Програма гуртка "Вокальний спів"Скачати 148.59 Kb.
Дата конвертації16.01.2018
Розмір148.59 Kb.
ТипПрограмаПрограма гуртка "Вокальний спів"

Пояснювальна записка

Програма вокального гуртка розрахована на триріч­ну підготовку учнів молодшого, середнього та старшого віку. В групі 1-го року навчання – 15 учнів, ІІ-го, ІІІ-го – 10 учнів. Групи формуються з урахуванням віку дитини, її підготовленості. Для групи 1-го року навчання рекомен­дований вік – 6–9 років, групи ІІ-го року навчання – 10–13 років, третього – 14–17 років. Загальна кількість годин, як 1-го року навчання, так і ІІ-го, ІІІ-го – 144 години (4 го­дини на тиждень).

Вокальний спів сприяє координуванню слуху, голосу, розвитку вокально-технічних навичок, розвитку дихан­ня, гнучкості голосу.

Керівнику гуртка необхідно (враховуючи особливості вікової фізіології та психології дітей) підтримувати та за­охочувати прагнення гуртківців до самостійного музику­вання та створення власних пісень.

Важливе місце надається участі у концертах, оглядах, конкурсах. Корисно практикувати індивідуальне вико­нання та інсценізації пісень і виконання ритмічних рухів під музику.

Програма гуртка ознайомить вихованців з циклічни­ми фольклорними творами.Мета:

 • розвиток співочого дихання;

 • розширення діапазону голосу;

 • спів без супроводу;

 • спів в ансамблі (злагоджено, врівноважено).


Основні завдання:

І група — завдання спеціального розвитку:

 • формування навичок співочої установки;

 • різнобічний розвиток вокально-хорового слуху;

 • розвиток мислення;

 • формування музичної пам'яті;

 • навчання використання під час співу м'якої атаки;

 • формування навичок співочої емоційності, співочої виразності;

 • розвиток співочого дихання;

 • розширення діапазону голосу;

 • спів без супроводу.


II група завдання формування якостей особистості:

- Ціннісне ставлення до праці, природи, до людей, держави, суспільства і мистецтва.

- Форма проведення – комбінована. Кожне заняття

включає теоретичний матеріал, практичну роботу.

- Влітку роботу гуртка можна продовжувати за програмою або працювати за окремими темами.

Програмою передбачено індивідуальні години на­вчання з обдарованими дітьми або дітьми, які відстали від програми з поважних причин.


Теми занять

Кількість годин

Теоретичні заняття

Практичні заняття

Разом

1.

Вступне заняття

2

-

2

2.

Робота над постановкою голосу

2

18

20

3.

Вокально-хорова робота:

• народна пісня;

• сучасна дитяча пісня;

• класика
2

12

14

4

26

30

2

8

10

4.

Вокальні імпровізації

І

9

10

5.

Слухання музики

46.

Музична граї

2

8

10

7.

Ритмічні рухи

2

13

15

8.

Концертна діяльність групи

-

21

21

9.

Підсумкове заняття

2

-

2

Всього:

23

121

144Програма

1. Вступне заняття (2 год.)

• Знайомство з дітьми. Перевірка вокальних даних, правила поведінки в Будинку творчості та на занятті.2. Робота над постановкою голосу (20 год.)

• Вправи на дихання. Артикуляційні вправи. Вправи для чіткої дикції. Вправи для розвитку діапазону.3. Вокально-хорова робота

Народна пісня (14 год.)

 • Показ-виконання пісні.

 • Розповідь або бесіда про зміст твору, про роль пісні в житті народу. Вивчення українських народних пісень.

Сучасна дитяча пісня (30 год.)

 • Показ-виконання. Бесіда про музику і текст пісні, роз­криття її художнього змісту.

 • Вивчення сучасних дитячих пісень.

Класика (10 год.)

 • Показ-виконання твору. Розповідь про життя та діяльність композитора.

 • Бесіда про музику і тексти пісні.

4. Вокальні імпровізації (10 год.)

• Образне розкриття суті імпровізації, наприклад: гра в запитання та відповіді. Складання мелодії на віршований текст. Складання музики на ритм.5. Слухання музики (10 год.)

• Слухання вокально-хорових та інструментальних творів з метою виховування емоційно-естетичного відгуку на му­зику. Введення понять: заспів, приспів, куплет, варіація.


6. Музична грамота (10 год.)

• Ознайомлення вихованців з основними музично-виразни­ми засобами, динамікою. Вивчення музичних термінів, нот.

Практичні заняття. Вивчення співу за нотами з показом напрямку руху, транспонування розспівок та вправ в усіх тональностях.

7. Ритмічні рухи (15 год.)

• Робота над постановкою рук та ніг. Робота над руха­ми під музику.

8. Концертна діяльність групи (15 год.)

• Участь групи в заходах пізнавально-виховного характе­ру. Участь в концертах художньої самодіяльності шкіл міста.

9. Підсумкове заняття (2 год.)

• Підведення підсумків вивченого протягом року.Прогнозований результат

Вихованці 1-го року навчання повинні: • співати в діапазоні

 • правильно і чітко вимовляти слова пісні;

 • співати чисто та злагоджено колективно пісні в уні­сон, з супроводом та без нього;

 • знати, що співочий голос потрібно берегти;

 • дотримуватись вимог співочої постави.


Навчально-тематичний план

(II рік навчання)
Теми занять

Кількість годин

теоретичні заняття

практичні заняття

разом

1.

Вступне заняття

4

-

4

2.

Вправи для розвитку голосового апарату

2

18

20

3.

Спів навчально-тренувального матеріалу

2

16

18

4.

Спів імпровізації

1

9

10

5.

Слухання музики

2

8

10

6.

Музична грамота

2

8

10

7.

Вивчення музичних творів:

• народна пісня;

• сучасна пісня;

• класика2

8

10
4

26

30
2

6

8

8.

Хореографія

2

8

10

9.

Концертна діяльність групи

-

10

10

10.

Підсумкове заняття

4

-

4
Всього:

27

117

144


Програма

1. Вступне заняття (4 год.)

• Ознайомлення з планом роботи гуртка, організаційні питання. Виразний і емоційний спів пісень. Вміння пра­вильно використовувати дихання.2. Вправи для розвитку голосового апарату (20 год.)

 • Вправи на «стакато».

 • Вправи на «легато».

 • Вправи на «багатоголосся».

3. Спів навчально-тренувального матеріалу (18 год.)

 • Розспівування.

 • Вправи на дикцію.

 • Вправи на артикуляцію.

 • Вправи на дихання.

 • Вправи на розширення діапазону голосу.

4. Спів імпровізацій (10 год.)

 • Складання музики на заданий текст.

 • Складання музики на заданий ритм.

5. Слухання музики (10 год.)

 • Коротка розповідь про музичний твір та його автора.

 • Прослуховування твору. Бесіда про особливості музич­но-виразних засобів даного твору.

6. Музична грамота (10 год.)

• Ознайомлення з голосовими засобами музичної вираз­ності. Музична література.7. Вивчення музичних творів:

Народна пісня (10 год.)

Сучасна пісня (3 год.)

Класика (8 год.)

 • Розбір музичного твору.

 • Аналіз музичного твору.

 • Робота над творами.

8. Хореографія (10 год.)

• Робота над рухами під музику.9. Концертна діяльність (10 год.)

(За планом масової роботи закладу).10. Підсумкове заняття (4 год.)
• Підведення підсумків вивченого протягом року.
Прогнозований результат

Вихованці ІІ-го року навчання повинні: • співати в ансамблі з супроводом та без супроводу.

 • слухати і контролювати себе під час співу.

 • вміти користуватись різними звуковими формами.

 • співати чисто і злагоджено в унісон нескладні дво­голосні канони;

 • знати засоби музичної виразності.

Навчально-тематичний план

(III рік навчання)
Теми занять

Кількість годин

теоретичні заняття

практичні заняття

разом

1.

Вступне заняття

4

-

4

2.

Спів навчально-тренувального матеріалу

2

22

24

3.

Слухання музики

4

6

10

4.

Спів імпровізації

4

6

10

5.

Музична теорія

4

6

10

6.

Вивчення музичних творів:

• народна пісня;

• сучасна пісня;

• класика2

8

10
4

36

40
2

6

8

7.

Хореографія

2

8

10

8.

Концертна діяльність групи

-

14

14

9.

Підсумкове заняття

4

-

4
Всього:

32

112

144


Програма

1. Вступне заняття (4 год.)

Ознайомлення з планом роботи гуртка. Організаційні питання, повторення вивченого.2. Спів навчально-тренувального матеріалу (24 год.)

 • Розспівування.

 • Вправи па діапазон.

 • Вправи на багатоголосся.

 • Вправи па дикцію.

3. Слухання музики (10 год.)

• Коротка розповідь про музичний твір та його автора.

Бесіда про особливості музично-виразних творів.

4. Спів імпровізацій (10 год.)

• Спів імпровізацій-варіацій ланцюжком (коли вихованці співають його один за одним, ніби продовжують музичну думку), імпровізація на задану тему з різним ритмічним малюнком.5. Музична теорія (10 год.)

6. Вивчення музичних творів:

 • Народна пісня (10 год.)

 • Сучасна пісня (40 год.)

 • Класика (8 год.)

 • Розбір музичного твору

 • Слухання музичного твору

 • Робота над творами

 • Нюанси та динаміка твору.

7. Хореографія (10 год.)

• Робота над рухами під музику

8. Концертна діяльність (14 год.)

(За планом масової роботи закладу)

9. Підсумкове заняття (4 год.)

• Підведення підсумків вивченого протягом року


Прогнозований результат

Вихованці III-го року навчання повинні: • вміти співати чисто і злагоджено двоголосся із супроводом та без нього;

 • знати виконавчо-співочі засоби виразності

 • вміти самостійно виразно та усвідомлено співати пісні різного характеру імпровізувати на віршовані тексти;

 • знати правила охорони голосу;

 • вільно і невимушено виконувати пісні з рухами;

 • володіти співочим диханням, фразуванням. Вміти у виконанні розкрита зміст пісні, її душу;

 • яскравий, ясний унісон;

 • володіння дво-, та триголоссям.


Організаційно-методичні рекомендації

Навчально-виховний процес вихованців вокального гуртка має допомогти визначенню інтересу до пісні, музики, що сприятиме в подальшому профільному навчанню і формуванню цілеспрямованої особливості.

Теми навчально-тематичного плану вокального гуртка використовуватимуться на заняттях протягом на­вчального року.

Важливим є залучення вихованців до участі у Всеук­раїнських, обласних, міських і районних конкурсах, фестивалях, масових заходах. У цей час відбувається також інформаційний обмін, що сприяє розвитку особистості ви­хованця.

В процесі навчання передбачено також вивчення рит­мічних рухів, хореографії.

Під час занять із вихованцями використовуються різні форми і методи навчання: групові, індивідуальні.СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Закон України «Про позашкільну освіту». – К., 2000.

2. Концепція позашкільної освіти та виховання. – К., 1996.

3. Положення Про позашкільний навчальний заклад. – К., 2001

4. Програми гуртків художньо-естетичного напрямку. – К., 1996; X., 1997; X., 2004

5. Позашкілля. - 2007, 2006.

6. Методика музично-слухового співочого виконання школярів. –X., 2006.

7.Сонячна акварель. І, ІІ частини: збірник пісень для вчителів та учнів 1- 6 класів. – X., 2006.

8. Ф. Колеса. Шкільний співаник. – К .: Музична Україна, 1993.

9. І. Кириліна. Пісні для дітей. – К.: Музична Україна. 1991.10. А. Кос-Анатольський. Журавлик. – К.: Музична Україна, 1989.

11. Сестричка Насточка (муз. М.Кульбовського. сл. Л.Савчук). – Тернопіль: Підручник і посібники, 2006.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка