Програма фахового іспиту на здобуття ос «Магістр» Галузь знань 02 «Культура І мистецтво» Спеціальність 022Скачати 198.92 Kb.
Дата конвертації10.01.2018
Розмір198.92 Kb.
ТипПрограма


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВЗАТВЕРДЖУЮ

Декан факультету

дизайну і реклами

___________ І.С.Бондар


ПРОГРАМА


ФАХОВОГО ІСПИТУ

на здобуття ОС «Магістр»


Галузь знань 02 «Культура і мистецтво»

Спеціальність 022 «Дизайн»
Затверджено

Вченою радою факультету Протокол № 7

від 17.02.2017 р.


Київ – 2017

ВСТУП

До вступного іспиту зі спеціальності 022 «Дизайн» допускаються особи, які закінчили вищі навчальні заклади за ОС «Бакалавр» за напрямом підготовки 6.020207 «Дизайн» та ОКР «Спеціаліст» за напрямом підготовки 7.02020701 (спеціальністю 022 «Дизайн»).Вступний комплексний іспит має за мету виявити набуті у процесі навчання інтегровані уміння, знання, навички та демонструвати рівень фахової підготовки абітурієнта до науково-професійної діяльності, а саме:

  • комплекс теоретичних наукових законів та закономірностей процесу проектування;

  • вміння робити порівняльний аналіз, прогнозувати, обґрунтовувати логічні висновки;

  • володіння навичками здійснення системного проектування дизайнерських об’єктів та їх складових різноманітних напрямків функціонування;

  • здатність використовувати сучасні методи дослідження та інформаційні технології, практичні та наукові засоби проектування у виконанні дизайн-розробок.

Вступний комплексний іспит включає тестування з метою виявлення рівня знань з фундаментальних, професійно-практичних дисциплін, дисциплін варіативного циклу, а також рівню світоглядної спрямованості та бачення наукових проблем організації професійної діяльності дизайнера. Тести складаються на основі навчальних дисциплін, що були вивчені студентами протягом попереднього періоду навчання на ОС «Бакалавр».

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

«Історія мистецтв»

Мистецтво як особлива сфера людського буття. Особливості розвитку мистецтва. Походження мистецтва. Відкриття палеолітичного мистецтва та його значення для історії. Наскальні розписи та їх художні особливості. Палеолітичні «венери».

Ранньохристиянське мистецтво. Мотиви і художні особливості катакомбних розписів. Візантійське мистецтво. Архітектура. Мозаїка. Фреска. Перші енкаустичні ікони і їх спорідненість з фаюмським портретом. Становлення канону у церковному мистецтві. Художні особливості іконопису.

Мистецтво Київської Русі. Храми й ворота міста. Особливості храмової побудови Софії Київської. Храмова архітектура Чернігова. Мозаїки і фрески давньоруських соборів.

Романське і готичне мистецтво. Походження термінів «романський» і «готичний». Особливості романського стилю в архітектурі. Мотиви й художні особливості скульптурного декору в романському мистецтві. Особливості готичної архітектури. Готичні собори у Франції. Мистецтво вітражу: вітражі собору у Шартрі. Мотиви й художні особливості скульптури і скульптурного декору у готиці. Романське та готичне мистецтво в Україні.

Проторенесанс. Джотто: нове розуміння живописного простору. Вплив Джотто на представників Пізньої Готики. Раннє Відродження в Італії. Перспектива та її роль у розвитку мистецтва: Брунеллескі, Донателло, Мазаччо, П’єро делла Франческо, Мантенья. Індивідуальні особливості живопису Ботічеллі та Фра Анжеліко. Високе Відродження в Італії через призму життя і творчості Леонардо да Вінчі, Мікеланджело Буонаротті, Рафаеля Санті. Особливості венеціанського мистецтва: Джорджоне, Тиціан, Тінторетто. Маньєризм в Італії.

Характерні особливості північного Відродження. Пізньоготичний живопис. Історія виникненя олійного живопису та його переваги. Мистецтво видатних фламандців: братів Ван Ейків, Рогіра Ван дер Вейдена, Ієроніма Босха, Пітера Брейгеля. Ренесансові особливості мистецтва в Німеччині через призму творчості Дюрера, Кранаха, Грюневальда (Готхарта Нітхарта). Ренесансові мистецтво на землях України.

Загальна характеристика барокового стилю. Походження терміну «бароко».

Бароко і рококо в Україні. Архітектура козацького бароко. Вплив дерев’яної архітектури на становлення стилю. Меценатство гетьмана Івана Мазепи. Барокове оновлення давньоруських храмів. Утвердження національного стилю у монументальному будівництві Києва, Чернігова, Переяслава. Тип багатоярусної дзвіниці. Між бароко і рококо. Маріїнський і Кловський палаци Києва. Андріївська церква у Києві. Собор св. Юра та Домініканський костел у Львові, Успенський собор Почаївської лаври. Дерев’яна архітектура епохи бароко на Волині, Галичині, Закарпатті. Вплив італійських майстрів на розвиток барокового мистецтва в Україні. Скульптура Й. Пінзеля. Барокове малярство і графіка. Посилення колористичних тенденцій. Барокові ознаки у іконописі. «Козацькі покрови». Настінні розписи у дерев’яних церквах.

Виникнення стилю «рококо».

Художні особливості Голландського мистецтва 17 ст. Загальна характеристика голландського мистецтва. Життя і творчість Рембрандта. Художні особливості мистецтва Яна Вермеєра. Нові аспекти у портретному мистецтві Ф.Гальса. Голландський натюрморт. Голландський пейзаж і розквіт жанру «марини». Особливості жанрової картини в Голландії.

Романтизм як світоглядна основа ХVІІІ ст. Походження терміну. Романтичні прояви у французькому мистецтві. Введення дійсності у міфологізований простір картини та внесення у художній твір ставлення художника до актуальних подій на прикладі живописних творів

Українське мистецтво епохи класицизму та романтизму. Особливості архітектури класицизму та романтизму в Україні. Палацова та паркова архітектура. Театр в Одесі, Потьомкінські сходи та півкругла площа. Контрактовий дім у Києві (архітектор В.Гесте). Університет у Києві (архітектор В.Беретті). Художні виставки у Львові (1837; 1847 років). Малярство 20-50–х років ХІХ ст. Перевага класицизму в Галичині. Пріоритети романтизму на Сході України: художники В.Тропінін, К.Павлов, Г.Васько. Мариністика І. Айвазовського. Українські та вірменські мотиви в його творчості.

Передумови виникнення імпресіонізму та його художні особливості. Густав Курбе і реалізм: перший виклик салонному мистецтву. Образотворче мистецтво під «прицілом» фотооб’єктиву: потреба шукати нові завдання мистецтва, відповідні часові.

Постімпресіонізм: повернення до «вічності». Пошук мистецьких форм, відповідних сучасності та «розширення миті до вічності»: Поль Сезан. Вплив японської гравюри на творчість постімпресіоністів. Життя і творчість Вінсента ван Гога. Початок творчого шляху. Становлення індивідуальної образної мови художника: Ван Гог у Парижі. Арльський період. Апогей творчості Ван Гога. Автопортрети різних років. Творчість Поля Ґоґена. Творчість Анрі Тулуз-Лотрека.

Світоглядна основа мистецтва модернізму. Основні течії та напрями модернізму. Нове мистецтво і утворення «Сецесіонів». Творчість Е.Мунка. Стиль Модерн та його особливості. Модерні тенденції в архітектурі, живописі та скульптурі. Органічна архітектура: Барселона А. Гауді, «Гетеанум» Р. Штайнера. Живопис Г.Клімта, Е.Шіле, А. Мухи.

Фовізм. Творчість А. Матісса. Кубізм П. Пікассо і Дж. Брака: злам форми, простору і часу. Мистецькі принципи групи «Набі». Футуризм. Дадаїзм. Сюрреалізм. Творчість С. Далі, Р. Магріта, М.Ернста та Х.Міро.

Експресіонізм та абстрактне мистецтво в Німеччині. Творчість В.Кандинського, Ф.Марка, П.Клеє, Е.Нольде. Експресіоністи Паризької школи. Творчість А.Модільяні, Х.Сутіна, М.Утрілло. Новаторські тенденції у скульптурі: А.Джакометті, О.Архипенко, Г.Мур, Ж.Арп, К.Бранкузі, У. Боччоні та ін. Абстрактний експресіонізм або «живопис дії» А.Горкі, Дж. Поллока, В. Кунінга. «Кольорові поля» М.Ротка.

Життя і творчість Тараса Шевченка. Особливості становлення: між класицизмом і романтизмом. Автопортрети Тараса Шевченка: художні особливості. Акварелі періоду заслання. Шевченко і Рембрандт.

Архітектура: становлення модерну та тенденцій еклектики. Творчість архітектора Городецького. Монументальна скульптура. Різножанрова творчість Івана Кавалерідзе. Особливість художньої мови у жанрових картинах М.Пимоненка. Майстри українського краєвиду В.Орловський, С.Васильківський, С.Світославський, П.Левченко. Живопис початку ХХ ст. Колір у творчості Олександра Мурашка. Імпресіоністські тенденції у творчості М. Бурачека та А.Маневича. Художники Одеси: М.Кузнецов, К.Костанді, Г.Ладиженський: пленерне мистецтво. Творчість Федора і Василя Кричевських. Український художник-графік Георгій Нарбут. Модерн у живописі В. Максимовича, П.Холодного, О.Новаківського. Символізм Юхима Михайліва.

Українське мистецтво радянської доби та нові тенденції у мистецтві 90-х років. Творчість Катерини Білокур, Тетяни Яблонської, Алли Горської, Миколи Глущенка, Олександра Шишка. Особливості живопису художників закарпатської школи. Художники «Нової хвилі» 90-х.

Феномен українського авангардизму. Особливості становлення авангардного мистецтва в Україні. Супрематизм Казимира Малевича. Кубофутуризм та кольоропис Олександра Богомазова, Віктора Пальмова та Олександри Екстер. Неопримітивізм Марії Синякової. Візантизм у поєднанні з тенденціями авангардизму Михайла та Тимка Бойчуків. Трагічна доля митців школи Бойчука. Художні особливості мистецтва Олекси Грищенко, Вадима Меллера, Анатоля Петрицького. Новаторство скульптора Олександра Архипенка.

Проблеми інтерпретації сучасного мистецтва. Причини виникнення поп-арту та його основні представники. Особливості мистецтва Енді Ворхола. А. Капроу і геппенінг. Дж. Бойс, Ів Кляйн і мистецтво перформенсу. Сучасні мистецькі напрямки: пошуковий і провокативний характер. Потреба переосмислення суті «мистецького». Обгрунтування відмінностей між «cоntemporary-art» та сучасним мистецтвом. Графіті, арт-брют та мистецтво аутсайдерів. Напрямки мистецтва постмодернізму: гіперреалізм, мінімалізм, фотореалізм тощо.

«Історія дизайну»

«Історія дизайну» є дисципліною фахового циклу, матеріал якої розглядається в контексті загально-мистецьких процесів культур народів Європи, Азії, Африки тощо. Опанування цінностей вітчизняної культурної спадщини у зіставленні з суголосними явищами мистецтва та дизайну інших народів сприятиме усвідомленню власної національної самобутності.

Зміст дисципліни висвітлює становлення дизайну як специфічної сфери професійної художньої діяльності, саме: • закономірності розвитку дизайну на історичних та археологічних матеріалах;

 • основні етапи становлення дизайну;

 • провідні мистецьки стилі та художні течії;

 • творча спадщина відомих майстрів;

 • основні художні напрямки сучасного дизайну.

«Композиція»Поняття стилю, стилізації та стайлінгу. Типи стилізації. Стилізація ретроспективна: - буквальне копіювання візуальної форми культурного зразка; - прямий перенос окремих візуальних ознак зовнішньої будови культурних зразків на проектований предмет (орнаментальні деталі, декоративні або конструктивні елементи); - перенос зовнішніх характерних структурних ознак морфології. Стилізація декоративна. Геометризація, узагальнення та трансформація природних прототипів.

Супідрядність як базовий принцип організації цілісної композиції. Художній образ та засоби його творення. Моделювання супідрядності елементарними геометричними фігурами та кольором . Геометричні передумови формотворення. Художній образ та його конкретизація шляхом суб’єктивного та емоційного сприйняття художником. Узагальнення як основа створення художнього образу. Різновиди узагальнення: абстрагування, ідеалізація, типізаціяПоняття комбінаторики та історія комбінаторних рішень. Орнаментальні побудови, як найдавніший приклад комбінаторної методики. Творчість супрематистів. Концептуальність як ключова складова дизайн-процесу і використання засобів комбінаторики зокрема. Функціонально-змістовний напрям комбінаторики (варіації типових елементів) та формально-образний напрям (варіації кольору, групування, орнаментації).

Діапазон можливостей об’ємно-просторової комбінаторики в різних напрямках дизайну. Комбінаторика в архітектурі та дизайні середовища. Комбінаторика в графічному дизайні та дизайні одягу

«Рисунок»

Значення техніки рисунка у розвитку та становленні художника-графіка. Художньо-графічні матеріали й техніки, в тому числі їх винайдення та суміжні сфери застосування.

Значення термінів «рисунок», «блік», «світло», «тінь», «рефлекс», «об’єм», «абрис», «ракурс», «штудія», «пропорції», «пластичність», «урбаніст», «анімаліст», «моделювання форми» тоном.

Чинники, від яких залежить світлота тону предмету.

Значення терміну в техніці рисунка. Які знання необхідні для «вбудовування» скелету в контурний силует людини. Яка поверхня відбиває більше світла.

Які «сухі» та «мокрі» інструменти використовуються в техніці рисунка. Значення «конструкції» в зображенні предметного світу.

Умови організації робочого місця малюючих. Умови вимірювання співвідношення пропорцій об’єктів. Модуль виміру пропорцій фігури людини за класичним каноном.

Властивості та відмінності таких матеріалів як – м’який олівець, вугіль, сангін, соус, крейда. Етапи виконання навчального рисунку. Матеріали для довгочасного рисунка гіпсової моделі голови.

Значення знань пластичної анатомії для зображення фігури людини в динаміці.

Відмінності між власною і падаючою тінями предметів, що знаходяться на площині спорідненій за тоном і кольором. Вікові та гендерні відмінності в пропорціях, пластиці тіла людини. Характерні особливості світлотіні у предметному світі при натуральному денному освітленні та при штучному електричному.

«Живопис»

Значення понять: «колорит», «гризайль», «акцент», «пленер», «тон» в живописі , «пластичність» в зображенні натури, «нюанс в кольорі», прийом «писати по мокрому» та «пастозне письмо» в акварельному живописі, «а la primа», «лессірування», «локальний колір», «композиційний центр», «гармонія» в живописі, «тон».

Умови виконання підготовчого малюнку під акварельний живопис, змішуваня акварельних фарб з іншими.

Умови відтворення об’єм уоб’єкту в акварельному живописі. Суміши фарб в акварельному живописі.

Вікові та гендерні відмінності в пропорціях, пластиці тіла людини.

Чим обумовлені кольорові рефлекси на предметах.

Сутність прийому «а la primа». Термін «тон» в живописі. Прийом збільшення насиченості кольору в техніці акварелі. Значення «адаптації ока» людини в процесі живопису.

Матеріали для виконання акварельного живопису.

Умови зменшення або збільшення насиченості будь-якого кольору.

Умови відтворення об’єму об’єкту та повітряної перспективи в акварельному живописі. Властивості різних типів пензлів для акварельного живопису.

Вплив зображувальної площини на сприйняття кольору в акварельному живописі. Значення підготовчих ескізів для подальшого виконання творів живопису. Відмінності розподілення світла на предметах гранованої та округлої форми. Умови забезпечення цілісності живописного рішення. Особливості виконання зображень у техніці гризайль.

«Комп’ютерний дизайн»

Елементарні об'єкти, що використовуються в растровому та векторному графічних редакторах. Фізичні характеристики пікселів на екрані монітора.

Властивості графіки, побудованої з представленням зображення у вигляді сукупностей точок. Основні функції графічного редактора. Які операції ми можемо виконувати над векторними графічними зображеннями?Чинники, якими визначається якість растрового графічного зображення.

Розширення графічних файлів. Властивості інструментів на панелях інструментів. Властивості палітр: «Історія», «Шари», «Канали», «Набори», «Палітра», «Навігатор». Кнопки панелі інструментів, палітра, робоче поле, меню. Основні правила тетраедру комбінації кольорів. Формати для збереження растрових зображень для їх імпортування в інші редактори з прозорим фоном?

Методи імпорту растрового зображення в редактор «Аdobe Photohop»?

Засіб кадрування растрового графічного зображення в редакторі «Аdobe Photohop»? Засоби редагування растрового графічного зображення в редактор «Аdobe Photohop»? За допомогою якого засобу в редакторі «Аdobe Photohop» можна контролювати роздільну здатність вставленого растрового зображення?

За допомогою якого засобу можна виконати вирівнювання та розподілення об’єктів в редакторі «Аdobe Illustrator»?

За допомогою якої палітри та інструменту в редакторі «Аdobe Illustrator» можна виконати створення та редагування символьних об’єктів?

Засоби деформації об’єктів в редакторі «Аdobe Photohop»? Засоби переходу одного об’єкту в інші в редакторі «Аdobe Photohop»? Засоби створення зубчатого краю растрового та векторного об’єкту в редакторі «Аdobe Photohop»? Засоби створення та перемішення за планами об’єктів в редакторі «Аdobe Illustrator»?

Засоби створення та редагування ілюзорно тривимірного об’єкту в редакторі «Аdobe Illustrator»? Засоби проеціювання растрового зображення на бокову поверхню тривимірного об’єкту в редакторі «Аdobe Illustrator»?

Засоби збереження векторно-растрового об’єкту з стисканням в редакторі «Аdobe Illustrator»? Засоби накладання ефектів прозорості та створення маски непрозорості в редакторі «Аdobe Illustrator»? За допомогою якого засобу в редакторі «Аdobe Illustrator» можна виконати змішування кольорів об’єктів? Засоби глобальної зміни кольорів векторних об’єктів в редакторі «Аdobe Illustrator»? Умови експорту макету, виготовленого в редакторі «Аdobe Illustrator» до програм, що не підтримують прозорості об’єктів?

Які методи імпорту растрового зображення існують в редакторі «Аdobe Illustrator»? Засоби кадрування растрового графічного зображення в редакторі «Аdobe Photohop»? Засоби відновлення зв’язків з зв’язаним графічним зображенням в редакторі «Аdobe Photohop»? Засоби редагування растрового графічного зображення в редакторі «Аdobe Photohop»? Засоби контролю і коригування роздільної здатності растрових зображень в редакторі «Аdobe Photohop»? Засоби автоматичного видалення текстових блоків в редакторі «Аdobe Photohop»? Засоби редагування криволінійного контуру в редакторі «Аdobe Photohop»? Засоби виділення об’єктів за кольором та стилем обводки та заливки в редакторі «Аdobe Photohop»? Різниця між кольоровими моделями PANTON та CMYK? Які засоби прив’язки існують в редакторі «Аdobe Photohop»? Засоби налаштування параметрів сітки документу в редакторі «Аdobe Photohop»?

Засоби включення або відключення лінійок документу в редакторі «Аdobe Photohop». Засоби одержання базових геометричних фігур з наперед заданими параметрами в редакторі «Аdobe Photohop»?

Засоби створення та збереження тріадного та плашкового кольорів в редакторі «Аdobe Illustrator»? Засоби створення та редагування візерунків (Pattern) в редакторі «Аdobe Photohop». Засоби одержання заливки зображення з градієнтою прозорістю в редакторі «Аdobe Photohop»?
«Проектна графіка»
Визначення та характеристики графічних та акцидентних технік й акцидентних композицій. Властивості площин у графічному творі. Визначення проектної графіки. Відміності графічних та акцидентних проектних технік від технік майстрів поп-арту. Засоби кодування змісту та вплив на цей процес елементів графічної мови. Засоби ущільнення змісту у проектній графіці.

Властивості елементів графічної мови. Походження сучасного терміну ГРАФІКА?

Техніки тиражування графічних зображень в обмежній кількості?

Засоби передачі графічної інформації. Види проектної графіки. Походження назви техніки «гроттаж»?

Найпоширеніші графічні техніки, в яких можливе тиражування в обмеженій кількості відбитків.


СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ

Вступні випробування проводяться у формі тестування за тематикою, відповідною до кожної з дисциплін, представлених в програмі. Кожне з питань містить 4 варіанти відповідей. Можлива кількість правильних відповідей – від 1 до 4.

Правильною вважається відповідь, в якій враховано всі можливі правильні варіанти. За таку відповідь абітурієнту нараховуються бали. Якщо абітурієнтом обрано й позначено у екзаменаційному аркуші відповідними літерами не всі правильні варіанти, або позначено неправильні варіанти відповідей - бали за відповідь на тестове питання не зараховуються.

Особи, які отримали на фаховому вступному випробуванні менше 124 балів, не допускаються до участі в конкурсі.

Сума балів, набраних за відповіді на тестові питання, свідчить про якість попередньої підготовки й оцінюється за наступною шкалою:


Кількість балів / оцінка

Критерії оцінювання

200-186 –

«відмінно»Оцінка свідчить про наявність глибоких знань з усієї сукупності навчальних дисциплін. Переважна більшість відповідей на тестові питання, є правильними, серед можливих варіантів чітко позначені всі правильні.

185-161–

«добре»


Кількість балів свідчить про наявність достатніх знань з усієї сукупності навчальних дисциплін. Переважна більшість відповідей на тестові питання, в цілому, правильні. Однак, серед вибраних варіантів відповідей не вказані всі правильні варіанти, спостерігається довільне тлумачення теоретичних положень.

160-124 – «задовільно»

Оцінка свідчить про наявність деяких прогалин у знаннях, зокрема, відсутності чіткого уявлення щодо визначень основних понять, концепцій, категорій знань з усієї сукупності навчальних дисциплін. Вміння співвідносити теоретичні положення з сутністю поставлених завдань виявлені фрагментарно, у виборі правильних варіантів відповідей спостерігаються періодичні порушення логіки.

123-100 – «незадовільно»

Кількість балів свідчить про наявність значних прогалин у знаннях, відсутності розуміння основних понять, концепцій, категорій знань з усієї сукупності навчальних дисциплін, вміння співвідносити теоретичні положення з сутністю поставлених завдань.

Переважна більшість відповідей студента на тестові питання відсутні або є неправильними.Рекомендована література 1. Антонов А.В. Восприятие и понимание информации. –К.: 1988.

 2. Божко Ю.Г. Основы архитектоники и комбинаторики формообразования. –Харьков, 1984.

 3. Буковецкая О.А. Дизайн текста : шрифт, эффекты, цвет. –М.,2002.

 4. Гуска.М. Проблема символу та архетипу у живописі українського модерну та авангарду // Вісник №1. ХДАДіМ. -2002.

 5. Михайлов С.М. История дизайна:Учеб. –М,2000

 6. Победин В.А. Знаки в графическом дизайне Учеб. пособ.– Харьков, 2001.

 7. Словарь сюжетов и символов в искусстве. –М., 1999.

 8. Хмельовський О. Вступ у дизайн. – Луцьк, 2002.

 9. Дмитриева И. А. Краткая история искусств. – Вып. II: Страны Западной Европы XVIII-XVIII веков. – М., 1991.

 10. История искусства зарубежных стран. – М., 1980. – Т. 1, 2.

 11. История искусства. Первые цивилизации / Под ред. Н.М. Алпатова. – М., 1998.

 12. Лихачева В. Д. Искусство Византии IV-XV в. / В. Д. Лихачева. – Л., 1981.

 13. Лазарев В. Н. История византийской живописи / В. Н. Лазарев. – М., 1985.

 14. Шукурова А. Архитектура Запада и мир искусства XX века / А. Шукурова. – М., 1990.

 15. Абишева С.И. Цветоведение / С.И. Абишева – ПГУ. 2009. – 116 с.: ил.

 16. Брызгов Н., Пахомова А. Колористика. Цветовая композиция. Практикум / Н. Брызгов, А. Пахомова – М.: В. Шевчук. 2011. – 232 с.: ил.

 17. Денисова О.И. Цветоведение / О.И. Денисова – КГТУ. 2006. – 43 с.: ил.

 18. Білодід Ю. М. Основи дизайну: навч. посібник / Ю. М. Білодід, О. П. Поліщук. – К., 2004. – 240 с.

 19. Даниленко В. Я. Дизайн: підручник / В. Я. Даниленко. – Х.: ХДАДМ, 2003. – 320 с.

 20. Грожан Д. В. Справочник начинающего дизайнера. - Ростов н/Д.: Феникс, 2005. - 318 с.

 21. Ковешникова Н. Дизайн: история и теория. – М.: Омега-Л, 2006.

 22. Лаврентьев А. История дизайна. – М.: Гардарики, 2008.

 23. Михайлов С., Кулеева Л. Основы дизайна. – М.: Союз дизайнеров, 2002.

 24. Рунге В. Ф. История дизайна, науки и техники: книга 2 / В. Ф. Рунге. – М.: Архитектура, 2007. – 432 с.

 25. Батлер Д. Универсальные принципы дизайна / Д. Батлер, У. Лидвелл, К. Холден. – СПб: Питер, 2012. – 272 с.

 26. Бейтман С.Символ. Более 1300 логотипов и истории их создания / С. Бейтман, А. Хайленд. – СПб.: Питер, 2012. – 296 с.

 27. Васильев И. Практика создания товарных знаков / Иван Васильев. – М: Манн, Иванов и Фербер, 2013. – 272 с.

 28. Єдсон Дж. Уроки дизайна от Apple / Джон Эдсон. – М: Изд-во: Манн,

 29. Дизайн. Очерки теории системного проектирования / [ авт. тексту Н.П. 320 с. – 664 іл.

 30. Даниленко В.Я. Дизайн / Віктор Якович Даниленко. – Х.: ХДАДМ, 2003. –

 31. Сергей Серов. Графика современного знака. М.: «Линия график», 2005. 408 с.

 32. Лесняк В. Графический дизайн (основы профессии) - Издательство: ИндексМаркет, 2011, 416 стр.

 33. Мартин Б. Универсальные методы дизайна. 100 эффективных решений для наиболее сложных проблем дизайна / Белла Мартин, Брюс Ханингтон. – СПб: Питер, 2014. – 208 с. Уэйншенк С. Книга 100 главных принципов дизайна / Сьюзан Уэйншенк . - СПб: Питер, 2013. – 272 с.

 34. Пятая стихия [Альбом-каталаг современных товарных знаков]. – Харьков. : Веста, 2001. – 92 с.

 35. Рожкова Н. Г., Данилов П. П., Шитов В. Н. Графический дизайн и реклама на компьютере. Краткое руководство. – М., 2006.

 36. Ромат Е.В. Реклама: учебник для студентов специальности «Маркетинг» [3-е изд., перераб. и доп.] / Е.В.Ромат. –– Киев; Харьков: НВФ «Студцентр», 2000. – 480 с.: Табл. ил., библиогр.

 37. Хмельовський О.М. Графіка і основи графічного мистецтва / Орест Миколайович Хмельовський. – Луцьк.: Вид-во Луцького державн. технічного ун – та. Кн.-1, 2003. – 160 с.

 38. Adobe Photoshop CS6. Официальный учебный курс. 2013, - 432с., PDF.

 39. Абражевич С. Н. Самоучитель верстки на компьютере / С. Н. Абражевич, И. В. Сергеев, Ю. Г. Попов. – М.: Триумф, 2008. – 352 с.

 40. Айсманн Кэтрин, Дугган Шон, Порто Джеймс: Маски и композиция в Photoshop 2-е издание / Katrin Eismann, Sean Duggan, James Porto Adobe Photoshop Masking & Compositing, 2nd Edition – М.: Вильямс, 2013. - 600 с. с ил.; ISBN 978-5-8459-1847-5, 978-0-321-70100-8.

 41. Бойер Питер: Photoshop CS6 для чайников. – М.: Диалектика-Вильямс, 2013.- 448с., ISBN: 978-5-8459-1812-3.

 42. Райтман М.: Adobe Illustrator CS5. Официальный учебный курс (+ CD-ROM) Серия: «Официальный учебный курс». – ЭКСМО, 2011, - 592с.

 43. Брингхерст Р. Основы стиля в типографике. Пер. с англ. М., 2006.

 44. Герчук Ю. Я. История графики и искуства книги / Ю. Я. Герчук. - М.: Книга, 2000. - 302 с.

 45. Буковецкая О.А. Дизайн текста: шрифт, эффекты, цвет / О.А. Буковецкая. – М., 2002. – 238 с.

 46. Дорош, А. К. Обробка текстової інформації у видавничих системах : [ навч. посібник ]. Частина 1. Теоретичні основи обробки текстової інформації / А. К. Дорош, В. П. Ткаченко, В. Ф. Челомбітько. – Х. : Компанія СМІТ, 2007. – 308 с

 47. Кричевский В. Типографика в терминах и образах. В 2-х т. Т. 1. — М.: Слово, 2000. — 144 с.

 48. Кричевский В. Типографика в терминах и образах. В 2-х т. Т. 2. — М.: Слово, 2000. — 158 с.Лаптев В. В. Типографика: порядок хаос. – М.: Аватар, 2008. – 216 с., ил.

 49. Рудер Э. Типографика / Э. Рудер. - М.: Книга, 1990.- 146с.

 50. Абишева С.И. Цветоведение / С.И. Абишева – ПГУ. 2009. – 116 с.: ил.

 51. Живопись: пособ. для студ. высш. учебн. заведений. - М.: Владос, 2001.

 52. Курмышева – Запорожье: Акцент. 2011.– 129 с.: ил.

 53. Сурина М.О. Цвет и символ в искусстве, дизайне и архитектуре / М.О.Сурина. – Минск.: Белацвет, 2006. . – 154 с.: ил.

 54. Жизнь в цвете. Васильева Э. В., Курмышева О. Г. / Э. В. Васильева, О. Г. М.: ИКЦ «МарТ», 2003. – 214 с.

 55. Сосипатрова О.В. Архитектурная колористика: развитие профессионального восприятия цвета в образном мышлении архитектора и дизайнера / О.В. Сосипатрова – Волгоград.: ГАСУ. 2013. – 145 с.: ил.

 56. Тихоновский В.Г. Торговая реклама и основы декорирования /В.Г.Тихоновский. - М.: Высш. школа, 1983. – 184 с.

 57. Тищенко О.Р. Історія декоративно-прикладного мистецтва Украни ХШ-ХУШ ст. / О.Р.Тищенко. - К.: Либщь, 1992. – 156 с.

 58. Ильина О.В., Бондарева К.Ю. Цветоведение и колористика: Учебное пособие / О.В. Ильина, К.Ю. Бондарева - СПб.:ПИТЕР, 2008. – 120 с.: ил.

 59. Колір у предметному середовищі : навч. посібн. / за ред. С.П.Мигаля. - К.: КД1ДПМД 1М. М.Бойчука, 2002.
Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка