Реалізація компетентністного підходу до навчання математиці, спрямованого на розвиток креативної особистості учняДата конвертації15.08.2018
Розмір445 b.


Реалізація компетентністного підходу до навчання математиці, спрямованого на розвиток креативної особистості учня

В о л о ш и н а О.І.,

вчитель математики

Кудашівська СЗШ

Побудова математичної освіти на сьогоднішній день передбачає як формування предметних, так і певних життєвих компетенцій. Наші вихованці повинні бути грамотними споживачами, господарями, вміти подбати про своє здоров'я, облаштувати свою оселю, мати уявлення про економіку та екологію. Людина повинна приймати грамотні рішення адекватно до ситуації (рішучо діяти або ухилятися від дій, які можуть нанести шкоду).Основний акцент - не на завантаження дитини інформацією з окремо взятих предметів, а на озброєння кожної дитини вмінням знаходити та аналізувати необхідну інформацію, займатися самоосвітою, ефективно і толерантно співпрацювати з людьми, цінувати культуру, мистецтво, шанувати загальнолюдські цінності.Систему компетентностей в освіті складають предметні і міжпредметні (надпредметні) компетентності: 1 - саморозвитку та самоосвіти; 2 - інформаційна компетентність; 3 - соціальна; 4 - полікультурна; 5 - комунікативна; 6 - здоров’єзберігаюча; 7 - компетентність продуктивної творчої діяльності.Можливості формування та реалізації основних груп компетентностей на уроках математики 1. Компетентність саморозвитку та самоосвіти: - завдання різного рівня складності; - варіативні домашні завдання, нетрадиційні домашні завдання; - творчі роботи, доповіді, реферати; - самостійне складання задач, тестів, питань до теми; - нестандартні уроки; - науково-дослідницька робота; - позакласна робота (тематичні вечори, предметні тижні); - залучення учнів до роботи консультантами, інструкторами.2. Інформаційна компетентність:
 • раціональне використання фактичного матеріалу підручника як основного джерела інформації. Це перша наукова книга;

 • осмислений збір інформації, складання плану, тез, конспекту, алгоритмів, схем;

 • використання альтернативних джерел інформації;

- застосування нових інформаційних технологій, мережі Інтернет.

3. Соціальна компетентність:
 • різнорівневі навчальні і контролюючі завдання;

 • групова робота;

 • самооцінювання та взаємооцінювання;

 • вибір раціонального способу розв'язування задач;

 • використання життєвих ситуацій, пов’язаних з певними темами.4. Полікультурна компетентність:
 • пропагування досягнень культури;

 • виховання на прикладах видатних людей, вчених;

 • формування культури міжособистісних стосунків;

 • дотримання принципів толерантності;

 • виховання мовної культури;

- мотивація ролі предмета в різних галузях знань.

5. Комунікативна компетентність:
 • організація дискусій, стимулювання учнів до висловлення власної точки зору;

- створення проблемних ситуацій;
 • нестандартні уроки;

 • забезпечення розвитку монологічного мовлення, діалогічне мовлення;

 • розвиток навичок письмового викладу матеріалу;

- розвиток культури мовлення.

6. Здоров’єзберігаюча компетентність:

збереження фізичного, соціального,

психічного, духовного здоров'я.

 • Компетентність продуктивної творчої діяльності:

 • розвиток творчості учнів;

 • проведення нестандартних уроків;

 • організація дослідницької роботи;

- використання інтерактивних технологій.

Формула компетентності: Компетентність = мобільність знань + гнучкість методу + критичність мислення. Компетентний фахівець, компетентна людина – це дуже вигідна перспектива.Основні складові формули: - Знання, але не просто інформація, а та, що швидко змінюється; динамічна, різноманітна, яку потрібно вміти знайти, відсіяти від непотрібної, перевести в досвід власної діяльності. - Вміння використовувати ці знання в конкретній ситуації;розуміння, в який спосіб можна одержати ці знання. - Адекватне оцінювання - себе, світу, свого місця у світі, конкретних знань, необхідності або непотрібності їх для своєї діяльності, а також методу їх одержання та використання.Дякую за увагу !
Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка