Програма. Методичний супровід Тернопіль 2012 УкладачіСторінка6/9
Дата конвертації11.05.2018
Розмір1.5 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9


ІV. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ОБЛАСНОЇ ПРОГРАМИ НАЦІОНАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ 1-11 КЛАСІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ


Етапи діяльності методиста з виховної роботи

районного (міського) методкабінету

щодо реалізації програми «Орієнтирів національного виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх закладів Тернопільщини» (далі - ОНВТ)

Назва етапу

Мета етапу

Очікувані

результати

Категорія

педагогів –виховників,

з якими працює методист

Форми і технології

методичної роботи з педпрацівниками

Тематика

1. Підготовчий етап.

1.Ознайомити педпрацівників зі змістом програми, спонукати їх до всебічного вивчення та осмислення її змісту.

2. Рекомендувати

програму для планування і практичного здійснення виховної роботи в ЗНЗ.

3. Поставити завдання щодо

пошуку форм і методів практичної реалізації ключових завдань, підготовки пропозицій із визначеного питання на наступному етапі.


1.Забезпечення педагогів інформацією (в тому числі і друкованою) про ОНВТ.

2.Усебічне вивчення і осмислення ними вказаних вище матеріалів.

3.Спрямування виховників на

визначення ними ефективних шляхів щодо практичної реалізації ключових засад ОНВТ.Заступники директорів з виховної роботи

(ЗД з ВР)Інструктивно-методична нарада

«ОНВТ як науково-методична основа організації виховної діяльності в ЗНЗ».

Педагоги-організатори

(ПО)


Інструктивно-методичний лист

Голови методоб’єд-

нань класних керівників

(ГМ КК)


Зустріч у педагогічній вітальні

«ОНВТ у роботі класного керівника: актуальність, дієвість, значущість».

Класні керівники

(КК)


Засідання

районних


(міського)

метод-


об’єднань КК 5,6,7,8,9,10,11 класів

«Формування ціннісних орієнтацій в процесі виховної діяльності – необхідна умова підвищення ефективності виховної системи класу».

Керівники гуртків

(КГ)


Засідання

районних


(міського)

метод-


об’єднань КГ військово-патріотичного,

туристсько-краєзнавчого,

декоративно-ужиткового,

художньо-естетичного циклів«Формування ціннісних орієнтацій у процесі гурткової роботи – вимога часу».

2. Пошуково-аналітичний етап.

Врахувавши місцеві особливості

(вплив соціальних факторів, рівень фахової підготовки та особистої готовності педагогів до реалізації ОНВТ тощо):

1.Розробити заходи щодо реалізації ОНВТ.

2.Визначити структури виховних планів, у яких враховано концептуальні засади ОНВТ.

3. Узгодити тематику виховних заходів.

4. Визначити ефективні форми, методи, технології виховної роботи, що забезпечили б найвищу результативність виховної діяльності у заданих умовах.

5. Визначити, якими методиками слід користуватися під час проведення діагностики,

визначення ефективності виховної системи ЗНЗ та рівня вихованості учнів.1.Забезпечення педагогів інструментарієм для ефективного впровадження в практику ідеологічних засад та педагогічних концепцій ОНВТ.

2.Спонукання

(мотивація)

педпрацівників до самоосвіти,

самовдоскона-лення, підвищення рівня педмайстерності.


ЗД з ВР

«Аукціон педагогічних ідей»

«Відображення концептуальних засад ОНВТ у плануванні виховної роботи в ЗНЗ».

«Форми і методи реалізації ОНВТ у ЗНЗ».ПО

«Килим ідей»

«Формування ціннісних орієнтацій школярів у процесі культурно-масової роботи в ЗНЗ».

«Організація роботи органів учнівського самоврядування в світлі науково-методичних рекомендацій

ОНВТ».


ГМ КК

«Круглий стіл»

«Відображення концептуальних засад ОНВТ у плануванні виховної роботи в класі».

«Актуальні аспекти реалізації компетентнісного та особистісно орієнтованого підходів у процесі виховної діяльності КК».

«Діагностичне поле реалізації ключових засад ОНВТ».


КК

«Дерево рішень»

«Гаряче крісло»

«Мозковий штурм»


«Форми і методи реалізації змістових ліній виховної діяльності ОНВТ у роботі класного керівника».

«Вибір теми і форми проведення години класного керівника – крок до педагогічного успіху виховної діяльності».

«Діагностика і моніторинг в процесі реалізації ключових засад ОНВТ».


КГ

«Педагогічний

ярмарок»


«Форми і методи реалізації змістових ліній виховної діяльності ОНВТ у роботі керівника гуртка».

3. Діяльнісний

етап


1. Забезпечити практичну реалізацію концептуальних засад ОНВТ у ЗНЗ району(міста).

2.Здійснювати в процесі реалізації ОНВТ контроль і керівництво,

надавати необхідну методичну допомогу із залученням науковців, досвідчених педагогів-практиків, психологів,

соціальних працівників тощо.1.Підвищення ефективності виховної діяльності у ЗНЗ.

2.Зростання фахового рівня виховників.

3.Підвищення рівня вихованості учнів ЗНЗ.


ЗД з ВР

Педагогічна майстерня

«Формування ціннісного ставлення до держави як пріоритетний модуль виховання особистості»:

 • «Відзначення державних свят у школі»;

 • «Патріотизм як показник найвищого –духовного – рівня розвитку особистості»;

 • «Формування почуття громадянського обов’язку»;

 • «Моральна відповідальність патріота за збереження рідної мови, звичаїв і традицій народу України».

«Формування ціннісного ставлення до праці в умовах становлення ринкової економіки»:

 • «Актуальність економічного виховання в сучасній школі»;

 • «Вибір професії як складова життєпроектування»;

 • «Самореалізація і самоствердження особистості в праці»;

 • «Особистість в умовах ринкової економіки»;

 • «Духовне та матеріальне в житті людини»;

 • « Творча праця як джерело радості життя».

ПО

Проблемні семінари

«Формування ціннісного ставлення до мистецтва під час проведення виставок,творчих конкурсів, культпоходів тощо»:

 • «Режисура шкільних свят»;

 • «Вимоги до написання сценаріїв, сценарних планів»;

 • «Сценічна культура на шкільній сцені».

«Роль і місце педагога-організатора в процесі формування ціннісного ставлення до свого соціального «я»:

 • «Організація учнівського самоврядування як осередка формування соціальних компетентностей школярів»;

 • «Соціальні ролі членів учнівського самоврядування»;

 • «Розвиток комунікативних здібностей та організаторських здібностей членів громадських організацій, об’єднань ».

«Роль і місце педагога-організатора в процесі формування ціннісного ставлення природи»:

 • «Організовуємо роботу екологічних об’єднань школярів»;

 • «Екологічні ініціативи лідерів учнівського самоврядування».

ГМ КК

Педагогічний консиліум

«Формування ціннісного ставлення школяра до себе на годинах класного керівника: проблеми і знахідки».

«Методика проведення особистісно орієнтованої виховної години».

«Інноваційно-технологічний підхід до організації виховної діяльності в класному колективі».


КК

Семінари-практикуми

«Роль і місце класного керівника у формуванні ціннісного ставлення до свого фізичного «я»:

 • «Фізкультура і спорт в житті КК: проекція образу КК на образ особистості, що формується»;

 • «Інноваційні форми роботи з попередження шкідливих звичок»;

 • «Здоровий спосіб життя як передумова життєвого успіху».

«Роль і місце класного керівника у формуванні ціннісного ставлення до свого психічного «я»:

 • «Інтелектуальне виховання: сучасний вимір»;

 • «Формуємо ерудита чи мудреця?»;

 • «Духовність як основа людського щастя»;

 • «Особливості виховання на принципах практичної моралі».

«Роль і місце класного керівника у формуванні ціннісного ставлення до інших:

 • «Вивчення правил етикету на годинах класного керівника»;

 • «Як навчити толерантності»;

 • «Як сформувати уміння побачити хороше в кожному».

КГ

Семінари-практикуми

«Формування життєвих компетентностей на заняттях гуртка».

«Сприяння соціалізації особистості в процесі здійснення гурткової роботи».4. Контрольно-корекційний етап

1.Забезпечити

періодичне проведення в ЗНЗ діагностики рівня вихованості учнів, визначення ефективності виховної системи закладу.

2.За результатами діагностики розробляти заходи на подолання похибок у виховній діяльності.


1.Реалізація ключових завдань ОНВТ у діагностичному полі.

ЗД з ВР

«Швидка методична допомога»

«Інтеграція зусиль педпрацівників у процесі визначення рівня формування ціннісних орієнтацій».

«Форми і методи визначення ефективності виховної системи».ПО

Постійно діючий семінар

«Визначення лідерських якостей учасників учнівського самоврядування».

ГМ КК

«Педагогічний десант»

«Використання методик визначення рівня формування ціннісних орієнтацій».

КК

Проблемний семінар

«Педагогічні спостереження як дійовий фактор визначення особистісного зростання учнів».

«Засоби подолання педагогічної запущеності».

«Способи визначення рівня вихованості школярів».

«Способи визначення рівня згуртованості учнівського колективу».КГ

Постійно діючий семінар

«Особистісне зростання гуртківця в процесі формування ціннісних орієнтацій».

5. Узагальнюючо-підсумковий етап


1.Проаналізувати хід впровадження в педагогічну практику ОНВТ.

2.Узагальнити і систематизувати досвід успішних виховників.1. Створення банку педагогічних інноваційних ідей.

2.Поповнення картотеки ППД, його популяризація

в ЗНЗ Тернопільщини.

3.Реклама ППД в засобах масової інформації, вихід друком методичних посібників, статей тощо.ЗД з ВР

Школа передового педагогічного досвіду

(ППД)


«Педагогічні традиції та інновації в процесі формування ціннісних орієнтацій школярів».

«Скарбниця педагогічних ноу-хау».ПО

Вивчення досвіду

«Бюро педагогічних знахідок педагога-організатора».

ГМ КК

Творча група

«Банк педагогічних ідей класних керівників».

КК

Конкурс педмайстерності

Номінації:

«Педагогічне відкриття»;

«Педагогічна перспектива»;

«Талант і творчість»;

«Крок до успіху»;

«Інноваційний вибух»;«Традиції і майстерність».

КГ

Майстер-клас

«Алгоритм втілення концептуальних засад ОНВТ в роботі керівника гуртка».

Виховна система ЗНЗ в контексті реалізації ОНВТРоль і місце педпрацівників у системі виховної діяльності

ЗНЗ в контексті реалізації ОНВТ


Педагогічні працівники

Сфера діяльності у процесі формування ключових компетенцій в системі позаурочної виховної діяльності загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів

Директор

 • Створює умови для реалізації мети і завдань позаурочної виховної діяльності.

 • Підбирає кадри для здійснення виховної роботи.

 • Визначає пріоритетні напрямки діяльності виховників.

Заступник директора з

навчально-виховної роботи

 • Ініціює якісне наповнення інваріантної частини навчальної програми в закладі.

 • Координує роботу факультативів та предметних гуртків у ЗНЗ.

Заступник директора з виховної роботи

 • Діагностує коло виховних проблем, проводить контент-аналіз документів, моніторинг виховної діяльності на шкільному рівні.

 • Прогнозує спрямованість виховної роботи в закладі, організовує процес планування.

 • Визначає оптимальні форми позаурочної виховної діяльності на рівні ЗНЗ.

 • Координує роботу гуртків та секцій.

 • Складає і впроваджує в життя виховні програми.

 • Організовує та контролює цілеспрямовану діяльність класних керівників та керівників гуртків.

 • Забезпечує інформаційно-методичний супровід з питань формування ціннісних орієнтацій

Голова методичного об’єднання класних керівників

 • Сприяє забезпеченню інформаційно методичного супроводу з питань формування ціннісних орієнтацій.

 • Вивчає та популяризує педагогічні досягнення колег з питань формування ціннісних орієнтацій.

 • Сприяє підвищенню професійного рівня педагогів.

Психолог

 • Проводить діагностику виховних проблем: тестування, соціометрію, анкетування.

 • Бере активну участь у популяризації психологічних знань серед педагогів та учнів.

 • Проводить тренінгові та інтерактивні заняття з питань формування ціннісних орієнтацій

 • Забезпечує педагогічний супровід колективних творчих справ, акцій, перманентних виховних заходів шкільного рівня.

Педагог-організатор

 • Організовує роботу учнівських самоврядних органів, школи управлінської майстерності, школи лідерів тощо.

 • Координує участь учнів у громадських організаціях та об’єднаннях.

 • Забезпечує педагогічний супровід колективних творчих справ, акцій, перманентних виховних заходів шкільного рівня.

Учитель- предметник

 • Використовує навчальний матеріал з предмета в позакласній роботі.

 • Складає і впроваджує в життя навчально-виховні програми.

 • Викладає факультативні курси, предметні гуртки, клуби за інтересами.

 • Готує учасників предметних олімпіад, конкурсантів МАНу.

 • Забезпечує педагогічний супровід виховних заходів.

Класний керівник

 • Діагностує коло виховних проблем, проводить моніторинг виховної діяльності в межах класу.

 • Планує і впроваджує в життя процес виховної роботи в класі, організовує процес планування.

 • Визначає оптимальні форми позаурочної виховної діяльності в з урахуванням компетентнісного підходу.

 • Складає і впроваджує в життя виховні програми.,

 • Забезпечує педагогічний супровід колективних творчих справ, акцій, перманентних виховних заходів на рівні класу.

 • Сприяє участі учнів у гуртках, секціях, заходах, акціях тощо.

Керівник гуртка

 • Складає і впроваджує в життя навчально-виховні гурткові програми.

 • Забезпечує педагогічний супровід виховних заходів.

Зміст діяльності заступника директора з виховної роботи з реалізації ОНВТ

 1. Розробити шкільний перспективний план реалізації ОНВТ.

 2. Видати наказ про впровадження ОНВТ.

 3. Підготувати питання на засідання педагогічної ради школи.

 4. Створити банк даних «Нормативно-правове і методичне забезпечення реалізації ОНВТ».

 5. Підготувати засідання МО КК з обговорення теоретично-практичних засад ОНВТ.

 6. Організувати моніторинг ціннісних ставлень і орієнтацій особистості. Результати обговорити на методичних заходах, узагальнити.

 7. Сформувати банк даних інноваційних виховних технологій за змістовими лініями ОНВТ.

 8. Заслуховувати інформативні матеріали щодо реалізації ОНВТ на оперативних нарадах, методичних засіданнях класних керівників тощо.

 9. Визначити перспективи створення умов для успішної реалізації ключових засад ОНВТ на засіданнях шкільної ради, батьківського комітету ЗНЗ тощо.

 10. Здійснювати контрольно-корекційну діяльність щодо реалізації ОНВТ.


Планування виховної діяльності в ЗНЗ заступником з виховної роботи в контексті реалізації ОНВТ

Основними і найбільш розповсюдженими в практиці є розділ річного плану «Позакласна виховна робота з учнівським колективом», який і план класного керівника. Можна запропонувати такий зразок плану позакласної виховної роботи з учнівським колективом школи:       1. Аналіз виховної роботи школи за попередній навчальний рік, в якому доцільно відобразити такі аспекти:

а) результати виховної роботи (рівень вихованості, соціалізованості учнів, їхньої професійної орієнтованості, конкурентоспроможності);

б) характеристика змін, що відбулися в загальношкільному колективі (розвиток стосунків між учасниками педагогічного процесу, зміцнення зв’язків і традицій);

в) реалізація поставлених виховних задач (які задачі вирішено і як, що і як вплинуло на їх вирішення, причини невиконання наміченого);

г) аналіз проведеної роботи за пріоритетними напрямками роботи школи, результати й організація діяльності, досягнення, недоліки та їх причини.2. Задачі виховної роботи на новий навчальний рік при формулюванні, яких слід враховувати, що:

 • вони випливають з аналізу роботи;

 • відрізняються від задач попереднього року;

 • конкретні й реальні для виконання;

 • охоплюють всю сплановану роботу з учнями;

 • враховуються при плануванні методичної роботи, контролю за виховною роботою та складанні всіх інших планів і первинних документів.3. Зміст і форми роботи з учнівським колективом.

Рекомендований зразок оформлення цього розділу розраховано на щомісячне повторення запропонованої структури (таблиця). Таким чином заступнику директора з виховної роботи вдасться зберегти календарну послідовність у плануванні і відобразити роботу з учнівським колективом за всіма змістовими лініями з урахуванням процесу формування в учнів ціннісних орієнтацій в рамках виховної роботи за визначеними напрямами.
з/п


Змістова лінія

Тематика

виховного заходуФорма проведення виховного заходу

Вікова категорія

Місце прове-дення

дата

Відповідальний

Примітка

Ціннісна орієнтація

Напрямок виховної діяльності

1.

Ціннісне ставлення до суспільства і держави

Національно-патріотичне виховання


Громадянське виховання:


- правове виховання


- полікультурне


2.

Ціннісне ставлення до людини, родини,

сім’ї
Родинне виховання (родинно-сімейне та статеве виховання)


3.

Ціннісне ставлення до природи

Екологічне виховання


4.


Ціннісне ставлення до культури і мистецтва

Художньо-естетичне виховання


5.

Ціннісне ставлення до праці

Трудове виховання


Економічне виховання


6.

Ціннісне ставлення до себе:

а) до свого фізичного «Я»Фізичне виховання


Превентивне виховання


б) до свого психічного «Я»

Морально-духовне виховання


Розумове виховання


в) до свого соціального «Я»

Громадянське виховання4. Організаційно-методична робота з педагогами

№ з/п

Тематика

Форма проведення

Категорія педпрацівників (к/к, п/о, класоводи, керівники груп продовженого дня, керівники гуртків)

Місце проведення

Дата

Відповідальний

Примітки про виконання

5. Контроль і управління за виховним процесом

№ з/п

Тематика

Види контролю

Терміни виконання

Примітка про виконання

Зміст діяльності педагога-організатора в контексті реалізації ОНВТ

       1. Вивчити нормативно-правову базу щодо реалізації ОНВТ.

       2. Взяти участь у розробці шкільного перспективного плану реалізації ОНВТ.

       3. У річному плані роботи передбачити заходи відповідно до змісту реалізації ОНВТ.

       4. Діяльність дитячих, молодіжних товариств, організацій, учнівського самоврядування підпорядкувати змісту виховання реалізації ОНВТ.

       5. Сформувати банк даних. на допомогу класним керівникам, класоводам, вихователям груп продовженого дня щодо реалізації ОНВТ

       6. Надавати постійну організаційну допомогу класним керівникам, класоводам, вихователям груп продовженого дня щодо реалізації ОНВТ.

Планування педагога-організатора в контексті реалізації ОНВТ.

Планування виховної діяльності педагога-організатора випливає із загальношкільного виховного плану, структурованого згідно із змістовими лініями виховання, визначеними ОНВТ Тож педагогу-організатору у своєму виховному плані достатньо вказати, на формування яких ціннісних орієнтацій спрямований той чи інших виховний захід.

План виховної роботи педагога-організатора може традиційно включати в себе такі частини:

І частина – «Аналіз виховної діяльності за попередній навчальний рік».

Аналіз виховної роботи за попередній навчальний рік проводиться згідно із напрямками, визначеними посадовими обов’язками.ІІ частина – «Мета і завдання виховної діяльності на наступний навчальний рік»

Мету та завдання виховної діяльності визначають з урахуванням ключових засад ОНВТ відповідно до виховного плану роботи ЗНЗ.ІІІ частина - «Організація виховної діяльності в ЗНЗ».

3.1. Організація дозвілля школярів

з/п


Зміст виховної діяльності

(тема)

Форма виховної діяльності

Змістова лінія

(які ціннісні орієнтири формує)


Місце проведення


Терміни

проведення
Вікова категорія


Приміт-ка про виконан-ня


1.Культурно-масові заходи

1.

2.


2.Ігрова діяльність

1.

2.


3.Літнє оздоровлення

1.

2.3.2. Організація учнівського самоврядування

№з/п

Зміст виховної діяльності


Форма виховної діяльності

Змістова лінія

(які ціннісні орієнтири формує)


Місце проведення


Терміни

проведення
Вікова категорія


Відпові-дальний член (комісія, сектор) органу учнівського самовря-дування

Примітка про виконання


1.Формування(вибори, перевибори)органів учнівського самоврядування

12

2.Школа лідерів

12

3.Колективні творчі справи

1 2
3.3. Координація співпраці із громадськими дитячими и та молодіжними організаціями і об’єднаннямиз/п


Тема виховного заходу, проведеного спільно із громад-

ською організацією (чи об’єднанням)Форма прове-дення заходу

Змістова лінія

(які ціннісні орієнтири формує)


Місце проведення


Терміни

проведення
Вікова категорія


Примітка про виконанняПоділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка