Програма гуртка бісероплетіння початковий, основнийівищийрівн І пояснювальна записка у сучасних умовах бісероплетіння є надзвичайно популярним видом декоративно-ужиткового мистецтва, який активноСторінка1/5
Дата конвертації06.01.2018
Розмір0.82 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3   4   5

ПРОГРАМА ГУРТКА БІСЕРОПЛЕТІННЯ

П о ч а т к о в и й , о с н о в н и й і в и щ и й р і в н і

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

У сучасних умовах бісероплетіння є надзвичайно популярним видом декоративно-ужиткового мистецтва, який активно відроджується і

розвивається. Заняття бісероплетінням є не тільки бажаним, але й корисним і важливим у всесторонньому розвитку дітей.

Метою програми є формування компетентностей особистості засобами гуртка бісероплетіння.

Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей:

1. Пізнавальної, що забезпечує ознайомлення з поняттями та знаннями, які

стосуються бісероплетіння як одного з видів народної творчості.

2. Практичної, що сприяє оволодінню навичками виготовлення

різноманітних виробів із бісеру.

3. Творчої, що забезпечує формування творчих здібностей.

4. Соціальної, що сприяє вихованню дбайливого і шанобливого ставлення до народних традицій, національної свідомості, формуванню естетичного смаку, популяризації бісероплетіння.

Для реалізації досить значного й різноманітного навчального матеріалу відводиться 4 роки навчання. Заняття проводяться двічі на тиждень тривалістю по 2 академічні години (заняття 45 хв, перерва 15 хв, заняття 45 хв).

У гурток приймають дітей віком від 7 років. Групи формують із

урахуванням віку та рівня підготовки дітей. Наповнюваність груп становить 15 вихованців, а кількість груп визначається залежно від тижневого навантаження керівника гуртка. При наборі дітей важливо враховувати їхні інтереси та вікові категорії з метою уникнення конфліктних ситуацій між ними. У групі важливо створити сприятливі умови для розкриття таланту кожної дитини і надати їй можливість самовираження.

Програма інтегрує знання гуртківців з історії, народознавства, креслення,

образотворчого мистецтва.

Для роботи гуртка основним матеріалом є бісер. Поступово учні вчаться

визначати його якість і придатність до різних технік виконання. У виробах широко застосовуються намистини, лелітки, різновиди обробленого каміння.

Необхідно пам'ятати, що від якості матеріалу залежатиме естетичний вигляд робіт гуртківців, а якісна, акуратна робота є великим стимулом у досягненні вершин творчості. На заняттях особливу увагу слід приділяти вивченню й дотриманню правил техніки безпеки, правильному поводженню з ріжучим інструментом, голками.

У гуртку вихованці оволодівають різноманітними техніками

бісероплетіння: нанизуванням, плетінням, наклеюванням, декоруванням,

обвиванням, викладкою, вишивкою та ткацтвом бісером, вивчають основні закони композиції та кольорознавства, історію бісероплетіння й новітні тенденції у виготовленні сучасних художніх творів.

Програма початкового рівня розрахована на однорічне навчання під час якого діти мають засвоїти ази мистецтва бісероплетіння. Навчання доцільно розпочинати з найпростіших технік бісероплетіння: паралельного плетіння, а також плетіння петельками та дугами; навчання низання бісером з найпростіших силянок: хрестиком, ліхтариком, решітками. Техніки виконання поступово ускладнюються. Початковий рівень передбачає навчання гуртківців користуванню схемами для бісероплетіння; вони опановують самостійну розробку схем і використання їх на практиці.

Програма основного рівня передбачає поглиблене вивчення теоретичних

основ і послідовне опанування вихованцями різноманітних технік

бісероплетіння. Вона націлена на формування вмінь і навичок, реалізацію творчої діяльності через виконання робіт, художньо-естетичне пізнання світу, індивідуальний підхід до роботи, сприйняття прекрасного в художньому образі та народному ремеслі.

Програма основного рівня розрахована на 2 роки навчання, що дає дітям змогу набути майстерності у виготовленні виробів із бісеру. Її складено для гуртківців, які пройшли початковий рівень навчання за відповідною програмою, а також для дітей середнього шкільного віку, які самостійно займалися плетінням бісером і хочуть вдосконалити свої навики та навчитися новим технікам. Програмою першого року навчання планується вивчення таких технік: дугове плетіння бісером, кругове об'ємне плетіння, декоративна вишивка бісером, мозаїка, обмотка бісером. На другому році навчання діти вивчають вишивання бісером (іконовишивання), наклеювання, косе мозаїчне бісероплетіння, стародавнє силяння, ткацтво, об'ємне бісероплетіння.

Вдалим поєднанням кольорів, стилів, технік і бездоганним професійним виконанням звичайну річ можна перетворити на витвір мистецтва. Тому завданням педагога є не тільки передати уміння та навички бісероплетіння, але й навчити гуртківців розуміти красу, зміст, естетичну насолоду довершеності й досконалості мистецького твору.

Основним джерелом навчального матеріалу є твори народного мистецтва: стародавні вишивки бісером, давні колоритні українські жіночі та чоловічі прикраси (гердани, силянки, кризи, комірці, крученики).

Метою основного рівня програми є не лише реалізація навчального плану,

але й відродження та вдосконалення технік бісероплетіння.

Програма вищого рівня навчання дає можливість якнайкраще розвинути художні здібності та творче мислення учнів і задовольнити їхню потребу в самореалізації, підвищити зацікавленість декоративним мистецтвом і покращити трудові навики. Вона розрахована на гуртківців, які мають бажання продовжити навчання в гуртку з подальшою професійною мистецькою орієнтацією.

Програмою вищого рівня передбачено вивчення основ художньої викладки бісером та основ композиції, вишивки по вільному контуру та вишивки бісером рушників, декорування бісером писанок, фантазійне бісероплетіння. Із гуртківцями вищого рівня навчання доцільно пров одити індивідуальні заняття для вдосконалення їхньої майстерності. У навчальному процесі особливу увагу спрямовують на формування культурного й естетичного світогляду вихованців, вивчення народних звичаїв та обрядів, виховання шанобливого ставлення до духовних надбань українського народу та його мистецьких цінностей.

Для розширення світогляду вихованців проводяться екскурсії в музеї, на виставки творів народного мистецтва, зустрічі з майстрами бісероплетіння, а також дитячі ранки, родинні свята, пізнавально-ігрові програми, конкурси тощо.

Протягом кожного навчального року з дітьми проводяться бесіди з історії

України, українського декоративно-ужиткового мистецтва і, зокрема,

бісероплетіння, бесіди про культуру й традиції наших предків, перспективи

розвитку сучасного декоративно-ужиткового мистецтва.

У програмі передбачено індивідуальну роботу з вихованцями згідно

Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в

позашкільних навчальних закладах, яке затверджене наказом Міністерства

освіти і науки України від 11.08.2004, № 651.

Програма є орієнтовною, а тому керівник колективу може вносити зміни та

доповнення до її змісту. Кількість годин та їхній розподіл за темами програми

теж є орієнтовними. Керівник колективу може сам визначати доцільність

такого розподілу і вносити до програми відповідні корективи.

П о ч а т к о в и й р і в е н ь

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

п/п


Розділ, тема

Кількість годин

усього

теоретичнізаняття

практичні

заняття

1. Вступне заняття 4 4 —2. Історія виникнення бісероплетіння 6 6 —

3. Основи бісероплетіння 6 2 4

4. Паралельне плетіння 18 6 12

5, Плетіння петельками 10 4 6

6. Плетіння дугами 16 6 10

7. Композиція 10 4 6

8. Найпростіші силянки 16 4 12

9. Сувеніри з бісеру 12 6 6

10. Прикраси з бісеру 14 6 8

11. Екскурсії, конкурси, свята, виставки 30 — 30

12. Підсумкове заняття 2 2 —

Разом 144 50 94

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Вступне заняття (4 год)

Ознайомлення з планом роботи гуртка на навчальний рік.

Правила поведінки в колективі. Організаційні питання.

Робоча кімната. Інструменти та матеріали.

Правила безпеки на заняттях.

Розподіл робочих місць.

6

2. Історія виникнення бісероплетіння (6 год)Походження бісеру його виробництво та застосування.

3. Основи бісероплетіння (6 год)

Техніки низання бісером.

Особливості плетіння на твердій основі (на дроті).

Практична робота:

 навчальні вправи.

4. Паралельне плетіння (18 год)

Особливості паралельного плетіння бісером.

Схематичні особливості паралельного плетіння.

Виховна година: «Звичаї — неписані закони».

Практична робота:

 замальовки схем для паралельного плетіння;

 поєднання кольорів при створенні схем;

 виконання пелюсток квітів технікою паралельного плетіння;

 виконання листочків, з'єднання квітки, обмотка стебла;

 особливості паралельного плетіння виробів на жилці;

 виконання іграшок: мишки, крокодильчика, павучка тощо;

 фантазійне плетіння індивідуальних іграшок.

5. Плетіння петельками (10 год)

Особливості плетіння петельками.

Особливості виготовлення мініатюрних дерев з бісеру.

Практична робота:

 виготовлення гілочок;

 оформлення крони;

 викінчення деревця (ялинки тощо) з бісеру;

 оформлення виробу.

6. Плетіння дугами (16 год)

Особливості плетіння дугами.

Виховна година до дня Стрітення: «Стрітенська свіча».

Практична робота:

 виконання дуговим плетінням квітів (нарцис, тюльпан, пролісок,

примула тощо).

7. Композиція (10 год)

Основи композиції. Композиційний центр.

Компонування на площині.

Виховна година: «Тарас Шевченко — поет і художник».

Практична робота:

 створення букетів із виплетених квітів;

 оформлення картин із бісеру.

7

8. Найпростіші силянки (16 год)Технологія виготовлення силянок.

Особливості бісероплетіння голкою.

Практична робота:

 кольорове вирішення силянкових прикрас;

 виготовлення силянок: хрестик, ліхтарик;

 виготовлення застібки.

9. Сувеніри з бісеру (12 год)

Великодній сувенір — писанка.

Призначення сувенірів.

Особливості виконання ажурної сіточки.

Виховна година: «Великий піст, Страстний тиждень»

(про особливості постування українцями).

Практична робота:

 виконання сіточки: ромбик, ліхтарик;

 виконання ажурної сіточки для виготовлення писанки з бісеру;

 викінчення сіточки на дерев'яній заготовці для писанки;

 викінчення писанки.

10. Прикраси з бісеру (14 год)

Способи виконання сучасних прикрас.

Різнотипне поєднання бісеру та намиста у сучасних прикрасах.

Виховна година до Дня свята матері.

Практична робота:

 виготовлення святкової прикраси;

 виготовлення застібки;

 використання та збереження прикрас із бісеру.

11. Екскурсії, конкурси, свята, виставки (30 год)

Дитячі ранки, родинні свята, пізнавально-ігрові програми, конкурси.

Участь у відзначенні Дня відкритих дверей позашкільного закладу.

Відвідування краєзнавчих, природничих та історичних музеїв.

Тиждень знань (безпека життєдіяльності учнів).

Участь у новорічно-різдвяному святі «Іде Святий Миколай».

Екскурсія на новорічно-різдвяну виставку дитячих робіт.

Бесіда «Українська Коляда» (вивчення колядок, щедрівок і вінчувань).

Участь у вікторині-конкурсі до дня народження Т. Г. Шевченка.

Екскурсія до весняного лісу.

Бесіда, присвячена Чорнобильській трагедії.

Участь у святкуванні Дня рідного міста, Дня знань, Дня вчителя, Нового

року, Різдвяних свят, Днів іменинника тощо.

Зустрічі з народними майстрами.

12. Підсумкове заняття (2 год)

Підведення підсумків роботи за рік.

Відзначення кращих гуртківців. Завдання на літо.

8

О с н о в н и й р і в е н ь , п е р ш и й р і к н а в ч а н н яТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

п/пРозділ, тема

Кількість годин

усього

теоретичнізаняття

практичні

заняття

1. Вступне заняття 4 4 —2. Особливості видів бісероплетіння 16 6 10

3. Кругове плетіння 14 4 10

4. Композиція 14 4 10

5. Вишивка бісером, як вид декору 18 8 10

6. Мозаїка 16 4 12

7. Сучасні бісерні прикраси 16 4 12

8. Екскурсії, конкурси, свята, виставки 42 — 42

9. Підсумкове заняття 4 4 —

Разом 144 38 106

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Вступне заняття (4 год)

Ознайомлення з планом роботи гуртка на навчальний рік.

Правила поведінки в колективі. Організаційні питання.

Робоча кімната. Інструмента й матеріали.

Правила безпеки на заняттях.

Розподіл робочих місць.

Збори гуртківців. Батьківські збори.

2. Особливості видів бісероплетіння (16 год)

Про бісер, як матеріал для творчості. Інструктаж із техніки безпеки.

Дугове плетіння. Пластика і форма дугового бісероплетіння.

Особливості багатопелюсткового з'єднання квітів (троянди, жоржини

тощо).


Мова та символіка квітів.

Виховна година: «Земля — наш спільний дім»(про збереження та

шанобливе ставлення до природи й довкілля).

Практична робота:

 виготовлення фрагментів і деталей квіткових композицій дуговим

плетінням;

 заняття на природі. Замальовки природних форм квітів;

 створення схем для виготовлення з бісеру квітів (троянд, жоржин

тощо);

 виготовлення пелюсток для квітів; виготовлення листя та бутонів для квітів;

 з'єднання листя та бутонів з гілочкою;

 обмотка квіткових гілочок.

9

3. Кругове плетення (14 год)Методи бісероплетіння для об'ємних форм.

Кругове плетіння.

Особливості виготовлення гілки винограду

Особливості виготовлення об'ємних форм фруктів та овочів.

Виховна година «Дорога до милосердя».

Практична робота:

 виготовлення виноградини технікою кругового бісероплетіння;

 з'єднання виноградного грона;

 виготовлення листя та лози;

 оформлення гілки винограду;

 виготовлення яблучка, груші, помідора, огірка тощо;

 виготовлення листочків і стебел.

4. Композиція (14 год)

Об'єм і простір у композиції.

Практичне застосування композиції при створенні натюрморту.

Практична робота:

 створення композицій із виготовлених предметів;

 оформлення квіткових композицій;

 компонування натюрмортів із фруктами.

5. Вишивка бісером, як вид декору (18 год)

Декоративна вишивка бісером.

Орнаменти давніх вишивок.

Особливості різнотипного поєднання бісеру в декоруванні предметів

ужитку.


Особливості вишивки декоративної сумочки.

Традиції та сучасність декорування бісером.

Практична робота:

 викройка основних складових сумочки;

 пошиття сумочки;

 індивідуальне вирішення композиції декору для сумочки;

 перенесення малюнку на тканину за допомогою кальки;

 вишивання сумочки;

 виконання основних деталей орнаменту;

 декорування сумочки;

 використання та збереження вишивок із бісеру

6. Мозаїка (16 год)

Мозаїчне бісероплетіння.

Схематичні особливості мозаїки.

Виховна година «Великий день в історії людства» (про важливість

великоднього свята).

Символіка та орнамент українських писанок.

Практична робота:

 виконання мозаїк: ромашка, веселка, хвилька, серденько тощо;

10

 замальовки схем мозаїчних геометричних орнаментів; плетіння писанки технікою мозаїки;

 викінчення мозаїки на заготовці для писанки;

 виплетення верхівок;

 викінчення писанки технікою мозаїки.

7. Сучасні бісерні прикраси (16 год)

Традиційні й сучасні бісерні прикраси.

Техніка обвивання.

Техніка мозаїчного полотна.

Особливості застосування мозаїки при виготовленні прикрас.\

Практична робота:

 виготовлення шийної прикраси за допомогою техніки обвивання;

виготовлення застібки;

 виконання прикраси «Корали» за допомогою мозаїчного полотна;

 бісерна сіточка та її застосування;

 виготовлення нагрудної прикраси «Міні-гаманець» і чохла для

мобільного телефону технікою «бісерна сіточка»;

 виготовлення бахроми до гаманця з бісеру;

 виготовлення ланцюжка й застібки для прикраси.

8. Екскурсії, конкурси, свята, виставки (42 год)

Оформлення виставки до Дня відкритих дверей позашкільного закладу.

Тиждень знань безпеки життєдіяльності учнів.

Бесіда, присвячена Дню української мови.

Бесіда «Дорога до милосердя» до Дня інваліда.

Участь у виставці-конкурсі «Ляльки».

Участь у новорічно-різдвяному святі «Іде Святий Миколай».

Участь у виставці-конкурсі «Диво різдвяного затишку».

Участь у виставці-конкурсі «Різдвяний затишок».

Бесіда «Українська Коляда» (вивчення колядок, щедрівок і вінчувань).

Бесіда, присвячена святу «Стрітення».

Участь у розважальному вечорі «Кохання з першого погляду» до дня

Святого Валентина.

Участь у вікторині-конкурсі до дня народження Т. Г. Шевченка.

Бесіда «Християнські свята, обряди та звичаї».

Участь у святі писанки.

Бесіда, присвячена Чорнобильській трагедії.

Оформлення та відкриття персональної виставки гуртка.

Екскурсія до краєзнавчого музею міста.

Проведення родинного свята, присвяченого Дню матері.

Відвідування краєзнавчих, природничих та історичних музеїв.

Зустрічі з народними майстрами.

9. Підсумкове заняття (4 год)

Підведення підсумків роботи за рік.

Відзначення кращих гуртківців.

Завдання на літо.

11

О с н о в н и й р і в е н ь , д р у г и й р і к н а в ч а н н яТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

п/пРозділ, тема

Кількість годин

усього

теоретичнізаняття

практичні

заняття

1. Вступне заняття 4 4 —2. Особливості видів бісероплетіння 14 4 10

3. Композиція 12 4 8

4. Вишивка бісером 22 6 16

5. Народні бісерні прикраси 16 4 12

6. Ткацтво бісером 12 4 8

7. Сувеніри з бісеру 14 4 10

8. Об'ємні бісерні прикраси 12 2 10

9. Екскурсії, конкурси, свята, виставки 34 — 34

10. Підсумкове заняття 4 4 —

Разом 144 32 112

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Вступне заняття (4 год)

Ознайомлення з планом роботи гуртка на навчальний рік.

Правила поведінки в колективі.

Організаційні питання.

Робоча кімната. Інструменти та матеріали.

Правила безпеки на заняттях.

Розподіл робочих місць.

Збори гуртківців. Батьківські збори.

2. Особливості бісероплетіння різних видів (14 год)

Косе бісероплетіння.

Особливості плетіння жилкою.

Особливості з'єднання квітки.

Практична робота:

 виконання пелюсток квітів технікою косого плетіння;

 виконання листя. Обмотка стебла.

3. Композиція (12 год)

Композиційний елемент.

Стилізація природних елементів.

Стилізація та індивідуальне створення композиції.

Колір у композиції.

Об'єднання елементів композиції.

Особливості викінчення та оформлення композицій, виготовлених із бісеру.

12

Практична робота: виконання композиції за задумом вихованців.

4. Вишивка бісером (22 год)

Особливості вишивання ікон бісером.

Вишивання бісером.

Походження та призначення ікони.

Особливості підбору кольорів у вишивці ікони.

Орнаментальне вирішення в іконі.

Особливості виконання дрібних деталей.

Практична робота:

 індивідуальний вибір ікони для вишивання;

 індивідуальний підбір кольорів для конкретно обраної ікони;

 підбір матеріалів для роботи над іконою;

 перенесення образу на основу;

 вишивання ікони бісером;

 виконання фрагментів орнаменту одягу в іконі;

 фонове вирішення в іконі;

 контурна обробка, вишивання контурів;

 вишивка сяйва й корони;

 оформлення виробу і збереження вишитих ікон.

5. Народні бісерні прикраси (16 год)

Українські бісерні прикраси: «Чарівні візерунки давнини».

Способи виготовлення народних прикрас.

Силяння решіткою.

Орнаментика й колорит прикрас.

Регіональні особливості прикрас.

Практична робота:

 замальовки ескізів народних прикрас;

виконання силянки;

 виготовлення застібки.

6. Ткацтво бісером (12 год)

Технологічні особливості ткання бісером.

Інструменти для ткацтва бісером.

Виготовлення станків, натягування основи.

Ткання бісером.

Схематичні особливості виробів, тканих бісером.

Практична робота:

 створення схеми власного імені;

 ткання прикраси «Іменний браслет»;

 з'єднання частин тканого виробу.

7. Сувеніри з бісеру (14 год)

Писанка, як сувенір до Великодня.

Технологія клеєння бісеру.

13

Ткані писанки.Техніка виготовлення силяних ажурних писанок.

Практична робота:

 виконання клеєної писанки бісером на дерев'яній заготовці;

 виконання ажурної писанки;

 виплетіння верхівок;

 виготовлення тканої писанки.

8. Об'ємні бісерні прикраси (12 год)

Особливості виконання об'ємних прикрас.

Виконання круглої плетінки.

Виконання квадратної плетінки.

Кольорове вирішення та різнотипне поєднання бісеру в об'ємному плетінні.

Практична робота:

 виготовлення браслета технікою квадратного плетіння;

 виготовлення застібки;

 виготовлення прикраси «Спіраль» технікою кругового плетення.

9. Екскурсії, конкурси, свята, виставки (34 год)

Заняття «Україна в об'єднаній Европі».

Святкова виставка робіт до Дня освітянина.

Година милосердя, благодійна виставка-продаж до Дня інвалідів.

Участь у родинному святі «Іде святий Миколай».

Участь у новорічно-різдвяних конкурсах: «Новорічна листівка», «Диво

різдвяного затишку».

Екскурсія на тематичну виставку «Ялинкові іграшки».

Участь у виставці-конкурсі «Стрітенська свіча»

Участь у виставці до Дня народження Т. Г. Шевченка.

Участь у святі писанки.

Участь у виставці-конкурсі «Дивосвіт» до Великодніх свят.

Відвідування персональних і мистецьких виставок.

Святкова виставка робіт до Дня матері.

10. Підсумкове заняття (4 год)

Підведення підсумків робота за рік.

Відзначення кращих гуртківців.

Завдання на літо.

14

В и щ и й р і в е н ьТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

п/пРозділ, тема

Кількість годин

усього

теоретичнізаняття

практичні

заняття

1. Вступне заняття 4 4 —2. Основи художньої викладки бісером 18 6 12

3. Основи композиції 14 4 10

4. Художня вишивка 30 4 26

5. Вишивка по вільному контуру 16 6 10

6. Вишивка рушників бісером 18 4 14

7. Декорування писанок 16 2 14

8. Фантазійне бісероплетіння 22 4 18

9. Індивідуальна робота 40 — 40

10. Екскурсії, конкурси, свята, виставки 34 — 34

11. Підсумкове заняття 4 4 —

Разом 216 38 178

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Вступне заняття (4 год)

Ознайомлення з планом роботи гуртка на навчальний рік.

Правила поведінки в колективі.Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка