Розділ І історія дослідження та характеристика фізико-географічних умов Полтавської області сторСторінка3/3
Дата конвертації10.01.2019
Розмір0.63 Mb.
1   2   3

2.2. Гідрологія річки Ворскла
Басейн р. Ворскла розташований на південно-західних схилах Середньоросійської височини і витягнуть з північного сходу на південний захід. На півночі він межує з басейном р. Псел, на сході і південному сході – р. Сіверський Донець, на заході р. Ворсклиця. Річка Ворскла протікає по сильно розчленованої, пологохвилястої, ерозійної рівнині ускладненою яружно-балковою мережею. Глибина врізу річкових долин і балок досягає 75-100 м. Відмітна особливість - значна крутизна правих схилів долин і положистість лівих. Лівобережна частина басейну річки майже в 1,5 рази перевищує правобережну. Правобережні схили сильно порізані мережею ярів і балок, густота яких становить близько 1,6 км / км2. Ширина річкової долини поступово зростає від витоку до гирла від 3 до 11 км. Долина річки має широко розвинену зрозумію і чітко виражені надзаплавні тераси. Все надзаплавні тераси акумулятивні, притулені, як правило, без різко виражених уступів. Заплава річки переважно двостороння, лугова. По ширині заплава неоднорідна: переважна її ширина 300-600 м, місцями вона розширюється до 1-2 км, місцями ж звужується до 50-200 м. [6]

Русло річки звивисте, в районі м. Грайворон розділене на три рукави. Майже на всьому протязі ясно виражено чергування лесових ділянок з вузькими перекатами. Ширина річки коливається від 5-10 м до 15-30 м, глибина від 0,6 до 2,0 м. Дно русла переважно илисто-піщане, на плес ділянках мулисте, на перекатах піщане. Перебіг річки повільне і спокійне. Середня швидкість течії - 0,16 - 0,22 м/с. Береги переважно круті або обривисті, складені суглинними і глинистими грунтами.

Підстилаюча поверхню водозбірної території складена пухкими осадовими породами. Змив мелкозема з водозбірної площі призводить до забруднення річкових вод, замулювання русла, заростання рослинністю.

З водного режиму річка Ворскла відноситься до річок Східно-європейського типу, що характеризуються переважно сніговим живленням і весняною повінню. Головною особливістю річки є сезонність стоку: досить виражене весняне водопілля та літньо-осінньо-зимова межень, яка порушується дощовими паводками і відлигами.

Весняна повінь утворюється в основному таненням снігу в басейні річки. Воно проходить двома піками, зумовленими нерівномірним таненням снігу і дощами. Початок підйому рівня весняного водопілля зазвичай відбувається в першій-початку другої декади березня, захоплює весь квітень, а іноді частина травня. Пік весняного водопілля припадає на кінець березня - початок квітня.

Інтенсивність підйому води в перші 3-4 дні невелика і складає 10-15 см на добу. Надалі підйом води збільшується, досягаючи 30-50 см. Загальний підйом рівня води за час повені становить 100-300 см. Середня тривалість весняного водопілля становить 33-49 днів, найбільша тривалість 67-95 днів, найменша 13-19 днів. Льодохід в окремі роки відсутній.

Лінія тренда на малюнку 3 показує значне зменшення значень середньорічних рівнів. Очевидно, що зниження середньорічних рівнів води відбувається за рахунок зміни внутригодового розподілу стоку: частка стоку весняного водопілля за аналізований період знижується при збереженні загальної тенденції водності. [16]

Влітку річка сильно міліє. Спад рівня води починається з весни і триває до самої осені. Найбільш низькі рівні води припадають на кінець липня, серпень. В осінній період спостерігається невеликий підйом рівня води за рахунок дощів.

Замерзає річка в першій декаді грудня і розкривається в другій половині березня. Взимку Ворскла повністю живиться підземними водами. Тривалість зимового періоду залежить від кліматичних умов і складає в середньому 92-117 днів на рік. Середня товщина льоду становить 26-30 см.

Річний хід температури води р. Ворскла в основному узгоджується з річним ходом температури повітря. Однак зміни температури води в зв'язку з її більшою теплоємністю відбуваються більш плавно (відсутні різкі зниження або підвищення, характерні для температури повітря).

Максимальні значення температури води, як правило, припадають на липень місяць.

Великий вплив на стік надає клімат. У зв'язку з цим кожна природна зона характеризується своїм коефіцієнтом стоку. Лісостепова зона, в межах якої знаходиться басейн р. Ворскла має коефіцієнт стоку 0,2. На величину коефіцієнта стоку сприятливо впливає збільшення кількості опадів, відносної вологості повітря, інтенсивності випадання дощів і сніготанення. За останні 15 років вище норми (612 мм) сума опадів за рік спостерігалася в 6 випадках в межах від 621,3 мм в 2009 р до 847,2 мм в 2004 р .; в 9 випадках сума опадів за рік була нижче норми (від 438,8 мм в 2011 р до 600,5 мм в 2000 р). Зі збільшенням проникності ґрунтів і густоти рослинного покриву пов'язано зменшення коефіцієнта стоку. В межах водозбірної площі р. Ворскла відзначається відносно хороша водопроникність покривних відкладень, тому природна фільтрація атмосферних опадів становить тут 70-80 мм - близько 8% від суми річного показника. Поповнення запасів підземних вод відбувається в період весняного сніготанення за рахунок інфільтрації паводкових вод головним чином в яружно-балочної мережі. При цьому підземний стік, сформований в четвертинних, неогенових, палеогенових породах, розвантажується у вигляді джерел в яружно-балочную мережу.

Річка Ворскла має рівномірний розподіл стоку води протягом року. Найбільша кількість води проходить на весну під час повені. Частка весняного стоку під час повені становить 61,3% від річного, літнього - 11,6%; осіннього -12,3% і зимового - 11,6%.[14]

При аналізі даних середньорічних витрат води отримуємо наступні висновки: • лінія тренда на графіку коливання витрат води показує тенденцію до незначного збільшення значень середньорічних витрат;

 • отримане рівняння регресії: у = 0,0105х-14,95 показує, що середньорічна витрата води збільшується на 0,0105 м3 / с з кожним наступним роком;

 • найбільш тривалий період підвищеної водності спостерігався з 1977 по 1990 роки.

Для оцінки якості поверхневих вод р. Ворскла використані дані спостережень за гідрохімічного створу Білгородського центру гідрометеорології та моніторингу навколишнього середовища за період спостережень 2009-2013 роки (рис. 7, табл.2).

Основними джерелами надходження забруднюючих речовин у водні об'єкти басейну Ворскли є підприємства житлово-комунального господарства, металургійної, сільськогосподарської та інших галузей промисловості.

Максимальний внесок у забруднення річки вносять компоненти природного походження - марганець, залізо. У створі р. Ворскла у с. Козинка до характерних і стійким забруднюючих речовин відносяться органічні речовини по ГПК і БСК5, сульфати і фосфати, азот амонійний та нітритний, залізо загальне і мідь. Середньорічні концентрації азоту нітритного досягали 1,2-5,2 ГДК, азоту амонійного 1-1,4 ГДК, фосфатів 1,3-1,7 ГДК, сульфатів 1,1-1,2 ГДК.

Вище наведені дані показують, що на гідроекологічний режим Ворскли впливають не тільки природні фактори, але і у великій мірі антропогенні. В результаті цих складових за період 2004-2013 рр. водність річки була вище і близько норми в 2004- 2008, 2013 роки., нижче в 2009-2012 рр. Клас якості трохи покращився з 3, розряд «б», «дуже забруднена» в 2009 до «забруднена», 3 клас, розряд «а» в 2013 році, УКІЗВ зменшився відповідно з 3,24 до 2,72.

Одним з найбільших підприємств, які безпосередньо впливають на екологічний стан річки Ворскла, є Яковлевский рудник. Цей гірничодобувний комплекс базується на багатих залізних рудах Яковлівського родовища, що є одним з найбільших залізорудних родовищ басейну Курської магнітної аномалії.

В цілому річка Ворскла справляється з навантаженням, яку надає Яковлевский рудник: концентрація забруднюючих речовин не перевищує ГДК р.х. або у с. Кущова (33 км після скидання для брому, хлоридів, бору), або у с. Хотмижськ (68 км після скидання для флоридів, іонів натрію). [16]

Для поліпшення гідроекологічного стану р. Ворскла пророблена певна робота по веденню моніторингу стану і використання водних ресурсів Бєлгородської області:


 • регулярно проводиться контроль якості води транскордонних водних об'єктів басейну Дніпра в рамках міжурядової Угоди між Росією і Україною;

 • ведеться моніторинг за якістю основних водних об'єктів зони діяльності відповідно до Програми гідрохімічних спостережень; здійснюються роботи по меліорації і розчищення, облаштування джерел, прибережних захисних смуг та водоохоронних зон;

 • ведеться будівництво, реконструкція і ремонт очисних споруд та каналізаційних мереж;

 • проводяться роботи, спрямовані на зменшення водної ерозії грунтів для охорони водозбірних площ.

Витік річки розташований на західних схилах Середньоруської височини, тече переважно в межах Придніпровської низовини. Впадає в Дніпродзержинське водосховище, що на Дніпрі.(Додаток №14)

Долина річки трапецієподібна, завширшки 10—12 км. Практично на всій протяжності правий берег високий і крутий, лівий низький і подекудиболотистий. Ширина плеса річки в середній і нижній течії бл. 40 метрів, іноді перевищує 100 метрів. Середня глибина 1,5 м, максимальна — 10—12 м.Похил річки 0,3 м/км.

Живлення мішане. Замерзає на початку грудня, скресає у березні. Найвищі річні води — у березні — квітні, найнижчі — у липні — жовтні. Середьорічна витрата води біля Кобеляків — 33,4 м³/с. Мінералізація води становить: весняна повінь — 672 мг/дм³; літньо-осіння межень — 766 мг/дм³; зимова межень — 775 мг/дм³. Ворскла — річка рівнинного типу з повільною течією і звивистим руслом. Заплава річки зайняталуками, листяними лісами, частково заболочена. Річка має широку живописну долину. На берегах переважно заплавний ліс, місцями посадки сосни. На деяких ділянках справжній сосновий ліс. На всій протяжності, аж до Полтави, вода досить чиста, така, що містить велику кількість риби. Після Полтави, починаючи від села Буланове, дно знову є видимим на 1,5 — 2 метри. В межах міста Полтави місцеві жителі купаються в річці, але все-таки місто накладає свій відбиток на чистоту річкової води. [15]

На річці споруджені невеликі ГЕС; є шлюзи-регулятори. Воду використовують для промислового і побутового водопостачання, зрошування.


Розділ ІІІ. Вплив антропогенної діяльності на річки.

Наслідком значного, багатостороннього і довготривалого антропогенного впливу на річки України є те, що вони зазнали істотних змін. Це стосується переважної більшості річок, які набули антропогенно-зміненого стану.

За походженням озера області поділяються на два типи: 1. заплавні (старі русла річок);

 2. плеса пересихаючих річок (поширені в басейні Суди та Хорола).

Живлення озер області відбувається за рахунок весняної повені та літніх паводків. Переважають невеликі озера з площею водного дзеркала від 0,1 до 5 кв.км. Найбільше їх в Оржицькому - 57 озер (загальною площею 252 га) та в Семенівському районах - 32 озера (площею 246 га). Найбільшим заплавним озером є Малий Лиман (на р. Сула) з площею водного дзеркала 4,6 кв.км.
Болота поширені в долинах майже всіх річок, але найбільшу площу займають в басейні Сули, Ворскли та Псла. Найбільш заболоченою територією є басейн Сули в нижній її течії, а також Хоролу й Удаю (5-10% площ їх басейнів). Тут зосереджені основні запаси торфу області. Наприклад, у заплаві Оржиці глибина торф'яників становить 5-7 метрів. Треба відзначити, що в басейні Ворскли площа озер мала, проте площа боліт становить понад 1,8% від загальної площі басейну. За походженням переважають низинні болота, що утворилися на понижених берегах річок завдяки неглибокому заляганню підземних вод. Живлення таких боліт відбувається як за рахунок підземних так і поверхневих вод. Найбільшим болотом в області є Велике Болото на р. Ворсклі (біля станції Мала Перещепина). Іншими великими болотними масивами є Рогозів Кут, Великоселецьке, Плехово, Матвіївське у Посуллі. [3]

Певну проблему для області становить антропогенно-стимульоване заболочення й підтоплення земель (на площі 11,5 тис. га). Основними причинами цих несприятливих явищ є будівництво водосховищ і ставків; втрати води з водопровідної й каналізаційної мереж; ущільнення ґрунтів, яке робить їх менш водопроникними й зумовлює утворення верховодки. Ці чинники окремо чи в сукупності зумовлюють підвищення рівня підземних вод. Для боротьби з підтопленням і заболоченням здійснюються роботи з метою покращення дренованості підземних вод (будівництво дренажних колодязів, осушувальних каналів тощо). У 2004 році в області осушувалося 37,2 тис. земель (найбільше – на заплаві Сули і її притоках).

Для того, щоб запобігти втратам води під час весняної повені стік майже всіх річок області зарегульовано. Побудовано 90 водорегулюючих споруд, в т.ч. 68 водосховищ із загальною площею водного дзеркала 6252 га. Обсяг зарегульованої води в них складає 143 млн.м3 (корисний об'єм водосховищ 113 млн. м3). Найбільшими в області є водосховища, що утворилися після спорудження Кременчуцької (1952р.) та Дніпродзержинської (1964 р.) ГЕС у долині Дніпра.

Загальні характеристики Кременчуцького водосховища: довжина - 165 км, ширина 36 км, площа водного дзеркала 2252 км2, об'єм - 13,5 км3. За площею це шосте, а за довжиною греблі (11 280 м) - третє водосховище в Європі (після Ейселмер у Нідерланди та Цимлянського). Воно створене з метою забезпечення потреб водопостачання, річкового транспорту, електроенергетики, рибного господарства. На півдні територію Полтавщини омивають води Дніпродзержинського водосховища, яке за розмірами значно менше Кременчуцького. Довжина його 114 км, ширина 16 км, а площа водного дзеркала всього 567 км2. Довжина берегової лінії сягає 360 км (у тому числі 155 км – на території Полтавщини). [16], (Додаток № 12)

Найбільшими екологічними проблемами цього водосховища є абразія берегів (52 км на території області), замулення (із середньою  інтенсивністю накопичення мулів 1 см на рік), що призводить до збільшення площі мілководдя, непродуктивного випаровування води, "цвітіння" улітку, яке призводить до погіршення її якості, заморів риби тощо. Внаслідок абразії берегів (їх відступ на окремих ділянках становить 3-7 м за рік) у середньому щорічно втрачається близько 3 гектарів земель.

Крім великих водосховищ, на території Полтавської області створено 66 малих водосховищ і 1272 ставки. Обсяг зарегульованої води у малих водосховищах 147,7 млн.м3, у ставках 278 млн.м3. Площа їх водного дзеркала становить, відповідно, 6,45 і 15,91 тис. га. Використовуються вони переважно комплексно, рідше − тільки для потреб сільського, рибного господарства, роботи цукрових заводів, потреб енергетики тощо. Найбільше ставків і малих водосховищ на території Глобинського району (161), найменше – Котелевського (8) й Кобеляцького районів (7). 

Загальна площа земель, покритих водою становить 1 488 км2, або 5,18% від усієї території області. У тому числі: під штучними водоймами – 1 313 км2, річками й струмками – біля 103 км2, озерами – 51,4 км2.

Місцеві водні ресурси річок Полтавської області становлять: у середній за водністю рік 1940 млн.м3, у маловодний рік 75% забезпеченості - 1310 млн.м3, у дуже маловодний рік 95% забезпеченості - 760 млн.м3. У середній за водністю рік з 1 км2 поверхні області збирається 82 тис. м3 водного стоку (в Україні – 83 тис. м3; у світі – 268 тис. м3). За об'ємом місцевого стоку Полтавщина займає 12 місце в Україні. Але найбільше значення для забезпечення господарства області водою має транзитний стік Дніпра. Тому сумарний стік (транзитний + місцевий) на території області становить 51,5 км3 на рік. За цим показником Полтавщина займає 4 місце серед областей України. (Додаток №13)

Загалом у народному господарстві області в різні роки використовується 205-250 млн. м3 води. У структурі водокористування найбільша частка припадає на сільське господарство (біля половини витрат у 2005 році), житлово-комунальне господарство (біля 1/3 витрат), і промисловість (1/5 витрат). У поверхневі водні об’єкти області за рік скидається біля 200 млн. м3  стічних вод, з яких очищені до нормативних показників 1/3. [15]

За винятком чотирьох найбільших, усі річки області міліють у період межені і втрачають цінність як джерела водопостачання. Крім того зменшення водності спостерігається і на великих річках.

Невеликі ресурси для виробництва електроенергії на ГЕС, що побудовані на середніх річках (через рівнинність і невеликий нахил рельєфу, малу швидкість течії).  

Не дивлячись на побудову штучних водойм Полтавська область належить до вододефіцитних регіонів. З річкового стоку, що формується в межах області, на одного жителя припадає лише 1 тис. м3 води (в цілому по Україні трохи більше).

На більшій частині Полтавської рівнини перший від поверхні горизонт підземних вод на вододілах (в антропогенових лесових породах, моренних суглинках тощо) розташований на глибинах від 2 до 18 м. Води слабо мінералізовані (до 1 г/л), мають велику жорсткість (24-35 мг-екв/л), переважно гідрокарбонатні кальцієво-магнієві, використовуються за допомогою шахтних колодязів у сільській місцевості. На півдні області, в межах власне Придніпровської низовини, водоносні горизонти в антропогенних відкладах надзаплавних терас Дніпра мають більшу мінералізацію, але меншу жорсткість, гідрокарбонатно-сульфатно-магнієво-кальцієвий або гідрокарбонатно-кальцієво-натрієвий склад. Вони залягають ближче до поверхні, але теж використовуються за допомогою шахтних колодязів.

Усього в Полтавській області на 2009 р. налічувалося понад 200 тисяч шахтних колодязів, якими користуються понад 605 тисяч людей (36% населення). У 56% колодязів виявлено значне перевищення вмісту нітратів (у деяких пробах в Семенівському районі – до 50 разів!). Нітрати потрапляють у горизонти підземних вод з відходами життєдіяльності людини і тварин (із не забетонованих вигрібних ям), та надмірного внесення азотних добрив.

Для централізованого водопостачання більшості містечок, селищ і деяких сіл використовують водоносний комплекс у відкладеннях канівської й бучакської світ палеогену, переважно з глибини 60-75 м, іноді більше. Вода цих горизонтів прісна, м’яка, переважно гідрокарбонатно-натрієва, серед мікроелементів містить іони фтору. [13]

Для централізованого водопостачання у Полтаві використовують водоносний комплекс у крейдових відкладах, з глибини 400-700м (води прісні й слабо мінералізовані, переважно хлоридно-гідрокарбонатно-натрієві).

Загальні прогнозні ресурси підземних вод у Полтавській області становлять 4060,5 млн. м3 на рік, а їх розвідані та затверджені експлуатаційні ресурси – 807 млн. м3 на рік.

Централізоване забезпечення водою населення міст Кременчука й Комсомольська здійснюється переважно внаслідок заборів із Дніпра.

У середньому 3-4% проб в джерелах централізованого водопостачання по області не відповідають стандарту по бактеріологічних і 7-10% – по хімічних показниках. Найгірша якість води у водопровідних мережах за обома групами показників спостерігається в Кременчуцькому, Козельщинському, Глобинському  районах.

Полтавщина багата на родовища мінеральних і столових підземних вод. Уперше мінеральні води було віднайдено у 1912 році у районі міста Миргорода під час пошуку джерел водопостачання міста. З 1917 року тут діє курорт. Основним лікувальним засобом є мінеральні води. У водолікувальних закладах покращують свій стан головним чином хворі з порушенням обміну речовин та захворюваннями органів травлення. [14]Висновки

Дослідивши дану тему, я прийшла до таких висновків: 1. Територію Полтавщини досліджували і продовжують свої дослідження різні покоління географів фізико-географічних умов Полтавщини ;

 2. Сучасні географічні знання є результатом кропіткої праці багатьох поколінь географів і природознавців. Кожен з виділених етапів характеризується різною глибиною досліджень, зміною уявлень про предмет вивчення, що зумовлено станом розвитку науки й суспільства;

 3. Краєзнавча робота – важливий напрям діяльності двох невеликих колективів географів, які працюють у вузах м. Полтави. У співавторстві із фахівцями інших спеціальностей підготовлено ряд комплексних краєзнавчих праць. дослідити гирло річки Ворскла;

 4. Закономірності поширення корисних копалин (мінерально-сировинних ресурсів) зумовлені геологічною будовою території. Усього в області розвідано біля 300 родовищ корисних копалин. За економічним  потенціалом  мінерально-сировинних ресурсів область займає 15 місце в Україні;

 5. Більша частина території Полтавщини (північна і центральна) розташована в межах Дніпровсько-Донецької западини, а південна – у межах Українського кристалічного щита та його північно-східних схилів. Обидві геологічні структури входять до складу давньої Східноєвропейської платформи;

 6. З початку ХХ століття  до початку ХХІ століття клімат Полтавщини змінювався у бік потепління (особливо в холодне півріччя) і збільшення атмосферного зволоження, тобто ставав сприятливішим для більш стійкого розвитку сільськогосподарського виробництва;

 7. На території Полтавської області налічується 146 річок (водотоків довжиною понад 10 км) загальною довжиною 5100 км. Серед них дві великі (понад 500 км) - Дніпро і Псел; дев'ять середніх (довжиною 101...500 км); 135 малих річок (100 км і менше). Є також приблизно 1600 струмків.

Отже, річки в межах Полтавської області досить різноманітні та широко використовуються людиною у своїй господарській діяльності.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Анатолий Пасхалов. Удивительная этимология (рос.)

 2. Поспелов Е. М. Географические названия мира: Топонимический словарь. М.: АСТ, 2001.

 3. Василенко В. И. Ворскла // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

 4. Вишневський Віктор Іванович. Антропогенний вплив на річки України: дисертація д-ра геогр. наук: 11.00.11 / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. - Л., 2003.

 5. Олександр Галкін. Красуня наша Ворскла Газета «Лідер». 26.04.2011. Передрук на Охтирському міському порталі okhtyrka.net

 6. Біла альтанка на сайті «Полтава туристична»

 7. Гідрохімія річок Лівобережного лісостепу / За ред. В. К. Хільчевського, В. А. Сташука. — К.: Ніка-Центр, 2014. — 230 с

 8. Географічний вказівник до Іпатіївського літопису (рос.)

 9. Книга Большому Чертежу / Под ред. К. Н. Сербиной. — М.- Л., 1950.

 10. Полтава. Історичний нарис. — Полтава: Полтавський літератор, — 280 с, іл. + 24 с. вкл.  (укр.)

 11. Описания Харьковского наместничества конца XVIII в. Описательно-статистические источники. — К.: Наукова думка, 1991.

 12. Географический указатель к Ипатьевской летописи

 13. http://da.coolreferat.com.ua/nuda/

 14. http://pnpu.edu.ua/geo/waters.php

 15. http://www.studmed.ru/docs/document26278/content

 16. https://yandex.ua/images/


Додаток №1

Порівняльна характеристика геологічних структур в межах Полтавщини


Пункти плану

УкЩ

Д-ДЗ

1. Вік структури

Докембрій

Середній - верхній палеозой

2. Глибина залягання фундаменту (від...до)

+100...-500м

-500...-1 500 (борти); 
до  – 15 000 (грабен)

3. Переважний напрямок тектонічних рухів

Стійкі слабкі й помірні підняття

Опускання з періодами піднять

4. Склад гірських порід

Метаморфічні, магматичні, осадові

Переважно осадові

5. Найважливіші корисні копалини

Залізна руда, граніт, мергель

Нафта і газ, торф, буре вугілля, пісок, глина, мінеральні фарби, суглинки

6. Інтенсивність неотектонічних рухів

+100...110м

+120...150 м
(місцями до +200м)

7. Які форми рельєфу відповідають, та їх висота (від... до)

Схил Придніпровської височини:  204-150м, у долині Дніпра - до 64 м

Придніпровська низовина: знижена частина (60...140м); Полтавська рівнина 150...202м


Додаток №2

Середньомісячні температури повітря

І

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

-6,6

-6,0

-1,0

7,7

15,2

18,4

20,7

19,5

14,2

7,4

0,9

-4,1

Додаток №3

Середня тривалість кліматичних сезонів

Дати переходу середніх 


добових температур 
через певні межі 
по місту Полтава

Середня тривалість кліматичного сезону

по області (днів)

по м. Полтава (днів)

0°С

Осінь Весна

21.XI 21.III

Зима:                 115-125

120

5°С

Осінь Весна

4.ІУ
28.Х

Весна:                       55

53

10°С

Осінь Весна

20.ІУ 8.Х

Літо:                 115-125

124

15°С

Осінь Весна

13.У 14.ІХ

Осінь:                       70

68

Додаток №4

Ізотерми січня по всій Полтавщині

середня температура повітря в січні

Додаток №5пивиха. видні дислоковані рухом льодовика породи

Природний ландшафт схилів

чикалівський гранітний карьєр (затоплений)

Додаток №6

Річкова долина

Додаток №7

полтавська метеостанція

Видобуток корисних копалин

Додаток № 8

залізорудний карьєр у комсомольську

Полтавський ГЗК

Додаток № 9

газововидобувна башта

Видобуток газу в Полтавській області.

Додаток №10

http://skachat-kartinki.ru/img/picture/nov/08/b21769d199d29feca4321f9e8f8a9c1e/mini_4.jpg

Річка Ворскла

Додаток № 11

https://im0-tub-ua.yandex.net/i?id=2acb765573a90a432cbef78394b0a697&n=33&h=215&w=323

Річка Ворскла взимку

Додаток № 12

https://im1-tub-ua.yandex.net/i?id=ff41af16fa72148b9fd14fb665af2a94&n=33&h=215&w=323

Кременчуцьке водосховище

Додаток №13

https://im2-tub-ua.yandex.net/i?id=241385cee14d79f2f109695380724b3e&n=33&h=215&w=324

Кременчуцьке водосховищеПоділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка