Розділи плану І. Організаційно-управлінська діяльністьСторінка1/4
Дата конвертації08.06.2019
Розмір0.68 Mb.
  1   2   3   4Розділи плану

І. Організаційно-управлінська діяльність

1.1. Засідання навчально-методичної Ради

1.2. Закріплення методистів НМЦ ПТО

1.3. Співпраця з навчальними закладами, освітніми та науковими установами, громадськими організаціями та об’єднаннями роботодавців, засобами масової інформації

ІІ. Розроблення, ОНОВЛЕННЯ, апробація ТА вПРОВАДЖЕННЯ стандартів професійної (професійно-технічної) освіти

ІІІ. Робота з керівними кадрами та педагогічними працівниками

3.1. Комплексне та тематичне вивчення

3.2. Обласні педагогічні читання

3.3. Обласні семінари

3.4. Обласні методичні секції, методичні об’єднання

3.5. Школа педагогічних знань

3.6. «Круглі столи»

3.7. Майстер-класи

3.8. Творчі групи

3.9. Тренінги

3.10. Конкурси професійної майстерності та огляди-конкурси

3.11. Курсове підвищення кваліфікації керівних та педагогічних кадрів закладів професійної (професійно-технічної) освіти

3.12. Стажування майстрів виробничого навчання

ІV. Робота з учнями

4.1. ІІІ етап Всеукраїнських конкурсів професійної майстерності з професій

4.2. ІІ (обласний) етап Всеукраїнських конкурсів професійної майстерності з професій

4.3. Організаційно-методичний супровід участі учнів в заходах змагальницького характеру

4.4. Обласні олімпіади зі спеціальних дисциплін

4.5. Діяльність обласного клубу лідерів учнівського самоврядування «Єдність»

4.6. Формування патріотичної свідомості

4.7. Діяльність обласного центру по роботі зі здібними учнями закладів професійної (професійно-технічної) освіти (всебічний розвиток учнів)V. Формування єдиного інформаційного простору, видавнича діяльність

VІ. Моніторинги та моніторингові дослідження

VІІ. Методичне та дидактичне забезпечення навчально-виробничого та навчально-виховного процесів закладів професійної (професійно-технічної) освіти

7.1. Розробити

7.2. Організувати

7.3. Надати

7.4. Вивчити, дослідити

7.5. Узагальнити, систематизувати7.6. Апробувати

ВСТУП
Єдина методична проблема, над реалізацією якої продовжує працювати НМЦ ПТО у Миколаївській області (далі – НМЦ ПТО) – «Продуктивна освітня діяльність через створення системи неперервної педагогічної освіти». Вибір проблемної теми визначено на основі діагностичних досліджень методистів НМЦ ПТО та методичних служб закладів професійної (професійно-технічної) освіти й з урахуванням актуальності та практичного значення для підвищення рівня якості навчального процесу в закладах професійної (професійно-технічної) освіти. Її реалізація сприятиме росту творчого (продуктивного) потенціалу педагога та учня, інтенсифікації неперервного освітнього процесу.

Уся система методичної роботи НМЦ ПТО спрямована на вирішення проблемної теми «Продуктивна освітня діяльність через створення системи неперервної педагогічної освіти» та на реалізацію основних напрямів роботи:

 • Моніторинг змісту стандартів професійної (професійно-технічної) освіти, стану і розвитку професійної (професійно-технічної) освіти, освітньої та професійно-кваліфікаційної структури педагогічних кадрів.

 • Удосконалення змісту комплектів навчально-плануючої документації та приведення у відповідність до вимог стандартів професійної (професійно-технічної) освіти комплексно-методичного забезпечення предметів професій.

 • Аналіз рівня педагогічної та фахової компетентності педагогічних працівників (в розрізі атестації).

 • Визначення якості професійної підготовки учнів.

 • Організація неперервного розвитку професійної компетентності педагогів закладів професійної (професійно-технічної) освіти у системі післядипломної освіти (курсове підвищення кваліфікації, внутрішньо училищні та обласні форми роботи, самоосвітня діяльність).

 • Стажування педагогів з метою оволодіння новітніми виробничими і педагогічними технологіями.

 • Інформаційне забезпечення педагогічних кадрів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (випуск обласного інформаційно-методичного журналу «Професіонал», розробка методичних рекомендацій, написання аналітичних матеріалів тощо).

Щоденна практична реалізація зазначених напрямів науково-методичної роботи здійснюється через групові та індивідуальні форми роботи:

  • конференції, семінари, конкурси, олімпіади, обласні методичні секції, об’єднання, творчі групи, Школа педагогічних знань, консультативні пункти, майстер-класи з проблем, вирішення яких потребує методичного супроводу, а саме: «Державні стандарти – сучасна освіта», «Застосування інформаційно-комунікаційних технологій на уроках», тематичні та індивідуальні консультації тощо;

  • комплексне та тематичне вивчення стану освітнього процесу закладів професійної (професійно-технічної) освіти згідно з вимогами Закону України «Про професійно-технічну освіту», нормативно-правових документів Міністерства освіти і науки України;

  • педагогічні дослідження, які оптимально поєднують комплекс наукових і аналітичних методів, що забезпечує отримання різнобічних відомостей про розвиток колективу, особистості.

Систематизація напрацьованого досвіду роботи дала змогу визначитись із необхідним змістом роботи:

 • удосконалення професійної компетентності керівних та педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти;

 • інформаційне забезпечення та організаційно-методична допомога у розвитку педагогічної творчості;

 • експериментальна, науково та навчально-дослідницька робота;

 • визначення ефективності педагогічної діяльності;

 • моніторинг якості освіти;

 • узагальнення, вивчення і поширення перспективного досвіду роботи;

 • удосконалення роботи із розробки та видання друкованих науково-методичних матеріалів.

НМЦ ПТО організовується робота з підвищення кваліфікації педагогічних працівників та їх стажування. Для цього систематично відслідковується й аналізується якісний склад педагогічних працівників. Методистами НМЦ ПТО щорічно розробляється графік курсового підвищення та стажування педагогів і направляється в ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України (в тому числі для керівних кадрів ЗПО при Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти й педагогічних працівників професійного циклу при Білоцерківському інституті післядипломної професійної освіти) і Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти.

Окрім системи післядипломної освіти велика увага приділяється інформаційному забезпеченню педагогічних працівників та необхідності створення рівних умов доступності в одержанні інформації.

Інформаційне забезпечення – чинник підвищення ефективності навчання, забезпечення високого рівня підготовки кваліфікованих, висококваліфікованих робітників та молодших спеціалістів. Педагогічні інновації підпорядковані трансформації соціального досвіду в практичну діяльність і спираються на нього. Оновлення форм, методів і прийомів навчання спрямоване, насамперед, на відмову від відтворюючого (репродуктивного) навчання на користь творчого (продуктивного). Розширенню меж активної професійної діяльності сприяє інформаційне забезпечення.

В організації процесу інформування педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти області визначено ряд шляхів:

1. Випуск інформаційно-методичного журналу «Професіонал» та методичного вісника.

2. Розробка методичних рекомендацій, написання аналітичних матеріалів тощо.

3. Моніторингові дослідження.

4. Використання електронних засобів навчального призначення.

5. Створення електронної бази методичних розробок інноваційних уроків із предметів професійно-теоретичної підготовки у закладах професійної (професійно-технічної) освіти; кращих методичних розробок та кращого перспективного досвіду педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти, що потребує, насамперед, виявлення, вивчення, узагальнення матеріалів, організації експериментальної перевірки й апробації виявлених ППД та інновацій, створення експериментальних майданчиків, опорних закладів професійної (професійно-технічної) освіти, організації висхідного потоку матеріалів про ППД, інноваційну та експериментальну діяльність, підготовки статистичної й аналітичної інформації.

6. Створення електронної бази даних різнорівневих тестів для контролю знань учнів зі спеціальних дисциплін.

7. Поповнення веб-сайту НМЦ ПТО у Миколаївській області інформаційними матеріалами.

З метою своєчасного організованого та продуктивного процесу інформування педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти області та інших регіонів функціонує веб-сайт НМЦ ПТО у Миколаївській області. Рубриками визначено:

1. Головна сторінка.

2. Інформація про установу (основні завдання НМЦ ПТО, публічна інформація, послуги НМЦ ПТО).

3. Нормативно-правова база та інша корисна інформація.

4. Заходи.

5. Мережа ПТНЗ II-III атестаційних рівнів.

6. Досвід роботи.

7. Видавнича діяльність.

8. Корисні посилання.

9. Фотоальбоми.

10. Запитуйте-відповідаємо.

11. Анонси.Адреса веб-сайту: htt://metodcenter.at.ua
Із метою пошуку нових теоретичних і методологічних рішень у професійній підготовці та посилення уваги до методики викладання дисциплін загальноосвітнього і професійного циклів з використанням інформаційних технологій організовуються заходи щодо реалізації Програми розвитку освіти Миколаївської області на 2017-2021 роки, оснащення навчальних закладів комп’ютерною технікою та оргтехнікою, здійснюється організоване навчання педагогічних кадрів основам комп’ютерної грамотності, проводяться з викладачами і майстрами виробничого навчання тренінги, майстер-класи, курси підвищення кваліфікації викладачів та майстрів виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти в режимі «on-line» (при Білоцерківському інституті післядипломної професійної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України за очно-дистанційного формою). Така форма навчальних занять дає можливість слухачам не тільки прослухати на першому очному етапі курс лекцій досвідчених викладачів ІПОІПК в режимі «on-line», а й поспілкуватися з ними з питань методичного, психолого-педагогічного забезпечення навчально-виробничого процесу, економіко-правових питань професійно-технічної освіти, удосконалити власний рівень роботи з ПК та в мережі Інтернет тощо.

НМЦ ПТО організовуються заходи, спрямовані на удосконалення роботи веб-сайтів закладів професійної (професійно-технічної) освіти, сприяють осучасненню комплексно-методичного та дидактичного забезпечення предметів, дають можливість для створення інформаційного банку даних кращого педагогічного досвіду педагогічних працівників.

З цією ж метою НМЦ ПТО здійснюється робота щодо проведення моніторингу вивчення рівня володіння педагогічними працівниками закладів професійної (професійно-технічної) освіти області основами інформаційно-комунікаційних технологій і забезпечення бібліотек закладів комп’ютерною технікою, володіння бібліотекарями навичками комп’ютерної грамотності та інформаційними технологіями.

Враховуючи, що компетентність педагогічного працівника ґрунтується на володінні ним сучасним науковим потенціалом, визначено першочергове завдання для педагогічних працівників  удосконалення навчально-методичного забезпечення та приведення у відповідність до вимог стандартів професійно-технічної освіти навчально-матеріальної бази професій по кількості сучасного обладнання, інструменту, комплексно-методичного забезпечення предмета, дидактичних засобів навчання та їх корегування з метою відпрацювання змісту програм предметів професійно-теоретичного циклу і лабораторно-практичних робіт; забезпечення відповідності плану роботи навчального кабінету потребам навчально-виробничого та виховного процесу, організація виробничої практики за новим навчальним планом.

Із цією метою НМЦ ПТО здійснюється робота щодо організації обласних конкурсів на кращі навчальні кабінети, лабораторії та навчальні майстерні, оскільки за період проведення конкурсів навчальні кабінети, лабораторії й майстерні поповнюються новими засобами навчання: стендами, планшетами, моделями, технологічною документацією, дидактичними матеріалами різнопланового характеру для учнів (тестами, творчими завданнями, технічною документацією щодо нових технологій навчання тощо), відеофільмами, сучасними робочими та контрольно-вимірювальними інструментами і приладами, електронними засобами навчання тощо.

НМЦ ПТО протягом кожного навчального року комплексно і тематично здійснює вивчення стану освітньої діяльності з підготовки кваліфікованих робітників, окремих напрямів навчального процесу. З цією метою відвідуються уроки теоретичного і виробничого навчання, аналізується рівень навчальних досягнень учнів як за підсумками відвіданих уроків, так і за результатами державних підсумкових та кваліфікаційних атестацій.

Навчально-методична Рада НМЦ ПТО координує діяльність педагогічних колективів закладів професійної (професійно-технічної) освіти, здійснює систематичний аналіз навчального процесу з метою оновлення змісту освіти з урахуванням динамічних змін у галузях економіки, техніки, технологіях.

Протягом 2017 року на засіданнях Ради розглядались питання такого спрямування:На засіданнях Ради розглядались питання такого спрямування:

 • Про стан організації методичної роботи у Вищому професійному училищі суднобудування м. Миколаєва, Миколаївському професійному промисловому ліцеї, Надбузькому професійному аграрному ліцеї, Миколаївському професійному суднобудівному ліцеї та Миколаївському професійному ліцеї сфери послуг (учасники: Вище професійне училище суднобудування м. Миколаєва, Миколаївський професійний промислововий ліцей, Надбузький професійний аграрний ліцей, Миколаївський професійний суднобудівний ліцей та Миколаївський професійний ліцей сфери послуг).

 • Про результати роботи обласних методичних секцій, об’єднань у 2015/2016 навчальному році;.

 • Про стан роботи методичних комісій у Вознесенському професійному аграрному ліцеї.

 • Про результати апробації просвітницької програми для учнівської молоді ПТНЗ «Від мрії до реальності» у ПТНЗ області (учасники: Миколаївський професійний машинобудівний ліцей, Надбузький професійний аграрний ліцей).

 • Про роботу віртуальних методичних кабінетів професійно-технічних навчальних закладів області.

 • Про стан підготовки кваліфікованих робітників з професій Перукар (перукар-модельєр), Кондитер у ПТНЗ області (учасники: Миколаївський професійний ліцей сфери послуг, ДНЗ «Миколаївське вище професійне училище технологій та дизайну», Миколаївський професійний ліцей торгівлі та ресторанного сервісу, Снігурівський професійний ліцей, Єланецький професійний аграрний ліцей).

 • Про стан забезпечення якості освіти в професійно-технічних навчальних закладах області (за результатами обласних олімпіад зі спеціальних дисциплін, конкурсів фахової майстерності).

 • Про розробку комплексного методичного забезпечення предметів загальноосвітньої підготовки.

 • Про функціонування електронної бібліотеки навчального закладу: стан поповнення, ефективність (учасники: Миколаївський професійний ліцей сфери послуг, Арбузинський професійний аграрний ліцей).

 • Про виконання рішень навчально-методичної Ради, ухвалених протягом 2017 року.

 • Про розгляд та затвердження звіту про роботу НМЦ ПТО за 2017 рік.

 • Про розгляд та затвердження плану роботи НМЦ ПТО на 2018 рік.

 • Про розгляд та затвердження плану спільної роботи НМЦ ПТО та департаменту освіти і науки облдержадміністрації на 2018 рік.

 • Про розгляд та затвердження стану видавничої діяльності НМЦ ПТО, зокрема затвердження методичних рекомендацій, електронних навчальних посібників, розроблених методистами НМЦ ПТО та педагогічними працівниками закладів професійної (професійно-технічної) освіти області (тематика друкованих науково та навчально-методичних матеріалів).

Наукова та навчально-методична робота з педагогічними кадрами закладів професійної (професійно-технічної) освіти проводиться на основі врахування їх потреб та реального рівня професійної компетентності у відповідності до основних завдань методичної роботи.

В умовах осучаснення професійно-технічної освіти значно зростає роль щодо оновлення змісту освіти, інформаційного та методичного забезпечення навчально-виробничого та навчально-виховного процесу, впровадження нових технологій, форм і методів професійної підготовки учнів, розповсюдження перспективного педагогічного та виробничого досвіду.

Цільовий підхід до організації освітнього процесу відповідно до програмних цілей закладів професійної (професійно-технічної) освіти і визначив тематику проведення обласних заходів для педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти Миколаївської області.

Продуктивність в роботі педагогічних працівників – показник якісної педагогічної діяльності.з/п

Захід

Дата проведення

Місце проведення

Орієнтовна кількість учасників

Відповідальна особа

І. Організаційно-управлінська діяльність

1.1. Засідання навчально-методичної Ради

1.

 1. Про здійснення науково-методичної діяльності в міжатестаційний період Пересунько О. В., викладача Миколаївського професійного ліцею сфери послуг, яка атестується на відповідність раніше присвоєному педагогічному званню «викладач-методист».

 2. Проблеми методичного менеджменту та шляхи їх розв’язання у закладах професійної (професійно-технічної) освіти: Миколаївський професійний ліцей будівництва та сфери послуг, ДНЗ «Южноукраїнський професійний ліцей».

 3. Про стан роботи методичних комісій професійної підготовки у Вознесенському професійному ліцеї.

 4. Тематика друкованих науково-, навчально-методичних матеріалів.

 5. Інше

Березень

НМЦ ПТО

15

Шаповалова Н. В.,

методисти відповідного профілю2.

1. Проблеми методичного менеджменту та шляхи їх розв’язання у закладах професійної (професійно-технічної) освіти: Миколаївський професійний машинобудівний ліцей, Професійно-технічне училище № 42.

2. Про стан роботи методичних комісій професійної підготовки у ДНЗ «Баштанський професійний ліцей», Єланецькому професійному аграрному ліцеї.

3. Про сучасний підхід до розробки навчально-методичних документів з планування навчально-виробничого процесу з професій сфери торгівлі (за результатами обласного конкурсу на краще навчально-методичне забезпечення з предметів професійно-теоретичної підготовки та виробничого навчання професій сфери торгівлі серед професійно-технічних навчальних закладів Миколаївської області).

4. Про результати упровадження елементів дуальної форми навчання в ДНЗ «»Миколаївське вище професійне училище технологій та дизайну».

5. Тематика друкованих науково-, навчально-методичних матеріалів.


 1. Інше

Червень

НМЦ ПТО

15

Шаповалова Н. В.,

методисти відповідного профілю3.

 1. Про результати моніторингу оцінювання якості освіти за результатами зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури як показника науково-методичного супроводу розвитку професійної компетентності викладача.

 2. Про стан забезпечення якості освіти в закладах професійної (професійно-технічної) освіти області (за результатами обласних олімпіад зі спеціальних дисциплін, конкурсів фахової майстерності).

 3. Про стан організації курсової підготовки керівних та педагогічних працівників, стажування майстрів виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти Миколаївської області у 2015-2017 роках. Зміни в організації підвищення кваліфікації працівників освіти

 4. Тематика друкованих науково-, навчально-методичних матеріалів.

 5. Інше

Вересень

НМЦ ПТО

15

Шаповалова Н. В.,

методисти відповідного профілю4.

1. Актуальні аспекти діяльності методичних комісій загальноосвітніх предметів у закладах професійної (професійно-технічної) освіти з практики впровадження нових програм (редакції 2018 року), заснованих на компетентнісних засадах (Миколаївський професійний промисловий ліцей, Миколаївський професійний ліцей, Вознесенський професійний ліцей).

2. Про виконання рішень навчально-методичної Ради, ухвалених протягом 2018 року.

3. Про розгляд та затвердження звіту про роботу НМЦ ПТО у Миколаївській області за 2018 рік.

4. Про розгляд та затвердження плану роботи НМЦ ПТО у Миколаївській області на 2019 рік.

5. Про розгляд та затвердження плану спільної роботи НМЦ ПТО у Миколаївській області та департаменту освіти і науки облдержадміністрації на 2019 рік.

6. Тематика друкованих науково-, навчально-методичних матеріалів.

7. ІншеГрудень

НМЦ ПТО

15

Шаповалова Н. В., методисти відповідного профілю

1.2. Закріплення методистів НМЦ ПТО

1.

З метою надання постійної методичної допомоги та коригування освітнього процесу закладах професійної (професійно-технічної) освіти у 2018 році закріпити методистів:

Шаповалова Н. В.:

ВПУ № 21 м. Миколаєва, Єланецький ПАЛ;Дячковська Л. К.:

ДНЗ «Южноукраїнський ПЛ»,

Миколаївський ППЛ, Новоодеський ПАЛ,

Березнегуватський ПЛ, Кривоозерський ПАЛ;Куликова Т. О.:

ДНЗ «Баштанський ПЛ», Миколаївський ПЛ, Снігурівський ПЛ, Миколаївський ПЛ Б та СП, НЦ №83, ЗП(ПТ)О І атестаційного рівня;Лагутіна В. В.:

Миколаївський ПЛСП,

ДНЗ «Миколаївське ВПУ технологій та дизайну», Вознесенський ПАЛ, ПТУ № 42, Казанківський ПАЛ,

Ольшанський НЦ № 53, відділення Надбузького ПАЛ;Михайлюк Т. О.:

ДНЗ «ВПУ № 7 м. Миколаїв», Надбузький ПАЛ, Маринівський ПАЛ, філія Маринівського ПАЛ, Арбузинський ПА;Савчук І. В.:

ПТУ № 17, Вознесенський ПЛ,

Миколаївський ПЛТ та РС;

Ромашевська Г. А.:

ВПУС м. Миколаєва,

Миколаївський ПСЛ, Миколаївський ПМЛ,

ДНЗ «Первомайський ППЛ», філія Надбузького ПАЛ
Методисти

1.3. Співпраця з навчальними закладами, освітніми та науковими установами,

громадськими організаціями та об’єднаннями роботодавців, засобами масової інформації

1.

Співпраця з Миколаївською обласною організацією роботодавців «Промисловці та підприємці Миколаївщини» щодо участі у розробці стандартів професійної (професійно-технічної) освіти, проведенні обласних заходів

Протягом рокуШаповалова Н. В.

2.

Співпраця з об’єднаннями роботодавців, Миколаївським обласним центром зайнятості

Протягом рокуШаповалова Н. В., методисти відповідного профілю

3.

Співпраця з Науковою установою «Інститут професійно-технічної освіти» НАПН України, Білоцерківським інститутом неперервної професійної освіти Державного вищого навчального закладу «Університет менеджменту освіти» НАПН України

Протягом рокуШаповалова Н. В.

4.

Співпраця з Всеукраїнською громадською організацією «Фундація регіональних ініціатив», Миколаївським благодійним фондом «Любисток», Міжнародною організацією з міграції, Миколаївським міським громадським об’єднанням «Правозахисник», Миколаївською молодіжною організацією «Євроклуб», Миколаївською міською молодіжною громадською організацією «Волонтери», громадською організацією «Всебічний розвиток молоді» та іншими

Протягом рокуШаповалова Н. В.

5.

Співпраця з Миколаївським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти, Миколаївським міським будинком учителя, Миколаївським державним аграрним університетом, Національним університетом кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаївським Національним університетом імені В. О.Сухомлинського, ВП «Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв», Миколаївським інститутом права Національного університету «Одеська юридична академія», Українським науково-методичним центром практичної психології і соціальної роботи Національної академії педагогічних наук, військовими частинами м. Миколаєва та військовою кафедрою Миколаївського національного університету ім. В. О.Сухомлинського

Протягом рокуШаповалова Н. В.

6.

Співпраця з Національною телекомпанією України «Миколаївська регіональна дирекція», телекомпанією коледжу преси і телебачення «Телевізійний академічний канал – ТВ» («Так-TV»), друкованими та віртуальними засобами масової інформації з метою налагодження системної інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо змісту, цілей та механізму реалізації державної політики в галузі професійної (професійно-технічної) освіти шляхом інформування широкого кола громадськості про нововведення в галузі професійної (професійно-технічної) освіти, позиціювання системи професійної (професійно-технічної) освіти та здійснення профорієнтаційної роботи

Протягом рокуШаповалова Н. В.

ІІ. Розроблення, оновлення, апробація та впровадження стандартів професійно-технічної освіти

1.

Участь у роботі обласних та всеукраїнських творчих груп щодо розробки та оновлення змісту проектів стандартів професійної (професійно-технічної) освіти

Протягом року

Заклади П(ПТ)О області
Шаповалова Н. В., методисти відповідного профілю

1.1.

Оновлення змісту проектів стандартів професійної (професійно-технічної) освіти з відповідних професій

Протягом року

Заклади П(ПТ)О області
Шаповалова Н. В., методисти відповідного профілю

1.2.

Розроблення змісту проектів стандартів професійної (професійно-технічної) освіти з відповідних професій

Протягом року

Заклади П(ПТ)О області
Шаповалова Н. В., методисти відповідного профілю

2.

Участь у забезпеченні організаційно-методичного супроводу апробації та впровадження стандартів з конкретних професій у закладах професійної (професійно-технічної) освіти області
Заклади П(ПТ)О області
Шаповалова Н. В., методисти відповідного профілю

ІІІ. Робота з керівними кадрами та педагогічними працівниками

3.1. Комплексне та тематичне вивченняДень контролингу в закладі професійної (професійно-технічної) освіти

Протягом року

За окремим графіком
Шаповалова Н. В., методисти відповідного профілю

3.2. Обласні педагогічні читання«Сучасний урок – це твір мистецтва, де педагог уміло використовує всі можливості для розвитку особистості учня»

(до 100-річчя В. О. Сухомлинського)21 лютого

Миколаївський професійний машинобудівний ліцей

100

Шаповалова Н. В.

3.3. Обласні семінариПостійно діючий семінар резерву керівних кадрів закладів професійної (професійно-технічної) освіти області за напрямом «Формування досвіду управлінської діяльності» з теми «Сучасні вимоги до компетентності керівника закладу професійної (професійно-технічної) освіти»

Лютий

Новоодеський професійний аграрний ліцей

25

Куликова Т. О.Семінар заступників директорів закладів професійної (професійно-технічної) освіти області з навчально-виробничої роботи «Сучасний урок – основа ефективної та якісної освіти»

Березень

Новоодеський професійний аграрний ліцей

35

Шаповалова Н. В.Семінар заступників директорів закладів професійної (професійно-технічної) освіти області з навчально-виховної роботи «Виховна система закладу як оптимальний простір життєтворчості особистості»

Квітень

ДНЗ «Баштанський професійний ліцей»

30

Шаповалова Н. В.Семінар практичних психологів та соціальних педагогів закладів професійної (професійно-технічної) освіти області «Психологічне консультування в роботі практичного психолога закладу професійної (професійно-технічної) освіти»

Квітень

Миколаївський професійний машинобудівний ліцей

30

Шаповалова Н. В.Семінар заступників директорів закладів професійної (професійно-технічної) освіти області з навчально-методичної роботи, методистів

Навчальний тренінг «Удосконалення професійної компетентності педагогів закладів професійної (професійно-технічної) освіти із використання інформаційно-комунікаційних технологій та ресурсів мережі Інтернет. Упровадження хмарних технологій в освітній процес»Травень

Миколаївський професійний промисловий ліцей

35

Дячковська Л. К.Семінар практичних психологів та соціальних педагогів закладів професійної (професійно-технічної) освіти області «Вектор розвитку психологічної служби закладів професійної (професійно-технічної) освіти області в умовах реформування освіти»

Жовтень

Миколаївський професійний промисловий ліцей

30

Шаповалова Н. В.Семінар заступників директорів закладів професійної (професійно-технічної) освіти області з навчально-методичної роботи, методистів «Самоосвіта педагога як умова підвищення його професійної майстерності»

Жовтень

Вище професійне училище суднобудування м. Миколаєва

35

Дячковська Л. К.Семінар старших майстрів закладів професійної (професійно-технічної) освіти області «Шляхи удосконалення управлінської діяльності старшого майстра закладу професійної (професійно-технічної) освіти області»

Жовтень

Вище професійне училище № 21 м. Миколаєва

40

Куликова Т. О.Семінар заступників директорів закладів професійної (професійно-технічної) освіти області з навчально-виробничої роботи «Застосування особистісно-розвивальних педагогічних технологій у підготовці майбутніх кваліфікованих робітників»

Жовтень

Вознесенський професійний аграрний ліцей

35

Шаповалова Н.В.Семінар заступників директорів закладів професійної (професійно-технічної) освіти області з навчально-виховної роботи «Пріоритетні напрямки вирішення актуальних проблем виховання учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти»

Листопад

Миколаївський професійний ліцей

30

Шаповалова Н. В.

3.4. Обласні методичні секції, методичні об’єднанняЗасідання методичної секції викладачів та майстрів виробничого навчання з професій Перукар (перукар-модельєр), Візажист; Манікюрник, Педикюрник, Фотограф (фотороботи) закладів професійної (професійно-технічної) освіти області «Реалізація творчого потенціалу учнів шляхом застосування інноваційних педагогічних технологій на уроках для розвитку креативного мислення учнів»

Лютий

Миколаївський професійний ліцей сфери послуг

20

Лагутіна В. В.Засідання методичної секції викладачів предмета «Захист Вітчизни» закладів професійної (професійно-технічної) освіти області «Індивідуально-диференційований підхід як важливий компонент військово-патріотичного виховання здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти»

Лютий

Вище професійне училище № 21 м. Миколаєва

30

Миргородський М. І.Засідання методичної секції викладачів та майстрів виробничого навчання професій громадського харчування та ресторанного сервісу закладів професійної (професійно-технічної) освіти області «Підготовка кваліфікованого робітника в умовах інноваційного освітнього середовища»

Березень

Миколаївський професійний ліцей торгівлі та ресторанного сервісу

25

Шаповалова Н. В.Засідання методичної секції викладачів та майстрів виробничого навчання будівельних професій закладів професійної (професійно-технічної) освіти області «Сучасний підхід до організації освітнього процесу в ЗП(ПТ)О відповідно до вимог стандартів професійної (професійно-технічної) освіти»

Березень

Миколаївський професійний ліцей

20

Куликова Т. О.


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка