Рішення педагогічної ради школиСторінка1/7
Дата конвертації20.01.2018
Розмір1.3 Mb.
ТипРішення
  1   2   3   4   5   6   7


Затверджено:

Рішення педагогічної ради школи

Протокол №4 від 31.08.2016 р.

План роботи

комунальної установи

Новофедорівської загальноосвітньої школи

І-ІІ ступенів

на 2016-2017 навчальний рік

Зміст
Назва розділів Сторінки 2

Вступ (підсумки роботи за 2015-2016 навчальний рік). 3-17

Циклограма управління школою. 18

Основні завдання школи на 2016-2017 навчальний рік. 19

І. Організація навчально-виховного процесу 20 –21

Виконання Закону «Про освіту».

ІІ. Охорона праці. Забезпечення безпеки

життєдіяльності. 21 - 34

ІІІ. Діяльність педагогічного колективу, спрямована

на підвищення рівня якості навчання, виховання

та розвитку учнів. 35 - 41

IV. Позакласна та позашкільна виховна робота з учнями. 41 - 43V. Робота з підвищення педагогічного, методичного, професійного

та фахового рівня педагогічних працівників. 44 - 48

VІ. Співробітництво з сім’єю і соціальним середовищем. 48 - 49

VIІ. Розвиток матеріально-технічної бази. 50 - 51

VIIІ. Героїко-патріотичне виховання. 51 - 52

ІХ. Внутрішній контроль. 52 - 68

ВСТУП

Основна діяльність школи спрямована на створення умов для реалізації державної політики в сфері освіти, виконання Законів України «Про загальну середню освіту», закону України № 2442–VІ «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу», постанов Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад», «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», «Державного стандарту початкової загальної освіти», «Державного стандарту базової і повної середньої освіти», керівних документів Міністерства освіти і науки України, інших чинних законодавчих та нормативних документів.

Заклад здійснював свою діяльність відповідно до Статуту школи.

Минулий 2015-2016 навчальний рік закінчило 25 учнів 1-4, 5-9 класів, 100% учнів мікрорайону були охоплені навчанням.

Навчально – виховний процес було організовано відповідно до навчального плану на 2015/2016 н. р. та річного плану роботи школи. Реалізація інваріантної та варіативної складової навчального плану здійснювалась за державними програмами.З 22 учнів школи, які оцінювалися, на високому рівні навчалися 1 (%), на достатньому – 14 (63%), на середньому рівні – рівні 5 (23%), на низькому рівні 2 (09%).

Якість знань становила на кінець навчального року 85 % проти 62 % в минулому навчальному році, що на 23 % краще, успішність покращилась на 6,1 % (80 % проти 73,9% ). Якість викладання навчальних предметів залишається цілком задовільною.

Адміністрація школи, разом з профспілковою організацією, серйозну увагу приділяли роботі з охорони праці, забезпечивши виконання всіх пунктів відповідних заходів. Колективний договір було виконано повністю.

На виконання Закону України «Про охорону праці», згідно Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах та закладах освіти, відповідно до річного плану школи на 2015-2016 навчальний рік та наказу по школі від 18.08.2015 р. № 66 «Про організацію роботи з охорони праці у 2015/2016 навчальному році», з метою профілактики травматизму серед учасників навчально-виховного процесу в школі була організована робота з охорони праці за наступними розділами:1. Виконання Закону України «Про охорону праці». Для забезпечення безпечних умов праці працівників та учнів школи адміністрацією школи в серпні 2015 року разом з головою ПК Діденко С.В. було переглянуто розділ колективного договору «Охорона праці» та поновлено правила внутрішнього розпорядку для працівників школи. Підготовлено кабінети до контурів заземлення, а в вересні працівники школи ознайомилися з посадовими інструкціями та пройшли інструктажі з охорони праці на робочому місці. Було оформлено акти-дозволу на роботу в кабінетах підвищеної безпеки – інформатики, хімії, фізкультури, трудового навчання.

Адміністрацією школи та відповідальними особами проведено ряд запланованих заходів з охорони праці, велася документація з даного питання. В серпні та грудні 2015 року видані відповідні накази з охорони праці. На нарадах при директору були розглянуті такі питання: 1) «Санітарно-гігієнічні норми в школі» (вересень), 2) «Підготовка до роботи в осінньо-зимовий період (жовтень), 3) «Створення умов для розвитку, збереження і зміцнення здоров’я учнів 1-9 класів у школі» (листопад), 4) «Дотримання протипожежної безпеки. Система роботи класних керівників, учителів з попередження дитячого травматизму» ( грудень), 5) «Про стан роботи педагогічного колективу з охорони здоров’я дітей та техніки безпеки в навчально-виховному процесі» (квітень), 6) «Робота з попередження дитячого травматизму» (травень).Протягом навчального року проводилися: оперативний контроль з охорони праці, інструктажі з ОП з працівниками та учнями, вівся контроль за станом обладнання та створені умови для безпечних умов праці.

2. Виконання Закону України «Про дорожній рух». Для забезпечення виконання Програми безпеки руху протягом навчального року адміністрацією школи організоване проведення відповідних заходів. Класні керівники проводили конкурси, вікторини, бесіди з учнями школи під час проведення Єдиних днів безпеки руху, Тижня безпеки руху, виховних годин. Учні взяли участь у Всеукраїнському рейді «Увага! Діти!». На загальношкільних батьківських зборах в грудні 2015 р. розглядалося питання «Запобігання травматизму в школі та в позаурочний час». В школі поновлено куточок «Дорожній рух». А в травні 2016 року розглянуто питання: «Попередження дитячого травматизму та правопорушень під час літніх канікул».

3. Виконання Закону України «Про пожежну безпеку». З метою забезпечення пожежної безпеки в школі адміністрацією розроблено заходи щодо пожежної безпеки на 2015-2016 навчальний рік. Згідно річного плану школи видані всі відповідні накази з цього питання. Протягом навчального року проводились навчання працівників школи з питань пожежної безпеки. На випадок виникнення надзвичайної ситуації з учасниками навчально-виховного процесу були проведені практичні заняття. У вересні 2015 року був проведений Тиждень з основ безпеки життєдіяльності, а в листопаді 2015 року – Місячник пожежної безпеки. Питання «Дотримання протипожежної безпеки» було розглянуте на нараді при директору (грудень 2015 року). Перевіркою встановлено, що стан пожежної безпеки задовільний. В кабінетах підвищеної небезпеки та коридорі школи в наявності є вогнегасники. Обладнаний куточок з пожежної безпеки, є пожежний щит та план евакуації учасників навчально-виховного процесу. Технічний стан системи пожежогасіння задовільний. Поряд з цим є недоліки як і в минулому навчальному році заплановані екскурсії на СДПЧ №41 та зустрічі з інспектором СДПЧ не відбулися. Пожежний щит укомплектований на 85%.

4. Виконання Закону України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення». Відповідно до річного плану школи на 2015-2016 навчальний рік адміністрацією школи були розроблені заходи щодо забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя учасників навчально-виховного процесу. Згідно плану з виховної роботи школи класні керівники , класоводи на виховних годинах з учнями школи та їх батьками проводили роз’яснювальну роботу щодо санітарно-гігієнічних навичок школярів, попередження отруєнь грибами, наркотичними речовинами, захворювань інфекційними захворюваннями, венеричними хворобами та захворювань на СНІД. Також на кожен клас у вересні 2015 року були оформлені «Листи здоровя» нового зразка учнів відповідно до медогляду дітей. Адміністрацією школи протягом навчального року були створені умови для проходження працівниками та учнями школи повного медичного обстеження. Адміністрацією школи була організована і проведена зустріч з фельдшером с. Новофедорівки. На нараді при директору було розглянуто таке питання: «Педагогічні умови забезпечення здоров’я школярів » (квітень), Проведено педагогічний консиліум вчителів 1-4 класів: «Формування у молодших школярів навичок здорового способу життя» (травень). Санітарно - гігієнічні вимоги виконуються задовільно. Розклад уроків складено відповідно вимогам, маркування меблів проведено правильно, техпрацівниками проводиться щоденне вологе прибирання приміщень, класних кімнат, коридору. Учні школи отримували задовільне гаряче харчування. Організоване безкоштовне гаряче харчування дітей пільгових категорій. Перевіркою працівників служби санітарно епідемічної станції не виявлено порушень санітарних норм роботи харчоблоку. В кабінетах підвищеної небезпеки та спортзалі в наявності є інструкції з техніки безпеки, заведено журнали інструктажів учнів, є засоби пожежогасіння та першої допомоги.

1.Заходи по попередженню травматизму. З метою забезпечення профілактики травматизму працівників та учнів була проведена така робота: розроблено заходи щодо попередження травматизму під час навчально-виховного процесу, з профілактики побутового травматизму, своєчасно проводилися відповідні інструктажі, як з працівниками так і з учнями, видані відповідні накази. На нараді при директорові в грудні 2015 р. було розглянуте питання «Розгляд питання щодо попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму на виховних годинах (1-4, 5-9 класи)». Нещасних випадків у побуті та під час навчально-виховного процесу за 2015-2016 навчальний рік не було.2. Протягом навчального року класоводами та класними керівниками проводилися виховні години, бесіди щодо попередження травматизму під час навчально-виховного процесу та в побуті. В грудні 2015 року на батьківських зборах розглядалося питання щодо попередження травматизму учнів: «Запобігання травматизму в школі та в позаурочний час», а в травні 2016 року: «Попередження дитячого травматизму та правопорушень під час літніх канікул».

3. Навчання та перевірка знань з охорони праці. Згідно Положення про навчання з питань охорони праці в школі видано відповідні накази. Адміністрацією школи згідно чинного законодавства дотримано терміни проведення вступного інструктажу з новоприбулими працівниками, первинного інструктажу на початку навчального року, відповідно графіка проведені повторні інструктажі з працівниками, повязаних з роботами підвищеної небезпеки. Правильно ведуться журнали вступного інструктажу з працівниками на робочому місці, інструктажів з працівниками та учнями під час масових заходів. Всі інструктажі зареєстровані в журналі реєстрації інструктажів. Вчителями-предметниками ведеться документація з охорони праці у кабінетах хімії, фізики, навчальній майстерні, спортзалі. Розроблені інструкції для різних видів робіт, ведуться журнали реєстрації інструктажів з учнями.

Виходячи з вищезазначеного робота з охорони праці та безпеки життєдіяльності за минулий 2015-2016 навчальний рік в КУ Новофедорівська ЗОШ І-ІІ ступенів вважається задовільною.

В школі створені всі умови для успішної праці вчителів і навчання учнів: всі учні були забезпечені гарячим харчуванням. Дієвим є трикутник «вчителі-батьки-учні».

Велике значення для забезпечення процесу морального виховання є здійснення внутрішкільного контролю, його якості, науковості. В школі здійснюється тематичний, фронтальний, попереджувальний, класно-урочний, класно-узагальнюючий контроль.

Всі матеріали, одержані під час здійснення контролю, висвітлювалися, обговорювалися на методичному об’єднанні вчителів школи, нарадах при директору, педагогічних радах, засіданнях батьківського комітету, писалися узагальнюючі накази, ставилися на контроль, вказувалась дата виконання чи повторного контролю і після, за умови виконання рішення, питання знімалося з порядку денного. Така система внутрішкільного контролю допомагає створити чітку систему роботи педагогічного, учнівського і батьківського колективів у вирішенні спільної справи – виховання і озброєння учнів умінням працювати самостійно, оволодіваючи багатствами, які виробило людство.

Вся виховна робота в школі була узгоджена з виховною роботою відділу освіти, молоді та спорту Пологівської РДА проводилась згідно річного плану та плану методичного об’єднання класних керівників і ґрунтувалася на основному питанні школи: «Компетентністний підхід до виховання як засобу творчого зростання якісно нової особистості».

В 2015 – 2016 н. р. були пріоритетними такі напрямки роботи:- духовний розвиток особистості, шанобливе ставлення до національно-культурних традицій, етики, культури, прав і обов’язків громадянина України, утвердження почуттів причетності до кращих надбань світової цивілізації;

- ознайомлення та вивчення звичаїв, обрядів, традицій українського народу;

- формування в учнів навичок культури здоров’я, безпечної поведінки;

- підвищення рівня інформованості учнів (вихованців) з питань профілактики тютюнокуріння, алкоголізму, наркоманії, профілактики ВІЛ/ СНІДу;

- профілактику поширення ксенофобських і расистських проявів серед дітей і учнівської молоді; випадків фізичного і психічного насильства;

- попередження торгівлі людьми, всіх форм експлуатації, втягнення у злочинну діяльність;- подолання злочинності та правопорушень серед неповнолітніх.

В основу планування виховної роботи як класними керівниками, так і адміністрацією школи покладено духовний розвиток особистості, шанобливе ставлення до національно-культурних традицій, оволодіння народною мораллю, етикою, культурою, правами і обов’язками громадянина України.

Проводячи загальношкільні і класні заходи, учнів постійно заохочують до участі в організації і проведенні масових і групових форм роботи: бесід, ранків, уроків Пам’яті історії рідного краю, ігор-мандрівок, вікторин, конкурсів, свят, екскурсій, прогулянок. Класні керівники та класоводи велику увагу приділяють збереженню пам’яті роду, вивченню рідного краю. 

З метою формування у дітей поваги до Конституції України, в рамках виконання Заходів щодо реалізації Концепції національно – патріотичного виховання впродовж навчального року проведено:

- бесіди: «Символи моєї держави» (1 – 4 кл., вчителі початкових класів); «Конституція України – основний закон держави» (5 – 7 кл., кл. кер.); «Кроки до незалежності» (8 - 9 кл.);

- розміщення державної символіки, виконання державного Гімну та підняття державного Прапора під час проведення різноманітних урочистих зібрань, спортивних змагань;

- проведено години спілкування: «Україна – моя Батьківщина», "Символи моєї держави", "Знай і поважай Герб, Прапор і Гімн своєї Батьківщини", "Ми –  українці", "У країні рідної мови", "Мова", "Наша мова –  солов'їна","Люби і знай свій рідний край", "Люди, які прославили мій край", "Сторінки історії мого села","Ніхто не забутий, ніщо не забуте","Конвенція ООН та Конституція України про права дітей","Тарасове слово","Україна –  європейська держава", Українські козаки - лицарі України ";

 • вшанування пам’яті героїв Крут, воїнів-інтернаціоналістів;

 • проведено творчі конкурси знавців української мови та літератури;

 • відзначення Днів української писемності та мови;

 • Міжнародний конкурс з української мови ім..П.Яцика;

 • Шевченківський тиждень;

 • День українського козацтва;

 • День Збройних Сил України;

 • спортивні змагання «Здоровий дух – здорове тіло»;

 • тематичні викладки літератури у бібліотеці школи;

 • спартакіада з легкої атлетики;

 • День соборності України;

 • упорядкування території меморіалу загиблим воїнам у Другій Світовій війні 1939-1945рр., жертв голодомору  та політичних репресій.

Складено графік проведення годин спілкування, які проводилися у зручний для дітей та класних керівників час.

Класні куточки оформлені відповідно до існуючих вимог. Слід відзначити, що класними керівниками та керівниками початкових класів враховані зауваження адміністрації стосовно оформлення документації: ведення виховних планів, журналів відвідування сімей та ін. Так, проведені виховні заходи, родинні свята «Золота осінь» (2-5 кл., кл.кер.), випускний ранок «Прощай, Букварику!» (1кл., кл.кер. Ковальова Т.Д.), акція «Ми проти СНІДу, ми за життя!» (1-9 класи, Закарлюка М.В.), урок-реквієм «Чорнобильська катастрофа» (вч. історії Бандурка С.В.), родинне свято «Моя мама» до Дня матері (1 - 9 кл., кл.кер., Закарлюка М.В.).

Одним із основних розділів є превентивне виховання. Превентивне виховання – це складова виховання учнівської молоді та система профілактичних дій педагогів, спрямованих на запобігання асоціальної поведінки підлітків.

І батьки, і учні детально ознайомилися з положенням Конвенції про права дитини, на батьківських зборах пройшло обговорення статей.У ході зустрічі діти одержали цікаві, змістовні та повчальні відповіді на запитання, які їх хвилювали.

Робота з правового виховання проводиться у двох напрямках: просвітницькому та профілактичному. Для учнів 1 - 9 класів проведено диспут «Що таке закон» (вчитель історії Бандурка С.В.,), тиждень права ( вч. німецької мови Бандурка С.А.), а саме:


 1. Шкільна лінійка присвячена відкриттю тижня права (Бандурка С.В.).

 2. Книжкова виставка на тему: «Ти і твої права» (Діденко С.В.).

 3. Години спілкування на тему: «Права та обов'язки» (Кл. керівники).

 4. Всеукраїнський урок «Права людини», конкурс малюнків на тему: «Ми також маємо права» (Бандурка С.А.).

 5. Розгадування кросвордів, підбиття підсумків (Кл. керівники).

У напрямку родинно-сімейного виховання робота спрямована на пошук максимальної взаємодії між батьками та вчителями. На години спілкування запрошуються батьки, де вони розповідають про свою професію, власні захоплення. Готуючись до таких уроків, учні ретельно вивчають свій родовід. Доброю традицією стало проведення годин спілкування: «Традиції моєї сім’ї» (7 кл., кл.кер. Бандурка С.А.), «Тепло рідного дому» (1 – 4 кл., кл.кер.), «Тільки родина, як зірка єдина – твій порятунок, надійний причал» (6 кл., кл. кер. Бандурка В.В.).

Екологічне виховання в школі проводиться під час уроків біології та в позакласній роботі. Проведено озеленення території школи. Учні висловлюють своє ставлення до природи, до навколишнього середовища в творах-роздумах «Ялинка у нашому будинку, чи можна її замінити?», «Рослинний світ нашої планети», «Як зберегти нашу природу?», у створенні проектів «Наша планета»(учні 3-6 класів, вчитель Діденко С.В.).

Протягом навчального року класними керівниками, вчителями проведена достатня виховна робота: ранки, лінійки, усні журнали, виставки малюнків, предметні тижні або дні з того чи іншого предмета. Усі ці заходи сприяють розвитку індивідуальних здібностей та особливостей учнів, розвитку їх талантів.

Проведено ряд заходів з військово-патріотичного виховання: • конкурс малюнків, листів «Воїнам АТО присвячується»;

 • година історичної правди «Забуттю не підлягає..»;

 • оформлений стенд з портретами загиблих героїв;

 • проведені уроки і виховні заходи, присвячені особам, які віддали життя за незалежність і територіальну цілісність України, проявили героїзм у бойових діях при проведенні АТО;

 • уроки мужності: «Спасибі за відвагу», «Хоробрі серця наших випускників», «Хто, якщо не ми»;

 • години спілкування для учнів 1-8 класів: «Ти вернешся для слави і труда і скинеш з пліч продимлену шанель», «Подвиг ціною в життя»;

 • уроки мужності та оформлення тематичних виставок у шкільній бібліотеці «Односельчани – учасники Великої Вітчизняної війни», «Бойова слава села»;

 • виховні години «Діти – герої в роки Другої світової війни», «Народ пам’ятає кращих солдат»;

 • перегляд відеофільмів про Другу світову війну.

З метою забезпечення ефективного впливу на підлітків, які виховуються у неблагополучних сім’ях класні керівники відвідують учнів вдома, проводять з ними бесіди, залучають їх до позакласної роботи, Проводиться індивідуальна робота з учнями та їх батьками з питань профілактики правопорушень та виконання закону України «Про загальну середню освіту», а також:

- бесіди з дітьми (на тему «Діти проти насильства», «Конфлікти та шляхи їх подолання», «Поважай себе і оточуючих», «Я і мої батьки» );

- консиліум з педагогічним колективом про попередження злочинності, правопорушень, роз’яснення чинного законодавства щодо правової відповідальності неповнолітніх;

-конкурс малюнків «Діти проти насильства»;

-з батьками проведено бесіду про посилення контролю за відвідуванням дітьми занять у школі та виконання ними обов'язків щодо виховання дітей;

-постійно здійснюється контроль за відвідуванням учнями школи.

З метою запобігання дитячої бездоглядності, злочинності, попередження скоєння насильства було проведено:


 • спортивне свято «Козацькому роду нема переводу»;

 • тиждень безпеки життєдіяльності «Здоров’я дітей – здоров’я нації»;

 • акція «Людяність у нелюдяний час»;

 • свято осені «Дари осінні…»;

 • День визволення України від німецько-фашистських загарбників «Діти на фронтах Д.с.в.»;

- заслуховувалися звіти й інформації з цих питань на педрадах, засіданнях МО класних керівників. Проводяться засідання Ради школи, де розглядаються питання порушень правил поведінки та пропусків навчальних занять учнями школи без поважної причини. Слухаються пояснення як учнів, так і їхніх батьків про причини, що призвели до цього.

Велика увага приділяється морально-етичному вихованню. На годинах спілкування проводиться робота щодо ознайомлення учнів з родинною та батьківською педагогікою, вихованню поваги до батька, матері, бабусі, дідуся, свого роду. Майже кожен учень початкових класів за допомогою своїх батьків веде генеалогічне дерево своєї родини.

Чільне місце займає і художньо-естетичне виховання. На уроках образотворчого мистецтва виховуються естетичні ідеали, учні навчаються спостережливості, милуванню природою, рослинами, тваринами. Роботи, виконані учнями, демонструються на шкільних, районних конкурсах малюнків (конкурс малюнків «Охорона праці очима дітей» - учениця 3 класу Бондаренко О. – ІІм., конкурс «Космічні фантазії» - учень 4 класу Сацький Д. – ІІ м.).

Однією з важливих ділянок у виховній робот є трудове виховання шкільної молоді. На уроках і в позаурочний час учителі школи зосереджують зусилля на вихованні у дітей умілого господаря (конкурс-виставка з декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край» - 4 учні зайняли ІІ місця).

У Міжнародному екологічному конкурсі «Смачно, корисно, барвисто» було представлено 6 робіт, з них 3 роботи зайняли три призових місця (номінація «Мініатюра «Елітне здоров’я», учениця 4 класу Саустьянова С. – ІІІм., номінація «Вірш «Ода овочу», учениця 3 класу Яночкіна С. – ІІм., номінація «Мультимедійна презентація «Прянощі на кухні», учень 5 класу Бандурка С. – ІІм.).

В процесі викладання загальноосвітніх предметів, трудового навчання, позакласної і позашкільної роботи забезпечується підвищення ефективності профорієнтаційної роботи шляхом проведення бесід, лекцій, екскурсій, вікторин.

Уже не вперше учні займають призові місця у районному фестивалі-конкурсі «Лінгвісти-віртуози», цей рік не є винятком: у номінації "Інсценізація або виконання пісні" учні 3 класу Бондаренко Оля та Масловський Єгор зайняли І місце.

У школі створено банк даних на дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, неблагополучних сімей, багатодітних, малозабезпечених, дітей-інвалідів. Цей список постійно коригується. Учні вказаних категорій забезпечені пільговим харчуванням.

З метою пропаганди здорового способу життя запроваджено профілактичні програми та акції. Класні керівники провели:

- бесіди різної тематики: «Куріння та здоров’я дітей», «Нікотинова залежність», «Наркотики – спробувати чи ні?», «Звідки беруться наркомани?», «Наркотики і хвороби» (вч. осн.здоров’я Бандурка В.В., прак. психолог Бандурка Н.О.);

- похід в природу;

- олімпійський урок;

- конкурс малюнків на тему «Я люблю спорт»;

- день настільного тенісу;

- малі олімпійські ігри «Далі. Швидше. Сильніше.»;


 • написання диктантів з учнями 4 - 9 класів « Я зможу зупини туберкульоз»;

 • круглий стіл «Збережи здоров’я з молоду»;

 • інформаційні хвилинки, бесіди, виховні години у класах;

 • анонімне анкетування щодо вивчення рівня знань учнів з профілактики туберкульозу;

 • загальношкільна лекція «Туберкульоз – це небезпечно!»;

 • виставка дитячих агітаційних листівок;

 • розгадування кросвордів.

Також проводиться профілактична робота з батьками та індивідуальні бесіди з учнями, схильних до девіантної поведінки. Щорічно проводяться медичні огляди дітей з залученням лікарів-спеціалістів. Підсумки медогляду заслуховуються на педагогічній раді. На жаль, з кожним роком спостерігається тенденція до погіршення стану здоров’я дітей. Головна причина – зниження рухової активності. З метою профілактики дитячого травматизму, основним напрямком якого є формування навичок безпечної поведінки, збереження та зміцнення здоров’я учнів, проводяться:

- години спілкування;

- конкурс дитячих малюнків та плакатів на теми «Моя безпека життя»;

- конкурс літературних творів на тему: «Попередження пожеж та їх гасіння», «Пожежний – професія героїчна»;

- презентація навчального мультимедійного посібника на тему: «Пожежа- біда для всіх», «Здоровий спосіб життя»(виконав учень 5 класу Бандурка С.);

- відкритий урок з основ здоров’я: «Глобальні небезпеки. Людський чинник у формуванні безпеки людей»(вчитель Бандурка В.В.);

- вікторина на тему: «Моя безпека – запорука мого здоров’я».

Установлені єдині виховні години з єдиною тематикою з питань техніки безпеки з 1 по 9 клас. ». Розроблені пам’ятки для батьків «Безпека дорожнього руху по дорозі до школи і додому», «Умови дотримання правил ТБ дітьми вдома» (вч. Бандурка С.А., вч. основ здоров’я Бандурка В.В.), видаються накази по застереженню від нещасних випадків на канікулярні та святкові дні. У школі організовано чергування вчителів по школі.

Протягом року було проведено багато загальношкільних навчальних заходів: з метою фізичного виховання проводились спартакіади, спортивні змагання: «Веселі старти», місячник «Фізкультура і спорт проти злочинності, наркоманії»; з метою туристично-краєзнавчої роботи – походи в природу; з метою превентивного виховання проводились конкурси: конкурс малюнків «Ми за здоровий спосіб життя», гра-конкурс «У країні карного розшуку», брейн-ринг «Діти та їх права», година спілкування «Про шкідливість тютюну та алкоголю», День здоров’я; з метою патріотичного виховання відбулися акції «Збережемо пам’ять про подвиг», «Ніхто не забутий, ніщо не забуте», акції Милосердя», «Люди похилого віку», день пам’яті жертв голодомору, Тиждень права, День українського козацтва тощо; з метою екологічного і трудового виховання проводились акція Довкілля, «Посади сад», День Землі, свято птахів і т.д.; з метою родинного виховання - спортивне свято «Тато, мама і я – дружна сім’я», проводились тематичні лінійки до всіх календарних визначних свят. Ці заходи дозволяють залучати значний контингент учнів, розширювати їх кругозір, виховувати повагу до старших, допомагати розкрити історичні і культурні сторінки рідного краю.

Але у виховній роботі були і недоліки. Не достатньо активно приймали участь у підготовці та проведенні виховних заходів класні керівники 1, 6 класів. Не достатньо активно працює система учнівського самоврядування. Протягом року зафіксовано багато спізнень на уроки без поважних причин. Недостатньою залишається робота з виховання в учнів позитивного ставлення до навчання. Потребує удосконалення система роботи зі здібними учнями щодо їх творчого розвитку та підготовки до участі в обласних та всеукраїнських заходах.

Тому педагогічний колектив ставить наступні завдання виховної роботи на  2016 – 2017 навчальний рік:


 • Акцентувати увагу на засвоєння учнями народних традицій, сутності українських обрядів, народних свят, легенд, звичаїв.

 • Виховувати відповідальне ставлення до рідної мови, свідомого нею користування.

 • Прищеплювати учням любов до навчання, створювати умови для засвоєння навчальних програм і розвитку творчих здібностей.

 • Підтримувати позитивний мікроклімат в колективі та групах, на уроках і в позаурочному спілкуванні.

 • Виховувати турботливе ставлення одне до одного, до батьків, учителів, молодших за віком і людей похилого віку; формувати найкращі моральні якості.

 • Прищеплювати учням загальноприйняті етичні норми в поведінці та спілкуванні.

 • Виховувати творчі здібності, підтримувати ініціативні, організаторські здібності та естетичні нахили в дітей.

 • Сприяти здоровому способу життя.

 • Надавати кваліфіковану допомогу батькам у питаннях виховання в дітях  кращих людських  якостей і подолання негативних звичок і рис характеру.


В 2015-2016 навчальному році 25 учнів 1-4, 5-9 класів закінчило КУ Новофедорівська ЗОШ І-ІІ ступенів. Контингент учнів різний. 18 учнів з 8 багатодітних родин, 14 учнів з 5 малозабезпечених сімей, 12 учнів з 5 сімей виховуються в неповних сім’ях та 1 учень з однієї родини позбавлений батьківського піклування, знаходиться під опікою. Один учень з однієї сім´ї – інвалід. Контроль з боку батьків в більшості сімей був недостатній. За цими учнями встановлений контроль щодо відвідування школи, постійно з’ясовуються причини пропусків уроків, всі діти залучаються до проведення шкільних і позашкільних заходах. Класні керівники слідкують за станом здоров’я. Всі діти, батьки яких перебувають на обліку в Пологівському управлінні праці та соціального захисту населення користуються безкоштовним гарячим харчуванням.

Проводилась робота з обдарованими дітьми. Вчителі-предметники провели велику роботу з розвитку здібностей та по підготовці до шкільних і районних олімпіад. У роботі з обдарованими дітьми впроваджуються різні форми і методи роботи для визначення рівня обдарованості учнів та готовності вчителів і батьків до співпраці з ними (анкетування, опитування, спостереження співбесіди, індивідуальні бесіди, збори різного характеру, в тому числі і батьківські). У зв’язку з переглядом і оновлення банку даних про обдарованих дітей було проведено додаткове діагностування з вивчення особливостей особистісного розвитку обдарованих учнів, їхніх нахилів та інтересів у різних видах діяльності. Виходячи із результатів анкетування було створено банк даних схильних до обдарованості дітей, на яких були заповнені індивідуальні карти. Проте необхідно продумувати систему позаурочної роботи з обдарованими учнями з окремих предметів навчального плану, враховуючи результати виступу учнів закладу на Всеукраїнських олімпіадах та активізувати роботу щодо залучення учнів і педагогів до проведення науково-дослідницької роботи.

На наступний навчальний рік планується активізувати роботу з обдарованими дітьми, поліпшити якість виховних годин, збагатити їх тематику.

Учні протягом року брали участь у районних та шкільних спортивних змаганнях та інших конкурсах. Щорічно проводяться шкільні місячники : «Увага! Діти на дорозі!», місячники безпеки, санітарно-гігієнічного виховання. Загальношкільні заходи: Свято першого дзвоника, День українського козацтва, свято Осені, свято для хлопців «Ну-мо, хлопці», Новорічний бал-маскарад, до Дня св. Валентина, свято 8 Березня, вечір пам’яті «Чорнобиль – біль України», Свято останнього дзвоника. Хочеться зауважити, що всі учні школи беруть активну участь в житті школи, в організації і проведенні заходів.В минулому 2015-2016 навчальному році педагогічний колектив КУ Новофедорівська ЗОШ І-ІІ ступенів продовжував працювати над вирішенням науково-методичної проблеми: «Компетентністний підхід до виховання як засобу творчого зростання якісно нової особистості». В цьому навчальному році педагогічний колектив буде продовжувати працювати над науково-методичною проблемою згідно з проблемною темою районного відділу освіти, молоді та спорту «Компетентністний підхід до навчання і виховання як засіб творчого зростання якісно нової особистості ».

Педагогічний колектив, вирішуючи поставлені проблеми, дотримувався законів «Про освіту», «Про мову», працював над програмою «Освіта», реалізовував основні завдання Концепції виховання дітей та молоді у національній системі освіти, виховуючи свідомого громадянина України. Адміністрація школи разом з педагогічним колективом дотримувались вимог постанов Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 № 646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку» та від 11.05.2006 № 623 «Про затвердження Державної програми подолання дитячої безпритульності і бездоглядності». Проведений облік молоді шкільного віку мікрорайону обслуговування школи, перевірено та складено списки дітей і підлітків віком від 1 до 18 років, яким до 1 вересня виповниться 5 років та діти від 0 до 5 років. Контингент учнів зони обслуговування школи становить 36 дітей, з них навчаються в навчальних закладах для здобуття повної загальної середньої освіти –36 , в загальноосвітніх навчальних закладах усіх ступенів – 33, в професійно-технічних закладах – 3. Навчанням охоплено 100% дітей. Дітей віком 5 років станом на 01.09.2016 року – 3. З них навчаються в 1 класі - 0. Дітей, які не підлягають навчанню на території зони обслуговування немає. Питання всеобучу систематично заслуховується на педагогічних радах, нарадах при директорові, батьківських зборах, раді школи, на засіданнях органів учнівського самоврядування, про що свідчать відповідні накази по школі та протоколи педрад.Методична робота в школі організовувалась у відповідності до наказу відділу освіти, молоді та спорту Пологівської райдержадміністрації від 05.09.2015 № 227 «Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами району в 2015-2016 навчальному році», відповідно до річного плану роботи школи на 2015-2016 навчальний рік, узгоджена з методичною роботою району, підпорядкована проблемній темі школи та базувалась на результатах діагностики педагогічних кадрів. У 2015-2016 навчальному році методична робота спрямовувалась на вирішення таких основних задач:

1.Формувати знання та вміння педагогів, компетентно використовувати інноваційні технології навчання і виховання учнів у педагогічній діяльності.

2. Реалізація актуальних завдань професійної діяльності, розвитку й підвищення фахової майстерності педагогічних кадрів, активізація їх творчого потенціалу.

3.Модернізувати освітянський менеджмент і створити якісну модель професійної компетентності вчителів у роботі з обдарованою молоддю.

4. Впровадити дієві і корисні творчі справи, спрямовані на збагачення виховного середовища і сприяють підвищенню активності, самовдосконаленню та самореалізації кожного учня.

Робота над єдиною методичною проблемою педагогічного коллективу була розподілена на чотири етапи:
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка