Програми підготовкиСторінка5/29
Дата конвертації23.10.2017
Розмір5.35 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

4.4. Список рекомендованої ЛІТЕРАТУРи

 1. Голиков А.П., Олійник Я.Б., Степаненко А.В. Вступ до економічної і соціальної географії. – К., 1997.

 2. Соціально-економічна географія. – Львів, 1994.

 3. Олійник Я.Б., Степаненко А.В. Онтологічний статус соціальної географії// Економічна і соціальна географія. – К., 1999.

 4. Джонстон Р.Дж. География и географы. – М., 1987.

 5. Олійник Я.Б., Степаненко А.Б. Основи географії. – К., 2001

 6. Дорогунезов С.І., Олійник Я.Б., Степаненко А.В. Теорії розміщення продуктивних сил і регіональна економіка. – К., 2001.

 7. Шаблій О.І. Соціально-економічна географія України. Львів, 2000.

 8. Топчієв О.Г. Основи суспільної географії. – К., 2002.


4.5. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


 1. Теорія географічного і соціального простору ( 2 год.)

 2. Соціальна структура суспільства в регіональному вимірі (2 год.)

 3. Соціально-географічні аспекти урбанізації (2 год.)

 4. Географія соціальної інфраструктури (2 год.)

 5. Географічні аспекти соціальних конфліктів (2 год.)

 6. Соціальне районування (4 год.)


4.6. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ


 1. Розвиток соціальної географії в Україні (2 год.)

 2. Соціально-географічні дослідження (4 год.)

 3. Географія соціально-демографічного розвитку (4 год.)

 4. Соціально-етнічні процеси (2 год.)

 5. Соціологізація міст і сіл (6 год.)

 6. Соціально-географічні засади цивілізацій (4 год.)

 7. Географія соціально-культурного розвитку (4 год.)

 8. Географія релігійного життя населення (2 год.)

 9. Географія політичного життя (4 год.)

 10. Соціально-географічні проблеми взаємодії суспільства і природи (6 год.)


4.7. Проміжний та підсумковий контроль
Передбачено 2 модулі: перший – соціальна географія, як наука, соціально-географічні основи народонаселення; другий – географія соціального розвитку і соціальної динаміки; географічні аспекти соціального управління і прогнозування.

Підсумковий контроль – іспит.


5. „Розвиток суспільно-географічної думки”

(Упорядники - проф. Пістун М., доц. Матвієнко В.)
5.1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Метою спецкурсу є набуття студентами знань про процес формування і розвитку суспільно-географічного знання, його змісту, основних напрямків та конкретних теоретико-методологічних досягнень в розрізі діяльності окремих вчених та наукових шкіл – від античних часів до початку ХХІ століття. При цьому головна увага звертається на формування і розвиток української національної суспільно-географічної школи. Одночасно дисципліна має світоглядне, культурно-виховне і патріотичне значення.

У результаті вивчення даного спецкурсу студенти повинні:знати:

- основні періоди розвитку суспільно-географічного мислення на загальноісторичному і культурному фоні життєдіяльності людей;

- географічні (суспільно-географічні) ідеї в античний і середньовічний період;

- географічні дослідження та їх ідеї у XVII-XVIII ст.;

- розвиток географічних досліджень та становлення економіко-географічної науки у ХІХ ст.;

- стан економіко-географічних досліджень в Україні у ХХ ст., зокрема аргументи реформування і подальшого розвитку української економіко-географічної школи (А. Синявський, К.Воблий, В.Садовський, В.Кубійович та інші вчені – у 20-30-х роках; О.Діброва, П.Першин, А.Ващенко, І.Мукомель, О.Смирнов – у 50-60-х роках; М.Паламарчук, І.Твердохлебов, М.Ігнатенко, Ф.Заставний – у 70-80-х роках; сучасні доктори географічних наук – 90-х років ХХ – початку ХХІ сторіччя);

- оцінку галузевих, міжгалузевих та комплексних соціально- та економіко-географічних досліджень, їх конструктивний аспект;

- систему підготовки наукових суспільно-географічних кадрів;

- регіональну організацію суспільно-географічних досліджень в Україні (наукові напрямки та їх лідери);

- основну суспільно-географічну літературу;вміти:

- давати оцінку процесам становлення і розвитку суспільно-географічного мислення;

- аналізувати і узагальнювати науковий доробок провідних українських та зарубіжних вчених – суспільних географів, їх наукових шкіл – запоруку подальшого розвитку всіх аспектів суспільної географії у незалежній Україні.

5.2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
Назва теми


Кількість годин

Розрахунок навчального часу (год.)

лекції

практичні

1

2

3

4

5

1.

Вступ: зміст, завдання та особливості курсу. Географічні ідеї в античний і середньовічний періоди.

4

2

2

2.

Географічні ідеї у XVII-XVIII столітті. Зародження економіко-географічних досліджень.

8

4

4

3.

Розвиток географічних досліджень та становлення економіко-географічної науки у ХІХ ст. Формування нових напрямків розвитку економічної географії.

8

4

4


1

2

3

4

5

4.

Формування української економіко-географічної школи. Основні напрямки розвитку української економічної географії в першій половині ХХ ст.

Значення праць С.Рудницького, К.Воблого, А.Синявського,, В.Садовського, В.Кубійовича та ін у 20-30-х роках ХХ ст.10

4

6

5.

Економіко-географічні дослідження у 50-80-х рр. Провідні науковці-лідери О.Діброва, А.Ващенко, І.Мукомель, О.Смирнов, М.Паламарчук, І.Твердохлебов, М.Ігнатенко, Ф.Заставний та інші.

Розвиток галузевих і міжгалузевих суспільно-географічних досліджень.

Оцінка комплексних і прикладних досліджень.


12

6

6

6.

Суспільно-географічні дослідження у 90-х рр. ХХ – початку ХХІ ст.

4

2

2

7.

Територіальна організація суспільно-географіч­них досліджень в Україні

на початку ХХІ ст.8

4

4

8.

Система підготовки в Україні кадрів (суспільних географів) вищої кваліфікації. Суспільні географи – члени державних та громадських академій наук, громадських організацій та наукових форумів.

2

2

-

Разом

56

28

28


5.3. ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИПоділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка