Реферат вступ Огляд літератури 1 Характеристика основних чинників 8Сторінка3/3
Дата конвертації23.10.2017
Розмір0.64 Mb.
ТипРеферат
1   2   3

Необхідна кількість спецодягу, спецвзуття та засобів індивідуального захисту


Найменування професії, посади

Найменування спецодягу, спецвзуття та засобів індивідуального захисту

Термін зносу засобів захисту в місяцях

Необхідна кількість

Лікар господарства

Халат білий

Безрукавка тепла

Печатки

Шапочка


Чоботи

12

24

612

24


1

2

21

1


Лікар відділення

МТФ, СТФ


Халат білий

Печатки


Шапочка

Чоботи


12

6

1224

1

2

11

Оператор штучного осіменіння

Халат білий

Рукавички гумові

Фартух прогумований Шапочка

Чоботи


12

6

2412

24


1

2

21

1


Обслуговуючий персонал

Халат чорний

Косинка


Чоботи

12

12

241

1

1


Аналізуючи документацію по дотриманню вимог безпеки ПАОП „Промінь", можна відмітити, що в тваринництві за останні три роки не реєструвалися випадки травматизму.


Показники


2008 р.

Середньорічна кількість працівників

185

Кількість травм

---

Втрачені дні із-за травм

---

Можна сказати, що загальний ветеринарно-санітарний стан приміщень ферми задовільний: ферма обладнана зовнішньою системою освітлення, мікроклімат задовільний, але взимку в приміщеннях підвищена вологість, вентиляція приточно-витяжна.


Стан протипожежної безпеки

Протипожежній безпеці в ПАОП„Промінь" приділяють належну увагу. За останні роки відсутні випадки пожеж. Відповідальність за виконання протипожежних заходів покладена на відповідальних по охороні праці.

На всіх виробничих і адміністративних спорудах встановлено блискавковідвідні прилади. Біля кожної ферми є протипожежні щити з необхідним інвентарем. В приміщеннях вивішені відповідні положення і правила пожежної безпеки, схеми евакуації тварин та людей з приміщень на випадок пожежі. Ведуться роз'яснювальні роботи про міри протипожежної безпеки. Існують наглядні посібники, плакати, які завжди нагадують про міри протипожежної безпеки.

При безпосередньому виконанні практичної частини дипломної роботи строго дотримувалась правил безпеки. Перед початком виробничої практики в навчальному закладі, а також при виході на практику в ПАОП„Промінь" мені був проведений інструктаж по охороні праці.

Для покращення умов праці пропоную впровадити такі заходи:
Заходи по покращенню умов праці в ПАОП “Промінь”


Заходи по покращенню умов праці

Термін виконання

Відповідальна особа

Регулярно проводити інструктаж по охороні праці

Постійно

Інженер по охороні праці

Забезпечити безперебійну подачу гарячої води в приміщеннях

Негайно

Завідуючий фермою

Виділення коштів на придбання спецодягу, спецвзуття, засобів індивідуального захисту

Негайно

Директор господарства

Встановити обігрівальні прилади в приміщеннях для зниження вологості приміщення

Негайно

Завідуючий фермою

Забезпечити умивальники миючими і дезінфікуючими засобами

Негайно

Завідуючий фермою

Головний бухгалтер4. Екологічна експертиза


Екологічна експертиза - це система комплексної екологічної оцінки господарської та іншої діяльності, яка може зараз чи в майбутньому прямо (чи посередньо негативно вплинути на стан навколишнього середовища).

До основних законодавчих актів України про охорону навколишнього середовища відноситься Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища” від 25 червня 1991р, та прийнятий 9 лютого 1995 року Закон України “Про екологічну експертизу”.

Закон визначає правові, економічні та соціальні основи організації охорони навколишнього природного середовища в інтересах нинішнього і майбутнього поколінь.

Завданнями законодавства про охорону навколишнього природного середовища є:

- регулювання відносин у галузі охорони природи;

- використання і відтворення природних ресурсів;

- забезпечення екологічної безпеки;

- запобігання і ліквідація негативного впливу господарської діяльності;

- збереження природних ресурсів, генетичного фонду живої природи, ландшафтів та інших природних комплексів та природних об'єктів, пов'язаних з історико-культурною спадщиною.

Екологічна експертиза в Україні - вид науково-практичної діяльності спеціально уповноважених органів, еколого-експертних формувань та об'єднань громадян, що ґрунтується на міжгалузевому екологічному дослідженні, аналізі та оцінці перед проектних, проектних та інших матеріалів чи об’єктів реалізація і дія яких може негативно впливати на стан навколишнього природного середовища та здоров’я людей, та спрямована на підготовку висновків про відповідальність запланованої чи здійснюваної діяльності нормам і вимогам законодавства про охорону навколишнього середовища раціональне використання, відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки.

Розвиток науково-технічного прогресу, втілення у виробництво нових технологій докорінно змінило стосунки людини з природою. Такі зв'язки найчастіше виражаються у грубому втручанні людини в єдину екосистему. Викидаючи у зовнішнє середовище токсичні відходи різного виду промисловості, забруднюються водні ресурси, внаслідок чого страждає флора і фауна.

У багатьох промислових центрах України концентрація шкідливих газів у повітрі перевищує допустиму норму в десятки разів, нераціональне використання земельних ресурсів призводить до деградації ґрунтів, внаслідок чого великі площі землі виводяться із сільськогосподарського обороту.

З іншого боку, згубно діючи на природні ресурси, людина насамперед шкодить собі і майбутнім поколінням. Адже радіоактивне середовище, насичення продуктів харчування пестицидами, нітратами, радіонуклідами не могло не позначитись на здоров'ї людей і тварин. В результаті-численні інфекційні захворювання, захворювання пов'язані із порушенням обміну речовин, злоякісні пухлини тощо.

Отже, екологічна експертиза не є суто вузьким питанням. Вона тісно пов'язана з усіма галузями промисловості і сільського господарства. Питання екологічної експертизи дуже актуальні на сьогоднішній день в багатьох господарствах України. Не виняток і ПАОП „Промінь" с. Кобзівка Красноградського району.

Тваринницька ферма ПАОП „Промінь" знаходиться за 300м. від населеного пункту. Ферма побудована з урахуванням рози вітрів та розташування поверхневих вод. Виробнича зона майже не огороджена. При аналізі екологічної обстановки необхідно відмітити:

1. На території ферми ПАОП „Промінь" є в наявності дезбар'єр і санпропускник, які заправляються дезрозчинами не регулярно. Так як територія ферми майже не огороджена, то можливі занесення на виробничу зону збудників різноманітних інфекційних захворювань, у тому числі антропозоонозів.

2. В проекті на побудову тваринницьких приміщень було враховано благополуччя даної земельної ділянки по відношенню до стаціонарних ґрунтових інфекцій (сибірської виразки, емкару).

3. В господарстві є захисні смуги із зелених насаджень, що перешкоджає розповсюдженню шкідливих газів і мікроорганізмів за територію ферми.

4. Забруднення атмосфери відбувається через те, що в корівниках з приплив - витяжною системою вентиляції відсутні спеціальні фільтри і в атмосферу виходить велика кількість аміаку, молекулярного азоту. Забруднене повітря може стати джерелом аерогенного розповсюдження патогенних мікроорганізмів.

5. Санітарні дні проводяться не регулярно.

6. Дуже часто порушується технологія зберігання і використання гною, інколи його вивозять на поля не провівши термічного знезараження. Це сприяє бактеріальному забрудненню сільськогосподарської продукції, розповсюдженню гельмінтів та їх яєць, крім цього різко змінює біоценоз мікроорганізмів.

7. Знезараження трупів проводиться в біотермічній ямі.

8. Стічні води очищають механічним або біологічним методом.

Роблячи висновок з вище перелічених пунктів, в ПАОП „Промінь" необхідно:

а) один раз на тиждень обов'язково проводити санітарний день на фермі;

б) в приміщенні з приплив-витяжною системою вентиляції необхідно встановити спеціальні фільтри;

в) гній перед вивозом на поля знезаражувати біотермічним способом, на протязі двох місяців в холодний період року і першого місяця влітку;

г) згодовувати тваринам лише доброякісні корма;

д) слідкувати щоб корм не випадав за межі годівниць і своєчасно прибирати зіпсовані рештки корму.

Висновки


 1. Причинами винекнення анемії у поросят, які належать ПАОП „Промінь” є: недостатній вміст перетравного протеїну (-84,6 г), каратину (-11,84 мл) та підвищина кількість сирої клітковини (146,05) в раціоні супоросних свиноматок.

 2. Внутрішньом’язеве введення ферровету дворазово з інтервалом 7 діб у дозі 2,5 мл. підвищує вміст гімоглобіну до 108,6 г/л, а кількість еритроцитів 6,68 Т/л на відміну від суйферовіту.

 3. Економічний ефект в наслідок профілактики дорівнює 74,8 грн., економічна ефективність на 1 грн. витрат дорівнює 2,87 грн.

Пропозиції
 1. Збалансувати раціон поросних свиноматок по перетравному протеїну (84,6 г), сирій клітковині, кальцію (17,4 г), фосфору (1,3 г).

 2. Для діагностики аліментарної анемії поросят необхідно визначити в сировотці крові вміст гемоглобіну та кількості еритроцитів.

 3. Для профілактики аліментарної анемії поросят краще застосовувати препарат ферровет внутрішньом’язево з інтервалом 7 діб у дозі 2,5 мл.

Список використаних джерел
 1. Левченко В.І., Кондрахін І.П., Влізло В.В. та ін. За ред. Левченка В.І. Клінічна діагностика внутрішніх хвороб тварин: Біла Церква, 2004

 1. Левченко В.І., Кондрахін І.П., Влізло В.В. та ін. За ред. Левченка В.І. Внутрішні хвороби тварин: Біла Церква, 2001.-Ч.2

 2. Левченко В.І., Кондрахін І.П., Влізло В.В. та ін. За ред. Левченка В.І. Внутрішні хвороби тварин: Біла Церква, 2001.-Ч.1

 3. Шарабрин И.Г., Аликоев В.А., Замарин Л.Г. Внутренние незаразные болезни сельскохозяйственных животных: Под ред. Шарабрина И.Г.-6-е изд., испр.и доп.-М.: Агропромиздат, 1985

 4. Болезни молодняка свиней / Под. ред. В.В. Никольского. – К.: Урожай, 1978

 5. Кондрахин И.П. Алиментарные и эндокринные болезни животных – М.: Анропром издат, 1989

 6. Шевченко В.І., Судаков М.О., Мельник Й.Л. та ін. За ред. Шевченко В.І. Клінічна діагностика хвороб тварин – К.: Урожай, 1995

 7. В. Сидоркин, В. Гавриш, А. Егунова, С. Убираев. Болезни свиней / Под общей редакцией В.А. Сидоркина. – М.ООО „Аквариум - принт ”, 2007

 8. И.М. Карпуть, Ф.Ф. Порохов, С.С. Абрамов и др. Под. ред. Карпутя И.М. Незаразные болезни молодняка - Минск: Ураджай, 1989

 9. Кудрявцев А.П. Алиминтарная анемия поросят – М., Колос, 1966.

 10. Ленец И.А. Диагностика незаразных болезней – М., Агропромиздат, 1989

 11. Болезни молодняка с/х животных: Справочник / В.П. Литвин, В.И. Береза, В.Г. Скибицкий и др.- К.: Урожай, 1992

 12. Левченко В.І., Кондрахін І.П., Влізло В.В., Мельничук Д.О. Ветеринарна клінічна біохімія – Біла Церква 2002

 13. Понд У.Дж., Хаупт К.А. Биология свиньи / Пер. с англ. и предисл. В.В. Попова. – М.: Колос 1983

 14. Левченко В.І., Новожицька Ю.М., Сахнюк В.В. та ін. Біохімічні методи дослідження тварин: Методичні рекомендації для лікарів хіміко-токсикологічних відділень державних лабораторій ветеринарної медицини України, слухачів факультетів підвищення кваліфікації та студентів факультету ветеринарної медицини – К.: 2004

 15. Збірник матеріалів по комплексній системі управління охороною праці на підприємствах агропромислового комплексу харківської області. Харків 1995.

 16. Зайцев В.И., Свердлов М.С. Охрана труда в животноводстве -М.: Агропромиздат, 1989

 17. Збірник законодавчих актів України про охорону навколишнього середовища. - К.: Урожай, 1994, Том. 1

 18. Собко А.И. Справочник по болезням свиней.- К.:Урожай, 1988

 19. Современные проблемы свиноводства//М.:Колос, 1977

 20. Внутренние незаразные болезни сельскохозяйственных животных. Под. ред. Проф. А.М. Колосова М.: Колос, 1974

 21. Герасименко В.Г., Бітюцький В.С, Мельниченко О.М. Біотехнологія розробки та застосування профілактично - лікувальних антианемічних препаратів //Вет.медецина: Міжвідом. Темат. Наук. 36.- Вип. 84. - Харків, 2004

23. Лабораторные методы исследования в клинике: Справочник/ Меншиков В.В., Делекторская Л.Н. - М.: Медицина, 1987

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка