Рішення № проект про Програму соціально-економічного розвитку с. Волока, Грушівка, Валя КузьминаСкачати 426.11 Kb.
Дата конвертації09.05.2018
Розмір426.11 Kb.
ТипРішення

описание: 5

УКРАЇНА

ВОЛОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Глибоцького району Чернівецької області

___сесія VІІ скликання

РІШЕННЯ №
ПРОЕКТ


Про Програму соціально-економічного розвитку с. Волока, Грушівка, Валя Кузьмина.

Керуючись підпунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», постановою КМУ від 26.04.2003 року № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету», враховуючи рекомендації постійних комісій сільської ради ради від «___»____________ 2016 року, селищна рада

Вирішила:

1. Затвердити Програму соціально-економічного розвитку с. Волока, Грушівка, Валя Кузьмина.на 2016 рік.


Сільський голова Глопіна В І

ПРОГРАМА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ВОЛОКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ об’єднаної територіальної громади на 2016 рік.

І. Вступ.
1.1. Стратегічні напрямки економічного і соціального розвитку Волоківської сільської об’єднаної територіальної громади на період 2016-2020 років.

1.2.  Пріоритетні цілі та завдання діяльності ради Волоківської сільської об’єднаної територіальної громади на 2016 рік.
ІІ. Соціальна сфера.
2.1. Демографічна ситуація.

2.2. Підтримка сімей, дітей та молоді.

2.3. Соціальне забезпечення.

2.4 Охорона праці.
ІІІ. Гуманітарна сфера.

3.1. Охорона здоров’я.

3.2. Освіта.

3.3. Культура та духовність.

3.4. Фізичне виховання та спорт.

3.5 Туристична сфера.


IV. Основні напрями соціально-економічного розвитку Волоківської сільської об’єднаної територіальної громади. Розвиток реального сектору економіки.
4.1. Зайнятість населення та ринок праці. Малий та середній бізнес.

4.2. Ресурсне забезпечення розвитку села. Фінансові ресурси. Податково-бюджетна діяльність.

4.3 Благоустрій.

4.3.1. Розвиток дорожньої інфраструктури.

4.3.2. Вуличне освітлення.

4.3.3. Транспорт, зв’язок.

4.4. Технічна та інноваційна діяльність.
V. Реалізація державної політики у сфері захисту населення і території ради Волоківської сільської об’єднаної територіальної громади від можливих надзвичайних ситуацій. Попередження та ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій. Безпека життєдіяльності людини.
VI. Охорона навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів.
VII. Зміцнення законності та правопорядку.

ПРОГРАМА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ВОЛОКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ об’єднаної територіальної громади на 2016 рік.
І. Вступ.
Програма соціально-економічного розвитку Волоківської сільської об’єднаної територіальної громади на 2016 р. (далі - Програма) розроблена на основі аналізу поточної ситуації в господарському комплексі ради об’єднаної територіальної громади, виходячи із загальної соціально-економічної ситуації, та з урахуванням прогнозів, можливостей, пропозицій підприємств і організацій, щодо пріоритетних напрямків розвитку населених пунктів с. Волока, с. Валя Кузьмина, с. Грушівка що входять до об’єднаної територіальної громади. Програма відповідає вимогам законів України "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України", "Про місцеве самоврядування в Україні"Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету міністрів України №385 від 06.08.2014 р.

У Програмі визначено пріоритетні цілі та завдання соціально-економічної та культурної діяльності ради Волоківської сільської об’єднаної територіальної громади на 2016 р., спрямовані на розвиток громади – задає комплекс конкретних, узгоджених заходів соціально-економічного, культурного і духовного розвитку громади, роботи з  благоустрою, виконання будівельних та ремонтних робіт на об’єктах комунальної та інших форм власності, ефективного використання природних ресурсів, виробничо-економічного, науково-технічного, людського потенціалу, наявної інфраструктури, поповнення дохідної частини бюджету, з метою формування якісного та безпечного середовища життєдіяльності населення, з урахуванням історичних особливостей розвитку сіл об’єднаної територіальної громади. Дуже важливим є відновлення економічного зростання що стане базовою передумовою для розв’язання соціальних проблем та загального покращення добробуту населення громади.

Заходи Програми фінансуються за рахунок коштів бюджету Волоківської сільської об’єднаної територіальної громади, субвенцій з державного, обласного чи районного бюджету, коштів підприємств та інвесторів, інших джерел що не суперечать законодавству.

В процесі виконання Програма може уточнюватися для врахування нових соціально-економічних процесів, що відбуватимуться в економіці держави та об’єднаної територіальної громади. Зміни і доповнення до Програми затверджуються сесією ради Волоківської сільської об’єднаної територіальної громади за поданням сільського голови або відповідних постійних депутатських комісій. Звітування про виконання Програми здійснюється за підсумками року.

Станом на кінець 2015 року площа об’єднаної територіальної громади становить 5800 га. Заасфальтованість доріг та вулиць, складає понад –16 км. У нічний час освітлюється близько 11 км доріг.

У об’єднаної територіальної громади працюють наступні соціально-культурні, духовні, освітні та медичні заклади:

- два будинка культури,

- три загальноосвітні школи,

- дві поліклініки, стаціонарне відділення лікарні,

- дві приватні стоматології,

- три бібліотеки,

- три храми,

- чотири будинки молитви,
На території громади функціонує 52 торгівельних заклади – 14 продуктових магазинів, 20 господарських та спеціалізованих магазинів, дві автозаправні станції, 9 закладів громадського харчування, 2 перукарні, 2 аптеки, готель. Працює ЗАТ „Чернівецька птахофабрика” на якій працює понад 150 жителів громади, КП «Валякузьминське», яке розливає джерельну воду.
Найголовнішим соціальним недоліком села є відсутність сучасної відповідаючи вимогам сьогодення будівлі ради.

Основним напрямом господарської діяльності на території громади в 2016 році є підприємницька діяльність з товаровиробництва надання послуг та торгівля, сільськогосподарське виробництво (рослинництво, тваринництво). В структурі надходжень питому вагу займають податок за землю з фізичних та юридичних осіб, єдиний податок, акцизний збір та інші.1.1 Стратегічні напрямки економічного і соціального розвитку Волоківської сільської об’єднаної територіальної громади на період 2016-2020 років
Стратегічними пріоритетами економічного і соціального розвитку Волоківської сільської об’єднаної територіальної громади на період 2016-2020 років мають бути:

 - реалізація заходів, спрямованих на створення правових, фінансових, соціально-економічних, організаційно-господарських умов розвитку громади, 

- підвищення якості послуг та рівня соціальних стандартів, які безпосередньо надаються населенню, забезпечення соціального захисту найбільш вразливих верств населення,

- забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітей та учнів, що проживають на території громади, забезпечення інноваційного розвитку освіти,

- створення належних умов для всебічного та повноцінного розвитку дітей, відродження культурних і просвітницьких традицій,

- створення умов для розвитку молоді, задоволення їх потреб в професійному самовизначенні, забезпеченні їх соціальних гарантій, виховання відповідальності перед суспільством;

 

- запобігання поширенню наркоманії та пияцтву; усунення причин і умов, що сприяють втягненню молоді та підлітків у протиправну діяльність; забезпечення належного правопорядку та громадської безпеки, підвищення правової культури населення,сприяння формуванню культури здорового способу життя,


- забезпечення стабільного і ефективного функціонування комунального господарства, матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я, освіти, культури, спорту, ДСНС т.і.,


- сприяння безперебійному забезпеченню потреб населення у перевезеннях автомобільним транспортом, в тому числі і пільгової категорії громадян,

- підвищення ефективності енергоспоживання, здійснення заходів із енергозбереження в усіх сферах діяльності,

- розвиток підприємництва, економіки та інфраструктури територіальної громади; сприяння зайнятості населення, зниження рівня безробіття,

- продовження реконструкції та поточного ремонту об’єктів життєзабезпечення, розвиток та відновлення мережі сільських доріг; вуличного освітлення, забезпечення благоустрою вулиць та місць загального користування громади,

- активізація інвестиційної діяльності, створення сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності за прінципами рівних можливостей,

- розв’язання екологічних проблем, створення умов для поліпшення стану довкілля, здійснення контролю за дотриманням екологічного законодавства та охорони довкілля, ліквідація не санкційованих звалищ сміття,

-реалізація державної політики у сфері захисту населення і території ради об’єднаної територіальної громади від можливих надзвичайних ситуацій.
1.2.  Пріоритетні цілі та завдання діяльності ради Волоківської сільської об’єднаної територіальної громади на 2016 рік.

У зв’язку з проведенням децентралізації, Волоківська сільська рада, одна з перших дотримуючись Закону України «Про добровільне об’єднання громад» увійшла до числа перших 159 об’єднаних громад. Для підвищення якості адміністративних послуг та рівня соціальних стандартів, які безпосередньо надаються населенню, потрібно створення нового адміністративного центру. З розширенням штату ради необхідно переведення працівників ради сільської об’єднаної територіальної громади у більше за розмірами приміщення для належного виконання функціональних обов’язків. Штат сільської ради, тісниться в трикімнатній будівлі 1940 року будівництва. Розуміючи неможливість значних фінансових вкладень у будівництво такого центру, потрібно починати реконструкції наявної, невикористаної за призначенням приміщення першого поверху Волоцької лікарської амбулаторії сімейної практики та медицини та добудови додаткового мансардного поверху. Перевага такої реконструкції полягає не тільки у створенні нового сучасного адміністративного центру, зручного для населення, а й економії коштів на опаленні та оплаті енергоносіїв; ефективному використанні приміщення; благоустрою прилеглої території та підняттю іміджу об’єднаної громади, як прикладу для навколишніх сіл. Ми повинні бути зразком для інших сільських рад, які ще мають пройти такий відповідальний процес об’єднання.


Серед головних пріоритетів економічного і соціального розвитку громади в 2016 році мають бути:
- реконструкція приміщення першого поверху та добудова додаткового мансардного поверху на основі Волоцької лікарської амбулаторії сімейної практики та медицини та перевод працівників ради у ці приміщення для підвищення якості адміністративних послуг, які надаються населенню,
- остаткування оргтехнікою (комп'ютери, копіювальна техніка, засоби звязку з мережею, тощо) новостворенні служби апарату ради,
- проведення робіт з реконструкції даху та добудови нового корпусу ДНЗ «Веселка» с. Валя Кузьмина,
- проведення робіт з реконструкції (часткове перекриття) даху ЗОШ с. Валя Кузьмина,
- будівництво шкільної майстерні для дівчат та хлопців з центральним фойе ЗОШ с. Валя Кузьмина,
- будівництво шкільної майстерні для дівчат та хлопців ЗОШ с. Волока,
- будівництва ФАПу в с. Грушівка,
- створення комунального господарства,
- провести ремонт каналізації ДНЗ с.Волока,
-виготовити проектну документацію по коригуванню плану генеральної забудови населених пунктів сільської ради,
- провести інвентаризацію земель сільської ради, бюджету,
- провести ремонт приміщення бібліотек (опалення, фасаду),
- закупити предмети довгострокового використання у дитячий садок,
- ремонт будівлі на стадіоні та будівництво нової огорожі стадіону с. Волока,
- газифікувати села громади (у с. Волока та с. Грушівка існує газовий комітет, голова Божеску К.П.),
- огородити територію БНТД с. Волока
- зменшення енергоємності споживання паливно-енергетичних ресурсів у соціальній сфері громади,

- переведення котельні ЗОШ с. Волока з твердого палива на електроенергію,

- реконструкція системи опалення в БНТД с. Волока,

- продовжити проведення робіт з освітлення вулиць,


- встановлення та облаштування автобусних-зупинок,
- проводити поточний ремонт комунальних доріг громади,
- поступове асфальтування доріг; асфальтувати вул. Озерну та вул. Джерельну в с. Валя Кузьмина,
- клопотати до Служби автомобільних доріг Чернівецької області про проведення поточного ремонту

вулиць які є в їхньому підпорядкуванні на території об’єднаної територіальної громади,


- провести капітальний ремонт мостів по вулиці Г. Асаки та мосту що веде до Великокучурівській об’єднаної територіальної громади,
- ліквідація не санкційованих звалищ сміття,
- будівництво дитячих майданчиків,
- завершити встановлення огорожи сільских кладовищ, приведення до належного стану території цвинтарів,
- обладнати додаткові резервуари з водою для потреб місцевої пожежної охорони, очистити та реконструювати колодязі у зоні Георгіцень,
- провести реконструкцію будівлі сільської ради та лікарської амбулаторії (облаштування центрального входу до сільскої ради,бутонне укріплення лівого крила будівлі, відмостка навколо будівлі, встановлення ринв для водовідведення, перекриття покрівлі, встановлення огорожі та ін.),
- відкрити пункт швідкої допомоги на базі Валякузьминскої лікарскої амбулаторії,
- будівництво свердловини для забезпечення БНТД якісною питною водою,
- завершити роботу по розробці генерального плану в змін меж населенного пункту с. Валя Кузьмина,
- почати роботу по розробці генерального плану в змін меж населенних пунктів с. Волока, с. Грушівка,
- виготовити нову нормативно-грошову оцінку земель Валя Кузьмина,
- допомога сільським закладам освіти, медицини та культури;
Загальний очікуваний ефект від реалізації програмних цілей – підвищення рівня благоустрою Волоківської сільської об’єднаної територіальної громади, підвищення рівня надання послуг, поліпшення матеріально-технічної бази та будівель закладів комунальної власності; освіти, медицини та культури, т.і.

ІІ. Соціальна сфера.
2.1. Демографічна ситуація.
Більшість факторів, які впливають на демографічну ситуацію в сельскій місцевості, формуються на загальнодержавному рівні і залежать від фінансово-економічного стану та добробуту населення. Подолання фінансової кризи та поліпшення економічного стану населення, що в свою чергу призведе до досягнення сталого демографічного розвитку, нормалізації і відтворення населення, є тривалим і складним процесом. Досягнення сталого демографічного розвитку відбуватиметься шляхом створення необхідних умов для збереження і зміцнення репродуктивного здоров’я населення, формування та стимулювання здорового способу життя, розв’язування проблем гігієни і безпеки праці, підтримки молоді, стабілізації стосунків у сім”ях, допомоги у вихованні дітей, організації змістовного дозвілля та відпочинку, захисту інвалідів та людей похилого віку, забезпечення розвитку освіти та культури.
 В 2015 в Волоківській сільській об’єднній територіальній громаді народилось 107 дітей, померло 108 осіб, зареєстровано 53 шлюби.

У об’єднаної територіальної громади зареєстровано близько 6.3 тис. осіб, але фактично в селі проживає, разом з незареєстрованими мешканцями, понад 7 тис. осіб.Для поліпшення демографічної ситуації головними завданнями в 2016 році передбачається:
- всебічне зміцнення правових, моральних та матеріальних засад сімейного життя,

- запровадження правової, психолого-педагогічної та організаційно-методичної системи з метою створення оптимальних соціально-економічних умов для повноцінного виховання дітей у сім`ї,

- стимулювання народжуваності через забезпечення підтримки сімей з дітьми,

- проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи стосовно права на окремі види державної допомоги сім’ям, у яких народилися діти,

- створення сприятливих умов для поєднання жінками професійної зайнятості з материнством,

- забезпечити підтримки багатодітних сімей, у тому числі надання допомоги за рахунок спонсорських коштів,


- створення системи, цілеспрямованого навчання батьків усвідомленого батьківства, підвищення батьківського потенціалу та підвищення рівня психолого-педагогічної культури громадян,
- забезпечення соціальних заходів, спрямованих на вихід сімей із складних життєвих обставин,
- поширення соціальної реклами щодо пропаганди позитивного іміджу сім`ї та її соціальної підтримки, популяризації сімейного життя, формування національних, сімейних цінностей з питань здорового способу життя та збереження репродуктивного здоров’я,
- проведення інформаційних кампаній, спрямованих на пропаганду національного усиновлення, пошук та виявлення потенційних прийомних батьків, батьків-вихователівта мотивацію їх до створення прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу,
- забезпечення соціального супроводу різних категорій сімей, що опинилися в складних життєвих обставинах, прийомних сімей, сімей опікунів,
- cприяння дотримання державних гарантій щодо дітей, які влаштовані у прийомні сім`ї та під опіку чи піклування громадян,
- запроектувати та встановити дитячі майданчики в місцях відпочинку малюків та дійтей дошкільного віку.
2.2. Підтримка сімей, дітей та молоді

У рамках реалізації програми подолання дитячої безпритульності та бездоглядності планується:

-проведення лекцій, бесід та надання консультацій лікарями з питань репродуктивного здоров’я та планування сім’ї, профілактики туберкульозу, наркоманії, тютюнопаління,

-надання відповідної кваліфікованої медичної допомоги сім’ям, які бажають мати дітей,

-підвищення рівня та якості медичного забезпечення материнства і дитинства,

-удосконалення системи охорони здоров’я населення, насамперед підлітків, молоді, а також зниження рівня смертності, професійних захворювань, побутового та виробничого травматизму та збільшення тривалості життя населення,

-проведення комплексу виховних, інформаційно-пропагандистських та адміністративних заходів щодо запобігання соціальному сирітству, безпритульності та бездоглядності дітей, а також інформаційно-виховної кампанії щодо створення у суспільстві позитивного іміджу багатодітних сімей,

-розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,

-виконання заходів що до відпочинку та оздоровлення дітей на період 2016-2017 років,

-забезпечення доступності дітей-інвалідів до закладів соціальної інфраструктури, закладів культури, освіти та до спеціальних закладів, які надають соціальні послуги,

-виявлення на ранній стадії сімей, які неспроможні виконувати виховні функції і забезпечення захисту прав дітей.
2.3 Соціальне забезпечення
З метою соціального захисту найуразливіших верств населення необхідно забезпечити виконання соціальних програм, що фінансуються за рахунок бюджетів усіх рівнів; - збереження та оновлення існуючої соціальної інфраструктури громади. З найбільш поширених та масових за обсягом видів адресної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям є житлові субсидії на відшкодування витрат на оплату житла, комунальних послуг, електроенергії та придбання твердого палива і скрапленого газу. Соціальний захист людей похилого віку, ветеранів, учасників АТО,  передбачає здійснення заходів, спрямованих на створення умов, що забезпечують економічне і моральне благополуччя, а також надання їм додаткових прав і гарантій. Учасникам АТО на протязі 2015 року надано 2 земельних ділянок. Станом на 01.11.2015року до виконавчого комітету Волоківської сільської об’єднаної територіальної громади надійшло 215 заяв від жителів села на оформлення субсидії.
В межах реалізації заходів планується:
-надання додаткової підтримки пільговим категоріям громадян, які найбільш її потребують,

-забезпечення населення різними видами пільг та державних соціальних допомог, що фінансуються з державного бюджету,

-забезпечення виплати допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям.

2.4 Охорона праці.
Основні цілі на 2016 рік: створення безпечних умов праці, збереження життя та здоров’я працівників, зниження рівня виробничого травматизму, запобігання нещасних випадків на виробництві та професійним захворюванням.
Основні завдання та заходи на 2016 рік:
- створення належних та безпечних умов праці на підприємствах, в установах та організаціях всіх форм власності,

- підвищення рівня безпеки та охорони праці у галузях господарства сіл громади, зменшення рівня виробничого травматизму та професійних захворювань на виробництві.ІІІ. Гуманітарна сфера.
3.1. Охорона здоров’я.
Для поліпшення здоров’я, зниження рівня смертності та збільшення тривалості життя заплановано створити умови для забезпечення доступу, в тому числі і примусового, всіх жителів громади до обв'язкового якісного медичного обслуговування, диспансеризації, розширення доступу населення, особливо дітей і підлітків до фізкультурно-спортивних і оздоровчих заходах.
У громаді функціонує:
- Комунальний заклад АСПМ, до складу якої входять поліклініка та стаціонарне відділення.

- Комунальний заклад « центр первинної медико-санітарної допомоги» амбулаторія загальної практики – сімейної медицини.

Лікарні знаходяться на утриманні місцевого Бюджетів, в який працює 30 медпрацівників, у  амбулаторії загальної практики – сімейної медицини – 16 медпрацівників. Загальна кількість ліжок в стаціонарі – 8, обслуговуються мешканці сіл Волока, Грушевка, Валя Кузьмина.

- амбулаторія володіє машиною швидкої допомоги.

- дві приватні стоматології.

Також є необхідність в організації кабінету ультразвукового діагностування та сучасної лабораторії.


З метою забезпечення високоякісної і доступної медичної допомоги протидії поширенню інфекційних соціально небезпечних хвороб, запобігання та лікування серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань передбачається:

- розширення доступу мешканців громади до спеціалізованої медичної допомоги шляхом проведення обов’язкової деспансирізації населення один раз на рік із залученням діагностичного обладнаня та медичних фахівців,

- пріоритетне проведення профілактичних, лікувально-діагностичних та протиепідемічних заходів, реалізація державних програм спрямованих на попередження серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань, протидію захворюванням на туберкульоз та СНІД, боротьбу з онкологічними захворюваннями; санітарно-освітньої роботи серед населення,
- проведення вакцинації населення, охоплення профілактичним медичним оглядом та диспансеризацією 100% дітей, зниження рівнів малюкової смертності,
 - посилення пропаганди здорового способу життя шляхом надання фізкультурно-спортивних і оздоровчих послуг різним верствам населення в дитячих дошкільних закладах, загальноосвітніх школах,

- вжиття додаткових заходів щодо подальшого покращення матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних закладів шляхом залучення різних джерел фінансування,

-сприяння укомплектуванню амбулаторії необхідним діагностичним медичним обладнанням,
- Субвенція амбулаторії загальної практики – сімейної медицини на ремонт автомобіля 
- Субвенція амбулаторії загальної практики – сімейної медицини на придбання канцелярських товарів
- Субвенція амбулаторії загальної практики – сімейної медицини на придбання пральної машини –
- Субвенція амбулаторії загальної практики – сімейної медицини на придбання медичного обладнання.
3.2. Освіта
У Волоківській сільській об’єднаній територіальній громаді налічується три загальноосвітні школи, дві неповні середні та одна повна середня, три дошкільні навчальні заклади. Станом на 01 грудня 2015 року навчається 460 дітей Працює 67+ вчителів.

В 2016 році в селі буде здійснюватись підвезення до школи 37 учнів.Основні заходи щодо забезпечення виконання Програми:
- забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітей та учнівської молоді, що проживають на території об’єднаної територіальної громади, забезпечення інноваційного розвитку освіти,
- зміцнення навчально-матеріальної бази шкіл громади,
здійснювати допомогу на нагальні потреби шкіл за рахунок бюджету та меценатів,
- підготовка учнів до зовнішнього незалежного оцінювання,
- створення умов для забезпечення змістовного дозвілля учнів та оздоровлення учнів під час літніх канікул,
- підвищення комп’ютерної грамотності педагогічних працівників, через проходження курсової перепідготовки,
- будівництво шкільної майстерні для дівчат та хлопців,
- ремонт спортивних залів.
У 2014-2015 рр. сільською радою виділено кошти на проведення капітального ремонту будівлі дитячого садочку, утеплення фасаду та придбання меблів у селі Волока. Загалом виділено понад 1,5 млн.грн. Встановлено нові металопластикові вікна, утеплено фасад, проведено капітальний ремонт покрівлі та проведено роботи з ремонту приміщень всередині. Необхідно закінчити роботи з капітального ремонту та благоустрою території та допомогти в придбанні необхідного устаткування.
- субвенція на асфальтування прилеглої території до дитячого садка,

- благоустрою території,

- ремонт огорожі ДНЗ,

- ремонт дитячого майданчика.3.3. Культура та духовність.
Пріоритетними напрямками соціально-економічного розвитку громади в галузі культури будуть збереження, відродження і розвиток національної культури, відродження народних традицій, звичаїв та обрядів, збереження національної культурної спадщини, зміцнення і примноження культурного потенціалу громади, розкриття творчого потенціалу та підтримка потягу до мистецтва різних верств населення, організації дозвілля й урізноманітнення  форм культурного обслуговування населення громади. Всіляко спряти збереженню та примноженню культурного надбання, забезпечити умови для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня та естетичного виховання громадян громади.

На території Волоківської сільської об’єднаної територіальної громади розміщені наступні заклади культури та духовності:


- Будинок народної творчості та дозвілля с. Волока,

- Клуб с. Валя Кузьмина,

- Дві бібліотеки,

- Церква Святого Миколая Московського патріархату с. Волока,

- Церква Святих Апостолів Петра і Павла Московського патріархату с. Грушівка,

- Церква Святого Михайла с. Валя Кузьмина,

- чотири будинки молитви,

- Етнографічний музей.
Важливим є відновлення   гуртків та підтримка вже діючих колективів. В будиноку народної творчості та дозвілля с. Волока працюють наступні колективи:
- Народно-аматорский оркестр народних інструментів «Трандафір»,

- Народно-аматорский ансамбль танцю «Мєрцішор»,

- Народно-аматорский хор «Кодрій Космінулуй»,

- Церковний Хор «Корул Господарілор»,

- Духовий оркестр,

- Фольклорний колектив «Бужорій Волочій»,

- Дитячий оркестр народних інструментів «Мєрцішор»,

- Вокально-інструментальний ансамбль,

- Танцювальній хореографічний юнацький гурток «Волочанка»,

- Спортивний кружок,

- Театр мініатюр,

- Гурток художнього читання.


В актовій залі будинку культури проводяться святкові заходи, концерти, збори.

В клубі с. Валя Кузьмина працюють гуртки художньої самодіяльності, ансамбль „Кузьминяночка” , тріо „Вір”, дитячий ансамбль "Веселка".


Основні заходи щодо забезпечення виконання Програми:
- охорона, збереження і розвиток культури, народної творчості, культурного розмаїття, створення належних умов для творчості, естетичного виховання молоді, виявлення та підтримка талановитої молоді, забезпечення надання доступних культурно-мистецьких послуг та задоволення соціально-культурних потреб населення,
- відродження та розповсюдження надбань традиційної культури, залучення культурно-просвітницьких та духовного закладів до організації і підтримки різних форм дозвілля дітей, юнацтва, молоді та дорослого населення,
- з метою забезпечення подальшого розвитку культури, духовності, забезпечити практику проведення сільських та церковних свят, оглядів, фестивалів, конкурсів за жанрами народної творчості, фольклорного мистецтва, народної пісенної творчості,

- організація змістовного дозвілля та культурного обслуговування населення, проведеня культурно масових заходів,

- забезпечити проведення державної політики щодо релігії та церкви, забезпечити право кожного громадянина на свободу віросповідання.
- продовжити інформатизацію галузі культури, запровадити застосування нових електронних технологій в практику роботи бібліотек, створити в бібліотеках громади та бібліотеках шкіл доступ до мережі Інтернету,
- провести виїзні концерті аматорського колективу та окремих виконавців БНТД,
- продовжити поглиблене вивчення фольклорно-етнографічних особливостей сіл громади, запис фольклору на сучасні технічні засоби, поповнити фонотеку та відеотеку фольклорних творів та народних традицїй,
- забезпечити участь народних умільців села у обласних та районних виставкових заходах. Забезпечити участь колективів аматорської творчості та естетичного виховання у районних конкурсах виконавської майстерності.

Господарські:

-  здійснювати допомогу на нагальні потреби закладів культури та духовності за рахунок спонсорів та бюджету,
-оснащення сцени сучасним обладнанням, придбання костюмів для виступів вихованців закладу, музичних інструментів, придбання додатково стільців до актового залу, придбання потужного генератора для аварійного енергозабезпечення, систему опалення,
- забезпечіти умови та фінансування послуг  по монтажу та демонтажу сцени, звукового обладнання, придбання квітів,листівок, тощо для проведення свят: «День села», «Новий Рік», «Різдвяні свята», Свято весни - Мерцішор», «Закінчення Другої світової війни», «День Незалежності», «Дня Молоді», «День створення Волоківської сільської об’єднаної територіальної громади (Свято Подяки)» та інші,

- реконструкція системи опалення в БНТД с. Волока,

- проведення робіт по благоустрою території танцмайданчика,

- відкриття кінотеатру,

-зміцнення матеріальної бази бібліотеки, поповнення бібліотечного фонду, передплати періодичних видань та комплектування фонду різноманітних видань сільської бібліотеки,

- збереження пам’яток архітектури та історико-культурної спадщини.


3.4. Фізичне виховання та спорт.

В сучасних умовах всебічний і гармонійний розвиток людини є не тільки бажаним, а й життєво необхідним. Фізичний гарт є невід'ємною складовою гармонійного розвитку людини, що є, в свою чергу, запорукою майбутнього здоровя мешканців громади. Одним з напрямків, який впливає на стан здоров'я, є активно-спортивний спосіб життя, який має особливе значення для людей молодого віку. Спорт стає каталізатором життєвої активності, умовою і невід'ємною частиною гармонійного і повноцінного життя. Заняття фізичною культурою — це запорука покращення здоров’я, а значить, і подовження життя. 


На території громади знаходяться такі спортивні об’єкти:


  • сільський спортивний стадіон с.Волока,

  • сільський спортивний стадіон с.Валя Кузьмина,

  • шкільний спортивний стадіон ЗОШ с.Валя Кузьмина,

  • шкільний спортивний стадіон ЗОШ с.Грушівка,

  • спортивний комплекс „Лідер”,

  • спортивний майданчик НВК „Веселка”

  • Футбольна команда ФСК Волока.

  • Спортивна школа.

У футбольній школі ФК «Волока» займається більше 100 дітей. Дитячі команди грають в чемпіонатах району та області.

 

У рамках розвитку фізичної культури і спорту передбачається:

- забезпечення належних умов для розвитку спорту в громаді, забезпечення технічним обладнанням, спортивним інвентарем,


- підвищення ефективності роботи спортивних майданчиків, футбольного поля, спортивного залу,
- формування складу збірних команд села з пріоритетних видів спорту, а також забезпечення їм належних умов для підготовки,

- проведення змагань, комплексних спортивних заходів за програмою спартакіади школярів, сільських спортивних ігор, участь в змаганнях з олімпійських та неолімпійських видів спорту за участю учнівської молоді,

- збільшення кількості осіб, що займаються спортом, проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в навчальних закладах, у місцях масового відпочинку громадян, пропаганда здорового способу життя,

- забезпечення ремонту, реконструкції та оснащення спортивних споруд, фінансування благоустрою стадіону,


3.5 Туристична сфера.
На території сіл громади розміщені церкви, будівлі якої є історичним пам’ятками. Історичною гордістю села Валя Кузьмина є могутній, віковий дуб, Штефана чел Маре якому понад 510 років, є пам’ятник – некрополь загиблим воїнам у Першій світовій війні 1914-1918 рр. Прогнозується створення етнографічного музею села.


  • приорітетні напрямки розвитку э включення громади до екскурсійних маршрутів,
  • сприяння розвитку зеленого туризму шляхом забезпечення та участі в районних навчальних семінарах з основ організації обслуговування туристів, рівня якості надання послуг.


IV. Основні напрями соціально-економічного розвитку Волоківської сільської об’єднаної територіальної громади. Розвиток реального сектору економіки.

4.1. Зайнятість населення та ринок праці. Малий та середній бізнес.
Малий та середній бізнес, який діє на території громади, перетворюється на важливий сектор економіки, який суттєво впливає на зайнятість населення, забезпечення населення необхідними товарами та наданням послуг, забезпечує та суттєво впливає на формування дохідної частини бюджету об’єднаної територіальної громади. В  2016 році продовжиться робота, спрямована на підтримку ринкових реформ, зростанні обсягу роздрібного товарообігу підприємств торгівлі, в першу чергу, за рахунок реалізації товарів вітчизняного і місцевого виробництва, формуванні та стабілізації споживчого ринку, захист прав споживачів, посилення контролю за  дотриманням вимог законодавства при здійсненні господарскої діяльності, упорядкування розміщення торгових об’єктів, забезпечення високого рівня обслуговування. Робота в галузі побутового обслуговування буде проводитись в напрямку сприяння роботі підприємств, що надають важливі види послуг населенню та стимулювання створення нових приватних підприємств побутового обслуговування.   

Розвиток агропромислового комплексу спрямований на нарощування обсягів виробництва рослинницької та тваринницької продукції. Передбачається подальше сприяння: ефективному використанню земель сільськогосподарського призначення; розвитку сільськогосподарського виробництва.

На території ради Волоківської сільської об’єднаної територіальної громади зареєстрованно понад 495 фізичних осіб–підприємців.
- 7 цехи по наданню швейних послуг (виготовлення весільної атрибутики),

- 2 міні пекарні,

- 2 перукарні

- 1 цех по виготовлення бетонних виробів,

- 1 приватна зубопротезна поліклініка,

- 1 склад будівельних матеріалів,

- 1 точка продажу сільськогосподарської продукції,

- 9 закладів громадського харчування ,

- 1 млин,

- 14 продуктових магазинів та господарськіх товарів,

- 5 магазина трикотажної продукції.

Основні заходи щодо забезпечення виконання Програми:
- сприяння зайнятості населення, зниження рівня безробіття,
- сприяння розвитку підприємництва, підтримці товаровиробників на місцевому рівні,
- впровадження сучасних технологій обслуговування населення,
- підтримка самостійної зайнятості населення,
- посилення контролю за якістю та безпекою продукції, що виробляється та реалізується на території громади,
- створення нових та легалізація існуючих робочих місць,
- працевлаштування неконкурентноспроможних верств населення (інвалідів, молоді, особливо випускників навчальних закладів),
- активізація процесу створення нових робочих місць в усіх сферах економічної діяльності,
- сприяння у працевлаштуванні зареєстрованих безробітних,
- забезпечити укладення договору з центром зайнятості на громадські роботи та передбачити кошти на реалізацію цього договору,
- створення впорядкованого загального ринку за кошти ради Волоківської сільської об’єднаної територіальної громади та спонсорів для реалізації продукції як власного виробництва сільських жителів так і для проведення ярмарків по забезпеченню жителей громади товарами широкого вжитку.

Враховуючи непрості часи для підприємництва, сільська рада в межах та в міру своїх можливостей пішла на зустріч підприємцям села, встановивши податок на нерухоме майно на рівні 0,5% від розміру мінімальної заробітної плати за 1 м2 (при можливому максимумі 1%), що складає 6,09 грн/м2.
4.2. Ресурсне забезпечення розвитку села. Фінансові ресурси. Податково-бюджетна діяльність.

Цілями діяльності ради Волоківської сільської об’єднаної територіальної громади у податково-бюджетній сфері є підвищення ефективності фінансово-бюджетної діяльності, забезпечення стабільного функціонування бюджетної системи в умовах фінансово-економічної кризи шляхом зміцнення та збільшення дохідної частини бюджету, підвищення ефективності, оптимізації раціонального використання бюджетних коштів.

Фінансово-бюджетна діяльність - це основний інструмент регулювання та стимулювання економічних і соціальних процесів в громаді, що реалізується за рахунок бюджетних ресурсів, власних коштів підприємств, установ та організацій, коштів позабюджетних фондів та коштів інвесторів.

Основними по наповненню бюджету об’єднаної територіальної громади є доходи від місцевих податків і зборів (земельний податок, орендна плата за землю, акцизний збір, єдиний податок, податок на нерухоме майно тощо).

 
Головними напрямами щодо бюджету у 2016 році визначено:

- забезпечити виконання дохідної частини бюджету,


- цільове, раціональне та економне витрачання бюджетних коштів,

- забезпечити своєчасну та в належних розмірах сплату фізичними та юридичними особами податків, зборів та обов'язкових платежів до бюджету об’єднаної територіальної громади,

- підвищення ефективності використання бюджетних коштів на вирішення першочергових заходів у житлово-комунальній та соціальній сферах,


-забезпечення першочергових розрахунків бюджетної сфери та соціально захищених видатків,

-забезпечення своєчасних та повних розрахунків об’єктів бюджетної сфери об’єднаної територіальної громади за спожиті енергоресурси,

-посилення попереднього та поточного контролю за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів, вжиття дієвих заходів щодо попередження порушень та вчасного усунення виявлених порушень.

4.2. Розробки та виготовлення схем та проектів.
На сьогодні радою Волоківської сільської об’єднаної територіальної громади виготовлено державні акти на право постійного користування земельними ділянками, на яких знаходяться об’єкти нерухомості комунальної власності та ділянки під перспективне будівництво, реконструкції на них об’єктів соціального та культурного призначення. Згідно законодавства у разі відсутності даного акту неможливе будівництво чи капітальний ремонт об’єктів, що знаходяться на даній земельній ділянці.

В попередні роки також виготовлено проекти на асфальтування доріг та реконструкцію водопровідних мереж.

У 2016 році необхідно продовжувати роботи із виготовлення проектів асфальтування сільських доріг.
Основні заходи щодо забезпечення виконання Програми.
- почати розробку генерального плану с. Волока та с. Грушівка,
- виготовлення містобудівної документації.

 
4.3. Благоустрій.


Благоустрій території громади це сукупність різноманітних видів впорядкування, що створюють зручні, здорові й культурні умови життя населення. До основних видів благоустрою належать: зовнішнє впорядкування вулиць, площ, набережних і житлових кварталів; стан доріг, транспортне обслуговування населення; водопостачання, освітлення, озеленення, обводнення, телефонізація, радіофікація, водопостачання та очищення міст (в тому числі каналізація) тощо. Рівень благоустрою території громади тісно пов'язанний з плануванням та забудовою населеного пункту, з його системою енергопостачання (наявністю і потужністю теплофікації, електрифікації і газифікації) та інженерною підготовкою території.

Для підтримки побутового рівня благоустрою велику увагу потрібно приділити роботам з вирубки чагарників та спилювання дерев, що знаходяться в аварійному стані чи несуть загрозу. На центральних вулицях влітку проводити покос трави в середньому раз на три тижні. До Великодня та інших великих свят забезпечувати вивіз сміття від кладовищ об’єднаної територіальної громади, ремонт огородження, спилювання аварійних дерев. Забезпечувати охорону на тих кладовищах, де відбуваються поминальні дні.


- забезпеченню благоустрою вулиць та місць загального користування об’єднаної територіальної громади,
- домогтися отриманню привабливого зовнішнього вигляду, функціонального і зручного для проживання середовища населених пунктів об’єднаної територіальної громади, 
- провести освітлення вулиць села сучасними енергоефективними пристроями освітлення,

- забезпечення належного стану комунальних доріг, благоустрою вулиць та місць загального користування,


- задоволення потреб дітей та молоді дитячими та спортивно тренувальними майданчиками,
- облаштування клумб і висадження кущів,
- організація весняних і осінніх волонтерських толок по благоустрою території громади,
- вести пропаганду культури чистоти та екологічної свідомості, культури відповідальності перед суспільством, мешканцями громади,
- приведення до належного стану території цвинтарів,
- забезпечення благоустрою та естетичної привабливість сільських озер.

Основні заходи щодо забезпечення виконання Програми. (точні суми уточняются).


 № п/п

Найменування заходів

Сума (тис. грн.)

1

Послуги спеціалізованої дорожньої техніки (автогрейдер) для утримання доріг села в зимовий період
2

Покіс трави на узбіччях доріг та в  місцях загального користування
3

Оплата за електроенергію, використану мережею зовнішнього освітлення 
5

Технічне обслуговування мережі вуличного освітлення
6

Спилювання та кронування дерев, що загрожують мережі вуличного освітлення та затінюють ліхтарі
7

Поточний ремонт дитячих майданчиків
8

Послуги по грейдеруванню та коткуванню доріг села
9

Придбання елементів дитячих майданчиків
10

Придбання табличок для нумерації вулиць
11

Збирання, вивезення та захоронення побутових відходів
12

Прибирання (підмітання) сміття з обочин доріг вулиць села
13

Придбання баків для відходів
14

Придбання будиночків для колодязів
15

Поточний ремонт колодязів
16

Виготовлення проектно – кошторисної документації на реконструкцію вуличної мережі освітлення та встановлення додаткових ліхтарів
17

Реконструкція вуличної мережі освітлення та встановлення додаткових ліхтарів

4.3.1. Розвиток дорожньої інфраструктури.
Загальна протяжність вулично-дорожньої мережі в Волоківської сільської об’єднаної територіальної громади складає понад 60 км. З них заасфальтовано понд 16 км. Загалом за останні сім років заасфальтовано за рахунок громади 1800 м дорожнього полотна.

 

Основні заходи щодо забезпечення виконання Програми.


- проводити поточний ремонт комунальних доріг громади,
- поступове асфальтування доріг; асфальтувати вул. Озерну та вул. Джерельну в с. Валя Кузьмина,
- клопотати до Служби автомобільних доріг Чернівецької області про проведення поточного ремонту вулиць які є в їхньому підпорядкуванні на території об’єднаної територіальної громади,
- клопотати до Служби автомобільних доріг Чернівецької області про проведення поточного ремонту вулиць які є в їхньому підпорядкуванні на території об’єднаної територіальної громади,
- провести капітальний ремонт мостів по вулиці Г. Асаки та мосту що веде до Великокучурівській об’єднаної територіальної громади,
4.3.2. Вуличне освітлення.
За сім останніх років проведенно відновлення мереж вуличного освітлення на всіх вулицях. Всього на сьогодні в селах громади встановлено 255 ліхтарі. Роботи щодо поліпшення вуличного освітлення потрібно продовжувати, необхідно встановлювати ліхтарі на ділянках, які цього потребують. Також необхідна заміна ламп розжарювання на компактно-люмінісцентні лампи в бюджетних установах.
4.3.3. Транспорт, зв’язок

Основні заходи щодо забезпечення виконання Програми.
- сприяння безперебійному забезпеченню потреб населення у перевезеннях автомобільним транспортом, в тому числі і пільгової категорії громадян,
- розширення  транспортної мережі, продовження маршруту автобуса до віддалених вулиць села,

- встановлення авто-зупинок,

- продовження створення сприятливих конкурентних умов у різних сегментах ринку послуг зв’язку,

- рекомндувати встановлення додаткових потужностей мобільним операторам для підвищення якості звязку та мобільного интернету на території громади.4.4. Технічна та інноваційна діяльність

У 2016-2017 роках для виконання основних завдань у сфері інноваційної діяльності планується забезпечити:

- реалізацію регіональних програм інноваційної спрямованості,

- упровадження інноваційних та інвестиційних проектів із застосуванням енерго та ресурсозберігаючих технологій.

V. Реалізація державної політики у сфері захисту населення і території ради Волоківської сільської об’єднаної територіальної громади від можливих надзвичайних ситуацій. Попередження та ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій. Безпека життєдіяльності людини.


Для підтримання безпеки життєдіяльності мещканців громади в край важливим е запровадження комплексу організаційних заходів з метою запобігання виникнення надзвичайних ситуацій, мінімізації та ліквідація їх наслідків та організації життєзабезпечення потерпілого населення. Потрібно підвищити ефективність реагування на техногенні аварії.

Існує тенденція збільшення ризику стихійних лих і надзвичайних ситуацій, викликаних природними чинниками. Найбільш небезпечні стали надзвичайні ситуації гідрометеорологічного характеру (буревії, град, паводки), що призвело до руйнування житлових будинків , знищення посівів, зсуви грунту. Для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків і надання термінової допомоги постраждалому населенню та виконання робіт щодо запобігання надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру (гідротехні укріплення берегів) необхідне значне фінансове забезпечення.


Також обовязковим є:

- реалізація комплексу невідкладних заходів щодо попередження виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та ліквідації їх наслідків,


- підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення сил оперативного реагування,
- забезпечити подальший розвиток та удосконалення створеного потенціалу засобів індивідуального та колективного захисту населення,
- реконструкції та підтримки працездатності стану системи централізованого оповіщення населення,
- поліпшення роботи з населенням щодо підвищення його обізнаності про джерела можливої небезпеки та рівня підготовленості до дій у надзвичайних ситуаціях,
- забезпечення повного виконання планів проведення комплексних об’єктових навчань, тренувань,
- забезпечення належного утримання та ефективної експлуатації об’єктів житлово-комунального господарства, що перебувають у комунальній власності територіальної громади,
- підвищення рівня і якості житлово-комунальних послуг, забезпечення надійної роботи інженерних систем життєзабезпечення,
- переборення критичного рівня зносу основних фондів житлово-комунального господарства,
- зміна менталітету мешканців по відношенню до середовища проживання,
- організація співпраці з місцевими засобами масової інформації з питань попередження виникнення та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру,
- обладнати додаткові резервуари з водою для потреб місцевої пожежної охорони, очистити та реконструювати колодязі у зоні Георгіцень.
VI. Охорона навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів.
 Створення умов для поліпшення стану довкілля, реалізація заходів для покращення та стабілізації екологічного стану в селі, зменшення техногенного навантаження на навколишнє природне середовище, забезпечення безпечних умов життєдіяльності населення громади. Вирішення питання поліпшення якості питної води, впорядкування питань поводження з твердими побутовими відходами, ліквідація стихійних сміттєзвалищ, озеленення сіл громади.

 

- здійснення контролю за дотриманням екологічного законодавства та охорони довкілля при здійсненні індивідуального житлового будівництва, 

- збільшення лісистості території громади, озеленення територій господарств, торгівельних закладів, вулиць сіл об’єднаної територіальної громади, (висадка дерев, кущів, газонів та квітників),


- здійснення контролю за якістю питної води,
-продовжити роботу з власниками підприємств, організацій, мешканцями будинків по встановленню на прибудинкових територіях, при входах, вздовж тротуарів урн для сміття та іх задовільне обслуговування,
-зменшення негативного впливу відходів на навколишнє середовище (ліквідація стихійних сміттєзвалищ на території громади),

 

- висвітлення екологічних проблем та стану їх вирішення у засобах масової інформації,


Реалізація заходів дозволить оздоровити екологічну ситуацію у громаді.

VII. Зміцнення законності та правопорядку.

 

В рамках регіональних програм профілактики злочинності, підвищення безпеки дорожнього руху передбачається з метою ослаблення дії криміногенних факторів в об’єднаній територіальній громаді, зокрема в період кризових суспільних ситуацій, забезпечити здійснення комплексу заходів щодо:


- запобігання поширенню пияцтву та наркоманії; усунення причин і умов, що сприяють втягненню молоді та підлітків у протиправну діяльність; підвищення ефективність профілактичної роботи, забезпечення належного правопорядоку та громадську безпеку, підвищення правової культури населення, захист прав та свобод громадян,
-удосконалення системи профілактики злочинності та правопорушень, спрямованої на посилення боротьби з антисоціальними явищами,
- з метою мінімізації впливу наркоманії на суспільство, спрямувати зусилля на виявлення збувальників наркосировини, місць її виготовлення і розповсюдження, взяття на обліки осіб, які вживають наркотики,
- проведення профілактичних відпрацювань місць відпочинку і оздоровлення дітей з метою забезпечення громадського порядку,

 

- посилення контролю за дотриманням законодавства щодо заборони продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів особам віком до 18 років, 

- спрямування зусилль на запобігання вчиненню правопорушень та злочинів неповнолітніми та відносно них, підняття на якісно новий рівень профілактичної роботи,


- підвищення оперативності реагування на вчинені злочини і правопорушення та їх виявлення - підвищити ефективність координації зусиль і обміну інформацією між правоохоронними органами та радою в питаннях протидії і профілактики злочинності, забезпеченні громадського порядку,
- залучення до виконання програми, зокрема і громадських помічників дільничного інспектора міліції,
-постійного моніторингу та належного реагування на виявлені недоліки.

Секретар сільської ради Божеску М І

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка