Програми підготовкиСторінка10/29
Дата конвертації23.10.2017
Розмір5.35 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   29

Росія

1. Суспільно-географічне положення. Геополітичне положення. Специфіка географічного положення. Сухопутні і морські кордони. Адміністративно-територіальний поділ. Столиця.

2. Природно-ресурсний потенціал. Різноманітність і контрастність рельєфу. Кліматичні ресурси. Нерівномірність розподілу поверхневих вод. Різноманітність ґрунтових ресурсів. Багатство мінеральних ресурсів: паливні, рудні і нерудні.

3. Населення і трудові ресурси. Чисельність та динаміка населення. Статево-вікова структура. Нерівномірність розміщення населення. Міське та сільське населення. Соціальний та релігійний склад населення. Багатонаціональний склад населення. Міжнаціональні проблеми. Міграції населення. Трудові ресурси. Економічно активне населення та структура його зайнятості. Формування ринку праці.

4. Господарський комплекс. Функціонально-компонентна структура. Паливно-енергетичний комплекс. Потужність вугільної, нафтової та газової промисловості. Електроенергетика. Типи електростанцій та принципи їх розміщення. Формування єдиної енергосистеми. Машинобудівний комплекс. Структура машинобудування. Розвиток та розміщення важкого, загального, середнього машинобудування. Виробництво приладів, механізмів. Ремонт техніки та устаткування. Металургійний комплекс. Чорна металургія. Кольорова металургія. Агропромисловий комплекс. Основні галузі рослинництва і тваринництва. Харчова промисловість. Лісопромисловий комплекс. Соціальний комплекс. Легка промисловість. Сфера послуг. Інфраструктурний комплекс. Види інфраструктури. Будівельний комплекс. Промисловість будівельних матеріалів. Будівництво. Транспортний комплекс. Розвиток і розміщення основних видів транспорту. Четвертинна діяльність. Особливості регіональної політики. Зовнішні економічні зв’язки з окремими регіонами світу. Політика щодо країн СНД. Зростання іноземних інвестицій. Структура експорту і імпорту.

5. Територіальна організація народного господарства і економічне районування. Сучасне суспільно-географічне районування Росії і необхідність його вдосконалення. Міжрайонний поділ праці. Суспільно-географічні райони. Макрорегіони. Спільність географічного положення, природно-ресурсного потенціалу, виробничої спеціалізації господарства і проблем розвитку макрорегіонів: Західний (Європейська Північ, Урало-Поволжя, Центральна Росія, Європейський Південь); Східний(Сибір, Далекий Схід).


Суспільно-географічні райони
Центральний суспільно-географічний район

1. Суспільно-географічне положення. Склад і розміри території. Географічні особливості формування. Своєрідність і столичність положення. Межі району.

2. Природно-ресурсний потенціал. Рельєф. Кліматичні ресурси. Водні ресурси та характер їх танення. Ґрунтовий покрив. Бідність паливних ресурсів. Родовища залізної руди. Запаси хімічних (фосфорити, кам’яні солі), будівельних ресурсів (мергелі, вапняки, скляні піски, глина). Лісові ресурси. Рекреаційні ресурси.

3. Населення і трудові ресурси. Чисельність та динаміка населення. Статево-вікова структура. Розміщення населення. Міське та сільське населення. Висока урбанізованість території. Типи міських та сільських населених пунктів. Соціальний і національний склад населення. Трудові ресурси, їх висока кваліфікація і значний виробничий досвід. Економічно активне населення і його розподіл. Формування ринку праці. Проблеми зайнятості.

4. Господарський комплекс. Функціонально-компонентна структура. Трудомісткість і наукомісткість промисловості. Спеціалізація промисловості: трудомістке і неметаломістке машинобудування, хімічна промисловість(продукція органічного синтезу), текстильна. Машинобудівний комплекс. Транспортне машинобудування. Приладо- і верстатобудування, електротехнічне машинобудування. Сільськогосподарське машинобудування. Виробництво устаткування для легкої промисловості. Хімічний комплекс. Промисловість мінеральних добрив. Хімія органічного синтезу. Соціальний комплекс. Легка промисловість. Текстильна промисловість. Взуттєва промисловість. Сфера послуг. Паливно-енергетичний комплекс. Відсутність початкових стадій видобутку нафти та газу і високий рівень розвитку нафтопереробки. Буровугільна і торф’яна промисловість. Висока концентрація електроенергетики. Основні ТЕС і ГЕС. Формування об’єднаної енергосистеми. Будівельний комплекс. Видобуток мінерально-будівельної сировини. Розвиток і розміщення цементної промисловості, виробництва збірних залізобетонних виробів. Агропромисловий комплекс. Розвиток приміського і зонального сільського господарства. Харчова промисловість. Науково-технічний комплекс. Курортно-рекреаційний комплекс. Транспортний комплекс. Формування радіально-кільцевої структури. Основні види транспорту. Зовнішньо-економічні зв’язки. Структура експорту та імпорту.

5. Функціонально-компонентна структура. Суспільно-географічні підрайони: Московський, Східний, Північно-Східний, Північно-Західний, Південний.

6. Проблеми та перспективи розвитку. Технічне переоснащення промислових підприємств. Формування ринкових відносин.

Центрально-Чорноземний суспільно-географічний район

1. Суспільно-географічне положення. Склад, розміри і компактність території. Розміщення між промислове розвинутими районами. Історико-географічні фактори. Адміністративно-територіальний устрій. Вплив суспільно-географічного положення на господарську діяльність. Місце в географічному поділі праці Росії, СНД і світу.

2. Природно-ресурсний потенціал. Особливості рельєфу. Розвиток яружно-балкової системи та заходи боротьби з нею. Агрокліматичні ресурси. Поширення засух та проведення агротехнічних заходів. Недостатній розвиток гідрографічної сітки та обмеженість водних ресурсів. Лісова і лісостепова зони, їх ґрунтовий покрив. Багатство залізних руд і необхідність їх комплексного використання. Родовища фосфоритів, формовочннх і скляних пісків, цементної сировини.

3. Населення і трудові ресурси. Чисельність та динаміка населення. Статево-вікова структура. Висока заселеність території. Міське та сільське населення. Поширення невеликих міських поселень і зростання розмірів сіл. Трудові ресурси: висока кваліфікація, дефіцит і необхідність раціонального використання.

4. Господарський комплекс. Галузі спеціалізації: гірничорудна, чорна металургія, машинобудування, хімічна, харчова промисловість, виробництво зерна, соняшнику, цукрових буряків, картоплі, овочів. Функціонально-галузева структура. Металургійний комплекс. Залізорудна промисловість. Типи металургійних комбінатів. Формування ТВК КМА. Машинобудівний комплекс. Розвиток важкого машинобудування, тракторобудування, сільськогосподарського машинобудування, виробництва устаткування для харчової і цементної промисловості. Хімічний комплекс. Переважаючий розвиток хімії органічного синтезу: виробництво синтетичного каучуку і волокна. Промисловість будівельних матеріалів. Провідна роль цементної промисловості і видобутку крейди. Паливно-енергетичний комплекс. Розвиток атомної енергетики. Легка промисловість. Агропромисловий комплекс. Висока сільськогосподарська освоєність території. Структура сільського господарства. Основні галузі рослинництва. Провідні зернові і технічні культури. Спеціалізація тваринництва на молочно-м’ясному скотарстві, свинарстві та птахівництві. Розвиток і розміщення харчової промисловості. Цукрова та олійножирова промисловість. Транспортний комплекс. Транзитні функції транспорту. Основні автомобільні та залізничні магістралі. Нафто- і газопроводи. Зовнішні економічні зв’язки. Обсяг та структура зовнішньої торгівлі.

5. Функціонально-територіальна структура. Суспільно-географічні підрайони: Західний, Північно-Східний і Південно-Східний.

6. Проблеми і перспективи розвитку.
Північний суспільно-географічний район

1. Суспільно-географічне положення. Склад і розміри території. Історико-географічні особливості розвитку. Межі району.

2. Природно-ресурсний потенціал. Різноманітність рельєфу. Кліматичні ресурси. Густа сітка рік та озер. Бідність ґрунтового покриву. Різноманітність мінеральних ресурсів. Паливні ресурси. Рудні і нерудні ресурси. Лісові ресурси. Рибні ресурси.

3. Населення і трудові ресурси. Чисельність та динаміка населення. Статево-вікова структура. Розміщення населення. Міське та сільське населення. Висока урбанізованість території. Функціональні типи міст та сіл. Неоднорідність національного складу населення. Трудові ресурси. Економічно активне населення та його зайнятість. Ринок праці.

4. Господарський комплекс. Функціонально-компонентна структура. Спеціалізація промисловості: лісова, деревообробна і целюлозно-паперова, паливна, чорна і кольорова металургія, хімічна і рибна. Лісопромисловий комплекс. Паливно-енергетичний комплекс. Вугільна промисловість і формування Тімано-Печорського ТВК. Нафтова і газова промисловість. Металургійний комплекс. Чорна і кольорова металургія. Хімічний комплекс. Агропромисловий комплекс. Складність природних умов і недостатній розвиток сільського господарства. Харчова промисловість. Провідна роль рибної галузі. Будівельний комплекс. Транспортний комплекс. Роль Північного морського шляху.

5. Зовнішні економічні зв’язки. Структура експорту та імпорту.

6. Функціонально-територіальна структура. Суспільно-географічні підрайони: Карело-Мурманський , Двіно-Печорський район. Комі. Карелія.

7. Проблеми і перспективи розвитку. Комплексне освоєння території Збільшення видобутку нафти в шельфі Баренцового моря. Ринкові реформи.


Північно-Західний суспільно-географічний район

1. Суспільно-географічне положення. Склад і розміри території. Вигоди транспортно-географічного, приморського, прикордонного положення. Роль Санкт-Петербурга. Межі району. Адміністративно-територіальний поділ Господарська оцінка суспільно-географічного положення.

2. Природно-ресурсний потенціал. Рельєф. Агрокліматичні ресурси. Гідрологічні особливості. Грунтові ресурси. Місцевий характер корисних копалин: торф, горючі сланці, боксити, фосфорити, будівельні матеріали, скляні піски, цементні і флюсові вапняки. Господарська оцінка природно-ресурсного потенціалу.

3. Населення і трудові ресурси. Чисельність та динаміка. Статево-вікова структура. Розміщення населення. Висока урбанізованість території. Міське та сільське населення. Формування Санкт-Петербургської агломерації. Соціальний і національний склад. Трудові ресурси. Проблеми раціонального використання трудових ресурсів.

4. Господарський комплекс. Галузі спеціалізації: кваліфіковане і складне машинобудування, хімічна, взуттєва, трикотажна, рибна. Функціонально-компонентна структура. Машинобудівний комплекс. Основні галузі машинобудування: енергетичне, суднобудування, електроніка, радіоелектроніка, приладобудування. Хімічний комплекс. Виробництво гумовотехнічних виробів, шин, синтетичних смол, пластмас, лакофарбових і фармацевтичних виробів. Лісопромисловий комплекс. Лісозаготівельна промисловість. Деревообробка промисловість. Легка промисловість (текстильна, взуттєва). Електроенергетика. Основні типи електростанцій. Агропромисловий комплекс. Приміське сільське господарство. Зональне сільське господарство. Харчова промисловість. Рибна промисловість. Транспортний комплекс. Променеві транспортні магістралі. Зовнішні економічні зв’язки. Структура та обсяг зовнішньої торгівлі.

5. Проблеми і перспективи розвитку.


Волго-Вятський суспільно-географічний район

1. Суспільно-географічне положення. Склад і розміри території. Вигідність географічного положення. Центральність розміщення. Транспортно-географічне і сусідське положення.

2. Природно-ресурсний потенціал. Різноманітність рельєфу. Кліматичні і ґрунтові ресурси. Густа річкова сітка. Бідність корисних копалин. Паливно-енергетичні ресурси. Фосфорити. Багаті запаси будівельних ресурсів (гіпс, скляні та формовочні піски, цементна сировина).

3. Населення і трудові ресурси. Чисельність та динаміка населення. Статево-вікова структура. Розміщення населення. Міське та сільське населення. Національний склад населення. Соціальний склад населення. Трудові ресурси. Економічно активне населення та його зайнятість.

4. Господарський комплекс. Функціонально-компонентна структура. Спеціалізація промисловості: машинобудування, в тому числі трудомісткі галузі (автомобілі, судна, прилади, електротехнічні вироби), хімічна і лісова (целюлоза, папір) промисловість. Машинобудівний комплекс. Автомобіле-, судно-, верстатобудування. Виробництво дизелів, моторів, виробів радіотехніки, приладів, інструменту. Хімічний комплекс. Промисловість мінеральних добрив. Сірчанокислотне виробництво. Лісопромисловий комплекс. Лісозаготівельна, деревообробна, целюлозно-паперова і лісохімічна промисловість. Соціальний комплекс. Легка промисловість. Шкіряно-взуттєва і хутрова галузі. Сфера послуг. Агропромисловий комплекс. Спеціалізація сільського господарства: молочно-м’ясне скотарство, свинарство, виробництво зерна, технічних культур, картоплі і овочів. Харчова промисловість. Олійно-жирова, м’ясна, кондитерська, хлібопекарна, молочна галузі. Будівельний комплекс. Транспортний комплекс. Переважаючий розвиток залізничного і річкового транспорту. Зовнішні економічні зв’язки. Структура експорту і імпорту.

5. Функціональна-територіальна структура. Суспільно-географічні підрайони: Центральний, Південний, Північно-Східний, Марій Ел, Мордовія, Чувашія.

6. Проблеми та перспективи розвитку. Реконструкція підприємств. Ринкові реформи.
Поволжський суспільно-географічний район

1. Суспільно-географічне положення. Склад і розміри території. Меридіональна витягнутість району. Роль р. Волги в транспортно-географічному положенні. Історико-географічні фактори. Кордони.  1. Природно-ресурсний потенціал. Різноманітність рельєфу. Кліматичні ресурси. Багатство водних ресурсів. Значні запаси мінеральних. ресурсів: нафта, газ. кухонна сіль, сірка, карбонатна сировина, будівельні ресурси.

  2. Населення і трудові ресурси. Чисельність та динаміка населення. Статево-вікова структура. Нерівномірність розміщення населення. Міське та сільське населення. Функціональні типи міст та сіл. Соціальний склад населення. Багатонаціональний склад населення. Трудові ресурси. Економічно активне населення та його зайнятість. Ринок праці.

4. Господарський комплекс. Функціонально-компонентна структура. Галузі спеціалізації промисловості: нафтова і нафтопереробна, газова, хімічна, складне машинобудування, електроенергетика, цементна, харчова. Паливно-енергетичний комплекс. Нафтова промисловість. Нафтопереробна промисловість. Газова промисловість. Потужна гідроелектроенергетика. Хімічний комплекс. Хімія органічного синтезу. Содове виробництво. Машинобудівний комплекс. Сільськогосподарське машинобудування, автомобілебудування, нафтове і хімічне машинобудування. Агропромисловий комплекс. Спеціалізація сільського господарства: виробництво зерна, овоче-баштанних, гірчиці, соняшнику. Зростання ролі тваринництва. Соціальний комплекс. Легка промисловість. Хутрова промисловість. Сфера послуг. Будівельний комплекс. Зовнішні економічні зв’язки. Структура експорту і імпорту. Транспортний комплекс. Переважаюча роль залізничного і річкового транспорту. Четвертинна діяльність.

5. Функціонально-територіальна структура. Суспільно-географічні підрайони: Середня Поволжя, Приволжя, Нижнє Поволжя, Калмикія-Хальмг-Тангч, Татарстан.

6. Проблеми і перспективи розвитку. Збільшення видобутку нафти та газу. Розвиток промислового вузла з видобутку нафти і переробки газу на базі Астраханського газоконденсатного родовища. Формування Нижнєкамського ТВК.
Північно-Кавказськцй суспільно-географічний район

1. Суспільно-географічне положення. Склад і розміри території. Вигідність економіко-географічного положення. Транспортно-географічне положення. Історико-географічні фактори формування території.

2. Природно-ресурсний потенціал. Різноманітність рельєфу. Кліматичні ресурси. Багатство водних ресурсів. Ґрунтові ресурси. Специфічність розміщення мінеральних ресурсів. Вугілля, газ, нафта, кухонна сіль, будівельні ресурси рівнинних і передгірських територій. Руди кольорових металів гірських районів. Багатство термальних, мінеральних вол, лікувальних грязей. Рекреаційні ресурси.

3. Населення і трудові ресурси. Чисельність та динаміка населення. Статево-вікова структура населення. Висока густота населення. Міське та сільське населення. Функціональні типи міст та сіл. Соціальний склад населення. Багатонаціональний склад населення. Міжнаціональні проблеми. Трудові ресурси. Економічно активне населення і його зайнятість. Ринок праці.

4. Господарський комплекс. Функціонально-компонентна структура. Спеціалізація промисловості: видобуток газу, нафтопереробна, нафтогазохімія, машинобудування (електровози, атомні реактори, комбайни), кольорова металургія (свинець, цинк, вольфрам), цементна, харчова, легка. Паливно-енергетичний комплекс. Вугільна, нафтова, газова промисловість. Електроенергетика. Машинобудівний комплекс. Енергетичне, нафтове, вугільне машинобудування. Зростання ролі трудомістких галузей. Агропромисловий комплекс. Спеціалізація сільського господарства: виробництво зерна, цукру, овочів, винограду, рису, насіння соняшнику, вовни. Розвиток тонкорунного, напівтонкорунного, грубововняного вівчарства. Зрошувально-обводнювальні системи. Харчова промисловість. Плодоовочеконсервна, виноробна, цукрова, олійножирова, тютюнова галузі. Будівельний комплекс. Промисловість будівельних матеріалів. Цементна промисловість. Курортно-туристичний комплекс. Транспортний комплекс. Зовнішні економічні зв’язки. Структура експорту та імпорту.

5. Функціонально-територіальна структура. Суспільно-географічні підрайони: Нижньодонський, Передкавказський, Гірський. Адигея, Дагестан, Інгушетія, Чечня, Кабардино-Балкарія, Карачаєво-Черкесія, Північна Осетія.

6. Проблеми і перспективи розвитку. Розширення машинобудівних підприємств. Зрошення земель.
Уральський суспільно-географічний район

1. Суспільно-географічне положення. Склад і розміри території. Центральність розміщення між європейською частиною і Сибіром. Конфігурація території. Межі. Історико-географічні фактори.

2. Природно-ресурсний потенціал. Контрастність рельєфу. Кліматичні ресурси. Грунтові, водні, лісові ресурси. Багатство мінеральних ресурсів. Ресурсні райони: Передуралья, Урал і Зауралья, їх корисні копалини.

3. Населення і трудові ресурси. Чисельність і динаміка населення. Статево-вікова структура населення. Розміщення населення. Міське та сільське населення. Висока урбанізованість території. Функціональні типи міст та сіл. Національний склад населення. Соціальний склад населення. Трудові ресурси. Економічно активне населення та його зайнятість. Ринок праці.

4. Господарський комплекс. Функціонально-компонентна структура. Галузі спеціалізації промисловості: чорна і кольорова металургія (алюміній, нікель, мідь, цинк), машинобудування з переважання металомістких галузей, хімічна (мінеральні добрива), нафтохімічна, лісова (целюлоза, папір). Металургійний комплекс. Чорна металургія. Формування металургійної бази. Кольорова металургія. Машинобудівний комплекс. Важке машинобудування, автомобілебудування, енергетичне, верстатобудування. Лісопромисловий комплекс. Висока концентрація целюлозно-паперової промисловості. Хімічний комплекс. Багатство сировинної бази. Структурна завершеність окремих галузей. Промисловість мінеральних добрив. Содове і сірчанокислотне виробництво. Агропромисловий комплекс. Спеціалізація сільського господарства: виробництво молока, вовни, м’яса, зерна і картоплі. Харчова промисловість. Борошномельна, хлібопекарна, молочна, м’ясна галузі. Паливно-енергетичний комплекс. Вугільна, нафтова і газова промисловість. Потужна електроенергетика. Роль теплових електростанцій. Соціальний комплекс. Легка промисловість. Шкіряно-взуттєва, текстильна і трикотажна галузі. Сфера послуг. Четвертинна діяльність. Транспортний комплекс. Зовнішні економічні зв’язки. Структура експорту і імпорту.

5. Функціонально-територіальна структура. Суспільно-географічні підрайони: Середньо-Уральський, Західно-Уральський, Південно-Уральський, Башкортостан, Удмуртія.

6. Проблеми і перспективи розвитку. Зміцнення сировинної бази кольорової металургії. Екологічні проблеми. Ринкові перетворення.
Західно-Сибірський суспільно-географічний район

1. Суспільно-географічне положення. Склад і розміри території. Історико-географічні фактори. Межі району. Вигідність транспортно-географічного положення.

2. Природно-ресурсний потенціал. Поєднання рівнинних і гірських територій. Кліматичні ресурси. Грунтові ресурси. Водні і лісові ресурси. Багатство мінеральних ресурсів. Світові запаси нафти та газу. Значні вугільні ресурси. Торф. Багаті ресурси залізних руд, руд кольорових металів. Хімічні ресурси. Термальні ресурси. Лісові ресурси.

3. Населення і трудові ресурси. Чисельність та динаміка населення. Статево-вікова структура. Нерівномірність розміщення населення. Міське та сільське населення. Функціональні типи міст та сіл. Національним склад населення. Соціальний склад населення. Трудові ресурси. Економічно активне населення та структура його зайнятості. Ринок праці.

4. Господарський комплекс. Функціонально-компонентна структура. Галузі спеціалізації промисловості: вугільна, нафтова, газова, чорна і кольорова металургія (алюміній, цинк), хімічна і нафтохімічна, лісова, енергетичне, гірниче та сільськогосподарське машинобудування. Паливно-енергетичний комплекс. Вугільна, нафтова, газова промисловість. Металургійний комплекс. Формування Сибірської металургійної бази. Машинобудівний комплекс. Енергетичне, гірниче, верстатобудування. Лісопромисловий комплекс. Розвинутість лісозаготівлі і деревообробки, відсутність целюлозно-паперової промисловості. Агропромисловий комплекс. Зональна спеціалізація сільського господарства. Переважаючий розвиток зернового господарства і молочно-м’ясного тваринництва. Харчова промисловість. Молочна, м’ясна, борошномельна, маслоробна, молочноконсервна галузі. Будівельний комплекс. Соціальний комплекс. Транспортний комплекс. Зовнішні економічні зв’язки. Структура експорту і імпорту.

5. Функціонально-територіальна структура. Суспільно-географічні підрайони: Кузнецько-Алтайський, Західно-Сибірський, Алтай.

6. Проблеми і перспективи розвитку. Прискорений розвиток галузей спеціалізації. Дальший розвиток Західно-Сибірського ТВК.
Східно-Сибірський суспільно-географічний район

1. Суспільно-географічне положення. Склад, розміри і межі району. Історико-географічні фактори формування території.

2. Природно-ресурсний потенціал. Контрастність рельєфу. Кліматичні ресурси. Водні ресурси. Ґрунтові ресурси. Багатство мінеральних ресурсів. Значні запаси вугільних ресурсів. Залізні руди. Різноманітні родовища руд кольорових металів. Нерудні ресурси: вапняки, доломіти, піски, вогнетривкі глини. Лісові ресурси. Озеро Байкал та проблеми використання його ресурсів.

3. Населення і трудові ресурси. Чисельність та динаміка населення Статево-вікова структура. Невисока густота населення. Міське та сільське населення. Функціональні типи міст і сіл. Соціальній склад населення. Міграції населення. Національний склад населення. Трудові ресурси. Економічно активне населення та структура його зайнятості. Ринок праці.

4. Господарський комплекс. Функціонально-компонентна структура. Спеціалізація промисловості: електроенергетика, заготівля і обробка лісу. Видбуток і переробка руд кольорових металів і заготівля хутра. Паливно-енергетичний комплекс. Потужність електроенергетики. Формування Саянського, Братсько-Усть-Ілімського ТВК. Вугільна промисловість. Металургійний комплекс. Високий рівень розвитку кольорової металургії. Невелика потужність чорної металургії. Машинобудівний комплекс. Важке машинобудування. Сільськогосподарське машинобудування. Електротехнічна промисловість. Лісопромисловий комплекс. Розвиток хутрового промислу. Соціальний комплекс. Легка промисловість. Сфера послуг. Будівельний комплекс. Транспортний комплекс. Роль БАМу. Зовнішньо-економічні зв’язки. Структура експорту і імпорту.

5. Функціонально-територіальна структура. Суспільно-географічні підрайони: Ангаро-Єнісейський, Забайкальський, Бурятія, Тива, Хакасія.

6. Проблеми і перспективи розвитку. Роботи по створенню паливно-енергетичної бази на вугіллі Кансько-Ачинського басейну. Гідроенергетичне будівництво.
Далекосхідний суспільно-географічний район

1. Суспільно-географічне положення. Склад, розміри та межі району. Історико-географічні фактори розвитку території. Вихід району до Азіатсько-Тихоокеанського регіону. Віддаленість району від економічно розвинутих і заселених регіонів.

2. Природно-ресурсний потенціал. Різноманітність рельєфу. Кліматичні ресурси. Водні ресурси. Лісові ресурси. Різноманітність і значні запаси мінеральних ресурсів. Розміщення родовищ алмазів, золота, олова, ртуті, вольфраму. Значні родовища паливних ресурсів. Хімічні ресурси. Цементна сировина. Лісові ресурси. Рибні ресурси.

3. Господарський комплекс. Функціонально-територіальна структура. Галузі спеціалізації промисловості: виробництво кольорових металів, алмазів, слюди, видобуток риби і морепродуктів, лісова і целюлозно-паперова промисловість, судноремонт і хутровий промисел. Металургійний комплекс. Кольорова металургія. Лісопромисловий комплекс. Машинобудівний комплекс. Судноремонт. Енергетичне машинобудування. Паливно-енергетичний комплекс. Вугільна, нафтова, газова промисловість. Будівельний комплекс. Агропромисловий комплекс. Малопотужне сільське господарство. Вирощування зернових та технічних культур. Роль оленярства і хутрового звірівництва. Харчова промисловість. Рибна, борошномельна. м’ясна галузі. Транспортний комплекс. Специфічна роль морського транспорту. Зовнішні економічні зв’язки. Структура експорту, імпорту.

4. Населення і трудові ресурси. Чисельність та динаміка населення Статево-вікова структура населення. Низька заселеність території. Міське та сільське населення. Функціональні типи міст та сіл. Соціальний склад населення. Національний склад населення. Трудові ресурси. Економічно активне населення та структура його зайнятості. Ринок праці.

5. Функціонально-територіальна структура. Суспільно-географічні підрайони: Південний, Близький Північ, Далекий Північ, Саха ( Якутія).

6. Проблеми та перспективи розвитку. Гідроенергетичне будівництво. Господарське освоєння зони БАМ. Формування Південно-Якутського ТВК.
Білорусь
1. Суспільно-географічне положення. Геополітичне положення. Внутрішнє географічне положення. Формування території і кордони. Вигоди транспортно-географічного положення. Адміністративно-територіальний поділ. Столиця. Союз Білорусі і Росії.

2. Природно-ресурсний потенціал. Рівнинність рельєфу. Кліматичні ресурси. Багатство рік і озер. Лісові ресурси. Багатство запасів калійних і кам’яних солей, будівельних ресурсів (цементні мергелі, доломіти, формовочні та скляні піски, вогнетривкі глини). Торф, нафта, горючі сланці, буре і кам’яне вугілля. Мінеральні води та їх поширення.

3. Населення і трудові ресурси. Чисельність та динаміка населення. Статево-вікова структура населення. Густа заселеність території. Міське та сільське населення. Функціональні типи міст та сіл. Соціальний та релігійний склад населення. Національний склад населення. Трудові ресурси. Економічно активне населення та структура його зайнятості. Ринок праці.

4. Господарський комплекс. Функціонально-компонентна структура. Провідна роль промисловості. Структурна особливість промисловості-переважання обробної промисловості. Галузі спеціалізації: машинобудування (верстати, автомобілі, трактори, прилади, радіотехнічні вироби), хімічна і нафтохімічна промисловість (мінеральні добрива, особливо калійні, продукція органічного синтезу, в тому числі хімічних волокон), текстильної і харчової промисловості. Машинобудівний комплекс. Місце висококваліфікованого машинобудування. Транспортне машинобудування (автомобілебудування, річкове суднобудування). Тракторобудування. Сільськогосподарське машинобудування. Хімічний комплекс. Промисловість мінеральних добрив. Виробництво пластмас, синтетичних смол і гумово-технічних виробів. Лісопромисловий комплекс. Лісозаготівельна промисловість - найстаріша галузь. Різноманітність структури деревообробної промисловості. Лісохімічна промисловість. Агропромисловий комплекс. Спеціалізація сільського господарства на виробництві м’яса, молока. льну-довгунця, картоплі. Переважання тваринництва. Основні галузі тваринництва. Молочно-м’ясне скотарство. М’ясне і беконне свинарство. Вівчарство, птахівництво .кліткове звірівництво. Галузі рослинництва: зернове господарство, вирощування технічних культур, картоплі, овочів. Харчова промисловість. М’ясна, молочна, плодоовочеконсервна, крохмальна галузі. Соціальний комплекс. Текстильна і шкіряно-взуттєва промисловість. Сфера послуг. Будівельний комплекс. Паливно-енергетичний комплекс. Торф’яна промисловість - провідна галузь паливної промисловості. Теплоелектроенергетика. Транспортний комплекс. Залізничний, автомобільний, річковий, повітряний і трубопровідний транспорт. Зовнішні економічні зв’язки. Структура експорту і імпорту. Четвертинна діяльність.

5. Функціонально-територіальна структура. Суспільно-географічні підрайони: Північний, Центральний і Південний.

6. Проблеми і перспективи розвитку. Прискорений розвиток радіотехнічної електронної, приладобудівної промисловості. Створення переробної металургії. Осушення перезволожених і заболочених земель. Екологічні проблеми, зокрема ліквідація наслідків аварії на ЧАЕС. Формування ринкових відносин.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   29


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка