Реалізація технології формування критичного мислення на уроках географіїСторінка5/5
Дата конвертації24.05.2018
Розмір0.88 Mb.
ТипДиплом
1   2   3   4   5

«Часто і порізному запитувати — це і означає набувати точних знань»


Платон

Пропонуємо матрицю планування уроку з допомогою запитань, яку надають у методичній системі «Розвиток критичного мислення у навчанні різних предметів» Джинні Стіл, Курт Мередіт, Чарльз Темпл [26]. Вона буде дуже корисною для вчителів, які працюють над впровадженням технології розвитку критичного мислення у навчальний процес. Ці запитання педагог повинен поставити собі й відповісти на них під час планування уроку.Підготовка вчителя для застосування цієї технології:

 • Визначіть тему і ціль заняття (чого хочемо навчитися?).

 • Подумайте, що ви вже знаєте про це? Що може стати корисним? До яких з цих знань ви відноситеся упереджено?

 • Які ресурси для навчання у вас є? Скільки часу для навчання у вас є?

 • Зберіть інформацію: намагайтеся бути максимально відкритими та неупередженими до нової інформації.

 • Запитайте: до чого автори та джерела відносяться упереджено?

 • Систематизуйте зібрану інформацію, шукайте нові зв’язки як між ключовими поняттями, так і між всією темою і повсякденним життям.

 • Знову задайте запитання: чи залишилося щось незрозуміле?

 • Подумайте, як би ви могли продемонструвати свої знання з цієї теми?

Готуючись до уроку:

Мотивація:

 • Чому цей урок є важливим?

 • Як він пов'язаний з тим, чого я вже навчав, і з тим, чого буду навчати?

 • Як тема уроку може бути пов'язана з особистим досвідом учнів та з їх інтересами?

 • Які можливості надає урок для критичного мислення?

 • Що учні зможуть зрозуміти, чого навчаться робити в майбутньому завдяки уроку?

 • Яку цінність має урок для вчителя? для учня?

Завдання уроку:

 • Які конкретні знання, розуміння яких проблем будуть досягнуті учнями?

 • Які передбачено дії учнів з набутими знаннями чи новим розумінням проблем?

Передумови:

 • Що, учень вже має знати, що має вміти робити для того, щоб успішно засвоювати матеріал уроку?

Оцінювання:

 • Яку методику оцінювання я буду використовувати?

 • Які буде знайдено докази того, що учні дійсно навчилися того, що я запланував?

Ресурси та використання часу:

 • Яким чином розподіляються ресурси та час, необхідні для процесу навчання?

 • Чи потрібні спеціальні тексти, роздаткові матеріали?

 • Скільки часу потребує кожна стратегія, що буде використовуватися?

Групування:

 • Як повинні бути згруповані учні для навчального процесу?

Під час уроку:

Актуалізація:

 • Як сфокусувати думку учнів на темі уроку?

 • Як зацікавити учнів?

 • Як відновити у пам'яті попередні знання?

 • Яким чином можна підвести учнів до формулювання запитань та мети навчання, а також до оцінки власних попередніх знань?

Усвідомлення змісту:

 • Яким чином учні досліджуватимуть зміст уроку?

 • Як вони будуть відстежувати усвідомлення змісту?

 • Який матеріал їм слід надати?:

 • Як залучити їх до активного навчання?

Рефлексія:

 • Як учні будуть обмірковувати нові знання, шукати відповіді на запитання, що залишилися?

 • Як учні можуть застосувати вивчене на уроці?

Закінчення:

 • Яких результатів необхідно було досягти на уроці?

 • Наскільки розв'язання проблем є бажаним?

 • Наскільки це можливо зробити у зв'язку з темою?

 • Чи є такі проблеми, які залишилися нерозв'язаними, принаймні зараз?

Після уроку:

  • Яка діяльність учнів, що продовжує роботу, розпочату на уроці, може бути запланована на позаурочний час?

  • До якого подальшого навчання може вести цей урок?

  • Що повинні робити учні після закінчення уроку?

  • Які ще питання можна досліджувати?

Що ще варто порадити вчителю, що впроваджує у своїй роботі технологію розвитку критичного мислення?

1. Використовуйте різноманітні форми та методи організації роботи учнів, що дозволяють розкрити зміст їх досвіду відносно запропонованої теми.

2. Створюйте атмосферу зацікавленості та успіху кожного учня в роботі.

3. Стимулюйте учнів до пошуку різноманітних способів виконання завдання на уроці.

4. Застосовуйте завдання, які дозволяють учню самому обирати тип, вид і форму предметного матеріалу (словесну, графічну, умовно-символічну тощо).

5. Створюйте педагогічні ситуації спілкування, які дозволяють учню, незалежно від його готовності до уроку, проявляти ініціативу, самостійність, активність у доборі способів роботи.

6. Обговорюйте з учнями наприкінці уроку не тільки те, „що ми дізналися на уроці”, але й те, що сподобалось (не сподобалось) і чому; що хотілося б виконати ще раз, а що зробити інакше.

7. При виставленні оцінок аналізувати на лише правильність відповіді, але й її самостійність, оригінальність, прагнення учня шукати й знаходити різноманітні способи виконання завдання.

8. При визначенні домашнього завдання враховуйте не тільки його зміст та об’єм, але й розробляйте детальні рекомендації з раціональної та ефективної організації самостійної роботи.

Робота над певною проблемою може продовжуватися і в позаурочний час. Вона розглядається на засіданнях гуртка, під час написання наукових робіт, проведення досліджень, підготовці до турнірів, олімпіад тощо.


5. Конструктор уроків розвитку критичного мислення

«Мозок, добре налаштований, вартий більше, ніж мозок, добре заповнений»

М. Монтень

У методичній літературі для вчителів не достатньо рекомендацій і розробок уроків за технологією розвитку критичного мислення. Це спонукало до створення конструктора уроку з використанням цієї технології. Маючи такий конструктор, можна легко розробити урок з будь-якого предмета за ТРКМ.

Урок № Дата Клас

Тема уроку: ___________________________________


Мета:

Завдання:

 • Навчальні____________________________________

 • Розвивальні _________________________________

 • Виховні_____________________________________
Тип уроку

Наочність і обладнання

Очікувані результатиФази

Уроку

Стратегії, які можна використати


1.


Виклик
 • Розминка

 • Асоціативний кущ

 • Знаю – хочу дізнатись - дізнався

 • ПРЕС

 • Недостатньо інформації

 • Правильно чи неправильно

 • Закінчи (розпочни) речення

 • Усний рахунок

 • Тонкі, товсті запитання

 • Алфавіт

 • Прогнозування за ілюстрацією

 • Дерево припущень

 • Задача-проблема

 • Мозковий штурм

 • Кути

 • Сенкан

2.


Осмислення
 • ПРЕС

 • Робота в парах

 • Дискусія

 • Мозковий штурм

 • Мозаїка

 • Дерево рішень

 • Знаю – хочу дізнатись – дізнався

 • Діаграми Венна

 • Несподівана заборона

 • Рибна кістка

 • Інсерт

 • 6 кольорових капелюхів

 • Ромашка Блума

 • К - таблиці

 • М – таблиці

 • РОФТ

 • Зигзаг

 • Логічний ланцюжок

 • Задача-помилка

 • Карусель

 • Кластер

 • Кути

3.


Рефлексія
 • Знаю – хочу дізнатись – дізнався

 • Кластер

 • ПРЕС

 • Сенкан

 • Сюрприз

 • Рюкзак

 • Есе

 • РОФТ

 • 6 кольорових капелюхів

 • Кути

 • Алфавіт

 • СамооцінкаВИСНОВКИ

«Навчання без міркування – марна праця»

Конфуцій

У педагогічних колах усього світу активно обговорюються питання: що таке школа XXI століття? Як організувати безперервне навчання педагогів, щоб їхні знання відповідали вимогам сучасності? Які навички потрібні нашим вихованцям, щоб бути успішними у житті? Ці і подібні запитання давно хвилюють освітян. Педагоги розуміють, що сучасним дітям потрібен зовсім інший набір умінь та компетентностей, ніж їхнім попередникам. Тож виникло збірне поняття «навички XXI століття», до яких відносять: креативність; критичне мислення; комунікативні навички; ІКТ-обізнаність, використання інформації та медіа; здатність самонавчатися та адаптуватися до умов в інших культурах та суспільствах; інноваційність тощо.

Для сучасного інформаційного суспільства, що швидко розвивається і базується на сучасних технологіях, характерні новітні політичні технології, новітні засоби інформації, здатні формувати громадську думку, активно впливати на суспільну та індивідуальну свідомість, а іноді й змінювати усе життя суспільства. Усе це потребує від людей здатності не лише орієнтуватися в інформаційних потоках, а й відбирати та оцінювати усе, що надходить ззовні, потребує критичного мислення.

Розвиток критичного мислення найбільш актуальний в часи інтенсивних соціальних змін, коли неможливо діяти без постійного пристосування до нових політичних, економічних та інших обставин, без ефективного знаходження відповідей на запитання, значну частину яких неможливо передбачити. Тому очевидна надзвичайна важливість того, щоб люди XXI століття вміли мислити критично. У цьому сенсі критичне мислення виступає як фундамент сучасної освітньої системи. І вже сьогодні завдання оволодіння стратегіями і навичками критичного мислення визнано першочерговим у багатьох країнах світу.

На думку відомого американського психолога Д.Халперн, освіта, розрахована на перспективу, має забезпечити формування в учнів двох основних груп умінь: швидко орієнтуватися у зростаючому потоці інформації та уміння осмислити і застосувати отриману інформацію. Це одне із завдань Нової української школи, яку ми розбудовуєм. А технологія розвитку критичного мислення є інноваційною, інтерактивною, актуальною і доцільною в навчальному процесі та в житті кожного з нас.


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Андерсон Дж. Когнитивная психология. – СПб.: Питер, 2002. – 496 с.

2. Блум Б. Таксономия образовательных целей: сфера познания. [Електронный ресурс] / Режим доступа: http://еn.wikipedia.org/wiki/Bloom's Taxonomy.

3. Брунер Дж. Психология познания. За пределами непосредственной информации / Под ред. А.Р.Лурия. – М.: Прогресс, 1977. – 412 с.

4. Вукіна Н.В., Дементієвська Н.П., Сущенко І.М. Критичне мислення: як цьому навчати: Науково-методичний посібник / За наук. ред. О.І.Пометун. – Харків, 2007. – 190 с.

5. Дьюи Дж. Психология и педагогика мышления / Пер. с англ. Н.М.Никольской. - М.:Совершенство, 1997. - 208 с.

6. Загальна психологія : підручник / за заг. ред. С.Д. Максименка. – Вінниця : Нова Книга, 2004.–704 с.

7. Зоркина Н. В. Критическое мышление – мышление XXI в. // Методичний вісник історичного факультету №1. – Харків: Консум, 2002. – C. 77-82.

8. Клустер Д. Что такое критическое мышление? [Електронный ресурс] / Режим доступа: http://testolog.narod.ru//Other15.html.

9. Колосова Н.С. Технологія формування критичного мислення на уроці географії. - Х.: Вид. група «Основа», 2008.

10. Липман М. Рефлексивная модель практики образования // Пер. с англ. А.В.Колотвина.- Кембридж, 1991. - С. 7-25.

11. Макаренко В.М., Туманцова О.О. Як опанувати технологію формування критичного мислення. - Х.: Вид. група «Основа», 2008.

12. Маркова І.С., Біловол Г.О. Урок математики в сучасних технологіях: теорія і практика. Розвиток критичного мислення. — X.: Вид. група «Основа», 2007.

13. Миллер С. Психология развития: методы исследования. – СПб.: Питер, 2002.– 464 с.

14. Михайлов Ф.Т. Эмпирическое и диалектическое понимание личности / Михайлов Ф. Т. // Философско-психологические проблемы развития образования ; под ред. В. В. Давыдова / Российская Академия образования. — М. : ИНТОР, 1994.

15. Навчаємо мислити критично: пос. для вчителів / автори-укладачі О.І.Пометун, І.М.Сущенко. - Дніпро: ЛІРА, 2016. - 144 с.

16. Надлер Дж., Хибино Ш. Мышление прорыва: Пер. с англ. Ананин С.И. – Минск: Попури, 1999. – 496 с.

17. Нісімчук А.С., Падалка О.С., Шпак О.Т. Сучасні педагогічні технології: Навчальний посібник. – К.: Видавничий центр «Просвіта», 2000. – 368 с.

18. Освітні технології: Навчально-методичний посібник / О.М. Пєхота, А.З. Кіктенко, О.М. Любарська та ін. – К.: А.С.К., 2001. – 256 с.

19. Основи критичного мислення: метод. пос. для вчителів / О.І.Пометун, І.М.Сущенко. - Дніпро: ЛІРА, 2016. - 156 с.

20. Пєхота О.М., Кіктенко А.З. Освітні технології. - К.: А.С.К., 2004.

21. Пометун О., Пироженко Л. Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід.- К.:А.П.Н., 2002.

22. Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. - К.: А.С.К., 2005.

23. Сиротенко Г.О. Сучасний урок: інтерактивні технології навчання. - X.: Вид. група «Основа», 2003. Бібліотека журналу «Управління школою»; вип. 3.

24. Сухарєв П. Б. Інноваційна педагогічна технологія “Читання та письмо для розвитку критичного мислення” // Методичний вісник історичного факультету №1. – Харків: Консум, 2002. – C. 100-106.

25. Солсо Р. Когнитивная психология. – СПб.: Питер, 2000. – 592 с.

26. Стіл Дж., Мередіт К., Темпл Ч. Методична система “Розвиток критичного мислення у навчанні різних предметів”: Підготовлено для проекту “Читання та письмо для розвитку критичного мислення” / Науково-методичний центр розвитку критичного та образного мислення “Інтелект”. – К.: Міленіум, 2001. – 104 с.

27. Терно С.О. Методика розвитку критичного мислення школярів у процесі навчання історії / С.О. Терно: посібник для вчителя. —Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2012.—70 с.

28. Терно С.О. Теорія розвитку критичного мислення (на прикладі навчання історії) / С. О. Терно : посібник для вчителя. — Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2011. — 105 с.. — Режим доступу до праці: http://sites.znu.edu.ua/interactiv.edu.lab/125.ukr.html.

29. Такман Б. В. Педагогическая психология: от теории к практике / Пер. с англ. — М. : Прогресс, 2002. — 572 с.

30. Технології розвитку критичного мислення учнів / Кроуфорд А., Саул В., Метьюз С., Макінстер Д. / Наук. ред., передм. О.І.Пометун. – К.: Плеяди, 2006. – 220 с.

31. Тягло О. В. Критичне мислення: навчальний посібник / О. В. Тягло. – Х. : Вид. група «Основа», 2008. – 189 с. – (Б-ка журн. «Управління школою». Вип. 1 (61)).

32. Фачоне П. Критическое мышление: отчёт об экспертном консенсусе в отношении образовательного оценивания и обучения / [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://evolkov.net/critic.think/basics/delphi.report.html.

33. Халперн Д. Психология критического мышления. – СПб.: Питер, 2000. – 512 с.34. Штернберг Р.Дж. Интеллект, приносящий успех / Пер. с англ. – Минск: Попурри, 2000. – 368 с.

Корисні ресурси:

 • Бібліотека Міжнародного центру Критичного мислення (корисні матеріали англійською): http://www.criticalthinking.org/pages/index-of-articles/1021/

 • Матеріали та вправи для розвитку критичного мислення: https://sites.google.com/site/nacalnyeklnizneudinsk/picasa-veb-albomy/animoto http://festival.1september.ru/articles/573737/

 • http://www.mozliceum.na.by/mr_proekt_critic.php http://www.kmspb.narod.ru./posobie/priem.htm http://ppt4web.ru/pedagogika/ispolzovanie-tekhnologii-kriticheskogo-myshlenija-v-nachalnojj-shkole.html http://ext.spb.ru/2011-03-29-09-03-14/137-preschool-literature/3669-2013-10-20-03-35-23.html

 • Лекції І. Загашева з детальним описом інструментів, вправ, а також конкретні приклади з практики навчання критичного мислення: https://lib.1september.ru/2004/17/15.htm http://lib.1september.ru/2004/20/13.htm http://lib.1september.ru/2004/22/13.htm http://lib.1september.ru/2004/23/26.htm

 • Розвиток критичного мислення засобами ІКТ: https://sites.google.com/site/mkiktkm/razberemsa-v-ponatiah-1/kriticeskoe-myslenie

 • Приклади уроків з використанням інструментів для розвитку критичного мислення:

http://festival.1september.ru/articles/628005/http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/obshchepedagogicheskie-tekhnologii/2013/02/05/ispolzovanie-tekhnologii-razvitiya http://74214s002.edusite.ru/p66aa1.html


ЗМІСТ
ВСТУП……………………………………………………………………………………………….3
І. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ ТЕХНОЛОГІЇ

РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ

1. Що таке критичне мислення……………………………………………………………………..6

2. Мета та завдання технології розвитку критичного мислення………………………..........15

3. Вплив критичного мислення на формування ключових

компетентностей вчителя та учня………………………………………………………..........16

4. Необхідні дидактичні та організаційні умови роботи

за технологією розвитку критичного мислення…………………………………………. ….22
II. МОДЕЛЮВАННЯ УРОКІВ ЗА ТЕХНОЛОГІЄЮ

РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ

1. Особливості організації навчального процесу за технологією

розвитку критичного мислення………………………………………………………………...25

2. Структура уроку розвитку критичного мислення…………………………………………...27

3. Методи та стратегії технології розвитку критичного мислення…………………………..32

4. Як планувати урок за технологією розвитку критичного мислення………………………51

5. Конструктор уроків розвитку критичного мислення………………………………………..54
ВИСНОВКИ………………………………………………………………………………………….56

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ

ЛІТЕРАТУРИ………………………………………………………………………………………...57

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка