Програма для загальноосвітніх навчальних закладів таСкачати 252.68 Kb.
Дата конвертації29.12.2017
Розмір252.68 Kb.
ТипПрограма

ПРОГРАМА ДЛЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ТА
СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ШКІЛ З ПОГЛИБЛЕНИМ
ВИВЧЕННЯМ ІНОЗЕМНИХ МОВ
5—9-й класи (2-га іноземна мова)


АНГЛІЙСЬКА МОВА (друга іноземна)

5-й клас (перший рік навчання)

Сфери спiлкування

Тематика ситуативного спілкування

Мовленнєві функції

Лінгвістичні компетенції

Соціокультурна компетенція

Загальнонавчальна компетенція

Лексична
Граматична

Фонетична

Особистісна

Публічна

Освітня

Я, моя сім’я і друзі

(про себе (вік, адреса, місце проживання);

члени родини;

про друзів)


Відпочинок і дозвілля
(улюблені види відпочинку; захоплення / хобі)


Людина
(предмети одягу, види одягу)

Природа

(пори року; місяці, дні тижня; тварини)
Свята i традиції

(національні свята Великої Британії й України)


Велика Британія

(загальні відомості (назва країни, столиці, великі міста)


Україна

(загальні відомості (назва країни, столиці, великі міста)


Школа

(школа; класна кімната; шкільне приладдя)
– представити себе, когось

– познайомитися, привітатися, попрощатися, просити вибачення

– ставити запитання і відповідати на них

– давати елементарну характеристику

– пропонувати та реагувати на пропозицію

– вітати зі святом

– розуміти та виконувати вказівки

– повідомляти про належність когось, чогось комусь
Члени сім’ї.
Вік.

Час.
Числа до 1000.


Захоплення.

Кольори.
Предмети одягу.


Тварини.
Пори року.
Місяці.
Дні тижня.

Назви свят.


Предмети в класній кімнаті.
Шкільне приладдя.
.

Артикль: Означений і неозначений.

Іменник: Однина і множина.

Дієслово: Стверджувальна, питальна i заперечна форми дієслова to be. Дієслово have, have got. Present Simple.
Наказовий спосіб дієслів (команди).

Модaльне дієслово: can.Займенник: Вказівні this, that, особові, присвійні.

Прикметник: Розміру, віку, кольору, якісні.

Сполучник: and, but.

Числівник: Кількісні і порядкові до 100.

Прийменник: Місця і напрямку (in, on, under, to).

Вигуки: Oh! Ah! Wow! Ouch! OK! Oops!

Вимова вивчених слів та виразів достатня для розуміння.

Інтонація розповідних, питальних, наказових речень.— розвивати інтерес і поважне ставлення до ІМ і культури народу країни, мова якої вивчається;

 • формувати елементарні уявлення про художні та естетичні цінності чужої культури;

 • розуміти та поважно ставитися до особливостей стилю життя зарубіжних однолітків;

 • розвивати здатність представляти культуру рідної країни;

 • брати участь у міжкультурній комунікації: приймати рішення, давати оцінку; поважно ставитися до співрозмовника, до його думки.
- уважно стежити за презентованою інформацією;

— усвідомлювати мету поставленого завдання;

— ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи;

активно застосовувати мову, що вивчається;

— сприймати новий досвід (нову мову, нових людей, нові способи поведінки тощо) і застосовувати інші компетенції для того, щоб діяти у специфічній навчальній ситуації на основі спостереження, здогадки, запам'ятовування тощо).

МОВЛЕННЄВА КОМПЕТЕНЦІЯ
На кінець 5-го класу учні:


Аудіювання

Говоріння

Читання

Письмо

Монологічне мовлення

Діалогічне мовлення

— реагують вербально на запитання, які вимагають простих відповідей;

— демонструють розуміння ключових слів у висловленні, які проговорюються повільно;

— розрізняють мовлення головних дійових осіб простих коротких оповідань, які промовляються ретельно та, повільно;

— розуміють короткі прості вказівки, сформульовані повільно;

— розуміють основну ідею адаптованого аудіо/відеозапису.

— представляють себе, своїх друзів, батьків, продукуючи прості, здебільшого ізольовані речення;

— дають елементарні інструкції;

— повідомляють про місцезнаходження предмета;

— описують предмет шкільного вжитку, тварину, погоду (називають його, говорять, який він — великий, маленький тощо);

— роблять короткий переказ змісту почутого, побаченого, прочитаного повідомлення, що містить знайомий мовний і мовленнєвий матеріал;

— повідомляють про здатність виконувати певні дії учнем чи іншими особами.

Обсяг висловлювання —у межах 6 речень.


— ставлять загальні та нескладні спеціальні питання;

— відповідають на них згідно з мовним матеріалом і ситуацією спілкування;

— реагують на прості, в дещо уповільненому темпі, репліки вчителя і однокласників;

— обмінюються репліками на рівні мікродіалогу.

Висловлення кожного — у межах 4 реплік.


— читають про себе та вголос і розуміють слова, словосполучення, речення,тексти, що містять мовний матеріал, засвоєний в усному мовленні. Обсяг — у межах 200 друкованих знаків.


— описують предмет шкільного вжитку,тварину,погоду, людину, себе.

— роблять короткий переказ змісту почутого, побаченого, прочитаного повідомлення, що містить знайомий мовний і мовленнєвий матеріал;

Обсяг — у межах 6 речень.


АНГЛІЙСЬКА МОВА (друга іноземна)

6-й клас (перший рік навчання)

Сфери спiлкування

Тематика ситуативного спілкування

Мовленнєві функції

Лінгвістичні компетенції

Соціокультурна компетенція

Загальнонавчальна компетенція

Лексична
Граматична

Іменник: Присвійний відмінок.

Дієслово: Present Simple; Present Сontinuous.

There is / There are

Модальні дієслова: can, may, must.Займенник:, об’єктні (me, him, us, etc.), питальні (who, which, what, whose, where, when).

Прикметник: Якісні, відносні .

Прислівник: Частотні (always, usually, sometimes, often, never); часу now, today.

Сполучник: because

Числівник: Кількісні до 1000.

Прийменник: Часу (in, on, at).

Фонетична

Особистісна

Публічна
Освітня

Я, моя сім’я і друзі
(професії батьків; уподобання)


Відпочинок і дозвілля
(вільний час; спорт)

Людина
(частини тіла; відвідування лікаря)
Природа

(погода; природні явища)


Свята i традиції

(основні свята Великої Британії й України)


Велика Британія

(загальні відомості про Лондон)


Україна

(загальні відомості про Київ)


Шкільне життя

(навчальні предмети; розклад уроків; час; урок іноземної мови)
– розповідати про себе, близьких, друзів

– запитувати інформацію про співрозмовників

– висловлювати своє ставлення про когось

– повідомляти про смаки, уподобання

– розповідати про повсякденне життя

– надавати інформацію про явища та події

– запрошувати, реагувати на запрошення

– визначати час

– реагувати на репліки співрозмовниківНазви професій.

Види діяльності.

Види дозвілля.

Види спорту.

Частини тіла.
Лікарські засоби.

Погодні та природні явища.

Назви свят.

Навчальні предмети.Удосконалення навичок і вмінь, набутих на першому році навчання.

Інтонація розповідних, питальних,наказових речень.
— розвивати інтерес і поважне ставлення до ІМ і культури народу країни, мова якої вивчається (до традицій, досягнень, видатних особистостей);

 • формувати елементарні уявлення про художні та естетичні цінності чужої культури;

 • розуміти та поважно ставитися до особливостей стилю життя зарубіжних однолітків, людей іншої культури;

 • поводитися відповідно до норм, прийнятих у країні, мова якої вивчається;

 • брати участь у міжкультурній комунікації: приймати рішення, давати оцінку; поважно ставитися до співрозмовника, до його думки.
— уважно стежити за презентованою інформацією;

— усвідомлювати мету поставленого завдання;

— ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи;

— активно застосовувати мову, що вивчається;— сприймати новий досвід (нову мову, нових людей, нові способи поведінки тощо) і застосовувати інші компетенції для того, щоб діяти у специфічній навчальній ситуації на основі спостереження, здогадки, запам'ятовування тощо).МОВЛЕННЄВА КОМПЕТЕНЦІЯ
На кінець 6-го класу учні:


Аудіювання

Говоріння

Читання

Письмо

Монологічне мовлення

Діалогічне мовлення

— реагують на запитання, які вимагають відповідей “так/ні” чи інших простих відповідей;
— розуміють мовлення вчителя у повільному темпі, підтверджені невербальними засобами комунікації;
— розуміють інструкції, сформульовані ретельно та повільно на вербальному та невербальному рівні;
— розуміють діалогічне мовлення в дещо уповільненому темпі та чіткою інтонацією;
— розуміють основні ідеї віршованого чи писемного тексту, який звучить у повільному темпі котрий побудований на засвоєному матеріалі.

— описують місце (помешкання, клас), явище (погода, свято), об’єкт (людина, сім’я, іграшки, предмети шкільного вжитку, тварини);
— роблять короткий переказ змісту почутого, побаченого, прочитаного повідомлення, що містить знайомий мовний і мовленнєвий матеріал;
— висловлюють вдячність, задоволення, спонукання;
— повідомляють про виконання повсякденних дій та дій, що відбуваються в момент мовлення, в межах засвоєного мовного матеріалу та адекватно до тем спілкування;
— спонукають до виконання дії (наказують, пропонують тощо);
— вказують час дії (день, місяць, пору року);
— коментують свої дії та дії інших людей.
Обсяг висловлювання — у межах 8 речень.

— ставлять загальні, спеціальні, альтернативні запитання;
— відповідають на них згідно з мовним матеріалом і відповідно до ситуації спілкування;
— підтримують елементарне спілкування у межах діалогів етикетного характеру;
— висловлюють пропозицію та відповідають на чиюсь пропозицію згодою/ незгодою;
— висловлюють твердження і відповiдають на чиєсь твердження схваленням/ несхваленням;
— реагують на чіткі репліки вчителя, пред’явлені у відносно уповільненому темпі;
— звертаються з проханням повторити фразу/слово або за роз’ясненням незрозумілого;
— використовують стягнені форми, жести і міміку.
Висловлення кожного співрозмовника у межах 6 реплік, правильно оформлених у мовному відношенні.


— знають алфавіт та основні звукобуквені зв’язки;
— читають вголос та про себе з повним розумінням короткі, прості тексти, що містять мовний матеріал, засвоєний в усному мовленні;
— читають і розуміють нескладні короткі тексти, де значення незнайомих слів розкривається на основі здогадки.
Обсяг — у межах 300 друкованих знаків.

— оформляють лист, листівку-вiтання;
— описують місце (помешкання, клас), явище (погода), об’єкт (людина, сім’я).

-роблять короткий переказ змісту почутого, побаченого, прочитаного повідомлення, що містить знайомий мовний і мовленнєвий матеріал;


Обсяг письмового висловлювання — у межах 8 речень.


АНГЛІЙСЬКА МОВА (друга іноземна)

7-й клас (третій рік навчання)Сфери спiлкування

Тематика ситуативного спілкування

Мовленнєві функції

Лінгвістичні компетенції

Соціокультурна компетенція

Загальнонавчальна компетенція

Лексична

Граматична

Фонетична


Особистісна

Публічна


Освітня

Я, моя сім’я і друзі

(зовнішність; риси характеру)Помешкання

(будинок, квартира, інтер’єр; моя кімната)Спорт

(види спорту; улюблений вид спорту)Харчування

(продукти харчування; сервіровка столу (посуд)Покупки

(відвідування магазинів; гроші, ціни)Транспорт

(види транспорту; проїзд по місту)Природа

(навколишнє середовище)Свята і традиції

(день народження)Велика Британія

(визначні місця Лондону)Україна

(визначні місця Києва)Шкільне життя

( позакласні заходи)
– запитувати та надавати інформацію про людей, об’єкти, явища, події, факти

– характеризувати та оцінювати когось, щось

– описувати та надавати інформацію

– розповідати про свої уподобання

– висловлювати думки, емоції та враження

– робити короткі повідомлення про події та факти

запитувати про чиїсь враження, думки ставлення

– запрошувати та реагувати на запрошення

– розповідати та запитувати інформацію про події, фактиЗовнішність людини.
Назви рис

характеру.

Види помешкань.
Умеблювання.

Види спорту.

Види магазинів.

Гроші.


Види транспорту.

Об’єкти природи.

Визначні місця столиць.

Види позакласних заходів.Іменник: Злічувані та незлічувані іменники.

Дієслово: Present/Past Simple; Present Continuous; структура ‘be going to.

There is / There are (із злічуваними та незлічуваними іменниками).

Модальні дієслова , can / could, have to / had toЗайменник: неозначені some, any, no, a lot (of); питальні how much / how many (із злічуваними та незлічуваними іменниками);

Прикметник: Ступені порівняння прикметників Прислівник: Частотні, способу дії (slowly, well, etc.); часу (now, today, yesterday, two days ago).

Сполучник: then, or

Прийменник: напрямку (into, out of); місця (inside, outside)

Наголос у словах і реченнях.
Особливості інтонації.
Поділ речень на ритмічні групи.
Логічний наголос.

— розвивати інтерес і поважне ставлення до ІМ і культури народу країни, мова якої вивчається (до традицій, досягнень, видатних особистостей);

 • прилучатися до культури країни, мова якої вивчається (через читання художньої та публіцистичної літератури);

 • формувати елементарні уявлення про художні та естетичні цінності чужої культури;

 • розуміти та поважно ставитися до стилю життя зарубіжних однолітків, людей іншої культури;

 • брати участь у міжкультурній комунікації: приймати рішення, давати оцінку; поважно ставитися до співрозмовника, до його думки.

 • розвивати здатність адекватного спілкування з представниками країни, мова якої вивчається.
— ефективно використовувати навчальні можливості у навчальних ситуаціях;
— уважно стежити за презентованою інформацією;
— усвідомлювати мету поставленого завдання;
— ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи;
— активно застосовувати мову, що вивчається.

МОВЛЕННЄВА КОМПЕТЕНЦІЯ
На кінець 7-го класу учні:


Аудіювання

Говоріння

Читання

Письмо

Монологічне мовлення

Діалогічне мовлення

— розуміють мовлення в дещо уповільненому темпі;
— розуміють основний зміст прослуханих текстів різного характеру, які побудовані на засвоєному мовному матеріалі;
— розуміють запитання та інструкції, сформульовані ретельно.

— роблять короткі повідомлення про повсякденні й минулі дії, події;

— коментують зображене на малюнку або фото;


— описують свій клас, кімнату, погоду, сім’ю, свято, людей, тварин;
— порівнюють особи, предмети відносно певної ознаки;
— висловлюють своє ставлення до об’єктів, явищ, подій;
— висловлюють певні емоції;
— спонукають до дії (закликати, запропонувати, наказати);
— використовують позамовні засоби (жести, міміку).
Обсяг висловлювання —у межах 10 речень.

— ініціюють і закінчують діалог;
— ведуть короткі діалоги етикетного характеру;
— підтримують спілкування, використовуючи діалоги різних типів;
— розігрують короткі сценки, виступаючи у певних ролях;
— беруть участь у розмові на прості та звичні теми, використовуючи при цьому всі види запитань;
— використовують стягнені форми, характерні для діалогічного мовлення;
— емоційно забарвлюють діалог, використовуючи відповідну інтонацію, жести, міміку, вигуки, характерні для мовленнєвої поведінки носіїв мови.
Висловлення кожного — у межах 8 реплік, правильно оформлених у мовному відношенні.

— читають вголос та про себе з повним розумінням короткі тексти, що містять мовний матеріал, засвоєний в усному мовленні;
— розуміють основний зміст різнопланових текстів;
— читають і розуміють нескладні короткі тексти, де значення незнайомих слів розкривається на основі здогадки.
Обсяг — у межах 400 друкованих знаків.

— оформляють лист, листівку-вiтання;


— описують свій клас, кімнату, погоду, сім’ю, людей;

— порівнюють особи, предмети відносно певної ознаки;


— висловлюють своє ставлення до об’єктів, явищ, подій;
Обсяг письмового повідомлення у межах 10 речень.


АНГЛІЙСЬКА МОВА (друга іноземна)

8-й клас (четвертий рік навчання)


Сфери спiлкування

Тематика ситуативного спілкування

Мовленнєві функції

Лінгвістичні компетенції

Соціокультурна компетенція

Загальнонавчальна компетенція
Лексична
Граматична

Фонетична

Особистісна


Публічна

Освітня

Я, моя сім’я і друзі

(щоденні справи (розпорядок дня); спілкування з друзями (Інтернет, телефон)Спорт

(спортивні змагання; Олімпійські ігри; відомі спортсмени)Одяг

(предмети одягу; види одягу)Харчування

(відвідування закладів харчування; приготування їжі; національні страви)


Засоби масової інформації

(преса; радіо; телебачення; улюблена радіо- / телепередача)Велика Британія

(географічне положення, клімат, населення)Україна

(географічне положення, клімат, населення)


Шкільне життя

(школа у Великій Британії та в Україні)
– описувати людей, характеризувати якості особистості

– розповідати про повсякденні події, ділитися враженнями

– описувати та порівнювати предмети

– розповідати про захоплення, вільний час, канікули

– запитувати та надавати інформацію про явища, події, факти

– аргументувати свій вибір, точку зору

– надавати загальну інформацію про Україну, країну, мова якої вивчається, місто, село

– ділитися враженнями

– пропонувати щось, приймати або відхиляти пропозицію

– розпитувати з метою роз’яснення і уточнення інформації та надавати необхідні відповіді

Щоденні справи.

Предмети одягу.


Види закладів харчування.

Види обробки продуктів харчування.

Назви страв.

Види ЗМІ.

Назви географічних об’єктів.

Типи шкіл.Артикль: Означений артикль та відсутність артикля перед географічними назвами.

Іменник: Власні і загальні назви;

Дієслово: Future Simple, Past Continuous.

Модальні дієслова: can/can’t, could/couldn’tmus/mustn’t, should/shouldn’t, need/needn’t‘Shall’ в питальному реченні.Займенник: Зворотні (myself, ourselves, etc.);

Прислівник: Cтупеню (a lot, a little), часу – tomorrow.

Сполучник: so, because

Прийменник: приналежності of, with, without, часу (from…to…, by …, during)


Особливості інтонації.

— розвивати інтерес і поважне ставлення до ІМ і культури народу країни, мова якої вивчається (до традицій, досягнень, видатних особистостей);

 • формувати елементарні уявлення про художні та естетичні цінності чужої культури;

 • розуміти та поважно ставитися до стилю життя зарубіжних однолітків, людей іншої культури;

 • ознайомитися з музичною культурою країни, мова якої вивчається;

 • брати участь у міжкультурній комунікації: приймати рішення, давати оцінку; поважно ставитися до співрозмовника, до його думки.

 • розвивати здатність адекватного спілкування з представниками країни, мова якої вивчається.

 • намагатися звільня-тися від упереджень і стереотипів;

 • прагнути мирного співіснування між людьми і націями.
— уважно стежити за презентованою інформацією;
— усвідомлювати мету поставленого завдання;
— ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи;
— активно застосовувати мову, що вивчається;
— використовувати адекватні матеріали для самостійного вивчення;
— знаходити, розуміти і при необхідності передавати нову інформацію.

МОВЛЕННЄВА КОМПЕТЕНЦІЯ
На кінець 8-го класу учні:


Аудіювання

Говоріння

Читання

Письмо

Монологічне мовлення

Діалогічне мовлення

— розуміють чіткі вказівки, прохання тощо, щоб задовольнити конкретні потреби, якщо мовлення достатньо чітке й повільне;
— розуміють основний зміст короткого повідомлення;
— розуміють основний зміст прослуханих текстів різного характеру, які побудовані на засвоєному матеріалі.

— зв’язно описують місце, явище, об’єкт, подію;
— будують висловлювання з опорою на текст, ключові слова, серію малюнків тощо;
— передають зміст почутого, побаченого, прочитаного;
— роблять послідовний виклад минулих подій;
— повідомляють про повсякденну діяльність учня (вдома, у школі, в позаурочний час);
— розповідають про певні події в особистому житті — своєму, своєї сім’ї, друзів;
Обсяг висловлювання —у межах 12 речень.

спілкуються, дотримуючись основних норм, прийнятих у країнах, мова яких вивчається;
— відповідають на запитання щодо особистого життя (питання звучать чітко й у дещо сповільненому темпі);
— роблять пропозиції, використовуючи репліки спонукального характеру;
— реагують на пропозиції, твердження тощо;
— обмінюються інформацією;
— під час спілкування демонструють володіння мовним та мовленнєвим матерiалом, набутим у попередні роки.
Висловлення кожного — у межах 8 реплік, правильно оформлених у мовному відношенні.

— читають вголос і про себе (з повним розумінням) короткі тексти, побудовані на засвоєному мовному матеріалі;
— знаходять основну інформацію у текстах різнопланового характеру (значення незнайомих слів розкривається на основі здогадки, малюнка, схожості з рідною мовою);
— розуміють зміст листів, листівок особистого характеру.
Обсяг —у межах 500 друкованих знаків.

— пишуть особистого листа з опорою на зразок;

- повідомляють про повсякденну діяльність учня (вдома, у школі, в позаурочний час);


— описують певні події в особистому житті своєї сім’ї, друзів;

Обсяг письмового повідомлення у межах 12 речень
АНГЛІЙСЬКА МОВА (друга іноземна)

9-й клас (п’ятий рік навчання)


Сфери спiлкування

Тематика ситуативного спілкування

Мовленнєві функції

Лінгвістичні компетенції

Соціокультурна компетенція

Загальнонавчальна компетенція

Лексична

Граматична

Фонетична

Особистісна

Публічна
Освітня

Я, моя сім’я і друзі

(автобіографія)Кіно і театр

(відвідування кінотеатру; відвідування вистави)Література

(улюблені літературні твори; улюблений письменник / поет)


Подорож

(підготовка до подорожі; програма відпочинку)Англомовні країни

(визначні історичні та культурні місця)Україна

(визначні історичні та культурні місця)


Шкільне життя

(улюблений предмет; плани на майбутнє
– характеризувати якості особистості та вчинки людей

– розповідати про види діяльності

– порівнювати предмети

– розпитувати з метою роз’яснення і уточнення інформації та надавати необхідні відповіді

– пропонувати щось, приймати або відхиляти пропозицію

– розповідати про події, ділитися своїми враженнями

– аргументувати свій вибір, точку зору

– розповідати про свої захоплення, уподобання

– розповідати та розпитувати про подорож, описувати видатні та пам’ятні місця столиці України та столиці країни, мова якої вивчається

– висловлювати свої почуття, емоції та враження
Особисті дані.

Кіно, театр: афіші, квитки, зал.

Літературні жанри.

Види транспорту.

Предмети багажу.
Проїзні документи.

Визначні історичні та культурні місця англомовних країн та України.

Улюблені

предмети.

.


Дієслово: Present / Past Perfect. . Tag-questions.

Модальні дієслова: may, might, ought to.Займенник: неозначені , заперечні.

Прийменник: with, by.

Прислівник: Часу (just, ever, yet, already), ступеню - enough, too;

Сполучник: as...as, so...as.
Числівник: Кількісні до 1 000 000.

Прийменник: Часу after, before.


Інтонація речень з порівняннями. Випадки наголошення прийменників, сполучників у реченнях.

— розвивати інтерес і поважне ставлення до ІМ і культури народу країни, мова якої вивчається;

 • адекватно сприймати

і ставитися до системи цінностей, норм поведінки, стилю життя, прийнятими в країні, мова якої вивчається, і належним чином реагувати них;

− розвивати здатність до критичного мислення, розуміння чужої точки зору на проблеми, пов’язані з роллю засобів масової інформації в житті людини; • брати участь у міжкультурній комунікації: приймати рішення, давати оцінку; поважно ставитися до співрозмовника, до його думки.

 • розвивати здатність адекватного спілкування з представниками країни, мова якої вивчається.

 • намагатися звільня-тися від упереджень і стереотипів;
— уважно стежити за презентованою інформацією;
— усвідомлювати мету поставленого завдання;
— ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи;
— активно застосовувати мову, що вивчається;
— знаходити, розуміти і при необхідності передавати нову інформацію.МОВЛЕННЄВА КОМПЕТЕНЦІЯ
На кінець 9-го класу учні:


Аудіювання

Говоріння

Читання

Письмо

Монологічне мовлення

Діалогічне мовлення

— розуміють інформацію як під час безпосереднього спілкування зі співрозмовником, так і опосередкованого (у звукозапису);
— розуміють основний зміст прослуханих текстів різного характеру, які побудовані на засвоєному матеріалі;
— розуміють основний зміст короткого повідомлення.

— логічно будують висловлювання за змістом почутого, побаченого, прочитаного, використовуючи при цьому прості зв’язні речення;
— описують події, явища, об’єкти, людей, тварин;
— висловлюють своє ставлення до предметів, осіб тощо;
— дають свою оцінку явищам, подіям тощо;
— характеризують персонаж казки, мультфільму, оповідання тощо;
— роблять коротку тематичну презентацію;
— роблять зв’язні повідомлення про свою/чиюсь діяльність, використовуючи набутий мовний матеріал адекватно до тем спілкування.
Обсяг висловлювання — у межах 14 речень.

— спілкуються, дотримуючись основних норм, прийнятих у країнах, мова яких вивчається;
— беруть участь у діалозі, обмінюючись інформацією, висловлюючи свою думку, враження, ставлення щодо конкретних фактів, подій, явищ, пропозицій;
— під час спілкування демонструють володіння мовним та мовленнєвим матеріалом, набутим протягом попередніх років.
Висловлення кожного — 8 реплік, правильно оформлених у мовному відношенні.

— читають (з повним розумінням) короткі, прості тексти, побудовані на знайомому мовному матеріалі;
— знаходять основну інформацію у текстах різнопланового характеру (значення незнайомих слів розкривається на основі здогадки, малюнка, схожості з рідною мовою);
— розуміють зміст листів, листівок особистого характеру.
Обсяг — 600 друкованих знаків.

— підтримують писемне спілкування із реальним або уявним другом по листуванню;
— описують предмет, особу, події, явища, об’єкти

— логічно будують висловлювання за змістом почутого, побаченого, прочитаного, використовуючи при цьому прості зв’язні речення;


Обсяг письмового повідомлення у межах 14 речень.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка