Програма гуртка юних генетиків-селекціонерів (Пінчук М. О.) Програма гуртка юних квітникарів-аранжувальниківСторінка8/18
Дата конвертації29.12.2017
Розмір2.58 Mb.
ТипПрограма
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   18

Практичні роботи.

 1. Заготівля різного природного матеріалу.

 2. Виготовлення аплікацій з листя і соломки з українською символікою.

 3. Виготовлення різних виробів з природного матеріалу.

Екскурсії на природу, до садово-паркового господарства, лісу з метою збору природного матеріалу.

VIІI. Складання букетів і квіткових композицій з квітів та іншого природного матеріалу (28 год.).

Психологічне осмислення мистецтва квіткової композиції квітів. Народження букета. Правила і техніка складання букета і композицій з живих квітів. Термін зрізування. Тематичні конкурсні букети і композиції. Обробка стебел. Вимоги до води. Сумісність різних живих квітів у одній вазі. Принципи композиційного рішення використання різних видів ваз, наколювань, кошиків при оформленні букетів і компози­цій. Виготовлення букетів і композицій з українською символікою до Дня Незалежності України. Гірлянди, вінки, їх форма та призначення.Практичні роботи.

 1. Зрізування квітів, заготівля різного природного матеріалу.

 2. Виготовлення композицій «Зимова фантазія», «Новорічний сувенір», гірлянд, вінків, конкурсних букетів, композицій.

 3. Виготовлення букетів з українською символікою.

 4. Оформлення виставок квітів в школі і позашкільному закладі.

Екскурсії на виставки квітів, до квітково-декоративних господарств, квіткових крамниць.

ІХ. Оформлення квітників і газонів та догляд за ними (18 год.).

Різні стилі оформлення квітника, рокарію, альпінарію, території школи, позашкільного закладу. Підготовка ділянки та підбір асортименту квітів для окремих масивів, клумб, рабаток, декоративних ваз. Газон як провідна форма в озелененні. Догляд за квітами на газонах. Саджання килимових квітів на газонах з українською символікою. Найбільш поширені газонні трави та їх біологічні особливості.Практичні роботи.

 1. Складання плану озеленення території школи чи позашкільного закладу.

 2. Підготовка ділянки (розпушування грунту, внесення добрив).

 3. Висівання насіння та висаджування розсади квітів на клумбах, рабатках, рокаріях та ін.

 4. Фенологічні спостереження за ростом і розвитком рослин.

 5. Перегляд навчальних відеофільмів.

Екскурсія до садово-паркового господарства, ботанічного саду, станції квітково-декоративних рослин.

X. Найпоширеніші кімнатні та оранжерейні рослини (16 год.).

Гарно квітучі квіти у вашому домі (фіалка, глоксинія, фуксія, бальзамін, дзвоники). Кімнатні оранжерейні рослини, вирощування та догляд за ними. Строки і способи їх розмноження. Рослини куточка живої природи, які рекомендуються для шкіл і позашкі­льних закладів (фуксія, герань, примула, хлорофітум, драцена, аспідістра, аспарагуси, бегонія рекс, алое, традесканція та ін.— список додається).

Рослини в інтер'єрі школи, позашкільної установи. Підбір рослин для озеленення. Світлолюбні і тіньовитривалі рослини, їх розміщення в класах, коридорах та холах шко­ли чи позашкільного закладу. Різні грунтосуміші, пересаджування кімнатних рослин та їх підживлення. Боротьба з шкідниками та хворобами кімнатних рослин.

Вікторина “Чи знаєш ти кімнатні рослини?”, “Рослини куточка живої природи школи і позашкільного закладу”.

Практичні роботи.


 1. Короткий опис кімнатних та оранжерейних рослин, їх етикетування.

 2. Догляд за кімнатними рослинами куточка живої природи та теплиці.

 3. Пересаджування рослин.

 4. Розмноження кімнатних і оранжерейних рослин різними способами.

 5. Фенологічні спостереження за ростом і розвитком рослин.

Екскурсії до ботанічних садів, трестів квітково-декоративних господарств та науково-дослідних станцій квітково-декоративних рослин в магазині по продажу квітів, виставок.

XІ. Фітодизайн та його значення у побуті і праці людини (14 год.).

Завдання фітодизайну. Підбір рослин для озеленення приміщень. Виробничі, службові приміщення, навчальні кабінети. Різні методи розташування рослин у приміщеннях (звичайний, композиційний). Форми вирощування рослин і їх демонстрація (у горщиках, контейнерах, флораріумах тощо). Монокультурні і полікультурні композиції. Флораріум — один із способів складання композицій із кімнатних рослин. Флораріум для різних видів рослин. Модульне аранжування (сферичне, циліндричне, площинне та ін.). Вимоги до розміщення рослин (високорослих, середньорослих, низькорослих) для озеленення приміщень. Еклектика – сучасний стиль озеленення приміщень.Практичні роботи.

 1. Озеленення інтер'єрів, коридорів, кабінетів кімнатними рослинами.

 2. Вирощування кімнатних рослин у горщиках, контейнерах, флораріумах, на корі.

 3. Догляд за кімнатними рослинами.

 4. Складання композицій з кімнатних квітів.

 5. Проведення дослідів за завданням вчених.

 6. Етикетування кімнатних рослин.

Екскурсії в ліс, на торфорозробки, меліоративні ділянки з метою збору старих пеньків, грибів-трутовиків, кори і коріння дерев.

Екскурсії до оранжерей і теплиць, садово-паркового та квітково-декоративного господарств, ботанічного саду, магазинів “Квіти України”, “Роксолана”.

XІI. Організація роботи в шкільній теплиці та догляд за кімнатними рослина. (18 год.).

Вирощування кімнатних рослин у теплиці. Рання вигонка гарно квітучих рослин. Вирощування розсади квітів у теплицях і парниках та догляд за нею. Календар цвітіння рослин в теплиці. Фенологічні спостереження за ростом і розвитком рослин. Розмноження квітів різними способами. Боротьба з шкідниками і хворобами кімнатних рослин.Практичні роботи.

 1. Розмноження квітів різними способами.

 2. Вигонка ранньоквітучих декоративних рослин.

 3. Догляд за рослинами в теплицях і парниках.

 4. Складання календаря цвітіння рослин у теплиці та проведення спостережень за ростом і розвитком.

Екскурсії до станції квітково-декоративного господарства, фірм “Роксолана”. “Квіти України”.

XІII. Дослідницька робота з квітково-декоративними рослинами (24 год.).

Дослідницька робота за завданням учених і фахівців квітково-декоративного господарства та ботанічних садів. Техніка і методика закладання садів, парків “Родоводу”, дендраріїв. Умови, необхідні для проведення дослідницької роботи з квітково-декоративними рослинами. Виготовлення наочних посібників. Засушування квітково-декоративних рослин для виготовлення букетів і композицій та гербарного матеріалу.Практичні роботи.

 1. Закладання ділянок з різними квітково-декоративними рослинами.

 2. Рання вигонка цибулинних рослин.

 3. Збір і засушування рослин.

 4. Оформлення результатів дослідницької роботи у вигляді наочних посібників, щоденників спостережень за ростом і розвитком рослин.

 5. Підготовка наукових рефератів і звітів перед вченими.

Екскурсії до ботанічних садів, трестів зеленого і квітково-декоративних господарств та науково-дослідних станцій.

XIV. Підсумкове заняття (2 год.).

Проведення науково-практичної конференції.
ДРУГИЙ РІК НАВЧАННЯ

навчально - тематичний планп/п

Назва розділу

Кількість годин


теоретичні заняття

практичні заняття

разом

1

Вступ

3

3

6

2

Екологія і сучасність

10

14

24

3

Мистецтво аранжування

8

10

18

4

Асортимент та історія використання квітів для букетів і композицій

4

6

10

5

Використання квітково-декоративних рослин для аранжування

2

6

8

6

Матеріали та інструменти для аранжування

4

6

10

7

Основні виразні способи, принципи і методи аранжування

6

8

14

8

Тематика і символіка квіткових композицій

8

9

18

9

Основи композиції «ікебана»

6

12

18

10

Вирощування гарно квітучих дерев і чагарників та догляд за ними

6

4

10

11

Закладання колекційної ділянки квітково-декоративних рослин

6

12

18

12

Робота в шкільній теплиці

3

9

12

13

Закладання квітників і газонів

8

12

20

14

Дослідницька робота з декоративними рослинами

6

16

22

15

Квіткові рослини на балконах, лоджіях, терасах

2

2

4

16

Застосування квітів у медицині та для боротьби з шкідниками дерев і кущів

2

4

6

17

Підсумкове заняття, проведення науково-практичної конференції
2

2

Всього:

84

132

216


Перевірка та оцінювання знань та умінь учнів.

Після вивчення кожного розділу програми необхідно здійснювати контроль рівня знань учнів у вигляді співбесіди, тестування, вікторини, а також давати учням завдання по написанню рефератів, складанню планів озеленення своєї школи, позашкільного закладу, виготовленню композицій і букетів.

По завершенню першого року навчання провести підсумки на науково-практичний конференції з метою обміну досвідом роботи і захисту науково-дослідних робіт та організовувати виставку творчих робіт учнів (букети, композиції, аплікації, малюнки) та ін.

зміст

І. Вступ (6 год.).

Багата і прекрасна природа України. Участь у конкурсах «Моя земля — земля моїх батьків», «Мій рідний край, моя земля», «Без верби і калини нема України». Символіка зовнішнього і внутрішнього оформлення школи, позашкільного закладу, села, міста, парків, скверів, а також житла в народному стилі. Квіткове господарство в нових ринкових умовах господарювання.Практичні роботи.

1. Демонстрація навчальних відеофільмів.Екскурсія на природу, в квітково-декоративне господарство, ботанічний сад, на станцію квітково-декоративних рослин.

ІІ. Екологія і сучасність (24 год.).

Методи та прийоми розвитку екологічного мислення. Зелений світ рослин — складова частина природи. Історія охорони природи. Біосфера, її охорона і раціональне використання. Вчення про біосферу в працях В.І. Вернадського. Агробіоценоз. Раціональне використання і охорона рослинного світу. Екологічна асоціація «Зелений світ» та її роль у вихованні молоді і всього населення України. Роль юннатів — любителів природи у збереженні рослинного генофонду. Екологічний стан села, міста, району, області. Способи захисту людини від несприятливих факторів довкілля за допомогою рослин. Квітково-декоративні лікарські рослини (калина, нагідки, наперстянка, ехінацея, меліса, м'ята та ін.). Народні прикмети. Лікування квітами. Фітотерапія.Практичні роботи.

 1. Складання картотеки квітково-декоративних рослин, занесених до Червоної книги (району, області) України.

 2. Збирання насіння лікарських квітково-декоративних рослин.

 3. Збирання гербарію квітково-декоративних лікарських рослин.

 4. Збирання народних прекмет.

 5. Демонстрація екологічних відеофільмів.

Екскурсії на природу в різні пори року, до музею природи, станцій квітково-декоративних рослин, ботанічних садів.

ІІІ. Мистецтво аранжування (I8 год.).

Квіти в житті людини як символ спілкування. Рослини відкритого і закритого грунту які використовуються для аранжування. Сучасне мистецтво аранжування квітів в Україні та в країнах Європи, Африки і Америки. Мистецтво аранжування в Японії. Госпрозрахункові квіткові фірми України: «Роксолана», «Квіти України», «Адоніс» і ін., їх рентабельність у нових ринкових умовах господарювання.Практичні роботи.

 1. Збирання і підготовка матеріалу для виготовлення букетів і композицій.

 2. Організація виставки квіткових композицій «Осіння фантазія».

Екскурсії до нових квіткових фірм України, на виставку квітів і ботанічних садів.

IV. Асортимент та історія використання квітів для букетів і композицій (10 год.).

Подорож у світ рослин з глибини віків до наших днів. Основні компоненти для виготовлення букетів і композицій. Декоративно-листяні рослини закритого грунту. Декоративні дерева та чагарники (їх видовий склад). Дикорослі рослини і трави, їх видовий склад. Ознайомлення з видовим складом квіткових рослин колекційної ділянки. Заготівля квіткових та дикорослих рослин, їх застосування (сухе консервування, об'ємне і плоске засушування). Вигонка гілок узимку і в ранньовесняний період.Практичні роботи.

 1. Догляд за рослинами колекційної ділянки квітково-декоративних рослин.

 2. Збирання культурних і дикорослих рослин.

 3. Виготовлення букетів і композицій під девізом «Золота осінь».

 4. Об'ємне і плоске засушування рослин.

 5. Вигонка гілок узимку і ранньовесняні періоди.

 6. Догляд за рослинами у закритому грунті.

 7. Демонстрування відеофільмів.

Екскурсії до садово-паркового господарства, ботанічних садів і лісу.

V. Використання квітково-декоративних рослин для аранжування (8 год.).

Асортимент рослин для осінніх букетів і композицій. Квітково-декоративні рослини в побуті українського народу (мальва, чорнобривці, айстри, любисток, маки, калина, верба). Обробка рослинного матеріалу, складання осінніх букетів і композицій під девізом «Тобі, Україно — наші квіти». Символіка зовнішнього оформлення подвір'я, садиби. Участь у місячнику саду і лісу під девізом «Без верби і калини нема України». Участь у природоохоронних акціях «Дерево життя», «День Землі».Практичні роботи.

 1. Складання букетів і композицій з українською символікою.

 1. Висаджування дерев, кущів та квітів біля школи, позашкільного закладу, житлового будинку.

Екскурсії на станцію квітково-декоративних рослин, до ботанічного саду та на при­роду.

VІ. Матеріали та інструменти для аранжування (10 год.).

Різні види підставок. Рослинний матеріал для аранжування (кора, коріння, гілки, ши­шки. насіння, плоди). Різні види наколювання та їх виготовлення (голчасті, з дротяною сіткою та ін.), використання моху, піску, перліту для оформлення композицій. Способи кріплення рослин у вазах. Характерні особливості створення різних зимових букетів, композицій із декоративних рослин, сухоцвіту з використанням вічнозелених рослин. Флористика. Способи виготовлення декоративно-сувенірних і декоративно-прикладних композицій, панно із рослинного насіння, квітів, жолудів, окремих гілок, кори та ін. Ви­роби з українською символікою. Плетіння з лози кошиків, різних виробів для аранжу­вання, підставок для квітів, підлогових ваз, кошиків-ваз. Застосування художньої кераміки для виготовлення композицій. Різні види тканини та використання її для виготовлення штучних квітів з українською символікою. Макраме й використання його при оформленні кімнат, холів та ін. Техніка оформлення кошиків. Техніка безпеки при використані гострих, ріжучих і колючих інструментів під час проведення практичних робіт.Практичні роботи.

 1. Збір і підготовка природного матеріалу для аранжування.

 2. Виготовлення різних наколювань.

 3. Складання букетів і композицій з сухоцвіту та інших декоративних і вічнозелених рослин.

 4. Виготовлення штучних квітів з різних матеріалів.

 5. Виготовлення засніжених композицій із застосуванням методу засолювання. Скла­дання букетів композицій «Зимовий букет», «Букет замість ялинки», «Різдвяний су­венір».

 6. Закладання цибулинних рослин для ранньої вигонки з метою подальшого використання для аранжування.

 7. Плетіння з лози кошиків та підставок.

 8. Виготовлення макраме та композицій.

Екскурсія в художній салон, на виставку квітів, до квіткових крамниць.

VІI. Основні виразні засоби, принципи і методи аранжування (14 год.).

Букет і композиція. Композиція ліній — основа аранжування. Визначення величини і форми букета. Групування і симетрія. Гармонійне і дисгармонійне сполучення. Колориметричне коло. Контраст, нюанс. Відповідність кольорів квітів. Рівновага, фон, тіні. Відповідне розміщення композицій.Практична робота.

 1. Виготовлення композицій і букетів.

 2. Прикрашання букетами і композиціями холів, коридорів, класних кімнат, зали.

Екскурсії на виставки аранжування при квітково-декоративних станціях та квіткових крамницях, фірмах “Роксолана” та “Квіти України”.

VІII. Тематика і символіка квіткових композицій (18 год.).

Мова і символіка квітів. Походження мови квітів. Символіка форми ліній і кольору. Легенди, розповіді, вірші про квіти (нарцис, адоніс, пролісок, дельфініум, фіалка, конвалія, гладіолус), квіти для подарунка. Квіти до свята, для дому, жінці, дівчині, чоловікові. Символіка найбільш розповсюджених квітів, рослин.Практичні роботи.

 1. Складання букетів і композицій для прикраси житла (настінні, підвісні, підлогові настільні) з українською символікою.

 2. Виготовлення святкових букетів і композицій для подарунка до свята, дня народження, одруження з українською символікою.

Екскурсії до фірм “Роксолана”, “Квіти України”, виставки.

ІХ. Основи композиції «ікебана» (18 год.).

Школа Согецу. Пропорційність елементів. Сприйняття квіткової композиції (відчуття, увага). Техніка використання наколювань. Оформлення композицій в низьких, плоских («морібана») і високих вазах (НАГЕІРЕ). Різні види компонування — вертикальне, горизонтальне, компонування з нахилом, каскадне, звисле. Уроки “ікебани”. Європейський стиль аранжування. Нові напрями аранжування із застосуванням української символіки. Методи та прийоми розвитку творчого мислення.Практичні роботи.

 1. Виготовлення композицій «ікебана» в низьких плоских і високих вазах.

 2. Виготовлення наколювань.

Екскурсії до квіткових крамниць та на виставку квітів.

Х. Вирощування гарно квітучих дерев і чагарників та догляд за ними (10 год.).

Дерева і чагарники та їх використання для озеленення школи, міста, села. Різні способи їх розмноження, формування крони дерев та чагарників (плакуча, куляста) та ін. Використання декоративних дерев та чагарників для виготовлення виробів з природного матеріалу, композицій і букетів. Деревні і чагарникові рослини та їх символіка для озеленення школи, позашкільного закладу, подвір'я, садиби (червона калина, плакуча верба, жасмин, спірея, бузок, форзиція, бульденеж) та ін. Використання хвойних та вічнозелених рослин для озеленення. Вирощування троянд.Практичні роботи.

 1. Стратифікація насіння.

 2. Заготівля живців (калини звичайної, бульденежу, жасмину, грунтової гортензії, спіреї, форзиції, троянд, самшиту) та їх висаджування.

 3. Формування крони декоративних дерев та чагарників.

 4. Виготовлення виробів з природного матеріалу.

 5. Демонстрація відеофільмів.

 6. Фенологічні спостереження за ростом і розвитком рослин.

Екскурсії до садово-паркового господарства, ботанічного саду. лісу. заказників та заповідників.

ХІ. Закладання колекційної ділянки квітково-декоративних рослин (20 год.).

Розбивання колекційної ділянки квітів. Підготовка грунту, удобрення, висівання насіння і саджання розсади. Родини Хрестоцвіті, Розові, Злакові, Бобові, Пасльонові, Складноцвіті. Однорічні, дворічні і багаторічні квіти. Догляд за рослинами. Збір та засушування рослин (посів і посадка) для виготовлення гербарію, аплікацій і композицій.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   18


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка