Робоча програма навчальної дисципліни дисципліна терапевтична стоматологія спеціальністьСторінка2/3
Дата конвертації23.10.2017
Розмір0.57 Mb.
ТипРобоча програма
1   2   3


10 семестр
Диференційна діагностика, сучасні методи лікування та профілактики основних стоматологічних захворювань” 6 кредитів (180 годин): практ. – 120 год, самостійна робота – 60 год.
Захворювання твердих тканин зубів та ендодонта. Диференційна діагностика захворювань тканин пародонту.
Тема

Практ. заняття

1

Субординатура. Мета та завдання. Інструктаж з техніки безпеки.

Клінічна анатомія та гістологія твердих тканин зуба. Фізіологічні дані про тверді тканини зуба. Ембріогенез зуба.6

2

Сучасні уявлення про етіологію і патогенез карієсу зубів. Діагностика, лікування та профілактика початкової стадії карієсу.

6

3

Сучасні пломбувальні матеріали. Композиційні пломбувальні матеріали. Склоіономерні цементи. Компомери. Кермети. Методи їх застосування. Емалево-дентинні адгезивні системи. Курація хворих.

6

4

Лікування карієсу та некаріозних уражень зубів. Особливості реставраційного пломбування зубів. Кофердами. Реконструкція зубів за допомогою парапульпарних штифтів, вкладок, вінірів.

6

5

Фармакодинаміка лікарських речовин, які застосовуються в терапевтичній стоматології. Рецептура.

6

6

Ендодонтія. Принципи ендодонтії. Морфологічні аспекти (система коренів та каналів, морфологія верхівки кореня, пульпи, функції). Клініка, діагностика пульпіту. Принципи ендодонтичного лікування. Сучасний ендодонтичний інструментарій. Класифікація.

6

7

Принципи діагностики, лікування та профілактики періодонтиту (періцементиту). Ендоперіодонтна хірургія.

6

8

Анатомо-морфологічні та фізіологічні особливості пародонту. Комплексне обстеження хворих при захворюваннях пародонту.

6

9

Сучасні уявлення про етіологію та патогенез захворювань пародонту. Класифікація хвороб пародонту. Основні синдроми пародонтиту. Клініко-морфологічна характеристика окремих ступенів тяжкості генералізованого пародонтиту.

6

10

Комплексне лікування та профілактика захворювань пародонту. Організаційні аспекти допомоги при патології пародонту.

6

11

Анатомо-фізіологічні дані про слизову оболонку порожнини рота. Слина. Особливості обстеження хворих з ураженням слизівки рота. Додаткові методи обстеження.

6

12

Клініка, діагностика, лікування інфекційних захворювань слизової оболонки порожнини рота.

6

13

Загальна характеристика алергічних реакцій. Алергічні реакції негайного типу. Анафілактичний шок. Набряк Квінке. Кропив’янка. Клініка, діагностика, лікування. Алергічні реакції сповільненого типу, їх вияви у порожнині рота. Контактний та токсико-алергічний стоматити. Хронічний рецидивний афтозний стоматит. Багатоформна ексудативна еритема та інші.

6

14

Пошкодження слизової оболонки порожнини рота при захворюваннях крові, патології шлунково-кишкового тракту, захворюванні нервової системи.

6

15

Зміни слизової оболонки порожнини рота при дерматозах.

6

16

Самостійні хейліти.

6

17

Передракові захворювання слизової оболонки порожнини рота.

6

18

Рентгендіагностика основних стоматологічних захворювань

6

19

Фізіотерапевтичні методи лікування основних стоматологічних захворювань.

6

20

Помилки та ускладнення під час діагностики та лікування хвороб СОПР. Використання фізичних методів лікування у комплексній терапії СОПР. Особливості гігієнічного догляду за порожниною рота.

6Тематичний план лекцій з дисципліни „Терапевтична стомаТологія

5 курс (9 семестр) (20 год)
Тема лекції

К-сть год.

1

Анатомо-фізіологічна характеристика слизової оболонки порожнини рота (СОПР). Особливості обстеження пацієнтів із патологією СОПР. Первинні та вторинні елементи пошкоджень СОПР. Класифікація хвороб СОПР.

2

2

Травматичні пошкодження. Механічна, хімічна та фізична травми СОПР. Променева хвороба.

2

3

Самостійні та симптоматичні вірусні захворювання СОПР.

2

4

Грибкові ураження тканин порожнини рота. Клініка, діагностика, лікування.

2

5

Бактерійні стоматити з альтеративним компонентом. Вияви специфічних інфекційних хвороб в порожнині рота. Клініка, діагностика, тактика лікаря-стоматолога.

2

6

Зміни СОПР при алергічних ураженнях.

2

7

Хвороби з автоімунним компонентом (пухирчатка, пемфігоїд, червоний плескатий лишай).

2

8

Вияви у порожнині рота змін при захворюванні крові, травної, ендокринної та серцево-судинної систем, патології крові. Клініка, діагностика, лікування, профілактика.

2

9

Аномалії розвитку і хвороби язика та губ. Етіологія, патогенез.

2

10

Передракові захворювання СОПР. Клініка, діагностика, лікування, профілактика.

2

ВИДИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

5 курс (9 семестр) (46 год.)

п/п

Тема заняття

К-сть годин

Вид контролю

1.

Підготовка до практичних занять − теоретична підготовка та опрацювання практичних навичок, написання академічної історії хвороби.

26

Поточний контроль на практичних заняттях

2.

Самостійне опрацювання тем, які не входять до плану аудиторних занять:

2.1.

Хронічний рецидивний герпес. Причини, патогенез, клініка, діагностика, лікування, профілактика.

2

Поточний контроль на практичних заняттях


2.2.

Хронічний виразковий стоматит. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування та профілактика.

2

2.3.

СНІД. Сучасні методи діагностики та лікування.

2

2.4.

Дифтерія. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування та профілактика.

2

2.5.

Зміни слизової оболонки порожнини рота при дерматозах з аутоімунним компонентом. Червоний вовчак. Тактика лікаря-стоматолога.

2

2.6.

Зміни слизової оболонки порожнини рота при дерматозах з аутоімунним компонентом. Пемфігоїд.

2

2.7.

Ураження слизової оболонки порожнини рота при променевій хворобі.

2
2.8.

Помилки та ускладнення під час діагностики та лікування хвороб СОПР. Використання фізичних методів лікування у комплексній терапії СОПР. Особливості гігієнічного догляду за порожниною рота.

2

3.

Індивідуальна СРС − огляд навчально-медичної літератури, написання рефератів, проведення наукових досліджень.

4

Поточний контроль на практичних заняттях
Разом___46_______ВИДИ_САМОСТІЙНОЇ_РОБОТИ_СТУДЕНТА'>Разом

46

ВИДИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

5 курс (10 семестр) (60 год.)

п/п

Тема заняття

К-сть годин

Вид контролю

1.

Підготовка до практичних занять − теоретична підготовка та опрацювання практичних навичок.

36


Поточний контроль на практичних заняттях

2.

Підготовка до контролю засвоєння заліку − теоретична підготовка та опрацювання практичних навичок.

4

3.

Самостійне опрацювання тем, які не входять до плану аудиторних занять:

3.1.

Надання невідкладної допомоги при анафілактичному шоці, набряку Квінке, гіпертонічному кризі, непритомності.

2

Реферативне повідомлення

3.2.

Рентгенологічна характеристика змін в періодонті за С.А. Вайндрухом.

2

Поточний контроль на практичних заняттях

3.3.

Сучасний ендодонтичний інструментарій для очищення, розширення та пломбування кореневих каналів. Стандарти ISO. Методика використання.

2

Поточний контроль на практичних заняттях

3.4.

Інструментальна обробка кореневих каналів „Step-back”, „Crown-down” технікою.

2

Поточний контроль на практичних заняттях

3.5.

Основи естетичної реставрації зубів.

2

Поточний контроль на практичних заняттях

3.6.

Теоретичні основи профілактики, рівні, види і методи профілактики.

2

Реферативне повідомлення

3.7.

Диспансеризація стоматологічних хворих

2

Поточний контроль на практичних заняттях

4.

Індивідуальна СРС − огляд навчально-медичної літератури, написання рефератів, проведення наукових досліджень.

6

Поточний контроль на практичних заняттях
Разом

60

МЕТОДИ НАВЧАННЯ
Організація навчального процесу здійснюється за кредитно-модульною системою відповідно до вимог Болонського процесу.

Викладання дисципліни забезпечується наступними методами:  • вербальні, що забезпечують сприймання і засвоєння знань студентами (лекція, пояснення, розповідь, бесіда, інструктаж);

  • наочні (спостереження, ілюстрація, демонстрація);

  • практичні для застосування знань і набуття й закріплення умінь і навичок (різні види стоматологічних маніпуляцій на фантомах, виконання мануальних робіт (ліпка з пластиліну, різблення з пластичних мас);

  • перевірки й оцінювання знань, умінь і навичок;

  • заохочення за наукові публікації або призові місця за участь у олімпіаді з дисциплін серед ВНЗ України, студентських конференціях тощо).

Максимальна ефективність навчання досягається за умови системного поєднання даних методів.

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ
Поточний контроль здійснюється під час проведення навчальних занять і має на меті перевірку засвоєння студентами навчального матеріалу. Форма проведення поточного контролю під час навчальних занять визначається робочою навчальною програмою дисципліни «Терапевтична стоматологія».

Оцінювання поточної навчальної діяльності. Під час оцінювання засвоєння кожної теми за поточну навчальну діяльність студенту виставляються оцінки за 4-ри бальною (традиційною) шкалою з урахуванням затверджених критеріїв оцінювання для дисципліни «Терапевтична стоматологія». При цьому враховуються усі види робіт, передбачені навчальною програмою. Студент має отримати оцінку з кожної теми. Форми оцінювання поточної навчальної діяльності мають бути стандартизованими і включати контроль теоретичної та практичної підготовки. Виставлені за традиційною шкалою оцінки конвертуються у бали.

Для дисципліни «Терапевтична стоматологія» формою підсумкового контролю якої є залік:

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент за поточну навчальну

діяльність при вивченні дисципліни становить 200 балів. Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати студент за поточну навчальну діяльність для зарахування дисципліни становить 120 балів.Розрахунок кількості балів проводиться на підставі отриманих студентом оцінок за традиційною шкалою під час вивчення дисципліни впродовж семестру, шляхом обчислення середнього арифметичного (СА), округленого до двох знаків після коми. Отримана величина конвертується у бали за багатобальною шкалою таким чином:

�� = СА × 200

5

Для зручності наведено таблицю перерахунку за 200-бальною шкалою:Таблиця 1

Перерахунок середньої оцінки за поточну діяльність у багатобальну шкалу

для дисциплін, що завершуються заліком

Самостійна робота студентів оцінюється під час поточного контролю теми на відповідному занятті. Засвоєння тем, які виносяться лише на самостійну роботу контролюється при підсумковому контролі.

Підсумковий контроль проводиться з метою оцінювання результатів навчання на певному освітньо-кваліфікаційному рівні та на окремих його завершених етапах за національною шкалою та шкалою ECTS. Підсумковий контроль включає семестровий контроль та атестацію студента.
Семестровий залік - це форма підсумкового контролю, що полягає в оцінці засвоєння студентом навчального матеріалу з дисципліни виключно на підставі результатів виконання ним усіх видів навчальних робіт, передбачених робочою навчальною програмою. Семестровий залік виставляється за результатами поточного контролю.
Визначення кількості балів, яку студент набрав з дисципліни.

Оцінка з дисциплін, формою підсумкового контролю яких є залік базується на результатах поточної навчальної діяльності та виражається за двобальною шкалою «зараховано» або «не зараховано». Для зарахування студент має отримати за поточну навчальну діяльність бал не менше 60% від максимальної суми балів з дисципліни (120 балів).

Бали з дисципліни незалежно конвертуються як в шкалу ECTS, так і в 4-бальну шкалу. Бали шкали ECTS у 4-бальну шкалу не конвертуються і навпаки. Бали студентів, які навчаються за однією спеціальністю, з урахуванням кількості балів, набраних з дисципліни ранжуються за шкалою ECTS таким чином:

Бали з дисципліни для студентів, які успішно виконали програму конвертуються у традиційну 4-ри бальну шкалу за абсолютними критеріями, які наведено нижче у таблиці:

Оцінка ECTS у традиційну шкалу не конвертується, оскільки шкала ECTS та чотирибальна шкала незалежні.

Об’єктивність оцінювання навчальної діяльності студентів перевіряється статистичними методами (коефіцієнт кореляції між оцінкою ECTS та оцінкою за національною шкалою).МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ


  1. Інструктивні методичні матеріали для самостійної роботи студентів на практичному занятті, включаючи матеріал для теоретичної підготовки та орієнтовні карти для оволодіння професійними вміннями та навичками, тести для самоконтролю відповідно до тем практичних занять.

  2. Матеріали для поточного контролю підготовчого та заключного етапів (тести для оцінювання вхідного та вихідного рівня знань за темами практичного заняття).

  3. Інструктивні матеріали для позааудиторної самостійної роботи за темами, що винесені на самостійне опрацювання.

  4. Методичні рекомендації для викладачів до практичного заняття згідно календарного плану.


ОРІЄНТОВАНИЙ ПЕРЕЛІК ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗАСВОЄННЯ ЗНАНЬ НА ЗАЛІКОВЕ ЗАНЯТТЯ „ХВОРОБИ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ПОРОЖНИНИ РОТА”

5 КУРС (9 СЕМЕСТР)
1. Хвороби слизової оболонки порожнини рота. Класифікація. Роль зовнішніх і внутрішніх факторів в етіології та патогенезі.

2. Вплив спиртних напоїв та паління на виникнення, розвиток, перебіг захворювань слизової оболонки порожнини рота.

3. Первинні стоматити, що викликані дією механічного, хімічного та фізичного фактора. Причини, патогенез, клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування, профілактика.

4. Зміни слизової оболонки порожнини рота при променевій терапії новоутворень щелепно-лицевої ділянки. Лікування, профілактика.

5. Катаральний стоматит. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування, профілактика.

6. Герпетичні ураження червоної кайми губ і слизової оболонки порожнини рота у дорослих. Клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування.

7. Гострий афтозний стоматит. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування, профілактика.

8. Виразковий стоматит. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування, профілактика.

9. Кандидоз слизової оболонки порожнини рота. Причини. Клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування, профілактика.

10. Ураження слизової оболонки порожнини рота при ВІЛ-інфекції і СНІДі. Клініка, діагностика, лікування, профілактика.

11. Ураження слизової оболонки порожнини рота при грипі, інфекційному мононуклеозі, ящурі. Клініка, діагностика, лікування, профілактика.

12. Прояви сифілісу в порожнині рота. Діагностика, диференційна діагностика. Тактика лікаря-стоматолога.

13. Прояви туберкульозу в порожнині рота. Діагностика, диференційна діагностика. Тактика лікаря-стоматолога.

14. Гонорея. Етіологія, патогенез, прояви на слизовій оболонці порожнини рота. Діагностика, диференційна діагностика. Тактика лікаря-стоматолога.

15. Ураження слизової оболонки порожнини рота при патології серцево-судинної системи. Клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування.

16. Ураження слизової оболонки порожнини рота при патології травного каналу. Клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування.

17. Ураження слизової оболонки порожнини рота при патології ендокринної системи. Клініка, діагностика, лікування.

18. Ураження слизової оболонки порожнини рота при гіпо- та авітамінозах. Клінічні прояви, лікування, профілактика.

19. Ураження слизової оболонки порожнини рота при лейкозі, агранулоцитозі. Діагностика, диференційна діагностика. Тактика лікаря-стоматолога.

20. Прояви перніціозної анемії в порожнині рота. Діагностика, диференційна діагностика. Тактика лікаря-стоматолога.

21. Пухирчатка. Її прояви в порожнині рота. Клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування.

22. Червоний плескатий лишай. Клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування.

23. Червоний вовчак. Клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування.

24. Алергічні стоматити. Діагностика, диференційна діагностика, лікування, профілактика.

25. Методика постановки та оцінки алергічних проб (звичайний та ротаційний прик-тест). Їх значення для діагностики медикаментозної алергії.

26. Хронічний рецидивуючий афтозний стоматит. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування.

27. Багатоформна ексудативна еритема. Клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування.

28. Прояви інтоксикацій солями важких металів у порожнині рота. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування, профілактика.

29. Анафілактичний шок. Діагностика. Надання невідкладної допомоги при анафілактичному шоці.

30. Набряк Квінке. Клінічні прояви. Надання невідкладної допомоги.

31. Первинні глосити. Десквамативний та ромбоподібний глосити. Етіологія, патогенез, клінічні прояви, діагностика, лікування.

32. Складчатий та волосатий язик. Етіологія, патогенез, клінічні прояви, діагностика, лікування.

33. Глосалгія, глосодинія. Етіологія, патогенез, клініка, диференційна діагностика, лікування, профілактика.

34. Ексфоліативний хейліт. Етіологія, клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування.

35. Гландулярний хейліт. Етіологія, клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування.

36. Актинічний хейліт. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування.

37. Екзематозний хейліт. Етіологія, клініка, діагностика, лікування.

38. Передракові захворювання слизової оболонки порожнини рота та червоної кайми губ. Класифікація.

39. Абразивний преканцерозний хейліт Манганотті. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування.

40. Лейкоплакія. Етіологія, клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування, профілактика.

41. Стоматогенна хроніоінтоксикація. Поняття. Теорії виникнення, патогенез.

42. Діагностика стоматогенної хроніоінфекції та хроніоінтоксикації.

43. Клініка стоматогенної хроніоінфекції та хроніоінтоксикації.

44. Лікування і профілактика стоматогенної хроніоінфекції та хроніоінтоксикації.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка