Програма факультативного курсу (гуртка) військово – патриотичного напряму " Школа безпеки"Скачати 237.2 Kb.
Дата конвертації26.10.2017
Розмір237.2 Kb.
ТипПрограмаПРОГРАМА

факультативного курсу (гуртка)

військово – патриотичного напряму

" Школа безпеки"

Вступ

Не той мужній, хто лізе на небезпеку, не почуваючи

страху, а той, хто може придушити найдужчий

страх і діяти, не скоряючись йому.

К.Д. Ушинський

Найкраща помилка та, якої допускаються у навчанні.

Г.С. Сковорода
Спеціальна сесія в інтересах дітей Генеральної Асамблеї ООН у 2002 році прийняла підсумковий документ "Світ сприятливий для дітей", в якому затверджено план дій відносно створення світу, безпечного для дітей і визначено завдання щодо забезпечення права кожної дитини на життя та охорону здоров'я. Відбувається пошук шляхів щодо визначення орієнтирів людського розвитку, яки відображають гуманітарний потенціал суспільства і характеризуються відповідним рівнем освіти, тривалістю і якістю життя людей тощо.

Одним з пріоритетів системи освіти в Україні, згідно із Законом України

"Про освіту", Національною доктриною розвитку освіти в Україні, Концепцією виховання дітей і молоді в національній системі освіти, Національною програмою " Діти України", Законом України " Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" та іншими державними нормативними документами, є формування безпечної поведінки підростаючого покоління, навичок дій в небезпечних ситуаціях різного походження, стійких мотивацій на необхідність безпечної життєдіяльності та здорового способу життя.

З метою консолідації зусиль суспільства у вирішенні проблем безпеки та виживання дітей та підлітків в умовах дії шкідливих та небезпечних факторів природного, техногенного, соціально-економічного, криміногенного і медико-біологічного характеру у 2000 році було створено Всеукраїнський громадський дитячий рух " Школа безпеки" . ВГДР " Школа безпеки" за свою 10-ти річну історію здобув чимало прихильників. Ставлячи за мету своєї діяльності формування у молоді свідомого прагнення до здорового способу життя, набуття стійких навичок безпечної поведінки в оточуючому середовищі, уміння надати допомогу в скрутних умовах, Рух здобуває повагу та авторитет у молоді.Пояснювальна записка

Реалії сучасного життя, бажання учнів та батьків, розширення спектру завдань, що ставляться перед позашкільною освітою потребують урізноманітнення тематики гурткової роботи.

Програма факультативного курсу (гуртка) " Школа безпеки" пропонується для використання в гуртках військово – патріотичного напряму, яки ведуть вчителі предмету " Захист Вітчизни" в загальноосвітніх школах І – ІІІ ст. та позашкільних навчальних закладах.

Програма гуртка " Школа безпеки" комплексного типу, передбачає різнопланову діяльність, в т.ч. закріплення знань з шкільного курсу Захисту Вітчизни, фізичного виховання, географії, біології, основ здоров'я та здобуття практичних навичок для використання в повсякденному житті та в екстремальних умовах.Мета гуртка: національно – патріотичне виховання підростаючого покоління, формування особистості – Патріота і громадянина, стійкої мотивації на необхідність безпечної життєдіяльності та здорового способу життя, придбання і закріплення навичок дій в небезпечних ситуаціях різного походження.

Завдання гуртка :

 • оволодіння основними навичками збереження особистої та колективної безпеки, надання само- і взаємодопомоги в екстремальних ситуаціях;

 • зміцнення морально – психологічного стану і фізичного розвитку вихованців,

 • ознайомлення з основами рятувальної справи;

 • надання базової підготовки для служби в підрозділах ЗСУ, МНС, МВС;

 • виховання екологічної культури;

 • активна участь у діяльності ВГДР "Школа безпеки".

Форми проведення занять: теоретичні, практичні заняття, тренування, туристські подорожі, участь у змаганнях.

Програму розраховано на два рівні навчання: • початковий рівень (для дітей 10 – 14 років) – 2 роки; по 108 годин на рік,

( 2 заняття на тиждень, тривалістю 1,5 год.)

 • основний рівень (для дітей 15 – 17 років) – 2 роки, по 216 годин на рік,

( 2 заняття на тиждень, тривалістю 3 год.)

Зміст Програми структурований за розділами: • Військова підготовка;

 • Прикладна фізична підготовка;

 • Безпека життєдіяльності та цивільний захист ;

 • Топографія, туризм, спортивне орієнтування.

У розділі " Військова підготовка" відпрацьовується теоретичний та практичний матеріал по предметам :

У розділі "Прикладна фізична підготовка" шляхом розучування та тренування вдосконалюються :

 • Загально – фізична підготовка

 • Гімнастика та акробатика

 • Рукопашний бій

 • Метання

 • Спортивні ігри

У розділі " Безпека життєдіяльності та цивільний захист" вивчаються та засвоюються правила та методи особистої безпеки, формується психологічна готовність до небезпеки, уміння і готовність їй протидіяти, діяти самому та організовувати взаємодопомогу в екстремальних ситуаціях.

У розділі "Топографія, туризм, спортивне орієнтування" вивчаються основи топографії, техніка туризму, прийоми орієнтування , основи рятувально – пошукових робіт в природному середовищі .

Навчальні завдання вирішуються на учбових заняттях у формі комплексних та спеціалізованих уроків в класі, спортивному залі, польових умовах, спортивних змаганнях, що дозволяє вдосконалювати та розвивати у дітей свідоме прагнення до здорового образу життя, сприяє формуванню особистості – Патріота та Громадянина України.

Зміст учбово – тренувальної роботи гуртка будується на основі даної Програми, наявності матеріально-технічної бази, місцевого клімату та індивідуальних особливостей учнів. Робота по виконанню даної Програми здійснюється безперервно протягом всього періоду навчання . Також включає в себе участь в різних видах прикладних змагань, „Школи безпеки", туризму, військового багатоборства та інших і проведення навчально-тренувальних зборів та походів для удосконалення набутих знань, умінь і навичок.

Для успішної реалізації програми гуртка „Школа безпеки" необхідно налагодити тісний зв'язок з місцевими відділеннями МНС, цивільного захисту, пожежними частинами, оскільки, ці структури повинні бути в першу чергу зацікавлені в діяльності таких гуртків і без відповідної матеріально-технічної бази неможливо проводити навчання гуртківців на пожежно-прикладних дистанціях. Планувати години для проходження і навчання пожежно-прикладних дистанцій потрібно в комплексі і бажано у формі навчально-тренувальних зборів на навчальних базах відповідних відомств.

Повна реалізація мети та змісту програми можлива лише на засадах активної співпраці, партнерства всіх учасників навчально-виховного процесу, що передбачає й уможливлює: • особитісно-орієнтовне навчання;

 • збагачення змісту емоційним, особистісно-значимим матеріалом;

 • використання інтерактивних методів навчання;

 • стимулювання позитивних інтелектуальних почуттів вихованців, послідовна диференціація та індивідуалізація вивчення;

 • уможливлення роботи учнів з різними джерелами інформації, різними видами і типами ресурсних матеріалів;

 • відпрацювання практичних дій при вивченні кожної теми;

 • створення умов для активного діалогу між учасниками-партнерами навчально-виховного процесу (вихованців, педагогів, членів сім’ї, громади), та вільного вибору вихованцями навчальних завдань і способу поведінки;

 • залучення вихованців до самооцінки різних видів своєї діяльності, у тому числі й розвитку життєвих навичок;

 • багатоваріантність форм різних видів діяльності вихованців;

 • залучення до активної співпраці сім’ї та громади.

Програма гуртка військово-патріотичного напряму "Школа безпеки" пройшла апробацію впродовж двох років у гуртках Дитячо-юнацького військово-патріотич- ного клубу " Сатурн", Житомирського району, Житомирської області, має високу ефективність, забезпечує досягнення прогнозованих результатів. Команда ДЮВПК

" Сатурн" – багаторазовий чемпіон району у змаганнях із стрільби, туристського багатоборства, зборі-змаганні " Школа безпеки". Вихованці клубу посіли ІІ місце на 27 чемпіонаті Житомирської області із спортивного орієнтування у 2010 році, нагороджені грамотою МНС України за участь у Всеукраїнському навчально-тренувальному зборі " Бистрець-2011".


Навчально-тематичний план

Початковий рівень

1-й рік навчанняп/п

Назва розділу програми

Кількість годин

Всього

Теорія

Практика

1.

Військова підготовка

8

4

4

2.

Прикладна фізична підготовка

24

4

20

3.

Безпека життєдіяльності та цивільний захист

30

15

15

4.

Топографія, туризм, спортивне орієнтування

46

16

30

Разом

108

49

69


2-й рік навчанняп/п

Назва розділу програми

Кількість годин

Всього

Теорія

Практика

1.

Військова підготовка

12

4

8

2.

Прикладна фізична підготовка

24

4

20

3.

Безпека життєдіяльності та цивільний захист

30

15

15

4.

Топографія, туризм, спортивне орієнтування

42

12

30

Разом

108

35

73


Основний рівень

1-й рік навчанняп/п

Назва розділу програми

Кількість годин

Всього

Теорія

Практика

1.

Військова підготовка

51

21

30

2.

Прикладна фізична підготовка

36

6

30

3.

Безпека життєдіяльності та цивільний захист

45

15

30

4.

Топографія, туризм, спортивне орієнтування

84

24

60

Разом

216

65

151

2-й рік навчанняп/п

Назва розділу програми

Кількість годин

Всього

Теорія

Практика

1.

Військова підготовка

42

12

30

2.

Прикладна фізична підготовка

36

6

30

3.

Безпека життєдіяльності та цивільний захист

45

15

30

4.

Топографія, туризм, спортивне орієнтування

93

12

81

Разом

216

45

171Зміст програми.

Початковий рівень.

1-й рік навчання

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня

загальноосвітньої підготовки вихованців.І. Військова підготовка

Стройова підготовка : Поняття строю. Місце у строю. Шикування. Повороти на місці. Рух у строю.

Вогнева підготовка : Заходи безпеки при поводженні із зброєю. Пневматична гвинтівка ( ПГ), будова, тактико-технічні дані. Основи стрільби з пневматичної гвинтівки. Положення для стрільби. Виконання вправ з прицілювання.


Вихованець :

Знає : Визначення строю, дисципліни строю. Правила шикування, поворотів на місці. Основи руху строєм.

Уміє : Займати своє місце в строю, приймати стройове положення, виконувати команди: " Шикуйсь", " Струнко",

" Праворуч"," Ліворуч", " Кругом".

Знає : Правила безпеки при стрільбі, складові частини стрілецької зброї, основи прицілювання.

Уміє : Безпечно користуватися пневматичною зброєю, приймати різні положення для стрільби, виконувати прицілювання з пневматичної гвинтівки.

ІІ. Прикладна фізична підготовка.

Визначення рівня фізичної підготовленості. Розучування і тренування вправ на розвиток сили, швидкості, витривалості. Спортивні ігри.
Знає : Правила виконання основних фізичних вправ на розвиток сили,швидкості, витривалості. Основи правил гри в футбол, волейбол, настільний теніс.

Уміє: Виконувати розігріваючи, загально розвиваючи вправи, брати участь в спортивних іграх у складі команди.

ІІІ. Безпека життєдіяльності та цивільний захист.

Складові здоров’я. Особиста гігієна школяра. Ситуації, небезпечні для життя і здоров’я людини. Історія, мета і завдання ВГДР " Школа безпеки".

Долікарська допомога. Надання долікарської допомоги при незначних порізах, забоях, опіках.


Знає : Основи здорового способу життя. Ознаки ситуацій, небезпечних для життя і здоров’я людини. Принципи надання першої допомоги. Мету і завдання ВГДР " Школа безпеки".

Уміє: Надавати долікарську допомогу при незначних порізах, забоях, опіках.

ІУ. Топографія, туризм, спортивне орієнтування.

Основи орієнтування. Сторони світу. Компас. Мапа. Туристські подорожі, безпека учасників, правила поведінки. Виконання некатегорійної туристської подорожі(1 день).Знає: поняття орієнтування, його зміст і особливості; правила користування компасом, мапою. Правила поведінки у подорожі, основи туристської етики.

Уміє: орієнтуватися на місцевості, визначати своє місцезнаходження на мапі.

Брати участь в організації бівуаку, готувати прості страви на вогнищі.
2-й рік навчання

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня

загальноосвітньої підготовки вихованців.І. Військова підготовка

Стройова підготовка : Визначення походного і стройового кроку.Рух стройовим кроком. Повороти під час руху. Рух у складі відділення.

Вогнева підготовка : Основи прицілювання. Прийоми визначення середньої точки попадання. Виконання початкових вправ стрільби з пневматичної гвинтівки.

.


Вихованець :

Знає : Правила шикування, прийоми виконання поворотів під час руху. Основи руху стройовим кроком.

Уміє : Рухатись стройовим кроком самостійно і в складі відділення, виконувати у русі команди: " Струнко"," Праворуч",

" Ліворуч", " Кругом руш".

Знає : Правила наведення зброї у ціль, поняття про середню точку попадання (СТП), прийоми коригування СТП. Умови виконання початкової вправи стрільби з ПГ.

Уміє : Визначати СТП по 3, 4, 5 попаданням

коригувати СТП. Виконувати початкові вправи стрільби з пневматичної гвинтівки.ІІ. Прикладна фізична підготовка.

Тренування вправ на розвиток сили, витривалості. Основи самозахисту. Самостраховка. Підготовчі вправи. Спортивні ігри.
Знає : Прості правила дозування фізичного навантаження,основи самоконтролю.

Прийоми страховки і самостраховки. Правила виконання фізичних вправ на розвиток сили,швидкості, витривалості. Основи правил гри в ручний м'яч, баскетбол, бадмінтон.Уміє: Виконувати страховку. Застосовувати

прийоми групування, безпечного падіння. Брати участь в спортивних іграх у складі команди.ІІІ. Безпека життєдіяльності та цивільний захист.

Основи виживання. Оптимальні та екстремальні умови існування людини. Моделювання можливих ситуацій.

Правила дорожнього руху для пішохода.. Дорожні знаки для пішоходів.

Надзвичайні ситуації ( НС). Характеристики НС. Протипожежна підготовка. Пожежі, небезпека пожеж, уражальні чинники різних типів пожеж. Первинні засоби пожежогасіння.

Долікарська допомога. Поняття про кровотечі. Надання допомоги при різних видах кровотеч. Прийоми і правила використання джгута.


Знає : Характеристику екстремальних для людини умов, правила поведінки, основні принципи виживання. Правила поведінки на дорозі пішохода. Призначення дорожніх знаків . Типи, ознаки НС. Уражальні чинники пожеж. Правила користування первинними засобами пожежогасіння.

Правила зупинки кровотечі, накладання пов'язки,джгута.Уміє: Визначати тип кровотечі. Надавати долікарську допомогу при кровотечах.

Накладати джгут. Використовувати в якості джгута підручні засоби.ІУ. Топографія, туризм, спортивне орієнтування.

Топографічні мапи. Визначення відстані за мапою. Умовні позначки. Основи спортивного орієнтування.

Туристське спорядження. Вузли. В’язання основних вузлів. Виживання в природному середовищі. Організація житла, укриття, харчування. Пересування в туристській подорожі. Виконання туристської подорожі І ступеню складності.


Знає:Правила орієнтування мапи, поняття про масштаб його типи і особливості; вимірювання відстані за мапою. Види туристського спорядження, призначення основних вузлів. Способи пересування на різному рельєфі, організації ночівлі на відкритій місцевості.

Уміє: Орієнтуватися за мапою.

Організовувати бівуак, ночівлю, готувати прості страви на вогнищі.
Основний рівень

1-й рік навчання

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня

загальноосвітньої підготовки вихованців.І. Військова підготовка

Стройова підготовка : Рух у складі відділення. Військове вітання. Перешикування на місці.

Вогнева підготовка : Стрілецька зброя, типи, характеристики сучасної зброї. Закон України " Про зброю". Вогнепальна зброя. Малокаліберна гвинтівка : будова, основи стрільби з вогнепальної зброї.


Вихованець :

Знає : Правила руху строєм, виконання військового вітання у строю на місці і під час руху. Прийоми перешикування.

Уміє : Дотримуватись місця в строю, стежити за рівнянням, виконувати команди: "Розімкнись", " Зімкнись", " В одну (дві) шеренги ставай".

Знає : Основні положення закону " Про зброю". Ознаки, вогнепальної зброї.Типи стрілецької зброї, характеристики сучасної зброї. Будову і бойові властивості мало -каліберної гвинтівки. Основи стрільби з вогнепальної зброї.

Уміє : Безпечно виконувати стрільбу з вогнепальної зброї, приймати різні поло- ження для стрільби, виконувати прицілю- вання, стрільбу з малокаліберної гвинтівки.

ІІ. Прикладна фізична підготовка.

Поняття про необхідну самооборону. Основи самозахисту. Захист від ударів рукою, ногою. Нанесення ударів. Захвати. Звільнення від захватів. Спортивні ігри.Знає : Визначення необхідної самооборони.

Правила техніки безпеки на тренуванні з основ самозахисту.

Базові правила нанесення ударів рукою, ногою, блокування ударів. Види захватів. Основи техніки звільнення від захватів.

Правила організації командних ігор.Уміє: Наносити базові удари рукою, ногою.

Відпрацьовувати техніку ударів на тренаже–рах, безпечно працювати з партнером.

Використовувати захисне спорядження.


ІІІ. Безпека життєдіяльності та цивільний захист.

Екстремальні умови та їх вплив на людину(спека, холод, вітер, пил, скрутні умови, висота, рівні освітленості і шуму, вібрації, дим). Способи подолання наслідків шкідливого впливу. Правила безпечної поведінки на воді.

Правила дорожнього руху. Я – водій велосипеда, скутера. Жести регулювальника. Правила водійської ввічливості.

Поняття про отруйні речовини (ОР). Небезпека ОР. Характеристики ОР. Захист від дії ОР. Засоби захисту. Протигаз, будова, використання.

Долікарська допомога. Поняття про перелом. Види та ознаки переломів. Допомога в разі вивихів та переломів кінцівок. Шини, підручні засоби. Транспортування потерпілого


Знає : Ознаки екстремальних умов та їх вплив на людину,способи подолання наслідків шкідливого впливу. Правила безпечної поведінки на воді. Правила дорожнього руху для водія велосипеда, скутера. Дорожні знаки та їх вимоги.

Характеристики ОР, засоби захисту людини від отруєння. Призначення, будову протигазу.Уміє: Протистояти впливу екстремальних умов. Користуватися протигазом, використовувати прості проти отруйні медичні препарати.

Надавати долікарську допомогу при переломах та вивихах. Використовувати в якості іммобілізаторів підручні засоби.

Транспортувати потерпілого.


ІУ. Топографія, туризм, спортивне орієнтування.

Орієнтування за місцевими ознаками. Правила поведінки в незнайомому лісі. Особливості орієнтування в умовах пересіченої місцевості.

Елементи спортивного туризму. Основні способи подолання перешкод. Організація страховки та супроводу. Пішохідний туризм. Види подорожей. Організація групи. Виконання туристської подорожі ІІ ступеню складності.


Знає: Поняття орієнтування за місцевими ознаками, його зміст і особливості; правила користування компасом, мапою.

Способи подолання перешкод з використанням туристського спорядження.

Правила організації страховки та супроводу.

Види туристських подорожей, базові вимоги до підготовки учасників.Уміє: Орієнтуватися на складній місцевості. Пересуватися по пересіченій місцевості, в лісі. Долати природні та штучні перешкоди. Використовувати туристське спорядження, організовувати страховку і супровід. Брати участь в організації бівуаку, готувати прості страви на вогнищі.

Основний рівень

2-й рік навчання

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня

загальноосвітньої підготовки вихованців.І. Військова підготовка

Стройова підготовка :Перешикування під час руху. Зміна напрямку руху у складі відділення. Керування строєм. Команди. Тренування у командуванні відділенням.

Вогнева підготовка : Стрілецька зброя, типи, характеристики сучасної зброї.Автомат Калашнікова. Будова, принцип автоматичної дії стрілецької зброї. Боєприпаси для стрільби. Прийоми і правила стрільби з АК.

Прийоми і правила стрільби із пістолета. Тренування у стрільбі з пневматичного пістолета. Виконання вправВихованець :

Знає : Основні команди для керування строєм, порядок їх використання.

Уміє :Діяти у складі відділення при переши-

куванні, керувати строєм відділення за допомогою команд.Знає :Класифікацію стрілецької зброї, її характеристики, складові частини і принцип їх взаємодії. Види боєприпасів їх будову, призначення, бойові властивості. Правила підготовки для стрільби з АК.

Уміє:Безпечно користуватися вогнепальною зброєю, приймати різні положення для стрільби,виконувати прицілювання, стрільбу з АК. Приймати базове положення для стрільби з пістолета, вести вогонь з нього.

ІІ. Прикладна фізична підготовка.

Основи самозахисту. Розучування елементів рукопашного бою. Захист від раптового нападу. Прийоми боротьби з декількома противниками. Тренування у виконанні базової техніки. Прийоми відновлення при ураженні небезпечних місць. Организация та проведення спортивних змагань. Прийоми підрахунку результатів, визначення переможців. Спортивні ігри.
Знає : Психологічні основи самозахисту, базову техніку, способи ведення поєдинку з декількома противниками. Методи несило-

вого розв'язання конфлікту. Прийоми самовідновлення при ураженні.Уміє: Виконувати важелі верхніх і нижніх кінцівок, звільнюватись від захватів, вико-

ристовувати кидки, підбиви кінцівок та ін..ІІІ. Безпека життєдіяльності та цивільний захист.

Динаміка розвитку конфліктів та способи їх уникнення( подолання). Особистість у групі. Самопочуття. Психологічний клімат. Тренінги про -блемних ситуацій. Індивідуальні та колективні форми панічних реакцій. Натовп, правила поведінки у масових скупченнях людей. Методи та спосо- би попередження паніки.

Поведінка в техногенному середови -щі за ймовірності виникнення аварій

( транспортних, пожеж, вибухів).

Радіаційне забруднення місцевості. Прилади дозиметричного контролю, прийоми роботи. Засоби захисту. Підготовка до робіт в зараженій місцевості, дії в зараженій місцевості, після виходу із З.М. Організація рятувальних робіт. Правила керування рятувальними діями. Організація дій після виходу із зони зараження. Поведінка в разі загрози епідемії та в її умовах. Основи рятувальних робіт на воді.

Долікарська допомога. Поняття про реанімацію. Ознаки клінічної смерті. Основи сердцево – легеневої реанімації. Надання допомоги при ураженні електричним струмом, утопленні. Поняття про синдром тривалого здавлювання. Правила визволення постраждалих з під завалів. Перша допомога постражда -лим від тривалого здавлювання.
Знає : Ознаки безпечних і небезпечних угруповань, причини виникнення конфліктів, правила налагодження добрих стосунків з оточуючими. Правила поведінки у місцях масового скупчення людей.

Основи організації рятувальних робіт в умовах радіаційного, хімічного забруднення.

Основи реанімаційних дій.

Уміє: Оцінювати психологічний клімат у групі, знаходити шляхи розв’язання типо-

вих проблемних ситуацій.

Запобігати проявам панічних рефлексів у групі.

Користуватися приладами радіаційної та хімічної розвідки, проводити аналіз небез -пеки оточуючого середовища.

Діяти в зоні техногенної аварії, в разі необхідності може взяти участь у рятуваль-них роботах, надати долікарську допомогу постраждалому.

Проводити комплекс сердцево-легеневої реанімації.ІУ. Топографія, туризм, спортивне орієнтування.

Рух за азимутом. Дії групи в разі втрати орієнтування. Особливості орієнтування в різних умовах. Порядок підготовки групи до руху незнайомою місцевістю. Схеми маршруту. Розвідка у поході. Техніка руху в різних умовах. Техніка подолання природних перешкод із самостійним наведенням засобів подолання. Організація командної роботи.

Самонаведення елементів

( начіпна переправа, дюльфер). Тактика проходження дистанції. Удосконалення використання командної страховки та супроводу. Лазання по скелях, штучних перешкодах. Вправи з мотузками, відпрацювання страховки. Проходження дистанції з подоланням різних перешкод. Організація табору. Специфіка облаштування життя і діяльності в різних умовах. Виконання туристської подорожі І категорії складності.
Знає: Правила орієнтування за компасом, мапою, місцевими ознаками, дії у разі втрати орієнтування.

Прийоми руху у складі туристичної групи по різним типам місцевості.

Прийоми наведення засобів подолання природних перешкод з використанням базового туристського спорядження.

Форми визначення тактики подолання перешкод командою.

Правила організації наметового табору, особливості облаштування життєдіяльності в польових умовах.

Уміє: Прокладати маршрут туристської групи, вести групу за указаним маршрутом.

Забезпечувати безпеку дій кожного.

Організовувати командну роботу (зв׳язки), самонаведення туристських засобів подола- ння природних перешкод.

Налагоджувати життя наметового табору, виконувати обов’язки заступника керівника туристської групи у подорожі І категорії складності.
Спорядження, необхідне для роботи гуртка.

 1. Туристські намети – 5шт.

 2. Туристські килимки, спальні мішки – 20 шт.

 3. Комплект кострового обладнання.

 4. Захисна каска – 6 шт.

 5. Індивідуальна страхувальна система – 6шт.

 6. Основна мотузка д. 10 мм. – 200м.

 7. Карабіни муфтова ні – 25 шт.

 8. Спускові, підйомні пристрої, самохвати, пристрої для натягування мотузки – за потребою команди.

 9. Компаси туристські – 8 шт.

 10. Надувний човен – 2 шт.

 11. Рятувальні жилети – 6шт.

 12. Костюм Л-1 – 2шт.

 13. Протигаз – 12 шт.

 14. Комплект першої допомоги( джгут, бінт, вата, шини, т.д.) – 4шт.

 15. Гвинтівки пневматичні – 2шт.

 16. Пістолет пневматичний – 1шт.

 17. Обладнання для пневматичного тиру – 1 компл.

 18. Макети гранат для метання – 4 шт.

 19. Груши боксерські – 2 шт.

 20. Комплект захисного спорядження - 4 шт.

 21. Рукавиці для тренувань – 2 пари.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ. 1. Закон України „Про освіту" (1999р.);

 2. Закон України "Про позашкільну освіту";

 3. Указ Президента України "Про заходи щодо розвитку духовності, захисту моралі та формування здорового способу життя громадян" (№ 456 від 27.04.1999 р.);

 4. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження національної програми патріотичного виховання населення, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства" (№ 1697 від 15.09.1999 р )

 5. Програма розвитку позашкільних навчальних закладів на 2010-2014 р.р.

 6. Г.О. Черняков "Медицина катастроф" Київ. "Здоров'я ". 2002 р.

 7. А.Т. Алтунин. Формирование гражданской оборони в борьбе со стихийными
  бедствиями. М. Стройиздат, 1978.

 8. Коструб А.А. Медицинский справочник туриста М. Профиздат 1986

 9. Питание в туристском походе.-М.,1986;

 10. Алешин В.М., Серебрянский А.В. Туристская топография. - М., 1983.;

 11. Бардин А. Азбука туризма. - М., 1985;

 12. 1000+ 1 совет туристу: Школа выживания. Н.Б. Садикова. Минск

 13. Основы стрелкового оружия, Бабак Ф.К. С.Пб изд" Полигон" 2003

 14. Искусство снайпера А.Потапов, Фаир-Пресс, 2005г.

 15. Касьянов Т.Р. Наставление по метанию ножей М. Терра спорт 2000

 16. Линческий 3. 3. Психологический климат туристской группы. - М., 1981

 17. Энциклопедия выживания. Б.Кудряшов.1996;

 18. Вельмякин В.Н. Рукопашный бой М. 1993

 19. Основы рукопашного боя Г. А. Бурцев, С. Г. Малашенков Москва, 1991

 20. Медчук І.К. Охорона психічного здоров'я учнів. Рідна школа. - 1995 р. - № 5;

 21. Система боевого выживания Крылов А.А. Феникс, 2004.

 22. Учебник сержанта ВДВ Военное издательство, 1975

 23. Сборник методических рекомендаций по строевой подготовке ЖВИРЕ 1990

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ ВИХОВАНЦІВ

Підручники та навчальні посібники, рекомендовані Міністерством освіти і науки України.

Учебное пособие для подготовки медсестёр. Под. Ред. А.Г.Сафонова. - М., 1986.

Коструб А.А. Медицинский справочник туриста М. Профиздат 1986

Тактика гірського походу. - М.,1990 р.

Антонович І.І. Альпінізм., Вища школа. 1981р.

Питание в туристском походе.-М.,1986

Алешин В.М., Серебрянский А.В. Туристская топография. - М., 1983.

Бардин А. Азбука туризма. - М., 1985.

Вельмякин В.Н. Рукопашный бой М. 1993

Маринов Б. Проблемы безопасности в горах. - М., 1981.
Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка