Результат пошукуДата конвертації14.04.2019
Розмір76.2 Kb.

145 років від дня народження Богдана Сильвестровича Лепкого
(1872-1941 рр.)


Критичні матеріали. Статті зі збірників та періодичних виданьАстаф’єв, О. Богдан Лепкий : хай святиться ім’я Мазепи ( роман «Мазепа») / Олександр Астаф’єв // Вітчизна. – Київ. – 2002. – №11-12. – С. 128-131.Білик, Н. І.

Богдан Лепкий як ідейний натхненник українського народу / Н. І. Білик

// Психологія і суспільство. – Тернопіль. – 2012. – № 4. – С. 52-58.
Білик, Н. І.

Постать Богдана Лепкого в бібліографічній спадщині Зенона Кузелі / Н. І. Білик // Вісник книжкової палати. – Київ. – 2016. – Київ. – № 11. – С. 35-38.

Білик, Н. І.

Українська національна ідея в поетичній творчості Богдана Лепкого / Н. І. Білик // Слово і час. – Київ. – 2006. – №9. – С. 45-51.

Білічак, Л. С.

Золота липа і журавлиний ключ Богдана Лепкого. Усний літературний журнал / Л. С. Білічак // Вивчаємо українську мову та літературу. – Київ. – 2005. – №33. – С. 24-27.

Білотіл, Г.

Мовностилістичні особливості у прозових творах Богдана Лепкого / Галина Білотіл // Українська мова й література у сучасній школі. – Київ. – 2012. – № 11-12. – С. 19-23

Білякович, Л. М.

Авторська інтерпретація історичної особистості в пенталогії Б. Лепкого "Мазепа" / Л. М. Білякович // Київська старовина. – Київ. – 2011. – № 1. – С. 138-147.

Бородіна, Т. Б.

Лепкий "Цвіт щастя". Зв'язок новели з народною легендою / Т. Б. Бородіна


// Українська мова та література. – Київ. – 2012. – № 13. – С. 13-16.Братко, О. С.

Історико-літературні праці Б. Лепкого як новий етап формування естетичного підходу в українському літературознавстві / О. С. Братко


// Шкільна бібліотека. – Київ. – 2012. – № 19-20. – С. 25-32.Буркалець, Н.

Історичне оповідання Богдана Лепкого «Каяла». До уроку з позакласного читання / Наталія Буркалець // Дивослово. – Київ. – 1998. – №7. – С. 43-47.

Буркалець, Н.

Штука для життя (Богдан Лепкий) : [аналіз творчості] / Наталія Буркалець // Слово і час. – Київ. – 1999. – №8. – С. 9-12.

Бурківська, Л. Ю.

Історизм в повісті Б. Лепкого «Мотря» / Л. Ю. Бурківська // Українська мова і література в школі. – Київ. – 2000. –№1. – С. 35-37.

Бурківська, Л. Ю.

Назви старовинного одягу як художня деталь в історичній повісті Б. Лепкого «Мотря» / Л. Бурківська // Українська мова і література в школі. – Київ. – 2000. –№6. – С. 72-74.

Бурківська, Л. Ю.

Про деякі особливості ідиостилю Богдана Лепкого . На матеріалі тетралогії «Мазепа» / Л. Бурківська // Українська мова і література в школі. – Київ. – 2005. – №5. – С. 58-63.

Вальнюк,Б. І.

Історична повість Богдана Лепкого «Мотря»: хронотопічна структура твору / Б. І. Вальнюк // Дивослово. – Київ. – 1998. – №1. – С. 3-5.

Вальнюк Б. «Мазепа Богдана Лепкого» : образ автора та його роль у формуванні композиції твору / Богдана Вальнюк // Молода нація : альманах. – Київ. – 1999. – С. 188-195.Васенко, І.

Тема Т. Г. Шевченка у творчості Богдана Лепкого / Ірина Весенко // Дивослово. – Київ. – 2002. – №11. – С. 68-70.

Візінська, М. С.

Богдан Лепкий. Казка «Мишка» / М. С. Візінська // Вивчаємо українську мову та літературу. – Київ. – 2006. – №8. – С. 28-33.

Гавдида, Н. І.

Богдан Лепкий - популяризатор творчості Миколи Івасюка, Івана Северина та Олекси Новаківського / Н. І. Гавдида // Література. Фольклор. Проблеми поетики : зб. наук. праць / Київський нац. ун-т імені Т. Шевченка; [редкол.: М. Х. Гуменний (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Твім інтер. – 2007. – Вип. 26.– С. 449   456.

Голик, О.

Уроки історії, які ми повинні знати, або страшна трагедія Івана Мазепи - трагедія всієї нації за трилогією Богдана Лепкого "Мазепа" (історичні романи : "Мотря", "Батурин", "Не вбивай"). Урок української літератури, 11 клас / Олена Голик


// Українська мова й література у сучасній школі. – Київ. – 2012. – № 9. – С. 64-7.Гордієнко, О. А.

Українське національне відродження в поетичній творчості Богдана Лепкого / О. А. Гордієнко, Л. М. Романюк // Інтеграція вітчизняної науки і освіти – умова європейського рівня якості : магістрантські читання : програма : до 95-річчя МДУ ім. В. О. Сухомлинського. – С. 243-247.

Гриневич, В.

Особливості формування у майбутніх учителів умінь аналізувати образи-персонажі літературних творів ( на прикладі трилогії Б. Лепкого «Мазепа» / Володимир Гриневич // Українська література в загальноосвітній школі. – Київ. – 1999. –№3. – С. 55-62.

Гуць, М. В.

Творча історія поезії-пісні «Чуєш, брате мій…»( Б. Лепкий) / М. В. Гуць // Дивослово. – Київ. – 1998. – №5. – С. 7-8.

Дудар, І.

Народні джерела світобачення Богдана Лепкого / Інна Дудар // Дивослово. – Київ. – 2005. – №1. – С. 52-55.

Евсевська, В. П.

Поклик рідної землі. Урок вивчення поезії Богдана Лепкого «Журавлі», 7 кл. / В. П. Евсевська // Українська література в загальноосвітній школі. – Київ. – 2004. – №1. – С. 19-23.

Жадан, Л.

Я слави не бажав. Життєвий і творчий шлях Богдана Лепкого. Урок / Л. Жадан // Шкільна бібліотека. – Київ. – 2007. – №10. – С. 22-28.

Жила, С. О.

Магнетичні поля суміжних мистецтв у процесі вивчення повісті Богдана Лепкого «Мотря» / С. О. Жила // Українська література в загальноосвітній школі. – Київ. – 2006. – №5. – С. 2-9.

Ільницький М.

З позицій прекрасного. (До 125-річчя від дня народження Богдана Лепкого) / Микола Ільницький // Дивослово. – Київ. – 1997. – №11. – С. 2-3.

Качкан, В.

Епістолярій Богдана Лепкого - глибинне джерело українознавчих знань / Володимир Качкан // Українознавство. – Київ. – 2009. – № 3. – С. 78-84.

Кашуба, Є.

Хто сказав, що щастя - це... Літературна композиція / Євдокія Кашуба

// Зарубіжна література в школах України. – Київ. – 2013. – № 6. – С. 46-50.
Кордонець, О.

Повість Б. Лепкого "Зірка" у світлі філософської концепції В. Франка / Олександр Кордонець // Література. Фольклор. Проблеми поетики : зб. наук. праць / Київський нац. ун-т імені Т. Шевченка; [редкол.: М. Х. Гуменний (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Твім інтер. – 2007. – Вип. 26. – С. 464-471.

Кравченко-Дзондза, О.

Мовностилістичні особливості прози Б. Лепкого / Олена Кравченко-Дзондза // Дивослово. – Київ. – 1999. – №8. – С. 9-12.

Лемешенко Н. В.

Творчість українських письменників . Ігрові завдання. Ч. І. : Богдан Лепкий (1872-1941) / Н. В. Лемешенко // Посібник для вчителя. – Київ. – 2004. – №9. – С. 68-69.

Лепкий, Б. С.

Декілька проблем з української літератури / Б. С. Лепкий // Дивослово. – Київ. –1997. – №11. – С. 3-5.

Лепкий, Б. С.

Хвала народній пісні (Добірка маловідомих творів письменника з нагоди 125-річчя від дня народження) / Богдан Лепкий // Народна творчість та етнографія. –Київ. – 1997. – №5-6. – С. 81-83.

Литвиненко, Т.

Фольклор в епопеї Богдана Лепкого «Мазепа» / Тетяна Литвиненко // Народна творчість та етнографія. – Київ. – 1999. – №4. – С. 114-118.

Лупак, Н. М.

Тріумф чи трагедія Івана Мазепи? (Сторінками пенталогії Б. Лепкого «Мазепа») / Н. М. Лупак // Мандрівець . – Київ. – 2003. – №2. – С. 32-36.

Машталер, Г. А.

Високе небо Богдана Лепкого. Літературно-музичний вечір / Г. А. Машталер

// Українська література в загальноосвітній школі. – Київ. – 2009. – № 4. – С. 40-45.
Насмінчук, Г. Й.

Повість Б. Лепкого «Крутіж» / Г. Й. Насмінчук // Українська мова і література в школі. – Київ. – 1993. – №2. – С. 19-21.

Нахлік, Є.

Сповідь і розуми (філософія Б. Лепкого - поета) / Євген Нахлік // Слово і час. – Київ. – 1997. – №11. – С. 26-30.

Погребенник В.

Поезія Б. Лепкого і український фольклор / Володимир Погребенник // Народна творчість та етнографія. – Київ. – 1992. – №5-6. – С. 10-16.

Погребенник, В.

Україна в поетичній творчості Богдана Лепкого / Володимир Погребенник // Визвольний шлях. – Київ. – 1998. – №10. – С. 1203-1210.

Погребенник, В.

Художній світ негромадської лірики Богдана Лепкого / Володимир Погребенник // Українська література в загальноосвітній школі. – Київ. – 2008. – № 7-8. – С. 10-15.

Свердан Т. П.

Усічені фразеологізми у трилогії Б. Лепкого «Мазепа» / Т. П. Свердан // Дивослово. – 1991. – №1. – С. 14-17.

Скорський, М. А.

«Я жив, терпів і вмер за мільйони». Поетична Шевченкіана Богдана Лепкого / М. А. Скорський // Дивослово. – 2005. – №3. – С. 43-45.

Ткаченко, О. Б.

Лепкий "Мишка"/ О. Б. Ткаченко //  Українська мова та література. – 2012. –  № 13. – С. 16-18.

Фариба, І. А.

Б. Лепкий. Новела "Цвіт щастя" / І. А. Фариба // Все для вчителя. – Київ. – 2012. – № 17-18. – С. 118-120 (газета).

Фурсова, Л. О.

Поетична творчість Богдана Лепкого. Інтегрований урок, 11 клас / Л. О. Фурсова

// Українська література в загальноосвітній школі. – Київ. – 2004. – №7. – С. 38-41.
Шульга-Пасічник, О.

Події 1914 - 1920 років у творчості Богдана Лепкого / Ольга Шульга-Пасічник // Дивослово. – Київ. – 2016. – № 2. – С. 53-58.
Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка