Рекомендована література БазоваСкачати 44.74 Kb.
Дата конвертації10.01.2018
Розмір44.74 Kb.

Рекомендована література

Базова


 1. Волкова Н.П. Педагогіка: Посібник. – К., 2001. – 576 с.

 2. Ковальчук Л.О. Основи педагогічної майстерності. – Львів: Видав. центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2007. – 608 с.

 3. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка: Навч. посібник. – К., 2001. – 656 с.

 4. Педагогічна майстерність / За ред. І. Зязюна. – К., 1997. – 349 с.

 5. Педагогічна майстерність: Підручник / За ред. І. Зязюна. – К., 2004. – 422 с.

 6. Ягупов В.В. Педагогіка: Посібник. – К., 2002. – 560 с.


Допоміжна


 1. Абрамович С.Д., Чікарькова М.Ю. Мовленнєва комунікація: Підручник. – К., 2004. – 472 с.

 2. Азаров Ю.П. Тайны педагогического мастерства: Учеб. пособие. – М., 2003. – 432 с.

 3. Бутенко Н.Ю. Комунікативна майстерність викладача: Навч. посібник. – К., 2005. – 336 с.

 4. Бутенко Н.Ю. Комунікативні процеси у навчанні Підручник. – К., 2004. – 383 с.

 5. Бутенко Н.Ю., Приходько А.М., Федоренко Н.І. Комунікативні процеси у навчанні: Навч.-метод. посібник. – К., 2004. – 334 с.

 6. Васянович Г.П. Морально-правова відповідальність педагога (теоретико-методологічний аспект): Монографія. – Львів, 1997. – 163 с.

 7. Васянович Г.П. Педагогічна етика. – Львів, 2005. – 344 с.

 8. Ващенко Г.Г. Загальні методи навчання: Підр. для педагогів. – К., 1997. – 441 с.

 9. Волкова Н.П. Професійно-педагогічна комунікація: Навч. посібник. – К., 2006. – 276 с.

 10. Гірник А., Бобрю А. Конфлікти: структура, ескалація, залагодження. – К., 2003. – 172 с.

 11. Гольдштейн А., Хомик В. Тренінг умінь спілкування: як допомогти проблемним підліткам / Пер. з англ. В. Хомика. – К., 2003. – 520 с.

 12. Гончаренко С. Український педагогічний словник. – К., 1997. – 376 с.

 13. Грабовська С., Равчина Т. Конфлікти без насильства. – Львів, 2001. –
  276 с.

 14. Добенько О.В., Бондаренко Є.А. Педагогічна техніка: Навч. посібник / За заг. ред. Л.М. Романишиної. – Тернопіль, 2000. – 132 с.

 15. Дьяченко М., Кандыбович Л. Психологический словарь-справочник. – М.: АСТ, Минск, 2001. – 576 с.

 16. Загальна психологія: Підручник / За ред. С.Д. Максименка. – К., 2000. – 543 с.

 17. Занина Л.В., Меньшикова Н.П. Основы педагогического мастерства. – Ростов н/Д., 2003. – 288 с.

 18. Зязюн І.А., Сагач Г.М. Краса педагогічної дії. – К. Вища шк., 1997.

 19. Карнеги Д. Как завоевать друзей и оказать влияние на людей: Сочинения. М., 2001. – 720 с.

 20. Ковальчук Л.О. Практикум з педагогіки: Навч. посібник. Львів, 2005. -
  253 с.

 21. Ковальчук Л.О., Ковальчук О.Б. Системи освіти зарубіжних країн: Навч. посібник. – Львів, 2003. – 136 с.

 22. Ковальчук О.Б. Діагностування результатів навчання: Навч. посібник. – Львів, 2004. – 153 с.

 23. Козырев Г.И. Введение в конфликтологию. – М., 2001. – 176 с.

 24. Коменский Я.А. Великая дидактика. Избр. пед. соч.: В 2 т. – М., 1982.

 25. Кошманова Т., Брайс Л., Голм Ґ., Равчина Т. Педагогіка для громадянського суспільства: Навч. посібник / За заг. ред. Т.С. Кошманової. – Львів, 2005. – 382 с.

 26. Кошманова Т.С. Розвиток педагогічної освіти у США (1960 – 1998 рр.): Монографія. – Львів, 1999. – 488 с.

 27. Кузьмінський А.І, Вовк Л.П., Омеляненко В.Л. Педагогіка: Практикум. – К., 2003. – 418 с.

 28. Куницына В.Н., Казаринова Н.В., Погольша В.М. Межличностное общение: Учебник. – СПб., 2003. – 544 с.

 29. Леві В. Нестандартна дитина. Переклад. з рос. К., – 1991. – 256 с.

 30. Макаренко А.С. Деякі висновки з мого педагогічного досвіду. – Вибр. тв.: У 7 т. – К., 1954. – Т. 5.

 31. Огієнко І. Українська культура. – К., 1991. – 272 с.

 32. Освітні технології: Навч.-метод. посібник / За заг. ред. Пєхоти О.М. – К., 2001. – 255 с.

 33. Пиз А. Язык телодвижений. – Санкт-Петербург, 2000. – 224 с.

 34. Пометун О, Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. – К., 2003. – 192 с.

 35. П’ятакова Г.П., Заячківська Н.М. Сучасні педагогічні технології та методика застосування їх у вищій школі. – Львів, 2003. – 55 с.

 36. Сагач Г.М. Риторика: Навч. посібник. – К., 2000. – 568 с.

 37. Семиченко В.А. Психологія педагогічної діяльності: Навч. посібник. – К., 2004. – 335 с.

 38. Синиця І.О. Педагогічний такт і майстерність учителя. – К., 1981. – 319 с.

 39. Сухомлинський В.О. Сто порад учителеві. – К., 1988.

Інформаційні ресурси

  • Інтернет (http://pedagogika.such.info сторінка кафедри загальної і соціальної педагогіки Львівського національного університету імені Івана Франка);

  • бібліотека кафедри загальної і соціальної педагогіки Львівського національного університету імені Івана Франка;

  • наукова бібліотека імені Василя Стефаника;

  • наукова бібліотека Львівського національного університету імені Івана Франка;

  • ресурсний центр інклюзивної освіти (кафедра загальної і соціальної педагогіки Львівського національного університету імені Івана Франка);

  • педагогічна бібліотека та ін.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка