Родинне виховання І засади здорового способу життяСторінка9/9
Дата конвертації23.10.2017
Розмір1.55 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Абстинентний синдром - загальний розлад функцій організму, що характеризується тяжкими фізичними нездужаннями (загальна слабість, озноб, болі, блювота, профузні поноси, слино- і потовиділення), відхиленнями в психіці і поводженні (порушення сну, появи галюцинацій, маревних станів, судорог). Абстинентний синдром виникає у випадку різкого припинення прийому препаратів при наявності фізичної залежності від наркотику або токсикоманичного засобу. Він може бути полегшений або цілком знятий тільки проведенням спеціального лікування, або введенням наркотику або відповідного токсиканта.

Ейфорія – суб’єктивно сприйманий стан, переживання (у даному випадку при наркотичному сп’янінні) радості без явного приводу, легкості і розкутості.

Незаконне вживання наркотичних засобів або психотропних речовин - вживання наркотичних засобів або психотропних речовин без призначення лікаря.Медичний огляд - амбулаторний огляд особи з метою встановлення стану наркотичного сп’яніння;

Медичне обстеження - обстеження особи в стаціонарних умовах з метою встановлення діагнозу "наркоманія";

Наркологічні заклади - заклади (відділення або кабінети), які у встановленому законом порядку подають наркологічну допомогу;

Добровільне лікування - лікування наркоманії, яке здійснюється за згодою хворого або його законного представника;

Ухилення від медичного огляду, медичного обстеження або лікування - умисне невиконання розпорядження працівника органів внутрішніх справ щодо медичного огляду, а так само невиконання призначень та рекомендацій лікаря особою, яка зловживає наркотичними засобами або психотропними речовинами.


ЛІТЕРАТУРА

1. Амосов Н.И. Страна детства. - Москва: Знание, 1991. - 288с.

2. Андрос М.Є. Психічне здоров'я особистості: психологічне консультування керівників шкіл // Освіта і управління. - Том 2. - 1998. - Число 2. - С.64

3. Бачерников Н.Е., Петленко В.П., Щербина Е.А. Философские вопросы психиатрии. - К., 1985. - С.35-36.

4. Белов В.П. Шмаков А.В. Реабилитация больных как целостная система // Вестник АМН СССР. - 1987. - 34. - С.60-67].

5. Бланков А.С. Социальная дезадаптация нарушения поведения у детей и подростков: Материалы Российской научно-практической конференции. - М., 1996. - С.15-21.

6. Большой психологический словарь / Сост. И общ. Ред. В.Мерещяков, В.Зинченко. - Спб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2003. - 672 с.].

7. Всемирная декларация по здравоохранению ВОЗ. Копенгаген, 1998; Загальна декларація прав людини. - К., 1998. - С.3-8.

8. Волошин В.П. Подкорытов В.С. Современное состояние и перспективы научных исследований по детской психоневрологии в Украине // Журнал психиатрии и медицинской психологии. - 1998. - №1 (4). - с.11-14.

9. Дербенев Д.П. Состояние психического здоровья городских подростков с неделинквентным и деликвентным поведением. // Журн. Неврологии и психиатрии им. Корсакова. - 1997. - №8. - С.48-52.

10. Дмитриева Т.Н. Формирование алкогольной зависимости у подростков с личностью аффективно-возбудимого типа // Журн. Неврологии и психиатрии им. Корсакова. - 1998. - 33. - С.11-14.

11. Жузжаков О.Т. Катков А.Л. Развитие общества, ментальное здоровье и реформа здравоохранения. - Алматы, 1996. - 193с

12. Иовчук Н.М., Батыгина Г.З. Распространенность и клинические проявления депрессии в школьной подростковой популяции // Журн. Неврологии и психиатрии. - 1998. - №9. - С.34].

13. Катков Л. Теория и практика формирования психического здоровья населения. Кастанай, 1998.. - 267с.

14. Кочерга О., Васильєв О. Психічне здоров'я молодшого школяра. // Психолог на батьківських зборах / Упоряд. О.Главник. - К.: Редакції загальнопедагогічних газет, 2003. - 112с. - С.20.

15. Крижанівська Л.О. Психічні розлади непсихотичного рівня у ліквідаторів наслідків Чорнобильської катастрофи (клініка, діагностика, лікування). Автореферат дис... д-ра мед. наук: 14.01.16. - Київ, 1998. - 40с. - С.37]

16. Крузе В. Психосоматичні розлади в дитячому віці // Практична психологія та соціальна робота. - 1999. - №2. - С.27

17. Личко А.Е. Подростковая психиатрия. - Ленинград: Медицина, 1985. - 416с.

18. Максименко С.Д. Психічне здоров'я дітей // Психолог. - січень1(1) 2002. - С.4.

19. Няголова М. Принцип единства сознания и деятельности С.Л.Рубинштейна в контексте европейской гуманистики // Психолог. журнал. - 1999. - т.20, №5. - С.20-26.

20. Педагогическая психология: Учебное пособие /В.Казанская. - СПб.: Питер, 2003. - 366с. - С.186-188.

21. Петраков Б.Д., Петракова Л.Б. Психическое здоровье народов мира в ХХ веке // Медицина и здравоохранение. Серия : социальная гигиена и организация здравоохранения. - М., 1984. - 69с.

22. Потапчук Є.М. Теорія та практика збереження психічного здоров'я військовослужбовців: Монографія. - Хмельницький: Видавництво Національної академії ДПСУ, 2004. - 323с. - С.4.

23. Поташнюк Р.З. Психогігієна: Навч.посібн. / Волин.держ. ун-т ім.. Л.Українки. - Луцьк: Надстря , 2000. - 62с.].

24. Практическая психология образования / под ред. И.В.Дубровиной: Учебник для студентов высших и средних специальных заведений. - М.: ТЦ "Сфера". - 2000.- С.34.

25. Проселкова М.Е. Особенности психического здоровья детей-сирот (возрастной и педагогический аспекты): Автореф. дис… канд. мед. наук. - Москва, 1996. - 24с. - с.20.

26. Психология здоровья: Учебник для вузов / Под ред. Г.С.Никифорова. - Спб.: Питер, 2003. - 305с].

27. Психология: Словарь / Под общ. ред. А.В Петровского, М.Г.Ярошевского. - 2-е изд. - М.: Политиздат. 1990. - С.301.

28. Ребер А. Большой толковый психологический словарь. - М.: Вече-Аст., 2000. - Т.1. - С.141.

29. Ротенберг В.С. Бондаренко С.Н. Мозг. Обучение. Здоровье: Книга для учителей. - М., Просвещение, 1989. - 329с.

30. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога в образовании. - Москва: ВЛАДОС, 1996. - 529с

31. Северный А.А. Иовчук Н.М. Социальная дезадаптация поведения у детей и подростков: Материалы Российской научно-практической конференции. - 1996. - С.15-21.

32. Семке В.Я. Психическое здоровье и общество // Сибирский вестник психиатрии и наркологии. - 1996. - №1. - С.5-7].

33. Технологія моніторингу психічного здоров'я школярів / О.А.Бесєдіна, Г.М.Даниленко, Н.М.Колотій та ін //Метод. рек. - Харків, 1998. - 22с.

34. Урбанович А.А. Психология управления: Учебное пособие. - Мн.: Харвест, 2001. - 640с

35. Фресс П., Пиаже Ж.Экспериментальная психология / Под ред. А.Н.Леонтьева. - М.: Прогресс, 1975. - 283с. - С.241

36. Холл К.С. Собрание статей по педологии и педагогике/ Под ред. Н.Д.Виноградова. - М., 1912. - С.83.

37. Хрестоматия. Дети с нарушениями развития. Учебное пособие для студентов и слушателей спецфакультетов./ Составитель В.Астапов. -Москва: Международная педагогическая академия, 1995. - 264с.

38. Чуркин А. Психическое здоровье населения России // Врач. - 1995. - №6. - С.22.

39. Школа и психическое здоровье учащихся / Под ред. С.И.Громбаха. - М., медицина, 1988. - 272с. - С.29.40. Щепин О.П. Современные тенденции состояния здоровья подрастающего поколения страны. // Вопросы охраны материнства и детства. - 1990. - Т.35. - №2. - С.3-7
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка