Рішення 5 сесії Вінницької обласної Ради скликання від 12 жовтня 2017 року №500 положення про премію імені М. Д. Леонтовича Мета збереження духовних традицій українського народу, формування національної свідомостіСкачати 59.92 Kb.
Дата конвертації14.04.2019
Розмір59.92 Kb.
ТипРішення


ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення 25 сесії Вінницької

обласної Ради 7 скликання

від 12 жовтня 2017 року №500ПОЛОЖЕННЯ

про премію імені М.Д. Леонтовича


Мета

  • збереження духовних традицій українського народу, формування

національної свідомості;

  • збереження та розвиток українських національних співочих традицій;

  • підтримка мистецьких колективів, що популяризують творче надбання

Миколи Леонтовича;І. Загальні положення
1. Премія імені М.Д. Леонтовича (далі - Премія) присуджується щороку в грудні місяці до дня народження Миколи Леонтовича.

2. Премія присуджується за визначні заслуги в розвитку музичного і хорового мистецтва.

3. Грошова винагорода до Премії у розмірі двадцяти тисяч гривень виплачується за рахунок коштів, передбачених в обласному бюджеті на інші культурно-освітні заклади та заходи згідно з кошторисом.

4. На здобуття Премії можуть висуватися:

- професійні композитори, твори яких написані та опубліковані протягом останніх двох років та стали відомі громадськості не пізніше, як за два місяці до дати присудження премії і зробили значний внесок у розвиток музичного мистецтва;

- професійні хорові колективи, програми яких створені і показані впродовж останніх дванадцяти місяців та зробили значний внесок у розвиток хорового мистецтва і популяризацію творчості Миколи Леонтовича.

5. Особа чи колектив, які стали лауреатом Премії, можуть висуватися на її здобуття повторно не раніше, ніж через 3 роки.

6. Премія не присуджується посмертно.

7. У цьому Положенні термін «конфлікт інтересів» вживається у значенні, наведеному в Законі України «Про запобігання корупції».

ІІ. Порядок проведення конкурсу
1. Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністрації щороку на своєму офіційному веб-сайті оприлюднює оголошення про проведення конкурсу на здобуття Премії, умови та порядок його проведення.

2. Кандидатів на здобуття Премії можуть висувати організації, установи, творчі спілки, громадські об’єднання та інші інституції у сфері культури.

За достовірність поданої інформації відповідають керівники цих установ та претенденти.

3. На здобуття Премії щороку до 01 жовтня до управління культури і мистецтв Вінницької обласної державної адміністрації подаються:

- письмова згода претендента на висування його композиторського творчу/концертної програми на здобуття Премії та згода на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

- інформаційна довідка про композитора/колектив (прізвище, ім’я, по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформація про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, місце роботи, наявність державних нагород, контактний номер телефону та адреса електронної пошти чи інший засіб зв’язку композитора/керівника колективу) за підписом керівника підприємства, установи, організації, які рекомендують претендента;

- творча характеристика претендента за підписом керівника підприємства, установи, організації, що рекомендує претендента;

- копія документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

- копії документів про освіту;

- аудіо-/відеозаписи твору, концертної програми;

- ксерокопії публікацій/відгуків у засобах масової інформації на представлений твір/ концертну програму та рецензії (за наявності).

4. У разі невідповідності поданих документів вимогам, визначеним у пункті 3 цього розділу, або їх подання після закінчення встановленого строку, такі документи не розглядаються та повертаються із зазначенням причини повернення.

При усуненні недоліків документи може бути подано до управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністрації повторно до визначеної в оголошенні дати про проведення конкурсу.

III. Журі з присудження Премії
1. З метою проведення конкурсу на здобуття Премії та визначення його переможців утворюється журі з присудження премії імені М.Д. Леонтовича (далі - Журі). Персональний склад Журі затверджується розпорядженням голови Вінницької облдержадміністрації.

2. Журі у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, іншими нормативно-правовими актами, у тому числі цим Положенням.

3. Журі здійснює свою діяльність на засадах відкритості, публічності, прозорості, неупередженості, законності, рівності прав його членів, об’єктивності та обґрунтованості його рішень, недискримінаційного ставлення до претендентів на здобуття Премії.

4. Члени Журі здійснюють свої повноваження на громадських засадах. Журі очолює голова, який має одного заступника.

Основною формою роботи Журі є засідання. Засідання Журі проводить голова Журі або за його дорученням заступник голови Журі.

5. Журі відповідно до покладених на нього завдань:

- здійснює відбір композиторських творів/концертних програм;

- приймає рішення щодо визначення лауреатів Премії.

6. Організаційне забезпечення роботи Журі здійснює відповідальний секретар Журі, який є працівником управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністрації та бере участь у засіданнях Журі без права голосу.

Відповідальний секретар:

- здійснює приймання документів, зазначених у пункті 3 розділу ІІІ цього Положення;

- готує матеріали для розгляду на засіданні;

- забезпечує виконання доручень голови;

- оформлює протоколи засідань.IV. Прикінцеві положення
1. Журі до 01 листопада проводить конкурс та визначає лауреатів Премії.

2. Засідання журі вважається правомочним у разі присутності на ньому не менше двох третин від його затвердженого складу.

Рішення про присудження Премії приймається журі шляхом відкритого голосування окремо по кожному напряму.

Рішення вважається схваленим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на засіданні членів журі.

3. У разі, якщо в результаті голосування жоден претендент не набрав більшості голосів, Журі приймає рішення про повторне голосування.

Для повторного голосування включаються композиторські твори/концертні програми двох претендентів, які одержали найбільшу кількість голосів під час першого голосування.

У разі, якщо за результатами повторного голосування жоден претендент не набрав більше половини голосів членів журі, Премія за відповідний рік не присуджується.

4. Якщо для участі у конкурсі на здобуття Премії пропонується або у конкурсі бере участь твір близької особи члена Журі, такий член журі не бере участі в роботі Журі протягом усіх етапів конкурсу.

5. Кожен член журі зобов’язаний не допускати конфлікту інтересів під час проведення конкурсного відбору.

Якщо член журі має конфлікт інтересів, він зобов’язаний повідомити про це Журі перед початком засідання.

6. Рішення Журі оформлюється протоколом, який підписується головуючим на засіданні Журі та відповідальним секретарем.

7. Особам, яким присуджується Премія, присвоюється звання лауреата премії імені М.Д. Леонтовича, вручається диплом та виплачується грошова винагорода.

8. Премія присуджується на підставі розпорядження голови Вінницької облдержадміністрації за поданням Журі. Виплата грошової винагороди здійснюється шляхом перерахування коштів на особовий рахунок лауреата в установах банків та/або через відділення поштового зв’язку.

9. Премія може присуджуватися як за одним, так і за двома напрямами, визначеними у пункті 4 розділу І цього Положення.

У кожному з напрямів Премія присуджується лише одній особі.

У разі коли Премія присуджена за двома напрямами, кожен лауреат отримує диплом, а грошова винагорода ділиться між ними порівну.Заступник голови обласної Ради М.КРЕМЕНЮК

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка