Рішення міської ради VІ скликання 31. 01. 2013 №741 Положення про порядок переведення житлового приміщення (житлового будинку) у нежитлове під розміщення об’єктів невиробничої сфери та нежитлового приміщення у житлове в місті Чернівцях ІСкачати 192.84 Kb.
Дата конвертації14.08.2018
Розмір192.84 Kb.
ТипРішення

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

VІ скликання

31.01. 2013 № 741Положення

про порядок переведення житлового приміщення (житлового будинку)

у нежитлове під розміщення об’єктів невиробничої сфери та нежитлового приміщення у житлове в місті Чернівцях


І. Загальні положення1.Положення про порядок переведення житлового приміщення (житлового будинку) у нежитлове під розміщення об’єктів невиробничої сфери та нежитлового приміщення у житлове в місті Чернівцях розроблено відповідно до статті 41 Конституції України, статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», статей 7, 8, 152 Житлового кодексу Української РСР, статей 319 та 320 Цивільного кодексу України, Законів України «Про основи містобудування», «Про архітектурну діяльність», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про охорону культурної спадщини», «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», «Про заборону грального бізнесу в Україні», постанови Ради Міністрів Української РСР від 26.04.1984р. № 189 «Про порядок обстеження стану жилих будинків з метою встановлення їх відповідності санітарним та технічним вимогам та визнання жилих будинків і жилих приміщень непридатними для проживання».

2.Положення про порядок переведення житлового приміщення (житлового будинку) у нежитлове під розміщення об’єктів невиробничої сфери та нежитлового приміщення у житлове в місті Чернівцях (далі – Положення) визначає правові умови переведення житлових приміщень у нежитлові під розміщення обєктів невиробничої сфери або нежитлових приміщень у житлові приміщення, власниками яких є фізичні та юридичні особи.

3. Дане Положення регулює порядок переведення житлових приміщень у нежитлові під розміщення обєктів невиробничої сфери або нежитлових приміщень у житлові приміщення, з подальшим оформленням правовстановлюючих документів власникам вказаних приміщень, у звязку зі зміною статусу приміщень до врегулювання зазначеного питання на законодавчому рівні.

4. Дія цього Положення не розповсюджується на об’єкти нерухомого майна – нежитлові приміщення, які перебувають в комунальній власності територіальної громади міста Чернівців.

2

ІІ. Основні терміни і визначення1. Нежитлове (нежиле) приміщення – приміщення, яке належить до житлового комплексу, але не відноситься до житлового фонду і є самостійним об’єктом цивільно-правових відносин.

2. Житлове (жиле) приміщення - опалюване приміщення, розташоване у надземному поверсі, призначене для цілорічного проживання і яке відповідає санітарно-епідеміологічним вимогам щодо мікроклімату і повітряного середовища, природного освітлення, допустимих рівнів нормованих параметрів відносно шуму, вібрації, ультразвуку та інфразвуку, електричних і електромагнітних полів та іонізуючого випромінювання.

3. Житловий будинок - будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, встановлених законом, іншими нормативно-правовими актами, призначена для постійного у ній проживання і може мати одну чи декілька квартир.

4. Квартира - комплекс взаємопов'язаних приміщень, використовуваних для проживання однієї сім'ї різного чисельного складу або однієї людини, який включає (як мінімум): житлову (житлові) кімнату, кухню, ванну кімнату (душову), вбиральню (або суміщений санвузол), передпокій, комору чи вбудовану шафу.

5.Балансоутримувач будинку (балансоутримувач) – власник або юридична особа, яка за договором з власником утримує на балансі відповідне майно, а також веде бухгалтерську, статистичну та іншу передбачену законодавством звітність, здійснює розрахунки коштів, необхідних для своєчасного проведення капітального і поточного ремонтів та утримання, а також забезпечує управління цим майном і несе відповідальність за його експлуатацію згідно з законом.

6. Власник приміщення, будинку, споруди, житлового комплексу або комплексу будинків і споруд (далі - Власник) - фізична або юридична особа, якій належить право власності на володіння, користування та розпорядження приміщенням, будинком, спорудою, житловим комплексом або комплексом будинків і споруд, зареєстроване в установленому законом порядку.

7. Житлово-будівельний кооператив, Житлово-будівельне товариство (далі - ЖБК, ЖБТ) - юридична особа, утворена фізичними та/або юридичними особами, які добровільно об'єдналися на основі об'єднання їх майнових пайових внесків для участі в будівництві або реконструкції житлового будинку (будинків) і подальшої його (їх) експлуатації.

8. Обєднання співвласників багатоквартирного будинку (далі -ОСББ) – юридична особа, створена власниками для сприяння використанню їхнього власного майна та управління, утримання і використання неподільного та загального майна.
3
8.1. Неподільне майно - неподільна частина житлового комплексу, яка складається з частини допоміжних приміщень, конструктивних елементів будинку, технічного обладнання будинку, що забезпечують належне функціонування жилого будинку.

8.2. Загальне майно - частина допоміжних приміщень житлового комплексу, що можуть використовуватися згідно з їх призначенням на умовах, визначених у статуті об'єднання (кладові, гаражі, в тому числі підземні, майстерні тощо).

9. Уповноважена особа власника - фізична або юридична особа, яка має оформлене у встановленому порядку доручення власника представляти його інтереси відповідно до доручення та в межах, визначених законом.

10. Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки (далі - містобудівні умови та обмеження) - документ, що містить комплекс планувальних та архітектурних вимог до проектування і будівництва щодо поверховості та щільності забудови земельної ділянки, відступів будинків і споруд від червоних ліній, меж земельної ділянки, її благоустрою та озеленення, інші вимоги до об'єктів будівництва, встановлені законодавством та містобудівною документацією.

11. Реконструкція - перебудова існуючих об’єктів і споруд (будов) цивільного або виробничого призначення з метою поліпшення умов проживання, експлуатації, надання послуг, збільшення і покращання якості продукції тощо, пов’язана зі зміною геометричних розмірів, функціонального призначення, заміною окремих конструкцій та їх елементів, основних техніко-економічних показників.

12.Суміжні житлові приміщення – інші приміщення, що безпосередньо межують з приміщеннями, які планується перевести у нежитлові та мають спільні перегородки, стіни, перекриття.

13. Історичний ареал населеного місця - частина населеного місця, що зберегла об’єкти культурної спадщини і пов’язані з ними розпланування та форму забудови, які походять з попередніх періодів розвитку, типові для певних культур або періодів розвитку.

14. Технічні умови - комплекс умов та вимог до інженерного забезпечення об'єкта будівництва, які повинні відповідати його розрахунковим параметрам, зокрема щодо водо-, тепло-, енерго- і газопостачання, каналізації, радіофікації, зовнішнього освітлення, відведення зливових вод, телефонізації, телекомунікації, диспетчеризації, пожежної та техногенної безпеки.

15. Інші терміни вживаються в розумінні, визначеному нормативними актами України.

4

ІІІ. Порядок переведення житлового приміщення (житлового будинку)

у нежитлове під розміщення об’єктів невиробничої сфери та нежитлового приміщення у житлове в місті Чернівцях
1. Загальні вимоги

1.1. Право на переведення, реконструкцію житлових та нежитлових приміщень (будинків, будівель, споруд, квартир), в тому числі зі зміною їх функціонального призначення (використання) мають юридичні особи, фізичні особи-підприємці та громадяни, які є Власниками таких приміщень.

1.2. Житлові приміщення в багатоквартирному житловому будинку або окремий житловий будинок (його частина), стосовно яких вирішується питання щодо переведення із житлового в нежитловий фонд, повинні відповідати таким умовам:

1.2.1. Знаходитися в цокольному або на першому поверсі житлового будинку та мати можливість обладнання окремих виходів на міську вулицю, магістраль, проїзд або двір.

1.2.2. Знаходитися на другому чи третьому поверсі багатоквартирного житлового будинку, якщо вони безпосередньо обладнані окремими виходами на міські вулицю, магістраль, проїзд або двір або є наявна можливість зєднання з нежитловими приміщеннями на першому поверсі.

1.2.3. Житловий будинок не повинен бути визнаний аварійним або ветхим.

1.3. Переведення власного житлового приміщення у нежитлове може бути здійснено лише за умови, що Власник та його сім’я забезпечені житловою площею за нормою, визначеною законодавством (13,65 кв. метрів на одну особу).

2. Вимоги до оформлення документів


2.1. Для отримання дозволу на переведення житлових приміщень в нежитлові під розміщення об’єктів невиробничої сфери або нежитлових приміщень у житлові приміщення власники (юридична або фізична особа) цих приміщень (квартир, будинків) звертаються із відповідною письмовою заявою (додаток до Положення).

2.1.1. Заява, підписана власником (співвласниками) або уповноваженою особою Власника приміщень подається в Центр надання адміністративних послуг в приміщенні Дозвільного центру Чернівецької міської ради.

2.1.2. У заяві про переведення житлових приміщень в нежитлові під розміщення об’єктів невиробничої сфери власники житлових приміщень (квартир) зазначають вид діяльності, яку передбачається здійснювати.

5

2.1.3. З питання переведення житлових приміщень в нежитлові під розміщення об’єктів невиробничої сфери до заяви додаються такі документи:


а) технічне заключення щодо можливості переведення житлових приміщень в нежитлові під розміщення об’єктів невиробничої сфери виконане згідно з вимогами державних будівельних норм України ліцензованою проектною організацією або атестованим (ліцензованим) суб’єктом господарювання (фахівцем) з фотофіксацією;

б) копія свідоцтва про державну реєстрацію або витяг з Єдиного державного реєстру (для юридичних осіб та приватних підприємців);

в) копія статуту, засвідчена підписом керівника та печаткою юридичної особи (для юридичних осіб);

г) копія паспорта (1, 2 та сторінка з відміткою про реєстрацію за місцем проживання) та копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків, для громадян - ідентифікаційний номер;

д) засвідчена нотаріально копія документа про право власності об’єкта нерухомого майна, яке підлягає переведенню.

Власники житлових будинків надають документ, що підтверджує державну реєстрацію права власності або користування земельною ділянкою;е) довідка комунального житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства (далі - КЖРЕП) за формою Ф-15 щодо реєстрації та забезпечення житловою площею за нормою, визначеною законодавством (13,65 кв. метрів на одну особу), а також документ, що підтверджує державну реєстрацію права власності на житлове приміщення;

є) довідка з Єдиного розрахункового центру (вул.А.Шептицького,9) або ЖБК, ЖБТ, ОСББ про відсутність заборгованості за житлово-комунальні послуги квартири (житлового приміщення);

ж) копія інвентаризаційної справи (технічного паспорта) об’єкта нерухомого майна.

У разі наявності в житлових приміщеннях самовільного перепланування (переобладнання), спочатку необхідно вирішити питання про збереження та оформлення приміщень, що самовільно переплановані або переобладнані;з) у разі, якщо одним з Власників житлового приміщення є неповнолітня дитина, до заяви додається дозвіл органів опіки;

и) засвідчена належним чином згода балансоутримувача (власника) житлового приміщення (будинку, квартири), якщо житлове приміщення розташоване у житловому фонді комунальної власності;

і) згода загальних зборів або правління (згідно зі Статутом), якщо житлове приміщення розташоване у будинку ЖБК, ЖБТ або у будинку, в якому створено ОСББ;

ї) засвідчена Власником або балансоутримувачем згода власників суміжних житлових приміщень (блокованих будинків, квартир) з житловим приміщенням (блокованим будинком, квартирою), яке пропонується перевести у нежитлове.

6
У випадку, коли в житловому будинку є приватизовані квартири, при реконструкції приміщень такого будинку з використанням місць загального користування (сходові клітини, колясочні та інші приміщення загального користування) будинку необхідна згода власників приватизованих квартир, які користуються цими приміщеннями;й) довідка комунального житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства (КЖРЕП), обслуговуючої компанії, ЖБК, ЖБТ або ОСББ про відсутність реєстрації осіб в житловому приміщенні, що планується до переведення, реконструкції;

к) у разі подання документів уповноваженою особою Власника (співвласників) житлових приміщень, до заяви додається нотаріально засвідчена довіреність (для громадян та фізичних осіб-підприємців) або довіреність, видана юридичною особою (для юридичних осіб).

2.1.4. З питання переведення нежитлових приміщень в житлові до заяви додаються такі документи:


а) технічне заключення щодо можливості переведення нежитлових приміщень в житлові виконане згідно з вимогами державних будівельних норм України ліцензованою проектною організацією або атестованим (ліцензованим) суб’єктом господарювання (фахівцем) в комплексі з висновком відділу охорони культурної спадщини Чернівецької міської ради (в межах історичних ареалів) з фотофіксацією;

б) копія свідоцтва про державну реєстрацію або витяг з Єдиного державного реєстру (для юридичних осіб та приватних підприємців);

в) копія статуту, засвідчена підписом керівника та печаткою юридичної особи (для юридичних осіб);

г) копія паспорта (1, 2 та сторінка з відміткою про реєстрацію за місцем проживання) та копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків, для громадян - ідентифікаційний номер;

д) засвідчена нотаріально копія документа, що підтверджує право власності на об’єкт нерухомого майна та документа, що підтверджує державну реєстрацію права власності на об’єкт нерухомого майна;

е) копія інвентаризаційної справи (технічного паспорта) об’єкта нерухомого майна.

У разі наявності в нежитлових приміщеннях самовільного перепланування (переобладнання), спочатку необхідно вирішити питання про збереження та оформлення приміщень, що самовільно переплановані або переобладнані;є) засвідчена належним чином згода балансоутримувача (власника) житлового будинку, якщо нежитлове приміщення розташоване в житловому фонді комунальної власності;

ж) згода загальних зборів або правління (згідно зі Статутом), якщо житлове приміщення розташоване у будинку ЖБК, ЖБТ або у будинку, в якому створено ОСББ;

7
з) засвідчена Власником або балансоутримувачем згода власників суміжних житлових приміщень (блокованих будинків, квартир) з нежитловим приміщенням (блокованим будинком, квартирою), яке пропонується перевести у житлове.

У випадку, коли в житловому будинку є приватизовані квартири, при реконструкції нежитлових приміщень під житло з використанням місць загального користування (сходові клітини, колясочні та інші приміщення загального користування) необхідна згода власників приватизованих квартир цього будинку.

3. Вимоги до розгляду документів


3.1. Заява і документи до неї здаються в Центр надання адміністративних послуг і передаються в департамент житлово-комунального господарства міської ради.

3.1.1. Подані документи розглядає Постійно діюча міжвідомча комісія при виконавчому комітеті міської ради з розгляду питань щодо переведення жилих приміщень в нежилі і нежилих приміщень у жилі в м. Чернівцях, приймає рішення щодо надання дозволу або відмови на переведення жилих приміщень в нежилі і нежилих приміщень у жилі і оформлює відповідний Протокол.

У разі розташування будинку в межах історичних ареалів відділ охорони культурної спадщини міської ради надає відповідний висновок на розгляд міжвідомчої комісії.3.1.2. Департамент житлово-комунального господарства міської ради на підставі протоколу Постійно діючої міжвідомчої комісії при виконавчому комітеті міської ради з розгляду питань щодо переведення жилих приміщень в нежилі і нежилих приміщень у жилі в м. Чернівцях готує пропозиції на розгляд виконавчого комітету Чернівецької міської ради щодо прийняття рішення з переведення жилих приміщень в нежилі (нежилих приміщень у жилі) або відмови в зміні їх статусу.

3.2.Підставою для відмови у наданні дозволу на переведення житлових приміщень в нежитлові під розміщення об’єктів невиробничої сфери і нежитлових приміщень у житлові приміщення є:

3.2.1. Якщо приміщення є предметом забезпечення позову в суді або під заставою.

3.2.2 Відсутність документів, зазначених в пунктах 2.1.3, 2.1.4. цього Положення.

3.2.3.Заборгованість заявника (заявників) за житлово-комунальні послуги.

3.2.4.Невідповідність пропонованого переведення приміщень (будинку) державним будівельним нормам.

3.2.5. У разі незгоди заявників з рішенням виконавчого комітету Чернівецької міської ради спірні питання вирішуються в судовому порядку.

3.2.6. Негативний висновок відділу охорони культурної спадщини.

8


ІV. Виготовлення проекту на переведення житлових приміщень

в нежитлові під розміщення об’єктів невиробничої сфери і нежитлових приміщень у житлові приміщення1. Після отримання відповідного рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради про переведення житлового приміщення в нежитлове Власник (співвласники) звертається із заявою до департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради для отримання містобудівних умов та обмежень на реконструкцію об’єкта будівництва і одночасно звертається в МКП «Чернівцітепло-комуненерго», КП «Чернівціводоканал», ПАТ «Чернівцігаз», ПАТ ЕК «Обленерго» для отримання технічних умов.

2. Надання містобудівних умов та обмежень на переведення житлових приміщень у нежитлові зі зміною їх функціонального призначення (використання) або нежитлових приміщень у житлові приміщення здійснюється департаментом містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради на підставі попередньо прийнятого рішення виконавчого комітету міської ради про переведення житлового приміщення в нежитлове (списання з балансу житлового фонду) або нежитлових приміщень у житлові приміщення (зарахування на баланс житлового фонду) у відповідності до пункту 25 Переліку об’єктів будівництва, для проектування яких містобудівні умови та обмеження не надаються, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 07.07.2011 року № 109, за виключенням реконструкції, переобладнання, яка передбачає зміну фасаду.

3. Рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради на переведення житлових приміщень в нежитлові під розміщення об’єктів невиробничої сфери (або нежитлових приміщень у житлові приміщення), містобудівні умови та обмеження на реконструкцію об’єкта будівництва, відповідні технічні умови є підставою для замовлення виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію (перепланування) зазначених приміщень під розміщення об’єктів невиробничої сфери або під квартиру.

4. Наявність рішень виконавчого комітету Чернівецької міської ради щодо зміни статусу приміщень, містобудівних умов та обмежень на реконструкцію переведеного об’єкта будівництва, технічних умов відповідних служб є обов'язковими для виготовлення проектної документації на реконструкцію (перепланування) житлових приміщень в нежитлові під розміщення об’єктів невиробничої сфери, або нежитлових приміщень під житлові приміщення, але не дає права виконувати роботи з реконструкції, перепланування таких приміщень.

9
5. Консультації щодо порядку та переліку необхідних документів для переведення житлових приміщень в нежитлові під розміщення об'єктів невиробничої сфери або нежитлових приміщень у житлові приміщення, отримання містобудівних умов та обмежень, з оформлення правовстановлюючих документів надає Центр надання адміністративних послуг в приміщенні Дозвільного центру Чернівецької міської ради.
Секретар Чернівецької міської ради В.Михайлішин

Додаток


до Положення про порядок

переведення житлового приміщення

(житлового будинку) у нежитлове під розміщення об’єктів невиробничої

сфери та нежитлового приміщення

у житлове в місті Чернівцях,

затвердженого рішенням міської ради

VІ скликання

31.01.2013 № 741


ЗРАЗОК


Голові постійної міжвідомчої комісії

при виконавчому комітеті міської ради

з розгляду питань щодо переведення жилих

приміщень в нежилі і нежилих приміщень

у жилі в м.Чернівцях

____________________________________________

(назва юридичної особи, для фізичної особи – прізвище, ім’я та по батькові)
Ідентифікаційний код (номер)__________________

Державна реєстрація суб’єкта підприємницької

діяльності проведена “___”_________р. за №_____

Юридична адреса ____________________________

(для громадян та підприємців – адреса місця реєстрації)

Контактний телефон _________________________


ЗАЯВА

Прошу надати дозвіл на переведення житлових приміщень в нежитлові під розміщення об’єктів невиробничої сфери (нежитлових приміщень у житлові приміщення) _______________________________________________

(необхідне підкреслити) (назва об’єкта)

__________________________________________________________________

на вул. ______________________________________, яке (які) належить мені

__________________________________________________________________

(мені, державі, юридичній або фізичній особі)

на підставі_________________________________________________________

(назва правовстановлюючого документа на право власності або користування земельною ділянкою,

_________________________________________________________________

дата його видачі та реєстраційний номер)
цільове призначення приміщення ___________________________________

“____”___________20___р. ___________________

(дата написання заяви) (підпис заявника)

Мені також відомо, що:

- у разі невиконання робіт впродовж трьох років з реконструкції (будівництва) об’єкта дозвіл на переведення жилих приміщень в нежилі під розміщення об’єктів невиробничої сфери, або нежилих приміщень у жилі приміщення, втрачає чинність і для його поновлення мені буде необхідно звернутися в Дозвільний центр Чернівецької міської ради з новою заявою;

- дозвіл на переведення жилих приміщень в нежилі під розміщення об’єктів невиробничої сфери і нежилих приміщень у жилі приміщення є підставою для проектування об’єкта і не є підставою для здійснення будівельних робіт;

- право на виконання будівельних робіт, підключення об’єкта будівництва до інженерних мереж та споруд надається після реєстрації повідомлення (декларації) про початок будівельних робіт (для об’єктів І –

ІІІ категорії складності) або отримання дозволу на виконання будівельних робіт (для об’єктів IV – V категорії складності);


2

- повідомлення (декларацію) про початок виконання будівельних робіт реєструє, а дозвіл на виконання будівельних робіт видає інспекція державного архітектурно-будівельного контролю у Чернівецькій області, яка розташована за адресою: вул. П.Целана 11;

- впродовж 7 (семи) календарних днів з дня реєстрації повідомлення (декларації) про початок будівельних робіт або з дня видачі дозволу на виконання будівельних робіт я зобов’язаний(а) письмово поінформувати відповідні служби міста та департамент житлово-комунального господарства міської ради про початок виконання будівельних робіт.

Зміст статті 38 “Знесення самочинно збудованих об’єктів містобудування та статті 39 «Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів» Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» мені роз’яснено.

Достовірність наданих документів та наведених у заяві відомостей гарантую.

Зобов’язуюсь виготовити проектну документацію на будівництво (реконструкцію) об’єкта в установленому законодавством України порядку.Даю згоду на використання та обробку моїх персональних даних для розгляду заяви (згідно ЗУ «Про захист персональних даних від 01.06.2010р. № 2297VI»).

Опис документів, що додаються до заяви:

1.Технічне заключення з фотофіксацією, яке зазначатиме стан конструктивних елементів будівлі, можливість здійснення реконструкції, реставрації або капітального ремонту житлових приміщень з метою зміни їх функціонального призначення, виготовлене атестованим (ліцензованим) суб’єктом господарювання або фахівцем з відповідним актом дозвільного характеру в комплексі з висновком відділу охорони культурної спадщини Чернівецької міської ради

2.Копія свідоцтва про державну реєстрацію або виписка з ЄДР (для юридичних осіб та приватних підприємців).

3. Копія статуту, засвідчена підписом керівника та печаткою юридичної особи (для юридичних осіб).

4. Копія паспорта (сторінки 1, 2 та сторінка з відміткою про реєстрацію за місцем проживання) - для громадян та приватних підприємців.

5. Копія довідки про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків (ідентифікаційний номер)- для громадян.

6. Засвідчена нотаріально копія документа про право власності об’єкта нерухомого майна, яке підлягає переведенню. Власники житлових будинків надають документ, що підтверджує державну реєстрацію права власності або користування земельною ділянкою.

7. Довідка комунального житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства (далі КЖРЕП) за формою Ф-15 щодо прописки та забезпечення житловою площею за нормою, визначеною законодавством (13,65 кв. метрів на одну особу), а також довідку про наявність власності органу, що здійснює реєстрацію права власності.

8. Довідка з Єдиного розрахункового центру (вул.А.Шептицького,9) або ЖБК, ЖБТ, ОСББ про відсутність заборгованості за житлово-комунальні послуги квартири (житлового приміщення.

9. Копія інвентаризаційної справи (технічного паспорта) об’єкта нерухомого майна. У разі наявності в нежитлових приміщеннях самовільного перепланування (переобладнання), спочатку необхідно вирішити питання про збереження та оформлення приміщень, що самовільно переплановані або переобладнані.

10. Засвідчена належним чином згода балансоутримувача (власника) житлового приміщення (будинку, квартири), якщо житлове приміщення розташоване житловому фонді комунальної власності.

11. Згода загальних зборів або правління (згідно зі Статутом), якщо житлове приміщення розташоване у будинку ЖБК, ЖБТ або у будинку, в якому створено ОСББ.

12. Засвідчена Власником або балансоутримувачем згода власників суміжних житлових приміщень (блокованих будинків, квартир) з нежитловим приміщенням (блокованим будинком, квартирою), яке пропонується перевести у житлове.

У випадку, коли в житловому будинку є приватизовані квартири, при реконструкції нежитлових приміщень під житло з використанням місць загального користування (сходові клітини, колясочні та інші приміщення загального користування) необхідна згода власників приватизованих квартир цього будинку.Додатково, при переводі з житлових в нежитлові приміщення, до заяви додаються:

1. Якщо одним з Власників житлового приміщення є неповнолітня дитина, до заяви додається дозвіл органів опіки.

2. Довідка комунального житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства (КЖРЕП), обслуговуючої компанії, ЖБК, ЖБТ або ОСББ про відсутність реєстрації осіб в житловому приміщенні, що планується до переведення, реконструкції.

3. У разі подання документів уповноваженою особою власника (співвласників) жилих приміщень, до заяви додається нотаріально засвідчена довіреність (для громадян та фізичних осіб-підприємців) або довіреність, видана юридичною особою (для юридичних осіб).

Додатково, при переводі з нежитлових в житлові приміщення, до заяви додаються:

1. Засвідчена Власником або балансоутримувачем згода мешканців будинку (при реконструкції нежитлових приміщень загального користування).

________________(підпис заявника)Секретар Чернівецької міської ради В.Михайлішин

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка