Рішення обласної ради каталог програм та проектів регіонального розвитку, ініційованих територіальними громадами областіСторінка1/11
Дата конвертації14.01.2019
Розмір1.85 Mb.
ТипРішення
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Додаток до додаткадо рішення обласної ради
КАТАЛОГ

програм та проектів регіонального розвитку, ініційованих територіальними громадами області
Каталог містить перелік назв та змісту основних проектів, упровадження яких має важливе значення для успішного виконання Плану реалізації та Стратегії розвитку Дніпропетровської області на період до 2020 року. Каталог складається з проектів, відібраних експертами Робочої групи та зовнішніми консультантами.

Проекти програми 1: Зменшення економічних дисбалансів

Проекти напряму 1.А.: Диверсифікація економіки

Номер і назва завдання Стратегії, якому відповідає проект

1.1.1. Забезпечення розвитку інфраструктури підтримки МСБ. Створення бізнес-інкубаторів.

Назва проекту

1.1.Забезпечення ефективної діяльності Агенції регіонального розвитку Дніпропетровської області

Цілі проекту

Реалізація в Дніпропетровській області державної регіональної політики, об’єднання зусиль мешканців, влади та бізнесу для вирішення ключових питань стратегічного розвитку регіону.

Територія, на яку спрямований проект

Дніпропетровська область

Стислий опис проекту

 • Проблемою є недостатньо розвинута інфраструктура підтримки підприємництва та відсутність інституції, яка б вирішувала комплексно питання стратегічного розвитку регіону.

 • Сприяння соціально-економічному розвитку та підвищенню конкурентоспроможності Дніпропетровської області шляхом об’єднання на засадах партнерства ресурсів та ініціатив органів влади та місцевого самоврядування, наукових та освітніх закладів, громадського сектору та бізнесу.

Очікувані результати

 • Реалізація проектів регіонального розвитку.

 • Підвищення ефективності діяльності суб’єктів малого та середнього підприємництва.

 • Активізація інвестиційної діяльності.

Ключові заходи проекту

 • Ініціювання та розробка проектів регіонального розвитку.

 • Допомога об’єднаним територіальним громадам в розробці стратегічних планів розвитку.

 • Пошук донорів для реалізації проектів регіонального та місцевого розвитку.

 • Пошук та демонстрація інвестиційних можливостей регіону.

 • Підтримка у налагодженні стосунків між інвесторами та органами місцевої влади.

 • Участь у реалізації заходів обласної Програми розвитку малого і середнього підприємництва на 2018-2020 роки.

 • Сприяння налагодженню зв'язків між наукою та бізнесом.

 • Ініціювання створення міжпідприємницьких утворень (кластерів, індустріальних парків, промислово-технологічних зон тощо) та розвитку кооперації.

 • Сприяння просуванню місцевих та регіональних підприємств на внутрішньому та зовнішніх ринках.
Період здійснення

січень 2018 р. – грудень 2020 р.:

Орієнтовна вартість проекту, тис.гривень

2018 рік

2019 рік

2020 рік

Разом

1500,0

2000,0

2500,0

6000,0

Джерела фінансування

Державний бюджет, обласний бюджет, місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством

Ключові потенційні учасники реалізації проекту

Департамент економічного розвитку облдержадміністрації, Агенція регіонального розвитку у співпраці з Торговельно-промисловою палатою, об’єднання підприємців, навчальні заклади та тренінгові компанії, експерти, громадські організації, та інші

ІншеНомер і назва завдання Стратегії, якому відповідає проект

1.1.1. Забезпечення розвитку інфраструктури підтримки МСБ. Створення бізнес-інкубаторів.

Назва проекту

1.2. Створення бізнес-інкубаторів на території області

Цілі проекту

 • Формування підприємницького мислення, навчання основам підприємництва та управління інноваційними проектами, допомога і підтримка підприємців – початківців.

 • Здійснення наукового і методичного супроводження реалізації підприємницьких ідей (просування стартап проектів, надання площ і ресурсів для спільної роботи стартап-команд).

 • Створення та розвиток партнерської мережі «влада - бізнес - освіта», (партнерських взаємовідносин суб’єктів підприємницької діяльності з науковцями і владою міста).

 • Організація заходів щодо розвитку підприємницької активності.

 • Залучення студентів до інноваційної та підприємницької діяльності з метою створення нових робочих місць, підвищення здатності до працевлаштування випускників університету.

 • Створення інноваційного банку ідей та пошук потенційних інвесторів, партнерів та інших зацікавлених у їх реалізації сторін.

 • Забезпечення прискорення процесу комерціалізації наукових знань.

Територія, на яку спрямований проект

Дніпропетровська область

Стислий опис проекту

 • Ефективною формою симбіозу науки і бізнесу є малий інноваційний бізнес (МІБ), який розвивається в технологічних (наукових) парках (технопарках) та інноваційних (технологічних) бізнес-інкубаторах,
  що підтримують на пільгових умовах ініціативну
  форму малого інноваційного підприємства.

 • В умовах перехідної економіки України досить актуальним є те, що бізнес-інкубатори сприяють розвитку малих підприємств.

 • Бізнес-інкубатори визнано одним з найбільш результативних елементів підтримки підприємництва в світі, які сприяють прискоренню розвитку малих підприємств в 7-22 рази, знижуючи ризик у бізнесі до 20%.

 • Для реалізації визначеного заходу та вирішення сформульованих проблем може бути використаний потужний науковий потенціал викладачів та студентів факультету менеджменту, економіки, соціології та філології Дніпровського державного технічного університету.

 • Проект дозволить за рахунок отримання додаткових коштів покращити стан інфраструктури розвитку сфери МСБ в місті, розширити можливості для реалізації підприємницького потенціалу населення міста, підвищити рівень зайнятості населення та частку надходжень до бюджету від сфери МСБ.

Очікувані результати

У своїй діяльності МБІ досягне наступних цілей:

сприяння таким змінам в області, які спрямовані на забезпечення проектних робочих місць;

розширення спеціалізованих елементів ринкової інфраструктури, спрямованих на підтримку малого бізнесу;

забезпечення високими технологіями та інноваціями розвитку місцевої промисловості, розширення експортно-імпортної діяльності;

сприяння зміцненню зв’язків між місцевими навчальними закладами та місцевою владою
і промисловістю;

заохочення та створення нових підприємств,


які впроваджують нові технології;

створення сприятливих умов для взаємообміну ідеями та ресурсами між наукою та промисловістю і місцевою владою.Ключові заходи проекту

 • Документальне оформлення ідеї створення ДМБІ.

 • Пошук приміщення та проведення ремонтних робіт.

 • Заснування ДМБІ.

 • Державна реєстрація ДМБІ.

 • Вирішення організаційних аспектів ДМБІ

 • (вибір та призначення директора ДМБІ; розробка і затвердження посадових інструкцій співробітників, проведення підбору і наймання персоналу ДМБІ)

 • Налагодження комунікацій.

 • Утворення Конкурсної комісії.

 • Формування клієнтської бази та організація роботи з клієнтами (пошук підприємств – клієнтів та надання їм по слуг; проведення робіт, пов'язаних з підготовкою та проведенням конкурсу на право розміщення в ДМБІ).

 • Проведення конкурсу для учасників ДМБІ.

 • Юридичне оформлення співпраці ДМБІ та інкубуємими фірмами (укладення угоди про співпрацю та необхідних документів з фірмами, що обслуговуються в ДМБІ)

 • Організація роботи ДМБІ

Період здійснення

січень 2018 р. – грудень 2020 р.:

Орієнтовна вартість проекту, тис.гривень

2018

2019

2020

Разом

744,0

473,0

473,0

1423,0

Джерела фінансування

Державний бюджет, обласний бюджет, місцеві бюджети, грантові програми


Ключові потенційні учасники реалізації проекту

Департамент економічного розвитку облдержадміністрації, суб’єкти підприємницької діяльності області (малий та середній бізнес), початківці – підприємці, студенти, випускники та викладачі коледжів і університетів

Інше


Номер і назва завдання Стратегії, якому відповідає проект

1.1.1. Забезпечення розвитку інфраструктури підтримки МСБ

Назва проекту

1.3. Інформаційно-сервісний культурно-діловий центр «Time&Рlace»

Цілі проекту

Створення інформаційно-сервісного культурно-ділового центру (далі - Центр) з метою надання послуг щодо започаткування, ведення та розширення бізнесу регіонального рівня шляхом:

облаштування сучасним обладнанням конференц-зали;

облаштування сучасним обладнанням центру надання адміністративної допомоги (далі - ЦНАП);

відкриття спортивно-оздоровчого комплексу;

відкриття кафетерію.


Територія на яку проект матиме вплив

Дніпропетровська область, м. Першотравенськ

Стислий опис проекту

Урізноманітнення сфер діяльності представників малого та середнього бізнесу, що можливе за допомогою проведення тренінгів, семінарів та конференцій на базі центру.

Відкриття Центру є актуальним для громади тому, що, забезпечить ефективну підтримку підприємництва.

Для громади запропонований проект матиме позитивний вплив, а саме:

з’являться місця для отримання консультативних та інформаційних послуг, освітньої допомоги щодо започаткування або розширення бізнесу, методологічної допомоги щодо ведення бухгалтерського обліку та податкової звітності;

з’явиться можливість створення комфортних умов для залучення та більш активного спілкування з інвесторами з метою промоції міста та регіону, що позитивно впливатиме на інвестиційну діяльність;

відкриється комплекс для проведення змістовного дозвілля.Очікувані результати

Очікувані результати від реалізації проекту:

а) якісні:

поглиблення знань та навичок щодо започаткування чи розвитку власного бізнесу;

вільний доступ до безкоштовних консультаційних послуг Центру;

відкритий діалог з владою щодо проблем підприємницької діяльності та соціально-економічного регіону.

б) кількісні:

50 підприємців, в т.ч. жінок, які відкрили власну справу, або розширили наявний бізнес;

30 новостворених робочих місць;

кількість наданих послуг Центром (12 проведених навчальних семінарів-тренінгів на рік, в т.ч. окремо для жінок; 4500 наданих консультацій, в т.ч. для жінок);

4 проведених засідань круглого столу з обговорення проблемних питань розвитку бізнесу на рік;

10 тис.ос. - користувачів офіційного сайту Центру;

1000 залучених підприємців до заходів проекту, в т.ч. жінок, студентів (семінарів-тренінгів, круглих столів, науково-практичної конференції).Ключові заходи проекту

Основні заходи проекту:

реконструкція та капітальний ремонт занедбаної споруди колишньої станції переливання крові в місті Першотравенську з використання енергоефективних технологій та інноваційного обладнання;

придбання обладнання для облаштування бізнес-центру (коворкінг-центр, конференц-зал з розрахунком на 100 осіб та ЦНАП з розрахунком на 10 осіб);

облаштування спортивно-оздоровчого комплексу (декілька масажних кабінетів, соляних кімнат, кімнат для різноманітних SPA-процедур, косметологічний кабінет, кімната для заняття фітнесом чи йогою);

облаштування кафетерію;

організація та проведення тренінг-семінарів з залученням іноземних лекторів;

надання в подальшому правової, консультативної та освітньої допомоги;

с. Срів. тя фітнесом чи йогою).ігу тощо)в, компютерних ЦНАП.асникам бойових дійтворення та забезпечення постійної підтримки сайту Центру для онлайн-консультацій та актуалізація й оновлення інформації, що розміщується на ньому.Період здійснення

січень 2018 р. – грудень 2020 р.:

Орієнтовна вартість проекту, тис.грн.

2018

2019

2020

Разом

7 000,0

6 000,0

6 000,0

19 000,0

Джерела фінансування

Обласний бюджет, міський бюджет, бізнес тощо.

Ключові потенційні учасники реалізації проекту

Департамент економічного розвитку облдержадміністрації, Першотравенська міська рада, ГО “Центр сприяння розвитку міста Першотравенська”, підрядні організації.

Інше:


Номер і назва завдання Стратегії, якому відповідає проект

1.1.2. Сприяння залученню інвестицій в інші (поза домінуючої) галузі економіки (Підтримка інституцій, що сприяють залученню інвестицій)

Назва проекту

1.4. Стимулювання розвитку бізнес-середовища та інфраструктури з метою впровадження державно-приватного партнерства та виготовлення матеріалів для інвестиційної промоції

Цілі проекту

Створення сприятливого інвестиційного середовища та підвищення спроможності територіальних громад залучати інвестиційні ресурси для економічного розвитку підпорядкованих територій.

Територія, на яку спрямований проект

Дніпропетровська область

Стислий опис проекту

 • Проектом передбачено низку заходів, які дозволять налагодити та постійно забезпечувати професійну роботу по впровадженню державно-приватного партнерства на території області.

 • Забезпечення підготовку та розповсюдження відповідних друкованих промо-матеріалів – інвестиційні паспорти (області та кожного окремого району (міста, об’єднаних територіальних громад), буклети, брошури, тощо.

 • Враховуючи відсутність на національному рівні дієвих інвестиційних стимулів та пільг, одним з важливих факторів у процесі прийняття інвестором рішення про вибір місця розташування виробництва, є якість послуг, які надаються потенційним та існуючим інвесторам місцевими органами влади, агенціями із залучення інвестицій.

Очікувані результати

 • Забезпечення спроможність міст і районів області ефективно боротись за інвестиційні ресурси в складному конкурентному середовищі.

 • Створення пакету промоційних матеріалів, що сприятимуть залученню інвестицій до територіальних громад Дніпропетровщини.

Ключові заходи проекту

 • Створення та друк Інвестиційного паспорту Дніпропетровської області, Інвестиційних паспортів районів (міст, об’єднаних територіальних громад) області, галузевих та тематичних буклетів та брошур;

 • Розроблення та проведення курсу тренінгів для представників територіальних громад з метою вирішення організаційно-кадрових проблем з впровадження державно-приватного партнерства;

 • Участь у конференціях, круглих столах, виставках, форумах з метою промоції області в Україні та за кордоном.

Період здійснення

січень 2018 р. – грудень 2020 р.:

Орієнтовна вартість проекту, тис.грн.

2018

2019

2020

Разом

200,0

200,0

200,0

600,0

Джерела фінансування

Державний бюджет, обласний бюджет, місцеві бюджети, приватні підприємства, кошти міжнародної технічної допомоги, міжнародних фінансових організацій

Ключові потенційні учасники реалізації проекту

Департамент економічного розвитку облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад, громадські організації, установи

Інше

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка