Реферат на тему: " Контроль за оплатою платежів до фонду соціального страхування І витрачання коштів"Скачати 122.68 Kb.
Дата конвертації04.12.2018
Розмір122.68 Kb.
ТипРеферат


РЕФЕРАТ

на тему:

Контроль за оплатою платежів до фонду соціального страхування і витрачання коштів”

ПЛАН
1. Загальні принципи формування та використання коштів бюджету Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

2. Контроль за оплатою платежів до Фонду соціального страхування


Список використаної літератури


1. Загальні принципи формування та використання коштів бюджету Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності


Джерелами формування коштів загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, є:

1) страхові внески страхувальників-роботодавців і застрахованих осіб, що сплачуються на умовах і в порядку, передбачених цим Законом;

2) суми не прийнятих до зарахування витрат страхувальника за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, пені, штрафів та інших фінансових санкцій, застосованих до страхувальників та посадових осіб відповідно до цього Закону та інших актів законодавства;

3) благодійні внески підприємств, установ, організацій та фізичних осіб;

4) асигнування із Державного бюджету України;

5) прибуток, одержаний від тимчасово вільних коштів Фонду, в тому числі резерву страхових коштів Фонду, на депозитному рахунку; (Частину першу статті 19 доповнено пунктом 5 згідно із Законом N 2980-III від 17.01.2002)

6) інші надходження відповідно до законодавства.

Кошти загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, не включаються до Державного бюджету України, не підлягають вилученню та використовуються тільки за цільовим призначенням. У разі їх невикористання в поточному році вони переходять на наступний фінансовий рік.

Кошти загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, зараховуються на єдиний централізований рахунок Фонду в установах банків, визначених Кабінетом Міністрів України для обслуговування коштів Державного бюджету України, або спеціалізованого банку, який обслуговує фонди з окремих видів страхування.

Для забезпечення фінансової стабільності Фонду утворюється резерв страхових коштів у сумі, необхідній для фінансування всіх видів матеріального забезпечення.

Плалатниками страхових внесків на загальнообов`язкове держав-не соціальне срахування з тимчасової втрати працездатності є страху-вальники та застраховані особи. До страхувальників належать:

1. Підприємства, установи, організації, їх об'єднання, бюджетні, громадські та інші установи і організації, об'єднання громадян та інші юридичні особи, незалежно від форм власності, виду діяльності, господарювання, в особі власника або уповноваженого ним органу.

2. Філії, відділення та інші відокремлені підрозділи страхувальників, зазначених в підпункті 1, що не мають статусу юридичної особи і самостійно проводять розрахунки з оплати праці, інші суб'єкти господарської діяльності, що використовують працю найманих працівників і не мають статусу юридичної особи.

3. Фізичні особи, які використовують працю найманих працівників.

4. Розташовані в Україні іноземні підприємства, установи. організації (в тому числі міжнародні), філії та представництва, які використовують працю найманих працівників, якщо інше не перед­бачено міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

5. Громадяни України, які працюють за межами території України і не застраховані в системі соціального страхування країни, в якій вони перебувають.

6. Особи, які забезпечують себе роботою самостійно (особи, які займаються підприємницькою, адвокатською, нотаріальною, творчою та іншою діяльністю, пов’язаною з одержанням доходу безпосередньо від цієї діяльності, в тому числі члени творчих спілок, творчі працівники, які не є членами творчих спілок).

7. Фізичні особи, які виконують роботи згідно з цивільно-право-вими угодами.Порядок нарахування та строки сплати страхових внесків

Страхувальники щомісячно нараховують страхові внески в розмірах, встановлених чинним законодавством. При цьому не мають значення джерела фінансування витрат на оплату праці. Нарахування здійснюються без зменшення заробітної плати на суму податків та обов’язкових платежів.

Страхові внески нараховуються на суму оплати праці всіх категорій найманих працівників, у тому числі позаштатних, сезонних, тимчасових і тих, хто виконує роботу за сумісництвом.

Надходження до Фонду коштів, одержаних від сум фіксованого сільськогосподарського податку, що сплачується сільськогосподарськими товаровиробниками, від сплати суб'єктами малого підприємництва єдиного податку та від продажу суб'єктам підприємницької діяльності спеціальних торгових патентів, здійснюється в порядку, визначеному законодавством.

Не сплачені в цей строк кошти вважаються недоїмкою.

Страхувальники, які беруть участь у загальнообов'язковому державному соціальному страхуванні на добровільних засадах нараховують страхові внески з дня прийняття рішен­ня про таку участь, але не пізніше дня реєстрації в органі Фонду в розмірі, встановленому чинним законодавством. При цьому перера­хування страхових внесків здійснюється щомісяця не пізніше 5 числа місяця, наступного за місяцем, в якому був отриманий дохід.Порядок стягнення заборгованості за коштами Фонду та нарахування пені.

Страхувальник-роботодавець несе відповідальність за ухилення від реєстрації як платника страхових внесків, несвоєчасність сплати та неповну сплату страхових внесків, у тому числі страхових внесків, що сплачують застраховані особи через рахунки роботодавців, а також за порушення порядку використання страхових коштів.

У разі несвоєчасної сплати страхових внесків страхувальником, у тому числі через ухилення від реєстрації як платника страхових внесків, або неповної їх сплати страхувальник сплачує суму дона­рахованих страхових внесків (недоїмки), штраф та пеню.

Не сплачені в строк страхові внески, пеня і штраф стягуються в дохід Фонду із страхувальника у порядку, передбаченому чинним

За порушення порядку витрачання страхових коштів накладається штраф у розмірі 50 відсотків належної до сплати суми страхових внесків.

Пеня обчислюється, виходячи з 120 відсотків облікової ставки Національного банку України, що діяла на момент сплати, нарахо­ваної на повну суму недоїмки (без урахування штрафів) за весь її строк. Моментом сплати вважається день виникнення недоїмки.

Вся сума заборгованості за коштами Фонду, штрафів та пеня зараховуються на рахунки Фонду,

Пеня на пеню не нараховується.Використання коштів загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням

За загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, надаються такі види матеріального забезпечення та соціальних послуг:

1) допомога по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною) (статті 35, 37 цього Закону);

2) допомога по вагітності та пологах (статті 38, 39 цього Закону);

3) допомога при народженні дитини (статті 40, 41 цього Закону);

4) допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (статті 42-44 цього Закону);

(Пункт 4 статті 34 вводиться в дію з 1 січня 2002 року згідно із Законом N 2213-III від 11.01.2001)

5) допомога на поховання (крім поховання пенсіонерів, безробітних та осіб, які померли від нещасного випадку на виробництві) (статті 45, 46 цього Закону);

6) забезпечення оздоровчих заходів (оплата путівок на санаторно-курортне лікування застрахованим особам та членам їх сімей, до дитячих оздоровчих закладів, утримання санаторіїв-профілакторіїв, надання соціальних послуг у позашкільній роботі з дітьми) (статті 47, 48 цього Закону).

Страхові випадки, умови надання допомоги по тимчасовій непрацездатності та тривалість її виплати:

Допомога по тимчасовій непрацездатності надається застрахованій особі у формі матеріального забезпечення, яке повністю або частково компенсує втрату заробітної плати (доходу), у разі настання в неї одного з таких страхових випадків.

Умови надання допомоги по тимчасовій непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, визначаються Законом України “Про розмір внесків на деякі види загальнообов’язкового державного соціального страхування”.

Допомога по тимчасовій непрацездатності по догляду за хворою дитиною віком до 14 років виплачується застрахованій особі з першого дня за період, протягом якого дитина за висновком лікаря потребує догляду, але не більш як за 14 календарних днів.

Розрахунковим періодом, за який обчислюється середня зі робітна плата (дохід) для розрахунку страхових виплат та оплаті перших п'яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок кошті роботодавця, є період роботи за останнім основним місцем роби ти перед настанням страхового випадку, протягом якого застрахована особа працювала та сплачувала страхові внески або за ні сплачувалися страхові внески.

Допомога по тимчасовій непрацездатності


Оплата днів тимчасової непрацездатності застрахованій особі провадиться за основним місцем роботи у формі матеріального забезпечення, яке повністю або частково компенсує втрату заробітної плати за робочі дні (години) згідно з графіком роботи, ш припадають на дні тимчасової непрацездатності.

Підставою для оплати днів тимчасової непрацездатності виданий в установленому порядку листок непрацездатності.

Дні тимчасової непрацездатності застрахованій особі оплачуються залежно від страхового стажу в розмірах:

6о відсотків середньої заробітної плати - особі, яка має страховий стаж до п'яти років;

80 відсотків середньої заробітної плати - особі, яка має страховий стаж від п'яти до восьми років;

100 відсотків середньої заробітної плати - особі, яка має страховий стаж понад вісім років;

100 відсотків середньої заробітної плати - особам, віднесені до 1-4 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; ветеранам війни та особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту",

Обчислення розміру заробітної плати для здійснення оплати днів тимчасової непрацездатності провадиться у порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Умови надання і тривалість виплати допомоги по вагітності та пологах

Допомога по вагітності та пологах надається застрахованій особі у формі матеріального забезпечення, яке компенсує втрату заробітної плати (доходу) за період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.

Підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності. Порядок і умови видачі, продовження та обліку листків непрацездатності, здійснення контролю за правильністю їх видачі встановлюються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я за погодженням з Фондом.

Документи для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах, по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку розглядаються не пізніше десяти днів з дня їх надходження.

Повідомлення про відмову в призначенні допомоги із зазначенням причин відмови та порядку оскарження видається або надсилається заявникові не пізніше п’яти днів після винесення відповідного рішення.

2. Контроль за оплатою платежів

до Фодну соціального страхування
Бюджет Фонду є основним фінансовим документом, який визначає доходи та витрати страхових коштів на матеріальне забезпечення застрахованих осіб і надання їм соціальних послуг

Порядок надходження, обліку та витрачання страхових коштів Фонду, складання та виконання бюджету, здійснення платежів, ведення бухгалтерського обліку і звітності щодо коштів Фонду визначається правлінням Фонду відповідно до законодавства.

Реєстрація страхувальників провадиться за їх місцезнаход­женням (юридичною адресою), а стосовно фізичних осіб - за міс­цем їх проживання у робочих органах відділень Фонду у районах та містах республіканського (Автономної Республіки Крим) та об­ласного значення (далі органи реєстрації Фонду).

Страхувальники - юридичні та фізичні особи - набувають стату­су платників страхових внесків до Фонду з дня їх реєстрації в орга­нах реєстрації Фонду.

Після реєстрації страхувальника видається повідомлення, в якому проставляється його реєстраційний номер.

Для обліку надходжень та здійснення видатків Виконавчій дирекції ФСС ТВП, виконавчим дирекціям відділень у відповідних територіальних органах Державного казначейства України відкриваються рахунки. Зазначені рахунки відкриваються на ім’я виконавчої дирекції за балансовим рахунком № 3717 «Рахунки державних позабюджетних фондів» Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства України від 28.11.2000р. №119, зі змінами та доповненнями .

Між виконавчою дирекцією Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, виконавчими дирекціями відділень та органами Державного казначейства укладаються договори про обслуговування коштів, узгоджується порядок проходження страхових коштів через казначейські рахунки.

Страхувальники зобов'язані вести облік коштів загальноо­бов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тим­часовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народ­женням та похованням і своєчасно надавати органам реєстрації Фонду звітність щодо цих коштів.

Облік розрахунків з Фондом страхувальники відображаю на субрахунку 652 "Розрахунки за соціальним страхуванням".

За кредитом субрахунку 652 відображаються нараховані зобов'язання по сумах страхових внесків, які кореспондуються з дебетом рахунків 91 "Загальновиробничі витрати", 92 "Адміністративні витрати", 93 "Витрати на збут" тощо.

Страхувальники, які використовують для визначення витрат рахунки класу 8 "Витрати за елементами" нарахування страхові внесків до Фонду відображають по дебету субрахунку 822 "Відрахування на соціальне страхування" та по кредиту субрахунку 65 «Розрахунки за соціальним страхуванням».

Нарахування страхових внесків у бюджетних установах відображається по дебету відповідного рахунку класу 8 "Витрати" та по кредиту субрахунку 652.

За кредитом субрахунку 652 відображаються також суми:

- пені, штрафів за несвоєчасну сплату страхових внесків кореспонденції з дебетом рахунків обліку фінансових результаті або розрахунків з винними особами;

- одержаної часткової плати за путівки - у кореспонденції дебетом рахунку "Каса".

- одержані від органу Фонду у випадках перевищення витрат на сумою нарахованих страхових внесків - у кореспонденції з дебетом рахунку "Банк".

При перерахуванні коштів до Фонду як підприємствами - суб'єктами підприємницької діяльності, так і бюджетними установам дебетується субрахунок 652 та кредитується відповідний рахунок класу 3 "Кошти, розрахунки та інші активи".

Утримання із заробітної плати внесків до Фонду відображаються в обліку по дебету субрахунку 661 "Розрахунки за заробітної "латою" та по кредиту субрахунку 652.

Страхувальники щоквартально складають у двох примірниках наростаючим підсумком з початку року звіт за формою № 4-ФСС ТВП (додаток 9) із зазначенням у ньому сум, нарахованих і сплачених страхових внесків та інших надходжень, а також сум, витрачені, на виплату допомоги та здійснення інших заходів, фінансування яких проводиться за рахунок коштів Фонду.

Звіт страхувальника-роботодавця подається за підписами керівника та головного бухгалтера і завіряється печаткою страхувальника, а добровільно застрахованої особи - за її особистим підписом.

Один примірник звіту за формою № 4-ФСС ТВП не пізніше 12 числа (річного - до 15 числа) наступного за звітним періодом місяця подається до органу реєстрації, другий - залишається в бухгалтерії страхувальника.

Робочі органи Фонду ведуть облік виконання бюджету Фонду відповідно до плану рахунків бухгалтерського обліку коштів соціального страхування.

Фінансові звіти про виконання бюджету соціального страхування на випадок тимчасової втрати працездатності робочими органами Фон­ду складаються за формою № 6-ФСС. Звіти подаються щоквартально.

Фонд щорічно подає Кабінету Міністрів України звіт про виконання бюджету Фонду за минулий рік і оприлюднює його в засобах масової інформації.

Контроль за правильністю нарахування, своєчасністю і повно­тою перерахування та надходження страхових внесків, інших платежів до Фонду, а також за цільовим і правильним витрачанням його коштів здійснюють страхувальники, виборні органи профспілкових організацій на підприємстві, в установі, організації, комісії (уповноважені) із соціального страхування на підприємстві та органи Фонду.

Згідно із Законом України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” одним з джерел формування фонду, який створений для управління страхуванням на випадок безробіття та акумуляції страхових внесків, є суми фінансових санкцій, застосованих відповідно до цього Закону та Закону України “Про зайнятість населення”, інших законів до підприємств, установ, організацій та фізичних осіб за порушення встановленого порядку сплати страхових внесків та використання коштів Фонду, недотримання законодавства про зайнятість населення, а також суми адміністративних штрафів, накладених відповідно до закону на посадових осіб та громадян за такі порушення.
Список використаної літератури

  1. Конституція України: Прийнята на п`ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996р.// Голос України. – 1996 – 13 липня.

  2. Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням Закон України від 18 січня 2001 р. N 2240-III

  3. Базилевич В.Д.,Базилевич К.С. Страхова справа. – К.: Знання,1998.

  4. Василенко Л.І., Масленникова Т.О. Державні цільові фонди: Навч. Посібник. – К.: КНТ – ЕУ, 2002.

  5. Василик О.Д. Державні фінанси України: Навч. Посібник. – К.: Вища шк.,1997. – 386с.

  6. Романенко О.Р. Фінанси: Підручник. – К.: Центр Навчальної Літе-ратури, 2003. –с.312.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка