Програма Навчальної дисципліни підготовки бакалавра спеціальності 012 «Дошкільна освіта» 2016Скачати 182.59 Kb.
Дата конвертації06.01.2018
Розмір182.59 Kb.
ТипПрограма

Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет педагогічної освіти

Кафедра початкової та дошкільної освітиХудожня праця та основи дизайну

Програма


Навчальної дисципліни

підготовки бакалавра

спеціальності 012 «Дошкільна освіта»

2016


РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: Кафедра початкової та дошкільної освіти факультету педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка.

РОЗРОБНИК ПРОГРАМИ:

Асистент кафедри початкової та дошкільної освіти Назарук Л.М.

Обговорено та рекомендовано до затвердження кафедрою початкової та дошкільної освіти

“____”________________2016 року, протокол № ___

Завідувач кафедри _________________ проф. Мачинська Н.І.

Схвалено Вченою радою факультету педагогічної освіти

Протокол від “____”________________2016 р., № ___

Голова Вченої ради __________________ доц. Герцюк Д.Д.

ВСТУП

Програма вивчення навчальної дисципліни «Художня праця та основи

дизайну», складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра 6.010101 «Дошкільна освіта».

Предметом вивчення навчальної дисципліни є підготовка студентів спеціальності «Дошкільна освіта» до проведення занять з художньої праці в дошкільних навчальних закладах. Міждисциплінарні зв’язки: педагогіка, психологія , дисципліни фахового спрямування.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:Змістовий модуль1. Робота з папером, картоном.

Змістовий модуль2. Робота з природним матеріалом.

Змістовий модуль 3.Робота з різними матеріалами.

Змістовий модуль4. Ознайомлення з писанкарством.

Змістовий модуль 5.Робота з нитками та тканиною.

Змістовий модуль 6. Технологія переплетень та в’язання.

Мета та завдання навчальної дисципліни

  1. Метою викладання навчальної дисципліни є:

підготовка майбутніх вихователів до практичної реалізації означеного завдання у процесі організації посильної господарсько-трудової діяльності дітей у дошкільному навчальному закладі. Набуття ними художньо-графічної та проектно-художньої культури під час розробки навчальних дизайн-проектів та проектно-технологічної культури під час втілення творчого задуму в матеріалі у процесі навчальної дизайн-діяльності.

  1. Основними завданнями вивчення дисципліни є:

 • засвоєння студентами технологічних прийомів обробки різних матеріалів;

 • озброєння студентів необхідними практичними уміннями й навичками виготовлення та художнього оформлення виробів;

 • розвиток художнього сприйняття: вміння відчувати колір, форму, усвідомлювати емоційну виразність об'єкту, здійснювати відбір засобів, що дозволяють передавати його образний зміст;

 • застосування набутих знань, вмінь і навичок при виконанні творчих завдань;

 • оволодіння методикою навчання художньої праці дітей дошкільного віку;

 • виховання у студентів активності, самостійності, прагнення до творчості;

 • художньо-естетичне виховання через власну декоративну та творчу діяльність, розвиток та ціннісна орієнтація на традиціях народного мистецтва України.
  1. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

 • завдання трудового навчання і виховання, вимоги до нього, організацію художньої праці;

 • зміст трудового навчання, методику проведення занять з художньої праці;

 • загальні основи сучасного виробництва, художньої промисловості України;

 • мати уявлення про характер праці робітників, майстрів народних промислів, зайнятих обробкою різних матеріалів;

 • види різних матеріалів, їх властивості, технологію їх виготовлення, обробки і застосування;

 • назви інструментів, що використовуються при обробці матеріалів, їх будову, призначення, прийоми користування;

 • правила безпечної праці при обробці різних матеріалів, вимоги гігієни праці;

 • основи художнього конструювання виробів, конструктивні особливості виготовлення виробів;

 • види декоративно-ужиткового мистецтва та народних промислів;

 • підприємства художніх промислів України.

вміти:

 • володіти методикою трудового навчання та основ дизайну і проводити відповідні заняття, реалізуючи принципи трудового виховання при використанні різних форм і методів навчання;

 • організовувати художню працю на заняттях та в повсякденному житті дитячого садка спираючись на наукову основу, формувати поняття про сучасне виробництво, характер праці виробників різних професій;

 • організовувати і проводити роботу з декоративно-ужиткового мистецтва, народних промислів, художнього конструювання виробів;

 • користуючись інструментами для обробки матеріалів виконувати технологічні операції та прийоми;

 • дотримуватись правил безпечної праці і вимог гігієни праці;

 • читати схеми, креслення виробів, складати схеми;

 • виконувати макетування архітектурних споруд.

На вивчення дисципліни відводиться 150 годин, 5 кредитів ECTS.
 1. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Змістовий модуль1. Робота з папером, картоном.

Тема 1. Історія виникнення паперу. Техніка трафарету, штампу і шаблону в процесі обробки паперу і картону. Розробка дизайн-проектів.

„Художня праця та основи дизайну” як навчальний предмет. Організація навчальної роботи в майстерні. Техніка безпеки. Використання матеріалів для виготовлення клеючих сумішей: крохмалі, пшенична мука, столярний клей. Якість і недоліки різних видів клею.

Короткі відомості з історії виникнення паперу та розвитку паперової промисловості. Виробництво паперу і картону на Україні. Сучасні машини і обладнання паперових підприємств. Використання паперу в різних галузях господарства.

Поняття про трафарет, шаблон, штамп. Використання трафарету, штампу і шаблону в окремих галузях виробництва поліграфічної, текстильної, художньої, будівельної промисловості. Використання трафарету, штампу і шаблону в практиці масового виготовлення наочних посібників, ігор, іграшок, костюмів і головних уборів для свят і творчих ігор.Тема 2. Аплікація. Вирізування симетричних та асиметричних форм, плетіння килимків.

Поняття про аплікацію. Використання аплікації в дитячому садку при створенні картин орнаментів, прикрашенні альбомів, наочних посібників, при виготовленні дидактичного матеріалу, іграшок. При оформленні стендів.

Матеріали для аплікації: папір, природні матеріали (солома, засушені рослини, насіння, кора дерев, тополиний пук). Матеріали для фону: глянцевий, оксамитовий, шагреневий, тиснений, срібний, бронзовий напір, картон, планшети та ін. Клеючі суміші. Обладнання.

Тема 3. Орігамі в дошкільному закладі.

Складання іграшок з паперу з дітьми дошкільного віку. Короткі методичні відомості про організацію роботи з дітьми. Обладнання для прогладжування паперу. Папір для складання. Акуратність і точність при складанні іграшок з паперу.Тема 4. Конструювання з квадрату поділеного на 16 частин.

Папір і картон придатні для виготовлення об’ємних виробів. Специфіка роботи з картоном. Прості об’ємні вироби із смужок паперу, квадратних, прямокутних листів. Об’ємні вироби з квадратного листка, поділеного на 16 частин. Об’ємні вироби прямокутної, циліндричної форми. Склеювання за допомогою зубчиків і прямокутних відгинів. Оформлення об’ємних виробів аплікацією з кольорового паперу. Використання об’ємних виробів як ігрового матеріалу.Тема 5.Посібники для рухливих ігор і святкових ранків. Театральні маски.

Педагогічні, естетичні і технічні вимоги до іграшок і посібників для творчих ігор. Підвищення міцності посібників шляхом наклеювання паперу на марлю. Посібники з цупкої тканини, картону, пап’є-маше. Види посібників і іграшок для творчих ігор, свят, інсценівок, казок.Тема 6.Паперопластика в дошкільному навчальному закладі.

Папір і картон придатні для виготовлення об’ємних виробів. Специфіка роботи з картоном. Прості об’ємні вироби із смужок паперу, квадратних, прямокутних листів.

Об’ємні вироби прямокутної, циліндричної форми. Склеювання за допомогою зубчиків і прямокутних відгинів.

Оформлення об’ємних виробів аплікацією з кольорового паперу. Використання об’ємних виробів як ігрового матеріалу.Тема 7. Виготовлення та оформлення настільного театру.

Вибір казки, оповідання чи художнього твору для визначення основних героїв, які будуть виготовлятись. Виготовлення ескізів та підбір фарб для оформлення настільного театру. Схема виготовлення основи для настільного театру. Допоміжні матеріали (лак, клеюча плівка)при оформленні театру.Тема 8.Виготовлення виробів в техніці пап’є - маше.

Поняття рельєф (барельєф, горельєф). Застосування пап'є-маше в декоративно-ужитковому мистецтві. Обладнання, інструменти та пристосування для роботи з пап’є-маше. Матеріали. Організація робочого місця. Виконання рельєфів та об'ємних форм за моделлю та формою: виклеювання, сушіння, зняття копії з форми, монтаж виробу. Ґрунтування, шліфування та оздоблення виробу (передача різних фактур, фарбування і розпис).


Змістовий модуль2. Робота з природним матеріалом.

Тема 9. Ознайомлення з природним матеріалом,який використовується в аплікації в процесі навчальної дизайн-діяльності.

Знайомство з природним матеріалом, який використовується в аплікації: солома, засушені рослини, квіти, тополиний пух, насіння, лушпина часнику, цибулі, кора дерев, шкірка апельсина, мандарина, яєчної шкарлупи та ін. Заготівля соломи. Засушування листків квітів із збереженням їх природних кольорів, форми. Зберігання природних матеріалів.

Використання аплікації із засушених рослин в дитячому садку в наочних посібниках, при оформленні листівок, групових кімнат.

Аплікація: предметна, сюжетна і декоративна. Аплікація з цілих форм рослин та їх частин, з форм вирізаних з рослин.Тема 10. Конструювання об’ємних виробів з природних матеріалів. Лялька з трави.

Різноманітність природного матеріалу: шишки, жолуді, кісточки, шкаралупа грецького горіха, кора, береста, гілки. Збір природного матеріалу, заготівля, зберігання. Інструменти, що використовуються при обробці природного матеріалу. Прийоми обробки: різання, розпилювання, стругання, свердління, розпарювання, згинання, склеювання, випалювання. Склеювальні суміші для роботи з природного матеріалу.

Художнє плетіння з природного матеріалу. Види плетіння в залежності від матеріалу: лозоплетіння, рогозоплетіння, плетіння з соломи, з обгорток качанів, кукурудзи, трави.

Тема 11.Аплікація з листя, квітів, насіння овочів, фруктів.

Флористика. Підготовка засушеного листя і квітів до роботи. Техніка засушування квітів та зберігання насіння. Складання композицій. Закріплення деталей на основі. Окантовка робіт під органічне скло та целофан.Тема 12. Аплікація з соломи. Етно-дизайн.

Солома як давно відомий матеріал народним майстрам України. Використання аплікацій з соломи для оформлення інтер'єрів приміщень, сувенірів, картин. Підготовка соломи для аплікації. Виготовлення стрічок із соломи гарячим (за допомогою праски) та холодним (за допомогою ножиць) способами.

Аплікація з круглої соломи. Тонування соломи шляхом нагрівання, відбілювання, за допомогою анілінових барвників. Тонування дрібних деталей і орнаментів випалюванням. Зберігання заготовленої соломи.

Технологія роботи з соломою. Матеріал для фону (картон обтягнений чорним сатином, оксамитовий папір, металеві, дерев’яні об’ємні поверхні покриті темним лаком).Модуль 2

Змістовий модуль 3.Робота з різними матеріалами.

Тема 13. Конструювання іграшок з непридатних дріб’язкових матеріалів (меблі, транспорт).

Матеріали для конструювання: сірникові коробки, котушки, дріт, шнурки, поролон, ґудзики, побутовий посуд з полімерів, папір, бляха. Прийоми виготовлення деталей для майбутнього виробу; заклеювання прямокутниками і смужками з паперу. Декоративне оформлення виробів кольоровим папером, шнурком, дротом. Використання виробів з непридатних дріб’язкових матеріалів в дитячому садку.Тема 14.Виготовлення виробів з бісеру та дроту. Нанизування.

Основні операції і прийоми обробки дроту:розмічання, правлення, гнуття, рубання, різання, обпилювання, свердління, скручування. Правила безпечної праці при роботі з металом. Прийоми утворення згинів під кутом, прямолінійних та криволінійних ділянок за шаблоном. Виконання жорстких і рухомих з'єднань. Оздоблення виробів з дроту та бісеру. Різновиди бісеру.Тема 15.Конструювання виробів з утилізованої пластмасової продукції(іграшки з поролону).

Поняття утилізованої пластмасової продукції. Виготовлення сувенірів з поролону, пластмас та інших матеріалів. Ознайомлення з різними матеріалами, що використовуються для виготовлення сувенірів. Типологія сувенірів. Виготовлення сувенірів із застосуванням різноманітних технік.Змістовий модуль4. Ознайомлення з писанкарством.

Тема 16.Писанкарство. Декорування яйця нитками.

Короткі відомості з історії писанкарства. Міфи та перекази стародавніх народів про яйце як джерело життя, світла і тепла. Виникнення та розвиток писанкарства на Україні. Легенди, які пов’язують виникнення писанок з євангельськими подіями. Обрядова, ігрова та декоративна функції писанок.

Класифікація писанок за орнаментами: геометричні, рослинні, зоологічні, антропологічні, побутові. Різновиди декорування яйця.

Групи писанок за походженням їхніх орнаментів: історичні, самобутньо-нові, випадкові.Тема 17. Ознайомлення з писанкарством. Символіка українських писанок. Техніка писання писанок воском.

Символічні знаки на писанках: зображення сонця, коня, дерева, богині Берегині та ін. Своєрідність писанкарських орнаментів в різних регіонах України. Головні центри писанкарства. Особливості технології виготовлення писанок. Матеріали та інструменти необхідні для розпису. Техніка виготовлення різних видів писанок: крашанок, крапанок, драпанок і власне писанок. Восковий та безвосковий способи виконання. Використання в писанкарстві меандру різних регіонів України. Види меандрів у відповідності до регіонів України. Способи виконання меандрів на писанках. Значення форм і кольорів. Послідовність виконання меандрів.


Тема 18. Декорування яйця бісером.

Поліфункціональність української писанки: обрядова, ігрова, декоративна функції писанкарства. Технології декорування яйця бісером. Підбір кольорового бісеру та візерунків.


Модуль 3

Змістовий модуль 5.Робота з нитками та тканиною.

Тема 19. Вишивка і аплікація. Декоративні шви. Аплікація на тканині.

Вишивка - один з давніх, найпоширеніших і найрозвиненіших видів народного мистецтва України. Історія народної вишивки України. Національні візерунки і орнаменти. Поділ орнаментальних вишивок за змістом і формою: геометричні, рослинні, зооморфні. Найпоширеніші мотиви у традиційному геометричному орнаменті: вишивки-ромби, квадрати, трикутники, розетки, хрестики, зубці; у рослинному: орнаменти вишивок - квіти, листя, гілля, пуп'янки, дерева тощо.

Композиція вишивок: стрічкова, розеткова, сітчаста, букет, "вазон", дерево тощо. Колорит вишивки. Художні відмінності народної вишивки усіх етнографічних зон України.

Матеріали, інструменти і пристосування для вишивки. Ручнопрядні лляні, конопляні та вовняні нитки; нитки фабричного виготовлення: заполоч, волічка, гарус, муліне; металізовані золоті та срібні нитки, бісер. Підбір ниток для вишивання.

Техніка вишивання - двобічна і однобічна. Види двобічних стібків:

"позад голку", стебловий шов, соснівка. платівка, гладь (пряма і коса). Однобічні стібки: верхоплут, "вперед голку з перевивом", ретязь, хрестик, ланцюжок-тамбур, оксамитовий (козлик), низинка.

Аплікація – стародавнє мистецтво оформлення виробів. Значення аплікації в декоративному оздобленні приміщень (декоративні панно, покривала, скатертини, штори та одягу). Підготовка та обробка тканини до аплікації. Види швів, які застосовують в аплікації.

Тема 20.Вишивання декоративними стрічками.

Вишивка стрічками є одним з найпопулярніших в сучасному світі видів рукоділля. Тканина - важливий атрибут вишивки стрічками. Вибираючи тканину, варто уважно розглянути її структуру. Найкраще підійде тканина середньої щільності. З таким полотном простіше буде працювати, і створений твір візуально стане цікавішим. Для того щоб почати вишивати стрічками, необхідно або придбати спеціальний набір, в якому, до речі, може виявитися не все необхідне, або самому підібрати матеріали. Перше, що може знадобитися - це барвисті стрічки, зазвичай шириною в 4 мм і вище. Їх колірна гама може бути самою різною. Головне, щоб вони поєднувалися з палітрою майбутнього візерунка і входили у вушко голки. Також будуть потрібні голки, які слід підбирати, враховуючи параметри стрічки і характеристики тканини для вишивки. Так, для щільних тканин голка потрібна більш товста, для легких - більш тонка. Вишивка шовковою стрічкою потребує голку гострішу, атласною - тупішу. Чим тонше стрічка, тим вище номер голки.


Тема 21. Пошиття та оформлення “Чарівної торбинки ”.

Послідовність та вимоги до виготовлення «Чарівної торбинки», її застосування в роботі вихователя. Підбір тканини для виробу. Технологія всиляння тасьми(шнура) Вимоги до аплікації на тканині.Тема 22. Виготовлення іграшок з ниток.

Закріплення знання про види ниток, їх призначення.

Вироби – іграшки із ниток. Способи з’єднування ниток між собою та з різними матеріалами. Технологія виготовлення ляльки з ниток. Підбір ниток для виготовлення іграшок.

Тема 23. Короткі відомості про тканини, їх виробництво і застосування у українському побуті. Шиття виробів для ляльок. Розкрій та пошиття постільної білизни.

Загальне поняття про тканину, одягове та інтер’єрне значення тканини. Знайомство з видами тканини. Властивості тканини в поздовжньому та поперечному напрямках. Напрям ниток, тканини при викроюванні.

Види швів: ручні, машинні, оздоблювальні; їх підвиди. Матеріали та інструменти для роботи з тканиною.

Вибір тканини для пошиття постільної білизни. Шви, які використовуються при пошитті постільної білизни. Технологія пошиття простирадла, пошивки на подушку та підковдру.Тема 24. Пошиття натільної білизни для ляльки.

Пошиття української сорочки для ляльки. Найдавніший тип шитого одягу – сорочка. Особливості української жіночої та чоловічої сорочок: білий колір, вишивка.

Зняття мірок. Складання креслення, викройки. Розкладка викройки на тканині. Прибавка на шви. Розкрій тканини. Різні види оздоблень українських сорочок.

Тема 25. Пошиття поясного та нагрудного одягу для ляльок. Прикраси до українського костюму.

Поясний одяг для ляльки. Найдавніші типи жіночого одягу (запаска, дерга, плахта, попередниця) та чоловічого одягу (штани, шаровари). Численні локальні відмінності поясного одягу. Технологія пошиття поясного одягу. Вибір фасону в залежності від виду тканини.

Нагрудний одяг. Два основні типи нагрудного одягу:


 • без рукавів (корсетки, камізельки, кептарі, лейбики, бунди, катанки тощо);

 • з рукавами (кофти, сачки, кабати).

Поділ нагрудного одягу за матеріалом: полотняний, сукняний, хутровий, комбінований, з декількох матеріалів і з фабричних тканин. Особливості розкрою та пошиття нагрудного одягу.

Верхній одяг: спільний для чоловіків та жінок: кожух, свита, жупан, сардак, семряга, козачка, манта та ін. Особливості розкрою та пошиття верхнього одягу.Тема 26. Виготовлення народної ляльки.

Історія появи народної ляльки, обряди і традиції, пов'язані з виготовленням ляльок. Різновиди народної ляльки та історія їх появи.

Трудові навики при роботі з тканиною, нитками, на прикладі виготовлення ляльки – мотанки. Виховання любові та інтересу до культури своєї Батьківщини, до витоків народної творчості.

Тема 27. Пошиття та оформлення м’якої іграшки.

Використання м'якої іграшки в дитячому садку (ігровий матеріал, сувенір). Матеріал для виготовлення м’якої іграшки: байка, оксамит, сукно, дерматин, штучне і натуральне хутро та ін.


Змістовий модуль 6. Технологія переплетень та в’язання.

Тема 28.Техніка макраме. В’язання простих вузлів.

Техніка ручного плетіння, як вид мистецтва макраме. Інструменти і пристрої, які потрібні у виконанні виробів у техніці макраме. Підбір ниток в залежності від призначення виробу: бавовняний або лляний шнур, товста пряжа, джгут з сизамо, паперовий шнур, тонкі нитки з льону та бавовни, шовкові шнури, в’язальна шерсть. Нанизування ниток, плетіння вузлів та візерунків. Основні прийоми в’язання.Тема 29.В’язання гачком. В’язання пальчикового театру.

Вироби для ляльок дитячого садка зв’язані гачком. Матеріал для в’язання гачком: лляні, шерстяні, вигонові, синтетичні нитки, тасьма. Підготовка ниток до в'язання. Вибір гачка в залежності від товщини ниток. Види гачків. Положення рук і ниток при в’язанні гачком. Види петель. Основні прийоми в’язання без накидки петель: снопик, резинка, путанка. Основні прийоми в’язання з накидом петель: ажурна сітка, кущики, ракушка. В’язання виробів за викройкою і міркою.Тема 30. Етно-дизайн при виготовленні ялинкових прикрас (плоскі ялинкові прикраси).

Виготовлення ялинкових прикрас з різних матеріалів. Короткі методичні відомості про організацію роботи дітей по виготовленню різних прикрас.

Ялинкові прикраси: прапорці - підвісні і на паличках, прості і фігурні, односторонні і двосторонні, одноколірні і різнокольорові; зірки (4-6-8-кутні); сніжинки; підвіски з частин круга; гірлянди - без клею, на одній або двох нитках; ланцюжки; іграшки площинні. Іграшки за готовими викройками.

Тема 31.Виготовлення об’ємних ялинкових прикрас.

Ялинкові прикраси: напівоб’ємні – на конусі; об’ємні – циліндричні, конічні. Інноваційні технології у виготовленні ялинкових прикрас.

 1. Рекомендована література

Базова література

1. Веремійчик І.М. Методика трудового навчання в початковій школі: навч. посіб. /І.М. Веремійчик .–Тернопіль: ОСО Мальва,2004. -276 с.

2. Гоман П.О. Заняття з ручної праці в дитячому садку. / П.О.Гоман. - К.: Рад.школа., 1982.

3. Гусакова М.А. Апликация. / М.А. Гусакова.- М.: Просвещение, 1982.

4. Ждан В.П. Заняття з художньої творчості дошкільників. Альбом./

В.П. Ждан.-К.:Рад.школа,1988.

5. Калузька Л.В. Дивокрай. Вибрані дидактико-методичні матеріали у 2-х книгах для працівників дошкільних закладів.Кн.1/Л.В.Калузька.-Тернопіль: Мандрівець, 2005. – 320 с.

6. Хорунжий В.І. Практикум в навчальних майстернях з методикою трудового навчання/ В.І.Хорунжий; - Тернопіль: СМП Астон , 2003.-220 с.


Допоміжна література

1. Альбом Українські костюми для ляльок. – К.:Реклама, 1982.

2. Бисер /Авт. – сост. Г.Дюмина – М.:ООО Издательство Астрель, 2001. – 256с.

4. Богатєєва З.А. Мотиви народних орнаментів в аплікаціях. / З.А. Богатєєв. - Москва: Просвещение, 1991.

5. Божко Л.А. Бисер. Издательство 3-е, испр. и допол./ Л.А. Божко. – М.: Мартин, 2005.- 120с. Ил.

6. Божко Л.А. Изделия из бисера. Изд. 2-е, испр. и допол./ Л.А. Божко. – М: Мартин, 2007. – 216с.

7. Ботюк О. Конструювання з паперу методом орігамі./О.Ботюк. – Тернопіль:

Навчальна книга, 2002.

8. Бутріль В. Навчати праці естетично, цікаво, творчо./ В.Бутріль – Київ: Початкова школа, 2004.

9. Віденко Н.Д. Ялинкові прикраси./ Н.Д. Віденко. Фото. Н.Діденко. – К.: Країна мрій, 2007. – 48с.

10.Воропай О. Звичаї нашого народу. Вид. в 2-х томах. К.:Оберіг,1991.

11.Горобець Г. Твої іграшки./ Г.Горобець – К.:Веселка, 1980.

12.Далекий посвіт Берегині./ В. Скуратівський//ж-л Народна творчість та етнографія. - 1994.-№4.-С.61-63.

13.Еременко П.И. Иголка-волшебница./ П.И. Еременко – М.:Просвещение, 1988.

14.Ефимова А.В. Работа с мягкой игрушкой в начальных классах. / А.В. Ефимова– М.: Просвещение, 1988.

15.Кара-Васильєва Т. Українська сорочка./ Т. Кара-Васильєва. К.:Томіріс,1994.

16 Коппалова Н.М. Гурткова робота з аплікації та орігамі./ Н.М. Коппалова – Тернопіль: Мандрівець, 2008. – 80с.

17.Корнійчук О.Д. Альбом карток з технічного моделювання./

О.Д. Корнійчук.– К.:Рад.школа, 1987.

18.Лапицька О.А. Орігамі /Фото. Ю.Кузьменка. – К.: Країна мрій, 2008. – 48с.

19.Литвинець Е.М. Українське народне мистецтво. Вишивання і нанизування: [Альбом]/ – Е.М. Литвинець.- К.:Вища школа, 2004.-335с.

20.Луцан Н.Народні мотиви в аплікаціях дітей./ Н. Луцан.- Івано-Франківськ, 1996.

21.Людмила Репіленко. Аплікація з природного матеріалу. / Репіленко Людмила. –Тернопіль:Підручники і посібники, 2008.

22.Ляукина М.В. Бисер. /М.В. Ляукина – М.: АСТ – ПРЕСС КНИГА, 2005. – 288с.

23.Ляукина М.В. Бисер./ М.В. Ляукина - М.: АСТ – ПРЕСС КНИГА, 1999. - 176с.

24.Манько В. Українська народна писанка./ Віра Манько. – Львів: Свічадо, 2006.

25.Пантилеева Р.О. Художественный труд в детских садах./ Р.О. Пантилеева– М.:Просвещение, 1987.

26.Сеньків І.Відродження писанкарства в діаспорі./ І.Сеньків// ж-л Писанка-Верховина.-1993.- №3.- С.10-12.

27.Силецька І.Б. М’яка іграшка./ Силецька І.Б. – К.: СПД Країна Мрій, 2006. – 176с.

28.Сковронський В.М. Народна іграшка./ В.М. Сковронський. - Київ: Мистецтво,2001.

29.Соколова С. Азбука орігамі./ С.Соколова – К.: Країна Мрій, 2006. – 432с.

30.Стольная Е.А. Цвети и деревья из бисера./ Е.А. Стольная.– М.:Мартин, 2006.

31.Тименко В.Л. Обдаровані пальчики./ В.Л. Тименко– К.: ЛТД Спалах, 1998.

32.Шумега С.С. Дизайн: навч.посіб. / С.С. Шумега.- Київ, 2004. – 215с.Інтернет-ресурси

1.Уроки праці в ДНЗ. Режим доступу:pedkopilka.com.ua/vospitateljam/.../index.htm

2.Гурткова робота з художньої праці. Режим доступу:www.dnz-sonechko.net.ua/гурткова-робота

3.Все для дитячого садка. Режим доступу: ditsad.com.ua


 1. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік.
 1. Засоби діагностики успішності навчання


Семестровий залік – це форма підсумкового контролю, що ураховує при оцінюванні засвоєння студентами навчального матеріалу, результати виконання ними практичних завдань під час занять і залікової роботи. Ці результати можуть зараховуватися як підсумок поточного контролю без додаткового опитування студентів.

Максимальна кількість балів становить за поточну успішність 60 балів, які студенти можуть отримати впродовж семестру і 40 – на заліку.
Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Про затвердження Порядку підготовки фахівців ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах
2015 -> Художня культура (анотація дисципліни ) Мета
2015 -> Реферат 10 мм Обсяг роботи сторінки, ілюстрації, таблиць, додатки, джерело літератури. 25-30 мм
2015 -> Основні поняття
2015 -> Питання до іспиту з навчальної дисципліни “Українська мова за професійним спрямуванням I – е питання
2015 -> Розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 17. 07. 2014 №226 "Про утворення обласного штабу з питань координації надання допомоги військовослужбовцям, які беруть участь в антитерористичній операції, їх сім’ям та іншим громадянам
2015 -> Дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» зі спеціальності
2015 -> Реферат це науково-технічний документ, який містить вичерпну систематизовану інформацію за вибраною темою

Скачати 182.59 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка