Рішенн я п’ята сесія п’ятого скликання від 16. 11. 06 №84Скачати 171.58 Kb.
Дата конвертації26.06.2019
Розмір171.58 Kb.
ТипКонцепція


УКРАЇНА


НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІР І Ш Е Н Н Я
п’ята сесія п’ятого скликання

від 16.11.06 № 84

Про Концепцію протидії щодо


вживання алкоголю, тютюну та

наркотиків у місті Новограді –

Волинському

Керуючись статтею 25, пунктом 22 частини першої статті 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи інформацію секретаря міської ради В.Г.Федорчука з Концепції протидії щодо вживання алкоголю, тютюну та наркотиків у місті Новограді – Волинському, міська рада

ВИРІШИЛА :
1.Схвалити Концепцію протидії щодо вживання алкоголю, тютюну та наркотиків у місті Новограді – Волинському (додається).

2.Керівникам виконавчих органів міської ради, місцевих органів державної влади забезпечити врахування завдань визначених Концепцією протидії щодо вживання алкоголю, тютюну та наркотиків у місті Новограді – Волинському при підготовці щорічних проектів бюджету та плану економічного і соціального розвитку міста.


3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань дотримання законності, охорони прав і свобод громадян та депутатської етики (В.Ф.Помінчук), секретаря міської ради В. Г. Федорчука .

Міський голова М.П. Боровець


ДОДАТОК


до рішення міської ради

від 16.11.06 № 84


КОНЦЕПЦІЯ ПРОТИДІЇ ЩОДО ВЖИВАННЯ АЛКОГОЛЮ, ТЮТЮНУ ТА НАРКОТИКІВ У МІСТІ НОВОГРАДІ- ВОЛИНСЬКОМУ
I. ВСТУП

Концепція протидії щодо вживання алкоголю, тютюну та наркотиків у місті Новограді - Волинському (далі Концепція) на основі законодавства України визначає систему заходів, спрямованих на зменшення шкоди і запобігання проблемам, пов'язаним із вживанням алкоголю, тютюну та наркотиків у м. Новограді – Волинському.

Алкоголь, тютюн та наркотики спричиняють ряд проблем у житті міста. Особлива стурбованість щодо алкоголю і тютюну зумовлена високим рівнем його виробництва, торгівлі і масштабністю негативних наслідків, заподіяних його вживанням. Поширення немедичного використання наркотичних речовин чинить зростаючий тиск на різноманітні галузі суспільного життя і охоплює значні верстви населення. Зменшення вживання алкоголю та скорочення попиту на наркотичні речовини, як і запобігання їх нелегальній пропозиції, за міжнародним визнанням є складовими частинами цілісного комплексу заходів, спрямованих на подолання алкогольних ,тютюнових та наркотичних проблем у будь-якому суспільстві.

Вживання алкоголю, тютюну та наркотиків:

- викликають велику кількість захворювань та призводять до збільшення смертності (особливо за рахунок передчасних смертей), що викликає необхідність значних додаткових фінансових, матеріальних, кадрових вкладень з боку системи охорони здоров'я;

- зумовлюють більше третини дорожніх пригод, спричиняють нещасні випадки у побуті, на виробництві і під час відпочинку;

- пов'язане з багатьма проблемами охорони суспільного порядку, включаючи злочини, насильства та самогубства;

- призводять до розпаду сімей, насильства у домашніх умовах, жорстокого ставлення до дітей, що лягає важким тягарем на систему соціального забезпечення;

- знижують продуктивність праці.

Наявна в м. Новограді - Волинському система протиалкогольних і протинаркотичних дій включає тільки частину необхідних напрямів, що стосуються регуляції обігу наркотичних речовин і прекурсорів, діяльності правоохоронних органів, лікування і реабілітації осіб, які вже мають алкогольні чи наркотичні проблеми, та не об'єднаних у концептуально єдиний комплекс профілактичних протиалкогольних, протитютюнових і протинаркотичних заходів із достатнім рівнем їх фінансової підтримки. Це не дає можливості достатньою мірою взяти під контроль розвиток алкогольної, тютюнової та наркотичної ситуації, сформувати чітку систему дій, що дала б можливість уберегти життя громади міста від негативних наслідків вживання алкоголю,тютюну та наркотиків.

У Концепції використовуються такі терміни:

- наркотики - речовини, обіг яких регламентується Законом України “Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів”; - алкоголь - продукти харчової промисловості, що містять у своєму складі таку кількість етилового спирту, яка здатна впливати на життєдіяльність людини, обіг яких регламентується Законом України “Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів”;

- зменшення заподіяної шкоди - політика і програми дій, спрямовані на зменшення негативних наслідків, спричинених вживанням психоактивних речовин як для особи, так і для суспільства в цілому;

- протидія незаконному обігу наркотиків - система заходів правоохоронного характеру, спрямована на боротьбу із діяннями, пов'язаними із культивуванням рослин, що містять наркотичні речовини, розробкою, виробництвом, відпуском, виготовленням, зберіганням, розподілом, торгівлею, використанням, переміщенням на території України та за її межі наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які здійснюються з порушенням вимог Закону України “Про обіг в Україні наркотичних засобів,психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів”, а також на запобігання цим діянням;

- профілактика - втручання чи комплекс втручань, спрямованих на уникнення або значне зменшення ризику отримання чи подальшого розвитку шкідливих для здоров'я наслідків і міжособистісних проблем.
II. ПРИНЦИПИ ТА СТРАТЕГІЯ ДІЙ

Виходячи з того, що загальне зменшення вживання алкоголю, тютюну та наркотиків призводить до зменшення пов'язаних з ними проблем, міська рада підтримує систему заходів щодо протидії вживання алкоголю, тютюну та наркотиків, спрямованих на охоплення всього населення в цілому.

Одночасно міська влада проводить цільові дії, спрямовані на зменшення шкоди від вживання алкоголю,тютюну та наркотиків, особливо серед контингентів ризику.

Обидва підходи взаємопов'язані. Зменшення заподіяної шкоди від вживання алкоголю,тютюну та наркотиків має бути досягнуте за рахунок комбінованих міжгалузевих дій, одночасно спрямованих як на все населення, так і на групи ризику.

Пріоритетом політики міста щодо реалізації Концепції є запобігання проблемам, пов'язаним із вживанням алкоголю,тютюну та наркотиків.

З цією метою міська влада:

- проводить заходи щодо захисту життя громадян від нещасних випадків, насилля та інших негативних наслідків вживання алкоголю,тютюну та наркотиків;

- реалізує додаткові заходи, що забезпечують рівність прав, можливостей та відповідальності осіб, які мають алкогольні та наркотичні проблеми, з усіма іншими членами суспільства.

Міська влада співпрацює з відповідними органами щодо реалізації заходів, спрямованих на контроль за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, їх виходом у незаконний обіг та забезпечує:

- моніторинг видів діяльності, пов'язаних із обігом наркотичних засобів і психотропних речовин;

- координацію співпраці органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в цьому напрямі;

- удосконалення технічної бази контролю.

Всі дії щодо алкоголю,тютюну і наркотиків у місті проводяться відповідно до законодавства України та цієї Концепції.
III. РОЗРОБКА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ МІСЦЕВИХ ПРОГРАМ

Новоград-Волинська міська рада затверджує міські програми протиалкогольних ,протитютюнових та протинаркотичних дій, які розробляються відповідно до принципів та підходів цієї Концепції, а також вимог державних програм протиалкогольних ,протитютюнових та протинаркотичних дій, і включають в себе заходи, що:

- забезпечують зменшення шкоди від алкоголю, тютюну та наркотиків;

- спрямовані на підвищення знань та компетентності працівників всіх державних та комунальних установ і організацій, які можуть зробити свій внесок у розробку та реалізацію ефективної політики щодо алкоголю ,тютюну та наркотиків в питаннях, що стосуються вживання алкоголю,тютюну та наркотиків;

- сприяють розробці, прийняттю та включенню до програми охорони здоров'я на робочих місцях алкогольної,тютюнової та наркотичної політики, що має базуватися на методах просвіти, профілактики, раннього виявлення та лікування алкогольної,тютюнової та наркотичної залежності.

Фінансування міських програм протиалкогольних,тютюнових та протинаркотичних дій проводиться за рахунок бюджету м. Новограда-Волинського, залучених коштів підприємств, комерційних структур, спонсорських коштів та добровільних внесків юридичних і фізичних осіб.


IV. НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ

1. СКОРОЧЕННЯ ПОПИТУ НА АЛКОГОЛЬ, ТЮТЮН ТА НАРКОТИЧНІ РЕЧОВИНИ.

Головним змістом програми скорочення попиту на алкоголь та наркотичні речовини є профілактична робота, спрямована, в першу чергу, на здорове населення, а також на контингенти ризику. Ця профілактична діяльність має розвивати співробітництво і взаємодію між усіма частинами суспільства і, охоплюючи широкий діапазон відповідних заходів, зменшувати шкоду від немедичного вживання наркотичних речовин для суспільства в цілому, сприяти зміцненню здоров'я і підвищенню якості життя громадян та їхніх сімей. Профілактичні програми обов'язково мають бути розраховані на конкретні соціальні та вікові групи населення і охоплювати всі сфери попереджувальної роботи: від запобігання початку вживання алкоголю та наркотичних речовин до зменшення спричинених ними негативних наслідків для суспільства, включаючи заходи щодо інформування, освіти населення, раннього втручання та консультування, лікування, реабілітації, запобігання рецидивам та соціальній реінтеграції при забезпеченні можливості своєчасного одержання допомоги і доступу до відповідних служб для різних контингентів населення.

З цією метою міська влада:

- розробляє та реалізує програми скорочення попиту на алкоголь і наркотичні речовини з урахуванням характеру і масштабів їх вживання у цілому в місті, а також серед конкретних груп населення, надаючи пріоритет молодіжному середовищу, на підставі комплексного аналізу;

- сприяє чіткому і надійному використанню інформації в рамках просвітницьких і профілактичних програм, прийнятної в культурному відношенні;

- контролює ступені доступності алкоголю шляхом регулювання числа офіційних пунктів продажу алкогольних напоїв, обмежуючи з цією метою число ліцензій та зменшуючи кількість годин або днів продажу алкоголю;

- забезпечує контроль за доступом до спиртних напоїв при проведенні масових громадських заходів, враховуючи порівняно вищий ризик заподіяння алкоголем значної шкоди під час таких заходів;

- забезпечує контроль за продажем алкогольних напоїв неповнолітнім на територіях дошкільних, навчальних, лікувальних закладів, у місцях проведення спортивних змагань, а також інших заходів масового характеру та підтримує продаж широкого асортименту харчових продуктів і безалкогольних напоїв;

- здійснює заходи з метою виконання чинного протинаркотичного законодавства;

- забезпечує взаємодію міських структур та інституцій із засобами масової інформації з питань, що стосуються підвищення рівня обізнаності населення щодо небезпеки, пов'язаної із вживанням алкоголю, тютюну та наркотичних речовин;

- сприяє пропагуванню серед широких верств населення гармонійного та повноцінного способу життя;

- розробляє єдину міську систему постійного об'єктивного інформування населення про алкогольну, тютюнову та наркотичну ситуацію в місті, про наслідки вживання алкоголю,тютюну та наркотичних речовин і загрозу здоров'ю населення в цілому, розробляє систему моніторингу ситуації;

- забезпечує залучення спеціалістів охорони здоров'я, органів внутрішніх справ, юстиції, прокуратури для участі в антиалкогольному, антитютюновому та антинаркотичному навчанні в школах та інших навчальних закладах, звертаючи особливу увагу на психологічний вплив на найбільш ризиковану підліткову вікову групу з урахуванням наявного досвіду у цій сфері, а також забезпечує навчання вчителів та шкільних психологів сучасним навичкам профілактичної протинаркотичної роботи;

- підтримує проведення конкурсів із створення программ телебачення, матеріалів на радіо та у пресі, художніх творів, сценаріїв кінофільмів протиалкогольної,протитютюнової та протинаркотичної тематики, залучаючи спонсорські можливості громадських асоціацій і фондів;

- сприяє організації у засобах масової інформації виступів та звернень керівників міста, органів виконавчої влади, спеціалістів у галузі алкогольної та наркотичної політики. Відповідальність за виконання заходів щодо скорочення попиту на алкоголь та наркотичні речовини покладається на місцеві органи влади відповідно до їхньої компетенції.

2. ПРОТИДІЯ НЕЛЕГАЛЬНІЙ ПРОПОЗИЦІЇ ТА НЕЗАКОННОМУ ОБІГУ АЛКОГОЛЮ, ТЮТЮНУ, НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ І ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН

Реалізація стратегії протидії незаконному обігу алкоголю, тютюну і наркотичних засобів і психотропних речовин, перешкоджання їх пропозиції повинні забезпечити значне скорочення латентності нелегального виготовлення і поширення алкоголю, тютюну, наркотичних речовин, скорочення незаконного культивування нарковмісних рослин, запобігання передумовам виникнення наркобізнесу.

З цією метою міська влада:

- співпрацює з відповідними органами в сфері контролю за обігом алкоголю, тютюну та наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також вживає заходів щодо запобігання їх надходженню в незаконний обіг;

- координує діяльність органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування в напрямі співпраці з відповідними органами в сфері контролю за видами діяльності, пов'язаними з обігом алкоголю , тютюну та наркотичних засобів і психотропних речовин;

- підтримує відстеження органами, на які законодавством України покладено боротьбу з незаконним обігом алкоголю, тютюну та наркотиків, змін, що відбуваються в сфері протиправного виготовлення, переміщення, поширення та вживання алкоголю, тютюну та наркотичних засобів і психотропних речовин та здійснення в межах своєї компетенції відповідних заходів протидії;

- підтримує створення і зміцнення спеціалізованих підрозділів, що діють у структурі правоохоронних органів, в тому числі із залученням громади міста, з метою викриття фактів незаконного обігу алкогольних та тютюнових виробів , наркотичних речовин, сприяє тісному співробітництву органів внутрішніх справ, митних служб, служби безпеки.

Відповідальність за реалізацію заходів щодо протидії незаконному обігу наркотичних засобів і психотропних речовин покладається на правоохоронні органи відповідно до їхньої компетенції.


3. ЗАХОДИ ЩОДО ЗМЕНШЕННЯ ШКОДИ ВІД ВЖИВАННЯ АЛКОГОЛЮ, ТЮТЮНУ ТА НАРКОТИЧНИХ РЕЧОВИН.

Зменшення шкоди від вживання алкоголю, тютюну та наркотичних речовин є основним змістом і метою всього комплексу міських дій в цих напрямах, що базуються на реалізації профілактичних заходів, зорієнтованих, в першу чергу, на пропагування серед населення переваг здорового способу життя без надмірного вживання алкоголю та без наркотиків і, в другу чергу, на попередження про небезпечні наслідки вживання алкоголю та наркотиків.

Влада міста підтримує та забезпечує:

- контроль за додержанням положень та правил, що стосуються вмісту алкоголю, упаковки та маркетингу алкогольної продукції, містять стандарти безпеки цієї продукції, забороняють використання недостовірних заяв та забезпечують використання відповідних попереджень (наприклад, у вигляді вказаного відсоткового вмісту алкоголю на виробі);

- сприяння зростанню відчуття особистої етичної та юридичної відповідальності осіб, які продають спиртні напої, зокрема шляхом впровадження практики обов'язкового навчання та підготовки за відповідними програмами;

- впровадження профілактичних програм протинаркотичних заходів, в тому числі медичної і соціально-психологічної підтримки та реабілітації осіб, що вживають наркотики (програми замісної терапії, анонімні програми обміну голок та шприців, заходів соціальної підтримки та реабілітації).

- з метою запобігання травматизму, нещасним випадкам внаслідок вживання алкоголю, наркотичних засобів та психотропних речовин забезпечується контроль та організація первинних і періодичних профілактичних наркологічних оглядів громадян, що за професією та родом діяльності можуть становити небезпеку як для них самих, так і для оточуючих.

Відповідальність за роботу щодо зменшення шкоди від вживання алкоголю та наркотичних речовин покладається на місцеві органи влади відповідно до їхньої компетенції.

4. МЕДИЧНА ТА РЕАБІЛІТАЦІЙНА ДОПОМОГА ОСОБАМ

З АЛКОГОЛЬНИМИ ТА НАРКОТИЧНИМИ ПРОБЛЕМАМИ

Міська влада забезпечує:

- функціонування цілісної, доступної, ефективної, гнучкої, підзвітної системи лікування та реабілітації, що базується на оцінці реальних потреб;

- впровадження скоординованого підходу, що забезпечує розподіл компетенції і взаємодію медичних закладів, соціальних служб, громадських та неурядових організацій, в тому числі груп та програм самодопомоги.

Наркологічна допомога особам з алкогольними та наркотичними проблемами надається в наркологічних закладах, порядок створення, діяльності і ліцензування яких визначається відповідно до законодавства України.

Міська влада покладає контроль за наданням наркологічної допомоги особам з алкогольними та наркотичними розладами та членам їхніх родин з проблемами співзалежності на відділ охорони здоров'я міської ради та міськрайТМО.

Міська влада підтримує комплексні медико-реабілітаційні дії медичних закладів різних форм власності та громадських організацій, спрямованих на:

- розвиток комплексної системи лікування та реабілітації, що базується на оцінці потреб, є доступною, ефективною, гнучкою та підзвітною;

- забезпечення скоординованого підходу до організації медичної та реабілітаційної допомоги, що забезпечує залучення соціальних служб, правоохоронних органів, групп самодопомоги, а також служб охорони здоров'я;

- обов'язкове впровадження Державних Стандартів надання наркологічної допомоги особам з алкогольними та наркотичними проблемами та співзалежним особам в усіх лікувально-реабілітаційних та реадаптаційних закладах міста незалежно від їх форми власності та відомчого підпорядкування, а також впровадження в місті програм, спрямованих на зменшення шкоди, заподіяної вживанням наркотичних речовин (програми обміну шприців та голок, замісної терапії та інших);

- забезпечення ефективності лікувальних та реабілітаційних заходів своєчасного реагування на нові досягнення у сфері науки, техніки, лікувально-діагностичних та реабілітаційних методологій;

- забезпечення проведення необхідної медичної та реабілітаційної роботи як з особами, які мають алкогольну чи наркотичну залежність, так і членами їхніх родин та іншими співзалежними особами, організацію діяльності центрів ресоціалізації наркозалежної молоді та здійснення заходів щодо створення їх мережі;

- забезпечення стабільного функціонування наявної мережі територіальних наркологічних закладів шляхом недопущення їх злиття з іншими медичними закладами, зменшення потужностей та погіршення матеріально-технічної бази;

- організацію навчання працівників первинних ланок у сфері охорони здоров'я та закладів освіти методам профілактичної роботи з особами з небезпечним або шкідливим характером вживання алкоголю,тютюну та особами, що вживають наркотики, проведення відповідних профілактичних дій.

Психосоціальна реабілітаційна допомога особам з алкогольними, тютюновими та наркотичними проблемами надається закладами, що є підпорядкованими службі у справах сім’ї та молоді м. Новограда-Волинського, та контролюються нею. Міська влада розвиває мережу центрів ресоціалізації наркозалежної молоді в районах, програм вуличної та польової роботи, мережу пунктів обміну шприців, тощо.


5. ІНФОРМАЦІЯ ТА ПРОСВІТА.

Інформація та просвіта сприяють підвищенню ступеню розуміння населенням шкоди, що завдається вживанням алкоголю, тютюну та наркотиків, і його наслідків для здоров'я і добробуту окремих осіб, родин і міської громади в цілому.

З цією метою міська влада сприяє:

- розповсюдженню інформації про шкоду, яку алкоголь, тютюн та наркотики можуть завдати здоров'ю та благополуччю окремих осіб, сімей та спільнот, використовуючи для цього заходи громадської просвіти або засоби масової інформації;

- проведенню кампаній засобами масової інформації з тим, щоб посилити серед громадськості підтримку існуючих або нових стратегій, направлених на зменшення тієї шкоди, що може бути заподіяна вживанням алкоголю, тютюну та наркотиків;

- наданню молоді можливості отримати орієнтовану на набуття практичних профілактичних навичок освіту в рамках інтегрованої та цілісної програми протиалкогольної та протинаркотичної просвіти, що базується на принципах створення безпечного та сприятливого для здоров'я середовища, та використовує дозволені державою форми; та методи проведення цієї роботи;

- забезпеченню того, щоб протиалкогольна, протитютюнова та протинаркотична освіта, починаючи з дошкільного рівня, була включена до навчальних програм дошкільних та шкільних установ одночасно з відповідними навчальними програмами для батьків.

Відповідальність за інформування та просвіту населення щодо ставлення до алкоголю, тютюну та наркотиків покладається на органи, що відповідають за роботу закладів освіти та науки в місті, та які працюють з сім'єю та молоддю.


6. ЗАБОРОНА РЕКЛАМУВАННЯ ТА ПРОПАГАНДИ АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ, ТЮТЮНУ ТА НАРКОТИКІВ.

Міська влада контролює та забезпечує повну заборону рекламування та пропаганди немедичного вживання наркотиків.

Міська влада підтримує заходи, спрямовані на захист дітей та молоді від реклами алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

З цією метою міська влада:

- обмежує рекламу алкогольних напоїв,тютюнових виробів колом друкованих видань, призначених для дорослих;

- забороняє організаторам культурно-розважальних заходів залучати промисловість, що виробляє алкогольні напої, виконувати функції спонсора заходів, призначених для молоді, що проводяться на території міста;

- підтримує обмеження на спонсорство спортивних заходів з боку промисловості, що виробляє та здійснює продаж алкогольних напоїв та тютюнових виробів;

- вводить жорсткі правила, що регламентують заходи, спрямовані на обмеження вживання алкоголю, тютюну.

Відповідальність за роботу щодо регулювання реклами та пропаганди алкогольних напоїв,тютюнових виробів та наркотичних речовин покладається на місцеві органи влади відповідно до їх компетенції.

7. АЛКОГОЛЬ, ТЮТЮН, НАРКОТИКИ ТА ТРАНСПОРТ

Міська влада ставить за мету досягти значного скорочення кількості дорожньо-транспортних пригод, в тому числі з травмами та смертельними випадками, причиною яких є керування транспортним засобом в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. Відділ охорони здоров’я міської ради організує проведення спільно з Новоград – Волинським МРВ УМВС України у Житомирській області обов'язкових протиалкогольних та протинаркотичних программ навчання і профілактики для водіїв, що були затримані за керування транспортними засобами у нетверезому стані, а також визначає порядок допуску до керування транспортним засобом для осіб з алкогольною та наркотичною залежністю.

Міська влада впроваджує і забезпечує всі форми і методи контролю за виконанням законодавства України, спрямованого проти керування транспортними засобами у стані сп'яніння. Ознаки станів алкогольного та наркотичного сп'яніння визначаються відповідно до нормативних актів, що діють в Україні.


8. ВЗАЄМОДІЯ МІСТА З ГРОМАДСЬКИМИ

ТА НЕУРЯДОВИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ


Міська влада підтримує громадські та неурядові організації і групи самодопомоги, що пропагують здійснення ініціатив, спрямованих на запобігання або зменшення шкоди, яка може бути спричинена вживанням алкоголю ,тютюну чи наркотиків, в тому числі:

- надання підтримки громадським та неурядовим організаціям, що мають досвід та компетентність у роботі щодо зменшення шкоди, яка може бути спричинена вживанням алкоголю,тютюну та наркотиків, в тому числі асоціаціям працівників охорони здоров'я, іншим представникам громадськості, організаціям споживачів;- надання підтримки громадським та неурядовим організаціям, що відіграють особливу роль в інформуванні та мобілізації міської громади щодо алкогольних проблем, агітації на користь вдосконалення існуючої алкогольної,тютюнової та наркотичної політики та ефективної її реалізації, а також розкриття та висвітлення шкідливих дій алкоголю та тютюну.


Секретар міської ради В. Г. Федорчук

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка