Реферат з технологій на тему: " Метод моделювання "Скачати 36.46 Kb.
Дата конвертації22.12.2017
Розмір36.46 Kb.
ТипРеферат

Олександрівська загальноосвітня школа I-III ступенів №1

Реферат з технологій на тему:

Метод моделюванняВиконав

Учень 11 класу

Родній Олександр

Вчитель: Дахно Л. О.

2015 н. р.

Метод моделювання

Моделювання - це метод дослідження різних явищ і процесів, вироблення варіантів управлінських рішень. Моделювання Грунтується на заміщенні реальних об’єктів їх умовними зразками, аналогами. Методом моделювання описуються структура об’єкта (статична модель), процес його функціонування і розвитку (динамічна модель). У моделі відтворюються властивості, зв’язки, тенденції досліджуваних систем і процесів, що дає змогу оцінити їх стан, зробити прогноз, прийняти обгрунтоване рішення. Форми моделювання різноманітні і залежать від видів структурних моделей та сфери застосування. Виділяють предметне і знакове моделювання. Предметне припускає створення моделей, що відтворюють просторово-тимчасові, функціональні, структурні й інші властивості оригіналу (конкретно-наукові моделі). Знакове полягає в репрезентації параметрів об’єкта за допомогою символів, схем, формул, пропозицій мови (логіко-математичні моделі). Гносеологічний зміст моделювання утворює основу для переносу результатів, одержаних у ході вивчення моделей, на оригінал.

Моделювання систем управління земельними ресурсами є одним з найважливіших напрямів процесу пізнання управлінської діяльності й управлінських відносин і тому виступає як найважливіша функція управління поряд з нормативно-ціннісним регулюванням й інформаційним забезпеченням.

Під управлінським моделюванням розуміється процес побудови і дослідження аналогів реальних явищ, об’єктів, процесів, у яких відображені найважливіші, з погляду мети управління або дослідження, властивості й опущені другорядні, малоістотні. Наприклад, нормативна модель системи управління дає можливість уявити в основних рисах удосконалену систему управління, взаємозалежну за всіма її підсистемами і елементами.

На особливу увагу сьогодні заслуговує імітаційне моделювання, що повторює функції або розвиток соціального явища. Види імітаційних моделей можуть бути різними. Серед них виділяються ігрові (люди виконують ігрові ролі); машинні (комп’ютерні аналоги) і людино-машинні моделі. Останні являють собою діалогові комп’ютерні системи, що імітують реальні соціальні процеси з активним використанням евристичних даних, які одержують у процесі взаємодії з людиною, що є експертом у галузі знання або практики.

У комп’ютерному імітаційному моделюванні (машинне і людино-машин- не) об’єкт вивчення і його соціологічна теорія первинні стосовно методів, експертних оцінок і т. д.

Тут ставиться питання про те, яка з математичних теорій, який математичний апарат можуть найбільше адекватно описати об’єкт, що моделюється.

Створення комп’ютерних імітаційних моделей починається з початкової ідеалізації представлення про об’єкт і створення на його основі першого варіанта моделі. Робота з моделлю дає можливість з’ясувати, якої інформації про об’єкт бракує, а яка вимагає уточнення. На основі отриманих даних будується програма наступних емпіричних досліджень об’єкта, результати яких допомагають побудувати інший, уточнений варіант його моделі. За необхідності інтеграційні цикли можуть повторюватися кілька разів. Перевага комп’ютерного моделювання полягає в наявності такої імітаційної моделі, що заміщає природний експеримент над самим об’єктом, дає можливість замінити його модельним експериментом, у якому модель імітує поводження об’єкта при різних початкових даних, вихідних параметрах і обмеженнях. Однієї з перших сфер використання імітаційних моделей були військові ігри, у яких, як відомо, потрібна висока точність імітації. У силу специфічності найоб’єктивніших законів розвитку суспільства, питання адекватності управління земельними ресурсами є більш складним, ніж у природничих науках, і розробляється особливо.

В. А. Отрут, характеризуючи програму теоретико-прикладного дослідження, формалізує принципи й етапи побудови соціальної моделі:

1) формулювання проблеми, визначення об’єкта і предмета дослідження;

2) визначення мети і постановка завдань дослідження;

3) уточнення й інтерпретація основних понять;

4) попередній системний аналіз об’єкта дослідження;

5) розгортання робочих гіпотез.

Попередній системний аналіз прояснює образ предмета, робить його ясно вираженим, більш чітким і визначеним. Попередній системний аналіз - це, власне кажучи, моделювання дослідницької проблеми. У результаті об’єкт вивчення може бути представлений як розчленований на якісно різні елементи, пов’язані воєдино в деяку гіпотетичну систему. Результат попереднього аналізу може бути представлений у вигляді графічної схеми.

Моделювання забезпечує цілісність підходу до вивчення предмета або явища, що, у свою чергу, дає можливість вибудувати систему цілісного управлінського впливу.У відомих межах проектування систем управління завжди здійснювалося фахівцями управління на основі власного досвіду і професійної інтуїції. Однак, зростання масштабів перетворень і ускладнення суб’єктів керування гостро порушують питання про корінну зміну методології і методики проектування систем керування, що виділяється в самостійну галузь знань. Сьогодні проектувальник систем управління повинен досконало володіти засобами і методами проектування.

Моделювання - це один з ефективних інструментів земельної політики. Ефективність моделей з управління земельними ресурсами, як правило, визначається за величиною приросту валової доданої вартості, чистого доходу чи земельної ренти.

Скачати 36.46 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка