Реферат на навчальний посібник "Вступ до етнополітології"Скачати 19.64 Kb.
Дата конвертації27.10.2017
Розмір19.64 Kb.
ТипДоклад

ВСТУП ДО ЕТНОПОЛІТОЛОГІЇ

Посібник є першою спробою цілісного, системного дослідження і докладного викладу основ етнополітологія – нової та перспективної науки про взаємовідносини етнічностей і політики. Розробляються теоретико-методологічні засади аналізу втаємниченої і знехтуваної етнополітичної царини людського буття. Висвітлюються складні проблеми розвитку етнополітологія на Заході та її становлення в Україні. Досліджується драматична історія зародження і еволюції світової етнополітичної думки, розглядаються най модерніші західні й вітчизняні теорії етносу та нації, зясовуються парадокси їх взаємовідносин між собою, з державою та людством. Вияляються закономірності розвитку етнополітичних процесів, вивчаються причини і наслідки етнічного ренесансу, розкриваються таємниці політизації етнічностей в світі і в Україні. Дається порівняльний аналіз інтеграційних (Західна Європа) та дезінтеграційних (Східна Європа) етнополітичних процесів, їх теорії та практики. Узагальнюється світовий досвід національного будівництва.

Підготовлено на численних мало або зовсім невідомих в Україні етнополітичних працях таких західних вчених, як Б.Андерсон, А.Ашкеназі, П. Брасс, М. Гехтер, Е. Геллнер, К. Дойч, М. Есман, Дж.Келлас, Дж.Ротшильд, Е.Сміт, Л. Снайдер, Р. Шермергорн, Ф. Фукуяма та ін.

ВСТУПЛЕНИЕ В ЭТНОПОЛИТОЛОГИЮ

Пособие является первой попыткой целостного, системного исследования и подробного изложения основ этнополитологии - новой и перспективной науки о взаимоотношениях этничности и политики. Разрабатываются теоретико-методологические основы анализа засекреченной и презренной этнополитической сферы человеческого бытия. Освещаются сложные проблемы развития этнополитологии на Западе и ее становление в Украине. Исследуется драматическая история зарождения и эволюции мировой этнополитической мысли, рассматриваются самые модерновые западные и отечественные теории этноса и нации, выясняются парадоксы их взаимоотношений между собой, с государством и человечеством. Выяляються закономерности развития этнополитических процессов, изучаются причины и последствия этнического ренессанса, раскрываются тайны политизации этничности в мире и в Украине. Дается сравнительный анализ интеграционных (Западная Европа) и дезинтеграционных (Восточная Европа) этнополитических процессов, их теории и практики. Обобщается мировой опыт национального строительства.

Подготовлено на многочисленных мало или совсем неизвестных в Украине этнополитических трудах таких западных ученых, как Б.Андерсон, А. Ашкенази, П. Брасс, М. Гэхтер, Э. Геллнер, К. Дойч, М. Эссман, Дж.Келлас, Дж. Ротшильд, Е.Смит, Л. Снайдер, Р. Шермергорн, Ф. Фукуяма и др.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка