Програма гуртка «художня вишивка»Скачати 147.3 Kb.
Дата конвертації10.01.2018
Розмір147.3 Kb.
ТипПротокол засідання


Міністерство освіти і науки України

Відділ освіти Сахновщинської районної державної адміністрації

Сахновщинський будинок дитячої та юнацької творчості

Сахновщинської районної ради Харківської областіПогоджено

Протокол засідання

ради Сахновщинського

районного методичного

кабінету

№ 1 від 10.08.2015
Затверджено

Наказ відділу освіти

Сахновщинської районної

державної адміністрації

від 11.09.2015 № 302


Навчальна програма

з позашкільної освіти

художньо-естетичного напряму

«ХУДОЖНЯ ВИШИВКА»

Початковий рівень

смт. Сахновщина - 2015Укладач:

Синіцька Тетяна Тарасівна – керівник гуртка «Художня вишивка» Сахновщинського будинку дитячої та юнацької творчості Сахновщинської районної ради Харківської області.Рецензенти:

Коротка В.В. – завідувач районного методичного кабінету відділу освіти Сахновщинської районної державної адміністрації.

Белей Т.І. – методист районного методичного кабінету відділу освіти Сахновщинської районної державної адміністрації.

ПРОГРАМА ГУРТКА «ХУДОЖНЯ ВИШИВКА»

Початковий р і в е н ь

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

В Україні вишивка з давніх часів була одним із найпоширеніших і доступних видів народної творчості. Це мистецтво краси, фантазії, естетичної насолоди; мистецтво мудрого декоративного відтворення світу, природи, почуттів людини, її історичного минулого. Протягом віків це мистецтво передавалось із покоління в покоління. Не тільки передавалось, а й удосконалювалось. Тому до нашого часу дійшли цікаві композиції, орнаменти та кольорова гама ниток. В Україні існує значна кількість етнографічних центрів вишивальних промислів — київські, чернігівські, полтавські, подільські, гуцульські, буковинські та ін. Кожна з вишивок цих центрів вирізняється з-поміж інших притаманними лише їй особливостями. Усе це дає різноманітний і цікавий матеріал для занять у гуртку.

Навчальна програма реалізується у гуртку «Художня вишивка» художньо-естетичного напряму та спрямована на вихованців віком від 6 до 12 років.

Навчальна програма побудована на основі програми Андрійчук С.А. та Биковської О.В. «Художня вишивка» рекомендованої Міністерством освіти і науки України, 2009 р. з внесенням змін.

Програма гуртка «Художня вишивка» спрямована на виховання в учнів почуття прекрасного, національної самосвідомості, любові до рідного краю. Цьому має сприяти ознайомлення з кращими зразками народної вишивки, творчістю визначних народних майстрів, відвідання тематичних виставок.

Метою програми є формування компетентностей особистості засобами гуртка «Художня вишивка».

Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей:

1. Пізнавальної, що забезпечує ознайомлення з поняттями та знаннями, які стосуються художньої вишивки як одного з видів народної творчості.

2. Практичної, що сприяє оволодінню навичками виготовлення різноманітних вишитих виробів.

3. Творчої, що забезпечує формування творчих здібностей.

4. Соціальної, що сприяє вихованню дбайливого, шанобливого ставлення

до народних традицій, національної свідомості, формування естетичного смаку; популяризації художньої вишивки.

Програма передбачає дворічне навчання дітей у групах початкового рівня. На першому та другому роках навчання заняття проводяться по 4 години на тиждень.

Програмою передбачено теоретичні й практичні заняття. При викладанні теоретичного матеріалу використовуються такі методи роботи: розповідь, яка супроводжується показом репродукцій; бесіди з переглядом та аналізом зразків вишитих виробів. Для більш успішного засвоєння матеріалу на заняттях з учнями використовуються також кольорові плакати із зображенням вишитих виробів і схемами до них, різноманітні ілюстративні та фотоматеріали, вироби народних майстрів.

На заняттях основний час надається практичній роботі: виготовленню шаблонів моделей виробів, вишивці та оздобленню виробів.

На першому році навчання діти знайомляться з вишивкою, як одним із видів українського народного мистецтва, вчаться працювати з різними матеріалами та інструментами. У процесі навчання вони набувають уміння вишивати косим хрестиком, читати схеми, підбирати тип та колір ниток, тканин та інших матеріалів, виготовляти й оздоблювати вишиті вироби, вивчають правила техніки безпеки під час роботи з різними матеріалами та інструментами.

На другому році навчання гуртківці знайомляться із складнішими технологіями виготовлення художньої вишивки, самостійно працюють зі схемами, вишивають вироби ускладненого типу, рушнички. Працюючи над колективними завданнями, вони виконують окремі частини спільної композиції. Це згуртовує колектив, оскільки діти розуміють, що кінцевий результат залежить від роботи кожного. Колективна робота виховує у гуртківців дружні стосунки, відчуття взаємодопомоги.

Програма інтегрує знання гуртківців із різних предметів: історії, народознавства, малювання. На заняттях варто використовувати літературу, кольорові малюнки, фото- і відеоматеріали зі зразками давніх і сучасних вишивок, що дає можливість глибше розвинути художні здібності, фантазію і творче мислення дітей.

Для розширення світогляду вихованців проводяться екскурсії в музеї, на виставки творів народного мистецтва, зустрічі з майстрами вишивки, а також дитячі ранки, родинні свята, пізнавально-ігрові програми, конкурси тощо.

Протягом кожного навчального року з дітьми ведуться бесіди з історії України, народознавства, українського декоративно-ужиткового мистецтва, бесіди про культуру і традиції предків.

Контроль засвоєння програми гуртківцями здійснюється через поточні перевірки занять у групах індивідуального навчання.

У програмі передбачено індивідуальну роботу з вихованцями згідно Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 11.08.2004, № 651.

Програма є орієнтовною, а тому керівник колективу може вносити до її змісту зміни та доповнення, враховуючи умови. Кількість годин та їхній розподіл за темами програми теж є орієнтовними. Керівник колективу може сам визначати доцільність такого розподілу і вносити до програми відповідні корективи.


П оч а т к о в и й р і в е н ь , п е р ш и й р і к н а в ч а н н я
НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН


п/п


Розділ, тема


Кількість годин

усього

теоретичні

заняттяпрактичні

заняття1.

Вступне заняття

2

2

-

2.

Історія української народної вишивки

10

2

8

3.

Народна вишивка

90

2

88

4.

Виготовлення зразків народних вишивок

30

2

28

5.

Суспільно корисна праця

6

-

6

6.

Екскурсії, конкурси, свята, виставки

4

-

4

7.

Підсумкове заняття

2

2

-

Разом

144

10

134


ЗМІСТ ПРОГРАМИ


  1. Вступне заняття (2 год)

Ознайомлення з планом роботи гуртка на навчальний рік. Правила поведінки в колективі. Організаційні питання. Робоча кімната. Інструменти та матеріали. Правила безпеки на заняттях.

Розподіл робочих місць. Демонстрація зразків вишитих виробів.
2. Історія української народної вишивки (10 год)

Історичні дані про українську народну вишивку. Найдавніші дані про вишивку Харківщини. Знайдені археологами фрагменти вишиваних тканин давньоруського періоду. Гаптування. Мотиви орнаменту та кольори вишивки ХІV-ХV. Оригінальні види вишивки — декоративні панно. Характерні особливості вишивок різних регіонів України. Вишивка у побуті та фольклорі українців. Найдавніша техніка — занизування. Найпоширеніша техніка — хрестикова. Дані про матеріали та інструменти, які використовують для створення вишивки «хрестом». Технологія виконання такої вишивки.Практична робота:

Виконання елементарних видів вишивки (бантик, ромб, квадрат).


3. Народна вишивка (90 год)

Народна вишивка, її види й призначення. Основні матеріали (нитки фабричного виробництва) та інструменти, необхідні для створення вишивки. Підготовка тканини, інструментів, пристроїв. Добір ниток. Шаблони, правила їхнього виготовлення. Поєднання кольорів при вишиванні. Перенесення візерунка.

Техніка виконання швів — «хрестик». Техніки вишивки «хрестиком». Робота за схемами. Техніка безпеки при роботі з ножицями та голками.

Практична робота:

Виготовлення зразка простого вишитого візерунка «квіти», виготовлення листівок до свят, виготовлення вишитих виробів за зразками та за власним задумом.4. Виготовлення зразків народних вишивок (30год)

Серветка- вишитий виріб «хрестиком», його призначення та використання у побуті. Вишивка виробу «хрестиком по горизонталі». Вишивка «хрестиком по вертикалі».Практична робота:

Створення вишитого виробу «хрестиком» із застосуванням відповідної хеми, виготовлення виробів побутово-ужиткового призначення.5. Суспільно корисна праця (6 год)

Практична робота:

Виготовлення різноманітних вишивок для дитячих будинків, виставок, ярмарків.6. Екскурсії, конкурси, свята, виставки (4 год)

Дитячі ранки, родинні свята, пізнавально-ігрові програми, конкурси.

Екскурсії для ознайомлення з природою, історією й культурою краю. Відвідування краєзнавчих, природничих та історичних музеїв. Відвідування виставок декоративно-ужиткового мистецтва. Зустрічі з народними майстрами.

Святкування Дня знань, Дня вчителя, Нового року, Різдвяних свят, Днів іменинника тощо.7. Підсумкове заняття (2 год)

Творчий звіт вихованців за рік. Виставка робіт вихованців.

Відзначення кращих учнів грамотами та призами. Завдання на літо
ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Вихованці мають знати:

історію розвитку української народної вишивки;

основні властивості кольорів;

різновиди орнаментів;

правила роботи за схемою;

умовні позначення на схемах;

види декоративного оздоблення вишитих виробів;

основні вимоги до роботи з потрібними інструментами та матеріалами.


Вихованці маютьвміти:

підбирати візерунки для вишивок;

користуватись схемами;

виконувати ескіз малюнка;

виготовляти оздоблювальні елементи;

добирати інструменти і матеріали для виготовлення вишитих виробів:

самостійно виконувати всі технологічні операції з виготовлення вишивок;

виконувати правила техніки безпеки.


Вихованці мають набути досвід:

використання правил техніки безпеки при роботі в гуртку;

розробляти та виконувати вироби за власним задумом;

виробляти вироби за схемами;

вміти самостійно добирати інструменти і матеріали для виготовлення вишивок.


Початковий р і в е н ь , д р у г и й р і к н а в ч а н н я
НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН


п/п


Розділ, тема


Кількість годин

усього

теоретичні

заняттяпрактичні

заняття1.

Вступне заняття

2

2

-

2.

Народна вишивка

90

2

88

3.

Об'ємні вишиті вироби

42

2

40

4.

Суспільно корисна праця

6

-

6

5.

Екскурсії, конкурси, свята, виставки

2

2

-

6.

Підсумкове заняття

2

2

-

Разом

144

10

134ЗМІСТ ПРОГРАМИ
1. Вступне заняття (2 год)

Ознайомлення з планом роботи гуртка на навчальний рік. Правила поведінки в колективі. Організаційні питання. Робоча кімната. Інструменти та матеріали.

Правила безпеки на заняттях. Розподіл робочих місць.

2. Народна вишивка (90 год)

Прикрашення вишивкою жіночого та чоловічого одягу українців. Вишивка предметів декоративного обладнання житла (рушники, серветки).

Зв'язок техніки й кольору. Залежність кольору вишивок від місцевості. Найпоширенішими мотивами рослинної орнаментики є мальви, троянди, гвоздики та ін., гілки хмелю, виноград, дубове листя,барвінок, букети, вазони, геометричної — прямі й хвилясті лінії, зубці,прямокутники, трикутники, ромби, кола, розетки, плетінки. Зооморфної орнаментики — зображення коня, зайця, риби, жаби, півня, сови, голуба,зозулі, орла, метелика, мухи, павука та ін. Підбір і визначення типу ниток,тканини для вишивки «хрестиком». Шаблони, правила їхнього виготовлення.

Поєднання кольорів при вишиванні. Робота за схемами. Техніка безпечної роботи з інструментами та матеріалами.Практична робота:

Розробка та виконання вишитих виробів за власним задумом.3. Об'ємні вишиті вироби (42 год)

Об'ємні вишиті вироби, їхні види, призначення та особливості. Технологія виготовлення об'ємних вишитих виробів. Виготовлення об'ємних вишитих виробів за традиційними техніками. Поняття про ескіз.Практична робота:

Виготовлення об'ємних вишитих виробів за схемами, робота з креслярськими інструментами.4. Суспільно корисна праця (6 год)

Практична робота:

Виготовлення різноманітних вишивок для дитячих будинків, виставок,

ярмарків.

5. Екскурсії, конкурси, свята, виставки (2 год)

Дитячі ранки, родинні свята, пізнавально-ігрові програми, конкурси.

Екскурсії для ознайомлення з природою, історією та культурою краю. Відвідування краєзнавчих, природничих та історичних музеїв. Відвідування виставок декоративно-ужиткового мистецтва. Зустрічі з народними майстрами.

Святкування Дня знань, Дня вчителя, Нового року Різдвяних свят, Днів

іменинника тощо.

6. Підсумкове заняття (2 год)

Творчий звіт гуртківців. Виставка робіт вихованців.

Відзначення кращих учнів грамотами та призами.

Завдання на літо.


ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Вихованці мають знати:

історію розвитку української народної вишивки;

основні властивості кольорів;

різновиди орнаментів;

правила роботи за схемою;

умовні позначення на схемах;

види декоративного оздоблення вишитих виробів;

основні вимоги до роботи з потрібними інструментами та матеріалами.


Вихованці мають вміти:

підбирати візерунки для вишивок;

користуватись схемами;

виконувати ескіз малюнка;

виготовляти оздоблювальні елементи;

добирати інструменти і матеріали для виготовлення вишитих виробів:

самостійно виконувати всі технологічні операції з виготовлення вишивок;

виконувати правила техніки безпеки.


Вихованці мають набути досвід:

використання правил техніки безпеки при роботі в гуртку;

розробляти та виконувати вироби за власним задумом;

виробляти вироби за схемами;

вміти користуватись креслярським інструментом.
БІБЛІОГРАФІЯ
1. Гасюк О. О., Степан М. Г. Художнє вишивання. — К.: Вища школа,

1981.


2. Декоративно-ужиткове мистецтво / Словник. Т.2. — Львів: Афіша. —

2000.


3. Захарчук-Чугай Р. В. Українська народна вишивка. — К.: Наукова думка,

1988.


4. Кара-Васильєва Т. В., Заволокипа А. А. Учитесь вишивать. — К.:

Реклама, 1988.

5. Кара-Васильєва Т. Українська вишивка. — К., 1993.

6. Ніколаєва Т. А. Український народний одяг. — К.: Наукова думка, 1987.

7. Сорокіна Л. М. Учись вишивати. — К.: Освіта, 1992,

8. Українське народне мистецтво. — К., 1960.9. Художні промисли України. — К.: Мистецтво, 1979.Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка