Програма початкової освіти цикл І (1 2 класи)



Сторінка7/10
Дата конвертації11.05.2018
Розмір1.57 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10



Соціальної та здоровязбережувальна освітня галузь
Пояснювальна записка
Освітню програму цієї галузі створено на основі Державного стандарту початкової освіти.

Метою соціальної та здоров’язбережувальної освітньої галузі для загальної середньої освіти є становлення самостійності учня / учениці, його / її соціальної залученості та активності через формування здорового способу життя, розвиток підприємливості, здатності до співпраці в різних середовищах, впевненості в собі та доброчесності для безпеки, добробуту та сталого розвитку.
Відповідно до окресленої мети, головними завданнями соціальної та здоров’язбережувальної освітньої галузі у початковій школі є:


  • формування у школярів стійких переконань щодо цінності життя, здоров’я і безпеки для себе і тих, хто його / її оточує;

  • виховання дбайливого та усвідомленого ставлення до власного здоров’я і безпеки;

  • розвиток потреби самопізнання та самовдосконалення;

  • формування в учнів сталої мотивації до здорового способу життя;

  • формування свідомого прагнення дотримуватися безпечної, здорової та етичної поведінки для поліпшення добробуту;

  • розвиток уміння ухвалювати рішення в повсякденних ситуаціях з користю для безпеки та здоров’я;

  • сприяння індивідуальному розвитку самостійності, підприємливих якостей та поведінки свідомого споживача;

  • формування вміння вчитися без шкоди для здоров’я;

  • створення сприятливого безпечного та здорового середовища в школі.

Зміст соціальної та здоров’язбережувальної освітньої галузі структуровано за трьома змістовими лініями: «Безпека», «Здоров’я», «Добробут».

Змістова лінія «Безпека» передбачає розвиток умінь безпечної поведінки вдома, школі та у природному й техногенному середовищі, прогнозування наслідків небезпечних дій, визначення впливів на вибір безпечної поведінки, дотримання правил (дорожнього руху, використання побутової техніки і побутової хімії тощо) та відповідального ставлення до особистої безпеки й безпеки інших.

Змістова лінія «Здоров’я» спрямована на формування в учнів здоров’язбережувальної компетентності і поведінки через набуття навичок здорового способу життя, розвиток позитивної самооцінки, критичного мислення, умінь ухвалювати зважені рішення, відповідально ставитися до власного здоров’я та здоров’я тих, хто поряд, і протидіяти негативним соціальним чинникам.

Змістова лінія «Добробут» забезпечує розвиток етичної поведінки в соціумі, вміння вчитися і формування позитивного ставлення до навчання, усвідомлення важливості здорового способу життя для добробуту, розвиток підприємливості і споживчої культури для оптимального використання ресурсів та забезпечення добробуту, орієнтацію учнів на відповідальне ставлення до безпеки та здоров’я як до найважливіших життєвих цінностей.



Навчальний матеріал змістових ліній реалізується наскрізно в кожній темі через взаємоінтеграцію і взаємодоповнення.

Результати навчання і пропонований зміст

1 – 2-й класи


Обов’язкові результати навчання

Очікувані результати навчання

1

2

  1. Змістова лінія «Безпека»




Розпізнає та описує небезпеку вдома, у школі та навколишньому світі

Учень / учениця:

- розпізнає ситуації небезпеки вдома, на вулиці або у школі та пояснює, що робити в цих ситуаціях [2 СЗО 1-2.1-1];

- пояснює ситуації, у яких побутові прилади, речовини можуть бути небезпечними для людини [2 СЗО 1-2.1-2];

- описує дії, доцільні в разі небезпечної ситуації з вогнем, водою, газом, вибухонебезпечними предметами та речовинами [2 СЗО 1-2.1-3];

- описує дії, доцільні в разі контакту з незнайомою людиною [2 СЗО 1-2.1-4];

- розпізнає предмети, до яких не можна торкатися (забуті сторонніми людьми речі, зброя тощо) [2 СЗО 1-2.1-5]


Пояснює, що кожна дія (рішення) має наслідки

Учень / учениця:

- пояснює можливі наслідки для себе від власної необачної поведінки вдома [2 СЗО 1-2.2-1];

- пояснює можливі небезпеки, з якими може стикатися людина в довкіллі [2 СЗО 1-2.2-2];

- прогнозує наслідки небезпечної поведінки з підозрілими предметами, забутими речами, вибуховими пристроями та зброєю [2 СЗО 1-2.2-3]


Визначає позитивний і негативний вплив на вибір здорової та безпечної поведінки

Учень / учениця:

- розрізняє корисні та шкідливі впливи на вибір безпечної поведінки з боку батьків, учителів, друзів, ЗМІ тощо [2 СЗО 1-3.3-1];

- пояснює, як правила та їх дотримання впливають на безпеку в довкіллі, зокрема вдома, у школі [2 СЗО 1-3.3-2]


Вирішує як діяти у повсякденних ситуаціях без загрози для життя і здоров’я

Учень/учениця:

- обирає безпечну дорогу, розробляє безпечний маршрут до / зі школи з урахуванням правил дорожнього руху [2 СЗО 1-2.3-1];

- обирає свої дії як учасник дорожнього руху з найменшим ризиком [2 СЗО 1-2.3-2]


Пояснює, від чого залежить безпека вдома, у школі та навколишньому світі

Учень / учениця:

- пояснює правила безпечної поведінки вдома ( з побутовими приладами, речовинами тощо) [2 СЗО 1-2.4-1];

- дотримується правил безпечної поведінки в різних ситуаціях [2 СЗО 1-2.4-2];

- розрізняє основні знаки та символи дорожнього руху [2 СЗО 1-2.4-3];

- розрізняє підозрілі предмети ( забуті речі, зброя та її елементи тощо) та пояснює, куди і як звернутися з повідомленням про знахідку [2 СЗО 1-2.4-4]


Розрізняє, до кого і як звернутися за допомогою; описує приклади такої діяльності

Учень / учениця:

- визначає осіб, які можуть надати допомогу в разі небезпеки [2 СЗО 1-1.3-1];

- описує приклади діяльності служб допомоги в небезпечних ситуаціях та ідентифікує їх телефони [2 СЗО 1-1.3-2];

- демонструє, як попросити допомоги при потребі [2 СЗО 1-1.3-3];

- пояснює, яку просту першу допомогу можна надати [2 СЗО 1-1.3-4]


Розпізнає знаки, символи і попередження щодо ймовірної небезпеки

Учень / учениця:

- розрізняє найважливіші попереджувальні знаки та символи, пояснює, що вони означають [2 СЗО 1-4.2-1]

- визначає місця, де можна безпечно відпочити [2 СЗО 1-4.2-2]


Демонструє поведінку, яка запобігає або зменшує ризики для життя і здоров’я

Учень / учениця:

- розпізнає вияви неповаги та приниження [2 СЗО 1.1-1];

- уникає виявів неповаги та приниження у власній поведінці [2 СЗО 1-1.1-2];

- належно реагує на цькування, тиск та приниження [2 СЗО 1-1.1-3];

- пояснює, що всі люди (зокрема діти) мають право захищати свою гідність і недоторканість свого тіла [2 СЗО 1-1.1-4];

- пояснює, як безпечно і без шкоди для здоров’я поводитися в мережі [2 СЗО 1-1.1-5]


Пропонований зміст
Безпека і небезпека.

Вплив оточення на вибір безпечної поведінки (батьки, вчителі, друзі тощо).

Джерела допомоги в небезпечних ситуаціях (батьки, сусіди, родичі, служба надзвичайних ситуацій).

Діяльність служб допомоги в небезпечних ситуаціях та їх ідентифікація (поліція, пожежники, швидка допомога тощо).

Можливі загрози з боку людей, правила поведінки.

Безпека в школі.

Шкільні приміщення, їх розміщення та правила безпечної поведінки в них (клас, коридори, їдальня, спортзал, туалет тощо).

Імовірні небезпечні ситуації у школі. Шляхи виходу зі школи.

Безпечна поведінка на шкільному подвір’ї.



Безпека у довкіллі.

Безпечна дорога до/ зі школи.

Правила пішохідного руху.

Безпечна поведінка на екскурсії.

Безпечна поведінка на природі (ліс, водойми, гори тощо).

Безпечні місця для ігор і розваг.

Ознаки підозрілих предметів, забутих речей, вибухових пристроїв та зброї, куди звертатися в ситуаціях, пов’язаних із ними.

Безпека вдома.

Імовірні небезпечні ситуації (з побутовими приладами, побутовою хімією тощо).

Правила безпечної поведінки вдома. Надання першої допомоги при нескладних травмах




2. Змістова лінія «Здоров’я»

1

2

Пояснює, що кожна дія (рішення) має наслідки

Учень / учениця:

- описує свої почуття в різних ситуаціях [2 СЗО 2-2.2-4];

- пояснює, чому небезпечно та шкідливо дражнити або залякувати інших [2 СЗО 2-2.2-5];

- описує залежність між фізичною активністю та потребою в їжі та воді [2 СЗО 2-2.2-6]


Відзначає зміни власного організму і приймає їх

Учень / учениця:

- описує зміни власних емоцій, почуттів (настрою) [2 СЗО 2-3.2-1];

- визначає, як змінюється людське тіло з віком [2 СЗО 2-3.2-2];

- відзначає зміни у своєму тілі у процесі дорослішання, хвороби, втоми, фізичної активності [2 СЗО 2-3.2-3];

- наводить приклади зародження та розвитку живих істот [2 СЗО 2-3.2-4]


Визначає позитивний і негативний вплив на вибір здорової та безпечної поведінки

Учень / учениця:

- пояснює вплив способу життя, здорової поведінки та корисних звичок на здоров’я людини [2 СЗО 2-3.3-3];

- розрізняє позитивні і негативні впливи оточення на вибір здорового способу життя (сім’я, вчителі, лікарі, однолітки, ЗМІ) [2 СЗО 2-3.3-4];

- пояснює важливість руху та активної поведінки для себе та інших [2 СЗО 2-3.3-5];

- пояснює, як запобігти неінфекційним та інфекційним захворюванням (спосіб життя, правила гігієни, щеплення) [2 СЗО 2-3.3-6];

- пояснює, як поводитися поруч із людьми з неінфекційними та інфекційними захворюваннями [2 СЗО 2-3.3-7];

- пояснює роль щеплення для попередження інфекційних захворювань [2 СЗО 2-3.3-8];

- пояснює важливість впливу питної води на організм [2 СЗО 2-3.3-9];

- описує шкоду від вживання алкоголю, тютюну, наркотиків, можливого хибного вживання інших речовин [2 СЗО 2-3.3-10];

- порівнює вплив різних емоцій та почуттів на себе та інших [2 СЗО 2-3.3-11]


Уважно слухає, запитує про потреби інших осіб та висловлюється так, щоб не образити інших осіб

Учень / учениця:

- виражає словесно і несловесно потреби, бажання, почуття [2 СЗО 2-4.4-1];

- відстоює свою позицію, за потреби кажучи «ні» [2 СЗО 2-4.4-2];



- визначає осіб, від яких може отримати інформацію про вживання ліків та користування предметами домашнього вжитку [2 СЗО 2-4.4-3];

- розрізняє родинні зв’язки, дружні, ділові стосунки та подружнє життя [2 СЗО 2-4.4-4];

- пояснює, чому треба ставитися з повагою до інших осіб, їхнього походження [2 СЗО 2-4.4-5]


Демонструє поведінку, яка запобігає або зменшує ризики для життя і здоров’я

Учень / учениця:

- дотримується правил щодо догляду за своїм тілом, одягом, особистими речами [2 СЗО 2-1.1-6];

- використовує відповідні назви частин тіла та органів для повідомлення про самопочуття чи проблеми зі здоров’ям (біль, дискомфорт тощо) [2 СЗО 2-1.1-7];

- визначає осіб, до яких може звертатися при поганому самопочутті [2 СЗО 2-1.1-8]


Визначає здорові та шкідливі звички


Учень / учениця:

- пояснює, як харчування впливає на здоров’я людини [2 СЗО 2-3.1-1];

- розрізняє продукти за походженням (напр., рослинного, тваринного тощо) [2 СЗО 2-3.1-2];

- пояснює, що таке хибне використання речовин (напр., ліки – не за призначенням або в надмірних кількостях) [2 СЗО 2-3.1-3];

- розпізнає безпечні і небезпечні речовини [2 СЗО 2-3.1-4];

- розрізняє здорові та шкідливі звички, пояснює їхній вплив на безпеку, здоров’я і добробут людини [2 СЗО 2-3.1-5]


Розпізнає, що приносить задоволення та користь


Учень / учениця:

- розрізняє корисні і шкідливі продукти харчування [2 СЗО 2-3.4-1];

- пояснює важливість споживання продуктів своєї місцевості [2 СЗО 2-3.4-2];



- наводить приклади українських національних страв та страв інших країн [2 СЗО 2-3.4-3];

- пояснює важливість сну та відпочинку (активного і пасивного) для належного розвитку організму та збереження здоров’я [2 СЗО 2-3.4-4]




Вирішує, як діяти у повсякденних ситуаціях без загрози для життя і здоров’я

Учень / учениця:

- описує безпечне й відповідальне вживання їжі, використання ліків, побутових засобів [2 СЗО 2-2.3-3];

- демонструє дії, спрямовані на подолання страху [2 СЗО 2-2.3-4]




Розпізнає знаки, символи і попередження щодо ймовірної небезпеки

Учень / учениця:

- добирає продукти харчування, орієнтуючись на позначки на упакуванні [2 СЗО 2-4.2-3];

- визначає місця, де можна харчуватися здорово [2 СЗО 2-4.2-4]


Визнає важливість помірності у споживанні послуг та продукції

Учень / учениця:

- пояснює, що переїдати – шкідливо [2 СЗО 2-4.5-1];

- пояснює, що важлива помірність під час перегляду телебачення та користування цифровими пристроями, дотримується цих обмежень у побуті [2 СЗО 2-4.5-2]


Протидіє проявам тиску, неповаги та приниження щодо себе та інших осіб, звертаючися за допомогою до дорослих

Учень / учениця:

- визначає дії, які його / її ображають [2 СЗО 2-1.2-1];

- підтримує та приймає інших [2 СЗО 2-1.2-2];

- демонструє відсторонення від неприйнятних дотиків з боку інших людей; повідомляє про це дорослих, яким довіряє [2 СЗО 2-1.2-3]


Розпізнає здорову етичну поведінку (сумлінність, справедливість, чесність, відповідальність, відвагу, відданість) та наслідує її

Учень / учениця:

- встановлює дружні стосунки з дітьми своєї та іншої статі [2 СЗО 2-1.4-1];

- пояснює функції та значення батьків для кожної людини [2 СЗО 2-1.4-2];

- пояснює правила моральної поведінки вдома, у школі [2 СЗО 2-1.4-3]


Пояснює важливість навчання у школі для свого життя та добробуту; планує свій день (навчальний та вихідний)

Учень / учениця:

- пояснює, чому навчання допомагає зберігати здоров’я [2 СЗО 2-4.6-1];

- пояснює, як бути прикладом здорової поведінки для інших [2 СЗО 2-4.6-2]


Упорядковує власне навчання відповідно до своїх потреб та рекомендованих умов

Учень / учениця:

- пояснює, чому належні для збереження здоров’я умови сприяють навчанню [2 СЗО 2-4.1-1];

- застосовує різні способи зняття втоми (за допомогою гімнастики, дихальних вправ, музики, прогулянки, зміни виду діяльності тощо) [2 СЗО 2-4.1-2]


Пропонований зміст
Здоров’я та його складники.

Психічний та емоційний складники здоров’я.

Емоції (позитивні і негативні), їх зміни в різних ситуаціях та вплив на організм. Життєрадісність і здоров’я.



Фізичний складник здоров’я.

Людське тіло і зміни в ньому.

Народження і розвиток живої істоти. Індивідуальні особливості її росту й розвитку (прийняття змін).

Особиста гігієна.

Режим дня.

Фізичні вправи і здоров’я (загартовування, постава тощо).

Утома і способи її зняття.

Активний і пасивний відпочинок.

Харчування і здоров’я.

Продукти харчування (корисні, некорисні, шкідливі).

Здоров’я і хвороби.

Самопочуття.

Інфекційні та неінфекційні захворювання.

Профілактика інфекційних захворювань (гігієна, щеплення, карантин тощо).

Хибне використання/ вживання речовин (побутова хімія, ліки тощо).

Соціальний та духовний складники здоров’я.

Повага до себе та інших людей.

Спілкування. Правила спілкування.

Уміння товаришувати.

Стосунки з дітьми своєї та іншої статі.

Тиск, неповага, приниження і протидія їм.

Небезпека та шкода для здоров’я від агресивної поведінки.

Здорова поведінка та корисні звички, їх вплив на збереження здоров’я.

Піклування про здоров’я в сім’ї. Народні традиції, родинні свята і здоров’я


3. Змістова лінія «Добробут»

1

2

Розпізнає, що приносить задоволення та користь


Учень / учениця:

- пояснює, яка діяльність приносить і радість, і користь [2 СЗО 3-3.4-5];

- розрізняє ознаки добробуту людини [2 СЗО 3-3.4-6]


Пояснює потреби свої та інших осіб; визначає, від кого та від чого залежить задоволення потреб

Учень / учениця:

- розрізняє важливі і менш важливі потреби, визначає доступні шляхи їх задоволення [2 СЗО 3-4.3-1];

- складає перелік речей, необхідних для конкретної життєвої ситуації [2 СЗО 3-4.3-2];

- пояснює, чому люди купують товари [2 СЗО 3-4.3-3]


Пояснює, що кожна дія (рішення) має наслідки


Учень / учениця:

- пояснює, що кожен учинок має наслідки, спираючись на власний досвід та на приклади літературних героїв, персонажів мультфільмів тощо [2 СЗО 3-2.2-7]


Вирішує як діяти у повсякденних ситуаціях без загрози для життя і здоров’я

Учень / учениця:

- ставить перед собою мету споживати корисні продукти, складає їхній перелік [2 СЗО 3-2.3-5];

- використовує раціонально кишенькові гроші [2 СЗО 3-2.3-6]


Визнає важливість помірності у споживанні послуг та продукції

Учень / учениця:

- пояснює значення грошей та матеріальних цінностей [2 СЗО 3-4.5-3];

- пояснює, що не всі потреби можна задовольнити через обмеженість ресурсів [2 СЗО 3-4.5-4];

- планує витрати кишенькових грошей [2 СЗО 3-4.5-5]


Розпізнає здорову етичну поведінку (сумлінність, справедливість, чесність, відповідальність, відвагу, відданість) та наслідує її

Учень / учениця:

- пояснює, ознаки здорової етичної поведінки [2 СЗО 3-1.4-4];

- пояснює правила ощадного використання природних ресурсів (наприклад, збирання та утилізації сміття, зокрема харчових відходів, збереження водних ресурсів) [2 СЗО 3-1.4-5];

- дотримується правил етичної поведінки під час спілкування з однолітками та дорослими в різних життєвих ситуаціях [2 СЗО 3-1.4-6];

- пояснює, чому людині потрібна доброчинність [2 СЗО 3-1.4-7];

- пояснює важливість добрих учинків для людини та довкілля [2 СЗО 3-1.4-8];



- пояснює, якою має бути підприємлива людина [2 СЗО 3-1.4-9];

- пояснює, чому важливо поважати чужу власність [2 СЗО 3-1.4-10]


Упорядковує власне навчання відповідно до своїх потреб та рекомендованих умов

Учень / учениця:

- пояснює важливість навчання у школі для власного добробуту [2 СЗО 3-4.1-3];

- організовує робоче місце для навчання з урахуванням умов у школі та вдома [2 СЗО 3-4.1-4];

- дотримується оптимального режиму дня [2 СЗО 3-4.1-5]




Уважно слухає, запитує про потреби інших осіб та висловлюється так, щоб не образити інших осіб

Учень / учениця:

- об’єднується з іншими дітьми у групу для навчання та гри [2 СЗО 3-4.4-6];

- виконує запропоновану роль у мікрогрупі (команді), погоджуюсь із рішенням команди [2 СЗО 3-4.4-7];

- пояснює важливість дотримання меж особистого фізичного простору.[2 СЗО 3-4.4-8]




Розрізняє, до кого і як звернутися за допомогою; описує приклади такої діяльності

Учень / учениця:

- розрізняє потреби близьких людей та друзів [2 СЗО 3-1.3-5];

- звертається за підтримкою до осіб, яким довіряє [2 СЗО 3-1.3-6];

- розрізняє ситуації, коли він / вона або інші люди потребують допомоги [2 СЗО 3-1.3-7]


Пояснює важливість навчання у школі для свого життя та добробуту; планує свій день (навчальний та вихідний)

Учень / учениця:

- розповідає, як від власного ставлення до навчання залежить його / її успіх і добробут в майбутньому [2 СЗО 3-4.6-3];

- визначає послідовність кроків для виконання навчального, ігрового чи дослідного завдання, напр. щодо здорового способу життя свого / родини [2 СЗО 3-4.6-4];

- планує свій вихідний день з урахуванням умов та можливостей [2 СЗО 3-4.6-5];

- розрізняє різні професії та пояснює важливість навчання для їх опанування [2 СЗО 3-4.6-6]


Виконує різні ролі в групі, пояснює у чому цінність спільної роботи

Учень / учениця:

- зголошується до виконання різних ролей у грі, навчанні, спільних проектах [2 СЗО 3-4.7-1];

- ініціює спільні справи, ігри, розваги [2 СЗО 3-4.7-2];

- описує цінність створеного разом [2 СЗО 3-4.7-3]


Пропонований зміст
Культура споживання.

Що таке добробут?

Потреби людини (помірні і надлишкові).

Помірність у споживанні.

Гроші, матеріальні цінності, кишенькові гроші.

Очікування, потреби та економічні реалії своєї сім’ї.

Вибір одягу та корисних для здоров’я продуктів.

Знаки, символи, попередження щодо продуктів харчування та промислових продуктів.

Вплив реклами на вибір продуктів.

Ощадність використання природних ресурсів.



Підприємливість.

Риси підприємливої людини.

Створення цінності.

Співпраця у грі, навчальних і життєвих ситуаціях.

Планування вихідного дня.

Уміння вчитися.

Важливість власного навчання у школі.

Розпорядок дня школяра.

Робоче місце школяра і його впорядкування.

Кроки для виконання навчальних, ігрових та дослідницьких завдань.

Навчання і відпочинок.



Доброчинність.

Ознаки етичної поведінки.

Ситуації, коли інші люди потребують допомоги. Важливість добрих учинків для людини



Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка