Речення з однорідними членамиСкачати 120.12 Kb.
Дата конвертації20.01.2018
Розмір120.12 Kb.
ТипУрок

8 клас Побудова уроків на тему «Речення з однорідними членами». Урок1 Тема. Однорідні члени речення з безсполучниковим, сполучниковим і змішаним зв’язком. Інтонація речень з однорідними членами. Однорідні означення. Речення з кількома рядами однорідних членів. Мета. Поглиблення поняття про однорідні члени речення, зокрема про змішаний спосіб зв’язку їх та інтонацію; усвідомлення нових ознак однорідних членів речення:наявності кількох рядів їх у реченні, різне морфологічне вираження; осмислення однорідності і неоднорідності означень. Виховання працелюбності, охайності, ввічливості. Розвиток мислення учнів за допомогою логічних операцій порівняння, узагальнення, аналогії,аналізу. Тип. Урок вивчення інформації. Обладнання. Таблиця,підручник,дошка. Структура уроку І. Повідомлення теми і мети уроку. Мотивація вивчення теми. ІІ. Підготовка до вивчення інформації. ІІІ. Вивчення інформації. ІV. Узагальнення інформації. V. Закріплення інформації. VІ. Домашнє завдання. VІІ. Підсумок уроку. Хід уроку І. Повідомлення теми і мети уроку. Мотивація вивчення теми. Речення з однорідними членами широко вживаються в різних стилях літературної мови, збагачуючи її засобами виразності,емоційного впливу. Часто вони використовуються і в нашому мовленні. Потрібно навчитися правильно вживати їх. Це сприятиме підвищенню культури вашого мовлення, розвитку логічного мислення. ІІ. Підготовка до вивчення інформації. Поглиблення поняття про однорідні члени речення. Складіть і запишіть речення з однорідними членами. Дайте відповіді на запитання. 1.Як поєднуються між собою однорідні члени в цьому реченні?Чи можна з’єднати їх за допомогою сполучника і? 2.Чи можна побудувати ваше речення так, щоб у ньому був безсполучниковий, і сполучниковий сурядний зв’язок,тобто змішаний? 3.Про який новий зв’язок однорідних членів речення ви дізналися,тобто як поглибили поняття про способи зв’язку?(Змішаний). 4.Загальний висновок. ІІІ. Вивчення інформації. Сприймання й осмислення нових ознак однорідних членів речення. На дошці записані речення. 1.Жита рясні, пшениця стоголоса під обрій гонять хвилю золоту. 2.Незвідане й незнане нас вабить, кличе і веде. 3.Я люблю іти в лісі тихо,із зупинками. 4. Прозора , глибока вода, немов оксамит, зеленіє. Завдання. 1.Прочитайте перше речення, знайдіть однорідні члени, визначте їх синтаксичну роль. Які члени їх поширюють? 2.Як можна назвати такі однорідні члени речення? (Поширеними). 3.Запишіть це речення, підкресліть поширені однорідні члени. 4.Який висновок можна зробити? (Однорідні члени речення можуть бути поширеними). 5.Запишіть друге речення, зробіть його синтаксичний розбір, користуючись умовними графічними позначеннями. 6.Визначте однорідні члени речення. Яку синтаксичну роль вони виконують? 7. Зробіть спостереження над морфологічним вираженням однорідних членів у записаних реченнях і скажіть. Якими частинами мови вони виражені(однаковими чи ні). 8.Прочитайте і запишіть четверте речення. Зробіть повний синтаксичний аналіз його, користуючись умовними позначеннями. Чому означення прозора,глибока однорідні? Був чудовий квітневий день. У цьому реченні означення неоднорідні. Кожне означення в першому випадку відноситься безпосередньо до означуваного слова,а тому між означеннями наявний сурядний зв’язок. У другому випадку означення неоднорідні, бо вони не з’єднані між собою сурядним зв’язком: перше означення чудовий зв’язане зі словосполученням квітневий день узгодженням(підрядним зв’язком). Висновок. Означення однорідні, якщо вони з’єднані сурядним зв’язком, вимовляються з перелічувальною інтонацією, між ними можна вставити сполучник і. ІV. Узагальнення інформації про однорідні члени речення.

Зробити узагальнення інформації, даючи відповідь у зв’язній формі на такі запитання. 1. Коли члени речення вважаються однорідними? 2. Яку синтаксичну роль виконують вони у реченні? 3. Якими способами зв’язуються між собою однорідні члени речення? 4. В якому випадку вони називаються поширеними? 5. Як розрізнити однорідні й неоднорідні означення? 6. Як інтонаційно і пунктуаційно оформляються речення з однорідними членами? V. Закріплення інформації. Розпізнавальні вправи. 1. Складіть речення з однорідними членами і дайте відповіді у зв’язній формі на такі запитання. - Чим виражені однорідні члени речення? - На яке питання відповідають? - Яку синтаксичну роль виконують? - Як зв’язані між собою? 2. Дайте порівняльну характеристику однорідних і неоднорідних означень у поданих реченнях. а) На високих стеблах в’язалися десятки бутонів, які в кінці весни зацвітали червоними, світло-рожевими і темно-пурпуровими квітами. б) Теплі вересневі дощі ніби повернули каштанові загублену молодість. 3. Поширте однорідні члени у поданих реченнях. а) Серед нас було багато … хлопців і … дівчат. б) Мій брат … говорить англійською мовою, але пише … . V. Домашнє завдання. Прочитайте § 28. Складіть план відповіді. Виконайте вправу 305 . Повторіть сурядні сполучники. VІ. Підсумок роботи класу в плані досягнення мети уроку. Урок 2 Тема. Кома між однорідними членами речення. Мета. Засвоєння правил уживання коми між однорідними членами речення. Вироблення умінь і навичок інтонувати однорідні члени речення і відділяти їх комами. Виховання доброти, щирості, любові до книги. Розвиток спостережливості, уваги. Тип уроку. Урок вивчення інформації. Структура уроку І. Повідомлення теми й мети уроку. Мотивація вивчення теми. ІІ. Підготовка до вивчення інформації. ІІІ. Вивчення інформації. ІV. Застосування інформації. V. Домашнє завдання. VІ. Підсумок уроку. Хід уроку І. Повідомлення теми й мети уроку. Мотивація вивчення теми. Правила вживання коми між однорідними членами речення потрібно знати для того, щоб правильно інтонувати ці члени, увиразнювати наше усне мовлення, полегшуючи спілкування, отже, й підвищувати культуру як усного, так і писемного мовлення. ІІ. Підготовка до вивчення інформації. Поглиблення поняття про способи зв’язку однорідних членів речення. 1. Прочитайте домашню вправу. Скажіть, якими способами зв’язку з’єднані однорідні члени речення? 2. Запам’ятайте, що при безсполучниковому способі зв’язку однорідні члени речення завжди відділяються комою, вимовляються з інтонацією переліку чи протиставлення. 3. Не слід плутати прості речення з однорідними членами і безсполучникові складні. Порівняйте. а) Зійшло сонечко і освітило все навкруги. Засвітило сонечко, і навкруги все ожило. б) Жовтень ходить по краю та й виганяє птахів із гаю. Вересень пахне яблуками, жовтень ― капустою. ІІІ. Вивчення інформації. Вивчення правил уживання коми між однорідними членами речення. 1. Запишіть речення під диктовку, нумеруючи їх. Зверніть увагу на вживання коми між однорідними членами речення. 2. Сформулюйте правила вживання коми між однорідними членами речення, користуючись запитаннями. а)У яких випадках завжди ставиться кома між однорідними членами речення? б) Перед якими єднальними й розділовими сполучниками завжди ставиться кома? в) Перед якими сполучниками між однорідними членами речення кома не ставиться? 3. Перевірте за підручником,чи всі правила сформульовані вами. - Мій ідеал — справедливість, відвертість, щирість у всьому. - І родина, і школа, і вся громадськість повинні взятися за охорону нашої чарівної природи. - Ничипір то брови нахмурить, то зсуне, то свердлить очима Гервасія. – Велике покликання матері — народити й виховати дитину. - Дівчина була ні жива ні мертва. ІV. Застосування інформації. 1. Пояснювальний диктант. І вставало над містом красиве, високе, рожеве, підрум’янене сонце,як матір’ю спечений хліб. Човен плив то по середині річки, то попід берегом у тіні дерев. Надію любили всі за її доброту і відданість, за веселу вдачу і товариську приязнь. Не лише силою треба боротись,але й умінням. Реве та стогне Дніпр широкий. На ходу Соломія висмикувала стебло або корінь. 2. Доповніть речення однорідними членами за поданим зразком і поясніть значення й уживання сполучників. Зразок. Випий чаю … … . — Випий чаю або молока. а)Літом я поїду до Києва … … . б) Що ви більше любите: помідори … … . в) Брат вечорами або читав книгу, … … … . г) Вітер то віє, … … . 3. Складіть речення,використовуючи словосполучення з протиставними сполучниками а, але. Поясніть значення і вживання сполучників. Зразок. Складне, але важливе завдання. — Це було складне, але важливе завдання. а) Педагогом, а не лікарем. б) Тихий, але холодний вітер. в) Не сьогодні, а вчора. в) Білий, а не жовтий папір. V. Домашнє завдання. Вивчити § 29. Виконати вправу 310 . Повторити узагальнювальні слова при однорідних членах речення. VІ. Підсумок уроку. Оцінка роботи класу та окремих учнів у плані досягнення мети уроку. Урок 3 Тема. Узагальнюючі слова при однорідних членах речення. Двокрапка і тире при узагальнювальних словах у реченнях з однорідними членами. Мета. Поглиблення поняття про узагальнювальні слова при однорідних членах речення. Засвоєння нового правила про вживання тире при узагальнювальних словах. Вироблення умінь і навичок інтонувати речення з узагальнювальними словами і вживати двокрапку і тире при них. Виховувати любов до природи, до рідної землі. Розвивати навички добирання до родових понять видові й навпаки, а також здійснювати операції узагальнення,порівняння. Тип. Урок вивчення інформації. Структура уроку. І.Повідомлення теми і мети уроку. ІІ. Підготовка до вивчення інформації. ІІІ. Вивчення інформації. ІV. Закріплення інформації. V. Застосування інформації. VІ. Домашнє завдання. VІІ. Підсумок уроку. Хід уроку. І. Повідомлення теми і мети уроку. Мотивація вивчення теми. Осмислення поняття про узагальнювальні слова при однорідних членах речення, засвоєння інтонаційних і пунктуаційних особливостей речень з узагальнювальними словами при однорідних членах сприятиме підвищенню культури як усного, так і писемного мовлення кожного. ІІ. Підготовка до вивчення інформації. Повторення опорних знань. 1. Дайте відповідь у зв’язній формі на такі запитання: - Які члени речення називаються однорідними? - Якими способами вони пов’язуються? - Які сполучники можуть уживатися при них? 2. Дайте письмово відповідь, які поезії Т. Г. Шевченка і чим найбільше подобаються вам. Тренувальні вправи. 1. Пояснювальний диктант з усним формулюванням правил. Я хутко набираю повітря і перестаю дихати. Хорошого вона батька має, та ціни йому не знає. А тим часом місяць пливе оглядати і небо, і зорі, і землю, і море. Не слухала Катерина ні батька, ні неньки. Моря,і гори,і долини перед очима постають. Замініть речення з повторюваним сполучником і реченнями з подвійним сполучником як, так і. Поясніть вживання коми. З р а з о к. І сонце, і вода зміцнюють здоров’я. – Як сонце, так і вода зміцнюють здоров’я. а) Я люблю і матір, і батька. б) Ми посіяли і пшеницю,і жито. в) Це люди, які хочуть і працювати,і навчатися. ІІІ. Вивчення інформації. Поглиблення поняття про узагальнюальні слова при однорідних членах речення. На дошці записані речення. 1.Я найбільше захоплююся такими шкільними предметами: математикою, фізикою, хімією. 2.Мене цікавило тут усе: і книги, і журнали, і газети. 3.На будинках, на деревах, на парканах — всюди червоний відблиск. 4. Ми вивчали різні твори Т. Шевченка: «Заповіт», «Катерина», «Гайдамаки».5. І все це: і річка, і дерева, і трава — нагадувало мені далекі дні. З а в д а н н я. 1. Прочитайте перше речення і визначте однорідні члени. Яким загальним словом вони об’єднуються? Як називаються такі слова? Для чого вони вживаються? 2. Прочитайте друге речення. Яке слово є узагальнювальними при однорідних членах речення? 3. Визначте узагальнювальні слова в наступних реченнях і скажіть, якими частинами мови вони виражені, яке місце займають у реченні по відношенню до однорідних членів, яку синтаксичну функцію виконують. 4. Загальний висновок. Узагальнювальні слова: - вживаються для логічного узагальнення понять, названих однорідними членами речення; - є тими членами речення,що й однорідні члени; - виражаються будь-якою частиною мови, словосполученням, фразеологічним сполученням; - стоять попереду однорідних членів речення або після них. Робота над засвоєнням інтонації і пунктуації речень з узагальнювальними словами. 1. Визначте в першому і другому реченнях, де стоять узагальнювальні слова по відношенню до однорідних членів, які розділові знаки вживаються при них. 2.Відтворіть інтонацію цих речень і запам’ятайте її, поясніть вживання розділових знаків. 3. Прочитайте третє речення. Де стоїть узагальнювальне слово і який розділовий знак ужитий при ньому? 4. Прослідкуйте за інтонацією вчителя: однорідні члени речення вимовляються з логічним наголосом і перелічувальною інтонацією, узагальнювальне слово — з інтонацією підсумку по відношенню до однорідних членів речення. 5. Зробіть висновок за такими запитаннями: - коли вживається при узагальнювальних словах двокрапка, а коли — тире; - яка інтонація характерна реченням з узагальнювальними словами, що стоять перед однорідними членами і після них. 6. Прочитайте і запишіть у зошити останнє речення. Визначте в ньому місце узагальнювального слова по відношенню до однорідних членів речення. Зверніть увагу на розділові знаки. Висновок. Якщо узагальнювальне слово стоїть перед однорідними членами, що не закінчують речення,після узагальнювального слова ставиться двокрапка,а після однорідних членів — тире. Перед однорідними членами і після них у таких реченнях робляться паузи. ІV. Закріплення інформації. Розпізнавальні вправи. 1. Виконання завдання до вправи 336. 2. Прочитайте речення і визначте, в яких випадках підкреслені слова і словосполучення виступають узагальнювальними, а в яких — іменною частиною складеного присудка? У синтаксисі вивчаються такі члени речення: підмет,присудок, додаток, означення, обставини. Підмет, присудок, додаток, означення, обставини — члени речення. V. Застосування інформації. 1. Перебудуйте речення, вводячи до кожного з них узагальнювальне слово. Поясніть, чи змінився зміст речень, їх інтонація. Які розділові знаки вживаються в обох варіантах речень? З р а з о к. І дорослі,іі діти повинні дбати про своє здоров’я. – І дорослі,і діти — всі повинні дбати про своє здоров’я. На полюсі і на екваторі, на вершинах гір і в глибинах морів є живі істоти. У картинах народної художниці Катерини Білокур нас заворожує і краса квітів отчого краю, і глибокий філософський зміст. Вози, піші й кінні, чоловіки й жінки спинились і збились у купу. ЇЇ енергії вистачало і на танці, і на співи, і на грища. 2. Виконання завдання до вправи 317. VІ. Домашнє завдання. Вивчити §31 . Вправа 339. VІІ. Підсумок уроку. Оцінка роботи класу й окремих учнів у плані досягнення мети уроку. Урок 4 Тема. Закріплення інформації про однорідні члени речення. Мета. Узагальнення і систематизація інформації про однорідні члени речення. Зміцнення інтонаційних, пунктуаційних і стилістичних умінь і навичок з вивченої теми. Виховання сумлінного ставлення до вивчення мови, до виконання своїх обов’язків. Тип. Урок зміцнення знань, вдосконалення вмінь і навичок. Структура уроку І. Повідомлення теми й мети уроку. ІІ. Узагальнення і систематизація інформації. ІІІ. Закріплення інформації. ІV. Застосування інформації. V. Домашня робота. VІ. Підсумок уроку. Хід уроку. І. Повідомлення теми і мети уроку. Мотивація вивчення теми. Узагальнення і систематизація вивченого матеріалу необхідні для зміцнення знань, які служать основою при виробленні практичних умінь і навичок інтонувати однорідні члени речення, ставити розділові знаки при них і стилістично правильно вживати їх у літературному мовленні. ІІ. Узагальнення і систематизація інформації про однорідні члени речення. 1. Складіть план до теми «Однорідні члени речення», використовуючи підручник. 2. Розкажіть за планом у зв’язній формі про однорідні члени речення. Наведіть приклади. План 1. Визначення однорідних членів речення. 2. Способи вираження однорідних членів речення, їх синтаксична функція. 3. Однорідні і неоднорідні означення. 4. Кома між однорідними членами речення. Інтонація. 5. Узагальнювальні слова при однорідних членах речення, їх інтонаційні та пунктуаційні особливості. 3.Прочитайте і поясніть, чому не можна так сказати. Перепишіть, виправляючи помилки логічного характеру. Тканина буває красива і шовкова. Я люблю читати вірші, оповідання і поезію. Ми посіяли зернові культури і пшеницю. Вивчаємо іменник і частини мови. ІІІ. Закріплення інформації. Закріплення правил вживання коми при однорідних членах речення Поясніть вживання коми при однорідних членах речення. І гори,і долини, і поля, і сади, і ставок, і хати були залиті й облиті чистим, прозорчастим, білим, як срібло, світом. Все частіше то там, то тут чувся веселий сміх. Не провесінь, а вже справжня весна дихала навкруги. Гарячий дух іде від землі, з неба, з моря. Закріплення правил вживання двокрапки і тире при узагальнювальних словах у реченнях з однорідними членами 1. Поясніть розділові знаки при узагальнювальних словах у реченнях з однорідним членами. Лози, кручі, ліс — все блищить і сяє на сонці. Все міняється навколо: небо, ліс і поле. Все: річка, озеро, ліс — було тут прекрасне. 2. Пояснювальний диктант. Запишіть речення, поясніть вживання розділових знаків. Зробіть висновок про використання сполучника і при однорідних членах речення. Майдан заворушився, захвилювався і насторожився. Маковей і стріляв, і сміявся, і плакав, не чуючи себе, не чуючи інших. Зацвіли усі діброви, і долини, і луги… Ця звична і проста робота принесла їм зразу і душевну рівновагу, і добрий настрій. Не можна плутати звуки з буквами, частини мови з членами речення. ІV. Застосування інформації. Вживання однорідних членів речення у власному мовленні. 1. Дайте відповіді на запитання, використовуючи узагальнювальні слова при однорідних членах речення. Поясніть інтонацію і пунктуацію речень. Які головні члени речення можуть бути однорідними? Які другорядні члени речення можуть бути однорідними? Які розділові знаки вживаються при однорідних членах речення? 2. Складіть зв’язну розповідь з використанням однорідних членів речення за такими запитаннями. - Які поезії Лесі Українки ви знаєте напам’ять? - Які ви знаєте українські народні пісні? - Які з них вам найбільше подобаються? - Про що розповідається в цих піснях? V. Домашнє завдання. Підготуйтесь до зв’язного викладу теми «Однорідні члени речення». Виконайте вправу 345. VІ. Підсумок уроку. Оцінка роботи класу і окремих учнів у плані досягнення теми. Словесне заохочення учнів.Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка