Рішення Дніпропетровської обласної ради Голова обласної ради Г. О. Пригунов статут комунального закладу культури „ дніпропетровський національний історичний музей імені д.І. ЯворницькогоСкачати 145.74 Kb.
Дата конвертації10.03.2019
Розмір145.74 Kb.
ТипРішення


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Дніпропетровської

обласної ради

Голова обласної ради


Г.О. ПРИГУНОВ
СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ КУЛЬТУРИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИЧНИЙ МУЗЕЙІМЕНІ Д.І. ЯВОРНИЦЬКОГО”

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ”

(нова редакція)

Ідентифікаційний код 02215992

м. Дніпро

2016 рік

Ці зміни є новою редакцією статуту комунального закладу культури „Дніпропетровський національний історичний музей ім. Д.І. Яворницького” Дніпропетровської обласної ради”, затвердженого рішенням Дніпропетровської обласної ради від 21 червня 2013 року № 454-19/VІ та зареєстрованого реєстраційною службою Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області 25 липня 2013 року, номер запису 12241050005031357.

Комунальний заклад культури „Дніпропетровський національний історичний музей імені Д.І. Яворницького” Дніпропетровської обласної ради” (далі – Заклад) заснований на спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області й перебуває в управлінні Дніпропетровської обласної ради (далі – Орган управління майном).

Місцезнаходження: просп. Олександра Поля, 2, м. Дніпро, 49004, Україна.

Ідентифікаційний код 23928934.

Комунальний заклад є закладом культури, що діє на підставі Конституції України, законів України, нормативних актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових актів України, рішень Органу управління майном, розпоряджень голови обласної ради та цього Статуту.

Заклад має в користуванні музейні предмети, що є складовою частиною державного Музейного фонду України. Організаційно-методичне забезпечення і впровадження державної політики у сфері культури і мистецтв Закладу здійснюють Міністерство культури України та управління культури, національностей і релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації.
1. Найменування та місцезнаходження Закладу


    1. Найменування Закладу:

повне – КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КУЛЬТУРИ „ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИЧНИЙ МУЗЕЙ ІМЕНІ Д.І. ЯВОРНИЦЬКОГО” ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ”;

скорочене – КЗК „ДНІМ” ДОР”.

1.2. Місцезнаходження Закладу:

просп. Дмитра Яворницького, 18, м. Дніпро, 49600, Україна.

Телефони: (0562) 47-17-05, 46-05-12.

Телефон/факс (0562) 46-24-28.

E-mail: mail@museum.dp.ua; www.museum.dp.ua.

1.3. До складу Закладу входять такі структурні підрозділи (відділи), що розташовані за адресами:

історичний музей і діорама „Битва за Дніпро”, просп. Дмитра Яворницького, 16, м. Дніпро, 49600, Україна, телефон (0562) 46-34-22;
меморіальний будинок-музей Д.І. Яворницького, пл. Шевченка, 5, м. Дніпро, 49600, телефон (0562) 47-27-61;

музей „Літературне Придніпров’я”, просп. Дмитра Яворницького, 64, м. Дніпро, 49600, телефон (056) 778-01-00;

адміністративне приміщення Закладу, реставраційні майстерні, просп. Дмитра Яворницького, 18, м. Дніпро, 49600, телефон (0562) 46-05-12;

музейний центр О. Блаватської та її родини, вул. Князя Ярослава Мудрого, 11, м. Дніпро, 49600, телефон (056) 778-01-00;

музей історії та розвитку місцевого самоврядування Дніпропетровської області, просп. Олександра Поля, 2, м. Дніпро, 49600, телефон (056) 744-13-46;

музей ,,Громадський подвиг Дніпропетровщини у подіях АТО”, просп. Дмитра Яворницького, 18, м. Дніпро, 49600, телефон (056) 46-24-28.


2. Мета та предмет діяльності Закладу
2.1. Заклад є неприбутковим, некомерційним культурно-освітнім та науково-дослідним закладом, діяльність якого визначається законами України „Про культуру”, „Про музеї та музейну справу”.

Метою діяльності Закладу є робота із збирання, збереження, наукового вивчення і пропагування пам’яток історії та культури народу України, інших народів світу з використанням музейних форм діяльності, а також формування національної гідності, історичної свідомості, сприяння духовному відродженню народу, підвищенню його культурного рівня, збереженню національної історичної спадщини.

2.2. Основними напрямами діяльності Закладу є:

2.2.1. Науково-дослідна робота:

вивчення музейних предметів, які входять до музейного фонду, створення наукових друкованих та електронних каталогів музейних колекцій;

розробка концепції, перспективних та поточних планів комплектування фондів;

виявлення й вивчення матеріалів з історії краю від найдавніших часів до сьогодення в державних архівах, архівах установ і організацій, у бібліотеках, фондах інших музеїв, розробка наукових довідок;

проведення наукових експедицій, розвідок, відряджень (археологічні експедиції проводяться тільки за спеціальним дозволом Інституту археології НАН України);

сприяння поверненню в Україну пам’яток, які були незаконно вивезені за кордон;

підготовка наукових збірників, монографій, каталогів, збірників архівних джерел тощо;

проведення наукових конференцій з краєзнавства та музеєзнавства.
2.2.2. Науково-експозиційна робота:

створення наукових концепцій, тематичних структур, тематико-експозиційних планів стаціонарних експозицій та тимчасових виставок;

створення та демонстрування стаціонарних експозицій і тимчасових виставок відповідно до тематики Закладу;

2.2.3. Науково-просвітницька робота:

створення та проведення тематичних і оглядових екскурсій;

проведення гурткової і студійної роботи:

занять із циклу музейного всеобучу; факультативу „краєзнавство” для гуманітарних класів шкіл та ліцеїв;

спільно з самодіяльними майстрами та музичними колективами фольклорно-етнографічних, побутово-історичних та інших заходів;

вікторин, дискусій, ігор із краєзнавчої та історичної тематики;

популяризація історико-краєзнавчих знань, музейних заходів у засобах масової інформації.

2.2.4. Науково-фондова робота:

комплектування музейних колекцій різними шляхами (збирання на різних об’єктах, безкоштовна передача, дарунки, закупівля);

облік музейних предметів із застосуванням інформаційно–пошукових програм, комп’ютерної техніки;

розміщення і збереження музейних предметів у фондових сховищах та експозиціях;

проведення профілактичних заходів збереження, реставрація музейних предметів.

2.2.5. Науково-видавнича робота:

видання збірників наукових праць, каталогів, путівників, буклетів по експозиціях музею, історичних місцях і визначних пам’ятних об’єктах, програм роботи з освітніми закладами тощо;

обмін друкованою продукцією з іншими музеями.

2.2.6. Науково-методична робота:

надання методичної і практичної допомоги з усіх напрямів музейної діяльності музеям комунальної власності, музеям на громадських засадах, які функціонують у Дніпропетровській області, та музеям різних форм власності, що створюються;

організаційне керівництво, координація краєзнавчої та музеєзнавчої роботи всіх музеїв області;

узагальнення досвіду роботи кращих музеїв області з різних напрямів музейної діяльності, участь у проведенні занять щодо підвищення кваліфікації працівників музеїв.

2.2.7. Наукова бібліотека Закладу:

збирання, облік, зберігання, реставрація, використання творів історичної та художньої літератури, книг із краєзнавства й музеєзнавства, періодичної преси як сучасної, так і минулих років, довідкових видань, екземплярів мистецтвознавчої, літературознавчої, науково-методичної, науково-популярної періодичної літератури відповідно до профілю Закладу.

2.2.8. Науковий архів:

формування, систематизація, облік документів звітного характеру щодо музейної справи, авторських текстів науково-дослідних робіт, наукових концепцій, тез і текстів лекцій, замальовок, фотографій тощо.

2.2.9. Міжнародна діяльність:

установлення зв’язків, співробітництво з музеями, культурологічними організаціями світу стосовно організації міжнародних виставок, проведення наукових та культурно-просвітницьких заходів.

2.2.10. Громадська робота:

установлення, підтримка творчих контактів з ученими вищих навчальних закладів, краєзнавцями, колекціонерами, старожилами, меценатами, любителями історії, старовини, різними закладами культури, громадськими об’єднаннями, товариствами, фондами, а також залучення їх до участі в роботі Закладу.

2.3. Заклад може здійснювати іншу діяльність, що відповідає його меті та завданням і не заборонена чинним законодавством.

2.4. Для здійснення видів діяльності, які потребують ліцензування, Заклад отримує необхідні ліцензії у встановленому законодавством порядку.


3. Юридичний статус Закладу
3.1. Заклад набуває статусу юридичної особи з моменту його державної реєстрації.

3.2. Заклад має печатку і штамп зі своїм найменуванням, виступає від свого імені у відносинах з державними органами, іншими підприємствами, організаціями та установами, здійснює види діяльності, передбачені цим Статутом та не заборонені чинним законодавством України.

3.3. Заклад набуває майнові та немайнові права, відповідає за своїми зобов’язаннями, виступає позивачем і відповідачем у суді, користується іншими правами, несе відповідні обов’язки юридичної особи згідно з чинним законодавством України.

3.4. Заклад несе відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах належного йому майна згідно з чинним законодавством України.    1. Заклад є неприбутковою організацією згідно з чинним законодавством.

3.6. Заклад не несе відповідальності за зобов’язаннями держави та Органу управління майном.
4. Майно Закладу
4.1. Майно Закладу становлять основні фонди, обігові кошти, а також цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі.

4.2. Майно Закладу є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області й закріплюється за ним на правах оперативного управління. Він володіє, користується, розпоряджається майном на свій розсуд, вчиняючи щодо нього дії, які не суперечать чинному законодавству України та цьому Статутові.

4.3. Джерелами формування майна Закладу є:

грошові та матеріальні внески, передані йому Органом управління майном;

бюджетні кошти;

безоплатні або благодійні внески, пожертвування юридичних та фізичних осіб;

інше майно, набуте на підставах, не заборонених чинним законодавством України.

4.4. Відчуження комунального майна, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ міст Дніпропетровської області й закріплене за Закладом, здійснюється Органом управління майном у порядку, встановленому чинним законодавством України.

4.5. З дозволу Органу управління майном Заклад має право здавати юридичним та фізичним особам у оренду майно в порядку, встановленому чинним законодавством України.

4.6. Заклад здійснює користування земельною ділянкою відповідно до мети своєї діяльності, чинного законодавства України та цього Статуту.

4.7. Заклад здійснює користування музейними цінностями, які є на обліку в нього й увійшли до складу Державного музейного фонду України, відповідно до мети і завдань своєї діяльності. Музейні предмети можуть бути передані іншим музеям чи установам тільки за наказом Міністерства культури України та за згодою Органу управління майном.

4.8. Державний музейний фонд України перебуває під охороною держави й не підлягає приватизації.

4.9. Збитки, завдані Закладові в результаті порушення його майнових прав державними органами, фізичними або юридичними особами, відшкодовуються Закладу добровільно або за рішенням суду.

4.10. Ризик випадкової втрати або пошкодження майна, яке закріплене на правах оперативного управління, несе Заклад.

4.11. Заклад повинен бути обладнаний системами охоронної та пожежної сигналізації, системою автоматичного пожежогасіння, мати цілодобову міліцейську охорону.
5. Права та обов’язки Закладу
5.1. Права Закладу:

5.1.1. Заклад самостійно планує і здійснює свою діяльність, визначає основні напрями розвитку відповідно до характеру своєї діяльності, потреб суспільства та часу.

5.1.2. Заклад має право за згодою Органу управління майном створювати філії та інші відокремлені підрозділи без права відкриття розрахункових рахунків. Положення про філії погоджуються з Органом управління майном.

5.2. Обов’язки Закладу:

5.2.1. При визначенні стратегії своєї діяльності Заклад повинен ураховувати інтереси держави з питань розвитку культури.

5.2.2. Заклад:

забезпечує своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно з чинним законодавством України;

здійснює реконструкцію та капітальний ремонт основних фондів;

здійснює діяльність зі свого матеріально-технічного забезпечення за рахунок бюджетних коштів та коштів з інших джерел;

створює належні умови для плідної праці, забезпечує додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування;

забезпечує економне й раціональне використання бюджетних коштів;

виконує норми й вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання та відтворення природних ресурсів, екологічної безпеки;

закуповує необхідні для поповнення музейного фонду музейні предмети як у фізичних, так і в юридичних осіб;

проходить акредитацію в установленому чинним законодавством України порядку.

5.3. Заклад здійснює бухгалтерський облік, веде статистичну звітність згідно з чинним законодавством України.

5.4. Директор Закладу та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення й достовірність обліку, статистичної звітності.


6. Управління Закладом та самоврядування трудового

колективу
6.1. Повноваження Органу управління майном визначаються чинним законодавством України та цим Статутом.

6.2. Управління Закладом здійснює директор (далі – керівник).

6.3. Призначення керівника здійснюється Органом управління майном шляхом укладення з ним строкового трудового договору.

6.4. Заклад самостійно визначає свою внутрішню структуру, штатний розклад, інші засади діяльності.

6.5. Керівник Закладу самостійно вирішує питання його діяльності за винятком тих, що віднесені Статутом до компетенції Органу управління майном.

Керівник Закладу:

несе повну відповідальність за стан та діяльність Закладу;

діє без доручення від імені Закладу, представляє його в усіх установах та організаціях;

розпоряджається коштами та майном відповідно до чинного законодавства та цього Статуту;

укладає договори, дає доручення, відкриває в установах Державного казначейства розрахунковий та інші рахунки;

несе відповідальність за формування та виконання фінансових планів.

6.6. Керівники структурних підрозділів (відділів) Закладу призначаються на посаду та звільняються з посади керівником згідно з чинним законодавством України.

6.7. Повноваження трудового колективу Закладу визначаються чинним законодавством та колективним договором.

6.8. Вирішення соціально-економічних питань, що стосуються діяльності Закладу, розробляються і приймаються його органами управління за участю трудового колективу й відображаються в колективному договорі. Колективним договором також регулюються питання охорони праці, виробничі та трудові відносини трудового колективу з адміністрацією Закладу.

6.9. При Закладі діє, як дорадчий орган, вчена рада, склад, завдання та порядок роботи якої відображається в Положенні про вчену раду Закладу, що затверджується керівником Закладу та департаментом культури, туризму, національностей та релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

6.10. При Закладі діють фондово-закупівельна комісія, науково-методична рада, функції яких визначені спеціальними інструкціями Міністерства культури України та Положеннями.


7. Фінансово-господарська діяльність Закладу
7.1. Основним джерелом формування фінансових ресурсів Закладу є обласні бюджетні кошти.

7.2. Додатковими джерелами фінансування Закладу можуть бути інші кошти, отримані в порядку, не забороненому чинним законодавством, а саме:

кошти, які отримує Заклад від плати за відвідання музею та виставок, плати за проведення екскурсій, від продажу друкованих видань, рекламної продукції, надання наукових консультацій, візуальної експертизи музейних предметів, копіювання експонатів музею, користування музейними предметами, експозицією під час кіно-, телезйомок, організації виставок у музеї і поза його межами, показу відео-, слайд-, кінофільмів, інших видів діяльності, передбачених Переліком платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2011 року № 1271;

надходження, пожертвування, заповіти фізичних та юридичних осіб будь-якої форми власності на розвиток музею, реставрацію музейних колекцій, охорону пам’яток, матеріальне заохочення співробітників Закладу;

надходження від спільної діяльності з іншими закладами, установами, організаціями зі створення виставок і проведення історико-культурних заходів;

надходження за оренду майна та приміщень Закладу;

надходження від реалізації творів народних майстрів, художніх виробів, сувенірів, які експонуються на виставках-продажах тощо.

7.3. Кошти, отримані з інших джерел, після сплати обов’язкових відрахувань згідно з чинним законодавством України, використовуються для потреб Закладу.

7.4. Система оплати праці встановлюється відповідно до тарифних ставок та штатного розпису Закладу. Заробітна плата не може бути нижче встановленого законодавством України її мінімального розміру.

7.5. Відносини Закладу з юридичними та фізичними особами в усіх сферах діяльності здійснюються на основі договорів та чинного законодавства.

7.6. Заклад бере участь у міжнародному культурному співробітництві в галузі музейної справи на основі багатосторонніх та двосторонніх угод, здійснює зв’язки з музеями зарубіжжя згідно з чинним законодавством.

7.7. Питання соціального розвитку, включаючи поліпшення умов праці, життя і здоров’я, гарантії обов’язкового медичного страхування членів трудового колективу та їх сімей, вирішуються трудовим колективом за участю керівника Закладу, якщо інше не передбачено законодавством.

7.8. Умови оплати праці та матеріального стимулювання керівника Закладу встановлюються Органом управління майном при укладенні трудового договору.
8. Військовий облік, охорона праці та цивільна оборона в Закладі
8.1. Виконання військового обов’язку та мобілізаційні заходи в Закладі здійснюються відповідно до чинного законодавства України.

8.2. Керівник Закладу є начальником цивільної оборони об’єкта й організовує його роботу відповідно до Кодексу цивільного захисту України, рішень Уряду України та місцевих органів влади.

8.3. Заклад виконує вимоги і здійснює заходи, передбачені чинним законодавством України про охорону праці.

8.4. Заклад забезпечує заходи з пожежної безпеки згідно з чинним законодавством України.


9. Припинення Закладу
9.1. Припинення – ліквідація або реорганізація (злиття, приєднання, поділ, перетворення) Закладу здійснюється за рішенням Органу управління майном або господарського суду відповідно до чинного законодавства України.

9.2. Припинення Закладу здійснюється комісією з припинення, склад якої затверджується Органом управління майном. Порядок і строки припинення, а також строк для заяви претензій кредиторів визначаються Органом управління майном згідно з чинним законодавством України.

9.3. З моменту призначення комісії з припинення до неї переходять повноваження щодо управління Закладом. Комісія складає баланс Закладу й подає його Органу управління майном для затвердження. Кредитори та інші юридичні особи, які перебувають у договірних відносинах із Закладом, що припиняється, повідомляються про його припинення в письмовій формі.

9.4. При реорганізації і ліквідації Закладу працівникам, які звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до чинного законодавства України про працю.

9.5. У разі припинення Закладу активи передаються одному або кільком таким же неприбутковим закладам або зараховуються до доходу бюджету.

9.6. Заклад вважається реорганізованим або ліквідованим з моменту внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.


10. Зміни та доповнення до Статуту Закладу
10.1 Внесення змін та доповнень до цього Статуту здійснюється в порядку, встановленому чинним законодавством України.
Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка