Програма профільного навчанняСторінка1/7
Дата конвертації27.10.2017
Розмір0.91 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3   4   5   6   7

Міністерство освіти і науки України

ТЕХНОЛОГІЇ

10-11 класи

Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх

навчальних закладів

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ НАПРЯМ

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОФІЛЬ

Спеціалізація КУЛІНАРІЯПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Метою профільної програми "Кулінарія" є: ознайомлення з фізіологією харчування; товарознавством харчових продуктів; практичне оволодіння технологіями первинної обробки продуктів, виготовленням напівфабрикатів і приготуванням страв; відомостями з калькуляції, обліку та контролю якості харчової продукції.

Програма розроблена з дотриманням принципів наступності, перспективності, з урахуванням методичних вказівок до укладання програм з трудового навчання для профільної підготовки у загальноосвітніх школах, на основі типових навчальних планів для старшої школи.

Реалізація змісту програми забезпечуватиме розв’язання таких навчальних завдань:  • формування в учнів кулінарного світогляду, закріплення на практиці знань з технологій первинної обробки сировини, виготовлення напівфабрикатів, приготування страв, оформлення їх і подавання з дотриманням відповідних санітарно-гігієнічних вимог, використовуючи різні види обладнання, посуду, інвентарю;

  • ознайомлення учнів з особливостями організації технологічного процесу виготовлення кулінарної продукції у закладах ресторанного господарства;

  • залучення учнів до різних видів діяльності в кулінарії і формування необхідних для цього знань і вмінь;

  • формування в учнів навичок поводження з різноманітними засобами праці;

  • створення умов для професійного самовизначення в кулінарії, свідомого вибору професії з урахуванням власних здібностей, уподобань, інтересів;

  • формування в учнів культури праці, культури побуту, відповідальності за результати власної діяльності, особистісних якостей, якими необхідно володіти представникам професій цього типу, понятійно-термінологічного апарату основних кулінарних понять;

  • забезпечення умов для реалізації особистісно-орієнтованого і проектно-технологічного підходів до трудового навчання і виховання старшокласників;

  • виховання у старшокласників адаптивності, активної життєвої позиції, готовності до безперервної технологічної освіти, конкурентоспроможності на ринку праці.

З метою розширення наукового світогляду старшокласників взагалі і збагачення практичного кулінарного зокрема, змістом програми передбачене формування у старшокласників понятійно-термінологічного апарату з кулінарії. Тому вчителю трудового навчання, бажано, більш ретельно звернути увагу на засвоєння учнями кулінарної термінології, створюючи для цього на заняттях необхідні педагогічні умови.

Про сформованість у старшокласників понятійно-термінологічного апарату з кулінарії свідчать наявність у них наступних знань, вмінь і компетентностей: вільне володіння поняттями з кулінарії, що є ключовими під час вивчення навчальних тем у кожному класі; вміння добирати необхідне поняття для пояснень, відповідей, презентаційної діяльності з навчальних тем розділів тощо; визначеннями основних кулінарних понять; вміння використовувати довідкову літературу, словники для збагачення власного понятійно-термінологічного апарату.

Програма складається з розділів, зміст яких розкриває основні положення кулінарії як мистецтва приготування їжі. За навчальною програмою передбачено розгляд і засвоєння вимог “Положення про організацію охорони праці в навчальних закладах”, “Положення про організацію продуктивної праці та виробничої практики учнів”, “Інструкції про дотримання правил санітарії та гігієни під час продуктивної праці”. До навчальної програми введено розгляд питань з “Охорони праці”. З метою здійснення професійної орієнтації учнів і підготовки їх до свідомого вибору професій програмою передбачено також вивчення розділу “Вступ до професії”, підсумком якої є тестування учнів, з метою виокремлення серед них групи, яка відповідає професійній зорієнтованості на робітничу професію кухаря.

Тематичний план, на основі якого реалізується зміст програми, розрахований на 2 роки з 6-годинним тижневим навантаженням. Розподілено зміст розділів програми та годинну сітку (за семестрами) з дотриманням послідовності і логічних зв’язків між ними, а також вимог навантаження учнів профільної школи.

Виокремлено провідні розділи з кулінарії, необхідні для практичної підготовки старшокласників за напрямом “Кулінарія”. У зазначених розділах бажано знайомити учнів з регіональними особливостями української кухні.

Для проведення лабораторно-практичних занять пропонується широко використовувати сучасні форми організації навчально-виховного процесу, а також сучасні засоби навчання.
Загальний тематичний план. 10-11 класи

Класи

Назва розділів

К-сть годин на розділ у класах

10-й

11-й
10-й

11-й

1

1

Вступ до професії

12

12

2

2

Фізіологія харчування

12

9

3
Естетика харчування

12
4

3

Товарознавство харчових продуктів

12

23

5

4

Технології первинної обробки продуктів і приготування напівфабрикатів

24

30

6

5

Технології приготування страв

84

84

7

6

Основи калькуляції та обліку.

Контроль якості продукції12

18

8

7

Резерв навчального часу.

36

28

9

8

Підсумкове заняття

6

6

Разом:

210

210


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка