Розділ теоретичні концепції особистісного «Я» І проблематика особистісно -орієнтованої психотерапії у сучасній медичній психологіїСторінка20/25
Дата конвертації11.05.2018
Розмір5.22 Mb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25

Аналіз динаміки результатів діагностики за методикою МКВ Люшера і тестом портретних виборів Сонді в групі пацієнтів на початку і після завершення курсу групової арт-терапії.

В результаті узагальнення і змістової інтерпретації значень векторів і факторів тесту портретних виборів Сонді до і після проходження психотерапевтичного курсу – в межах індивідуально-типологічного підходу – були виявлені такі зміни психодіагностичних показників: схильність до зовнішньозвинувачувального агресивного реагування набула менш виражених показників на фоні емоційної нестійкості, егоїстичні тенденції знизилися, після проходження пацієнтами курсу психотерапії їх конфліктність, підвищений самоконтроль і недовірливість зменшили свої показники.

Аналіз результатів діагностики за методикою МКВ Люшера, що ґрунтується на інтерпретації колірних пар, виявив зміни в таких характеристиках пацієнтів: фрустрація потреби в перспективі і надії на краще зменшилася; прагнення до спокою, відпочинку, а також незадоволення ставленням до самого себе залишилися незмінними, негативне ставлення до ситуації нівелювалося, тривожність зменшилася. Зросли показники вольових якостей і впевненості у власних силах.
5.3.3.4. Аналіз динаміки психоемоційного стану і фізичного самопочуття пацієнтів, котрі пройшли курс індивідуальної психотерапії

На першому етапі оцінки динаміки психоемоційного стану в цій групі пацієнтів ми встановили наявність і проаналізували характер змін у суб’єктивній оцінці власної душевної рівноваги й емоційного стану пацієнтів, який вони оцінювали за допомогою методики семантичного диференціала. Оскільки значення в групі по шкалах модифікованого варіанта семантичного диференціала, що його ми використали в діагностиці, виявилися достатньою мірою однорідними, в подальшому ми аналізували середні значення для групи по кожній шкалі.

Як демонструє графік зміни середніх значень на рис. 5.19, динаміка показників по кожній зі шкал є достатньо вираженою. Найбільш явне поліпшення самопочуття спостерігається по шкалі “Погане-Хороше”: після курсу групової терапії пацієнти почуваються більш спокійно, врівноважено і “приємно”. Однак варто зазначити, що показники по всіх шкалах при діагностиці після проходження психотерапевтичного курсу варіюються в межах, не вищих середнього рівня вираження (1,5 бала по шкалах СД). Високі показники, що відображають позитивну суб’єктивну оцінку стану пацієнтів, відсутні, що дає нам первинні підстави для припущення про недостатню роль винятково психотерапевтичних заходів, спрямованих на поліпшення психоемоційного стану пацієнтів.
Рис. 5.19. Динаміка суб’єктивної оцінки душевної рівноваги пацієнтів (середні значення по шкалам у групі) до і після проходження курсу сеансів індивідуальної психотерапії (за результатами використання семантичного диференціала).

Динаміка суб’єктивної оцінки пацієнтами власного фізичного стану є так само позитивною і достатньо вираженою (див.: рис. 5.20.). Показники по всіх шкалах схилились до позитивного полюса, але знову таки в рамках середнього рівня.Рис. 5.20. Динаміка суб’єктивної оцінки фізичного стану пацієнтів (середні значення по шкалах у групі) до і після проходження курсу індивідуальної психотерапії (за результатами використання модифікованого варіанта семантичного диференціала).
Зазначимо, що і після проходження курсу групової екзистенціально-гуманістичної психотерапії пацієнти продовжували скаржитися на головний біль, перепади настрою, відсутність мотивації до професійної діяльності.
Аналіз динаміки результатів, отриманих по шкалах методики СМОЛ у групі пацієнтів на початку і після завершення курсу сеансів психотерапії.

Найбільш часто зустрічаються такі специфічні психологічні характеристики пацієнтів цієї групи: низький самоконтроль, висока тривожність, порушення соціальних контактів, спотворене сприймання тілесності.

До того для цих пацієнтів характерна іпохондричність (іноді при об’єктивно задовільному фізичному стані), яка дає змогу реалізувати прагнення привернути до себе увагу.

Оскільки ми аналізуємо маленькі залежні групи (до 15 чоловік) – до і після проходження курсу індивідуальних сеансів психотерапії, головним статистичним методом для порівняння показників ми обрали непараметричний критерій знаків, який дає змогу порівняти дві залежні вибірки через зіставлення кількісних показників позитивних і негативних зсувів значень. Допоміжним методом математичного аналізу ми обрали непараметричний критерій Вілкоксона. Як нульову і робочу гіпотези нашого еспериментального дослідження ми приймаємо такі твердження:

H0 - відмінності між показниками по шкалах методики Міні-мульт у групі пацієнтів із захворюваннями гастроентерологічного спектра до і після проходження курсу сеансів індивідуальної психотерапії не є значущими.

H1 – відмінності між показниками по шкалах методики Міні-мульт у групі пацієнтів із захворюваннями гастроентерологічного спектра до і після проходження курсу сеансів індивідуальної психотерапії є значущими.

Відмінності оцінювалися між показниками по кожній шкалі методики СМОЛ. Оскільки непараметричні критерії дають змогу за один аналітичний етап оцінити лише одну пару змінних, що характеризують залежні групи, таблиці результатів аналізу описують кожну пару окремо.

В результаті перевірки наявності значущих відмінностей між показниками до і після проходження психотерапевтичного курсу по шкалах методики СМОЛ ми отримали такі дані: достовірна динаміка показників була встановлена лише по двох шкалах: F (достовірності) і Hs (іпохондрії). Щодо решти дев’яти шкал методики СМОЛ значущі відмінності не були виявлені.

На рис. 5.21. ми виокремлюємо показник Sig., що має в обох випадках значення, яке перевищує максимально допустимий рівень значущості: 0,05. Це дає нам підстави для підтвердження нульової гіпотези – відмінності між показниками по шкалі L (неправди) у групі пацієнтів із захворюваннями гастроентерологічного спектра до і після проходження курсу індивідуальної психотерапії не є значущими

Такі самі висновки стосуються низки шкал: корекції, депресії, істерії, психопатії, шизоїдності і гіпоманії (див. Додаток 1). Відсутність значущих відмінностей по названих шкалах у пацієнтів цієї групи підтверджує факт стійкості індивідуальних особливостей особистості та стабільності структури клінічного стану – навіть в умовах відносно тривалої психотерапії.Hypothesis Test Summary
 

Null Hypothesis

Test

Sig

Decision

1

The median of differences between L_a and L_b equals 0.

Related-Samples Sign Test

.125 1

Retain the null hypothesis.

2

The median of differences between L_b and L_a equals 0.

Related-Samples Wilcoxon Signed Rank Test

.068

Retain the null hypothesis.

Asymptotic significances are displayed. The significance level is .05.

1 Exact significance is displayed for this test.


Рис. 5.21. Таблиця результатів аналізу відмінностей показників шкали L (неправди) за критерієм Вілкоксона, що підкріплює нульову гіпотезу8Hypothesis Test Summary
 

Null Hypothesis

Test

Sig

Decision

1

The median of differences between F_a and F_b equals 0.

Related-Samples Sign Test

.016 1

Reject the null hypothesis.

2

The median of differences between F_b and F_a equals 0.

Related-Samples Wilcoxon Signed Rank Test

.018

Reject the null hypothesis.

Asymptotic significances are displayed. The significance level is .05.

1 Exact significance is displayed for this test.

Рис. 5.22. Таблиця результатів аналізу достовірних відмінностей показників шкал F (достовірності) за критерієм знаків і критерієм Вілкоксона, що підкріплює робочу гіпотезу

Показник Sig. на рис. 5.22 і 5.23 має значення, нижче допустимого рівня значущості: 0,05. Це дає нам підстави для підтвердження робочої гіпотези – відмінності між показниками по шкалах F (достовірності) і Hs (іпохондрії) в групі пацієнтів із захворюванням гастроентерологічного спектра до і після проходження курсу сеансів індивідуальної психотерапії є значущими.Hypothesis Test Summary
 

Null Hypothesis

Test

Sig

Decision

1

The median of differences between Hs_a and HS_b equals 0.

Related-Samples Sign Test

.012 1

Reject the null hypothesis.

2

The median of differences between HS_b and Hs_a equals 0.

Related-Samples Wilcoxon Signed Rank Test

.008

Reject the null hypothesis.

Asymptotic significances are displayed. The significance level is .05.

1 Exact significance is displayed for this test.

Рис. 5.23. Таблиця результатів аналізу достовірних відмінностей показників шкали Hs (іпохондрії) за критерієм знаків і критерієм Вілкоксона, що підкріплює робочу гіпотезу.

Виявивши значущі відмінності по шкалах достовірності та іпохондрії в групі пацієнтів до і після проходження курсу індивідуальної психотерапії, для розкриття характеру змін по цих шкалах ми визначили значення описових статистик: середніх значень по шкалах і стандартного відхилення (див.: табл. 5.10 і 5.11).Таблиця 5.10

Середні значення показників по шкалах СМОЛ у групі пацієнтів до початку курсу індивідуальної психотерапії.

Statistics
L_b

F_b

K_b

HS_b

D_b

Hy_b

Pd_b

Pa_b

Pt_b

Sc_b

Ma_b

Valid N

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

Missing

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mean

55,8182

69,1818

50,0909

61,4545

56,9091

57,9091

58,6364

63,7273

60,0909

63,4545

51,3182

Std.Deviation

6,16146

8,64660

5,55796

5,92222

8,25172

6,94917

7,77525

12,59430

10,06430

8,21418

7,68044

Minimum

48,0

54,0

40,0

55,0

40,0

47,0

39,0

50,0

48,0

52,0

40,0

Maximum

70,0

79,0

58,0

70,0

70,0

69,0

72,0

85,0

80,0

79,0

63,0

Оцінивши мінімальні та максимальні значення по шкалах, констатуємо, що викиди у розподілі значень у цих залежних вибірках відсутні. Відсутність викидів робить статистично правомірною оцінку показників середніх значень у подальшому.

Таблиця 5.11

Середні значення показників по шкалах СМОЛ у групі пацієнтів після завершення курсу індивідуальної психотерапії.

Statistics

 

L_a

F_a

K_a

Hs_a

D_a

Hy_a

Pd_a

Pa_a

Pt_a

Sc_a

Ma_a

Valid N

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

Missing

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mean

53,5455

65,3636

50,8182

57,3636

57,4545

56,0909

60,0909

65,0909

60,2727

62,0909

50,9091

Std.Deviation

3,80430

6,91770

6,32168

4,80151

6,36182

6,56437

5,82159

6,59476

7,49788

8,51416

7,94298

Minimum

48,0

54,0

40,0

50,0

47,0

44,0

45,0

55,0

48,0

52,0

40,0

Maximum

61,0

79,0

60,0

65,0

70,0

65,0

65,0

78,0

70,0

78,0

62,0

Після завершення курсу індивідуальної психотерапії зменшилися середні показники по таких шкалах: неправди, шизоїдності та гіпоманії.

З метою більш змістовного аналізу відмінностей ми представили на рис. 5.24. два графіки. Статистично значущі відмінності між показниками по шкалах у групі пацієнтів до і після проходження курсу психотерапії встановлено по двох шкалах: достовірності та іпохондрії. Зміни за шкалою достовірності проявляються у пацієнтів у зменшенні тенденції гіперболізувати симптоматичну характеристику власного стану, в нівелюванні після проходження курсу психотерапії – прагнення підкреслити максимальну тяжкість фізичного стану.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка