Розподіл балів та умови допуску до іспиту, які отримують студентиСкачати 42.67 Kb.
Дата конвертації23.06.2019
Розмір42.67 Kb.

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Проректор з навчально-педагогічної роботи НМУ

імені О.О.Богомольця

професор____________ Б.В. Михайличенко

«_____»____________2018 р.


Розподіл балів та умови допуску до іспиту, які отримують студенти

підготовки фахівців вищої освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я» у вищих навчальних закладах МОЗ України за спеціальністю 227 “Фізична терапія. Ерготерапія” кваліфікації освітньої «бакалавр»
Затверджено Цикловою методичною

комісією з медико-біологічних дисциплін

____19 вересня_ 2018 р., протокол №1

ЗАТВЕРДЖУЮ ”

Завідувач кафедри анатомії людини

професор______________В.Г. Черкасов
Розподіл балів та умови допуску до іспиту, які отримують студенти

підготовки фахівців вищої освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я» у вищих навчальних закладах МОЗ України за спеціальністю 227 “Фізична терапія. Ерготерапія” кваліфікації освітньої «бакалавр»
Затверджено Цикловою методичною

комісією з медико-біологічних дисциплін

____19 вересня_ 2018 р., протокол №1

Розподіл балів та умови допуску до іспиту, які отримують студенти
підготовки фахівців вищої освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я» у вищих навчальних закладах МОЗ України за спеціальністю 227 “Фізична терапія. Ерготерапія” кваліфікації освітньої «бакалавр»
Оцінювання навчальної діяльності студента з дисципліни «анатомія людини» здійснюється відповідно до вимог навчальної програми навчальної дисципліни та інструкції про систему оцінювання навчальної діяльності студентів при кредитно-трансферній накопичувальній системі організації навчального процесу, затвердженої МОЗ України.

Оцінка визначається як сума оцінок: поточної навчальної діяльності (у балах) та оцінки підсумкового контролю (у балах), яка виставляється при оцінюванні теоретичних знань та практичних навичок відповідно до переліків, визначених програмою дисципліни.

Максимальна кількість балів, що присвоюється студентам– 200, в тому числі за поточну навчальну діяльність – 120 балів (60%). За результатами підсумкового контролю (іспиту) – 80 балів (40%).
На кожному практичному занятті знання студента оцінюються за чотирибальною системою ( «5», «4», «3», «2») згідно критеріям оцінювання поточної діяльності студента; отримані оцінки конвертуються у відповідні бали.

В програмі застосована така система конвертації традиційної системи оцінки у бали:


Традиційна оцінка

Конвертація у бали

«5»

6,5

«4»

5,5

«3»

4,5

«2»

0Максимальна кількість балів, яку може набрати студент за поточну діяльність при вивченні модулю, дорівнює 120 балів. Вона вираховується шляхом множення кількості балів, що відповідають оцінці «5», на кількість практичних занять з додаванням балів за індивідуальну роботу.

Мінімальна кількість балів, яку може набрати студент за поточну діяльність і бути допущеним до складання підсумкового контролю (іспиту), вираховується шляхом множення кількості балів, що відповідають оцінці «3», на кількість практичних занять.

Оцінювання навчальної діяльності студента з дисципліни «анатомія людини»:

Лекційний матеріал і самостійна робота студентів оцінюється в процесі поточного контролю на відповідних практичних заняттях і підчас підсумкового контролю.

На кожному практичному занятті навчальна діяльність студента оцінюється таким чином:


«5»

6,5

«4»

5,5

«3»

4,5

«2»

0

Студентам, які написали реферати за запропонованими темами і виступили з цими рефератами на практичному занятті, до кількості балів за поточну навчальну діяльність додається відповідна кількість балів за індивідуальну роботу ( не більше 9,5 балів).

Студентам, які написали реферати за запропонованими темами і виступили з цими рефератами на практичному занятті, до кількості балів за поточну навчальну діяльність додається відповідна кількість балів за індивідуальну роботу ( не більше 9,5 балів).Максимальна кількість балів за поточну навчальну діяльність студента – 120 [ кількість практичних занять – 17; 17 х 6,5 балів (« 5» - 6,5 балів)= 110,5 балів + бали за індивідуальну роботу – 9,5 балів]
Студент допускається до підсумкового контролю при умові виконання вимог навчальної програми, відпрацювання усіх навчальних занять (лекцій і практичних занять) та в разі, якщо за поточну навчальну діяльність він набрав не менше 76,5 балів –

[ кількість практичних занять – 17; 17 х 4,5 бали (« 3» - 4,5 бал )= 76,5 балів].
Підсумковий модульний контроль зараховується студенту, якщо він набрав не менше 50 балів із 80 балів.


Завідувач кафедри анатомії людини,

професор Черкасов В.Г.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка