Програма гуртка юних генетиків-селекціонерів (Пінчук М. О.) Програма гуртка юних квітникарів-аранжувальниківСторінка3/18
Дата конвертації29.12.2017
Розмір2.58 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Прогноз результатів і методи діагностики


по закінченню реалізації програми

По закінченню реалізації даної програми відбудеться досягнення таких основних цілей:

Навчальна: учні отримають грунтовні знання з картоплярства, набудуть практичних вмінь і навичок роботи з лабораторними і польовими дослідами, обладнанням, певних допрофесійних умінь, засвоять системи обробітку грунту, сівозмін, живлення рослин, познайомляться з актуальними питаннями та сучасними напрямками розвитку картоплярства.

Розвивальна: розвиток логічного мислення, вміння вільно висловлювати свою думку, аргументовано виявляти проблему, здатність використовувати теоретичні знання для розв’язання проблем сучасного сільськогосподарського виробництва в умовах ринкових відносин.

Виховна: формування наукового світогляду, уміння пояснювати явища природи з наукових позицій, встановлювати причино – наслідкові зв’язки, виховання дбайливого ставлення до свого здоров’я.

Основні вимоги до знань і вмінь

Юннати повинні знати:


 • ботанічну характеристику картоплі:

 • родина;

 • рід;

 • вид;

 • квітка;

 • листок;

 • стебло;

 • плід;

 • корінь;

 • бульба;

 • попередників;

 • підготовку грунту;

 • органічні та мінеральні добрива;

 • сорти, сортовивчення і сортозаміни;

 • догляд за посівами;

 • методи саджання картоплі.

Юннати повинні вміти:

 • розпізнавати сорти картоплі;

 • давати загальну характеристику сорту;

 • проводити сортове прополювання посіву;

 • готувати бульби для посіву;

 • розраховувати норму внесення добрив;

 • проводити:

 • саджання;

 • прополювання;

 • підживлення;

 • фенологічні спостереження фаз розвитку картоплі.

Юннати повинні засвоїти такі терміни (поняття):

Апробація

Бульба

БульбоплідГібрид

Грунт


Дегустація

Зав’язь


Запилення

Квітка


Коренеплід

Корінь


Листок

Мінеральні добрива

Насінина

Органічні добрива

Плід

СівозмінаСорт

Сортозаміна

Сортооновлення

Стебло


Суцвіття
Форми і методи діагностики

Тестування, виступ на науково-практичній конференції, написання рефератів.


БІБЛІОГРАФІЯ

СПИСОК викристаної літератури 1. Барабаш О.Ю. “Овочівництво”. К., Вища школа, 1994.

 2. Барабаш О.Ю. Насінництво овочевих і баштанних культур. К., Урожай, 1985.

 3. Барабаш О.Ю., Семенчук П.С. Все про городництво. К., Вирій, 1999.

 4. Бондаренко Г.Л. і інші. На допомогу городникам.-К., Урожай, 1994.

 5. Лобода Н.В. і інші. Справочник по семеноводству. К., Урожай, 1991.

 6. Реєстр сортів рослин України на 2000 р. картоплі, овочеві та плодові культури. К.: Компанія “Юнівест Маркетинг”, 1999.

 7. Теслюк П.С. Картопля – другий хліб. К.: Довіра”, 1995.

 8. Таран А., Геращенко А., Роздобудько Т. Сад і город без шкідників та хвороб. –“Зелений календар”, “Нива”, 1998.

література для учнів 1. Барабаш О.Ю. “Овочівництво”. К., Вища школа, 1994.

 2. В.Ф. Кучерявий. “Овочівництво”. К.: АТ “Віпол”, 1999 р.

 3. Журнал “Паросток”, НЕНЦ Міністерство освіти і науки України.

 4. Теслюк П.С. Картопля – другий хліб. К.: Довіра”, 1995.

література для керівників ГУРТКІВ 1. Барабаш О.Ю. “Овочівництво”. К., Вища школа, 1994 р.

 2. Барабаш О.Ю. Насінництво овочевих і баштанних культур. К., Урожай, 1985 р.

 3. Барабаш О.Ю., Семенчук П.С. Все про городництво. К., Вирій, 1999 р.

 4. Бондаренко Г.Л. і інші. На допомогу городникам.-К., Урожай, 1994 р.

 5. Додаткова освіта з біології у сучасній школі. К.: Науково-методичний вісник № 1, 2003 р.

 6. “Дім, сад, город” виробничо-практичний журнал, К.: ТОВ “Новый друк”, 2002 р.

 7. Лобода Н.В. і інші. Справочник по семеноводству. К., Урожай, 1991 р.

 8. Реєстр сортів рослин України на 2000 р. картоплі, овочеві та плодові культури. К.: Компанія “Юнівест Маркетинг”, 1999 р.

 9. Теслюк П.С. Картопля – другий хліб. К.: Довіра”, 1995 р.

 10. Таран А., Геращенко А., Роздобудько Т. Сад і город без шкідників та хвороб. –“Зелений календар”, “Нива”, 1998 р.

Програма гуртка юних мікологів

Пояснювальна записка

Гриби представляють собою одне з самих цікавих творінь природи. Царство Гриби налічує близько 100 тисяч видів, які відрізняються за будовою, способом життя, значенням.

Мікологія – це наука про гриби, яка досліджує флору, систематику та біологію грибних організмів.

Людина з давніх часів використовувала дари лісу. З дерева будувалися будівлі, міста, фортеці. Полювали в лісі. І не лише на звіра і птицю. Серед багаточисельних полювань особливе місце займає “третє – тихе” грибне полювання.

Ходять-бродять по лісу грибники, шукають своє грибне щастя. Але для цього треба знати, де ростуть ті чи інші грибочки, коли вони виростають, як розмножуються, з якими деревами і кущами у “дружбі”. Гриби, як і люди, мають свій характер, свою історію, своє ім’я. Ростуть вони дружно, цілими родинами.

Є серед них і отруйні гриби. Їх треба добре знати, щоб не покласти в кошик гриба-перевертня.

Але гриби – це не тільки білий боровичок, червоноголовець дубовий, чи маслючок звичайний. Чорна головня, плямиста іржа на зернових культурах, рак картоплі, парша на яблуках – гриби. Лишай на шкірі тварини, “молочниця” в ротику малюка, білий наліт на шматку хліба, іржа на металевих виробах – також гриби.

Програма гуртка юних мікологів розрахована на два роки навчання з учнями середнього і старшого віку. Керівники гуртків юних натуралістів молодшого віку, ботаніків, екологів, лісівників, фітотерапевтів і інші можуть використовувати в своїй роботі окремі теми програми /”Мікологічний словничок”, “Екологічні групи грибів”, “Їстівні гриби”, “Отруйні гриби”, “Грибна кулінарія” тощо /.Основні завдання гуртка:

 • поглиблення знань вихованців з біології;

 • засвоєння наукових знань про багаточисельних і своєрідних представників Царства Гриби;

 • засвоєння ними додаткових знань з мікології, зокрема про екологічні групи грибів, про їстівні, отруйні і лікарські гриби, про роль грибів в житті рослин, тварин, комах і людини.

 • навчити учнів вести журнал, календар збору, щоденник дослідницької роботи, вирощувати гриби.

 • Прищепити уміння та навички по правильному збору, заготівлі і переробці грибів, дати знання з грибної кулінарії.

 • Залучити юних мікологів до освітньої роботи серед школярів по вивченню їстівних і отруйних грибів, попередженню отруєння від збору і вживання неякісних та отруйних грибів та подання першої невідкладної допомоги в разі отруєння .

Організаційно-методичні рекомендації

Вивчення теоретичного матеріалу поєднувати з практичними роботами, екскурсіями та експедиціями в місцеві ліси, на луки, в поля.

Дослідницьку роботу спрямувати на вивчення їстівних і отруйних грибів Полісся, екологічних груп грибів, грибів-паразитів, на опрацювання мікологічних календарів, грибних карт, вирощування “грибних городів”, тощо.

Надзвичайно важливо використовувати різноманітні форми і методи еколого-натуралістичної роботи в гуртках юних мікологів для сприяння національному вихованню юннатів, для прищеплення їм любові до природних багатств краю, до Батьківщини свого народу.
Перший рік навчання

Навчально-тематичний планНазва теми

Кількість годин

загальна

теоретичні заняття

практичні заняття

1.

Вступ

2

2

-

2.

Мікологія - наука про гриби

4

2

2

3.

Царство Гриби

14

7

7

4.

Живлення грибів

10

6

4

5.

Розмноження грибів

12

4

8

6.
Їстівні гриби

30

4

26

7.

Отруйні гриби

16

6

10

8.

Грибний календар

10

2

8

9.

Лікарські гриби

2

2

-

10.

Магічні гриби

2

2

-

11.

Грибна кулінарія

10

2

8

12.

Суспільно корисна і масова натуралістична робота

10

-

10

13.

Літня екологічна експедиція

68

10

58

14.

Підсумки роботи. Змагання юних мікологів

2

2

-
Всього

192

51

141


Програма

 1. Вступ.

Зміст роботи в гуртку юних мікологів. Заповіді грибнику. Участь юних мікологів у Всеукраїнському русі учнівської молоді “Мій рідний край – моя земля”.

 1. Мікологія – наука про гриби.

Історія розвитку мікології, як науки.

Практичні роботи

Ознайомлення з науковою літературою з мікології. Ведення мікологічного словничка. 1. Царство Гриби.

Царство Гриби – велика систематична група організмів. Характеристика Царства Гриби. Поширення грибів на Земній кулі.

Будова грибів. Гриби і антибіотипи. Ферменти грибів. Гриби і ростові речовини.Екскурсії

на тему “Гриби навколо нас”:

 • В лісопаркову зону.

 • До лісу

 • До науково-дослідного інституту сільськогосподарської мікробіології Академії аграрних наук України.

 1. Живлення грибів.

Гриби – організми, які живляться за рахунок готових поживних речовин.

Сапрофіти – гриби, що живляться органічними речовинами відмерлих організмів.

Паразити – гриби, що уражують живі організми.

Симбіоти – співжиття гриба з корінням деревних та чагарникових рослин. Мікориза.Практичні роботи

Лабораторна робота “Живлення грибів”.


Теми рефератів

 1. Проказа дерев.

 2. Грибний чай.

5.Розмноження грибів.

Розмноження грибів у природі. Спори. Гіфи. Грибниці. Штучне розмноження грибів.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка