Програма. Методичний супровід Тернопіль 2012 УкладачіСторінка9/9
Дата конвертації11.05.2018
Розмір1.5 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9

ЗМІСТ


І.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ................
ІІ.

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ
ІІІ.

ВРАХУВАННЯ ВІКОВИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ УЧНІВ
ІV.

ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ СТАВЛЕНЬ В ПРОЦЕСІ ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ТЕРНОПІЛЛЯ
ІV.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ОБЛАСНОЇ ПРОГРАМИ НАЦІОНАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ

1-11 КЛАСІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ
Етапи діяльності методиста з виховної роботи

Районного (міського) методкабінету

щодо реалізації Орієнтирів національного виховання

учнів 1-11 класів загальноосвітніх закладів Тернопільщини

Виховна система загальноосвітнього навчального закладуРоль і місце педпрацівників у системі виховної діяльності загальноосвітніх навчальних закладів.Планування виховної діяльності у ЗНЗЗміст діяльності заступника директора з виховної роботи з реалізації Програми ОНВТЗміст діяльності педагога-організатора щодо реалізації Програми ОНВТЗміст діяльності класного керівника щодо реалізації Програми ОНВТМетодичне об’єднання класних керівників

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ


 1. Бех I.Д. Виховання особистості. – К., 2003.

 2. Бойко А.М. Оновлена парадигма виховання. Шляхи реалізації. – К., 1996.

 3. Болотов В., Суриков В. Компетентносная модель: от идеи к образовательной парадигме. – 2003.- №10. - С.133

 4. Ващенко Г. Виховний ідеал: Підручник для педагогів, виховників молоді і батьків. – Полтава, 1994.

 5. Вицлак Г. Оценка поведения и характеристика учащегося : Книга для учителя. - М., 1986.

 6. Вихрущ А.В., Карагодін В.М., Тхоржевська Т.Д. Основи християнської педагогіки. – Тернопіль: Освіта, 1999. – 166с.

 7. Волкова Н.П. Педагогіка. – К.:Академія, 2003.

 8. Вибір професії – крок до життєвого успіху. / За ред. В.Сидорка. – Тернопіль: Мандрівець, 2002.

 9. Виховання громадянина: Психолого-педагогічний і народознавчий аспекти: Навчально-методичний посібник. – К., 1997.

 10. Вихователю про психологію та педагогіку сексуального розвитку дитини. // Науково-методичний збірник. – К., 1996.

 11. Виховання в школі. - К.:Шкільний світ, 2004.

 12. Виховуємо гармонійну особистість. - Ужгород, 2004.

 13. Воропай О. Звичаї нашого народу. Етнографічний нарис: У 2-х т. – К.:Оберіг, 1991.

 14. Гнутель Я.Б. Виховна робота в сучасних умовах: теорія і методика. – Тернопіль, 1996. – 274с.

 15. Голубченко М. Школа класного керівника - К.,2005.

 16. Гушлевська І. Поняття компетентності у вітчизняній та зарубіжній педагогіці // Шлях освіти. – 2004. - №3. – С.22-24.

 17. Декларація прав дитини. – К.: Відродження. – 1999.

 18. Дем'янюк Т. Зміст та методика народознавчої роботи в сучасній школі.-К., 1996.

 19. Дем'янюк Т. Методика виховання в сучасній школі. – К.,2000.

 20. Дитинство в Україні: права, гарантії, захист. (Зб. док.) У 2ч. Укр. ін-т соц. дослідж. – К, 1998.

 21. Діти і літо (на допомогу організаторам літнього відпочинку та оздоровлення дітей).-Ужгород., інформ.центр ЗІППО, 2004

 22. Довідник класного керівника. // Збірник документів. – К., 1996.

 23. Духовний розвиток учнів у системі шкільної освіти. – К., 1996.

 24. Єрмаков І.Г., Пузіков Д.О. Життєвий проект особистості: від теорії до практики: Практико зорієнтований посібник. – К., «Освіта України», 2007. – 212с.

 25. Закон України "Про освіту". // Освіта. – 1991. – 25 червня.

 26. Закон України “Про загальну середню освіту”. // Початкова школа. – 1999. – №8.

 27. Звичаї рідного села (обрядово-звичаєві традиції Закарпаття).- Ужгород., 1993.

 28. Зимняя И. Ключевые компетенции – новая парадигма результата современного образования // Интернет-журнал «Эйдос». – 2006. – 5 мая. – http://www. Eidos.ru/journal/2006/0505.htm.

 29. Ігнатенко П., Крицька Л. Громадянське виховання: Історичний аспект. // Шлях освіти. – 1997. – №1.

 30. Карпенчук С.Г.Теорія і методика виховання. - К.,1997.

 31. Килимник С. Український рік у народних звичаях в історичному освітленні: У 2-х книгах. – К.:Обереги, 1994.

 32. Киричук О.Проблеми національно-громадянського виховання молоді: 3 виступу на другому Всесвітньому форумі українців. // Педагогічна газета. – 1997. – №3.

 33. Класний керівник в сучасній школі. // Методичний посібник. – К., 1996.

 34. Класному керівнику: як згуртувати колектив. - Київ: Шкільний світ, 2011.

 35. Класному керівнику:як організувати роботу. - Київ: Шкільний світ, 2011.

 36. Коваленко Є., Конончук А., Пінчук І., Солова В. Методика роботи в літньому оздоровчому таборі. – К., 1997.

 37. Когут О.І., Юзефик Л.О.,Тимчишин О.Інноваційні виховні технології. – Т.,2009.

 38. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: (Бібліотека з освітньої політики): Розроблено за підтримки Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй у рамках проекту „Освітня політика та освіта „рівний – рівному” / За заг. ред. О.Овчарук. – К.: К.І.С., 2004.

 39. Компетентності та компетенції: До визначення понять в українському педагогічному контексті // Відкритий урок. – 2004. - №17-18. – С.13-17.

 40. Кононенко П. Система національної освіти: // Українознавство: концепції, програми, документи. – К., 1995.

 41. Конституція України. – К., 1996.

 42. Концепція виховання дітей і молоді в національній системі освіти. // Інформаційний збірник МО України. – 1996. – №13.

 43. Концепція формування світогляду громадянина України: Проект // Освіта. – 1996. – 20 листопада. – № 63, 64.

 44. Косарєва Н.І. Виховання громадянськості учнів на ідеях української державності. // Педагогіка і психологія. – 1996. – №3.

 45. Кодекс про шлюб та сім’ю України: Офіц. текст із змінами станом на 1.03.2001 р. – К., 2001.

 46. Крицька Л. Громадянське виховання учнів у світлі Конституції України. // Рідна школа. – 1997. – №3,4.

 47. Культура спілкування. //Навчально-методичний посібник. – К., 1997.

 48. Лавринченко Н.М. Педагогіка соціалізації: європейські обриси .- К., -2000

 49. Лукашевич Н.П. Социология воспитания – К.: Поліфаст, -1996

 50. Лукашевич М.П. Соціалізація. Виховні механізми і технології – К.,- 1999.

 51. Максимова Н. Воспитательная работа с социально дезадаптированными школьниками. – К., 1997.

 52. Методика позбавлення неповнолітніх наркогенних звичок. // Методичний посібник. – К., 1995.

 53. Мистецтво життєтворчості особистості. - К.,1997.

 54. Обласна програма національного виховання учнівської молоді Рівненщини на 2008-2012 роки.

 55. Оржеховська В. Формування соціальної відповідальності учнів у сучасній школі. // Педагогіка і психологія. – 1996. – №4.

 56. Оржеховська В., Хілько Т., Кириленко С. Посібник з самовиховання. - К.,1996.

 57. Орієнтовні посадові обов'язки заступника директора з виховної роботи. //
  ІЗ МО України. – 1992. – №23.

 58. Орієнтовні посадові обов'язки педагога-організатора по роботі з дитячими об'єднаннями та організаціями. // ІЗ МО України. – 1992. – №23.

 59. Основні напрями діяльності класного керівника. // Методичні рекомендації. / ІЗ МО України. – 1992. – №23.

 60. Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів Львівщини.

 61. Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України: Програма: Навчальне видання. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2010.- 80с.

 62. Права дитини: від витоків до сьогодення. (Зб. текстів, метод. та інф. матеріалів) – К., “Либідь”, 2002р.

 63. Психологія і педагогіка життєтворчості. – К., 1996.

 64. Рибальченко І.М. Вас призначено класним керівником .- Х.:Основа , 2007.

 65. Робота з класом:діагностика,прогнозування,планування. – Київ: Шкільний світ,2011.

 66. Сім'я і діти. // Програма родинно-національного виховання та навчально-тематичний план педагогічної освіти. – К., 1997.

 67. Сорока Г.І.Організація виховної роботи:планування,аналіз,методичне забезпечення. – Х.,Основа, 2005.

 68. Сташко Ж.Система громадянського виховання в школі - К.,2006.

 69. Стельмахович М. Українська родинна педагогіка. – К., 1996.

 70. Творчі прийоми у виховній роботі. – Київ: Шкільний світ,2011.

 71. Тимчишин О., Бондаренко Є. Учнівське самоврядування: досвід, тенденції, пропозиції.- Тернопіль: Астон, 2001.

 72. Тимчишин О.І., Юзефик Л.О. Зошит педагога-організатора. - Т.: Астон, 2005 .

 73. Тимчишин О.І., Юзефик Л.О. Зошит класного керівника. - Т.: Астон, 2003.

 74. Трухін І.О., Шпак О.Т. Основи шкільного виховання: Навчальний посібник.-К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 368с.

 75. Федоров В. Психологічний тезаурус і стиль педагогічної діяльності. - Хм., 2002.

 76. Фіцула М.М. Педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів України. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2010.- 232с.

 77. Фіцула М. Правове виховання учнів. – К., 1997.

 78. Формування соціальної компетентнції старшокласника. – Київ: «Шкільний світ»,2011.

 79. Юзефик Л.О., Купина Н.М.Організація роботи з батьками. – Тернопіль,2008.

 80. Юзефик Л.О.Сам собі режисер, або Антологія шкільних свят. – Тернопіль,2005.

 81. Як згуртувати шкільний колектив. – Київ: Шкільний світ, 2011.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка