Радіовиявлячі закладних пристроїв на базі апаратно-програмних комплексівСкачати 121.41 Kb.
Дата конвертації26.10.2017
Розмір121.41 Kb.
ТипРеферат

Міністерство освіти і науки України

Національний університет “Львівська політехніка”

Реферат


на тему: “Принципи роботи індикаторних радіовиявлячів”

Виконав: студент групи ІБ-32

ІКТАМ


Августинович В.С.

Львів – 2007


Зміст

1. Вступ


2. Скануючі приймачі

3. Універсальний пакет програм радіомоніторинга “Патруль”

4. Професійний скануючий радіоприймач AR-5000

5. Скануючий приймач IC-R8500

6. Посилання

1. Вступ

Одним з найбільш ефективних методів радіовиявлення закладних пристроїв (ЗП), впроваджуваних в контрольоване приміщення, є метод радіомоніторинга. Для проведення радіомоніторинга може використовуватися скануючий радіоприймач, який повинен володіти високою чутливістю, частотною вибірковістю, широким діапазоном частот і деякими сервісними функціями. Проте використання скануючого радіоприймача як автономного приястрою для виявлення ЗП потребує вельми високої кваліфікації оператора, а в деяких випадках є практично неможливим. Підвищення ефективності процедури пошуку ЗП може досягатися використанням спеціалізованих комплексів – радіовиявлячів, на які покладаються функції виявлення, ідентифікації, локалізації, а деяких випадках і нейтралізації ЗП.


2. Скануючі приймачі

Скануючі приймачі, що випускаються фірмами AOR, Icom, Standard, Yupiteru та іншими, мають можливість приймати радіосигнали в дуже широкому діапазоні частот і в різних видах модуляції. Тому вони знайшли широке застосування в якості пошукових приладів для виявлення засобів радіопрослуховування. Сучасні мікропроцесорні технології надають більші можливості для програмування сканування, а також створення великих банків даних частот. Такі сканери, як AR-3000A, AR-8000, IC-7100, IC-R10, MVT-7100, AX-400 перекривають практично всі “популярні” для підслуховуючих радіопередавачів частоти і є незамінним засобом аудіовізуального виявлення. Важливою рисою деяких приймачів є можливість управління з комп’ютера, оскільки використання скануючого приймача з різними програмами радіомоніторинга суттєво розширює можливості виявлення підслуховуючих пристроїв.


При роботі зі скануючими приймачами зазвичай використовуються три режими роботи: автоматичне сканування в заданому діапазоні частот, автоматичне сканування по фіксованим частотам, або ручне перенастроювання по частотам. Досить ефективним є використання сканера з іншими засобами виявлення, наприклад, частотомірами – після ідентифікації сигналу можна швидко настроїтися на його частоту, зробити запис сигналу. Частотомір Scout дозволяє робити це в автоматичному режимі. Крім цього, для зберігання інформації можуть бути використані канали пам’яті (від 100 до 1000).
Сканування починається зі встановлення діапазону (початкової та кінцевої частоти), кроку перенастроювання (чим менше крок, тим менше ймовірність пропустити сигнал і більше час сканування) і виду модуляції (амплітудної AM, вузькосмугової NFM, широкосмугової WFM, а в деяких приймачах – амплітудної односмугової в режимі прийому верхньої бокової смуги USB і нижньої бокової смуги LSB). Для власне виявлення радіопередаючих підслуховуючих пристроїв може застосовуватися затримка сканування при перевищенні сигналом встановленого порогу (сигнали більшої частини закладень перевищують рівень фону на 10-15 дБ). При цьому затримка для прослуховування сигналу може встановлюватися на декілька секунд чи до ручного поновлення сканування оператором. Для зменшення часу сканування використовується режим пропуску частот, які записуються в пам’ять приймача. При цьому вирізаються частоти радіо- та телетранслюючіх станцій, потужні завадові сигнали. Проте слід пам’ятати, що деякі радіопередавачі можуть працювати саме в цьому діапазоні частот. Для сканування по фіксованим частотам необхідно знати частоти закладних пристроїв. Ручне сканування є зручним для детального обстеження сигналу. При виявленні сигналу відбувається його порівняння з тестовим акустичним сигналом; якщо цей метод не спрацьовує, то досліджується наявність випромінювань на 2-ій та 3-ій гармоніках сигналу (подвоєне та потроєне значення частоти). При переміщенні по приміщенням рівень сигналу закладення повинен значно змінюватися по мірі наближення до місця його розташування. Можливим є використання ефекту “акустичної зав’язки”. Підчас пошуку телефонних радіопередавачів зі всіх телефонних апаратів знімаються трубки, при цьому після детектування сигналу в навушниках будуть чутні короткі гудки з телефонної лінії.
В цілому можна відзначити, що для роботи зі сканером вимагаються певні навички, виявлення сигналів закладень з його допомогою відбувається виключно аудіовізуально при прослуховуванні на навушники чи динамік. Крім цього, шумоподібні сигнали професійних закладень важко ідентифікувати на слух. Більш широкі можливості по виявленню представляються при отриманні спектрограми діапазону, що може бути реалізовано при підключенні до приймача панорамної приставки SDU-5000 або комп’ютера зі спеціальним програмним забезпеченням.
3. Універсальний пакет програм радіомоніторинга “Патруль”

Універсальний пакет програм радіомоніторинга “Патруль” призначений для створення на його основі програмно-апаратних комплексів радіомоніторинга з можливістю пост-обробки результатів контролю. В склад комплексу входять апаратні засоби, що безпосередньо здійснюють процес радіомоніторинга і пакет керуючих програм “Патруль”. Орієнтована на споживача система дозволяє використовувати широкий діапазон обладнання – від найпростіших скануючих приймачів до вимірювальних приладів провідних світових виробників.


Управління апаратними засобами, збирання, зберігання, обробка і представлення даних, управління всіма режимами роботи комплексу здійснюються пакетом “Патруль”. Пакет дозволяє керувати одночасно двома радіоприймальними пристроями (РПП). В якості основного (“провідного”) РПП може використовуватися скануючий радіоприймач фірм ICOM та AOR Co. Ltd або аналізатор спектру фірми Hewlett Packard серій 859х, ESA-E та ESA-L. В якості другого радіоприймального пристрою, призначеного для прослуховування і запису аудіоінформації, може застосовуватися будь-який із вищеперелічених скануючих радіоприймачів.
Основний принцип роботи пакету програм – “увімкнув – отримав результат” розуміє під собою мінімум часу на постановку задач і обробку результатів. Більшу частину роботи виконує комп’ютер. Таким чином, навіть не дуже кваліфікований оператор може отримувати надійні і достовірні результати.
Для успішного функціонування пакету программ необхідно: IBM-сумісний комп’ютер (P-166 і вище), операційна система Windows (починаючи від Windows 95), роздільна здатність видеокарти не менше 800x600, наявність порту GP-IB (для роботи з аналізаторами спектру з використанням протоколу IEEE-488), наявність вільного послідовного порту (для роботи з приймачами або аналізаторами спектру з використанням порту RS-232), наявність звукової карти і акустичних колонок.
Пакет “Патруль” володіє гнучким, інформативним інтерфейсом, що відображає процес роботи комплексу, характеристики сигналів, проміжні результати їх аналізу. Тепер в єдиному середовищі функціонують база даних результатів радіоконтролю, взаємодіюча з базою даних частотних призначень, контрольні оболонки, пост-обробка, цифрові карти місцевості, звітна документація.
Це дозволяє використовувати пакет для вирішення широкого кола прикладних задач радіомоніторинга. В число таких задач входить: виявлення сигналів з автоматизованою ідентифікацією і вміщенням до бази даних; вимірювання параметрів виявлених сигналів; виявлення відхилень параметрів випромінювання від встановлених норм; перегляд смуг чи груп частот радіоелектронних засобів чи систем зв’язку з різними параметрами випромінюваного сигналу; оцінка загруженості частотних діапазонів і інтенсивності використання фіксованих частот; автоматичний і ручний запис низькочастотних сигналів; аналіз фонограм в режимах осцилографа, аналізатора спектру, спектрограмми; автоматизоване формування комплексних завдань по контролю та вимірюванням; автоматизована підготовка звітів.
Для роботи з рухомими станціями радіоконтролю передбачено використання цифрових карт місцевості, що дає можливість здійснювати прив’язку радіоелетронних засобів (РЕЗ) до місцевості, робити вибірку РЕЗ на конкретній території і проводити аналіз їх роботи (опція).
За бажанням замовника пакет “Патруль” може поставлятися в комплекті з GPS-приймачем і електронними картами потрібного регіону. Також він може бути легко модернізований для потреб конкретного споживача, в тому числі адаптований для роботи з тим типом апаратури, який є у користувача.4. Професійний скануючий радіоприймач AR-5000

Професійний скануючий радіоприймач AR-5000 призначений для вирішення широкого спектру задач радіоконтролю. Він забезпечує сканування каналів пам’яті, вибраних каналів, банків пам’яті з можливістю їх включення та виключення. Радіоприймач обладнаний автоматичним електронним преселектором 500 кГц ... 999,999999 МГц з фільтрами високих, низьких частот і смуговим фільтром, аудіофільтрами ВЧ та НЧ. Придушувач шумів може бути налагоджений за рівнем шуму, рівнем сигналу, рівнем звуку, CTCCS тону.


Радіоприймач має вмонтований годинник для програмуємого ввімкнення та вимкнення; звукові сигнали різних тонів; функцію автоматичного запам’ятовування активних частот; зсув частоти для прослуховування дуплексних каналів; аналоговий індикатор відносної потужності сигналу; режим налагодження з автоматичним перемиканням режиму прийому, величини кроку частоти і смуги пропускання; можливість налагодження кроку частоти та інші функції, полегшуючі роботу користувачів.
Дисплей з підсвіткою відображає значення частоти, тип сигналу, стан аттенюатора, інші параметри, а також семизначний алфавітно-цифровий коментар, який можна присвоїти каналу пам’яті або банку пошуку. Радіоприймач виконаний в повністю металевому корпусі і має високий рівень стабільності технічних характеристик.
Технічні характеристики:


Діапазон робочих частот

10 кГц ÷ 2600 МГц

Види модуляції прийнятих сигналів

АМ, NFM, WFM, FM, USB, LSB, CW; декодери DTMF, ССTSS, дистемблер, T-Eliminator

Крок по частоті

від 1 Гц до 999,999999 кГц

Чутливість:

10-20 МГц

0,56 мкВ АМ 6 кГц filter 10 dB S/N;

0,25 мкВ SSB 3 кГц filter 10 dB S/N;

0,36 мкВ FM 6 кГц filter 12 dB SINAD;

0,40 мкВ FМ 15 кГц filter 10 dB SINAD30 МГц-1,3 ГГц

0,50 мкВ АМ 6 кГц filter 10 dB S/N;

0,20 мкВ SSB 3 кГц filter 10 dB S/N;

0,25 мкВ SSB 3 кГц filter 10 dB S/N;

0,28 мкВ FМ 15 кГц filter 12 dB SINAD;

0,50 мкВ FM 15 кГц filter 12 dB SINAD;

0,80 мкВ FM 15 кГц filter 12 dB SINAD;

1,12 мкВ FM 15 кГц filter 12 dB SINAD


Об’єм ОЗП

10 банків частот (по 100 каналів)

Швидкість сканування

до 50 каналів на секунду

Швидкість пошуку

50 каналів на секунду при кроці не більше 100 кГц

Смуга пропускання

3; 6; 15; 40; 110; 220 кГц

Аудіофільтри НЧ

3; 4; 6; 12 кГц

Аудіофільтри ВЧ

50; 200; 300; 400 кГц

Антенні входи:

№ 1

несиметр., 50 Ом, роз'єм N-type

№ 2

несиметр., 50 Ом, роз'єм SO239

Звуковий вихід

1 Вт

Живлення

12 В постійного струму, до 1 А


Габарити

220х100х250 мм

Маса

3,5 кг

Скануючий приймач AR-5000 не являє собою модифікацію будь-якої попередньої моделі, але в той же час в ньому утілено все найкраще з багаторічного досвіду проектування прийомної апаратури. В приймачі використовується новий модуль NCO, що дозволяє виконувати налагодження з точністю до 1 Гц. Вбудований модуль ТСХО забезпечує високий рівень стабільності параметрів.


Основою прийомної частини є потрійний супергетеродин з проміжковими частотами 622 МГц, 10,7 МГц, 455 кГц.
Приймач має 5 діапазонів VFO, завдяки чому вибір необхідних частот став набагато простішим. Для налагодження використовуються регулятор, виконуючий точне налаштування від 1 Гц до 999,999 кГц і перемикач кроку частоти 100 Гц, 1кГц, 10 кГц, 100 кГц, 1 МГц та х10 (для швидкого налагодження).
AR-5000 при достатньо помірній вартості володіє рядом функцій дуже дорогих приймачів:
• аналоговий індикатор відносної потужності сигналу (S-meter);
• різноманітні типи сканування – сканування каналів пам’яті, вибраних каналів, банків пам’яті (з можливістю включення і виключення банків пам’яті), заданих частотних діапазонів;
• придушувач шумів може бути налагоджений по рівню шуму, рівню сигналу, рівню звуку, CTCSS тону;
• DTMF-декодер показує на дисплеї прийняту DTMF посилку, а при використанні CTCSS декодера (додаткова плата) на дисплеї вказується частота CTCSS тону;
• автоматичний режим налагодження з використанням мікропроцесора, запрограмованого таким чином, що режим прийому, величина кроку налагодження і смуга пропускання перемикаються автоматично;
• обладнаний портом RS-232 для дистанційного керування від ПЕОМ, розширений набір команд управління приймачем (гучність динаміка, поріг придушувача шумів можна налаштовувати дистанційно).
Приймач може використовуватися спільно зі спектральним дисплеєм SDU-5500 (SDU-5000).
5. Скануючий приймач IC-R8500

Комунікаційний приймач IC-R8500 є настільним сканером на діапазон 0,1 - 2000 МГц з мінімальним кроком перенастро-ювання в 10 Гц. Розроблений на зміну двом приймачам IC-R7100 (УКХ) та IC-R72 (КХ).


Увібравши в себе всі переваги попередніх моделей, IC-R8500 став більш універсальним через широкий діапазон. Для побудови професійних систем радіомоніторинга він має вбудований порт RS-232, роз’єм якого розташований на задній панелі. При підключенні комп’ютера з керуючим програмним забезпеченням, функції приймача і його можливості значно розширюються.
IC-R8500 має всі режими роботи: USB, LSB, WAM, AM, NAM, NCW, CW, FM, WFM. Ємність пам’яті становить 1000 каналів. Для більш ефективного використання пам’яті всі канали можуть бути розділені на 20 банків по 40 каналів в кожному. Для задання діапазонів сканування є додатково 20 каналів. Кожному з каналів можна присвоїти цифро-символьне ім’я.
Приймач має всі види сканування: звичайне, з пам’яті, пріоритетне, програмувальне, з автоматичним записом, з пропуском каналів, зі скануванням режимів і т.д. Швидкість сканування при всіх типах сканування складає 40 каналів на секунду. Для підвищення ефективності сканування, приймач має механізм пошуку голосових під несучих (VSC - Voice Scan Control). Є декілька кроків перенастроювання: 10, 50, 100 Гц, 1, 2,5, 5, 9, 10, 12,5, 20, 25, 100 кГц та 1 МГц. Додатково користувач може власноруч задати крок перенастроювання в діапазоні 0,5 - 199,5 кГц (з кроком 0,5 кГц).
Приймач має три антенних роз’єми для різних частотних діапазонів. Рідкокристалічний дисплей з підсвіткою та багатофункціональна стрілкова вимірювальна головка дозволяють легко керувати навіть в умовах зниженої освітленості.
Додатково можна встановити цифровий синтезатор голосу, дублюючий в голосовій формі зміну режимів роботи (на англійській чи японській мові) - UT-102. Також є роз’єм для підключення зовнішнього магнітофону, виконуючого запис аудіо сигналу и, при встановленні UT-102, робочої частоти.
В якості аксесуарів приймач може бути дообладнаний зовнішніми автомобільними та базовими антенами, настановним комплектом в автомобіль, переносною ручкою, високостабільним кварцевим резонатором, фільтром (CW Narrow filter, 455 кГц, 500Гц / -6дБ), TV / FM-адаптером, мережевим блоком живлення.
Технічні характеристики:


Діапазон частот

0.1 ... 2000 МГц

Габарити (ВхШхД, мм)

287х112х309

Вага

7.0 кг

Діапазон робочих температур

-10 ... +50 °С

Тип модуляції

SSB (USB, LSB), AM (wide, normal, narrow), CW (normal, narrow), FM

Кількість каналів пам’яті

1000 стандартних, 20 границь сканування, 1 пріоритетний

Струм споживання

2.0 А

Чутливість, мкВ (SSB, CW, АМ при 10дБ S/N,FM, WFM при 12 дБ SINAD)

Діапазон, МГц 0.1...0.5

SSB, CW-1.0

AM-6.3


Діапазон, МГц 0.5...1.8

SSB, CW - 2.0

АМ - 13.0Діапазон, МГц 1.8...2.0

SSB, CW - 0.25

АМ - 3.2


АМ-N - 3.5

Діапазон, МГц 2.0...28

SSB, CW - 0.2

АМ - 2.5


АМ-N - 2.0

Діапазон, МГц 28...30

SSB, CW - 0.2

АМ - 2.5


АМ-N - 2.0

FM - 0.6


Діапазон, МГц 30...1000

SSB, CW - 0.32

АМ - 3.6


АМ-N - 2.0

АМ-W - 3.2

FM - 0.5

WFM - 1.4Діапазон, МГц 1240...1300

SSB, CW - 0.32

АМ - 3.6


AM-N - 2.0

АМ-W - 3.2

FM 0.5

WFM - 2.0Швидкість сканування

10-40 каналів на секунду


6. Посилання

При написанні реферату були використані наступні матеріали:http://www.bsm.com.ua/archive/arhiv_2003/1_2003.htm (розділ 1)

http://daily.sec.ru/dailypblshow.cfm?rid=45&pid=4053 (розділ 2)

http://www.bnti.ru/scripts/des.asp?itm=1570&tbl=03.01.01.06. (розділ 3)

http://www.altron.ua/tzi_tovaru.phtml?p=tzi-%3Etovaru_ar5000 (розділ 4)

http://www.altron.ua/tzi_tovaru.phtml?p=tzi-%3Etovaru_icr8500 (розділ 5)

Скачати 121.41 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка