. Побірченко. – 2007. – Вип. 36. – С. 33–37.

10. Проц М. Педагоги-новатори України : [навч. посіб.] /Марта Проц.–Львів : Бадікова Н. О., 2015. – 148с.11. Представляємо авторську школу Миколи Петровича Гузика // Пед. газ. – 1999. – № 2. – С. 4–5.

12. Сухомлинський В. О. Вибрані твори : в 5-ти т. Т. 4 / В. О. Сухомлинський. – К. : Рад. шк., 1976. – 654 с.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка