Програма з Кримінального права (Загальна та Особлива частини) для слухачів за спеціальністюСторінка2/4
Дата конвертації05.02.2019
Розмір0.64 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4

ТЕМА 1. Поняття та загальна характеристика кримінального права України як окремої галузі права. Кримінальне право України як юридична наука та навчальна дисципліна у вузі


Різні значення словосполучення "кримінальне право України". Кримінальне право України як окрема галузь права, як юридична наука та як навчальна дисципліна у вузі.

Кримінальне право України як окрема галузь права: поняття, характерні особливості, місце в правовій системі.

Механізм кримінально-правового регулювання: поняття, загальна характеристика. Основні елементи механізму кримінально-правового регулювання: норми кримінального права, юридичні факти, кримінально-правові відносини, правозастосовчі акти, акти реалізації кримінального права. Основні методи (типи) кримінально-правового регулювання. Основні завдання кримінального права та їх відображення в КК України.

Кримінальне право України та інші галузі права, їх зв'язок та відмінності.

Система кримінального права України. Загальна та Особлива частини кримінального права України, їх особливості та взаємозв'язок. Система Загальної частини кримінального права України.

Кримінальне право України як юридична наука. Предмет та основні методи науки кримінального права. Основні напрямки досліджень та завдання кримінально-правової науки на сучасному етапі розвитку України.

Кримінальне право України як навчальна дисципліна у вузі, її предмет, основні методи та форми вивчення. Система курсу Загальної частини кримінального права України. Загальна характеристика літератури до курсу.

ТЕМА 2. Принципи кримінального права України


Поняття принципу права. Принципи права як особливий елемент його змісту. Система принципів кримінального права України.

Загальноправові принципи: верховенства права, рівності громадян перед законом, гуманізму, справедливості та ін. Значення загальноправових принципів для кримінального права України як окремої галузі права.

Міжгалузеві принципи права: винної відповідальності, презумпції невинуватості та ін. Вплив міжгалузевих принципів права на зміст окремих інститутів та норм кримінального права України.

Галузеві принципи кримінального права: невідворотності кримінальної відповідальності, особистої відповідальності, економії кримінальної репресії та ін. їх основний зміст та особливості дії на сучасному етапі розвитку кримінального права України.

Взаємодія принципів кримінального права України між собою. Можливість виникнення колізії (суперечностей) між окремими його принципами. Необхідність вирішення таких колізій на нормативному (законодавчому) рівні.

ТЕМА 3. Кримінальний кодекс та інші джерела кримінального права України

Поняття джерела кримінального права. Основні джерела сучасного кримінального права України.

Конституція України як джерело кримінального права України. Особливості окремих положень Конституції України, що мають кримінально-правовий зміст.

Кримінальний кодекс України 2001 р.- основне джерело кримінального права України. Загальна характеристика чинного Кримінального кодексу України. Кримінальний кодекс 1960 р. як джерело кримінального права України.

Міжнародні договори як джерела кримінального права України. Особливості імплементації окремих положень міжнародних договорів в кримінальне право України.

Рішення Конституційного Суду України як джерело кримінального права України.

Нормативно-правові акти, які містять окремі положення кримінально-правового характеру чи частково визначають зміст окремих кримінально-правових норм. Відмінність таких нормативно-правових актів від джерел кримінального права України. Юридична природа та кримінально-правове значення роз'яснень Пленуму Верховного Суду України.

Основні етапи розвитку кримінального права України. Загальна характеристика основних джерел кримінального права України на окремих етапах його розвитку. Нормативні приписи окремих джерел кримінального права України. Особливості норм КК України та інших кримінально-правових актів.

Поняття чинності КК та інших джерел кримінального права України в часі. Визначення поняття часу вчинення злочину в КК України та відмежування цього поняття від інших кримінально-правових понять (юридичного моменту визнання злочину закінченим, фактичного припинення злочинного діяння). Зворотна дія закону про кримінальну відповідальність (кримінального закону) та інших джерел кримінального права у часі.

Поняття чинності КК та інших джерел кримінального права України у просторі. Поняття місця вчинення злочину за КК України. Принципи чинності закону про кримінальну відповідальність (кримінального закону) у просторі:

територіальний, національний (громадянства), універсальний, реальний. Особливості дії зазначених принципів з урахуванням положень КК України та міжнародних договорів. Правові наслідки засудження особи за межами України. Видача особи, яка обвинувачується у вчиненні злочину, та особи, яка засуджена за вчинення злочину.

Тлумачення в кримінальному праві. Види і способи тлумачення окремих положень КК та інших джерел кримінального права України.
ТЕМА 4. Поняття злочину та класифікація злочинів

Визначення поняття злочину на різних етапах розвитку людської цивілізації. Основні типи законодавчого визначення поняття злочину в сучасному кримінальному праві. Проблеми визначення поняття злочину в теорії кримінального права.


Поняття злочину за Кримінальним кодексом України. Ознаки злочину, їх загальна характеристика. Юридична природа положення ч.2 ст. 11 КК України щодо малозначності діяння, його значення для правозастосовчої практики.

Злочини та інші правопорушення: співвідношення, спільні ознаки, відмінності.

Класифікація злочинів в кримінальному праві. Окремі види класифікації злочинів, що використовуються в КК України. Класифікація злочинів за ступенем тяжкості в КК України та її кримінально-правове значення.


ТЕМА 5. Склад злочину і кваліфікація злочинів

Різні значення терміну "склад злочину": склад злочину як специфічна юридична конструкція в кримінальному праві (юридичний склад злочину);

склад злочину як системне поєднання юридичних фактів (фактичний склад злочину); склад злочину як категорія науки кримінального права.

Особливості юридичного складу злочину як специфічної юридичної конструкції в кримінальному праві. Співвідношення поняття злочину і юридичного складу злочину.

Основні функції юридичного складу злочину в механізмі кримінально-правового регулювання.

Загальна структура, специфічна конструкція та конкретний зміст юридичного складу злочину як його основні системно-структурні характеристики.

Загальна структура юридичного складу злочину, її складові частини.

Специфічна конструкція юридичного складу злочину як системне поєднання його елементів. Обов'язкові та факультативні елементи юридичного складу злочину.

Конкретний зміст юридичного складу злочину як сукупність змістовних характеристик його обов'язкових елементів. Ознака юридичного складу злочину як конкретна змістовна характеристика його окремого елементу.

Юридичний склад злочину, кримінально-правова норма і диспозиція статей кримінального закону.

Проблеми класифікації юридичних складів злочинів. Підстави (критерії) поділу юридичних складів злочинів на види. Основні види юридичних складів злочинів та їх кримінально-правова характеристика.

Поняття кваліфікації злочинів. Кваліфікація злочинів - різновид юридичної кваліфікації в кримінальному праві. Кваліфікація злочинів як стадія застосування кримінального закону. Загальний механізм кваліфікації злочинів. Формула кваліфікації злочину та юридичне формулювання звинувачення як основні форми закріплення кваліфікації злочинів в процесуальних документах.
ТЕМА 6. Об'єкт злочину

Поняття об'єкта злочину. Об'єкт злочину і предмет (об'єкт) кримінально-правової охорони. Загальна характеристика механізму посягання на предмет кримінально-правової охорони. Спірні питання щодо об'єкта злочину в науці кримінального права.

Види об'єктів злочинів. Підстави класифікації об'єктів злочинів. Класифікація об'єктів злочинів "по вертикалі" та "по горизонталі".

Родовий (спеціальний) об'єкт злочинів. Соціальні та юридичні підстави виділення родового об'єкта злочинів. Кримінально-правове значення родового об'єкта злочинів.

Безпосередній об'єкт злочину та його кримінально-правове значення. Особливості відображення безпосереднього об'єкта в юридичному складі злочину. Основний та додатковий безпосередні об'єкти злочину та їх відмінність від факультативного предмета (об'єкта) кримінально-правової охорони.

Потерпілий від злочину та предмет злочину як факультативні.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка