Програма семестрового екзаменуСкачати 49.86 Kb.
Дата конвертації25.06.2019
Розмір49.86 Kb.
ТипПрограма

ПРОГРАМА СЕМЕСТРОВОГО ЕКЗАМЕНУ


 1. Організація методичної роботи в початковій школі.

 2. Мета, завдання, зміст і напрямки діяльності методичної служби.

 3. Зміст і напрямки методичної роботи.

 4. Види і форми організації методичної роботи.

 5. Об'єднання вчителів початковій школи: педагогічна рада, навчально-методична рада, методичне об'єднання тощо.

 6. Робота вчителя в колективі і команді, взаємодія з адміністрацією, колегами та соціальними партнерами.

 7. Види науково-методичної роботи вчителя: методична, дослідницька, експериментальна робота.

 8. Зміст методичної роботи: відбір змісту освіти, проектування освітнього процесу, вибір способів контролю знань і вмінь учнів, моделювання виховного процесу.

 9. Визначення методів вирішення професійних завдань, оцінка їх ефективності і якості.

 10. Оцінка ризиків і прийняття рішень в нестандартних ситуаціях.

 11. Здійснення пошуку, аналізу та оцінки інформації, необхідної для постановки і вирішення професійних завдань, професійного та особистісного розвитку.

 12. Здійснення професійної діяльності з дотриманням нормативно-правових норм.

 13. Роль навчального кабінету в організації навчального та виховного процесу в початкових класах.

 14. Предметно-розвивальні зони навчального кабінету в початковій школі

3. Систематизація наочних посібників і ТЗН, засобів ІКТ.

 1. Засоби наочної інформації кабінету.

 2. Вимоги до кабінету початкових класів.

 3. Нормативна, навчально-методична документація, що регламентує діяльність вчителя початкової школи.

 4. Навчальний план, робоча програма, календарно-тематичний план, поурочні планування, звітна документація.

 5. Посадові інструкції вчителя початкової школи.

 6. Розробка навчально-методичного забезпечення освітнього процесу.

 7. Методика підготовки розробок, методичних посібників і рекомендацій.

 8. Адаптація наявних методичних розробок з урахуванням виду освітнього закладу й особливостей віку учнів.

 9. Визначення педагогічних проблеми методичного характеру і знаходження способів їх вирішення.

 10. Планування навчання і виховання молодших школярів.

 11. Загальні підходи до планування в початковій освіті.

 12. Визначення цілей і завдань, планування навчання і виховання молодших школярів.

 13. Постановка цілей, мотивація діяльності учнів, організація і контроль їх роботи з прийняттям на себе відповідальності за якість освітнього процесу.

 14. Здійснення планування з урахуванням вікових та індивідуально-психологічних особливостей учнів.

 15. Вимоги до оформлення відповідної документації.

 16. Ведення шкільної документації.

 17. Види шкільної документації.

 18. Вимоги до ведення журналів, особових справ учнів тощо.

 19. Особливості сучасних підходів і педагогічних технологій в галузі початкової освіти.

 20. Порівняння ефективності застосовуваних методів початкової освіти, вибір найбільш ефективних освітніх технологій з урахуванням виду освітнього закладу та вікових особливостей учнів.

 21. Особливості інноваційної діяльності вчителя початкової школи.

 22. Вивчення та аналіз педагогічної та методичної літератури, сучасних освітніх ресурсів з проблем початкової освіти.

 23. Психолого-педагогічні та методичні періодичні видання.

 24. Сучасні освітні ресурси в методичній роботі вчителя початкової школи.

 25. Систематизація педагогічного досвіду на основі вивчення педагогічної літератури.

 26. Узагальнення педагогічного досвіду. Джерела, способи узагальнення, уявлення і поширення педагогічного досвіду.

 27. Вимоги до оформлення результатів узагальнення досвідом.

 28. Логіка підготовки та вимоги до усного виступу, звіту, реферування, конспектування.

 29. Неперервна освіта вчителя. Сутність і соціальна значимість педагогічної професії.

 30. Процес самовиховання. Етапи і методи самовиховання.

 31. Процес самоосвіти педагога. Напрями та джерела самоосвіти.

 32. Використання інформаційно-комунікативних технологій для вдосконалення професійної діяльності.

 33. Здійснення професійної діяльності в умовах оновлення її цілей, змісту і зміни технологія.

 34. Усвідомлене планування підвищення кваліфікації.

 35. Портфоліо педагогічних здобутків.

 36. Види і структура портфоліо.

 37. Вимоги до оформлення та змісту портфоліо.

 38. Моніторинг педагогічної діяльності.

 39. Аналіз і самоаналіз педагогічної діяльності. Педагогічна рефлексія.

 40. Вивчення труднощів у педагогічній діяльності.

 41. Оформлення різних видів звітів.

 42. Вимоги до оформлення, структура і алгоритм звітів.

 43. Вимоги до оформлення реферату.

 44. Етапи роботи над рефератом.

 45. Вимоги до змісту, структури і оформлення реферату.

 46. Підготовка до виступу. Умови успішної самопрезентації.

 47. Оформлення результатів виступу.

 48. Дослідницька діяльність вчителя початкової школи.

 49. Види дослідних робіт. Методи дослідження психолого-педагогічних проблем. Кількісна і якісна обробка результатів дослідження.

 50. Використання результатів досліджень з метою вдосконалення навчально-виховного процесу в початковій школі.

 51. Технологія роботи з інформаційними джерелами. Робота з бібліотечним каталогом. Складання власних картотек.

 52. Особливості роботи з науковою літературою з теми дослідження.

 53. Правила оформлення списку літератури та правила введення авторів в текст роботи, цитування, оформлення посилань і виносок.

 54. Вимоги до структури та оформлення дослідницьких робіт.

 55. Вимоги до оформлення відгуків та рецензій на дослідницьку роботу.

 56. Організація проектної діяльності молодших школярів.

 57. Особливості створення проектів в 1, 2, 3, 4 класах.

 58. Особливості організації проектної діяльності молодших школярів з предметів початкової освіти.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка