Програма «Освіта» (Україна ХХІ століття), «Національна доктрина розвитку освіти в Україні у ХХІ столітті»Скачати 67.24 Kb.
Дата конвертації22.12.2017
Розмір67.24 Kb.
ТипПрограма

Екологічне виховання на уроках біології.
Державна програма «Освіта» (Україна ХХІ століття), «Національна доктрина розвитку освіти в Україні у ХХІ столітті» Визначили головним стратегічним завданням виховання освідченної особистості, звбеспечення пріоритетності гармонійного всебічного розвитку особистості, забеспечення формування її психічного та фізичного здоров’я, духовності, екологічного мислення та свідомості.

Гармонійне життя людини в природі можливе за умови розуміння нею законів функціонування живої Природи, усвідомлення того, що Природа має абсолютну цінність не тому, що приносить користь, а тому, що без неї не можливе існування людства.

Одним з найгостріших завдань, що постали перед світовою цивілізацією, є проблема екологічної безпеки на планеті. Вплив негативних чинників антропогенного характеру на природне оточення сьогодні значно перевищує компенсаційні можливості біосфери. Екологічна небезпека, пов’язана не тільки з інтенсивним забрудненням і погіршенням якості навколишнього природного середовища, а й з неконтрольованими наслідками його грандіозної природоперетворювальної діяльності. Наприклад, у тому місці, де запалювали вогнища, протягом 20 років не родить жодна культура; бляшанка розкладається протягом 20 років, полієтиленовий пакет – 200 років. Забудована земельна площа планети перевищує 150 млн га; щорічно спалювання кам’яного вугілля збільшується на 7 %, а нафти – на 11 %. Щоб забезпечити одну людину предметами першої необхідності (і предметами розкоші), щороку із Землі вилучається 20 т сировини. ЇЇ енергетичні потреби у вугіллі щорічно складають 2 т. Ресурси, що природа накопичувала в надрах Землі протягом цілих географічних епох, людина витрачає в біосфері за десятиріччя, змінюючи традиційні біохімічні цикли планети.. Унаслідок розробки покладів корисних копалин щорічно на Землі зникає 14 млн га земель, 6 млн га пасовищ, 18 млн га лісів. З 15 млрд га земногосуходолу вже розорано близько 1,5 млрд га; у результаті ерозії грунту, використання земель у промисловості, на транспорті земна поверхня деградує зі швидкістю 10 – 44 га/хв. За всю історію людства внаслідок ерозії зникло більше 2 млрд га земель. З поверхні Землі за кожну хвилину зникає 20 – 24 га лісів, головним чином тропічних. Ліси знищені на 50 – 60 % поверхні суходолу. Необхідно враховувати, що ліс – головний регулятор водного режиму поверхні Землі, основний генератор кисню і головний сорбент вуглекислого газу. Для його відновлення необхідно 60 – 100 років, а щоб самовідновився шар грунту завтовшки 20 см, природі необхідно витратити

5 – 10 тис. років.

Шкільний курс біології має значні потенційні можливості для формування екологічної культури учня. Це передусім стосується висвітлення глобальних проблем, зокрема таких:

• Забруднення навколишнього середовища техногенними речовинами.

• Нестача сировинних ресурсів.

• Радіаційне забруднення середовища.

• Нераціональне використання енергетичних ресурсів.

• Порушення озонового «екрана» Землі.

• Кислотні опади і смоли.

• Скорочення площі лісів.

• Парниковий ефект.

• Стустошення земель.

• Порушення екологічних функцій Світового океану.

• Зменшення біологічної різноманітності видів.

• Поширення захворювання людей.

Серед природничих дисціплін розом з фізикою, хімією та географією біологія несе основні навантаження в розкритті названних проблем.

Екологія – це насамперед біологічна наука, і на шкільний курс біології лягає основне навантаження в екологічній освіті. Сучасна екологія – це синтетична наука, що має дійсно міждисциплінарний характер, який полягає в узгодженні освітнього й виховного потенціалів усіх навчальних предметів, позаурочної роботи, самоосвіти та інших форм освіти з метою формування екологічної культури особистості. До того ж вивчення біологічних, хімічних, фізичних, географічних аспектів тієї чи іншої екологічної проблеми необхідно врівноважувати відповідними узагальненнями, допомагаючи учням сформувати цілісне уявлення про світ.

Що таке екологія в школі – це освіта чи виховання? По-перше,на перший план ставиться виховання і, як результат, формування екологічної особистості. По-друге, будь-яке виховання передбачає набуття певної системи знань. Щоб діяти бережно щодо природи, вихованець має набути певних умінь:

• підтримувати екологічно безпечним своє помешкання чи найближче середовище, ощадливо використовувати воду, електричну енергію;

• доглядати рослини, свійських (у тому числі й декоративних) тварин;

• Захищати себе від несприятливого впливу зовнішнього середовища (зокрема, надмірного УФ-опромінення в умовах стоншення озонового шару), використовувати рекреаційні властивості природи тощо.

У шкільній практиці поширені різноманітні методи і форми навчання, що сприяють активізації творчої діяльності учнів. Заслуговують на увагу ті з них, які допомагають розвиткові вмінь систематизувати знання, самостійно їх набувати, використовувати на проктиці. До них належеть різні види дидактичного матеріалу, в тому числі ігри, вікторини. Під час вивчення різних тем і навіть у продовж одного уроку доцільно використовувати різні форми роботи, чим буде досягнуто важливу мету – озброїти учнів екологічними знаннями, навчити їх берегти навколишній світ і своє здоров’я.

Урок є одним із важливих ланцюгів в отриманні екологічної освіти учнями.. Так, у курсі викладання теми «Корінь» доцільно нагадати :


 • Якими прийомами агротехніки забеспечується доступ повітря до кореневої системи?

Відповідь. Будь-яке рихлення, розпушення грунту, під час якого я кірка.

Під час вивчення теми «Листок – бічна частина пагона» цікавим запитанням для учнів буде таке:Відповідь. Ялина – тіньовитривала рослина. ЇЇ сходи потерпають від сонячних опіків на вікритій місцевості і знаходять сприятливі умови у сосновому затінку. Світлолюбній сосні не вистачає освітлення під кронами ялин.

Вивчаючи тему «Запилення»,важливим буде запитання: • В одних рослин пилок сухий, порошкоподібний, у інших – липкий або має різні вирости. Поясніть екологічне значення такої різноманітності?

Відповідь.Це є появом пристосування різних видів рослин до поширення. Вітрозапильні рослини мають дрібний сухий пилок. Комахозапильні рослини мають пилок липкий, з наростами, що сприяє його кращому закріпленню на тілі комах.

Вивчаючи тему «Особливості поведінки та сезонні явища в житті риб: розмноження та розвиток; турбота про потомство, зимівля» цікавими будуть запитання: • Узимку на річках і озерах у льоду роблять ополонки, в які встромляють снопи з очерету, соломи. З якою метою це робиться?

Відповідь. Таким чином створюються умови для газообміну між атмосферою та водоймою, внаслідок чого вода збагачується киснем і запобігається задуха риб.

Відповідь. Ні, оскільки ще не забезпечено умов, необхідних для існування риб: немає рослин і достатньої кількості кисню, намає їжі.

Під час вивчення теми «Птахи», «Будова птахів та їх екологічні групи» дітям пропонується вікторина «Зимуючи птахи», взимку проводиться акція «Годівничка», а весною – День птахів.

ВІКТОРИНА «ЗИМУЮЧІ ТПАХИ»


 1. Назвіть види осілих птахів нашої місцевості. (Синиця велика, дятел строкатий, сорока, ворона, сич, сова, пугач,горобець)

 2. Який осілий птах вигодовує тпашенят взимку? (Шишкар)

 3. Яких дятлів ви знаєте? (Строкатий, зелений, чорний)

 4. Що птахам узимку страншіше – голод чи холод? (Голод)

 5. Якого хижого птаха занесено до Червоної книги України? (Пугач)

 6. Яку користь лісовому господарству приносять сойки? (Сприяють поширеню дерев, природному лісовідновленню)

 7. Які птахи прилітають до нас узимку? (Снігурі)

 8. Які сови водяться в нашій місцевості? (Сірі)

 9. Чи корисно підгодовувати птахів улітку? (Ні, тривале вживання неприродного корму, наприклад хліба, призводить до порушення обміну речовин)

 10. Чим корисний горобець? (У період розмноження живиться тільки комахами, ними ж вигодовує пташенят. Памятник споруджено у США (м.Бостон) за знищення комах)

Особлива увага екологічній освіті надається під час вивчення курсу біології у 9 класі, де учні знайомляться з особливостями будови свого організму, його органами та функціями. На уроці з теми «Кров, склад крові» завдання:

 • Кількість еритроцитів (з розрахунку на 1 мм3) у крові людини становить:

•на рівні моря – 5 млн:

•на висоті 700 м над рівнем моря – 6 млн;

•на висоті 1 800 м – 7 млн;

•на висоті 4 400 м – 8 млн.

Поясніть, чому із збільшенням висоти в крові збільшується вміст

еритроцитів?

Відповідь.Збільшення вмісту еритроцитів є однією з форм адаптації людини до умов розрідженого повітря, зниженого вмісту кисню.

Вивчаючи тему «Будова і функції органів дихання», учням надається

Можливість замислитись, чи дійсно полити – це добре? У чому допомагає завдання на дошці:


 • Встановлено, що не менш ніж 90 % поліїв систематично піддавались обкурюваню в родині з дитинства. Лише 7 % паліїв здатні самостійно відмовитись від паління. У чому полягає причина подібного явища?

Відповідь. Нікотин міститься у тютюні, є наркотиком. Наркотичні речовини включаються до обміну речовин людиною. Поступово організм стає залежним від наркотику, відчуває потребу в його надходженні. Звичка до тютюну переростає у хворобу. На дітей впливає не лише сам нікотин, але й приклад дорослих.

Як вид самостійної роботи можна запропонувати учням реферати на теми: «Охорона природи – глобальна проблема», «Вони повинні жити на Землі».У позакласній роботі можна проводити різні заходи, свята, де разом з дітьми знаходити і використовувати вірші про природу, рослин, тварин, якідопомагають дітям чути, бачити навколишній світ, бути уважними до себе й довкілля.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка