Реалізація технології формування критичного мислення на уроках географіїСторінка1/5
Дата конвертації24.05.2018
Розмір0.88 Mb.
ТипДиплом
  1   2   3   4   5


КОЗИРА В.М.
ТЕХНОЛОГІЯ

РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ

У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

НАВЧАЛЬНО–МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК

ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ

Рекомендовано до друку науково-методичною радою Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти


Тернопіль - 2017

УДК 373.6(075)

ББК 74.202.2

К-59

Навчальне виданняКозира Василь Миколайович

Технологія розвитку критичного мислення у навчальному процесі:

навчально-методичний посібник для вчителів
Рецензенти:

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та менеджменту освіти Тернопільського національного педагогічного університету ім. В.ГнатюкаВихор С.Т.;

кандидат педагогічних наук, викладач кафедри змісту та методик навчальних предметів

Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти

Олексюк О.Р.;

вчитель фізики вищої категорії, старший вчитель

Тернопільської спеціалізованої загальноосвітньої школи №7

Остап'юк С.І.
Рекомендовано до друку науково-методичною радою Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти,

протокол № 5 від 21. 06. 2017р.
Козира В.М. Технологія розвитку критичного мислення у навчальному процесі: навчально-методичний посібник для вчителів. / В.М. Козира. - Тернопіль: ТОКІППО, 2017. - 60с.

У посібнику розкрито суть однієї із сучасних інтерактивних технологій - технології розвитку критичного мислення.

У I розділі представлено психолого-педагогічні основи технології, її мету та завдання, вплив на формування ключових компетентностей вчителя та учня, організаційні та дидактичні умови, необхідні в роботі за технологією.

У II розділі розглянуто особливості організації навчання та процес моделювання уроків за технологією розвитку критичного мислення: структура уроку, методи, прийоми та стратегії технології. Велика увага приділяється плануванню та конструюванню уроків розвитку критичного мислення.

Для вчителів, організаторів навчально-виховного процесу ЗНЗ і ДНЗ, слухачів курсів підвищення кваліфікації інститутів післядипломної педагогічної освіти, студентів педагогічних університетів.

© Козира В.М., 2017ВСТУП

«Фундаментальна мета сучасної освіти полягає не в наданні учням інформації,

а в тому, щоб розвивати в них критичний спосіб мислення»
Джон Дьюї

Сучасна модель освіти націлена на досягнення основної мети — розвиток особистості учня через призму формування життєво-необхідних компетентностей. Впровадження гуманістичної парадигми у освітій процес веде до певної зміни ролі й функцій вчителя, зростання його самостійності на етапі прогнозування, конструювання й організації навчально-виховного процесу, що приводить відповідно до підвищення його компетентності та відповідальності за результати своєї праці. Нові вимоги ставлять за практично значущу мету діяльності вчителя не тільки управління процесом засвоєння учнями знань, а більшою мірою педагогічний супровід формування компетентної особистості учня.

Сучасне інформаційне суспільство — період високих технологій, що потребує «всебічно розвинену, здатну до критичного мислення цілісну особистість, патріота з активною позицією, інноватора, здатного змінювати навколишній світ та вчитися впродовж життя». На цьому акцентується увага у концепції «Нової української школи».

Здатність критично мислити є досить цінним умінням для людини XXI століття, вимушеної практично безперервно перебувати під інформаційним тиском і численними спробами інформаційного маніпулювання свідомістю громадян, в комунікаційних контактах із іншими людьми тощо. До цього додаються швидкі соціально-економічні зміни і трансформація щоденного буття.

Для кожної людини існує, щонайменше, три причини, чому саме зараз необхідно розвивати критичне мислення?


  1. 1. Мова, що використовується людьми, часто є маніпулятивною, двозначною. Крім того, ми мислимо стереотипами, говоримо стереотипами.

2. Усі ЗМІ контролюються або великими корпораціями, або політиками, які
часто маніпулюють нашими поглядами. Зараз над нами прокочуються хвилі інформаційної війни і багато хто просто тоне в них.

3. Інтернет усе частіше стає для нас основним джерелом інформації. Тому, якщо ми хочемо бути дійсно самостійними і успішними у своїй діяльності, нам треба стати критичними мислителями.

Відсутність системної роботи з медіа грамотності, нездатність більшості дорослих відрізнити факти від думки, виявити недостовірну інформацію, так само як і нездатність знайти потрібну інформацію, - є наслідком недостатньої уваги до цих питань у середній школі.

Навчання може стати основою для формування та розвитку критичного мислення учня за умови відбору доцільних предметних методів та поєднання їх із інтерактивними технологіями навчання. Однією з них є технологія розвитку критичного мислення (ТРКМ).

Інтерес до технології розвитку критичного мислення як освітньої інновації з’явився в Україні близько десяти років тому. Натомість в освіті США та Канади цей напрям сучасного навчання розвивається вже майже півстоліття. Критичне мислення сприяє переходу від навчання, орієнтованого переважно на запам’ятовування, до навчання, спрямованого на розвиток самостійного свідомого мислення учнів. На думку О.Пометун, найважливішим аспектом критичного мислення є його відповідність вимогам демократизації освіти та суспільства. Воно є дієвим способом виховання демократичного менталітету громадян, як вчителів, так і учнів.

Початки технології розвитку критичного мислення були закладені бразильським педагогом-гуманістом П.Фрейре й викладена в його роботі «Педагогіка пригноблених», яка побачила світ у 1970 році.

Теорія освіти П.Фрейре базується на твердому переконанні, що будь-яка людина здатна критично усвідомлювати реальність свого особистого і соціального життя, виявляючи його суперечності, перетворювати цю реальність шляхом практичних дій. Він розглядає поняття «пробудження свідомості» як всезростаюче об’єктивне і критичне усвідомлення реальності, яка оточує нас, з метою її зміни.

У 90-і роки XX століття американські вчені Бостонського університету К.Мередит, Ч.Темпл, Дж.Стіл запропонували методичну систему «Читання та письмо для розвитку критичного мислення» [26], що містить одну з відповідей на запитання: «Як вчити критично мислити?»

Сьогодні науковці та вчителі в Україні використовують методи та стратегії технології розвитку критичного мислення, узагальнюють теоретичні положення та набувають власний практичний досвід. Серед них варто виділити Н.Дементієвську, О.Пометун, І.Сущенко, О.Тягло. С.Терно та ін.

Інноваційна значущість технології розвитку критичного мислення полягає у характері взаємовідносин всіх учасників навчально-виховного процесу:  1. на уроці створюється особлива атмосфера взаємодовіри, взаємоповаги та успіху;

  2. використовуються стилі спілкування і діяльності на основі партнерства та захоплення спільною творчою діяльністю;

  3. учитель не навчає, виховує та розвиває, а організовує їх діяльність і ненав’язливо, без категоричності та авторитарності співпрацює з учнями, навчаючись і самовдосконалюючись разом з ними.

Водночас варто зазначити, що у більшості вчителів недостатньо розвинене уміння працювати з цією компетентністю учнів, адже цей матеріал не міститься у програмах підготовки вчителів в університетах, і тільки починає входити в систему післядипломної педагогічної освіти. Перешкодою на шляху розповсюдження кращого досвіду з розвитку критичного мислення учнів є й брак необхідної інформації, насамперед методичної.

Зрозуміло, що поширення методів і стратегій розвитку критичного мислення в нашій школі може відбуватися лише поступово, з урахуванням особливостей національної ментальності, педагогічних традицій національної системи освіти. Перспективною видається поступова і цілеспрямована робота, що має на меті перехід вчителів та учнів до формування критичного мислення насамперед через конкретний предметний зміст.

Ці міркування обумовили спробу автора систематизувати та узагальнити у цьому посібнику досвід багатьох зарубіжних та вітчизняних науковців, методистів і вчителів-новаторів та представити для вчителя теоретичні основи та навчально-методичні матеріали з розвитку критичного мислення вчителя та учнів.

Бажаю Вам, шановні колеги, натхнення та успіхів!

Зауваження і пропозиції щодо посібника надсилайте на електронну пошту:Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка