Розділ теоретичні концепції особистісного «Я» І проблематика особистісно -орієнтованої психотерапії у сучасній медичній психологіїСторінка21/25
Дата конвертації11.05.2018
Розмір5.22 Mb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25

Рис. 5.24. Динаміка показників по шкалах СМОЛ до і після проходження курсу індивідуальної психотерапії.
На початку курсу індивідуальної психотерапії у пацієнтів реєструвалися такі характеристики: переважання пасивної особистісної позиції, високий рівень усвідомлення наявних проблем через призму незадоволення і песимістичної оцінки своїх перспектив, схильність до негативного сприймання навколишнього світу в зв’язку з хворобою, інертність у прийнятті рішень, виражена глибина переживань. Після завершення курсу індивідуальної психотерапії зосередження на поганому самопочутті змінилося у пацієнтів на осмислення майбутніх перспектив, подальших дій, спрямованих на відновлення здоров’я, зміну способу життя.
Аналіз динаміки результатів діагностики за методикою МКВ Люшера і тестом портретних виборів Сонді у групі пацієнтів на початку і після завершення курсу індивідуальної психотерапії.

В результаті узагальнення і змістової інтерпретації значень векторів і факторів тесту портретних виборів Сонді до і після проходження індивідуального психотерапевтичного курсу (в межах індивідуально-типологічного підходу) були виявлені такі зміни психодіагностичних показників: схильність до зовнішньозвинувачувального агресивного реагування набула менш виражених показників, егоїстичні тенденції знизилися, конфліктність, підвищений самоконтроль і недовірливість так само зменшили свої показники після проходження пацієнтами курсу психотерапії.

Аналіз результатів діагностування за методикою МКВ Люшера, що ґрунтується на інтерпретації колірних пар, дав змогу виявити зміни в таких характеристиках пацієнтів: фрустрація потреби в перспективі та надії на краще, прагнення спокою, відпочинку, а також незадоволення ставленням до самого себе лишилися незмінними, негативне ставлення до ситуації нівелювалося, тривожність зменшилася. Зросли показники вольових якостей і впевненості у власних силах.

5.3.3.5. Аналіз динаміки психоемоційного стану і фізичного самопочуття пацієнтів, котрі пройшли курс сполучної психотерапії.

Група пацієнтів, котра проходила курс сполучної (комбінаторної) психотерапії, була поділена на дві частини. На першому етапі оцінки динаміки психоемоційного стану в цій групі пацієнтів ми з’ясували наявність і проаналізували характер змін у суб’єктивній оцінці власної душевної рівноваги та емоційного стану, що його вони оцінювали за допомогою методики семантичного диференціала. Оскільки значення в групі пацієнтів по шкалах модифікованого варіанта семантичного диференціала, використаного нами в діагностиці, виявилися достатньою мірою однорідними, в подальшому ми аналізували середні значення для цієї групи по кожній шкалі.

Як демонструє графік зміни середніх значень на рис. 5.25., динаміка показників по кожній з шкал є достатньою мірою вираженою. Найбільш явне поліпшення самопочуття спостерігається по шкалах “Поганий-Хороший”: після курсу групової терапії пацієнти почуваються більш спокійно, врівноважено і “приємно”. Однак варто зазначити, що показники по всіх шкалах при діагностиці після проходження психотерапевтичного курсу варіюються в рамках, не вищих середнього рівня вираження (1,5 бала по шкалах СД). Високі показники, що відображають позитивну суб’єктивну оцінку стану пацієнтів, відсутні, що дає нам первинну підставу для припущення про недостатню роль винятково психотетерапевтичних заходів, спрямованих на поліпшення психоемоційного стану пацієнтів.
Рис. 5.25. Динаміка суб’єктивної оцінки душевної рівноваги пацієнтів (середні значення по шкалам) у групі до і після проходження курсу сполучної терапії (за результатами семантичного диференціала).

Динаміка суб’єктивної оцінки пацієнтами власного фізичного стану так само є позитивною та достатньо вираженою (див. Рис. 5.25). Показники по всіх шкалах схилилися до позитивного полюса, але так само в межах середнього рівня.Рис. 5.26. Динаміка суб’єктивної оцінки фізичного стану пацієнтів (середні значення по шкалах у групі) до і після проходження курсу сполучної терапії (за результатами модифікованого варіанта семантичного диференціала).
Навіть після проходження курсу групової екзистенціально-гуманістичної психотерапії пацієнти продовжували скаржитися на головний біль, різку зміну настрою, млявість, відсутність мотивації до професійної діяльності.
Аналіз динаміки результатів, отриманих по шкалах методики Міні-мульт у групі пацієнтів на початку і після завершення курсу сполучної терапії.

Через те, що ми аналізуємо маленькі залежні групи (до 15 чоловік) - до і після проходження курсу групових сеансів психотерапії та прийому психофармакологічних засобів, головним статистичним методом для порівняння показників ми обрали непараметричний критерій знаків, який дає змогу порівняти дві залежні вибірки на підставі зіставлення кількісних показників позитивних і негативних зсувів значень. Допоміжним методом математичного аналізу ми обрали непараметричний критерій. Як нульову та робочу гіпотези нашого експериментального дослідження ми приймаємо такі твердження:

H0 – відмінності між показниками по шкалах методики СМОЛ у групі пацієнтів із захворюваннями гастроентерологічного спектра до і після проходження курсу сполучної терапії не є значущими.

H1 – відмінності між показниками по шкалах методики СМОЛ у групі пацієнтів із захворюваннями гастроентерологічного спектра до і після проходження курсу сполучної терапії є значущими.

Відмінності оцінювалися між показниками по кожній шкалі методики СМОЛ. Оскільки непараметричні критерії дають змогу оцінити за один аналітичний етап лише одну пару змінних, що характеризують залежні групи, таблиці результатів аналізу описують кожну пару окремо.

В результаті перевірки наявності значущих відмінностей між показниками до і після проходження пацієнтом психотерапевтичного курсу ми отримали такі дані по шкалах методики СМОЛ: достовірна динаміка показників виявлена по шкалах F (достовірності), К (корекції), Д (депресії), Hy (істерії) й Hs (іпохондрії). По решті п’яти шкалах методики Міні-мульт значущих відмінностей не встановлено.
Hypothesis Test Summary
 

Null Hypothesis

Test

Sig

Decision

1

The median of differences between Pa_a and Pa_b equals 0.

Related-Samples Sign Test

.549 1

Retain the null hypothesis.

2

The median of differences between Pa_b and Pa_a equals 0.

Related-Samples Wilcoxon Signed Rank Test

.722

Retain the null hypothesis.

Asymptotic significances are displayed. The significance level is .05.

1 Exact significance is displayed for this test.


Рис. 5.27. Таблиця результатів аналізу відмінностей показників шкали Pa (паранояльності) за критерієм знаків і критерієм Вілкоксона, що підкріплює нульову гіпотезу9
На рис. 5.27. ми оцінюємо показник Sig., що має в обох випадках значення, яке перевищує максимально допустимий рівень значущості: 0,05. Це дає нам підстави для підтвердження нульової гіпотези – відмінності між показниками по шкалі Hy (істероїдності) в групі пацієнтів із захворюваннями гастроентерологічного спектра до і після проходження курсу сполучної терапії не є значущими.

Hypothesis Test Summary
 

Null Hypothesis

Test

Sig

Decision

1

The median of differences between K_a and K_b equals 0.

Related-Samples Sign Test

.001 1

Reject the null hypothesis.

2

The median of differences between K_b and K_a equals 0.

Related-Samples Wilcoxon Signed Rank Test

.003

Reject the null hypothesis.

Asymptotic significances are displayed. The significance level is .05.

1 Exact significance is displayed for this test.

Рис. 5.28. Таблиця результатів аналізу достовірних відмінностей показників шкали К (корекції) за критерієм знаків и критерієм Вілкоксона, що підкріплює робочу гіпотезу.
Показник Sig. на рис. 5.28 і 5.29. має значення, нижче допустимого рівня значущості: 0,05. Це дає нам підстави для підтвердження робочої гіпотези – відмінності між показниками по шкалах F (достовірності), К (корекції), Д (депресії), Hy (істерії) та Hs (іпохондрії) в групі пацієнтів із захворюваннями гастроентерологічного спектра до і після проходження ними курсу сполучної терапії є значущими.

Hypothesis Test Summary
 

Null Hypothesis

Test

Sig

Decision

1

The median of differences between Hs_a and HS_b equals 0.

Related-Samples Sign Test

.012 1

Reject the null hypothesis.

2

The median of differences between HS_b and Hs_a equals 0.

Related-Samples Wilcoxon Signed Rank Test

.008

Reject the null hypothesis.

Asymptotic significances are displayed. The significance level is .05.

1 Exact significance is displayed for this test.
Рис. 5.29. Таблиця результатів аналізу достовірних відмінностей показників шкали Hs (іпохондрії) за критерієм знаків і критерієм Вілкоксона, що підкріплює робочу гіпотезу

Виявивши значущі відмінності по шкалах достовірності та іпохондрії в групі пацієнтів до і після проходження ними курсу екзистенціально-гуманістичної психотерапії, ми визначили – для розкриття характеру змін по цих шкалах – значення описових статистик: середніх значень по шкалах і стандартного відхилення (див.: табл. 5.12 і 5.13.)Таблиця 5.12

Середні значення показників по шкалах СМОЛ у групі пацієнтів до початку курсу сполучної терапії

Statistics

 

L_b

F_b

K_b

HS_b

D_b

Hy_b

Pd_b

Pa_b

Pt_b

Sc_b

Ma_b

Valid N

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

Missing

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mean

55,82

69,18

50,09

61,45

56,91

57,9

58,64

63,73

60,09

63,45

51,32

Std.Deviation

5,16146

4,64660

5,55796

5,92222

7,25172

6,4917

7,57525

11,5943

9,0643

7,21418

8,68044

Minimum

48,0

54,0

40,0

55,0

40,0

47,0

39,0

50,0

48,0

52,0

40,0

Maximum

70,0

79,0

58,0

70,0

70,0

69,0

72,0

85,0

80,0

79,0

63,0

Оцінивши мінімальні та максимальні значення по шкалах, маємо констатувати, що викиди у розподілі значень у цих залежних вибірках відсутні. Відсутність викидів робить статистично правомірною оцінку показників середніх значень у подальшому.

Таблиця 5.13

Середні значення показників по шкалах СМОЛ у групі пацієнтів після завершення курсу сполучної терапії.

Statistics

 

L_a

F_a

K_a

Hs_a

D_a

Hy_a

Pd_a

Pa_a

Pt_a

Sc_a

Ma_a

Valid N

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

Missing

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mean

53,55

65,36

50,81

56,36

54,45

55,09

57,09

61,09

60,27

63,09

50,9

Std.Deviation

3,8043

6,91

6,32

4,80

6,36

6,56

5,82

6,59

7,49

8,51

7,942

Minimum

48,0

54,0

40,0

50,0

47,0

44,0

45,0

55,0

48,0

52,0

40,0

Maximum

65,0

69,0

55,0

61,0

64,0

61,0

62,0

63,0

70,0

72,0

59,0
Після завершення курсу сполучної терапії у пацієнтів зменшилися середні показники по восьми шкалах: неправди, іпохондрії, істероїдності, депресії, психопатії, параної та психастенії. З метою більш змістовного аналізу відмінностей ми накреслили два графіки (див.: рис. 5.30.). Зміни по шкалі достовірності у пацієнтів проявляються у зменшенні тенденції до гіперболізації симптоматичної характеристики власного стану, в нівелюванні - після проходження курсу психотерапії – прагнення підкреслити максимальну тяжкість свого фізичного стану.Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка