Програма підвищення рівня безпеки дорожнього руху на територіїСкачати 249.08 Kb.
Дата конвертації19.01.2018
Розмір249.08 Kb.
ТипПрограма


РАЙОННА ПРОГРАМА
ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ БЕЗПЕКИ

ДОРОЖНЬОГО РУХУ НА ТЕРИТОРІЇ

ХРИСТИНІВСЬКОГО РАЙОНУ

НА ПЕРІОД ДО 2016 РОК

І. Характеристика стану розвитку сфери безпеки дорожнього руху.
1. Аналіз розвитку сфери безпеки дорожнього руху за 2012 рік та визначення головних проблем реалізації державної політики в цій сфері.

Бурхливий розвиток промисловості, що ґрунтується на використанні досягнень технічного прогресу, є головною характеристикою розвитку світового суспільства за останні десятиріччя. Це стосується повною мірою і розвитку автомобілебудування, наслідком якого є постійно прогресуючий процес зростання кількості автомобілів.У 2012 році на території Христинівського району скоєно 93 дорожньо-транспортних пригоди, 30 яких з постраждалими, що на 13,6% більше ніж за аналогічний період минулого року. У зазначених автопригодах 9 учасників дорожнього руху загинули (на 22,2%більше) і 27 осіб травмовано (на 0,9% менше).

Позитивне значення цього процесу для розвитку суспільства не викликає сумнівів, проте він несе значний рівень небезпеки. Адже з розширенням сфери застосування транспортних засобів підвищується ймовірність збільшення людських та матеріальних втрат, причиною яких є аварійність.

Основними видами скоєння ДТП є: зіткнення, наїзд на пішохода, наїзд на велосипедиста, наїзд на перешкоду та перекидання.

Основними причинами скоєнь ДТП є: перевищення безпечної та встановленої швидкості руху, порушення правил маневрування, порушення ПДР пішоходами, керування транспортом у нетверезому стані, виїзд на смугу зустрічного руху, недодержання безпечної дистанції, порушення правил обгону.

Одним із суттєвих недоліків що впливає на стан безпеки руху транспорту та пішоходів є: стан утримання вулично-шляхової мережі, з року в рік органами місцевого самоврядування району практично не виділяються кошти на утримання, експлуатацію та впровадження технічних засобів регулювання.

Такий стан зумовлений наявністю чисельних факторів, серед яких найбільш значущими є: неадекватність установленої законодавством відповідальності у сфері безпеки дорожнього руху соціальній небезпеці вчиненого правопорушення; низький рівень дорожньої дисципліни учасників дорожнього руху; недостатній рівень водійської майстерності; недостатній рівень забезпеченості транспортного процесу відповідними за своїми параметрами дорогами; фактична відсутність системи організаційно-планувальних та інженерних заходів, спрямованих на вдосконалення організації руху транспорту та пішоходів у містах; низький рівень надання медичної допомоги потерпілим у ДТП.

Враховуючи досвід попередніх років, слід констатувати, що вирішення наявної проблеми, як і раніше, потребує застосування програмного підходу, що дозволить забезпечити принцип комплексності та системності на основі:

 • визначення цілей, завдань і заходів;

 • концентрації ресурсів держави на реалізації заходів, що відповідають пріоритетним цілям і завданням у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху;

 • підвищення ефективності державного управління у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху.


2. Характеристика використання потенціалу сфери безпеки дорожнього руху.
На сьогоднішній день наявні можливості складових впливу на стан безпеки дорожнього руху не задовольняють потреб розвитку сфери і не здатні забезпечити прийнятого рівня безпечного функціонування дорожньо-транспортної інфраструктури району, оскільки:

 • ступінь розвитку вулично-шляхової мережі району та її стан не відповідають вимогам, що висуваються до неї;

 • низьким залишається рівень впровадження в практичне застосування новітніх технологій і технічних засобів організації дорожнього руху та здійснення нагляду за дотриманням учасниками дорожнього руху правил та вимог безпеки;

 • економічно обумовлений технічний стан автомобільного парку відзначається надзвичайно великою часткою старих транспортних засобів, технічний стан яких являє собою об’єктивну загрозу безпеці руху.

Сучасні вимоги до стану забезпечення безпеки дорожнього руху на автомобільних дорогах району, що офіційно висуваються до нього, не повною мірою враховують зміни, що сталися за останні 10 років у транспортно-дорожньому комплексі: перерозподіл транспортних потоків по мережі автомобільних доріг загального користування, нову класифікацію доріг, суттєве зростання обсягу транзитних перевезень вантажів і пасажирів; розвиток міжнародних транспортних коридорів та сервісної інфраструктури вздовж автодоріг, новий за швидкісними показниками склад транспортних потоків тощо.

Унаслідок стрімкого росту автомобілізації району протягом останнього десятиріччя практично повністю вичерпано ресурсні можливості дорожньо-шляхової мережі. Наслідком такого стану справ є значне погіршення умов руху, збільшення витрат пального, погіршення екологічної ситуації і зростання аварійності. Темпи розвитку дорожньо-шляхової мережі, обсяги капіталовкладень та відповідно заходів, пов’язаних з усебічним вирішенням проблем сфери дорожнього руху та його безпеки не відповідають темпам інтенсифікації дорожнього руху.

Належним чином не організовано в автогосподарствах підприємств, установ та організацій виконання вимог Закону України «Про дорожній рух» і рішень Кабінету Міністрів України щодо забезпечення безаварійності експлуатації підвідомчого автомобільного транспорту. У багатьох автогосподарствах заходи з профілактики ДТП не плануються, облік порушень Правил дорожнього руху, допущених водіями, не ведеться, заходи реагування до порушників не вживаються. Не виконуються вимоги статті 11 Закону України «Про дорожній рух» щодо створення служб безпеки руху в автогосподарствах чи введення посад фахівців з безпеки дорожнього руху. У зв’язку з реформуванням міністерств та відомств значна частина підприємств і організацій змінила форму власності та вийшла з-під їхнього підпорядкування, що негативно позначилося на організації роботи, пов’язаної з безпекою дорожнього руху.

Незадовільним рівнем відзначається реалізація передбачених цим Законом заходів щодо охорони здоров’я і контролю за умовами праці водіїв, організації проведення в автогосподарствах їх передрейсових та післярейсових медичних оглядів. Перевірки засвідчили, що такі огляди проводяться лише в третині автогосподарств.

Відсутній контроль за перевіркою технічного стану та огляд водія медичним працівником в автоперевізників, що надають послуги по перевезенню вантажів, у зв’язку з режимом праці, що передбачає постійні відрядження.

Не в повному обсязі виконуються вимоги Закону України «Про дорожній рух» у частині організації профілактичної роботи серед дітей. Це передусім стосується навчально-виховних закладів, де не проводяться практичні заняття, необхідні для закріплення відповідних навичок поведінки на вулично-шляховій мережі. Залишаються поза увагою питання реформування та вдосконалення наявної системи підготовки водіїв транспортних засобів: відсутні заходи щодо перегляду навчальних програм, розроблення науково обґрунтованих підходів до організації навчальних процесів, забезпечення контролю за професійною придатністю кандидатів у водії та якістю їх підготовки.

На стан безпеки дорожнього руху впливає також ряд інших факторів. Зокрема, недостатня правосвідомість учасників дорожнього руху, що зумовлює байдуже ставлення до можливих наслідків дорожньо-транспортних пригод, відсутність розуміння причин виникнення ДТП, недостатнє залучення населення до діяльності по попередженню ДТП. Не повною мірою вивчаються та використовуються надбання новітнього досвіду в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху.

ІІ. Стратегічні цілі і пріоритети розвитку.
Метою Програми підвищення безпеки дорожнього руху на території району на період 2013-2016 років (далі – Програма) є зниження показників аварійності на вулично-шляховій мережі району та зменшення соціальної гостроти цієї проблеми.

Основними пріоритетами Програми є: • проведення якісних змін у системі підготовки учасників дорожнього руху;

 • формування в суспільстві свідомості та культури безпечної поведінки на дорозі, а також негативного ставлення до порушників Правил дорожнього руху;

 • підвищення експлуатаційних показників автомобільних доріг і вулиць;

 • удосконалення організації руху транспорту та пішоходів;

 • підвищення безпеки пасажирських перевезень;

 • створення сучасної дорожньої інфраструктури;

 • підвищення рівня інформаційно-технічного забезпечення у сфері безпеки дорожнього руху;

 • створення ефективної системи надання медичної допомоги потерпілим у ДТП.

З метою реалізації Програми передбачається здійснити комплекс організаційних заходів та завдань (далі – заходи Програми).
ІІІ. Економічне обгрунтування і оцінка необхідних ресурсів для реалізації Програми. Розрахунки необхідної бюджетної підтримки.
Фінансування заходів Програми передбачається здійснювати за рахунок коштів Державного та місцевих бюджетів району у межах коштів виділених із відповідних бюджетів, власних коштів задіяних підприємств та інших джерел, не заборонених законодавством.

Витрати, пов’язані з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг, здійснюватимуться відповідно до джерел, визначених законодавством.


ІV. Розрахунок очікуваної ефективності і строки виконання Програми.
Програму розраховано на період до 2016 року. За умов реалізації заходів Програми прогнозується зупинення зростання показників аварійності з подальшим їх зниженням.

У результаті реалізації Програми очікується значне поліпшення стану забезпечення безпеки дорожнього руху на території Христинівського району та зменшення кількості потерпілих у ДТП, покращення умов руху на вулицях і дорогах, створення ефективної системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв, забезпечення належного рівня надання медичної допомоги потерпілим у ДТП.

Реалізація заходів Програми дозволить:


 • змінити тенденцію надвисокої небезпеки дорожнього руху;

 • зменшити соціальні та економічні збитки від ДТП;

 • підвищити на 10-20 відсотків використання автомобільного транспорту;

 • підвищити ефективність управління безпекою (зменшенням кількості випадків перевищення швидкості, керування автотранспортом у нетверезому стані, навмисних порушень Правил дорожнього руху, незастосування ременів безпеки та ін.);

 • стимулювати учасників дорожнього руху до посилення дисципліни на дорогах;

 • впровадити у використання сучасні технології та технічні засоби організації дорожнього руху та нагляду за виконанням його учасниками Правил дорожнього руху;

 • поліпшити дорожню інфраструктуру;

 • поліпшити роботу рятувальних служб у ДТП.


V. Визначення механізму управління і контролю за ходом виконання Програми.
Координування робіт з виконання заходів і завдань Програми здійснюватиметься Христинівською райдержадміністрацією та РВ УМВС України в Черкаській області. Планування освоєння бюджетних коштів на реалізацію заходів Програми, а також відповідне звітування забезпечуватимуться відділенням ДАІ Христинівського РВ УМВС України в Черкаській області, інформує районну державну адміністрацію та районну раду про стан виконання Програми щороку.
VI. Комплекс організаційних заходів та завдань щодо реалізації Програми.


 1. Удосконалення нормативно-правових та організаційних основ державної політики щодо забезпечення безпеки дорожнього руху:

  1. Розробляти пропозиції щодо внесення змін та доповнень до чинного законодавства в частині регламентації діяльності й організації взаємодії центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, громадських організацій та їх об’єднань, інших юридичних осіб у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху.

Відділення ДАІ Христинівського РВ УМВС України в Черкаській області

2013-2016 роки.
 1. Удосконалення системи підготовки учасників дорожнього руху всіх категорій.

  1. З метою оптимізації умов підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів розробити відповідні пропозиції до проектів сучасних навчальних програм для навчальних закладів системи загальної середньої освіти.

Райдержадміністрація, відділення ДАІ

Христинівського РВ УМВС України в Черкаській в області

2013


  1. Здійснювати профілактичні заходи спрямовані на попередження ДТП за участю пішоходів, шляхом організації систематичної навчально-роз’яснювальної роботи та формування свідомості громадян у питаннях дотримання безпеки дорожнього руху.

Райдержадміністрація, відділення ДАІ

Христинівського РВ УМВС України в Черкаській області

2013-2016 роки.


  1. З метою підвищення рівня професійних знань педагогічних працівників, які залучаються до підготовки водіїв автотранспортних засобів, організувати їх навчання з питань методики проведення занять з професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки, обмін досвідом роботи, впровадження новітніх технологій професійного навчання тощо. Ввести в практику проведення двічі на рік з керівниками, викладачами та майстрами виробничого навчання навчальних закладів інструктивно-методичних нарад, семінарів, показових занять та інше.

Райдержадміністрація

2013-2016 роки.  1. Для навчання водіїв діям у нестандартних і екстремальних ситуаціях на дорозі, контр-аварійним діям, створити в установленому порядку мережу спеціалізованих навчальних центрів для формування навичок безпечного керування автотранспортом в екстремальних умовах

Райдержадміністрація, відділення ДАІ Христинівського

РВ УМВС України в Черкаській області

Христинівська районна спілка автомобілістів.

2013-2016 роки.  1. З метою поглибленого вивчення вимог Правил дорожнього руху дітьми та недопущення зростання рівня дитячого дорожньо-транспортного травматизму передбачити збільшення кількості учбових годин у відповідних навчальних програмах навчальних закладів району.

Райдержадміністрація.

2013-2016 роки. 1. Розвиток профілактичної діяльності, спрямованої на формування особистості законослухняного громадянина:

  1. Організувати постійне висвітлення в засобах масової інформації актуальних питань щодо забезпечення безпеки дорожнього руху, матеріалів стосовно діяльності ДАІ

Райдержадміністрація, відділення ДАІ

Христинівського РВ УМВС України в області,

Редакція районної газети «Трибуна хлібороба»

2013-2016 роки.  1. Організувати оперативні фотознімання ДТП з тяжкими наслідками. З метою профілактики і недопущення подібних ДТП забезпечити висвітлення в засобах масової інформації причин і умов їх скоєння.

відділення ДАІ Христинівського РВ УМВС України в Черкаській області,

  1. роки.

  1. Здійснити заходи з формування громадської думки щодо негативного ставлення до громадян, які порушують Правила дорожнього руху.

Постійно.

  1. З метою залучення школярів до роботи по попередженню дитячого дорожньо-транспортного травматизму організовувати і проводити: районні конкурси серед загонів юних інспекторів руху, районні конкурси серед команд КВН-ЮІР, ігри, конкурси на кращий дитячий малюнок та кращий дитячий твір з тематики «Безпека дорожнього руху-запорука життя».

Забезпечити підготовку й участь команди-переможниці районного конкурсу серед загонів ЮІР в обласних змаганнях та у фіналі Всеукраїнського конкурсу серед загонів ЮІР.

Райдержадміністрації, відділення ДАІ Христинівського РВ УМВС України в Черкаській області, виконкоми міської, селищної та сільських рад.

Щороку.


  1. З метою профілактики дитячого дорожньо-транспортного травматизму організувати проведення в районі конкурсу-рейду «Увага! Діти на дорозі!», «Навчальний рік без ДТП».

Райдержадміністрації, відділення ДАІ Христинівського РВ УМВС України в області

виконкоми міської, селищної та сільських рад.

2013-2016 роки.


  1. Організувати обладнання куточків, класів безпеки руху, здійснити заходи щодо створення при установах освіти майданчиків для практичного навчання дітей Правил дорожнього руху

Райдержадміністрації, відділення ДАІ Христинівського РВ УМВС України в області

Щороку.


  1. Виготовити та установити на центральних вулицях та автошляхах району, зупинках громадського транспорту рекламні біг-борди та лайт-бокси з тематики безпеки дорожнього руху.

Райдержадміністрації, відділення ДАІ Христинівського РВ УМВС України в області

Щороку.


  1. Розробити та видати масовим тиражом брошури, плакати, листівки, пам’ятки з тематики безпеки дорожнього руху для подальшого розповсюдження серед учасників дорожнього руху.

Райдержадміністрації, відділення ДАІ Христинівського РВ УМВС України в області

Щороку.


  1. Для вивчення дітьми правил безпечної поведінки на вулиці та проведення різноманітних заходів щодо попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму створити ігрові дитячі автомістечка в дитячих садках району.

Райдержадміністрація, виконавчі комітети міської, селищної та сільських рад

2013-2016роки.  1. Відновити діяльність спеціалізованих громадських формувань з питань безпеки дорожнього руху.

Відділення ДАІ Христинівського РВ УМВС України в Черкаській області

  1. роки.
 1. Підвищення експлуатаційних показників автомобільних доріг і вулиць:

  1. Організувати проведення аналізу ДТП і матеріалів комісійних обстежень вулично-дорожної мережі району. Забезпечити розробку комплексу першочергових заходів щодо підвищення безпеки дорожнього руху, їх фінансування і реалізацію, насамперед у місцях концентрації ДТП і аварійно-небезпечних ділянках, а також в місцях розміщення загальноосвітніх навчальних закладів.

Райдержадміністрація, виконкоми міської, селищної та сільських рад, відділення ДАІ Христинівського РВ УМВС України в Черкаській області, Христинівський райавтодор

Щороку.


  1. Розробити Єдиний реєстр перевізників автомобільним транспортом небезпечних, великогабаритних і великовагових вантажів в районі.

Райдержадміністрації, відділення ДАІ Христинівського РВ УМВС України в Черкаській області

2013 рік.  1. Провести комплекс реконструкційних робіт, спрямованих на вдосконалення дорожніх умов на дорогах загального користування, особливо в місцях (на ділянках) концентрації ДТП, у тому числі встановлення засобів регулювання дорожнім рухом, світлофорних об’єктів, металевих огороджень, направляючих, засобів примусового зниження швидко.

Райдержадміністрація, Христинівський райавтодор відділення ДАІ Христинівського РВ УМВС України в Черкаській області.

2013-2016 роки.  1. Здійснити обстеження стану утримання та облаштування аварійно-небезпечних ділянок автомобільних доріг державного і регіонального значення.

Відділення ДАІ Христинівського РВ УМВС України в Черкаській області, Христинівський райавтодор.

2013-2016 роки.  1. Здійснити перевірки розміщення малих архітектурних форм, об’єктів дорожнього сервісу, рекламних установок, розташованих у межах смуги відведення автомобільних доріг за межами населених пунктів, у межах червоних ліній міських вулиць і доріг в населених пунктах на відповідність державним нормам, стандартам і правилам безпеки дорожнього руху.

Райдержадміністрація, Христинівський райавтодор, відділення ДАІ Христинівського РВ УМВС України в Черкаській області

2013-2016 роки.  1. Забезпечити будівництво регульованих пішохідних переходів, островків безпеки, тротуарів, піднятих над рівнем проїзної частини вулиць міста.

Виконавчий комітет Христинівської міської ради.

2013-2016 роки.  1. Забезпечити будівництво транспортних розв’язок у різних рівнях на найбільш інтенсивних та небезпечних перехрестях, у тому числі із залізницями в районі.

Райдержадміністрація, виконкоми міської, селищної та сільських рад, відділення ДАІ Христинівського РВ УМВС України в Черкаській області, Христинівський райавтодор

2013-2016 роки.  1. З метою зменшення та недопущення аварійних ситуацій на перехрестях м. Христинівка та в населених пунктах району, провести роботу по очищенню дерев, кущів і т. д. (рослинності) на перехрестях вулиць для кращої видимості.

Райдержадміністрація, виконкоми міської, селищної та сільських рад, відділення ДАІ Христинівського РВ УМВС України в Черкаській області

Христинівський райавтодор

постійно


  1. Провести реконструкцію пішохідних доріжок і тротуарів в м. Христинівка та в населених пунктах району.

Органи місцевого самоврядування

2013-2016 роки.
 1. Удосконалення організації руху транспорту та пішоходів:

  1. Для упорядкування вулиць і доріг міста, впровадження заходів маршрутного орієнтування і організації руху транспортних потоків розробити план міста і населених пунктів району з урахуванням комплексних схем організації дорожнього руху, схем маршрутного орієнтування водіїв транзитного транспорту, єдиних дислокацій технічних засобів регулювання руху і розташування автостоянок і місць паркувань поза межами проїзних частин.

Райдержадміністрація, виконкоми міської, селищної та сільських рад, відділення ДАІ Христинівського РВ УМВС України в Черкаській області, Христинівський райавтодор

2013-2016 роки.  1. У взаємодії з Державтоінспекцією розробити та впровадити комплексні схеми організації дорожнього руху (КСОДР) у м. Христинівка з урахуванням єдиної схеми маршрутного орієнтування водіїв транзитного транспорту, організації введення одностороннього руху в центральній частині м. Христинівка

Виконавчий комітет м. Христинівка, відділення ДАІ

Христинівського РВУМВС України в Черкаській області

2013-2016 роки.


  1. Привести у відповідність світлофорні об’єкти у місті та в районі.

Виконкоми міської, селищної та сільських рад відділення ДАІ Христинівського РВ УМВС України в Черкаській області

2013-2016 роки.  1. Забезпечити впровадження засобів примусового зниження швидкості та шумових смуг.

Виконкоми міської, селищної та сільських рад, відділення ДАІ Христинівського РВ УМВС України в Черкаській області

2013-2016роки.
  1. З метою недопущення зростання рівня дорожньо-транспортного травматизму, особливо в нічний час доби, здійснити заходи щодо приведення рівня освітленості вулиць і доріг у місті та в районі до нормативних вимог.

Виконкоми міської, селищної та сільських рад.

2013-2016 роки.  1. Під час розробки схем районного планування, містобудівної документації з планування територій населених пунктів, проектів детального планування, проектів забудови передбачати місця для облаштування майданчиків для зберігання та паркування транспортних засобів.

Райдержадміністрація, виконкоми міської, селищної та сільських рад, відділення ДАІ Христинівського РВ УМВС України в Черкаській області

2013-2016 роки.  1. Здійснити заходи із впровадження дорожньої розмітки та дорожніх знаків з використанням сучасних світловідбиваючих матеріалів.

Відділення ДАІ Христинівського РВ УМВС України в Черкаській області, Христинівський райавтодор

2013-2016 роки.  1. Виконати реконструкцію автодоріг міста та району.

Виконкоми міської, селищної та сільських рад, Христинівський райавтодор

  1. и.

  1. Внести пропозицію райавтодору щодо проведення капітального ремонту вулично-шляхової мережі району.

Виконкоми міської, селищної та сільських рад

Христинівський райавтодор

2013-2016 роки.


  1. Провести капітальний ремонт обох смуг одностороннього руху доріг міжміського значення по вулиці Першотравневій в м. Христинівка.

Виконавчий комітет Христинівської міської ради,

Христинівський райавтодор

2013-2016 роки.


 1. Підвищення безпеки пасажирських перевезень:

  1. Відповідно до наданих повноважень розробити ефективну систему допуску перевізників до виконання рейсів, формування маршрутної сітки, контролю за здійсненням пасажирських перевезень.

Райдержадміністрація.

2013-2016 роки.  1. Забезпечити скорочення кількості рухомого складу, що надає послуги з перевезення пасажирів автомобільним транспортом, шляхом поетапного виведення з експлуатації автобусів малої місткості та заміни їх на автобуси середньої і великої місткості.

Райдержадміністрація.

2013-2016 роки.  1. Передбачити створення стаціонарних постів медичного контролю за станом здоров’я водіїв пасажирського та вантажного транспорту, що здійснюють перевезення на автодорогах державного значення.

Райдержадміністрації, головний лікар

центральної районної лікарні, відділення

ДАІ Христинівського РВ УМВС України в

Черкаській області

2013-2014 роки.


 1. Підвищення доступності та ефективності надання екстренної медичної допомоги потерпілим у ДТП:

  1. Закріпити за закладами охорони здоров’я відповідні ділянки доріг.

Відділення ДАІ Христинівського РВ УМВС України в Черкаській області.

2013 рік.  1. Сприяти матеріально-технічному оснащенню закладів охорони здоров’я, закріплених за відповідними ділянками доріг, для забезпечення надання медичної допомоги потерпілим у ДТП відповідно до медико-технологічних стандартів (протоколів) надання екстреної медичної допомоги.

Відділ охорони здоров’я

райдержадміністрації.

2012-2016 роки.


  1. З метою інформування водіїв автотранспорту про наявність поблизу закладів охорони здоров’я, забезпечити обладнання автомобільних доріг загального користування і вулиць міста та населених пунктів району дорожніми знаками «Пункт першої медичної допомоги» та «Лікарня».

Райдержадміністрації, головний лікар

центральної районної лікарні, відділення

ДАІ Христинівського РВ УМВС України в

Черкаській області

2013-2016 роки.


  1. Забезпечити проведення підготовки та перепідготовки медичних працівників, рятувальників та працівників міліції, професійні обов’язки яких пов’язані з експлуатацією автомобільного транспорту, щодо надання екстреної медичної допомоги потерпілим у ДТП.

Райдержадміністрації, головний лікар

центральної районної лікарні, відділення

ДАІ Христинівського РВ УМВС України в

Черкаській області, Управління ДСПС у Черкаській області

2013-2016роки. 1. Підвищення рівня інформаційно-технічного забезпечення у сфері безпеки дорожнього руху:

  1. Забезпечити впровадження систем та комплексів автоматизованого контролю за дорожнім рухом, у тому числі:

 • стаціонарних комплексів відеофіксації фактів порушень Правил дорожнього руху України;

 • спеціалізованих транспортних засобів, обладнаних засобами контролю та виявлення правопорушень на вулично-шляховій мережі.

Відділення ДАІ Христинівського РВ УМВС України в Черкаській області, органи місцевого самоврядування

2013-2016 роки.  1. З метою надійного та інформаційного забезпечення відділенню ДАІ Христинівського РВ УМВС України в області здійснити модернізацію корпоративної мережі виділених каналів зв’язку та локальної мережі

Райдержадміністрація, органи місцевого

самоврядування, відділення ДАІ Христинівського

РВ УМВС України в Черкаській області

2013-2016 роки.
 1. Матеріально-технічне забезпечення заходів щодо підвищення безпеки дорожнього руху:

  1. Забезпечити підрозділи ДАІ засобами контролю швидкісного режиму, відео та звукозаписуючою апаратурою для використання при нагляді за дорожнім рухом.

Райдержадміністрація, відділення ДАІ

Христинівського РВ УМВС України

в Черкаській області органи місцевого самоврядування

2013-2016 роки.  1. З метою оперативного перекриття автошляхів державного значення, попередження та розкриття злочинів, придбати для підрозділів ДАІ швидкісні патрульні автомобілі, переносні і автомобільні радіостанції, комп’ютери класу «Notebook», прилади для виявлення підроблених документів.

Райдержадміністрація, відділення ДАІ

Христинівського РВ УМВС України в Черкаській області, органи місцевого самоврядування

2013-2016 роки.


  1. З метою підвищення оперативності в регулюванні на повідомлення про протиправні дії стосовно учасників дорожнього руху та інші надзвичайні ситуації на автомобільних шляхах державного значення, забезпечити установку на громадських постах і об’єктах дорожнього сервісу, розташованих біля автошляхів, міських і міжміських таксофонів.

Райдержадміністрація, відділення ДАІ Христинівського РВ УМВС України в Черкаській області, органи місцевого самоврядування

2013-2016 роки.  1. Для своєчасного та якісного поновлення пошукових баз даних АІПС, накопичування та надання інформації службового характеру, забезпечити оснащення підрозділів ДАІ сучасними комп’ютерами і новим програмним забезпеченням.

Райдержадміністрація, відділення ДАІ Христинівського РВ УМВС України в Черкаській області, органи місцевого самоврядування

2013-2016 роки.  1. Для несення служби, а також для підвищення безпеки нагляду за дорожнім рухом, забезпечити відповідно до нормативів особовий склад підрозділів ДАІ обмундируванням нового зразка, спеціальними жилетами зі світловідбивними смугами, спорядженням білого кольору зі світловідбиваючою поверхнею, жезлами, що світяться.

Райдержадміністрація, відділення ДАІ Христинівського РВ УМВС України в Черкаській області

2013-2016 роки.  1. З метою своєчасного реагування на повідомлення про протиправні дії стосовно учасників дорожнього руху, затримання в максимально короткий відрізок часу викраденого автотранспорту, осіб, які незаконно заволоділи ними транспортних засобів, що використовувались під час учинення злочинів, розшуку водіїв, які з місця дорожньо-транспортної пригоди зникли, а також виявлення підроблених ідентифікаційних номерів агрегатів транспортних засобів, реєстраційних документів та посвідчень водія на автомобільних шляхах району забезпечити обладнання основних автодоріг району комплексами відеоспостереження «Патруль».

Райдержадміністрація, відділення ДАІ Христинівського РВ УМВС України в Черкаській області, органи місцевого самоврядування

2013-2016 роки.  1. З метою виявлення викраденого автотранспорту, осіб, які незаконно заволоділи ним, транспортних засобів, що використовувались під час учинення злочинів, а також виявлення підроблених ідентифікаційних номерів агрегатів транспортних засобів, реєстраційних документів та посвідчень водія, при проведенні відпрацювань міста Христинівка та населених пунктів району забезпечити обладнання патрульних автомобілів ДАЇ мобільними комплектами для доступу до пошукових баз МВС та ДДАІ МВС України в режимі «он-лайн».

Відділення ДАІ Христинівського РВ УМВС України в Черкаській області

2013-2016 роки.  1. З метою належного функціонування підрозділів оформлення ДТП та дізнання відділення ДАІ Христинівського РВ УМВС України в області з урахуванням їх штатної чисельності придбати засоби довгострокового користування, в тому числі: автомобілі, фотовідеоапаратуру, ПЕВМ, комплекти технічних засобів для організації дорожнього руху.

Райдержадміністрація, відділення ДАІ Христинівського РВ УМВС України в Черкаській області, органи місцевого самоврядування підприємства району.

2013-2016 роки.ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
До проекту Програми підвищення безпеки дорожнього руху на території Христинівського району на період до 2016 роки.


 1. Обґрунтування необхідності прийняття Програми.

Збільшення показника аварійності зумовлено наявністю чисельних факторів, серед яких найбільш значущими є: неадекватність установленої законодавством відповідальності у сфері безпеки дорожнього руху соціальній небезпеці вчиненого правопорушення; низький рівень дорожньої дисципліни учасників дорожнього руху; недостатній рівень водійської майстерності; недостатній рівень забезпеченості транспортного процесу відповідними за своїми параметрами дорогами; фактична відсутність системи організаційно-планувальних та інженерних заходів, спрямованих на вдосконалення організації руху транспорту та пішоходів у містах; низький рівень надання медичної допомоги потерпілим у дорожньо-транспортних пригодах.

Ураховуючи досвід попередніх років, слід констатувати, що вирішення наявної проблеми, як і раніше, потребує застосування програмного підходу, що дозволить забезпечити принцип комплексності та системності на основі:


 • визначення цілей, завдань і заходів;

 • концентрації ресурсів держави на реалізації заходів, що відповідають пріоритетним цілям і завданням у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху;

 • підвищення ефективності державного управління у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху.

При застосуванні програмного методу будуть забезпечені:

 • розвиток і використання наукового потенціалу під час планування та реалізації заходів, а також формування основ і пріоритетних напрямків профілактики дорожньо-транспортних пригод та зниження тяжкості їх наслідків;

 • координація дій суб’єктів управління у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху;

 • реалізація комплексу заходів, у тому числі профілактичного характеру, що знижують кількість дорожньо-транспортних пригод з постраждалими і число громадян, які загинули в результаті ДТП.

Здійснення зазначених заходів дозволить досягти позитивного ефекту за рахунок реалізації цільового науково обґрунтованого й системного впливу на об’єкти керування з метою підвищення безпеки дорожнього руху.

При цьому основними недоліками підходу до вирішення проблеми без використання програмного методу, як і раніше, будуть: • організаційна неузгодженість зусиль державних органів влади всіх рівнів, органів місцевого самоврядування та громадських об’єднань;

 • неможливість формування єдиних цільових показників (індикаторів);

 • неможливість повного та ефективного використання системного й комплексного підходів при розроблені заходів, спрямованих на забезпечення безпеки дорожнього руху;

 • відсутність ефективних механізмів координації і контролю заходів щодо підвищення безпеки дорожнього руху, а також послідовності їх реалізації;

 • відсутність системного планування наявних ресурсів;

 • неефективність використання фінансових коштів, що спрямовуються на здійснення діяльності органів виконавчої влади у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху.


2. Мета та завдання прийняття Програми.
Метою Програми є зниження показників аварійності на вулично-дорожній мережі району, зменшення соціальної гостроти цієї проблеми, надання питанням безпеки дорожнього руху державної ваги та статусу основ загальної транспортної політики держави.

Основними пріоритетами Програми є: • проведення якісних змін у системі підготовки учасників руху;

 • формування в суспільстві свідомості та культури безпечної поведінки на дорозі, а також негативного ставлення до порушників Правил дорожнього руху;

 • підвищення експлуатаційних показників автомобільних доріг і вулиць;

 • удосконалення організації руху транспорту та пішоходів;

 • підвищення безпеки пасажирських перевезень;

 • створення сучасної дорожньої інфраструктури;

 • підвищення рівня інформаційно-технічного забезпечення у сфері безпеки дорожнього руху;

 • створення ефективної системи надання медичної допомоги потерпілим у ДТП.


3. Фінансово- економічне обґрунтування.
Фінансування заходів Програми передбачається здійснювати за рахунок коштів Державного та місцевого бюджетів у межах можливостей, власних коштів задіяних підприємств та інших джерел, не заборонених законодавством.

Витрати, пов’язані з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг, здійснюватимуться відповідно до джерел, визначених законодавством.

Система фінансового забезпечення повинна створити стабільні умови для вдосконалення безпеки дорожнього руху, забезпечення безпечних і комфортних умов руху на вулично-дорожній мережі району.

При плануванні ресурсного забезпечення Програми враховувались реальна ситуація у фінансово-бюджетній сфері, висока економічна та соціально-демографічна значущість проблеми забезпечення безпеки дорожнього руху, а також реальні можливості її вирішення.


4. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття Програми.

Внаслідок виконання визначених у Програмі заходів очікується: • змінити тенденцію надвисокої небезпеки дорожнього руху;

 • зменшити соціальні та економічні збитки від ДТП;

 • підвищити продуктивність автомобільного транспорту;

 • підвищити ефективність управління безпекою (зменшенням кількості випадків перевищення швидкості, кількості нетверезих водіїв, навмисних порушень ПДР, незастосування ременів безпеки та ін.);

 • запровадити планування діяльності з попередження ДТП (кількість патрулювань небезпечних ділянок доріг та вулиць, зменшення таких ділянок на дорогах та вулицях, кількість демонстрацій фільмів, кількість видань брошур, кількість лекцій);

 • стимулювати учасників дорожнього руху до посилення дисципліни;

 • впровадити у широке використання сучасні технології та технічні засоби організації дорожнього руху та нагляду за виконанням його учасниками Правил дорожнього руху;

 • поліпшити дорожню інфраструктуру;

 • поліпшити роботу рятувальних служб у ДТП.


Доповнення до пояснювальної записки до проекту Програми підвищення безпеки дорожнього руху на території Христинівського району на період до 2016 роки.

У проекті Програми підвищення безпеки дорожнього руху на території Христинівського району на період до 2016 років передбачено матеріально-технічне забезпечення заходів щодо підвищення безпеки дорожнього руху в районі, встановлення дорожніх знаків, нанесення горизонтальної розмітки, приведення до відповідних умов зелені насадження.

Для реалізації визначених заходів, а також покращення матеріально-технічного стану Державтоінспекції району необхідні кошти, а саме:


 • паливно-мастильних матеріалів – 12 тис. грн.;

 • придбання запасних частин – 6 тис грн.;

 • спеціальних технічних приладів – 8 тис грн..

Начальник відділення ДАІХристинівського РВ УМВС України

в Черкаській області О.А. Шарандак

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка