Розділ теоретичні концепції особистісного «Я» І проблематика особистісно -орієнтованої психотерапії у сучасній медичній психологіїСторінка17/25
Дата конвертації11.05.2018
Розмір5.22 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   25

Аналіз динаміки результатів, отриманих за шкалами методики СМОЛ у групі пацієнтів на початку і після завершення курсу екзистенціально-гуманістичної психотерапії.

Через те, що ми аналізуємо залежні групи (до 35 чоловік) – до і після проходження курсу групових сеансів психотерапії і прийому психофармакологічних засобів, головним статистичним методом для порівняння показників ми обрали непараметричний критерій знаків, який дає змогу порівняти дві залежні вибірки на підставі зіставлення кількості позитивних і негативних зсувів значень. Допоміжним методом математичного аналізу ми обрали непараметричний критерій Вілкоксона. До того ми приймаємо як нульову і робочу гіпотезу нашого експериментального дослідження такі твердження:

Н0 – відмінності між показниками по шкалах методики Міні-мульт у групі пацієнтів із захворюваннями гастроентерологічного спектра до і після проходження курсу екзистенціально-гуманістичної психотерапії не є значущими.

Н1 – відмінності між показниками по шкалах методики Міні-мульт у групі пацієнтів із захворюваннями гастроентерологічного спектра до і після проходження курсу екзистенціально-гуманістичної психотерапії є значущими.

Відмінності оцінювалися між показниками по кожній шкалі методики Міні-мульт. Оскільки непараметричні критерії дають змогу за один аналітичний етап оцінити лише одну пару змінних, що характеризують залежні групи, таблиці з результатами аналізу описують кожну пару окремо.

В результаті перевірки наявності значущих відмінностей між показниками до і після проходження психотерапевтичного курсу по шкалах методики СМОЛ ми отримали такі дані: достовірна динаміка показників була виявлена лише за двома шкалами – F (достовірності) і Hs (іпохондрії) по решті дев’яти шкалах методики СМОЛ значущих відмінностей не було виявлено.
Hypothesis Test Summary
 

Null Hypothesis

Test

Sig

Decision

1

The median of differences between L_a and L_b equals 0.

Related-Samples Sign Test

.125 1

Retain the null hypothesis.

2

The median of differences between L_b and L_a equals 0.

Related-Samples Wilcoxon Signed Rank Test

.068

Retain the null hypothesis.

Asymptotic significances are displayed. The significance level is .05.

1 Exact significance is displayed for this test.


Рис. 5.3. Таблиця результатів аналізу відмінностей показників шкали L (неправди) за критерієм знаків і критерієм Вілкоксона, що підкріплює нульову гіпотезу5
На таблиці на рис. 5.3. ми оцінюємо показник Sig., що має в обох випадках значення, що перевищує максимально допустимий рівень значущості: 0,05. Це дає нам підстави для підтвердження нульової гіпотези – відмінності між показниками по шкалі L (неправди) в групі пацієнтів із захворюваннями гастроентерологічного спектра до і після проходження курсу екзистенціально-гуманістичної психотерапії не є значущими.

Такі самі висновки зроблено і щодо шкал: корекції, депресії, істерії, психопатії, параної, психастенії, шизоїдності та гіпоманії. Відсутність значущих відмінностей по цих шкалах у пацієнтів цієї групи підтверджує факт стійкості індивідуальних особливостей особистості і стабільності структури клінічного стану – навіть в умовах відносно екзистенціально-гуманістичної психотерапії.
Hypothesis Test Summary
 

Null Hypothesis

Test

Sig

Decision

1

The median of differences between F_a and F_b equals 0.

Related-Samples Sign Test

.016 1

Reject the null hypothesis.

2

The median of differences between F_b and F_a equals 0.

Related-Samples Wilcoxon Signed Rank Test

.018

Reject the null hypothesis.

Asymptotic significances are displayed. The significance level is .05.

1 Exact significance is displayed for this test.


Рис. 5.4. Таблиця результатів аналізу достовірних відмінностей показників шкали F (достовірності) за критерієм знаків і критерієм Вілкоксона, що підкреслює робочу гіпотезу.
Показник Sig. у табл. на рис. 5.4 і 5.5 має значення, нижче допустимого рівня значущості: 0,05. Це дає нам підстави для підтвердження робочої гіпотези – відмінності між показниками по шкалах F (достовірності) і Hs (іпохондрії) в групі пацієнтів із захворюваннями гастроентерологічного спектра до і після проходження курсу екзистенціально-гуманістичної психотерапії є значущими.

Встановивши значущі відмінності по шкалах достовірності й іпохондрії в групі пацієнтів до і після проходження курсу екзистенціально-гуманістичної психотерапії, ми визначили – для з’ясування характеру змін по цих шкалах – значення описових статистик: середніх значень по шкалах і стандартного відхилення (див.: табл. 5.4 і 5.5).

Hypothesis Test Summary
 

Null Hypothesis

Test

Sig

Decision

1

The median of differences between Hs_a and HS_b equals 0.

Related-Samples Sign Test

.012 1

Reject the null hypothesis.

2

The median of differences between HS_b and Hs_a equals 0.

Related-Samples Wilcoxon Signed Rank Test

.008

Reject the null hypothesis.

Asymptotic significances are displayed. The significance level is .05.

1 Exact significance is displayed for this test.
Рис. 5.5. Таблиця результатів аналізу достовірних відмінностей показників шкали Hs (іпохондрії) за критерієм знаків і критерієм Вілкоксона, що підкріплює робочу гіпотезу.

Таблиця 5.4

Середні значення показників по шкалах методики Міні-мульт у групі пацієнтів на початку проходження курсу групової екзистенуіально-гуманістичної психотерапії.


 

L_b

F_b

K_b

HS_b

D_b

Hy_b

Pd_b

Pa_b

Pt_b

Sc_b

Ma_b

Valid N

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

Missing

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mean

55,8182

69,1818

50,0909

61,4545

56,9091

57,9091

58,6364

63,7273

60,0909

63,4545

51,3182

Std.Deviation

6,16146

8,64660

5,55796

5,92222

8,25172

6,94917

7,77525

12,59430

10,06430

8,21418

7,68044

Minimum

48,0

54,0

40,0

55,0

40,0

47,0

39,0

50,0

48,0

52,0

40,0

Maximum

70,0

79,0

58,0

70,0

70,0

69,0

72,0

85,0

80,0

79,0

63,0

Оцінюючи мінімальні та максимальні значення по шкалах, констатуємо, що викиди у розподілі значень у цих залежних вибірках відсутні. Відсутність викидів робить статистично правомірною оцінку показників середніх значень у подальшому.


Таблиця 5.5.

Середні значення показників по шкалах методики Міні-мульт у групі пацієнтів після завершення групової екзистенціально-гуманістичної психотерапії.

 

L_a

F_a

K_a

Hs_a

D_a

Hy_a

Pd_a

Pa_a

Pt_a

Sc_a

Ma_a

Valid N

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

Missing

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mean

53,5455

65,3636

50,8182

57,3636

57,4545

56,0909

60,0909

65,0909

60,2727

62,0909

50,9091

Std.Deviation

3,80430

6,91770

6,32168

4,80151

6,36182

6,56437

5,82159

6,59476

7,49788

8,51416

7,94298

Minimum

48,0

54,0

40,0

50,0

47,0

44,0

45,0

55,0

48,0

52,0

40,0

Maximum

61,0

79,0

60,0

65,0

70,0

65,0

65,0

78,0

70,0

78,0

62,0

Після завершення групового курсу екзистенціально-гуманістичної психотерапії зменшилися середні показники по шкалах достовірності та іпохондрії, що свідчить про позитивну динаміку психоемоційного стану пацієнтів.

З метою більш змістовного аналізу відмінностей ми накреслили два графіки (див.: рис. 5.6). статистично значущі відмінності між показниками по шкалах у групі пацієнтів до і після проходження курсу психотерапії було встановлено за двома шкалами: достовірності й іпохондрії. Зміни за шкалою достовірності серед пацієнтів виявляються у зменшенні тенденції до гіперболізації симптоматичної характеристики власного стану, нівелюванні – після проходження курсу психотерапії – прагнення підкреслити максимальну тяжкість свого фізичного стану.

Рис. 5.6. Динаміка показників по шкалах методики Міні-мульт до і після проходження курсу екзистенціально-гуманістичної психотерапії.
На початку курсу групової психотерапії у пацієнтів реєструвалися такі характеристики: переважання пасивної особистісної позиції, високий рівень усвідомлення наявних проблем через призму незадоволення і песимістичної оцінки своїх перспектив, схильність до негативного сприймання навколишнього світу в зв’язку з хворобою, інертність у прийнятті рішень, виражена глибина переживань. Після завершення курсу групової екзистенціально-гуманістичної психотерапії зосередження пацієнтів на поганому самопочутті змінилося на осмислення позитивного змісту майбутніх перспектив, віднайдення нових смислів життя і подальших дій, спрямованих на відновлення здоров’я, зміну способу життя.

Аналіз динаміки результатів діагностики за методикою МКВ Люшера і тестом портретних виборів Сонді у групі пацієнтів на початку і після завершення курсу екзистенціально-гуманістичної психотерапії.

В результаті узагальнення та змістовної інтерпретації значень векторів і факторів тесту портретних виборів Сонді до і після проходження психотерапевтичного курсу (в межах індивідуально-типологічного підходу) були встановлені такі зміни психодіагностичних показників: схильність до зовнішньозвинувачувального агресивного реагування набула менш виражених показників, егоїстичні тенденції послабилися, крім того, після проходження пацієнтами курсу психотерапії так само зменшилися показники конфліктності, підвищеного самоконтролю та недовірливості.

Аналіз результатів діагностики за методикою МКВ Люшера, що ґрунтується на інтерпретації колірних пар, засвідчив зміни в таких характеристиках пацієнтів: фрустрація потреби в перспективі і надії на краще зменшилася, прагнення до спокою, відпочинку, а також незадоволення ставленням до самого себе лишилися незмінними, негативне ставлення до ситуації нівелювалося, тривожність знизилася. Зросли показники вольових якостей і впевненості у власних силах.
5.3.3.2. Аналіз динаміки психоемоційного стану і фізичного самопочуття пацієнтів, котрі пройшли курс когнітивно-біхевіоральної психотерапії.

На першому етапі оцінки динаміки психоемоційного стану в цій групі пацієнтів ми з’ясували наявність і проаналізували характер змін у суб’єктивній оцінці власної душевної рівноваги і фізичного стану, що їх досліджувані оцінювали за допомогою методики семантичного диференціала. Оскільки значення в групі по шкалах модифікованого варіанта семантичного диференціала, який ми використали в діагностиці, виявилися достатньою мірою однорідними, в подальшому ми аналізували середні значення для групи по кожній шкалі.

Як демонструє графік зміни середніх значень на рис. 5.7., динаміка показників по кожній із шкал є достатньо вираженою. Найбільш явне поліпшення самопочуття спостерігається по шкалі “Слабке-Сильне”: після курсу групової психотерапії пацієнти почувалися більш впевнено, врівноважено і “приємно”. Разом з тим варто зазначити, що показники по всіх шкалах при діагностиці після проходження пацієнтами психотерапевтичного курсу варіюються в межах, що не перевищують середній рівень вираженості (1,5 бала по шкалах СД). Високі показники, що відображають позитивну суб’єктивну оцінку стану пацієнтів, відсутні, що дає нам первинні підстави для припущення про недостатню роль винятково психотерапевтичних заходів, спрямованих на поліпшення психоемоційного стану пацієнтів.

Динаміка суб’єктивної оцінки пацієнтами власного фізичного стану так само є позитивною і достатньо вираженою (див.: рис. 5.8.). Показники по всіх шкалах схилялися до позитивного полюса, але в рамках середнього рівня. Найбільш виражена позитивна динаміка в оцінці душевної рівноваги простежується по шкалі “Слабке-Сильне”. Пацієнти після проходження курсу групової когнітивно-біхевіоральної психотерапії відчули піднесення сил і впевненість у собі, з’явилася готовність до змін у поведінці.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   25


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка